Ledartavla


Populärt innehåll

Showing content with the highest reputation since 2020-01-25 i alla områden

 1. 14 points
  Det är ju klart att Hellenius tar upp en studie där man okritiskt pekar ut mättat fett som boven. Det är ju hennes jobb att som en papegoja skrika ut i medier "Mättat fett är farligt". Ingenting verkar råda bot på det eftersom hon får betalt för just dessa utrop.
 2. 13 points
  Hellenius är kostdebattens Donald Trump. Hon drar sig inte för något. Mest klassiska kanske: "det finns tusentals studier som" 🤮
 3. 12 points
  En mycket vanligt förekommande arbetsmodell i såna här skräpstudier är att man sätter hypotesen att mättat fett, eller rött kött beroende på studie, som orsak till högt kolesterol och förtidig död som nåt man inte behöver ifrågasätta. Hypotesen blir således ett axiom, en allmängiltig sanning, ett självklart påstående vars sanningshalt inte kan betvivlas. Med det som grund så gör man då en studie för att se hur mycket mättat fett folk äter under en period och kommer då fram till att folk som äter mycket mättat fett äter ohälsosamt och därmed ökar risken med si och så många procent att dö tidigare än dom som äter hälsosamt, dvs äter mindre mättat fett i maten. Om den allmängiltiga sanningen då inte stämmer, ja då faller hela studien som ett korthus och framstår som ytterligare en meningslös studie i den enorma mängden likadana studier. I bästa fall används den här arbetsmodellen av ren okunnighet. inte alls bra om det är så, men bättre än alternativet, att man gör så här helt medvetet i syfte att få till ett resultat som är acceptabelt av etablissemanget och därigenom försäkrar sig om ytterligare medel till fler studier. Att Hellenius använder sig av sånt här i sina föredrag, okunnighet eller medvetet?
 4. 12 points
  Jag är man 50 år och 189 cm 2007 - Innan LCHF Kolesterol 5,0 Triglycerider 1,0 HDL 1,2 LDL 3,3 Blodsocker: ? Blodtryck 110/76 Vikt 104,9 2014 - LCHF Kolesterol 5,0 Triglycerider 0,61 HDL 1,3 LDL 3,4 Blodsocker: 4,4 Blodtryck 135/85 Vikt 98,8 2017 - Liberal LCHF och periodisk fasta (ej frukost vardagar) Kolesterol 5,7 Triglycerider 0,76 HDL 1,5 LDL ? Blodsocker: 4,7 Blodtryck 124/78 Vikt 99,5 2020 - Liberal LCHF och periodisk fasta (ej frukost vardagar) Kolesterol 4,9 Triglycerider 0,67 HDL 1,1 LDL ? Blodsocker: 4,1 Blodtryck 117/77 Vikt 98,4 Subjektivt har jag upplevt att min hälsa bara blivit bättre under dessa 9 år. Lite som att leva baklänges
 5. 11 points
  Och jag vidhåller att det är som en intresseförening utan närvaroplikt. Ibland lite lugnare, ibland lite personligare, ibland lite vetenskapligare, ibland lite flummigare, ibland lite upprört. Men dött, det är det definitivt inte.
 6. 11 points
  Intressant period de valde. Hur många skulle i en enkätundersökning erkänna att suget blev dem övermäktigt eller att det faktiskt inte var gröna blad de hade sug efter...? Eller att de fick dämpa illamåendet med pepparkakor?
 7. 9 points
  Då ser du väldigt dåligt. A-vitamin? 😉
 8. 9 points
  Man får verkligen önska att den svenska jordbrukspolitiken får en bättre utformning och att man på allvar stöder svensk köttproduktion och matproduktion. Här finns två bra debattartiklar att läsa. De följer efter varandra i samma länk. Från artikeln: " Att utse svenska bönder till fiender i klimatkampen och det gröna skiftet är inget annat än ett tragiskt fiasko. De svenska bönderna arbetar redan med förändringarna. Och det är bönderna som alltid kommer att leverera vår mat. Och varför då inte våra egna?" "FN har uppmanat alla länder att producera mat baserat på nationella resurser. Nästan hälften av det svenska jordbrukslandskapet är bäst lämpat för gräsodling och för djuruppfödning. Till det kommer betesmarkerna, där vi idag bara använder ungefär hälften av resurserna. Nyckeln till ett än mer hållbart och mer klimatvänligt svenskt jordbruk är definitivt inte att avvisa kött som mat." https://westsidan.com/debatt/?fbclid=IwAR147tA_W4EYMgy_JNT23uGXJPdj6beTBk_Cha5VA01UuGM-RO-DtiXyWto
 9. 9 points
  Om LCHF är livsfarligt skulle alla bröstmjölksuppfödda bäbisar inte ha överlevt...
 10. 9 points
  Gissar på denna som verkar vara ute efter mättat fett ... det jag läser som intresant är att mänga har stor risk för näringsbrist vad gäller näringsämnen vi är bra på inom LCHF !! Från det lilla jag förstår av nedan en riktig skräpstudie fylld av förutfattade meningar, tex RI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31920469 Objective: This study aimed to explore the intake of food and nutrients in a cohort of pregnant women in Norway and their adherence to Nordic Nutrition Recommendations (NNR) and Norwegian food-based guidelines (NFG). Design: We investigated the dietary intake in 1,674 pregnant women from the mother-child birth cohort, PreventADALL, recruited at approximately 18-week gestational age. Dietary intake was assessed by an electronic validated food frequency questionnaire (PrevFFQ) in the first half of pregnancy. Results: Total fat intake was within the recommended intake (RI) range in most women; however, the contribution of saturated fatty acids to the total energy intake was above RI in the majority (85.2%) of women. Carbohydrate intake was below RI in 43.9% of the women, and 69.5% exceeded the RI of salt. Intakes of fiber, vegetables, and fish were high in a large part of the population. Many women had a high probability of inadequate intakes of the following key micronutrients during pregnancy: folate (54.4%), iron (49.6%), calcium (36.2%), vitamin D (28.7%), iodine (24.4%), and selenium (41.3%). A total of 22.8% women reported an alcohol intake of >1 g/day, and 4.4% reported an alcohol intake of >10 g/day. Women with higher educational levels showed a tendency towards healthier eating habits, except for higher intakes of alcohol and coffee, compared to women with lower educational level. Discussion: Excessive saturated fat intake and limited intake of many important micronutrients during pregnancy were common, potentially increasing the risk for adverse pregnancy and birth outcomes. Conclusions: This study highlights the need for improved nutritional guidance to pregnant women across all educational levels.
 11. 8 points
  Nu ska jag ge mig på en halvt filosofisk fråga men önskar ett biokemiskt svar. Vad ligger bakom fenomenet ”att banta sönder sin kropp”? Rent biokemiskt, alltså? Vi uttrycker ofta att ”dieter funkar sämre andra eller tredje gången” som nån sorts sanning, förmodligen för att vi noterat detta rent erfarenhetsmässigt. Däremot har jag aldrig sett någon som säger att ”återgång till tidigare övervikt blir svårare andra eller tredje gången”. Vad är det som händer i kroppen, ur ett biokemiskt perspektiv, som gör att viktnormalisering med bra, ren mat blir svårare allt eftersom när man studsat tillbaka på mat som gör en sjuk en tid däremellan medan återgången till tjock eller sjuk uppenbart inte är ett problem för kroppen att åstadkomma?
 12. 8 points
  Som utlovat hör jag av mig efter att ha rapporterat LCHF-resultaten för min läkare! I samband med min LCHF-start för nu nära 2½ år sedan, såg jag anledning att byta vårdcentral. Skälet var att alla tidigare försök hade misslyckats, vad gällde att få annat än symtommedicinering som kamouflerade orsakerna till högt blodtryck, diabetes 2 och "olämplig" kolesterolprofil (enligt socialstyrelsens normer). Det som ingen medicinering tidigare lyckats med (tre mediciner), kunde enbart kostomläggningen till LCHF galant klara utan mediciner. Vad gäller min "nya" läkare och eventuellt problem för skärpan i min iakttagelseförmåga, hade möjligen hennes extrema skönhet kunnat bli en farlig komponent, men hennes mycket starka, sunda utstrålning utgjorde en bra kompensation för alla sådana risker. Vårt samtal blev mycket givande och det var med stort, ostört intresse, som jag kunde presentera resultaten efter två års växling till LCHF - ersättningen för den medicinering som i sin helhet tidigt satts ut. Alla 45 mätvärden (Werlabs) visade sig normala, varav nedanstående i grafisk form av naturliga skäl tilldrog sig störst intresse genom den tydliga tendens som graferna visade genom förändringarna i tiden. Grönt fält i graferna utgör normalt intervall för 95% av en befolkning. Text i övre eller nedre av en grafs vita fält anger några av de vanliga orsakerna eller konsekvenserna för värden som faller utanför normen: Min läkare, som hade tillgång till mina bloddata från den egna vårdcentralen som jämförelse, hade bara att konstatera Werlabs data sammanfalla med vårdcentralens. Konsekvensen var att någon medicinering inte fanns anledning att administrera. Av socialstyrelsen faställda kolesterolnivåer, över vilka statiner förordas, förklarade jag vara fel genom att visa nedanstående grafer: Här visas klart att man redan för nära två decennier sedan hade klart för sig att låga kolesterolhalter var skadliga. Vid mitt resonemang pekade jag på: mina tidigare livsfarligt låga total-kolesterol- och LDL-värden (medicinerade med 40 mg simvastatin) - de syns ovan inom blå ringar att utsättningen av simvastatin (sept. 2017) innebar en sund höjning av tidigare total-kolesterolvärdet från 2,9 till 5,4 mmol/L (grön ring i övre grafen). att drygt två års kostväxling till LCHF utan medicin förbättrade mitt total-kolesterolvärde ytterligare från 5,4 till 6,0 mmol/L (=opimalt). jämförelsen i utfall för försökspersoner i 60-årsåldern, som före medicinering med simvastatin (lågdoserad 5 - 10 mg) genomsnittligt hade ingångsvärden på kolesterol ≈ 7,0 mmol/L. att effekten av mina total-kolesterolvärden utan medicinering rimligen borde uppfattas som mer fördelaktiga än för den som uppnått optimala värden med medicinering. Av nedanstående studie på 80-åringar framgår dessutom tydligt att de med högsta andelen total-kolesterol (grön linje) levde längst (klart i linje med senare forskning). Egentligen självklart, efterom leverns produktion normalt regleras efter kroppens behov. En artificiell begränsning av kolesterolproduktionen - ett av kroppens viktigaste reparations- och byggmaterial - motverkar allvarligt den naturliga regleringen. Utsättningen av simvastatin förändrade LDL-värdet från 1,6 till 4,5 mmol/L - dvs. risken avvärjdes! Efter mer än två års kostbyte till LCHF förbättrades LDL-värdet till 4,8 mmol/L (enligt LDL-grafen ovan optimalt) Kommentar: J-LIT-studien visar redan för nära två decennier sedan att: - Total-kolesterolvärden mellan 5 och 7 mmol/L enligt dåtida studier ansågs optimala i varje fall för människor vid 60-80-årsåldern. - LDL-värden mellan 3 och 5 mmol/L ansågs optimala i varje fall för människor mellan 60-80-årsåldern. - alla värden lägre än nämnda värden allvarligt höjde riskerna för hjärt/kärlsjukdomar (tvärt emot vad socialstyrelsens normer säger) Studierna innefattade de faktorer som modern forskning under senare decennier tydligt visat att i blodet total andel kolesterol från LDL-kapslarna (utom i extremfall) inte alls påverkar risken för hjärt/kärlsjukdomar. Det är Apo B/Apo A1-kvoten som representerar den bästa riskmarkören tillsammans med HDL-värdet resp. triglyceridnivån (som representerar en markör för andelen oxiderat kolesterol i blodet). Efter att i mitt fall samtliga mediciner (Metformin, Simvastatin och blodtrycksmedicin) satts ut och ersatts av LCHF-kost (lågkolhydratkost), har samtliga data inom lipidprofilen för min del enligt modern (ekonomiskt oberoende forskning) mycket väsentligt förbättrats: 1. HDL-värdet ökat från 0,9 till 1,4 mmol/L (+56%) (mycket kraftig förbättring för återtransport av kolesterol) 2. Triglyceriderna minskat från 1,3 till 0,77 mmol/L (avsevärt minskad andel oxiderat kolesterol i blodet) 3. Apo B/Apo A1-kvoten minskat från 1,4 till 0,6 (mycket kraftig förbättring) 4. Total.kolesterol förbättrats från 5,4 till 6,0, mmol/L (i varje fall för personer 60-80 år enligt äldre studier) 5. LDL förbättrats från 4,5 till 4,8 mmol/L (för personer 60-80 år enligt äldre studier men också enligt senare forskning) 6. Blodtrycket sänkts under det som fanns med blodtrycksmedicin (ofta tryck över 140, 150 i normalläge). Numera är blodtrycket utan medicinering gednomsnittligt 130/80 dvs. LCHF=en utmärkt blodtrycksmedicin! Intressant angående normer för blodtryck Under början av 1900-talet ansågs det systoliska blodtrycket idealiskt ligga på: Åldern + 100 dvs. (skulle för t.ex. en 60-åring ligga på 160). Man ansåg alltså att det högre trycket behövdes för att t.ex. ge njurarna tillräckligt blodflöde för att övervinna "åderförfettningen" (trånga blodkärl). LEIDEN 85-Plus studiens resultat leder i liknande riktning men stannar för 85-åringar vid följande statistiskt, verkligt idealiskt blodtryck: ≥160 / (70 till 90), alltså 160 eller högre över 70 - 90. Man bör då tänka på att dessa studier skedde på ett befolkningsunderlag - 85-plussare som jag tillhör - som tillämpade normalkost och innefattade alla typer av människor med varierande medicinsk status. I mitt fall med nära optimal lipidprofil och det metabola syndromet övervunnet (ingen diabetes eller andra allvarliga sjukdomar), finns viss anledning att med tillförsikt se på möjligheterna att ytterligare förbättra status. Den omständigheten att mindre systoliskt tryck än 140 mm Hg, enligt studien ovan, skulle ge högre risk (mitt numera 130 mm Hg, som LCHF skapat), förefaller visserligen lite skrämmande men det beror främst på att inga studier av detta slag utförts på en LCHF-population. SAMMANFATTNING LÄKARBESÖKET Den enda frågeställningen runt avvikelser från sociastyrelsens normer var, som vi båda visste, lipiddata, som en svensk läkare är tvungen att ge socialstyrelsens syn på. Stämningen oss emellan var dock synnerligen hjärtlig och inga medicinska påtryckningar förekom i någon riktning. Kunde alla läkare framtona så fint och vetenskapligt sansat i en diskussion med vårdtagaren, som min läkare, skulle svensk sjukvård sannolikt befinna sig i ett helt annat läge än nu. Lyckat besök alltså!
 13. 8 points
  Hej Haquin, Kanske jag kan tipsa lite om hur jag gör, som "omöjligt" kunnat gå ner i vikt tidigare. Jag har gått ner från 78,5kg till 71kg, ( jag är 174 sm lång och 55 år) sedan början av oktober-19, det har gått sakta men säkert men hela tiden neråt. Jag har även haft en semestervecka med STORA avsteg från ketogen kost under denna tid. Min avsikt är hälsan först och främst (hypotyreos, hashimotos bl.a), viktnedgång kom som en positiv bonus. Jag tror du får ha lite mer tålamod och justera din kost en aning. Jag har tidigare ätit LCHF i ca 10 år men gick över på ketogen kost i höstas. När jag började gå ner i vikt så hade jag minskat på protein o kolhydrater, samt ökat fettmängden till minst 150g/dag , helst 200g. Slutat med grädde i kaffet. Förbättrat sömnen genom att minska kaffet till max 1 kopp/dag. Minskat på all mejerier förutom smör och undviker stress , jag vistas i mycket i naturen. Jag äter 3ggr/dag inga mellanmål Jag har även koll på fördelningen genom appen Lifesum, jag äter ca 1500 kcal till 3000 kcal/dag beroende på om jag tränar el ej - för mig har det varit bra att ha koll på vad jag äter, då blir det inga onödiga "snacks" el mellanmål för att det är gott då det direkt syns i appen syns även direkt om jag äter för lite fett , viket är min "nyckel" till ett friskare liv. Min fördelning är generellt 0-5% kolhydrater (grönsaker) , 10-20% Protein och 75-90% fett. Och som du äter jag senast 18:00 och frukost 06:00 , men oftast tar jag "fettkaffe" till frukost, kaffe med kokosfett och smör ihopmixat då jag inte är så hungrig på morgonen. Jag står mig på det till lunchen kl.12:00 Jag äter enligt vad som står i Martina Johanssons bok: Den kompletta boken om ketogen kost - Rekommenderas starkt för att få förståelse för vad ketogen kosthållning är och hur enkelt det är egentligen. Knäckebröd, rödbetssallad och grädde i kaffet är inte särskilt ketogent , gå även gärna in på Martina Johanssons blogg : https://martinajohansson.se/ , där står det mesta som du behöver veta om ketogen kost. Martina Johansson har varit min "husgud" i flera år nu , tack vare hennes förmedling av kunskap är jag friskare och piggare än på många år + gått ner i vikt som en ren bonus. Lycka till!
 14. 8 points
  Man kan nog säga att aktiviteten på forumet är hyfsat stabil. Vad gäller bloggen har kommentarer och diskussion avtagit, merparten finns numera på Facebook.
 15. 8 points
  Man (jag) blir väldigt rörd när en kollega (ung kille) berättar att han sagt till projektledaren att jag nog inte mår så bra så de behöver nog lätta lite på pressen... Även om det inte är så illa som i fjol när ögonbrynen föll av och blodtrycket försvann så ligger jag ju alltid och balanserar på gränsen och att nån ser det...
 16. 7 points
  I en artikel till läkartidningen finns en kommentar från Uffe Ravskov som är läsvärd _ " Vilseledande riktlinjer 2020-01-23 10:46 Som Peter Nilsson och Åke Sjöholm rapporterar rekommenderar European Society of Cardiology (ESC) i sina nya riktlinjer att diabetespatienter bör behandlas med statiner. Detta råd är i strid med vetenskapen på området. I en uppföljning av mer än 30 000 patienter med typ 1 diabetes visade det sig till exempel att ett högt LDL-kolesterol inte är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom (1) och sju uppföljningsstudier av mer än 1500 typ 2 diabetiker har visat det samma (2-5). Dessutom har en systematisk analys av de kolesterolsänkande experiment, där man hade redovisat resultaten för typ 2 diabetikerna visat, att en sänkning av kolesterolet inte minskar vare sig totalmortaliteten eller risken för kardiovaskulära händelser (6). Statinbehandling kan tvärtom ha den motsatta effekten därför att åtskilliga studier har visat, att typ 2 diabetes är en vanlig biverkning. I ESC:s referenslista som omfattar 579 referenser finns emellertid ingen av de nämnda artiklarna. ESC:s riktlinjer för diabetiker fyller 68 sidor och har 24 författare. Dessutom finns det ett appendix på 72 sidor som redovisar författarnas ekonomiska bindningar till läkemedelsindustrin. Flera av dem har finansierats av mer än tio olika läkemedelsbolag. Det finns en länk till detta appendix (7) men den är inte lätt att hitta. Troligen är detta faktum anledningen till att 14 internationella experter nyligen publicerade en kritik av den industriellt finansierade forskningen (8). En av medförfattarna är BMJs chefredaktör Fiona Godlee. Här kommer deras huvudbudskap: ”Tillförlitliga bevis krävs för att möjliggöra välinformerade beslut om hälso- och sjukvård. Brett ekonomiskt beroende av branschen resulterar i kommersiell partiskhet, både inom den medicinska forskningen och utbildningen och i klinisk praxis. Denna typ av bias tenderar att överdriva hälsoeffekterna och bagatellisera biverkningarna. Större ekonomisk oberoende från industrin är önskvärd och möjlig. De föreslagna stegen mot ekonomiskt oberoende från kommersiella intressen kommer att innebära stora kulturförändringar.” Ett annat exempel på den industriella bias är huvudbudskapet i ESCs riktlinjer: ”Det är ett väl etablerat faktum att ett högt LDL-kolesterol är orsaken till åderförkalkning och hjärtinfarkt.” Nyligen har emellertid fem uppföljningsstudier av mer än 600 000 individer i alla åldrar visat, att människor med högt totalkolesterol och/eller LDL-kolesterol lever lika länge eller längre än människor med låga värden (9-12). Ingen av dessa studier har heller inkluderats i ESCs referenslista. Referenser 1. Hero C, Svensson AM, Gidlund P et al. LDL cholesterol is not a good marker of cardiovascular risk in Type 1 diabetes. Diabet Med 2016;33: 316-23. doi: 10.1111/dme.13007 2. Laakso M, Lehto S, Penttilä I, Pyörälä K. Lipids and lipoproteins predicting coronary heart disease mortality and morbidity in patients with non-insulin-dependent diabetes. Circulation 1993;88:1421-30. https://doi.org/10.1161/01.cir.88.4.1421 3. Niskanen L, Turpeinen A, Penttilä I, Uusitupa MI. Hyperglycemia and compositional lipoprotein abnormalities as predictors of cardiovascular mortality in type 2 diabetes: a 15-year follow-up from the time of diagnosis. Diabetes Care 1998;21:1861-9. https://doi.org/10.2337/diacare.21.11.1861. 4. Roselli della Rovere G, Lapolla A, Sartore G et al. Plasma lipoproteins, apoproteins and cardiovascular disease in type 2 diabetic patients. A nine-year follow-up study. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2003;13:46-51. https://doi.org/10.1016/s0939-4753(03)80167-9 5. Liu J, Sempos C, Donahue RP et al. Joint distribution of non-HDL and LDL cholesterol and coronary heart disease risk prediction among individuals with and without diabetes. Diabetes Care 2005;28:1916-21. https://doi.org/10.2337/diacare.28.8.1916 6. de Lorgeril M, Hamazaki T, Kostucki W et al. Is the use of cholesterol-lowering drugs for the prevention of cardiovascular complications in type 2 diabetics evidence-based? A systematic review. Rev Recent Clin Trials 2012;7:150-7. 7. https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Guidelines/DOI/DOI_Summary_2019_DIABETES.pdf 8. Moynihan R, Bero L, Hill S och andra. Pathways to independence: towards producing and using trustworthy evidence. BMJ 2019 Dec 3;367:l6576. doi: 10.1136/bmj.l6576. 9. Ravnskov U, Diamond DM, Hama R et al. Lack of an association or an inverse association between low-density-lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly: a systematic review. BMJ Open 2016;6:e010401. doi: 10.1136/bmjopen-2015-010401. 10. Charlton J, Ravindrarajah R, Hamada S et al. Trajectory of total cholesterol in the last years of life over age 80 years: cohort study of 99,758 participants. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2018;73:1083-9. doi: 10.1093/gerona/glx184. 11. Gnanenthiran SR, Ng ACC, Cumming R et al. Low total cholesterol is associated with increased major adverse cardiovascular events in men aged ‚â•70 years not taking statins. Heart 2019 pii: heartjnl-2019-315449. doi: 10.1136/heartjnl-2019-315449. 12. Sung KC, Huh JH, Ryu S et al. Low levels of low-density lipoprotein cholesterol and mortality outcomes in non-statin users. J Clin Med 2019;8. pii: E1571. doi: 10.3390/jcm8101571. Uffe Ravnskov, med. dr, docent, Oberoende forskare Här är länken till artikeln( Som Uffe Ravnskov kommenterar). Den förespråkar Statiner m.m.: https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2020/01/Nya-riktlinjer-skarper-behandling-av-diabetes/
 17. 7 points
  En anekdot från "verkliga livet": Min pappa hade normala nivåer på sitt kolesterol, men drabbades av hjärtinfarkt vid 69 års ålder. Han genomgick en bypass-operation året efter, och lever än, snart 94 år gammal. Naturligvis (sic) ordinerades han statiner, vilket sannolikt har bidragit med en del trista och rörelsehämmande biverkningar. Min mamma hade vid test i 50-årsåldern höga kolesterolvärden. Hon har inte haft någon hjärtinfarkt, men hade en hjärtincident för ca 5 år sedan, 85 år gammal (nu är hon snart 91). Kanske den incidenten var en följd av att även hon äter statiner. Det kan vi aldrig få veta. Själv har jag skyhöga kolesterolvärden (se tråden Forskning på vegetabiliska oljor) men perfekt blodtryck, perfekt blodsocker och mår minst lika bra som i 30-årsåldern, är nu 60. Jag är inte bekymrad över att äta mättat fett, men har ingen medicinsk utbildning, utan förlitar mig på forskare som Uffe Ravnskov och Ralf Sundberg.
 18. 7 points
  Jag vet ganska väl hur jag kom mig för att sluta... Jag åkte på dreamhack winter, slutet på november (ni vet den där datorfestivalen i jönköping) och var där i 4 dagar/nätter. Det var ju ganska givet att det inte skulle finnas LCHF-mat på det stället. Men jag fick inte packa med mig nötter och annat, tror dessutom man inte fick ta med sig nötter. Jag ville heller inte peta i maten som jag betalat dyra pengar för (för att ta bort så mycket dåligt som möjligt). Så jag åt med tanken att "jag fixar det sen efteråt". Sen kom december med all form julmat, och då hade jag redan släppt på garden och lättat ankar till mathelvetets portar, så då åt jag då också. Samtidigt som jag, inte tränade. På nyåret så flyttade jag till en ny bostad, de var ju ändå nån form av träning ;), men jag kunde inte komma igång med kost och träning, jag ursäktade mig med att "det finns flyttlådor hemma så varför ska jag ge mig ut å springa för? de finns grejer hemma att göra som är viktigare". Och samma år fyllde jag 30, och då ville jag fira med en fin smörgåstårta, samtidigt som vi firade ihop med mina barn som fyller i samma tid, en mer sockrig tårta. Så jag släppte på kost och träning och tänkte "efter det kalaset, då jävlar". Men det hände inte, och det fortsatte att inte hända under hela sommaren, och hela hösten. Kläderna krympte, konditionen svek mer och mer. Jag började köpa lösgodis i smyg och smuggla in på kontoret. Inte mådde jag bättre för de. Så med skam i hela kroppen och lösningen i hand så tog jag återigen samma beslut som jag gjorde när jag började på 133kg, och nu har jag minsann lyckats hålla det. Så, det handlade inte om att jag "saknade någon mat" eller något sånt där. Jag släppte helt enkelt på spärrarna, och sen kunde jag inte på på spärrarna igen. Jag ursäktade mig hela tiden så jag kunde fortsätta, och .. jag .. kunde .. inte .. ta .. mig .. ur .. det. Förrän nu. Vilket är nice. Jag bara ventilerar. det är nog allt.
 19. 7 points
  Jag tycker Forumet är en skön och stabil läsning med "vuxenbeteende" fritt från pajkastning som ofta förekom på forna Kostdoktorns blogg med 80-tals, oftast hysteriska kommentarer. Visst det var kul de första åren, jag kastade mig över datorn och bloggen varje kväll för att följa senaste debatten, det var ett kiv utan like men det blev ju "fett mättat" till slut så när både bloggen och kommentarerna försvann, minns inte vilket år så var det helt naturligt att häcka in på Forumet. Där trivs jag riktigt bra måste jag säga. Borta är all hysteri och anklagelse om mättat fett. Loberg
 20. 7 points
  Det börjar nog dra lite kallt i Hellenius hörna. Måste väl dryga ut pensionen....💤
 21. 7 points
  Stressinlagrat fett är en luring. Man behöver inte känna sig stressad för att vara det. Det finns många orsaker till att man får påslag av stresshormoner och där är träningen så viktigt för att balansera detta. Tyvärr får man stresspåslag av träning också så det gäller att hitta sin kropps ultimata träningsform, den är sällan av typen "no pain, no gain". Uttrycket att kosten är viktigare än träningen för viktnedgång stämmer men det stämmer inte om man som du vill forma om kroppen. Då är kostens fördelning och träningen lika viktiga. Det svåra är att hitta rätt. Så ladda upp med tålamod, du kan komma att behöva det. Ändra något då och då men ge det tid, minst nån månad. Kanske försöka få in avslappning/lugn yoga/qigong också? Det kan räcka med en kortare stund på kvällen, så att sömnen blir fantastisk.
 22. 7 points
  Kom nyligen hem efter två härliga veckor på Gran Canaria. Det var skönt väder mellan 19-25 grader och varierande med solskenet. För motionens skull promenerade vi väldigt mycket maken o jag. Mellan 10.000-15500 steg/dag. Mycket av promenerandet ägde rum på den långa stranden vid San Agustin-Playa del Inglese-Maspalomas. Vi besökte också den gröna, vackra, vårblommande norradelen av ön flera gånger och njöt av fina bergspromenader. Det blev vår favoritdel av ön. När man är på sydliga breddgrader så är alla människor lättklädda - en del i bara sin baddräkt (samt en hop tyska nudister). Man kunde konstatera att merparten av de semestrande från olika länder i Europa är i många fall är ordentligt överviktiga. - Det blev skrämmande tydligt att det som Lars Bern skriver om i sin bok Den metabola pandemin, är ett tydligt faktum. Vi mötte flera tusen personer varje dag som var ute och gick på stranden, vilket är en fin motion. Vi kunde konstatera att ca 80-85% av alla vi mötte var överviktiga, varav ca 60% gravt överviktiga. Det blev en skrämmande upplevelse för oss. Mycket värre läge än vi kunnat föreställa oss. - Nu var det ju under skolterminen så det var få barn o tonåringar. Men övervikten var väl spridd i alla åldersgrupper. - Så extremt sorgligt att så många lever ett sjukligt liv med olika symtom man måste medicinera och dessutom ett förkortat liv. Man skriver så oerhört mycket om Coronaviruset just nu och man skrämmer upp människor, förmodligen helt omotiverat. Men Den Metabola Pandemin är inget man tycks bekymra sig särskilt mycket om - den skördar väldigt många människoliv varje år. 😮😥 https://www.swebbtv.se/blogg/165-lars-bern-presenterar-sin-bok-den-metabola-pandemin
 23. 7 points
  Jag tänker på den internationella Biggest Loser studien som satte fenomenet "metabolic adaptation" på kartan. Metabol anpassning på svenska? Där såg man över tid att deltagare från TV-showen fått en permanent nedsatt metabolism eller energibehov på flera hundra kalorier, som inte kunde förklaras eller var kompatibel med den nya lägre vikten. Men hur applicerbart det är på vanlig "bantare" eller LCHF är kanske diskutabelt? Vi pratar om personer som haft extrem fetma som samtidigt gått ner säkert halva kroppsvikten med hård kaloribantning på kort tid. Ett stort trauma för en människokropp. Den stressen lär rubba en massa mekanismer och balanser i kroppen. Jag har själv gått ner i vikt 3 ggr i mitt liv(ca 10-15 kilo) med varierande metoder och har aldrig upplevt att det skulle bli svårare nästa gång eller att det påverkat mitt energibehov. Att jag sedan flera år senare gått upp i vikt igen har alltid berott på mina egna vanor som passivitet, småäta mackor, pasta på kvällen osv och grejer som alla blir tjocka av. Så säkert finns en genetiskt sårbarhet vad gäller just metabol anpassning, vilket var en tillgång förr i tiden. Jag har det inte. Men sen handlar det nog också om hur mycket man går ner i vikt, hur länge man håller på och hur mycket det stressar kroppen. Jag vill gärna tro att harmonisk hormonellt viktnedgång med naturlig ren mat, inte har den effekten i samma utsträckning som svältkurer! Men samtidigt misstänker jag att en stor viktnedgång i sig kan vara stressande triggande, oavsett metod. Kroppen vet inte att den lider av sjuklig fetma, utan noterar bara att en massa reserver försvinner. Håller med att det vore intressant att veta exakt vilka biokemiska processor som ligger bakom!
 24. 7 points
  Det var 70 år sen sist. Nu invaderas östra afrika och delar av mellanöstern av gräshoppssvärmar som äter upp allt som växer. Kris och katastrof. Varför inte fånga in, torka och mala gräshopporna så att människor kan äta dem. En utmärkt proteinkälla. Bättre mat än spannmål.
 25. 7 points
  Hej Ulle, Jag har vattenfastat i fem dagar förut. Det var tänkt som en 7 dagars fasta men jag hamnade i en diskussion om refeeding syndrom och blev nyfiken hur det skulle kännas så jag avbröt min fasta på fredag istället för på söndag så som det var tänkt. Jag kunde ha fortsatt eftersom jag var inte hungrig och fastan flöt på bra. Sedan dess har jag fastat 4 dagar förra veckan och nu är jag inne på dag 3 av min 5 dagars fasta. Sedan ska jag göra ett uppehåll. Ja, jag kokar benbuljong men jag försöker att dricka så lite av det som möjligt när jag fastar, eftersom tekniskt sätt tillför du näring när du dricker buljong och det bryter fastan. Jag håller mig till te, varmt vatten så här års, svart kaffe och salt. Jason Fung påpekar också att en fasta är inte lika med att man dricker litervis med benbuljong. Man använder det som klykor för att inte falla. Om valet står mellan att bryta en längre fasta eller dricka en liten kopp benbuljong så är det bättre att dricka buljongen. De första 1-2 dagarna kan vara de mest svåra. Då håller kroppen på att tömma sina glykogen depåer, blodsockret släpps ut i blodet och blir ostadigt. Man känner sug och tänker mer på mat. Inte så att man börjar klättra på väggarna eller tugga på sin närmaste, men man får påminnelser om att det vore gott att stoppa det ena eller det andra i munnen. Men när jag har passerat det så flyter fastan på utan större problem. Man måste träna på att fasta och ju mer man tränar desto lättare blir det att fasta. I början var det viktigt för mig att mentalt ställa in mig på att fasta. Jag har laddat ner appen Zero och det har också hjälpt speciellt i början. Det är inte konstigt att benbuljongreceptet är luddigt. Man kan göra den på många olika sätt. Den gemensamma nämnaren är att du tar ben, kokar de med kryddor och kanske lök och lite rotfrukter i 10 timmar, silar och så är det klart. Du kan hitta ett mer specifikt benbuljong recept på bloggen Birgitta Höglunds mat.
 26. 7 points
  MAF och Five Fingers idag. Härlig kombination trots gråpissigt väder. Vovvan är inte fullt återställd men fick följa med ändå, hon är så uttråkad efter att ha fått begränsad fysisk aktivitet sen 6-7 veckor. Men fast jag gick initialt en del för hennes skulle så ökade hon till sin fart (och den passar tassandet vid MAF).
 27. 7 points
  Mer information här: https://www.dietdoctor.com/se/goda-nyheter-diet-doctor-plus-ar-friskvard
 28. 7 points
  Sedan några veckor är jag tillbaka på ALP i grundutförande, dvs jag cyklar maten. Inte på något vis planerat, det bara blev så. Fram till idag har det gått ganska bra att äta 3ggr/dag och inte småäta men idag, rackarns, har det rivit och slitit i mig hela dagen. Redan före kl.8 i morse skrek kroppen efter choklad... Som vanligt ser jag ett samband med stressbelastningen. Jag åt visserligen en jätteportion mat ikväll men är stolt över att inte ha fallit. Noterar att även om det gått rätt bra att stå emot suget så känner jag mig sällan nöjd efter maten. Som att nåt fattas (kanske dopamin?). Nåt som är väldigt gott är råstekt brysselkål med stekt lök och bacon eller liknande till det. Men det är typiskt sånt som gör mig onöjd. Bäst har det gått när maten varit skittråkig. Med andra ord bör jag sluta med god mat. Sedan springer jag igen också... Det går rätt bra...
 29. 6 points
  jag upplevde också detta. När jag började med LCHF bara gled kilona av mig. ( hade gått upp 14 kilo pga skada) sedan började jag äta vanligt igen och kilona började krypa på. När jag då började med LCHF igen upplever jag att det inte hände så mycket förrän jag gick ännu striktare.
 30. 6 points
  Intressant, det har jag nog inte sett förut, nolla LDL ingen ateroskleros. Är det djurförsök eller en grupp människor nånstans? Ett problem med noll kolesterol är väl att inga köshormoner skulle produceras och reproduktionen blir då lite svår. Men jag kanske hänger upp mig på definitioner. Möjligen kan jag begripa att en klump med bla kolesterol, som lossnar från en kärlskada och fastnar ett förkalkat kärl, en propp, kan skyllas på kolesterol för att om det inte fanns kolesterol i klumpen kanske den varit mindre och mindre farlig. Men problemet är egentligen det förkalkade kärlet. Om kärlen inte är förkalkade är det större chans att proppar inte fastnar. Förkalkningen beror på inflammation i kärlväggen som kroppen försöker laga permanent genom att göra ben av kärlet. Varken inflammationen eller förbeningen möjliggörs av kolesterol. Så vitt jag har begripit.
 31. 6 points
  Vi får inte heller glömma att våra kolesterolvärden är vad våra kroppar vill att de ska vara. Kroppen producerar det den behöver och använder det där den behöver. Det finns andra markörer som vi ska titta på vad gäller risk för hjärtsjukdom, kolesterol är irrelevant förutom möjligen som indikator på att vi är inflammerade och inflammation och hjärtsjukdom är kopplade. Lågt kolesterol och hjärtsjukdom är korrelerade. Fixeringen vid kolesterol både inom sjukvården och på detta forum är tröttsam. @Peter B "Genetiskt förhöjda LDL värden". Syftar du på familjär hyperkolesterolemi (stavas så?). Den koppling man tycker sig ha sett mellan FH och hjärtsjukdom visar sig handla om andra genvariationer som FH personer ofta har som tex har att göra med koagulationsfaktorer, detta gör att dessa personer riskerar tidig död i hjärtsjukdom (men då skyller man på kolesterolet som vanligt) men risken verkar minska över tid och äldre FH personer visar sig ha mycket goda möjligheter att bli riktigt gamla och friska, de har gott skydd av sitt höga kolesterol.
 32. 6 points
  Och jag hamnade på 3,2%/8%. Nu känner jag mig om möjligt ännu lugnare än tidigare 😀 Är dessutom smal och motionerar mer än 1 timme varje dag 😀
 33. 6 points
  Här baseras bedömningen på under resp. över den gamla traditionella RI-nivån. Men hur giltig är den egentligen? Och trots att intag av fiber, grönsaker och fisk sägs vara högt hos en stor del av deltagarna i undersökningen, så påstås det samtidigt, att många kvinnor hade hög sannolikhet för otillräckligt intag av följande mikronutrienter under graviditeten: folsyra (54.4%), järn (49.6%), kalcium (36.2%), vitamin D (28.7%), jod (24.4%), och selen (41.3%)". Egendomligt, tycker jag. Vad menas med "hade hög sannolikhet för"? Har man inte ens kollat om de verkligen hade brist? Skräpstudie är rätt ord, nilu! Hellenius läser forskningsresultat som fan läser bibeln.
 34. 6 points
  Martina är på hugget! Det finns nu en tarmanalys som man kan beställa till en rimlig summa pengar. Martina skriver om den här: https://martinajohansson.se/gutfeeling-labs-analys-tarmflora/ Jag tycker att detta är mycket intressant eftersom många (även här på forumet) gör påståenden om tarmhälsa och dessutom ofta förklarar hur problemen med tarmhälsan ska rättas till. Min uppfattning är dock att i allmänhet så har man ingen aning om hur tarmhälsan egentligen ser ut. Man vet inte heller om de åtgärder man utför för att rätta till "obalanser" har avsedd effekt på tarmhälsan. (Åtgärderna kan i och för sig vara bra ändå utan att man egentligen vet varför de fungerar) Jag tror naturligtvis på att bakteriefloran i tarmarna har stor betydelse för hälsan och att den påverkas mycket av vad vi stoppar i oss och notera att det inte motsäger det jag skrev ovan. 😉 Hursomhelst ett första steg mot mer kunskap är att faktiskt analysera vilka bakterier som finns i tarmarna. Sedan kommer nästa steg, hur ska resultatet tolkas. Läs artikeln med Martinas resultat hon har en del kraftiga avvikelser, är det positivt, negativt eller spelar det ingen roll? Väl värt att fundera på. Jag kunde förstås inte hålla mig utan beställde också ett prov. I Martinas artikel finns en rabattkod som ger 20% rabatt. Direktlänk till provtagningssajt: https://gutfeelinglabs.se/sv Ytterligare ett företag som verkar ha ett test på gång: https://symbiome.io/ Lite bonusläsning: https://tarmsjukdomar.se/nyhetsinlagg/nu-kan-du-mata-dina-halsoframjande-tarmbakterier/
 35. 6 points
  På vilket sätt då? Jag är intresserad av biokemi och har passerat stadiet där jag bara köper ett påstående eller en metafor. Jag är inte intresserad av vilken metod som är bäst eller att äta kolhydratstinn mat eller banta, jag är bara nyfiken på hur kroppen fungerar eller vad som händer bland kroppens molekyler när vissa fenomen uppträder.
 36. 6 points
  Men varför kan kroppen utan problem gå upp men inte gå ner igen om den får artegen föda? Om metabolismen är enda svaret borde ju kaloriteorin vara svaret på frågan, eller? Om jag förstått det hela rätt ställer kroppen in sig på lagra eller hålla emot fettuttag så länge insulinet ligger högt men inte annars. Det måste ju finnas en biokemisk förklaring på fenomenet?
 37. 6 points
  Precis som Trollmormor tycker jag också att du verkar äta i minsta laget. Sedan skulle jag vilja spinna vidare på Katerinas hormonspår. Kan du känna igen dig i någon av de typer som finns i Martina Johansson blogginlägg? https://martinajohansson.se/hormonell-fettinlagring/? Du nämner matt i kroppen, illamående vid oro - hur har du det med stress i livet? Stress är allt från för mycket eller fel träning (hur man nu ska veta det?!) till bristande djupsömn, oro, för mycket att göra, äta fel saker (som kroppen triggar på)... Då går stresshormonerna igång och de placerar fettet runt de inre organen/magen så det är nära till hands. Acne, utslag, torr hud... Hudproblem är ofta kopplade till tarmen och tarmslemhinnan. En del personer är känsliga mot mejerier även om man inte får det klassiska magknipet. Det är mjölkproteinet som, liksom gluten, irriterar tarmslemhinnan. Det tar ca 3mån att läka tarmen när man tar bort gluten, lite osäker på tidsaspekten vid kasein (mjölkprotein). Om du eventuellt känner igen dig som "levertypen" i länken ovan kan jag rekommendera Anna Halléns ALP (finns som nyutkommen bok) för att underlätta leverns avgiftning. Om du känner igen dig i binjuretypen så är nog inte jag rätt person att råda, jag tycks oavsett hur mycket kunskap jag skaffar mig aldrig kunna råda bot på problemet (och det skulle kunna ha varit min mage i yngre dagar du fotograferat).🙈 Skämt åtsido, lugn och ro, meditation, mjuk träning osv.
 38. 6 points
  Inte säkert. Det KAN vara det men det beror på individens förutsättningar.
 39. 6 points
  Nu kommer du få massor av råd där vissa säger si, andra säger så... Ät mer fett. Ät mindre fett. Fasta mer. Var försiktig med fasta. Ät mer grönt. Nej, ät bara kött. Ät bönor. Ät inga bönor. Ät mjölksyrade grönsaker. Träna MAF. Nej, träna styrka. Och så håller vi på för vi vill så gärna hjälpa till när någon tappar modet. Ta det för vad det är, idéer och råd från oss som experimenterat själva och se vad som kan stämma in på dig. Tänker att vi behöver veta lite mer om dig innan man kan ge några tips på saker att prova. Hur gammal är du? Jag utgår från att du är en kvinna. Var på kroppen sitter fläsket? Allt på samma plats? Småplufsig rakt över? Bara mage men smala ben? Tål du ägg (du äter många vad jag förstår)? Några andra hälsoproblem, typ hår/hud, mage, huvudvärk, illamående, matt i kroppen? Vilken sorts träning/rörelse gör du? Hur mycket vardagsrörelse? Hur mycket punktrörelse (pass)? Äter du mejerier? Ost? Äter du charkprodukter?
 40. 6 points
  Sven-Erik Nordin blev dödsdömd av cancervården om han inte underkastade sej en omfattande operation i underlivet med påföljande plågsam efterbehandling. Han klurade på egen hand, lade om kosten till LCHF och blev friskförklarad. Han ger en välbekant syn på hur cancerindustrin då bemötte honom. Swebbtv's Mikael Willgert har intervjuat honom https://www.youtube.com/watch?v=EDKQhYOzOZA På sin webbplats ger han hela storyn med tips och råd till alla som är intresserade http://www.svaradoktorn.se/
 41. 6 points
  En intressant artikel om hur våra genvarianter påverkar om keto, intermittent fasta mm funkar på oss, eller inte. https://nutritiongenome.com/is-the-keto-diet-right-for-you-the-answer-may-be-in-your-genes/ Fasting and entering ketosis is a form of hormetic stress, which can have a beneficial response in the individual. However, for certain people, fasting and the Ketogenic diet may be too much of a stressor. This is been observed in people who feel nauseous or experience digestive issues from too much fat, whose lipid biomarkers go off the charts, have a sensitive thyroid gland, and who experience hypoglycemia when going too long between meals. Det understrukna, att känna sig illamående efter för mycket fett och att få ont i magen av att äta sällan, diskuterade vi i en annan tråd: Edit: Kom på att detta om ketosis också är intressant för den som vill ha en genvariant att söka vidare på: The CPT1A gene is found in the liver and kidney, is responsible for ketogenesis, and is the key regulator for importing long-chain fatty acids into mitochondria to help maintain energy and normal blood sugar levels when carbohydrate intake is low. Researchers have considered mutations in CPT1A as one of the strongest selective genetic sweeps reported in human history.
 42. 6 points
  @Robert N Din doktor verkar väldigt okunnig. APO-kvoten aningen hög, men om jag förstår dej rätt har doktorn inte ens sett den? HDL och triglycerider väldigt bra! Vilket är ett jätteviktigt mått. Sockervärden fantastiska! Vilket kanske är ett ännu viktigare mått. LDL högt - Men de har ingen betydelse, åtminstone inte för hjärtsjukdom, kanske istället kan skydda. Dagens hjärtriskkalkylatorer tar inte ens hänsyn till LDL. Om jag hade dessa värden skulle jag be doktorn dra dit pepparn växer om denne vill skriva ut statiner.
 43. 6 points
  Det nya radioprogrammet Vetenskapsradion Hälsa ska sändas i P1 varje torsdag nio minuter över tolv. Det startade idag med det första programmet i en serie om den fetmaepidemi som blir ett allt större hot mot folkhälsan i många av världens länder. De åtgärder som sätts in i olika länder ska skärskådas. Tyvärr börjar det första programmet lite illa. En kvinna berättar att hon har gått ner i vikt efter magsäcksoperation, enligt programledaren "den enda metod som bevisats hjälpa på lång sikt". En man får berätta om hur EAT-projektet kan rädda världen. En annan man får tala om sitt förslag till hur man ska få människor att äta mindre och röra på sig mer. En sak som var positiv i detta program: Alla tycks vara överens om att det är viktigt att dra ner på tillsatt socker i mat och dryck. Tänk om Diet Doctor kunde få tio minuter för att presentera LCHF i något av de kommande programmen! https://sverigesradio.se/avsnitt/1440217
 44. 6 points
  Åh, vad trött jag blir på läkare som bara meddelar att du har höga värden och här får du recept på statiner. Hände min kusin. Han fick godkänt på alla prover, men ett brev från läkaren att han skulle börja med statiner eftersom han hade förhöjda värden. Som tur var fick han rejäla biverkningar nästan direkt och slutade. I efterhand visade det sej att läkaren var en för honom ny som inte ens bemödat sej att läsa hans journal...…….. suck. Makens förra läkare skrev ut statiner och en massa annat i parti och minut. Dom flesta recept ber han apoteket att helt enkelt plocka bort. Verkar inte vara nåt som läkaren ser. Till nästa årskontroll av blodtrycket får han en ny läkare. Ska bli väldigt intressant att höra vad hon har för uppfattning om statiner. Själv går jag på en vårdcentral som portat alla läkemedelsrepresentanter och deras bjudluncher. Knappt att min läkare vill skriva ut recept som jag behöver. Och när han gör det så är står det att jag ska ta så lite som möjligt. Och då pratar vi om Alvedon som jag ätit i många år för en whiplashskada. Enligt honom ska jag försöka att bara ta 1 tablett om dagen!!!!!!!????? Min kurator på samma vårdcentral säjer att man ska se recept på mediciner som ett erbjudande. Sen är det upp till var och en att bestämma själv. Håller med henne till 100 %.
 45. 6 points
  Såklart det är serotoninet! Jag tycker bara det är så tjatigt och jag vill hålla mig öppen för andra möjligheter. 😜 Småäta får mig att må bättre, ja. Men... det lyfter vikten och ökar fläsket också. ☹️
 46. 6 points
  Måste erkänna att jag inte kände igen begreppet men en snabb sökning talade först om för mig att ett dylikt ingrepp kostar 36.000kr och därefter insåg jag att jag visst visste vad det är....Sökningar i ett nötskal. Som jag uppfattat det beror reflux-problem på att maginnehållet inte är tillräckligt surt. Magmunnen sluter inte helt tätt om det inte är surt nog, dvs runt pH 3. Om pH istället ligger runt 4-5 och magmunnen inte sluter tätt så upplever man det förstås som surt och obehagligt. Jag skulle vilja tipsa om att våga prova saltsyratillskott, typ Digest från Helhetshälsa. Vågar man inte det kan man förstås testa med äppelcidervinäger också. Bäst är att äta lite, ta tillskottet, äta lite till (egen erfarenhet). Dr Andrew Rostenburg har tagit upp fenomenet i någon av sina youtube-föreläsningar. Han finns på Beyond MTHFR. Tror det är denna: https://www.youtube.com/watch?v=wPHXQUl1ja8 Anna Sparre har också tagit upp ämnet: https://4health.se/har-du-for-lite-magsyra-testa-sa-har
 47. 6 points
  Tack både Peter B och Cleppa! Får väl tänka som så att vi kanske blir nykära på nytt om jag härdar ut nån/några veckor till 😊 Jag provar med ytterliga en vecka med strikt lchf. Så får vi se hur det går.
 48. 6 points
  Jag har ju inte svårt att låta bli maten, och välja lite av det som är i gråzonen (äter inte pasta, men kanske lite potatis, eller ris). Problemet är ju ibland att värden/värdinnan vill att gästerna ska äta och vara glada. Jag var med om en fest, där det serverades bröd och ost, och sallad, anpassad "för alla". Dvs pastasallad, med och utan äpple, med och utan vad det nu var mer som någon inte tålde. Men alla varianterna med pasta. Och så kom värdinnan på: oj, vad kan du äta av det här??? Nja, inte så mycket. Ost och smör, och något mer. Oj oj oj - kan du äta fisk? Ja. Fyra laxbitar in i ugnen. Kan du äta salladen om den inte är ihopblandad? Ja. Diverse grönsaker, utan pasta, framsatt. Det blev väääääldigt mycket mat. Jag föredrar att meddela i förväg, framför att orsaka värdinnan sådana extra-problem. I det här fallet hade det ju räckt med att inte blanda ihop salladen i förväg.
 49. 6 points
  Såg att väldens bästa @Peter B redan svarat samma.... Hej och välkommen hit. Som jag ser det finns det två vägar. Bita ihop så går det över på ganska kort tid. 1 vecka kanske kanske 2. Eller äta lite mer kolhydrater så du inte "överproducerar" Ketoner.
 50. 6 points
  Blev en joggingrunda i solen idag. Eller ja, det var sol när jag började. Nästan 11km (10,7 för att vara mer exakt). Pulsen låg rätt högt initialt men sjönk efter ett tag och höll sig riktigt bra. Intressant nog kändes joggingen lättare med den högre pulsen än på slutet när pulsen låg lägre och mer stabilt. Måste väl vara för att jag blev lite tröttare i musklerna då..? Det är länge sedan jag sprang över milen mer regelbundet men nu känns kroppen riktigt bra vissa dagar (och stresspåverkad andra).