Ledartavla


Populärt innehåll

Showing content with the highest reputation on 2019-09-17 i alla områden

  1. 1 point
    Hej Putt, uppenbarligen har du fattat samma beslut som många andra - med innebörden att en omläggning av kosten i riktning LCHF borde vara en väg mot bättre hälsotillstånd. Även om jag med god fart är på väg mot min 90-årsdag (min situation av det skälet inte helt jämförbar med din), finns en del likheter - kroppslängd, vikt under ungdomsåren etc.. Den stora skillnaden till din fördel, är din ålder - att inleda LCHF-resan såpass tidigt. Det innebär att du har stora möjligheter att arbeta dig fram till ett fortsatt sjukdomsfritt åldrande och kanske vinna fem/tio års ökad livslängd eller mer. I din ålder har dina 30 000 miljarder celler fortfarande den spänst som hör ungdomen till. Problemen under tiden fram till pensionen kommer du sannolikt att kunna motarbeta, om du fortsatt tar LCHF-kosten på allvar. Så gjorde jag, dock i senaste laget - en bit över 80. Det kanske inte betyder att jag blir särskilt mycket äldre än jag annars skulle blivit men en sak är klar - betydligt mindre drabbad av sjukdom fram till slutpunkten ser jag redan tydliga tecken på. Mitt problem var inte särskilt allvarligt relaterat till vikten men kroppen bestämde sig helt enkelt - efter att jag gick över till LCHF - för att gå ner ett kilo varje månad under de fem första. Därefter har jag under ett-och-ett halvt år hållit mig närmast konstant i vikt (plus minus ½ kilo). Mitt stora problem, mitt i alla projekt (som jag nu fritt kan ägna mig åt), var tilltron till läkarvetenskapens möjligheter att motverka de s.k. ålderssjukdomarna. Jag ifrågasatte inte, som jag borde, "fördelarna" med att motverka uppkomna sjukdomssymtom med hjälp av de medicinska preparat som läkarna, enligt Socialstyrelsens regelverk, ordinerade mig. 1. Statiner för "Felaktig" lipidprofil " 2. Metformin till att rätta till Diabetes 2 3. Div. olika blodtrycksmediciner till att korrigera blodtrycket Lipidprofilen bringades genom medicinering ned till "idealvärden", som fick läkarna att med närmast religiös övertygelse gratulera mig, framför allt för de låga LDL-nivåerna (egentligen livsfarliga). Via studiegrupp med diabetessjuksköterska och diabetesläkare avsågs man lära mig och övriga deltagare att med hjälp av utvalda kolhydrater sköta uppkommen diabetes 2. Lät närmast som att man med medicinens hjälp nästan kunde fortsätta som tidigare Det höga blodtrycket, hade i stor utsträckning höjts genom all medicinering (kroppen kände då behov att öka blodtrycket). Tvångssänkningen av blodtrycket genom medicinering motverkade alltså det behov som kroppen kände p.g.a. övrig medicinering. _____________________________ Även om du ännu inte fått problem, som ofta drabbar folk över pensionsåldern, kan det vara intressant för dig att se vilken verkan som en kostomläggning kan ge åldrande människor och dig för att slippa problemen. I mitt fall efter att ha satt ut all medicinering har: - min lipidprofil blivit optimal, inte minst genom positivt höga HDL-nivåer - långt över de tidigare (när medicinering rådde). - mina kort/långtidssocker värden blivit normala (diabetes 2 - borta) - mitt blodtryck utan medicinering som när jag var i 30/40-årsåldern (medelvärde nu under dygnet 130/79) Jämfört med mig har du ett stort försprång. Ett gott råd dock: - dra ner på antal måltider (jag nöjer mig med två - frukost och middag - resten ca 17 timmar fasta utan minsta hungerkänsla) - följ din vikt en gång i veckan (justera ditt matintag efter det) - gör midjemätningar med samma intervall - genom att du minskar ditt intag av föda, kommer ditt intag av vitaminer och spårmetaller att med tiden riskera ge dig bristsymtom. Se därför till att säkra dina cellers dagliga behov av vitaminer och spårmetaller. - ett gram C-vitamin på morgonen, gärna med komplettering under dagen - D-vitamin (2000 ie) - magnesium (citratformen) - K2-vitamin - en omega 3-kapsel - så står du dig bra. Om du ger dina celler det de vill ha, blir du sällan eller aldrig sjuk. För min del har en rad problem försvunnit (tendenser till gikt, sura uppstötningar, myrkrypningar) för att inte tala om biverkningarna av tidigare mediciner. Nu helt fri från dessa utan tecken på metabolt syndrom av något slag med biverkan i form av skärpt hörsel, skärpt syn - möjligen klarsyn. Slutsats LCHF gör dig frisk!