Ledartavla


Populärt innehåll

Showing content with the highest reputation on 2020-03-10 i alla områden

 1. 4 points
  Dina testvärden ser väl rimligt normala ut. Om du är orolig för några värden men egentligen mår hyfsat bra för övrigt så skulle jag lägga dem åt sidan och inte bry mig så mycket. Men göra ett nytt test om ca 6-12 månader och se vad som förändrats .... det kan lika gärna vara "tillfälligheter" som gör att vissa värden avviker ... nästa gång du testar kan de vara helt normala. Om du ser samma typ av avvikelser då som nu gör då ett nytt test ytterligare 6-12 månader senare... om det visar samma saker igen då kan det vara värt att börja fundera om det finns något att oroa sig för och vad i så fall. (HbA1C ska ligga lågt med LCHF, värdet är inte en linjär funktion av de sista 3 månaderna... månaden innan provet har betydligt större genomslag än den tredje månaden) (Att äta lite D + K vitamin skadar dig inte och kan möjligtvis sänka kalciumvärdet i blodet)
 2. 3 points
  Jag blev tvungen att ta bort en del inlägg. En förutsättning för diskussion i detta forum är att man har en respektfull ton mot varandra. Flera av de borttagna inläggen uppfyllde inte detta. Diskussionen om IPCC har rätt eller inte har relativt liten koppling till LCHF kost (även om det finns beröringspunkter ). Min synpunkt då är att man om möjligt ska tänka ännu mera på att undvika personangrepp. (Tillägg: Diskutera inte detta beslut här, kontakta gärna en moderator om du har någon ytterligare synpunkt.)
 3. 3 points
  IPCC - klimaträddaren? - min resa fram till slutsatsen Under årtiondena - mina sex-sju hittills efter att mitt intresse tändes - har jag hela tiden varit klar över att oerhört mycket finns kvar för forskningen att studera och förstå, innan tillräckligt tillförlitliga klimatmodeller kan utvecklas. Området är, som de djupt intresserade är väl medvetna om, så komplicerat och mångfacetterat att det kanske aldrig går att bygga upp en säker modell. För min del har jag sett prognoserna under årens lopp och följt modellmakarnas försök att komma så nära verkligheten som möjligt i sina modeller. Det har rört sig om en palett av åtgärder, där inblandningen av empiriska erfarenheter, om man skall vara ärlig, har varit av avgörande betydelse. Så hände det som inte fick hända - efter år 1995 - när många trodde sanningen ligga nära klimatmodellernas förutsägelser, att dessa på allvar började glida iväg från de verkliga temperaturmätningarna. När IPCC bildades (1988) ansågs klimatmodellerna fortfarande vara någorlunda rättvisande (om än något i överkant vad gällde temperaturangivelserna) och meningsfulla att satta sin tillit till. Efter år 1995, har inga modeller fungerat. Inte ens genomsnittsprognoserna har hamnat i närheten av verkligt uppmätta globala medeltemperaturer - ett inneboende problem i refererade prognoser genom spridningen dem emellan, som efter år 1995 ökat mer än någonsin. Detta visar att olika forskargrupper valt olika korrektionsfaktorer på klimatparametrarna - ett tydligt tecken på den osäkerhet som råder inom området. Ändå har IPCC fortsatt, inte bara att presentera prognoser som saknar kontakt med verkligheten, de har genom att använda dessa tillsammans med överdriven sifferexercis och grafisk presentation, oärligt arbetat upp en klimatalarmism som trotsar all beskrivning. Vad värre är, har man i skaran klimatentusiaster inympat den totalt falska inställningen att koldioxidutsläppen skulle utgöra huvudorsaken till den globala temperaturökningen. Konsekvensen av detta är ännu värre, nämligen avsikten att driva publiken till medverkan - "rädda" jorden genom att med alla medel begränsa koldioxidutsläppen. Vår svenska Greta är bara en galjonsfigur, som hänsynslöst och tragiskt för henne utnyttjats i detta syfte. __________________ I denna tråd har förhoppningsvis framgått min koncentration på att visa, varför IPCC från matematisk synpunkt haft direkt fel, eller i varje fall använt sin organisation i fel syfte. Genom att de ökade koldioxidutsläppen, av uppenbara skäl, har marginell eller ingen betydelse, kan med samma övertygelse påstås att politikerna för EU:s med flera grupper av länder, direkt lurats att tro utsläppsbegränsningar (koldioxid) representera ett viktigt steg till att väsentligt reducera de globala temperaturhöjningarna och därmed innebära klimatets räddning. Vad IPCC rakryggat borde ha gjort, när man märkte hur prognoserna slog fel, vore att förklara problem och verklighet och ärligt medge att koldioxidens ökning i atmosfären från rent matematisk synpunkt saknar betydelse som grund för uppmätta globala temperaturökningar. Viktigast dock att samtidigt förklara det meningslösa i att tro utsläppsbegränsningar för koldioxid ha någon större betydelse för det framtida klimatet, i varje fall räknat på flera seklers sikt. Vad IPCC borde poängtera, när sanningen stod klar kunde t.ex. vara att: entusiasmera politiker till att satsa på långsiktig energiplanering som, om den avses vara fossilfri, borde gå ut på modern utveckling av kärnkraft med avsevärt högre verkningsgrad än nuvarande (kanske tiofaldig). I sig innebär detta utveckling i samarbete mellan många länder. Utan kärnenergi (eller längre fram fusionsenergi) lär planerna på att ersätta tidigare energiformer och det växande, stora energibehovet, inte kunna genomföras. verka för en rationell utveckling av det framtida samhället utan skadliga åtgärder med risk att bryta ner viktiga samhällsfunktioner, genom åtgärder som saknar effekt annat än negativ, genom att bromsa den riktiga utvecklingslinjen. En storskalig kampanj med regelverk och skattepålagor för koldioxidutsläpp skulle sannolikt innebära allvarlig fördröjning av åtgärder till att lösa de verkliga framtidsproblemen. Samtidigt med att ge människor fortsatt felaktig uppfattning om koldioxidbegränsning som lösningen på miljöproblemen, kommer andra problemlösningar att riskera tappa fart: - utsläpp, nedsmutsning av hav och atmosfär med annat än koldioxid - förstörelsen/utarmningen av våra jordar - kemikalietillsatser i vår mat etc. En av de viktigaste åtgärderna för såväl IPCC som inblandade regeringars politiker resp. massmedia, vore dock om alla släppte tron på konsensus som det enda saliggörande och istället anordnade öppna diskussioner mellan alla klimatforskare. Först då skulle IPCC kunna återvinna nödvändig respekt och politikerna ledas rätt till att fatta rationella beslut. P.S. Avslutningsvis kan vara intressant att se Anti-Gretor komma fram med helt andra budskap än de hittills vanliga! https://www.youtube.com/watch?v=fDPy_bcD6Jo Möjligen kan en början till sans vara på väg men sådana ansträngningar kommer effektivt och länge att motarbetas, varför rader av vansinnesbeslut hinner fattas, innan verkligheten hinner ikapp alarmismens falska budskap. EU är tyvärr redan på väg att fatta långtgående beslut i frågan om koldioxidbegränsning. Tyvärr finns inget större hopp om sans i församlingar av PK-sägare, som saknar förmåga att själva ta del av info runt det ämnesområde de skall fatta beslut om. Inte heller kan man räkna med att någon beslutsfattare på eget bevåg vågar ta kontakt med andra forskargrupper än IPCC:s. för att personligen sätta sig in klimatområdet - tragiskt faktum som kännetecknar dagens politiker, vad gäller alla former av beslutsområden.
 4. 3 points
  oj, vilket engagemang. läser om att tex det blir för lite bacon i mitt intag. Problemet är att jag blir mätt på den mat jag angav. Har läst att om man inte går ner i vikt, så öka fettintaget och minska på proteinerna. Jag tittar inte ens på kalorierna. I går fick jag tips om att äta 80 gram proteiner och 160 gram fett. Ska gå efter det och skippa mejerierna så mycket som möjligt och varva med 16:8. Problemet är att jag inte är hungrig. Och jag är inte död...än 🙂 Tar alla mål från strikt LCHF...
 5. 3 points
  Det går fortfarande bra det här. Har inte kommit en kolhydrat över mina läppar, och då ska ni veta att det alltid finns ett par olika sötsaker att välja på i kafferummet på jobbet. Men jag är inte frestad, just nu känns det viktigare att sikta på vikten och välmåendet, än att äta socker som tillfredsställer mig på sin höjd då de befinner sig i munnen. Så fort de hamnat i magen är de ytterst otillfredsställande. Äter oregelbundet, endera två eller tre måltider per dag, ibland skippar jag grönsaker helt och äter bara kött, ägg och fett. Just nu har jag fastat i ett dygn. Och jag fattar INTE hur jag inte var hungrig på hela dagen igår. Nu känner jag att jag kommer att bli hungrig, men ska satsa på att fasta till imorgon kväll. Hunger kommer och går, det vet jag. Jag har salt med mig, i en sån där tupperware nyckelring som säkert är menad för piller. Igår på tåget frös jag som en liten gris, och då jag kom till hotellet måste jag ligga under båda täckena. Jag tror inte att det handlade om att jag varit utan mat lite på tolv timmar, för det kan jag vara utan problem, även om jag är hungrig. Jag var rädd att jag skulle bli sjuk. Nu har jag huvudvärk, men det kan också bero på att jag haft det obekvämt och att jag sov för lite i natt. Jag hinner inte bli sjuk nu. Jag har artros i några fingrar, och minsann, ena pekfingret som var svullet och riktigt sjukt då jag vräkte i mig socker före jul, har nu bara en knöl vid leden på ena sidan. Lite sjukt kan det vara ibland, men det är inte svullet och stelt. Inflammationen har liksom gått ner. Jag mätte mitt b-gluc på jobbet för några dagar sen. Jag har inte mätt det fastande, utan någon timme efter måltid. Sist var det 4,5. 💩läget blev inte bättre som jag hoppats. Jag skyller inte på keto, eftersom jag hela mitt liv har haft dålig mage, det här är ingen konstigt för mig. Om den inte fungerar snart får jag baka en plåt fröknäcke och pressa i mig. Det brukar få en väldig fart på saker och ting... 🙄 Jag vill inte trycka i mig en massa frön och sånt, men fröknäcke är magiskt då det gäller att få i gång magen, inget annat fungerar som det. Ha en fin onsdag alla ni! Tr0llet
 6. 3 points
  Den omständigheten att koldioxiden inte enskilt kan förklara klimatförändringarna är just vad en lång rad forskare kritiserat IPCC för. Det är bl.a. därför jag koncentrerat mig på att matematiskt visa varför just koldioxid inte kan vara problemet. Dock måste väl du, som majoriteten av alla andra, som följt IPCC:s arbete, inse att just koldioxid utgjort den springande punkten i de slutsatser som IPCC kommit fram till. Det är ju just därför som t.ex. EU tagit fasta på IPCC:s slutsatser inför planerna på att fatta långtgående beslut om just begränsningen av koldioxidutsläppen??? Detta representerar den vansinniga sluteffekten av IPCC:s arbete och strävan. Kanske dags att just du personligen yttrar dig i frågan om tankarna på begränsning av koldioxidutsläppen. Anser du att dessa har betydelse till att dämpa framtida globala temperaturökningar, JA eller NEJ? Om JA - på hur lång sikt och i vilken grad?
 7. 3 points
  Tjatig jag,, dvs jag ger mig inte så lätt! 959 Kcal är helt fel. låt säga att det var en enstaka dag, jag har oxå sådanan dagar! Så jag vill iallafall ha fler dagar! Iallafall så kan jag samt flera andra pepåka att protein iallafall borde ha liggat på cirka 80 gram! Såvida det inte var en fastedag? Den j*vla tabelen verkar mest ställa till det?
 8. 2 points
  Detta har ingen ifrågasatt. Det vanliga bland klimatalarmisterna är dock att förklaringen till de senaste decenniernas stegring av den globala temperaturökningen, specifikt skulle ha med koldioxidutsläppen att göra. Därav den befängda tanken att genom begränsningen av koldioxidutsläppen kunna rädda atmosfären. Trots de belägg - inte minst av matematisk art - för motsatsen som finns, tycks du märkligt nog inte vilja svara rakt på frågorna du ställts inför - där får jag ge upp!
 9. 2 points
  Jag är sååååå förvånad över hur lätt det här går. Fastan går som smort, jag har bara behövt dricka kaffe eftersom jag är beroende av koffein, men annars dricker jag vatten. Borde väl avgifta mig från koffeinet tänker jag, men "borde" är inte det samma som "vill". Jag älskar mitt kaffe 😉 Planen var att fasta till imorgon kväll, men ifall det går så här lätt kanske jag fastar till torsdagsmorgon. Jag har en gång, för några år sen, fastat 1,5 dygn, så jag kommer ändå att slå rekord oberoende hur jag gör. I morse då jag vaknade efter ett dygns fasta tyckte jag att jag såg annorlunda ut, magen lite plattare och jag tycker faktiskt att jag ser lite smalare ut. Har varit svullen även om jag ätit lchf en tid, skönt när det försvinner. Kanske jag tar in regelbunden fasta som en del av min vardag.
 10. 2 points
  Just frågan om koldioxiden i atmosfären har otvetydigt varit den som i slutändan befunnit sig i sökarljuset för Greta och övriga medlemmar i alarmistgruppen, som på intiativ av IPCC nu driver politikerna mot beslut om reduktion av koldioxidutsläppen. Den närmast religiösa övertygelsen om att lösningen på problemet med den globala temperaturökningen ligger just där, behöver vi inte tveka om. Det är därför frågan till dig fortfarande hänger i luften. Anser du att reducering av koldioxiden i sig har väsentlig betydelse för dämpningen av framtida global temperaturökning, JA eller NEJ? P.S. Innan du svarar kika gärna på:
 11. 2 points
  Djupare snö än på 20 år i Norge: https://www.nrk.no/vestland/her-har-det-ikkje-vore-sa-mykje-sno-pa-20-ar-1.14927053 7 meter.
 12. 2 points
  Det behövs kanske mer info om hur gammal du är och hur mycket du väger. Det var ganska längesen jag kände riktig hunger, men jag äter ändå en rejäl portion varje dag. Ibland undrar jag varför "men mat ska man ju ha" brukar det heta. 🙃
 13. 2 points
  Om man säger som så om du kör en ketgogen kost så behöver du inte mäta något!
 14. 2 points
  Ok, tack Nu fall femöringen Har du någon link till hur, hur ofta, hur mycket, evidens o.dyl. ? Jag solar i solarium 2-3 ggr/veckan, 8 minuter/gång...…. så kanske jag kan känna mig trygg..... fast enbart på ytan Jag kanske slipper spilla bort god alkohol till onödigt trams & fjant. Alkohol är bäst till invärtes bruk
 15. 1 point
  Oandrsidan så har jag indikationer om att tvål och vatten är effektivare? Dvs god handhygien är som regel viktigare. Grejen med handsprit är nog mest att ta till där man inte får tillgång till handfat samt tvål och vatten! Dvs man tvättar bort virusen innan man petar sig i munnen/ögat/näsan!
 16. 1 point
  Cocosfett är MCT, dvs mättade fettsyror,, nästan inga PUFA alls, ovanligt lite PUFA! Dvs det är ett växtbaserat fett, med främst MCT.. Midell Chain faty Triglycerides! Köp en burk dyr kallpressad cocosolja på hälsokosten av bästa kvalitet.. testa, det går som regel lika bra med billigare! Och det samma gäller olivolja, det är mest enkelomättade triglycerider..främst oljesyra (omega-9) köp iallafall inget som kostar under 100 kr litern för då är det fejk! Oså till det här med PUFA, det är främst Omgea-6 man skall hålla koll på.. och det har ett samband med andra PUFA som man oxå skall hålla koll på dvs Omega-3! Hur som helst så kan man använda bägge som energi.. utan problemet brukar stavas Eikosanoider, det är intracellulära hormoner, som handlar om så triviala ting som inflationsproponenter/antiinflamationsproponenter/hur lätt blodkroppar klibbar ihop/lite andra sådan grejer. https://en.wikipedia.org/wiki/Eicosanoid Och hela kitteriet handlar i förstone om att äta riktig mat och helst undvika junkfood med en massa PUFA! Och det går inte att kompensera genom att äta Omega-3 kapslar! Iallafall så är det främst DHA och även EPA, som vi behöver få från födan i rimlig proportion från bra livsmedel.. och de är, fisk, skaldjur, gräsbetade djur, vilt, alger!
 17. 1 point
  Olika fetter är, som du vet, inte nödvändigtvis lika bra. Animaliska källor är bättre än plantbasserat. Jag tål inte, tydligen, animalier, iaf inte däggdjur. Har blivit informerad om att, speciellt om man har magproblemen, inte borde ha kokos som basfett. Olivolja är oxå neg i för stora doser. Det samma med oliver. Dvs omega 6; problem om du i utgangspunktet har inflammasjon. Lax, så länge det inte är vildlax, samma sak. Avokado triggar jag som sockerberoende på. Då har jag blivit tipsad om att, medans jag inte äter däggdjur - hur lång tid det nu kan tänkas bli och om jag överhuvudtaget kan introducera det i kosten igen, det är bättre med grönsaker och att inte äta HF. Därav frågan om var energin skal komma från, och vad som evt sker om man bara äter magert kött ila några månader utan fett och grönt. Nej, har inte problem med grönsaker. Heller inte galla, lever och inte gluten.
 18. 1 point
  Vadå, du kan väll fortfarande äta Cocosfett, olivolja, andra bra oljor? Skulle du inte testa en (1) grej åt gången.. som jag föreslog Alfa-Gal? Du kan då äta all fågel, all fisk, alla skaldjur, samt fettet från dessa typ sill, makrill, lax, avocado, oliver! Det handlar då om Alfa-Gal! Lika bra att kutta ut de flesta grönsaker oxå under en kortare tid.. utifall det inte alls handlar om Alfa-Gal! Handlar det om grönsaker så handlar det som regel allergi mot vissa sorter, dvs mot proteiner som förekommer i dem! Hjälper det inte med att kutta ut alla däggdjur med Alfa-Gal samt grönsaker, så är det allvarligt! Det första man då kikar på är gallan/levern.. för det är där alla enzymer/dispergeringsämnen tillverkas och pytsas ut i tolvfingertarmen! Nästa grej är Celiaki, dvs allergi mot veteprotein vilket tenderar att bryta ner tarmvilli,, då kan man ha hur frisk lever/galla som helst.. väldigt lite tas upp iallafall, och det är typiskt med viktndédgång, ständigt lösa avföringar!
 19. 1 point
  Behåll du ditt kaffe.
 20. 1 point
  Absolut inte ditt fel att du inte har fått med dig den informationen:). Bara tacksam för att du skriver, och så tar jag med den information som kan vara nyttigt oavsett. Elimineringsdieten är tråkig, men nödvändig. Helt enig! Hoppas att jag kommer att tåla kött och smör igen på ett senare tidspunkt. Bara lite krångligt att veta när man har läkt tarmarna tillräckligt. Tycker man får så bristfällig information från sjukvården.
 21. 1 point
  Ok, sorry, har missat tidigare inlägg. Det är ju så klart inte roligt att köra en eliminieringsdiet, blir väldigt tråkigt. Men vad kan man annars göra? Är det så illa som det verkar vara för dig så är det ju bäst att utesluta allt misstänkt och sedan återintroducera vartefter.
 22. 1 point
  Nog får du äta fett, här är vad som listas under vad man "får" äta. Men du får läsa om detaljerna på siten, finns säkert undantag även i denna lista. Kokosolja tål väl inte vissa så bra tex. Ankfett Avokadoolja Ister Kokosolja Olivolja Talg
 23. 1 point
  Den 3:dje mars skrev MaggieMay: Väger 80 kilo, 170 lång, 64 år.
 24. 1 point
  Det här var min ingång till Paleo när jag sökte info om födoämnesintoleranser och autoimmunitet. Här hittar du information om vad många inte tål (även FODMAP Elinor 😀) och varför och hur du lägger upp ett protokoll med återintroduktion. https://www.paleoteket.se/
 25. 1 point
  Hej! Först lite bakgrundsinformation: Kvinna, tjugoårsåldern, fick diagnosen typ 2 i somras. Har även innan diagnosen kört lågkolhydratkost periodvis samt periodisk fasta/OMAD i flera år. Har sockerberoende/problematiskt förhållande till mat. Sedan diagnosen har jag ätit lågkolhydratkost med max 50 g kolhydrater per dag (inser att det går att äta striktare, men om jag inte måste vill jag gärna fortsätta såhär). Vägde 96 kg vid diagnosen och väger idag 82 kg, så det är bra resultat men flera kilon kvar att tappa. Har tyvärr gjort en del avsteg med kolhydratrik mat och/eller sötningsmedelsötade produkter. Men jag jobbar på det och det blir enklare att hålla sig till bra mat, hantera sociala situationer osv. Hade bland annat min första sockerfria jul vilket kändes stort, jag som annars lätt kan smälla i mig merparten av julgodiset själv.. Men nu till min fråga. Jag har länge, även innan diagnosen, funderat på att testa längre fastor. Tror fasta kan vara bra rent allmänt men framför allt hjälpa med diabetesen. Sjukvårdspersonalen jag har träffat har tyvärr inte varit alltför glada varken över LCHF eller fasta, så därifrån fick jag inga råd. Så jag undrar helt enkelt om det är något särskilt jag måste tänka på när jag har diabetes och vill fasta? - Tar Metformin (500 mg/dag). Bör jag fortsätta äta det under fastan eller göra uppehåll? Är medveten om att metformin på tom mage kan ge besvär, men jag har stålmage och inte upplevt några problem hittills så den aspekten kan ni bortse ifrån. På FASS varnas det för laktatacidos vid ketos och/eller långvarig fasta, är det något jag bör tänka på eller kan man fullständigt bortse från det? Min läkare varnade lite för det men då var det i förhållande till högt alkoholintag (vilket jag inte har) men hon lyckades väl ändå skrämma upp mig lite... - Skulle helst vilja testa en vecka, men det kanske är bäst att prova 3-4 dagar först? Har förstått det som att första två dygnen är jobbigast, så antar att det är dumt att köra så kort att man bara upplever den värsta fasen? Vid periodisk fasta har jag inga problem med hunger eller sug under själva fastan. - Gillar varken buljong, kaffe eller te så har tänkt köra bara på vatten och salt. Synpunkter på det? - Om jag fastar en hel vecka, bör jag tänka på något särskilt när det gäller första måltiden efteråt? Vid kortare fastor borde det vara lugnt att äta som vanligt..?
 26. 1 point
  Jag har inte börjat än, och har inte bestämt när jag ska göra det. Passar inte så bra denna vecka av sociala skäl
 27. 1 point
  Hur har det gått, Skorpionen? Jag är JÄTTEnyfiken på hur blodsocker värdena sett ut, och hur du upplevt hungerkänslorna. Jag har just ätit morgonmål och tvekar... Ska jag fasta eller inte? Jag ska resa till min studieort idag, och jag har tidigare utnyttjat de här resorna att fasta, men nu skall jag vara två nätter borta istället för en.
 28. 1 point
 29. 1 point
  Jag har sytt ett fint tält till min infraröda bastu och hela ekipaget har fått flytta ner i källaren till relaxrummet. Den första infraröda lilla bastun som var som en täckjacka i UFO-modell klippte jag sönder för att endast nyttja de infraröda värmeplattorna ihop med de infraröda lamporna som min man hjälpte mig att snickra ihop. Alltihop blev verkligen kanonbra och jag är helnöjd! Min man har också byggt klart en jättefin finsk bastu också intill relaxrummet och den nyttjas också flitigt. Svetten lackar och det känns verkligen som att driva ut orenheter ur kroppen. Det jag noterat senaste tiden är att ofrivilliga svettningar och ev. svettlukt har minskat sedan jag började basta. Bytte ut traditionell deodorant mot silverdeo(utan aluminium) för ca ett år sedan. Nu pausar jag deodoranten helt .ex. när jag är ledig och hemma. Snabbt gjort att ta i bruk igen om man vill ha sällskap....😘 Varierar bindemedel för utkommande gifter. Har lagt ner bentonitleran tills vidare (alldeles för äckligt), nyttjar Enterosgel, Clorella och nu har jag börjat med Pectasol-c(Pectin). Tar även mer sällar aktivt kol som t.ex. här om kvällen efter en tjejkväll med på tok för mycket vin i förhållande till vad jag tål(nästan inget). Då tog jag aktivt kol när jag kom hem och morgonen efter för att suga åt sig delar av den förgiftning som faktiskt en alkoholfylla/bakfylla är................Men trevligt hade vi😜 Har börjat lyssna mycket på Naomi Whittel på Youtube. Hon är fantastiskt behaglig att lyssna på.
 30. 1 point
  Inga, så vitt jag vet. De finns där allihop.
 31. 1 point
  Vilka aminosyror riskerar jag att inte få i mig om jag bara äter kyckling, ägg, och div fiskar när det gäller proteiner?
 32. 1 point
  Om du inte vill sprita händerna. Håll dem i UV ljus. Mitt förslag på alternativ.
 33. 1 point
  UV ljus. Ganska lätt en solig sommardag. Kanske lite trixigare på vintern såvida man inte har ett solarium hemma.
 34. 1 point
  Japp! Dra upp en rädisa och torka av den med handen bara och tugga i dig den. Bästa sättet! Man kan odla på balkong också. Plocksallad och liknande lämpar sig väl. Eller så tar man vara på de vilda växter vi har som är ätbara. Nu först kommer den i detta sammanhang fantastiska maskrosen! Blomknoppar som inte hunnit få skaft kan plockas och smörstekas. En delikatess. Då får man jord under naglarna under plockningen. Den som inte vill äta grönt alls får köra ner händerna i lämplig jordplätt ändå och bita lite på naglarna sen.
 35. 1 point
  Om du tänker till ang. tusentals antal gemensamma beröringsytor i en storstad och utgår från att det finns rätt många som inte är utrustade med det sunda förnuftet att tvätta händer efter t.ex toabesök.. eller om du kanske aldrig noterat hur folk gräver i näsan eller nyser i handflatan on-the-go.. sorgligt men tyvärr sant. Vad? *fekaliebakterier, *listeriabakterier men också *stafylokockbakterier , på gemensamma ytor såsom.. diskar, stänger, skärmar handtag, föremål i affärer men allt möjligt i offentliga rum. Vem är idioten? Ja den som inte ont anande står vid disken och ska betala, och står vid rena rama bakteriehärden är den lyckligt ovetande idioten. Är en smal sak att vara utrustad med lite våtservetter.. en mycket fjuttig och odramatisk liten insats i det stora hela - men oftast nödvändig när man väl vet om vilka lortgrisar det finns i omgivningen. Tvättar alla händerna efter t.ex toabesök? Svar NEJ. Tyvärr! Inte så att man skrubbar sig sönder och samman i parti o minut, , men det finns mycket relevanta anledningar att sprita sina händer beroende på hur mycket och ofta man vistas i allmänna utrymmen där många lortgrisar vistas. Tyvärr.
 36. 1 point
  Det går bra det här. Till morgonmål äter jag oftast äggröra med mycket smör och en klick pesto. Ska göra min egen så jag inte behöver äta solrosoljan och tillsatserna som finns i alla färdiga. Så tror jag ju att det blir lite godare också, förutom bara hälsosammare. Morgonkaffet består av mycket smör och en klick kokosolja. Jag försöker vänja mig av med kokosoljan. Det är inte precis det mest klimatsmarta man kan äta... Igår gjorde jag köttfärsbiffar av hjort till lunch/middag. Blandade i lite nötlever. Jag älskar ju inte precis smaken, men man behöver väl äta annat än bara kött också.Till det åt jag lyxigt mos på blomkål och broccoli med mängder av smör. Stekte lite lök och bacon till, bara som krydda, liksom. Var helt ok. Jag är osäker på om jag åt så mycket fett att det blev keto. Hjortköttet är ganska magert, så det måste fettas till ordentligt. Jag gjorde onödigt mycket mos, men eftersom hundarna älskar det kom allt ändå till god användning 😜 Borde väl blanda smör i kaffet jag dricker på maten, så att jag får upp fettprocenten. Grädden som jag häller i kaffet innehåller ju ganska mycket kolisar också, så smör skulle absolut vara bättre. Jag har bestämt att jag ska köpa en använd ketonix, meddelade säljaren igår att jag tar den, men nu har hon inte hört av sig på ett dygn. Hon svarade nog på mitt meddelande, så jag vet att den finns kvar och är fortfarande till försäljning. Nu när jag en gång har bestämt mig har jag inte tålamod att vänta, förstår ni 🙄 Idag är det studier som gäller. Har en deadline och måste skriva mycket, men ämnet är som tur intressant. Jag ska bara gå ut med hundarna nu på förmiddagen en tur, annars blir det att sitta vid datorn. Ha det gött 😊
 37. 1 point
  Vad jag förstått är lagrad vitlök mkt effektivare. Man mår inte illa av den och doftar inte vitlök. Själv har jag ätit Kyolic ett par år.
 38. 1 point
  Ursäkta en gamling men vad ska en läkare göra i sammanhanget ? Vill du ha läkarens välsignelse för att du byter kost ? Denna kanske kan ge bra information. https://www.youtube.com/watch?v=TaouRuqqEfY
 39. 1 point
  Anna Sparre har tre avsnitt i sin blogg som är lite mer fördjupande om cancer. Skrivet av Thomas Seyfried Dom är cirka 5-6 år gamla men mycket läsvärda. Sista avsnittet ligger först. http://4health.se/?s=Thomas+Seyfried
 40. 1 point
  Läkaren som struntade i cancerrådet att “leva som vanligt” och blev frisk genom självstudier.. https://newsvoice.se/2020/02/lakaren-struntade-cancerrad/
 41. 1 point
  LoungePodden av Taimaz Ghaffari talar med Martina Johansson. Lyssna gärna! Martina Johansson, Biohacker & Forskare: Sveriges största blogg om biohacking https://saleslounge.podbean.com/e/77-martina-johansson-biohacker-forskare-sveriges-storsta-blogg-om-biohacking/
 42. 1 point
  Professor Robert Thomas föreläser om vetenskapligt bevisade livsstilsråd för cancerdrabbade. https://www.tv-helse.se/livsstilsrad-for-cancerdrabbade/ Professor Thomas förenar skolmedicin med naturlig läkning av cancer: https://newsvoice.se/2020/02/professor-thomas-cancer/
 43. 1 point
  Att man kan bota cancer genom att äta ketogent är kanske lite optimistiskt (i de flesta fall) men att det dämpar tillväxten är ju inte helt orimligt att anta. Det forskas på att äta ketogent i kombination med andra åtärder för att bekämpa cancer som verkar intressant. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5324220/
 44. 1 point
  Martina Johansson förklarar på sin blogg hur viktigt kolesterol är: https://martinajohansson.se/kolesterolmetabolismen/
 45. 1 point
  Ja ...terminologin är slarvig...det är ju egentligen bärarna vi bör prata som innehåller bland annat kolesterol. Den hypotes som verkar ha mest anhängare är att antalet bärare av LDL-typ är en tydlig markör för CVD-risk och att detta mäts bäst med LDL-P eller ApoB tester. Men jag skulle inte bli förvånad om hypotesen kommer att förändras i takt med att ytterligare kunskap inom området växer fram. Men jag blir också lite oroad över att en del helt verkar avfärda hypotesen ovan baserat på ett ganska litet antal forskare som påstår att detta är fel. Speciellt om man skulle råka ha ytterligare markörer som talar för risk som höga TG, högt blodtryck eller inflammation. Sammantaget kan det då vara tecken på att något inte står rätt till och att det kan vara läge att försöka förstå vad det kan bero på och om man kan göra något åt det.
 46. 1 point
  @Peter B Mitt problem med hela kolesteroldebatten inkl APO A och APO B är att ingen konsekvent och tydligt deklararerar vad hen pratar om men alltid under rubriken "kolesterol". Kolesterol får skulden för allt, som vanligt. Som om kolesterol är = LDL eller = APO B. Så är ju inte fallet. APO B tex är (enl Wikipedia, tas med nypa salt, jag vet) det primära apo-lipo-proteinet (jag understryker: proteinet) i lipo-proteinerna kylomikroner (ULDL), VLDL, IDL och LDL, vars uppgift det är att transportera fettmolekyler, och kolesterol (som vi lärt oss av Zepp inte är fett utan en alkohol), runt i kroppen. En kylomikron tex består av triglycerider (ursprung kolhydrater), phospholipider (ursprung fett), kolesterol och protein (samt, skulle jag gissa en del annat, tex fettlösliga vitaminer). Så vad är det som är ett problem i den blandningen, går det ens att säga, är det ens testat, går det att testa? Är det kombinationen? Har någon högtrycksbombat en artär med rent kolesterol för att se om det går att trycka in det genom väggen? Samma med triglyceriderna. Samma med proteinerna. Med en dåres envishet: apo-lipo-proteinerna är inte = kolesterol. Apolipoprotein B is the primary apolipoprotein of chylomicrons, VLDL, IDL, and LDL particles (LDL - known commonly by the misnomer "bad cholesterol" when in reference to both heart disease and vascular disease in general), which is responsible for carrying fat molecules (lipids), including cholesterol, around the body (within the water outside cells) to all cells within all tissues. While all the functional roles of ApoB within the LDL (and all larger) particles remain somewhat unclear, it is the primary organizing protein (of the entire complex shell enclosing/carrying fat molecules within) component of the particles and is absolutely required for the formation of these particles. What is also clear is that the ApoB on the LDL particle acts as a ligand for LDL receptors in various cells throughout the body (i.e., less formally, ApoB indicates fat carrying particles are ready to enter any cells with ApoB receptors and deliver fats carried within into the cells). Chylomicrons (from the Greek χυλός, chylos, meaning juice (of plants or animals), and micron, meaning small particle) are lipoprotein particles that consist of triglycerides (85–92%), phospholipids (6–12%), cholesterol (1–3%), and proteins (1–2%). Due to their density relative to lipoproteins, they are also commonly known as ultra low-density lipoproteins (ULDL) in modern usage. [1]
 47. 1 point
  Aseem Malhotra säger att INSULINRESISTENSEN är den viktigaste markören för risk för hjärt- och kärlsjukdom.Det tycker jag låter vettigt. Se: https://www.youtube.com/watch?v=DV9yQbNCE3E. (Ungefär lite efter 10,30 in i videon.) Men hela videon är intressant. En del av de som har familjär hyperkolesterolemi får hjärtinfarkt relativt tidigt. Men de flesta med FH får inte hjärtinfarkt tidigt. Så det finns skäl att tvivla på, att när en person med FH får hjärtinfarkt, så beror det på kolesterolet, och inte på insulinresistensen.
 48. 1 point
  Det är ofta här som det går fel, dvs FH eller metabolt syndrom, kan ge litta samma symptom, men av helt andra anledningar! FH är en genetisk defekt, medans metabolt syndrom är en kost/livsilsrelaterad sjukdom som främst har med hyperinsuliulinemi att göra! Och hur vet man det.. iallafall så menar Ravnskog att han själv lider utav FH.. troligen av den mildare formen! Dvs det handlar om leverns förmåga att bryta ner APO-B! Det handlar således inte lika mycket om LDL-C.! 'Såååå, kolesterol bildas iallafall till cirka 80-90 % i dina egna celler till iallaafall till stora delar under inflytande av Insulin eller gukagon! Dvs det är här det ofta går fel, när man testar olika personer, dvs de med FH får en katastofal påverkan medans de med metabolt syndrome får samma diagnos! Såå jag litar hur som helst på Peter Attia.. its a number game, dvs höga andelar av APO-b är en riskfaktor, oavsett orsak! Det svåra är fortfarande att ställa diagnosen.. FH eller metabolt syndroe! Mina konklusioner.. litta dragna från olika studier, det är cirka några enstaka procent som lider utav FH.. de andra.. cirka 90-99% lider utav metabolt syndrome/hyperinsulinemi/insulinresistens!
 49. 1 point
  Aprops FH, Zoe la just ut når iintressant. https://www.zoeharcombe.com/2020/02/the-british-heart-foundation-and-familial-hypercholesterolemia/ * FH is a genetic condition caused by a gene defect on chromosome 19. The defect impairs the body's ability to remove low density lipoproteins (LDL) from the blood stream. * There are two types of FH – Heterozygous and Homozygous. They are found in approximately 1 in 500 and 1 in 1,000,000 people respectively and so are rare and extremely rare. * Given the rarity of FH, data are not abundant. The data that exist indicate that people with Heterozygous FH die more of heart disease, but less from cancer and thus the death rate is no higher overall. There is also an age factor with heart disease, such that mortality is no higher for people aged 60-74 with FH than for people of the same age without FH. * David asks the right question in his presentations on FH: if high LDL-cholesterol is so dangerous, why doesn’t everyone with FH die prematurely from heart disease? His research has led to evidence that there are significant differences between people with FH who develop heart disease and those who don't. Smoking and clotting factors are substantially higher in people with FH who develop heart disease. It is vital for people with FH not to smoke and to have clotting factors identified and managed. High LDL-cholesterol may be nothing more than the marker that someone might have FH and should be genetically tested for the condition.
 50. 1 point
  Home › Newsletter › Why doesn´t anything happens? Why doesn´t anything happens? Posted on 02/12/2020 by Uffe Ravnskov If LDL-cholesterol is bad, as we have been told for many years, those with the highest values should of course have a shorter life than those with low values because, as we have been told as well, high LDL-cholesterol is the main cause of all kinds of cardiovascular diseases, and cardiovascular disease is the commonest cause of death in most countries. But as I have told in a previous newsletter, we have found that elderly people with high LDL-cholesterol live the longest. Our paper was published in BMJ and hitherto no one has been able to point at a study documenting the opposite. On the contrary, after the publication of our paper similar findings have been found in six studies including about 750 000 individuals in all ages from eleven countries. In a 10-year Slovakian follow-up study of almost 500 elderly people with high blood pressure, those with high total cholesterol and those with high LDL-cholesterol lived just as long as those with low values. In a British study of almost 100,000 people above the age of eighty followed for 15 years, those with the highest total cholesterol lived the longest; both among those on statin treatment and those without. In an Australian study of almost 1300 men about the age of seventy followed for about six years, those with the highest cholesterol and without statin treatment lived the longest, and those with the lowest levels suffered more often from cardiovascular disease. In a five-year American follow-up study of more than 2600 healthy people above the age of 75, those with the highest LDL-cholesterol did not suffer more often from cardiovascular disease than those with the lowest values. In two Korean studies of more than half a million young and middle-age people without statin treatment followed for about five years, mortality was highest among those with the lowest LDL-cholesterol. In a review of five studies from Latin America including almost 28 000 people of all ages followed for 5-12 years; none of the studies showed strong associations between individual lipid biomarkers and all-cause or cardiovascular mortality In a Chinese study including almost 70 000 elderly people followed for 3-4 years, those with high LDL-cholesterol lived just as long as those with low values. Probably you wonder why many previous studies of young and middle-aged people have shown that high cholesterol is a risk factor for cardiovascular disease. Most likely, stress is a more common phenomenon among young and middle-aged people than among senior citizens, and stress is able to raise cholesterol by up to 50 per cent and may cause heart disease by other mechanisms than by raising cholesterol. However, a few months ago, European Society of Cardiology and European Atherosclerosis Society published revisions of their guidelines for the management of chronic heart disease, blood lipids and diabetes repeating and repeating all the well-known general advices. Together, the three papers with the new guidelines written by 69 authors and 119 reviewers fill 218 complicated pages and had more than 1700 references to the medical literature. However, none of the studies mentioned above were mentioned. In the guidelines there were links to the authors´ and the reviewers´ conflicts of interest. They were difficult to find but here they come: The 23 authors of the Diabetes guidelines (72 pages) The 25 authors of the guidelines for the chronic coronary syndromes (63 pages) The 20 authors of the dyslipidaemia guidelines (66 pages) A relevant question is, why we should lower cholesterol if high cholesterol is harmless or beneficial, but as far as I know, the mentioned studies have made no impact on the cholesterol authorities in any country. Today, millions of healthy people are treated with a drug with minimal benefit, if any at all, and with many serious side effects. According to the drug industry, side effects from statin treatment are rare. If you believe in that, read the following papers: How Statistical Deception Created the Appearance That Statins Are Safe and Effective in Primary and Secondary Prevention of Cardiovascular Disease The Statin-Low Cholesterol-Cancer Conundrum Prevalence and Management of Symptoms Associated with Statin Therapy in Community Practice: Insights from the Patient and Provider Assessment of Lipid Management (PALM) Registry Obviously, the politicians responsible for health care do not know about these facts. Or are they paid by Big Pharma to keep silent? Read for instance a recent report from The Center for Responsive Politics. You can read about this organization on Wikipedia In 2018 we therefore published a review of all the falsifications of the cholesterol hypothesis in the journal Expert Review of Clinical Pharmacology. According to Taylor & Francis who publish more than a hundred scientific journals, more than 10,000 open access papers were published during the year 2018 and our paper was placed on the top of their list of the most–downloaded papers. But nothing happens. In our view, the only way to stop the cholesterol campaign, the greatest medical scandal in modern time, is to inform the general public. Together with some of my colleagues I have tried to publish many critical articles about the cholesterol campaign for many years in the media, but in most cases in vain. Therefore, I ask you to spread this information to your family members, to all of your friends and colleagues and to all kinds of organizations.