Jump to content
 • Posts

  • Tipsa om olaglig reklam

    

   Läkemedelsverket tar tacksamt emot tips om olaglig marknadsföring både från hälso- och sjukvårdspersonal, privatpersoner och företag.

   Ett tips som kommer in till Läkemedelsverket blir automatiskt en så kallad allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära att få se det enligt offentlighetsprincipen. Om du vill vara anonym ska du inte lämna några personliga uppgifter tillsammans med ditt tips. Tänk på att din e-postadress kan innehålla personuppgifter. Du kan även ringa till oss och lämna ditt tips anonymt.

   E-post: registrator@lakemedelsverket.se

   Telefon (växel): 018-17 46 00

   Ditt tips kan hjälpa andra personer genom att Läkemedelsverket uppmärksammas på olaglig marknadsföring.

   • Like 1
   • Haha 1
  • Läkemedelslag (2015:315) Svensk författningssamling 2015:2015:315 t.o.m. SFS 2021:914 - Riksdagen

    

   12 kap. Marknadsföring av läkemedel

   Förbud mot marknadsföring

   1 §   Marknadsföring av humanläkemedel som inte har godkänts för försäljning är förbjuden.

   Marknadsföring av humanläkemedel får inte riktas till barn.

   Med undantag för kampanjer för vaccination av människor mot infektionssjukdomar är marknadsföring av receptbelagda läkemedel som riktas till allmänheten förbjuden.

   • Like 1
  • Statinanvändningen i Sverige har ökat mellan 2006-2020 från drygt 2 miljoner doser till drygt 5 miljoner doser per år. Dvs med 250%. Källa Socialstyrelsens statistikdatabas.

    

    

   Hjärtinfarkt.

   Under perioden 2006–2019 sågs en nedgång av antalet insjuknanden i hjärtinfarkt per 100 000 invånare, bland både kvinnor och män (figur 1). ). När hänsyn togs till ålder, utbildningsnivå, födelseland och län var dessa trender statistiskt säkerställda. Bland kvinnor var minskningen 46 procent och bland män 40 procent. Totalt sett minskade antalet insjuknanden i hjärtinfarkt med 42 procent under perioden.

    

   https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/insjuknande-i-hjartinfarkt/

   • Like 1
   • Surprised 1
  • Tureborgaren lade upp en länk  till  Paul Masons utmärkta föreläsning  om Statiner  på "Low carb  down Under"på samma konferens höll Professor  Tim Noake  ett långt föredrag där han påvisar att kolesterolhypotesen är felaktig! . Föreläsningen finns i denna länk:

   https://www.westonaprice.org/the-cholesterol-hypothesis-by-tim-noakes/  Den är ganska lång  men väldigt bra.

   • Like 2
   • Thanks 1
  • Denna rutin gäller för Intensivvård och postoperativ vård Östra, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

   Revideringar i denna version 2019-05-24. Inga ändringar i denna version.

   Syfte Snabb substitution av magnesium kan vara livräddande vid vissa allvarliga hjärtarytmier.

   Arbetsbeskrivning Magnesium vid arytmi Magnesiuminfusion används ibland vid supraventrikulära arytmier och vid ventrikeltakykardi av typ torsade de pointes. Doseringen är vid denna indikation inte avhängig serumkoncentration.

   https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17484/Magnesium vid arytmi.pdf?a=false&guest=true

    

   • Like 2
  • 8 timmar sedan, Cederulla sade:

   Forskarna vågade inte, då de var rädda för utebliven sponsring. 

   Det var liknande resultat som de Dr. Gundry presenterat som andra forskare hittat men som Dr. Malhotra sa, inte vågade publicera. 
   Att du fick en varning berodde som sagt på att en journalist flaggat inlägget som olämpligt... 

   • Like 3
  • 13 timmar sedan, MariaF sade:

   Om jag förstått det rätt är det Dr. Stephen Gundry som skrivit det abstract som Dr Malhotra pratar kring. Det som är lite märkligt är att resten av studien inte publicerats? Och abstractet är lite dåligt skrivet. Det är synd, för det gör det mindre trovärdigt även om innehållet är viktigt och om det faktiskt är sant, så är det förskräckligt (vilket Dr. Malhotra lyfter).

   Det som dock är lite komiskt är att FB flaggar inlägget som delvis falskt enligt oberoende granskare. Kollar man på granskare... så är det en journalist (kanske har blivit fler men det första var det). Intressant att en journalists utsaga gällande hjärtbesvär skulle väga högre än två kardiologer... 

   Fick en varning av Facebook när jag delat detta. De vill att jag ska ta bort det. Om jag förstod det rätt var det inte publicerat. Forskarna vågade inte, då de var rädda för utebliven sponsring. 

  • On 2021-11-26 at 11:36, Cederulla sade:

   Aseem Malhotra om riskerna med mRna vaccinering.

   Om jag förstått det rätt är det Dr. Stephen Gundry som skrivit det abstract som Dr Malhotra pratar kring. Det som är lite märkligt är att resten av studien inte publicerats? Och abstractet är lite dåligt skrivet. Det är synd, för det gör det mindre trovärdigt även om innehållet är viktigt och om det faktiskt är sant, så är det förskräckligt (vilket Dr. Malhotra lyfter).

   Det som dock är lite komiskt är att FB flaggar inlägget som delvis falskt enligt oberoende granskare. Kollar man på granskare... så är det en journalist (kanske har blivit fler men det första var det). Intressant att en journalists utsaga gällande hjärtbesvär skulle väga högre än två kardiologer... 

   • Like 3
  • Idag inledde jag med en promenad med lite spring som kom av sig eftersom jag fick ont av att springa. Sedan närvarade jag digitalt vid föreläsningen Immunförsvaret, vacciner och mediciner, som arrangerades av Svenska Sällskapet för Ortokylärmedicin. Fokus C-19, förstås. Superintressant, och även om jag kände till mycket beskrevs en del kring mekanismer bakom både virus och pre-vaccinerna. Väl värda investerade pengar att vara med där. Och vad jag älskar att jag slipper palta mig iväg! 
   Efter föreläsningen cyklade jag en timme (MAF) och hann tom med en dusch innan syskonen tittade förbi. Tur för dem... :P

   "Idag fyller jag år så då får jag göra vad fan jag vill!" sa jag till sonen (som frekvent använder det uttrycket när jag ber om hjälp fast han byter förstås "födelsedag" mot "ledig"). Det är inte ofta jag nekar att titta på youtube-klipp han vill visa eller så, så han blev nog lite ställd. Tänk vad en dag då man bara gör vad man själv vill gör gott för humöret?! :wub:

   • Like 5
  • Den här tråden handlar om ifall man skall sänka kolesterolet, och ifall det kommer att leda till minskat antal  hjärt och kärlsjukdom. En Svd artikel av SVds nya vetenskapsjournalist Theres Bergstedt( som tidigare i tråden visats  ha band till Skeptikerrörelsen)och några läkare( Där en tidigare styrelseledamot     i Astra ingår)

   Sedan tidigare finns det stora vetenskapliga studier, som har sänkt kolesterolet genom kostomläggning . En av de största studierna är Minnesota studien. Den visade,  att man genom att bytta ut mättat fet mot fleromättat  omega6 oljor.  Studien ansågs lyckad och redovisade att kolesterolet hade sänkts.

       Men vad hände med dödligheten i Minnesota studien? Det redovisades inte på 1970 talet. Men för några år sedan letade några forskare Studien råmaterial.  Där såg de att kolesterolet hade sänkts i omega6 gruppen, men dödligheten hade gått upp bland de som fått kolesterolet sänkt av att äta       omega6 fetter.

   Nutritions professorn Marion Nestle gick för några år sedan igenom hundra studier, och kunde konstatera att i nästan alla studier visade ett positivt resultat för de som finansierade studierna. Bland annat därför är det många som tycker att oberoende forskare bör göra studierna som skall ligga till grund för vårdens riktlinjer.

   Hur är det då med kolesterol sänkning med hjälp av statiner?   I USA har man sänkt kolesterolet med hjälp av statiner. Vad har resultatet blivit?  Tidigare i tråden redovisades att kolesterolet sänkts, men de senaste tio åren har hjärt- och kärlsjukdom i USA ökat mycket. Så det finns skäll att vara skeptisk till.     SVd artikelns slutsats att flera bör äta Statiner . Nog vill många se mer oberoende forskning i ämnet, för att få välgrundade riktlinjer. Själv väljer jag att äta lågkolhydratkost, vilket i mitt fall verkar vara välgörande.

   Mer att läsa i ämnet :  https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/07/Kolesterolhypotesen-maste-vara-fel/  ,Se Tim Noakes video:https://www.westonaprice.org/the-cholesterol-hypothesis-by-tim-noakes/.    Professor Nadir Alis video om LDL kolesterol är mycket sevärd:https://www.youtube.com/watch?v=qXtdp4BNyOg      Även: http://ettsotareblod.se/skyhogt-kolesterol-men-blodkarlen-ar-anda-finfina/     Mycket mer finns att ta del av ...

      Det är synd att läkemedels förespråkarna i SVd artikeln inte ser några problem med Statin förskrivning som enda lösningen på hjärt- och kärlsjukdomar. 

    

    

    

   .

   • Like 2
  • Stort grattis till dig @MariaF på din födelsedag. Hoppas föreläsningen uppfyller alla dina förväntningar.

   💐❤️🌹

   • Like 3
   • Thanks 1
  • Grattis i förskott @MariaF. Gott att se att maken repar sig! Du ska se att både han och barnen kommer att klara sig bra. Här finns inget misstag du behöver lägga till listan 🙂

    

   • Like 2
   • Thanks 1
   • Like 2
  • Hej Lorella, och välkommen till forumet!

   Jag har tittat på några slumpvis valda recept, och i alla dem finns en möjlighet att ställa in antal portioner precis ovanför listan på ingredienser.

   • Like 2
  • jag skulle vilja veta hur många portioner DietDoctorns recept är för.

×
×
 • Create New...