Ledartavla


Populärt innehåll

Showing content with the highest reputation on 2019-01-10 i alla områden

 1. 6 points
  Hon har inte den typiska formen för lipödem, utan är mer jämntjock. Och jag är inte förvånad; instakontot är fullt av bilder på "mys" och fika och veganpropaganda utöver selfiesarna Jag tycker att det ÄR viktigt att tycka om sin kropp. Den är fantastisk! Men det blir fel när man med "älska sin kropp" menar "den får vara så här för det är fult/fel/hets att göra nåt åt det". Jag menar att man ska älska sin kropp - och i det ligger att försöka förstå den, ta hand om den och vårda den så att den hålla sig frisk och stark så länge som möjligt.
 2. 6 points
  Hon kanske har Lipödem, då är det bättre att vara "kroppspositiv" då inget fungerar för viktnedgång i många fall, visst de kan bli hjälpta av kost och motion, men lipödemet är likt förbaskat kvar. Det är fettsugning som är det enda som "botar", vilket man som lipödemiker får bekosta själv, en nätt summa på några hundra tusen
 3. 5 points
  Man behöver inte göra ens det. Jag läste en gång på en vegansida ett inlägg, som berättade om något bra ämne, som fanns en hel del i någon speciell grönsak; hurra vad det är bra att äta grönsaker. Jag svarade (faktiskt bara för att jag tyckte det kunde vara intressant att veta; kunskap är aldrig fel) att samma ämne fanns det mycket mer av i ägg. Oj oj oj vad utskälld jag blev. Jag förstörde inlägget! Och deras sinnesfrid! I stället för att bara helt lugnt ta bort mitt inlägg, om det nu var så hemskt...
 4. 5 points
  Vikten idag 81,5 kg. 3 januari var den 83 kg. 1,5 kg på en vecka. Det duger. Månne jag skulle strikta till mig ytterligare... Dricka min kefir i samband med måltider för att få till PF. Kefir och filmjölk är enda mjölkprodukterna jag äter nu, det skulle vara intressant att se vad händer ifall jag lämnar bort dem. Edit. Jag använder ju också ost i matlagningen. Jag kunde kanske äta äggröra med pesto ibland, istället för ostomeletten till morgonmål...
 5. 4 points
  Hej Är du beredd? Att veta att man måste är första steget, är du beredd att verkligen göra det? Skulle vara riktigt roligt att göra det tillsammans isf. Jag ska kolla mina gamla trådar, för att friska upp minnet, minns dig inte på rak arm. För mig fungerar tanken att jag inte måste, men jag kan välja. Vi måste ju egentligen inte, ifall vi ville kunde vi bara fortsätta att äta. Hur gjorde du då du lyckades förra gången? Kämpa på
 6. 4 points
  Fast om man inte får medhåll utan bara kritik och ifrågasättande, så blir det mindre skoj och jobbigare att fortsätta diskutera. Det gäller ju oss alla. Så förstår varför negativa röster ger upp efter bara några inlägg. Men samtidigt fattar jag inte hur man kan förvänta sig ngt annat? Dietdoctor är en LCHF betaltjänst och mötesplats. Syftet är att få fler att upptäcka LCHF och sprida kunskap om lågkolhydratkost. Vill man kritisera LCHF och samtidigt kräver stöd+ryggdunk av andra negativa röster för att orka fortsätta, så är det här den absolut sämsta platsen att starta trådar på. Att man inte begriper det är märkligt, men antar att folk är dåligt informerade? Är ungefär som att jag skulle logga in på en portal eller fb-grupp för veganism och skriva om vikten av att äta rött nyttigt kött. Sen bli sur och logga ut, när ingen höll med 🙄
 7. 4 points
  Hej! Minns du mig? Samma här… Var så duktig för några år sen, och nu ser jag ut som en julgris som blev glömd när slaktbilen kom... Suck! Tänker som dig - nu MÅSTE jag skärpa mig. Vi kan vara duktiga tillsammans? :)
 8. 3 points
  Älska sin kropp - ja. Kärlek är att vilja varandras positiva utveckling. Det måste ju innebära bra mat och lagom träning. Eller?
 9. 3 points
  Vi skulle nog bli bannade rätt fort....
 10. 3 points
  Helt sjukt att så många kvinnor är drabbade och ändå talas det så lite om lipödem! Hade själv aldrig hört talas om det förrän häromveckan, då jag fikade med en väninna som lider av det. Hon är absolut inte tjock, men har ändå lipödem främst kring benen som gör ont, spänner och påverkar rörelseförmågan. Hon sa ju också att man inte får hjälp via vanliga sjukvården, annat än idiotiska råd om att banta och använda stödstrumpor ☹️ Tyvärr är det mycket så inom vården överlag, att det inte satsas så mycket på sjukdomar som faller inom kategorin "kvinnor som lider i det tysta".
 11. 3 points
  Detta tänkte jag bifoga som bilaga till huvuddokumentet - vad anser ni om det? Skrämmande nog eller för lite? Jag anser att den som dragit på sig cancer borde mer än bilägaren (om bensinförbrukning) lära sig om hur energiomsättningen går till i människokroppen. Den konventionella cancermodellen Det som flertalet onkologer fortfarande tror vara riktigt, bygger på en felaktig uppfattning om hur födelsen av en cancercell initieras - DNA-skadorna, som anses ha orsakat cancercellens problem. De som innebär förlusten av all normal styrning och kommunikation med övriga celler i den ursprungliga cellgruppen. Dataprogrammet i cellens DNA gör att friska celler i en lokal grupp håller samman med sina ”kollegor” i gruppen och automatiskt delar sig när de förbrukats. I det senare fallet får den obrukbara cellen order att dö. Skulle en normal cell, även om den är frisk, av någon anledning frigöras från sin cellgrupp, får den direkt order av sitt DNA-program att begå självmord för bortransport via blodet t.ex. för materialåtervinning till att producera nya celler. Cancercellen saknar förmåga till normal, begränsad delning och uppträder helt fristående från sin tidigare grupp. Den bildar en egen grupp som genom fri delning kan gyttra ihop sig och tillåta slumpvis transport vart som helst i kroppen. Där cellen råkar fastna, växer den sig allt större – en tumör bildas. Om läkarna hittar tumören på ett tidigt stadium, kan den med fördel avlägsnas operativt (den bästa utvägen). Om tumören tillåtits växa sig stor, finns risk för spridning av fria celler (metastaser) som då kan förflyttas till annat ställe i kroppen för att där bygga upp en ny tumör utan meningsfull funktion. Genom att cancercellens självmordsprogram skadats, har den fått evigt liv i bemärkelsen att snabbt kunna dela sig obegränsat antal gånger, utan att känna samhörighet med någon av de specifika, lokala cellgrupperna i närheten. Dvs. cancercellen kan fritt utvecklas var den än befinner sig i kroppen. Grunden till konventionell cancerterapi I ovan beskrivna scenario bör betonas att normala celler finns i ca 200 olika typer och att tusentals sorters fel i cancercellerna kan ligga bakom problemen, ja kanske miljontals fel. Med tanke på att kroppen innehåller i storleksordningen 30 000 miljarder celler, inses lätt vilka svårigheter som onkologerna har, när de tvingats konstatera att en tumör låtit metastaser smita ut i blodomloppet. Hittills (2018) har man inom cancervården, om metastaser spidits, sett sig tvungna att hitta ett kemiskt preparat som efter analys av tumören, skall kunna ta livet av metastaserna enligt kunskapen som utförd biopsianalys givit. Problemet ligger bl.a. i att cancercellerna under sin tillväxt, genom kaoset som råder i dess skadade dataprogram, ständigt muterar, varför kemoterapin kan slå fel. För att i möjligaste mån träffa rätt får man ta till de stora kanonerna som påverkar även friska celler. Tråkigt nog bl.a. i immunförsvaret, som inte kan göra tjänst som det brukar. Det verkligt förvånande är att den högfrekventa användningen av kemoterapi, trots att den under behandlingen undantagslöst ger svåra biverkningar som i många fall är lika livshotande som själva cancern. Förvånande är också att onkologerna i sin iver att förse cancerpatienten med energigivande drycker (alltså med stor andel socker) gör det utan att ta till sig kunskapen om den ketogena kosten, som med sitt fett bidrar att svälta ut cancercellerna som stöd för kemoterapin. Ett paradigmskifte inom cancervården måste komma Vad som ovan beskrivits om friska celler, stämmer väl överens med vad majoriteten av onkologerna anser. Däremot är tanken på att initieringen av cancercellens sätt att inombords löpa amok, skulle initieras genom skador i cellens gener (DNA) är kraftigt ifrågasatt av en del forskare som släppt det konventionella tänkandet. Ny forskning visar nämligen att det som initierar tillkomsten av en cancercell, ligger på cellens energisystem - den rad kraftverk (mitokondrier) i varje cell, som gör att den kan andas och får önskad näring ur blodet. För det har varje cell en rad pumpar som tar in glukos att bränna energi av och öppnar dörren för nyttoämnena. Pumparna rensar dessutom bort det avskräde som cellens metabolism producerar. Pumparna drivs av natrium (på utsidan av cellen) och fyra gånger så hög koncentration kalium på insidan. Redan en obalans mellan kalium/natriumnivåerna, kan mycket väl tänkas påverka en cell negativt som orsak till djupgående skada. De studier som gjorts inom cancerområdet har egentligen medfört att utvecklingen stått stilla sedan 1950-talet. Det beror på att man felaktigt siktat in sig på att söka lösningen på den oerhörda mängd feltyper, som kunde tänkas ligga bakom skadorna i cellens DNA-program. En från statistisk och definitionsmässig synvinkel egentligen omöjlig uppgift – som att söka efter en nål i en höstack. Det Intresse som istället riktats mot cellens energiförsörjning tyder på att stora fördelar kan vinnas genom att man då fokuserar på en funktion som är gemensam för alla kroppens celler – användningen av glukos som drivmedel. Vad man konstaterat är att den springande punkten ligger i den initiering som ett fel i cancercellens energisystem ger. Felet visar sig genom den mindre verkningsgraden i cancercellens energisystem (mitokondrierna) som kräver ca. 18 gånger mer glukos för samma energiutbyte än den friska cellen. Den felaktiga hypotesen, som sedan ett halvsekel tillbaka styrt in cancervetenskapen i fel fålla, har krävt stora kostnader från läkemedelsproducenterna, som ser stora möjligheter till framtida stora inkomster på cancerterapi. Av skälen ovan har forskningen slagit fel, vilket resulterat i att cancerfallen bara ökar år efter år - i varje fall i USA. Det måste därför helt enkelt komma ett paradigmskifte inom cancervården. Inte minst de beslutande medicinska organen måste släppa på tyglarna om vad som skall vara tillåtet och ej inom cancerterapin. Det som sannolikt kommer att sätta fart på forskningen, vad gäller möjligheten att att krossa cancercellens utveckling, är alla insatser som går ut på att svälta den till döds. Dellösningen ligger bl.a. i att patienter i riskzonen i förebyggande syfte tillämpar ketogen kost. Tyvärr är det så att cancercellen i en svältsituation kan klara sig med nödlösningar utan socker. Tveklöst är det dock cellens mitokondriedel (strypa energitillförseln) man bör forska vidare på, inte på kemiska medel som slår ut immunförsvaret och riskerar att göra förutsättningarna sämre för överlevnad genom de cellskador som behandlingen resulterat i. Ketogen kost ett viktigt steg i förebyggande syfte Med förebyggande syfte menas inte bara att hindra cancer att uppstå, för den som är frisk, utan också för den som har cancer och befinner sig under behandling eller är färdigbehandlad. Vanligaste grunden för kroppens celler att bli sjuka är att de inte matats med de nödvändiga ämnen via kosten, som cellerna kräver för att hålla sig friska. Det gäller bl.a. rätt förhållande mellan kalium och natrium (4:1), kalcium, magnesium, järn etc. Eftersom man vet att cancercellerna är glupska efter socker förefaller mest naturligt att undvika kost som just innehåller sockerbildande kolhydrater. Vid sidan av de fördelar man vinner med att hålla cancern borta, innebär övergången till fet mat (typ LCHF) att friska celler får allt svårare att bilda cancerceller. Deras förmåga att överleva reduceras kraftigt. Med de många positiva resultaten i metaboliskt avseende som fet kost ger, är egentligen svårt att förstå att folk låter så mycket socker ingå i sin kost. Genomsnittlig årsförbrukning av socker för medelsvensken ca. 40 kg­
 12. 3 points
  Onsdagspositiva: klarat av ett kvällsmöte. Inget annat möte inbokat på nästan två veckor.
 13. 2 points
  Som jag minns från det jag var liten så kallade min farmor kärnmjölk för surmjölk eller blåmjölk, tyvärr går det inte att köpa i Sverige längre, av någon outgrundlig anledning. Det var jättegott, iskallt
 14. 2 points
  Ett tips för cancerpatienter är att stänga av wifi och bryta spänningen till sovrummet för att dämpa ELF. Dessa strålningstyper penetrerar kroppen dygnet runt och stressar upp många kroppsorgan som svarar med hormonstörningar och fake-trauman.
 15. 2 points
  Ådel du skrev: "Jag är totalt ointresserad av att gå någons ärende," Men ändå spred du lögner om Georgia Ede. Vems ärende gick du då? Du skrev:"det jag vill diskutera utan ett allt för högt tonläge och konspirationsteorier ". Ta och läs dina inlägg igen. Inte minst det första. För om du sprider lögner om välkända LCHFare, som t. ex. Georgia Ede så får du nog finna dig i att folk vill bemöta lögnerna. Eller menar du att det är konspirationsteorier, att bemöta lögnen om Georgia Ede? Men om du vill diskutera om odling, så lägg upp en tråd om det, så får du sådana svar. PS. Det här är väl studien du pratade om, men inte länkade till : https://www.dietdoctor.com/member/interviews/ede ? Här är vad VoF tycker om LCHF, och kom ihåg att Dr Annika Dahlqvist frikändes 2008, och sedan dess har det varit lagligt för läkare att rekommendera LCHF till typ 2 diabetiker och överviktiga. Det är inte brist på lögner på VoF-sidan: https://www.vof.se/skepdic/lchf/
 16. 2 points
  Tja...jag vet inte. Jag har stormagade bekanta, som verkar tro att det bara handlar om utseendet, och det är inte så viktigt. Och nog laser jag inlägg från veganer som hävdar att deras värden är perfekta även efter manga år. Det lär finnas en genetisk skillnad: vissa klarar vegansk kost battre än andra. Och jag tror de flesta veganer vet om att de ska ta B12-tillskott. Men jag gillar inte när de försöker hävda att vegansk kost är nyttigare och battre.
 17. 1 point
  Jag har plockat fram en av mina pelargoner. Och den lever! Funderar på att peta ner några tomatfrön nu i helgen.
 18. 1 point
  Blev lite fundersam om att surmjölk eller som det heter på finska Piimä skulle vara filmjölk. Jag har ett annat förslag. Det är kärnmjölk. Eller nån variant med kärnmjölk. Blev lite nyfiken, för har varit i Finland massor av gånger då jag har finsk släkt. Provsmakade när jag var liten och det stannade vid en provsmakning😨 Men farmor drack inget annat än piimä. Kanske har jag rätt, eller så har minnet spelat mig ett spratt.
 19. 1 point
  Torsdagspositiva: efter en hel kvälls letande på webben och i böcker hittade jag till slut det receptet jag visste fanns någonstans.
 20. 1 point
  Och åtminstone i Sverige är en Psykiater eller psykiatriker en läkare som är specialiserad på psykiska sjukdomar, tillstånd och störningar. Du måsta alltså ha en läkarutbildning i grunden. Men psykologer är de inte om de inte har den utbildningen.
 21. 1 point
  Varför misslyckas så många med att hålla sig till sin nya hälsosamma kost? En artikel i brittiska kvällstidningen The Sun handlar om att hälften av britterna ger upp en hälsosam kosthållning för att de tycker att nyttig mat är tråkig. The Sun: Diet fail: Half of Brits ditch their diets because they think healthy food is boring Tråkig? LCHF är allt annat än tråkigt! Ta en titt på vår stora receptsamling och du kommer att hitta ett stort och varierat utbud! Det finns ingen anledning att känna sig uttråkad på LCHF. Artikeln menar också att våra sinnen tycks spela en nyckelroll när det handlar om att hålla sig till en kost. Som en bildtext under en skål med sallad menar: ”Växtbaserad mat doftar inte – och det kan vara ett problam för många.” Nutritionisten och kokboksförfattaren Rob Hobson förklarar vidare: Vi söker efter härlig smak, tilltalande utseende, doft och konsistens i vår mat. Men det är helt klart att vi lockas till ohälsosam mat som smaken av choklad och ljudet av chips som tuggas för att tillfredställa de behoven, eftersom upplevelsen av hälsosam mat för alla sinnen är svårare att åstadkomma. Som tur är för LCHF:are kan doften av nystekt kött, smältande ost och brynt smör vara en daglig upplevelse. Choklad (med måtta) kan finnas på menyn. Och vi har några kreativa sätt att uppleva ”crunch” utan att behöva lämna kosthållningen. Artikeln räknar också upp mat som The Suns undersökning har identifierat som ”de mest sannolika att avsluta en diet.” Här är topplistan: Choklad Chips Fish and chips Pizza Som tur är kan dessa favoriter lätt anpassas till LCHF. Ta en titt på våra recept och frestas av våra smaskiga skapelser som håller dig till LCHF! Chokladfudge à la LCHF 2 g Zucchinichips 7 g Fish and chips med remoulad 15 g LCHF-pizza 8 g Tidigare Bättre matvanor: Sex steg nedför kolhydratberget Vill du ha ett friskare liv? Ny forskning: En kalori är inte en kalori LCHF Hur du äter LCHF11:59En kort grundkurs i hur man sätter igång att äta LCHF. Leva LCHF med Caroline Smale07:30Hur kan livet se ut om du har LCHF som livsstil? Caroline Smale delar med sig av sin berättelse och om hur hon lever med LCHF i vardagen. Är LCHF dåligt för träning? Svar på vanliga frågor02:45Kan man träna på LCHF-kost? VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)16:59 Biverkningar av ketogen kost06:58Några vanliga biverkningar av ketogen kost – och hur du undviker dem. De 5 vanligaste misstagen på LCHF08:57Är det svårt för dig att nå din målvikt, är du hungrig eller mår du inte bra? Se till att du undviker dessa misstag. Keto-kurs med dr Andreas Eenfeldt, del 108:02Vilka fördelar innebär ketos? Vad äter du på ketogen kost? Här är en informativ kurs med dr Andreas Eenfeldt. Är LCHF dåligt för miljön? Svar på vanliga frågor07:09Är LCHF-kost skadlig för miljön? Fat Head Directors Cut1:46:20 43:29Föreläsning med Monique Forslund från LCHF-Campingen i Säffle 2014. Monique Forslunds hemsida: www.lifezone.se LCHF på rätt sätt – Eric Westman 314:09Intervju med Eric Westman, läkare och expert på LCHF-kost. Om grunderna för att äta LCHF och vad som är viktigt att tänka på när man sätter igång för att det ska gå så bra som möjligt. Hur LCHF fungerar – Mary Vernon32:11Intervju med läkaren Mary Vernon, en av världens mest erfarna på att behandla patienter med strikt LCHF-kost. Vad är den främsta fördelen med LCHF? Svar på vanliga frågor02:52Vad är den främsta fördelen med att äta färre kolhydrater? 18:36Hur Martina Johansson blev "snygg, stark och frisk på högfettkost". Martina Johanssons blogg: http://www.highfatfitness.net Mer information om Ketonmätare: http://www.kostdoktorn.se/keton-och-blodsockermatare#1 Att lyckas hålla fast vid en ny livsstil17:25Dr Jen Unwin ger dig sina bästa tips om hur man lyckas hålla fast vid en livsstilsförändring och vad du kan göra om du trillar dit. Lite av allt? Svar på vanliga frågor05:44Är det inte bäst att helt enkelt äta balanserat och "lite av allt"? 45:52 En hälsosam LCHF-livsstil46:42Hur ska du lägga upp LCHF eller ketogen kost för att maximera dina framgångar? Hur mycket fett, protein och kolhydrater ska man äta? Matlagningsvideo Smörstekt vitkål01:04Vitkål är LCHF-kockens bästa kompis. En mångsidig grönsak och smörstekt är vitkål gudomligt gott och lätt att variera. LCHF-pizza01:00Vårt första LCHF-videorecept! Ägg, ost, tomat och en gnutta oregano. Mer behövs inte för att snabbt sno ihop enklaste LCHF-pizzan! Matlagningsvideo: LCHF-frallor01:27Av mer än 500 recept på vår sida är det här det allra populäraste: LCHF-frallor. Fröknäcke01:00Ett krispigt fröknäcke med en fin nötig smak av sesamfrö. Toppen till frukost liksom till kvällens ostbricka. Videorecept: Kesoplättar01:04Ett av våra populäraste recept, kesoplättar med vispgrädde Videorecept: Blomkålsris00:55Perfekt alternativ till ris, couscous, potatis och pasta. En LCHF-klassiker som passar särskilt bra till asiatiska rätter. Glutenfritt tunnbröd08:49Vill du lära dig att laga fantastisk LCHF-mat? Välkommen till vårt allra nyaste projekt: matlagningsvideor med Kristie Sullivan. Ädelostdressing03:09Vill du lära dig att laga fantastisk LCHF-mat? Välkommen till matlagningsvideor med Kristie Sullivan. Mexikansk äggröra01:04LCHF-klassikern äggröra med en mexikansk touch. Perfekt om du letar efter en smakrik frukost. Matlagningsvideo: Mini-cheesecakes med vallmo och citrus01:01Ljuvligt krämiga små cheesecakes utan botten med en frisk smak av citron och lime. Videorecept: Jills ostpanerade omelett01:01Efter att du smakat på den här omeletten finns det ingen återvändo – du kommer aldrig göra omelett på annat sätt igen. Videorecept: Halloumi fries med avokadodipp01:02Glöm allt du vet om halloumi och låt oss presentera en bättre, knaprigare och krispigare variant av den här delikatessen. Matlagningsvideo: Jills snabblagade LCHF-moussaka01:01Jills goda LCHF-variant av den klassiska grekiska moussakan. Inlägget Många slutar med hälsosam mat för att den är tråkig dök först upp på Diet Doctor. Visa hela artikeln
 22. 1 point
  Leukemi. http://4health.se/i-30-ar-har-jag-varit-besatt-av-varfor-barn-far-leukemi-nu-har-vi-ett-svar
 23. 1 point
  Den mannen har jag länge haft ögonen på. Både han och hustrun ger ett mycket sympatiskt, anspråkslöst intryck. I grunden ligger han och många av hans kollegor bakom många fina vägar att gå för att få människor att själva fatta de rätta besluten - bara det ger möjligheten till resultat. Även om mina goda vänner känner att jag värnar om dem och inte stöttar dem för att få tack eller beröm, ligger allvaret i att avvika från onkologens rådgivning (även om ingen sådan egentligen har skett) som en våtvarm filt över fortsättningen. Den som är utsatt för livsfara känner sig tvungen att välja sida - den professionella känns då mest naturlig. Jag ger mig dock inte! Så lätt släpper jag inte taget. Redan under ett års tid har jag förlorat fem av mina sockerälskande vänner (de var alla i 70-80-årsåldern) p.g.a. sjukvårdens oförståelse och misstag. Med människor under 60 kommer saken i ett något annorlunda läge.
 24. 1 point
  Tack, tusen tack, Effie. Ni hjälper mig, även om jag inte skriver. Jag har tänkt att jag kunde skriva under några dagar nu, men jag har inte tagit mig tid. Forumet fungerar ändå som ett stöd för mig. Jag tänker fortfarande inte så mycket på mat. Det har liksom blivit ett lugn i hjärnan på mig. Det är så otroligt skönt, jag känner mig lättad. Det var rätt ögonblick att börja på min lchfresa nr.2. Jag hade ätit tillräckligt. Jag var klar med ätandet. Det är säkert därför som det här så enkelt för mig. Suget har aldrig kommit, och eftersom det nu är två veckor sedan jag började tror jag inte att det kommer i den utsträckningen jag var beredd på. Det dyker upp en snabb tanke på mig ibland, i kassakön då jag är trött efter dagen, men det är en blixtsnabb tanke som inte väcker några känslor. Jag har flera lyckanden bakom mig. Jag hade gäster på veckoslutet, ena dagen hämtade dom popcorn, följande cheeseballs. Jag åt naturligtvis inte någondera, på fredagen åt jag kostdoktorns dipp och grönsaker, på lördagen åt jag en ostomelett till kvällsmål, eftersom jag inte ville vara hungrig bredvid cheesballlsen 😜 Sen var jag rädd på söndag och måndag, eftersom jag hade många timmars tågresa framför mig de dagarna med hotellövernattning emellan. Och det betyder vanligtvis godis, kakor och allt annat onyttigt. Så; jag kokade två ägg som buffert och tog med matlåda hemifrån. Matlådan var rester från veckoslutet, sån där låda med köttfärs, bacon och saltgurka. Kostdoktorns recept, naturligtvis. Därtill bjöd jag mig på skitdyr frukost på grannhotellet. Bacon, ägg och korv, saltgurka och gott kaffe. Det är ju inte något märkvärdigt, men miljön är också värd att betala för. Då jag kom hem från resan gjorde jag äggmuffins, som jag ätit på jobbet, för jag blir så jättehungrig till kvällen ifall jag inte äter alls under dagen. Igårkväll då jag kom hem från jobb gjorde jag mat, istället för att plocka i mig något otillfredsställande och ohälsosamt och gå och lägga mig. Så jag åt riktig mat som jag idag kunde värma. Jag gjorde kycklingfärsbiffar med vitlök och tomatsmör. Till frukost äter jag min standard ostomelett och fettkaffe. Eftersom jag är ledig imorgon firade jag med en fettkaffe vid middagen idag. Vardagslyx för mig 😉 Jag lyssnar på en bok som heter "Kimchi och kombucha" av Soki Choi. Hon skriver, mycket kort, om saker jag inte är så säker på att hon vet så mycket om, mättat fett och atkins diet och lchf, men jag litar på att hon kan saker om tarmbakterier. Jag har fortfarande ett stort sug efter filmjölk och kefir, men börjar tro att det inte är sug efter sockret i dem, utan bakterierna. Tarmbakterierna kan nämligen enligt Choi bli förtjusta i något och man upplever det som sug. Jag har köpt kimchi och surkål och försöker ta hand om mina vänner i tarmen. En kollega har lagt akupunkturpärlor, som ska hjälpa min mage, i öronen. Då hon kollade de olika punkterna för hela mag-tarmkanalen gjorde det jätteont. Jag har rätt svåra eksem, äter cellgifter mot dem, men inget fungerar riktigt. Den höga dosen som tog bort eksemen fick min lever att flippa, och det vill man ju inte... Så. Jag försöker fixa magen för att se om det gör någon skillnad för huden. Jag har inte vägt eller mätt mig. Jag är rädd för att det inte visar något skillnad. Fast å andra sidan, visar det ingen skillnad får jag ännu ställa om lite tills det ger resultat. Det är väl inte hela världen, jag mår ju redan så mycket bättre. Tack för ert stöd så här långt
 25. 1 point
  Jag kan ju i och för sig förstå varför man talar så lite om kosten inom cancervården. Stor del cancerpatienter kan eller vill inte äta alls, så att undvika livsfarlig akut avmagring blir viktigare än eventuella dieter. Så var fallet för min kusin som fick cancerdiagnos 2017. Efter bara 3 månader hade metastater spridit sig till skelett, lungor och lever. Hon somnade in några veckor senare bara 23 år gammal. När en cancer är så abnormt aggressiv och när patienten inte vill äta alls(bara ha smärtlindring), så ter sig åtgärder som ev. sockerförbud lite löjliga. Vilket blir en basis eller synsätt som spiller över på all cancervård, det vill säga även den mindre akuta där rätt typ av kost hade varit hjälpsamt. Det är synd, eftersom patienter med mindre aggressiv cancer, eller så kallat in remission och under rehabilitering säkert skulle bli hjälpta av att äta rätt. Finns som nämnts så mycket veteskapliga belägg, både gamla och nyare rön, som stöder tesen att cancerceller vill ha socker. Tragiskt att detta helt ignoreras. Tycker de pedagogiska kostråden ser väldigt bra ut rent faktamässigt! Men skulle nog ta bort meningen där du ifrågasätter deras minne och ambitionsnivå, utifrån det faktum att de åt en potatis. Har man kämpat sig igenom en cancerbehandling, vill man inte höra att man är glömskt eller att ambitionsnivån är låg från en frisk person. Finns risk att de blir kränkta över pekpinnen, vilket gör det svårare att ta till sig informationen som annars är så bra.
 26. 1 point
  Kokosolja tål också höga temperaturer och är bra till stekning och fritering.
 27. 1 point
  Veckans 24-timmars blev 23,5. Men det känns bra, hungrig på kvällen men inte på natten och morgonen. Varierar dag i veckan beroende på det sociala livet. Kanske så småningom kan prova två dagar. Dock inte sammanhängande. Det har jag provat tidigare i livet och det gör mig alldeles för fixerad vid ätande. Tisdagspositiva: gubben hemma igen efter sju dagars bortaarbete.
 28. 1 point
  Om du solar får du motsvarande 5000 IE D3 per dag, så då finns det knappast anledning att ta tillskott!
 29. 1 point
  Önskar att jag hade samma möjlighet att odla grönsaker. Jag är av åsikten att (ovan jords) grönsaker absolut är nödvändiga i en balanserad (gärna strikt för egen del då jag då mår som bäst) LCHF kost tillsammans med IF (Intermediate Fasting) för att kunna leva så bra som det bara går. Helst tillsammans med kött som är gräsuppfött mm. Följer man Dr Berg på tuben, vilket jag gör förutom denna site, märker man snart att inte han heller har så mycket till övers för t ex ren vegankost. Även om det i princip skulle gå att överleva på vegankost, ställer den bla mycket stora krav på att man har koll på att man får i sig protein i en struktur med samtliga essentiell aminosyror, vilket inte alls är så lätt som det kan förefalla. Tillsammans med det förespråkas en hel del frukt i kosten, vilket inte är intressant för oss som värdesätter ett så lågt påslag av insulin som möjligt. Åt andra hållet, med att bara konsumera kött och hoppa över grönsaker, ser jag också risker som kan resultera i brist på flera livsnödvändiga ämnen. Oavsett vad vi tycker om det, så står det naturligtvis var och en fritt att ha en åsikt, bara de inte försöker med alla möjliga medel, påtvinga alla andra densamma. Det finns till och med förespråkare som tycker vi borde äta mer insekter, och är övertygade om att vi blir tvingade till det i en framtid, men det tror jag inte en sekund på. Planeten kommer inom en snar framtid att behöva ge mat till 11 miljarder människor (fler blir vi inte enligt Hans Rosling), och då kanske vi bör ha slutat odla vete, råg och korn mm till förmån för grönsaker, så kanske det räcker till alla och framförallt håller oss friskare.
 30. 1 point
  Veganer, åtminstone de rättstrogna, vill väl inte ha husdjur alls? Fast det jag reagerade på nu var just att det blev ett inlägg, följt av bara ett eller två till, och sedan försvann TS i flera dagar? Undrar om vi skräms?
 31. 1 point
  Varför dyker det mellan varven upp personer som skapar en tråd och sen försvinner lika fort? Ofta är det visserligen veganer som vill omvända oss hemska köttätare men i just detta fall har TS inte loggat in sen den dagen första inlägget i tråden skrevs. Läser man oinloggad, kanske? Är det svårt att komma till tals här? Är vi fööör engagerade och skräms..?
 32. 1 point
  Kanske inte behövs nån reklam för smör i detta forum..? Men den är rätt söt.
 33. 1 point
  Bra att det känns lättare. Men glöm inte att sockermonstret /tugga-tugga-monstret bidar sin tid och kan anfalla bakifrån när du tror att du är säker (ett lite fånigt sätt att illustrera att det är lätt att halka av, när man blir självsäker och tror man kan det). Men vi finns här även då. Vi har varit med om det. Glöm inte att planera.
 34. 1 point
  Hej Jag märker att jag inte behöver forumets stöd så mycket mera. Redan idag har jag inte tänkt så mycket på mat och kunnat slappna av på riktigt. De senaste två åren har jag inte kunnat ta det lugnt utan mat, för skulle jag njuta och slappa, behövde jag något gott till. Idag har jag första dagen på säkert flera år kunnat slappa utan att alls tänka på mat, min vikt och mitt utseende. Inte heller kostdoktorns mat och viktnedgång. I morse åt jag ostomelett och fettkaffe. Nu äter jag rester från igår, laxbiffar. Jag gjorde nytt broccolimos och citronsmör och stekte laxbiffarna, lade dem inte i mikron. Och så dukade jag på gammal, vacker tallrik. Nu ska jag bara njuta av rena smaker
 35. 1 point
  God kväll. Dagens måltider. Morgonmål: ostomelett och fettkaffe ca 07.30 Middag: Rester från helgen, en skål saffranfisksoppa med besk aioli på olivolja, några oliver, en pytteliten bit briekaka, en stjälk selleri och en halv morot med örtdipp kl 17.15. Gjorde en 6-timmars arbetsdag idag och hade ingen mat med. Blev jättejättehungrig, men frestades inte alls att äta något skit, utan väntade tills jag kom hem. Då jag kom hem fick jag vänta ännu mera, måste ju ta ut hundarna först. First things first. Nu smakar maten desto godare Jag väger och mäter mig imorgon, ifall jag minns. Annars på fredag. Jag ska på jobb igen, så hoppas att fisksoppan skulle duga den här sista dagen ännu. Har en liiiten portion kvar. Och den där aiolin 😝 Men jag är för snål för kasta bort den. Innehåller fin olivolja och opastöriserad äppelcidervinäger ju. Morötterna triggar mig inte, även om de känns söta som tusan i smaken. Jag ska ändå inte äta allt för mycket av dem, innehåller trots allt lite för mycket socker. I morgon måste jag förbereda mat för veckoslutet, för jag tror att det skulle kunna vara ödesdigert att inte göra ordentlig mat i förväg nu. Om jag inte hade mat när jag behöver den, är jag rädd för att jag skulle återgå till dåliga vanor. Idag kunde jag vänta på att få maten, då jag visste att den fanns färdig. Skulle det inte varit färdig, vet jag inte vad jag skulle ha gjort.. Jag väntar och väntar på suget. Var är det? Jag är på dag fem, suget borde ha stormat in i förrgår redan... eller senast igår. Eller är det annorlunda den här gången? Tänk om jag inte får något sug alls 🤪 Jag tänkte först att jag skulle vara tvungen att äta jättemycket då jag kom hem, men tydligen inte. Jag har väntat efter att jag ätit, ungefär 15 minuter nu, och känner mig riktigt mätt. Jag kunde t o m ha ätit lite mindre, tror jag. Jag är sååååå tacksam för att jag inte har sabbat mina hunger- och mättnadskänslor med mitt missbruk.
 36. 1 point
  God fortsättning på det nya året. Kvällen gick ok. Jag åt morotsstavar och några pecannötter och en pannacotta helt klart smaksatt av socker, men jag rörde ingen av de tre olika sorters chipsen eller chokladen som stod framme. Jag är nöjd. Tänk att jag inte åt chips eller choklad när det stod framför näsan på mig! Jag! Jag tror att det här kommer att lyckas. Bye, bye övervikt 😘 edit. Det fanns alltså allt möjligt, gravad lax, chorizo, ostar, cocktailtomater, guacamole osv. Det åt jag ju så klart mera av.