Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/30/2020 in Blog Comments

  1. Peter! Har sagt det tidigare, jag gillar starkt ditt metodiska sätt att använda kroppen som medium för att söka metabola och andra samband! Samtidigt intressant att följa någon som åldersmässigt inledde sin LCHF-karriär fyra decennier före mig - med de fördelar detta innebär för dig. Mitt enkla sätt att i hög ålder göra något liknande, har du sett tidigare - att växla till LCHF och sätta ut alla mediciner. De två huvudområden, som då intresserade mig särskilt, låg av naturliga skäl på förväntade förändringar för blodsocker och lipidprofil. I samlad form kan vara intressant att se några exempel på effekten av relativt strikt LCHF som äldre, när större delen av livet med alla metabola misstag redan passerat revy. Observera att det första värdet på fastesockret inkluderar metformin - övriga utan. Metforminet avslutade jag kort efter LCHF-start, när jag såg blodsockret sjunka. Sedan dess har något behov av metfomin inte funnits - allt enligt förväntan (som om om tolv års beroende raderats). Åter efter förväntan normaliserades den viktiga triglyseridnivån. Möjligen lite över förväntan för en åldring i riktning mot 90 år. Grafernas tilläggstexter utgår från skolmedicinens uppfattning, vilket i vissa stycken inom lipidprofilen blir fel. Kolesterolets nivåer har under tiden efter LCHF-start rört sig i en riktning som närmast talar för en naturens optimering av immunförsvaret (tillsammans med vitamintillskott i form av D3 och C resp. zink och magnesium) tillsammans med ett glas rödvin till kötträtterna verkar det hela tidsmässigt anpassat för att optimalt möta Covid-19. I övrigt har de 45 blodanalyserna i december 2019 visat optimala resultat - LCHF fungerar alltså. Sammanfattar man den moderna forskningen, kan kliniskt konstateras att egenskaper hos insulinkänsliga patienter med hög LDL-nivå visar optimal hälsa som innebär att de är: fysiskt aktiva har normal kroppsvikt har hög muskelmassa har låg fettmassa är resistenta mot virusinfektioner (influensa, förkylning etc.) visar lägre prevalens för inflammation - artrit, reumatologiska störningar visar övergripande känsla av välbefinnande har hög total energinivå Du känner igen dig Peter! Svårt att i sammanhanget undvika nämna folkhälsans matadorer (Tegnell etc.), som brukar skylla de många dödsfallen i våra äldreboenden på att sköra åldringar brukar (läs=tvingas) använda ett flertal läkemedel till att stötta kroppens funktioner under ålderns höst. Mitt sätt representerar i så fall motsatsen dvs. genom att sätta ut alla mediciner minskar risken, åtminstone för de typiska kultursjukdomarna (jag var snubblande nära att säga "ålderssjukdomarna"). Som Lars Bern påpekade i ett sammnhang: När människor ligger för döden anses meningslöst att hålla fast vid alla mediciner, varför de sätts ut några dagar i förväg. Det händer då att en del, befriade från medicinen, vaknar till liv och fortsätter stanna i livet ytterligare en tid - detta om läkemedel! Vad gäller resonemanget fasta, har den för min del inskränkts till daglig 17-timmars, vilken är enkel att följa. Mitt problem är att få upp dygnsvilotiden över fem-sex timmar. För mig har fler experiment, än växling till LCHF med 17 timmars daglig fasta och att just sätta ut tidigare mediciner, egentligen inte behövts. Kanske lämpligt att också påpeka, eftersom du Peter tar upp träningen, att jag under två år praktiskt taget inte tränat något av betydelse - jag ville isolera verkan av just LCHF. Bekantskapskretsens syn på förändringarna (även ingående läkares) att jag skulle representera ett undantag är svårt att komma ifrån. Alla räknar med det naturliga i att under ålderdomen vara stöttad av ett antal medicinska preparat - då människor över 70 brukar knapra på i storleksordningen fem "läkemedel" eller mer. När jag gör klart att istället mina tre tidigare mediciner satts ut (för blodtryck, diabetes och lipidprofil), förstärks uppfattningen att det måste röra sig om ett undantagsfall. Så är det naturligtvis inte - bara ytterligare ett klassiskt LCHF-fall. När jag beskriver hur LCHF fungerar, blir det svårt att få tilltro - "omöjligt att kosten skulle ha sådan betydelse". Särskilt intressant att diskutera saken med veganer - men de har ju ett religiöst problem i botten som försvårar. Mitt huvudargument, som jag kan lägga på bevisvågen är min ålder, den kan tyvärr aldrig förnekas men fyller då sin uppgift. När du Peter talar om förklaringsmodeller: 1. Freestyle Libre sensorerna är lite olika kalibrerade. 2. Jag har ätit slarvigare. ( Alltför ofta Nicks-glass eller proteinbarer (lågkolhydrat) ) 3. Jag har en lägre fysisk aktivitetsnivå kan jag bara jämföra med egna erfarenheter - att det skall mycket till för att fördärva en i stort sett rätlinjig LCHF-kost med ingående "slarv"/avvikelser, eller låg träningsnivå . Jag har testat ALLT, i varje fall tillämpligt på mig. I ditt fall, unge man, kan jag inte se några problem. Din kropp är inte avsedd att bli sjuk (det är den ju inte heller). Den finputs du och några av oss andra ägnar sig åt är ju intressant och demonstrerar vilken fantastisk självreglerande organism vi bär på. Lagom variation av ingedienser (föda, vätska, sömn, fysisk aktivitet) och tillförsel av viktiga spårämnen och vitaminer är allt som krävs. Tillskott av sociala aktiviteter och intellektuella aktiviteter som upprätthåller den kognitiva förmågan - inte att förakta. Forumaktiviter är en trevlig del av dessa, särskilt i ett forum som detta! Kör på med träningen - men överdriv inte!
    1 point
×
×
  • Create New...