From the blog "Peters n=1 experiment för att sänka blodglukosen"

Datum Vikt     Ketoner        Blodsocker  Aktivitet 1001  83,5 kg 0,1 mmol/L 6,6 mmol/L 10 km 1002  83,5 kg 0,3 mmol/L 6,3 mmol/L 1003  83,1 kg 0,5 mmol/L 6,2 mmol/L 10 km 1004  82,3 kg 0,4 mmol/L 6,4 mmol/L Core 1005   1006 82,7 kg 0,3 mmol/L 6,7 mmol/L 10 km 1007 82,1 kg 0,2 mmol/L 6,3 mmol/L Core 1008 82,3 kg 0,3 mmol/L 6,8 mmol/L  8 km 1009 81,6 kg 0,5 mmol/L 6,4 mmol/L  1010 82,3 kg 0,3 mmol/L 6,2 mmol/L 7 km 1011 81,7 kg 0,5 mmol/L 5,9 mmol/L Core 1012  1013 81