Borje

Medlem
 • Innehållsantal

  228
 • Gick med

 • Besökte senast

Anseende bland gemenskapen

841 Enastående

Om Borje

 • Rank
  Stammis

Senaste besökare till profilen

611 profilvisningar
 1. Studio ett på radions P1 har idag ett inslag om en ny medicin som minskar aptiten. Den ska tillsammans med diet hjälpa överviktiga att gå ner i vikt. Radions vinkling är att det är orättvist att patienterna måste betala denna medicin själva, medan fetmaoperationerna är gratis. Att det finns andra metoder för att gå ner i vikt, utom operationer och medicininjektioner, nämns inte. Länk till Studio ett: https://sverigesradio.se/avsnitt/1304501 Inslaget börjar efter 21 minuter.
 2. Ja, mycket intressant. Diabetesportalen skrämmer med att man kan få hjärtinfarkt och dö om man vågar sig på att käka LCHF. Jag citerar: "Socialstyrelsen skriver också att extrem lågkolhydratkost saknar vetenskapligt underlag för att långsiktigt bedöma effekterna när det gäller vikt, blodtryck, blodfetter, långtidsblodsocker samt risk för dödlighet i hjärt-kärlsjukdom." Men nu finns det alltså en stor tvåårsstudie som visar att vikten, blodtrycket och långtidsblodsockret har gått ner och nästan alla riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom har minskat för dem som har följt en strikt LCHF-kost. Förutom att diabetesen har gått tillbaka och medicineringen har minskat. Kontrollgruppen, som har följt amerikanska diabetesförbundets kostrekommendationer (nästan identiska med de svenska kostrekommendationerna för diabetiker) har inte fått några förbättringar men har tvingats att öka medicineringen.
 3. Jason Fung är en av mina stora hjältar, tillsammans med David Unwin, Eric Westman och några till. Läkare som har hjälpt tusentals människor att bli fria från sin diabetes och som inte har varit rädda för att gå ut offentligt och tala om hur de arbetar. De har gjort det i många år men etablissemanget har inte låtit sig rubbas. Myndigheter och patientorganisationer håller fast vid det gamla och hänvisar till att "det finns ju ingen riktig forskning som visar att LCHF är effektivt och ofarligt".
 4. Vi i den lilla gruppen LCHF-frälsta kan tycka att alla fakta finns. Det är ju bara att läsa Jason Fung, eller någon av de andra experterna, och göra som de säger. MEN det saknas fortfarande stora RCT-studier som jämför LCHF med andra metoder för att behandla diabetes. Det är här som CARBCOUNT kommer in i bilden. Att sedan även andra forskare än LCHF-entusiaster sitter i Kostfondens vetenskapliga råd och medverkar i forskningsprojekten är en medveten policy. Det gör att det blir lättare att få forskarsamhället och olika myndigheter att acceptera forskningsresultaten. För vi är väl överens om att resultaten blir positiva för LCHF? Det är naturligtvis fråga om en balansgång. Och där ligger ansvaret hos Kostfondens styrelse, där faktiskt både Ann Fernholm och Andreas Eenfeldt sitter med.
 5. Jag tycker att Kostfonden förvaltar sina begränsade medel på ett klokt sätt. CARBCOUNT är en mycket stor studie för att vara en koststudie. Den har deltagare från fem länder och kommer att kosta 20 miljoner kronor. Huvuddelen av denna summa kommer de deltagande forskarna att söka från en EU-fond och olika fonder i de egna länderna. Kostfonden satsar 0,8 miljoner som används för olika förberedelser för projektet.
 6. Ja, kunskapen har funnits "där ute" i minst tio år för den som har letat, och sedan vågat gå emot allt som alla auktoriteter säger om nyttig kost. Poängen med Kostfonden är att den ger stöd till forskning som är så "seriös" i alla avseenden att resultaten av den inte kan nonchaleras av de institutioner som utfärdar kostrekommendationer för t.ex. skolor, daghem, sjukhus och även till allmänheten. Diet Doctor är fenomenal på att sprida information, men kan inte bestämma hur skolmaten ska vara sammansatt. Virta Health sysslar inte i första hand med att sprida sitt koncept. De tar betalt för medicinsk uppföljning och daglig coachning av de diabetespatienter som har en arbetsgivare som inkluderat Virta-konceptet i den sjukförsäkring som de anställda har. Virta har till och med en garanti: Blir inte den anställde/patienten bättre, så behöver arbetsgivaren inte betala någon avgift. Virta-konceptet skulle lätt kunna överföras till det svenska systemet, där sjukvården betalas via landstingsskatten och sjukförsäkringen genom den statliga skatten. Läkare, diabetessköterskor och dietister finns redan, det gäller bara att omskola dem. MEN för att de ska låta sig omskolas krävs entydiga forskningsresultat från stora studier, utförda enligt alla konstens regler. Och där kommer Kostfonden in.
 7. Omställningen kanske inte behöver ta 20 år, den kanske kan komma redan om tio eller femton år? I alla fall förefaller det som om denna stora undersökning om att reversera diabetes har påverkats av den metod som Virta Health använder: Ny satsning från Kostfonden: Europas största studie av kost vid typ 2-diabetes "Två olika kostbehandlingar ska jämföras mot varandra. Den ena är en strikt lågkolhydratkost. Deltagarna kommer att få äta hur mycket de vill, men ska under de tre första månaderna begränsa den dagliga mängden kolhydrater till maximalt 30 gram. Sedan får de börja äta lite mera kolhydrater, maximalt 30–80 gram per dag. Den andra gruppen kommer att få måltidsersättning och en extrem kalorirestriktion, 825–853 kcal per dag, under tre månader. Sedan lottas deltagarna i denna grupp till att antingen äta en strikt lågfettkost eller en strikt lågkolhydratkost under studiens resterande tolv månader. Målet under denna fas är att bibehålla viktnedgången." https://www.kostfonden.se/ny-satsning-fran-kostfonden-europas-storsta-studie-av-kost-vid-typ-2-diabetes/ En orsak till framgången för Virta-konceptet är det kontinuerliga stödet av coach och läkare som patienterna har. I den här europeiska studien ska patienterna ha stöd av en app för att komponera sin kost, men hur mycket socialt och psykologiskt stöd kommer de att få? Det kan vara avgörande, eftersom patienterna inte får välja kost själva, utan lottas till en viss grupp.
 8. Naturligvis skulle diabetesvården kunna läggas om till Virta-modellen med ketogen kost. Besparingarna inom sjukvården och sjukförsäkringen skulle handla om miljarder kronor. Omställningen skulle kunna göras på ett år, men förmodligen kommer det ta tjugo år.
 9. Av en slump har jag just läst om "kolesterolsänkaren" Ezetrol. Jag visste inte att den såldes i Sverige. Malcolm Kendrick skriver om detta preparat i sin bok A Statin Nation. Han tar upp det kliniska testet på Ezetrol som ett exempel på hur läkemedelsbolag med avancerad statistisk manipulation kan få en medicin som inte har några positiva verkningar att ändå framstå som verkningsfull. I samma avsnitt skriver Kendrick om rabdomyolys, en biverkan hos vissa kolesterolsänkare som är särskilt obehaglig. Rabdomyolys innebär att muskulaturen bryts ner, nedbrytningsprodukterna hamnar i njurarna som slutar fungera och sedan dör man. Om man slår upp Ezetrol i Fass så varnas det faktiskt för rabdomyolys, även om de underlåter att nämna att denna "biverkan" snabbt kan leda till döden. Citerar ur Fass (min fetstil): "Skelettmuskulatur Fall av myopati och rabdomyolys har rapporterats efter marknadsintroduktionen av Ezetrol. De flesta patienter som utvecklade rabdomyolys behandlades med en statin och Ezetrol samtidigt. Rabdomyolys har emellertid endast rapporterats i mycket sällsynta fall då Ezetrol givits som monoterapi och i mycket sällsynta fall då Ezetrol givits som tillägg till andra preparat som är kända för att vara förenade med en förhöjd risk för rabdomyolys. Om myopati misstänks på grund av muskelsymtom eller bekräftas genom ett kreatinfosfokinasvärde (CPK) >10 gånger den övre normalgränsen (ULN) ska Ezetrol, ev statin eller annat sådant läkemedel som patienten tar samtidigt omgående sättas ut. Alla patienter som påbörjar behandling med Ezetrol ska upplysas om risken för myopati och uppmanas att utan dröjsmål rapportera oförklarlig smärta, ömhet eller svaghet i musklerna (se Biverkningar)."
 10. Som en bakgrund till metoder för att sänka LDL, kan man börja med att läsa vad kardiologen Bret Scher skriver om det osäkra sambandet mellan LDL och hjärtsjukdom: https://www.dietdoctor.com/se/orsakar-kolesterol-hjartsjukdom-nej-enligt-ny-studie
 11. Blodförtunnare är en lite missvisande benämning på mediciner som ska minska blodets förmåga att koagulera. Trombyl är en sådan medicin och det aktiva ämnet är acetylsalicysyra, som även finns i Magnecyl och Bamyl. På engelska kallas denna grupp av mediciner Aspirin. Användning av Trombyl /Aspirin är tyvärr tveeggat. Risken för att blodet ska klumpa sig i blodkärl minskar, men samtidigt ökar risken för att man får blödningar i magen och hjärnan. Det finns stora studier som visar att risken för att dö är ungefär lika stor om man tar en daglig Aspirin/Trombyl som om man inte tar den. För ett par dagar sedan läste jag en utförlig artikel som handlar om just detta problem. Rubriken är Say Bye-bye to Aspirin. En sammanfattning av innehållet är att man inte längre bör ordinera denna medicin, såvida inte patienten redan har hjärt-kärlsjukdom. https://sv.wikipedia.org/wiki/Acetylsalicylsyra https://www.medscape.com/viewarticle/909825?src=wnl_tp10n_190509_mscpedit&uac=284862AR&impID=1958840&faf=1
 12. En mycket intressant artikel. Magnesium är förvisso ett mycket viktigt mineral. Men jag undrar varför författaren, när han diskuterar hur olika magnesiumföreningar upptas av kroppen, inte nämner magnesiumklorid. Detta salt kan lösas i vatten och upptas då mycket effektivt av kroppen. Det finns att köpa som magnesiumbadsalt för cirka 200 kronor kilot. Men man kan även få det som mättad saltlösning för drygt tusenlappen per liter https://www.akvantumnaturally.se/ Eller från Granngården i 25-kilossäckar för en hundring säcken. Men då kallas det vägsalt och innehåller kanske en del föroreningar. https://www.granngarden.se/magnesiumklorid-25-kg/p/1011198 Är det så enkelt att läkare och dietister inte tycker att magnesiumklorid är ett "riktigt" kosttillskott för att det tas upp genom huden och inte genom munnen?
 13. Jag hittar inte någon svensk läkare i listan, förutom Andreas Eenfeldt. Vad kan det bero på?
 14. Ja, det framgår av att interventionsgruppen fick instruktioner att undvika socker, processade spannmålsprodukter, salt och alkohol. De fick även en kurs i vegansk matlagning två gånger i veckan. https://media.nature.com/original/nature-assets/nutd/journal/v7/n3/extref/nutd20173x4.docx Kontrollgruppen förväntades fortsätta med "standardkosten" i " the region with New Zealand’s highest rates of socioeconomic deprivation, obesity and type 2 diabetes"
 15. Har läst remissen och vet inte om man ska skratta eller gråta. Ibland finns det dock ljuspunkter. I underavdelningen matfetter hittar man följande ketogena råd: "Tillsätt extra fett i all matlagning där det är möjligt, till exempel olja, smör eller grädde. Det kan vara på grönsakerna, i gröten, såsen eller grytan. Ta lite majonnäs till frukostägget, och ringla lite flytande matfett över fisken." Men hoppsan, det stod ju ”För den som har nedsatt aptit”? För ”vanliga människor” var det de vanliga fettskrämda råden. Men jag kanske har nedsatt aptit? Jag äter ju LCHF! I alla fall ska jag pröva med "lite" majonnäs till mina tre frukostägg😋