Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  1 934
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  57

Nils Engström vann senast 17 April

Nils Engström hade det mest gillade innehållet!

Anseende bland gemenskapen

4 132 Enastående

1 följare

Om Nils Engström

 • Rank
  Veteran

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Interests
  Leva och avlida i friskt tillstånd!

Senaste besökare till profilen

9 712 profilvisningar
 1. Den som, liksom flertalet klimataktivister, tror sig kunna fastställa en personlig slutsats i klimatfrågan, inte minst via allt dravel från "nobelpristagaren" Al Gore (i väsentliga avseenden med verkligheten snedvriden till oigenkännelighet), bör skaffa sig ett lämpligt kunskapstillskott. Efter att ha följt Michael Moores presentation nedan, lär de flesta behöva justera de gröna tankegångarna och ta ny sats. Den som inte sett detta mästerverk, måste bara se det - gärna flera gånger. Att yttra sig i "gröna" tongångar utan att ha sett videon, bör undvikas! I denna mycket tänkvärda video skärskådas världens energiförsörjning, som med önskvärd tydlighet visar att huvuddelen av hittills presenterade gröna lösningar på energiområdet saknar ens elementär matematiskt/statistiskt genomtänkt grund. T.ex. byggs numer energianläggnar upp som, istället för att drivas av olja, kol eller kärnkraft, avses bygga på övergång till s.k. "biomaterial" (underförstått trävirke). En skrämmande konsekvens av detta vansinne innebär t.ex. att allt skogsmaterial i USA bara skulle räcka ett år till att förse landet med energi. Därefter skulle all mark vara befriad från skog, som därefter tar ca. 50 år för återväxt. Nu köps bl.a. från Kanada - så länge deras skogar räcker till. Hur blir det då med det minskade koldioxidupptaget och därmed ökade andelen koldioxid i atmosfären? Konsekvensen av kort livslängd för vindkraftverk, solkraftpaneler och elbilar är att tillverkningen av dessa ger lika stora mängd utsläpp (kodioxid etc.), som om man skulle ha fortsatt energiproduktion och förbrukning av biobränsle som tidigare, utan omvägar. Min slutliga synpunkt är att, om man avser att upphöra med biobränslen för att tillfredsställa nuvarande energibehov på annat sätt, kvarstår kärnenergin som enda rimliga energikällan - i framtiden förhoppningsvis ersatt av fusionsreaktorer, som i praktiken skulle göra oss oberoende av bränsle genom havsvattnet.
 2. Bra med sortering i bakhuvudet! I själva verket är din referens med Peter Attia en av de bättre jag hittills sett på området*. Sambanden mellan fruktos/gikt/blodtryck/lever- och njurfunktion/elektrolyter etc. är briljant beskrivna. Tål att doppa både fram- och bakhuvudet i mer aktivt än annars. Ger mig den viktiga bakgrunden bl.a. till varför LCHF-starten gjorde att min tendens till gikt totalt försvann och likaså det höga diastoliska blodtrycket, som efter utsättning av medicinen sjönk med >10 mm Hg, från >140 med medicin till 125 - 135 (snitt 130 under dagtid) utan medicin. *"området..." - underförstått en lång rad viktiga samband, som på ett beundransvärt sätt sammanfattas!
 3. Förmodligen har törsten i ditt fall inget med diabetes, dålig sömn, stress, brist på saliv, onormal svettning vid träning etc. att göra - annars vanliga orsaker till törst. Du påpekar att "problemen" uppkommit i samband med LCHF-starten, det är där du bör söka orsakssambanden. Som du beskriver ditt drickande kan man nog se problemen ha med din elektrolytbalans att göra. Snarast har du kommit in i en djävulscirkel. Genom ditt myckna drickande skapar du en rad problem. Den saltbalans (kalium/natrium, kalcium/magnesium etc.) som är nödvändig att optimera, riskerar du sannolikt genom ditt överdrivna drickande. Jag förutsätter att du före LCHF-tiden inte hade problem med drickandet. Några tips: rekommendationen för överviktiga - att dricka ett eller två glas vatten någon halvtimme före måltid (för att snabbare bli mätta) bör inte tillämpas vid LCHF, eftersom den kosten normalt mättar mycket mer effektivt än vid kolhydratrik kost, dvs. tendensen att äta mycket minskar (för de flesta är kanske bäst att tillägga). viktigt är istället - att inte dricka före måltiden och minimalt vid måltiden. Detta har att göra med strävan efter att hålla så lågt pH-värde i magen som möjligt. Faktum är att drickandet bör ske så långt efter måltiden som möjligt så att matsmältningen inte störs. I ditt fall kan det vara så att du genom övermängd vatten sköljer ut alltför mycket av de dyrbara salterna i maten. Då kan både saltbalansen och mängden salter förändras på ett skadligt sätt. torr i munnen åtgärdas bara genom att fukta den inte genom glasvis med vatten. Kroppen känner av detta lika bra som mängder av vatten. Om du kan hålla tillbaka drickandet vid de viktiga tillfällena runt måltiderna, kommer du snabbare fram till den metabola balansen och därmed ner till känslan av ett mer normalt vätskebehov. Flertalet av forumets medlemmar har genomlöpt samma fenomen som du. Om du trots allt inte kan stå emot törstanfallen, lär du vara tvungen att genom tillskott av olika salter kompensera för bristerna som uppkommer. Havssalt som innehåller en bra blandning salter är då att rekommendera. På liknande sätt som korna slickar på saltblock, eller sjömän på "värmen" måste äta salt, måste vi alla - inte bara dricka vatten. Som du redan hört genom tidigare inlägg är LCHF på sikt inte alls särskilt vätsekrävande. P.S. Vad gäller forumet, bör du veta att den samlade sakkunskapen här är mycket stor - du måste ge och ta (för bästa stöd lämna lite mer av grunddata runt din person. Utan sådana kan vara svårt att få rätt hjälp). Forumet är f.ö. ovanligt trevligt med medlemmar, som alla verkligen är välvilligt inställda till att ge av sina erfarenheter och kunskaper. Du skall känna dig hjärtligt välkommen och jag är övertygad om att du skall komma att trivas och känna det stöd du är ute efter. Som på alla forum kan t.ex. en skämtsam ton missuppfattas som om den vore kränkande, vilket dock aldrig är avsikten. De sakliga reaktioner på dina frågor som forummedlemmarna hittills lämnat, visar att alla med bästa ambition velat förmedla kunskap och erfarenhet. Det vore verkligen synd om du skulle uppfatta din LCHF-start och inträdet på detta forum som misslyckat. Låt oss gemensamt rätta till det eventuella problemet med ömsesidig känslighet i debattonen.
 4. "Ketonixen"... "Han älskar mäta o veta..." - då kanske du kan ha visst intresse av mitt sätt att använda min: https://forum.kostdoktorn.se/topic/12085-blodmätare/?do=findComment&comment=144589
 5. Två år, åtta månader och 15 dar. I Corona-tider skulle man i min ålder våga påstå att LCHF-starten inleddes i rätt tidslucka - laddad med kolesterol, C-, D-, K2-vitamin etc. - inga mediciner eller ålderssymtom värda namnet (dock vissa svårigheter att komma i klass med mina meriter i höjd- och längdhopp, som jag var bra på i ungdomsåren). Vi får se hur träningen går!
 6. Typiskt att alla runt sjukvården (men inte den själv annat än i undantagsfall) i det närmaste skall behöva ta till strupgrepp för att få en ändring till stånd. När t.o.m. medlöparna - massmedia - börjar nagga sjukvården i kanten, ser man att alternativmedia börjat göra intrång i PK-sverige. Det är märkligt att de grundläggande tankarna som Hippokrates - "Läkekonstens fader" förmedlade genom den hippokratiska eden inte längre är så aktuell som den borde vara. Den som går ut på att läkaren främst skulle sätta patientens bästa framför allt annat. Märkligt också att det skall behövas att andra - inte sjukvården själv - till att leda utvecklingen rätt. SSOM får anses som ett undantag.
 7. Svårt att motstå frestelsen att visa bakgrunden till det underbara vågstycket som fyra medicinare stod för när de i sin artikel satte rubriken: Dör patienter i onödan i covid-19? I själva verket har SSOM enligt föregående inlägg det generella syftet: att förebygga och behandla sjukdomar genom att förse kroppen med optimala mängder av olika naturliga substanser, däribland rätt form av kosthåll och kosttillskott. Om man enbart skulle utgå från nedanstående referenspaket som SSOM refererar till, är klart belagt att såväl D-vitaminet som C-vitaminet har en betydelsefull inverkan på kroppens immunförsvar och därmed utgör viktiga faktorer bakom motståndskraften vid bekämpningen av en rad sjukdomar, inte minst virussjukdomar. A. Aktuella vetenskapliga översikter: 1) Colunga Biancatelli RML, et al. The antiviral properties of vitamin C. Expert Review of Anti-infective Therapy 2020;18:99-101 2) Grant WB, et al. Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza andCOVID-19 Infections and eaths. Nutrients 2020;12:988 3) Rasmussen, MPF. Vitamin C Evidence for Treating Complications of COVID-19 and other Viral Infections.Orthomolecular Medicine. News Service, April 23, 2020 B. Svenska debattinlägg: 4) Jonsson BH. Död bör vara primärt utfallsmått i sepsisstudier. Läkartidningen 2020;117:461 5) Jonsson BH, Akner G, Cederholm T, Gustafson Y. Näringsintaget viktigt under pandemin, inte minsthos äldre. Lakartidningen.se 2020-04-17 6) Ravnskov U. Goda anledningar att pröva höga doser C-vitamin vid covid-19. Läkartidningen 2020;117:636 7) Humble MB, Pelling M, Bejerot S. D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19. Lakartidningen.se 2020-05-07 😎 Fallbeskrivning Narkos- och intensivvårdsläkare Sture Blomberg __________________________ Dessa medicinare vågar alltså ifrågasätta det regelverk som normalt tillämpas inom svensk sjukvård!!! I stort sett innebärande att aldrig ta upp frågor runt kosttillskott och att några av dessa skulle kunna överträffa konventionella läkemedel. Kan det vara möjligt - ett trendbrott? Vilka konsekvenser kan det föra med sig och för vem? I förlängningen: - kanske minska antalet framtida dödsfall som COVID 19 orsakat genom att svenska folket undanhållits viktiga fakta som den enskilde tidigare kunnat utnyttja för att minska risken att bli allvarligt sjuk eller i värsta fall avlida. - ge svenska läkare som tidigare egentligen skulle velat säga sanningen: råg i ryggen att våga utgå från den verklighet som man i medicinska sammanhang, internationellt är överens om. Vad tror forumets medlemmar om tidsaspekten? Låt oss förenkla eller göra förhoppningarna mer troliga. Låt dessa begränsas till att hälften av den svenska läkarkåren kommer till insikt om att viktiga komponenter i föda och vissa tillskott kan överträffa läkemedlen med råge! När blir denna verklighet en självklarhet?
 8. NU HAR DET HÄNT! Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM) skriver den 13 maj under rubriken: Dör patienter i onödan i covid-19? Uppenbarligen initierat av framsynta, orädda medicinare (tänk att sådana finns) som: Mats B Humble, psykiater, med dr, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet Henrik Pelling, barnpsykiater, Uppsala Susanne Bejerot, överläkare, Region Örebro län; professor, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet Bo Jonsson, med dr, leg läk, ordförande i SSOM, som vågat publicera följande sammanfattning: ur: https://www.mynewsdesk.com/se/ortomolekylaera-saellskapet/pressreleases/doer-patienter-i-onoedan-i-covid-19-2998641 "Aktuell forskning gällande virus- och coronasjukdomar tyder på att extra tillskott av D- och C-vitamin skulle kunna minska risken att insjukna och få allvarliga komplikationer vid covid-19. Kompletterande behandlingar med dessa vitaminer bör därför övervägas i sjukvården. Detta enligt ett uttalande från Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM). Mätningar visar att svårt sjuka covid-19-patienter har låga nivåer av D-vitamin i blodet. De allvarligaste sjukdomsfallen har betydligt lägre D-vitaminnivåer än de med lindriga symtom. Kontrollerade studier vid sepsis, ARDS och andra virussjukdomar uppvisar goda effekter av högdosbehandling med intravenöst C-vitamin. Detsamma gäller många andra virus- och lungsjukdomar. Fallrapporter finns om tillfrisknande vid mycket allvarlig covid-19, efter att patienterna behandlats med intravenöst C-vitamin i höga doser. Vi rekommenderar hälso- och sjukvården att ta till sig den forskning som faktiskt finns om högdosbehandling med C-vitamin och adekvata doser av D-vitamin för att minska dödsfallen i covid-19. I kommande forskning bör man mäta D- och C-vitaminhalter hos patienter då de akut kommer in till sjukhus för att öka kunskapen om dessa samband." ________________________ Kan vi börja hoppas att t.ex. Tegnell eller någon i hans krets vid något tillfälle kommer att informera om de verkligt effektiva icke-läkemedlen (nåja de finns ju inskrivna i FASS) till att rädda människoliv???? 👍 P.S. Man skall inte bli alltför upprymd av ovanstående med tanke på de inbyggda resterna av medicinareutbildningen som finns kvar i varje läkare. T.ex. skriver, den 8:e maj, en läkare i Stockholm: "Aktuella referenser ger inget stöd för att D-vitamin skyddar mot allvarliga luftvägsinfektioner. Värt att påpeka är att i den studie som refereras (16) så gav D-vitaminsubstitution inget skydd mot att behöva vårdas på sjukhus för luftvägsinfektion eller risken att dö på grund av luftvägsinfektion. Det som anges som statistiskt signifikant effekt var en minskning av alla rapporterade luftvägsinfektioner vilken kan innefatta allt från banala förkylningar till tillstånd som i själva verket inte alls är en luftvägsinfektion (ex. pollenallergi)." _________________ Som tidigare antytts, riktigt lycklig blir man aldrig! Denne läkare har tydligen inte sett det samma som andra sett internationellt, t.ex. den studie som denna tråd inletts med. Efter Ivor Cummins bearbetning lär den få anses vara otvetydig. Om folkhälsans ansvariga bestämmer sig för att inte tala klarspråk i fallet C- och D-vitamin, dvs. medvetet undvika att väsentligt minska risken för COVID 19-patienter att dö, är fråga om de inte begår ett allvarligt juridiskt fel. I så fall borde i varje fall socialstyrelsen eller annan myndighet vara förpliktigad att ingripa! 🇸🇪
 9. De flesta forummedlemmar är övertygade om att människans kropp inte är byggd för att vara sjuk. När bakterierna i mage och tarmar (till sitt antal större än alla kroppens celler i övrigt), via lagom mängd föda och dryck, får det de trivs med, håller sig kroppen frisk. Först då ger våra bakterier i gengäld kroppens celler det de vill ha och organen möjlighet till att optimalt balansera alla funktioner. Om man bortser från genetiskt betingade sjukdomar, kan de negativa tillstånd som ändå kan drabba kroppen, relateras till fel kost och fel livsstil, där familj och miljöbetingelserna i övrigt ingår (klimat/temperatur, ren luft, vattenkvalitet, stress etc.). Eftersom du visar ett sunt intresse av att kunna åldras i en frisk kropp, kan det kanske vara av intresse att se vilka positiva förändringar som människor i kanske mer än dubbla din ålder kan uppnå enbart efter växling till LCHF-kosten. De väsentliga förändringar som jag fått uppleva, sedan jag övergick till LCHF för snart tre år sedan, bör vara uppmuntrande för de flesta, som står i valet och kvalet att växla kost eller som nyss har inlett sin LCHF-bana och möjligen vill att förändringarna går snabbare. För mig har kosten inneburit otvetydigt positiva förändringar som att: Kreatininet förbättrats från 106 till 80 umol/L GFR från under 60 till 77 HbA1c från 48 till 35 mmol/mol Glukos (fastevärde) från 5,5 med medicin till 4,6 mmol/L utan medicin. HDL-kolesterolet från 0,9 till 1,4 mmol/L Perfekta värden för lever, galla, bukspottkörtel, hjärta och elektrolyter. Diabetes 2 efter 12 år helt upphävd Blodtryck normalt framför allt befriad från alla tre mediciner De som normala ålderskrämpor ansedda fenomenen borta, dvs. tanken på att ålderdomen skulle vara liktydigt med sjukdom, är i varje fall för mig bevisat felaktig. Eftersom jag med stormsteg närmar mig 90-strecket och tidigare knappast kunde klassas som renlevnadsman, visar sig ändå att människokroppen, oavsett åldern, kan rätta till sig om den får tillgång till de ämnen den önskar - eller kanske hellre bakterierna önskar. Det verkar som om glaset rödvin till köttet och vitvinet till fisken inte tas emot med sur min utan tvärt om ger positiva effekter. Så Lobke, vad gäller ditt blodtryck, tror jag knappast att du behöver vara särskilt orolig. Det du kan göra och säkert redan gör, ligger på att rensa olika produkter i kosten - en efter en och kontrollera. Visserligen har i många år påpekats att natriumsaltet höjer blodtrycket några få mm Hg, men tidigare normer har dock ändrats från 2 gram per dag till 5 gram. Natrium/kaliumbalansen är mycket viktig, så det kan vara den som ligger bakom blodtrycket. Hur har du det med kalcium/magnesium ev K2 - tar du dessa som tillskott? Just kalcium/magnecium styr hjärta/blodtryck - kalcium kontraherar, magnesium avslappar. En process som sker en gång i sekunden livet ut.
 10. Nils Engström

  Humor?

  Ralf Sundberg beskriver från sin USA-tid att ett företag tagit patent på ett fettfritt fett. Juridiskt säkrat genom en genomtänkt definition. Så... köttfria köttbullar representerar bara en lätt susning i förhållande till amerikanarnas sätt att agera med lagens stöd.🤺
 11. I denna tråd har viktiga fakta tagits upp som, om de snabbt vidarebefordrats till svenska folket (analogt med alltför sent presenterade fakta om de ökade riskerna med fetma), kunnat få livräddande effekter av oerhörda dimensioner för framtida COVID 19-patienter. Istället får vi uppleva att våra specialister och läkare är beredda att gå mycket långt, för att på medicinens altare tona ner och offra det som annars vore bäst för patienterna? Trots dagliga genomgångar i TV med Anders Tegnell i ledningen, får vi bevittna att sveriges befolkning ännu inte via massmedia tillåtits ta del av väsentlig information, som kunde minska dödstalen. Detta beroende av den medicinska expertisens hårdnackade motstånd mot att framhålla andra åtgärder, än de som skolmedicinen anser sig skyldig att förmedla (i form av läkemedel). När får vi uppleva riktig informationsförmedling och vem får vi se första gången bryta den destruktiva inriktningen som låser våra medicinare vid rutiner som i många fall är till patientens nackdel. P.S. De vetenskapligt klart belagda fördelarna med att minska riskerna för COVID 19-smittade genom hög D-vitaminnivå i blodet, har nu blivit så oomkullrunkeligt uppenbara att skolmedicinarna har svårt att krångla sig ur problemet med hedern i behåll. Kommer de att fortsätta tiga ihjäl sanningen eller får vi uppleva en "pudel" smyga sig fram i slutändan?
 12. Av vad du hittills beskrivit, skulle jag satsa på att dina elektrolyter kan ligga fel. Du kommer förhoppningsvis att få klart hur efter nästa blodananalys!
 13. Menar du att sådana svårförståeliga samband skulle påverka socialstyrelsen och läkemedelsverket till att ändra sina riktlinjer? Eller att svenska läkare skulle utgå från den uppenbara verkligheten i sin yrkesutövning?💤 För att göra det måste de ju först övertygas om att ett icke-läkemedel kan vara mer effektivt än befintliga läkemedel (som eventuellt kunde tänkas vara användbara)! D-vitaminets funktion och betydelse för kroppen har visserligen sedan länge varit känt men de bevis som krävs måste ju vara mycket mer rigorösa, än de som används vid läkemedeltester. Det räcker inte med att statistiskt visa att den, som t.ex. nöjer sig med en D-vitaminnivå i blodet på 50 nmol/L (tillräckligt enligt läkemedelsverkets normer), har 1000 % större risk att dö genom COVID 19-viruset, än den som har över 75 nmol/L. Den naturliga reaktionen, trots att man brukar ange mediciners verkan i relativprocent, är dessutom att så höga procenttal som uppges för D-vitaminet inte är möjliga (1000% finns inte) och måste därför förkastas! Ganska märkligt med det ovan sagda, i jämförelse med resultatet för några dagar sedan från en svensk studie, som alltför sent upprepade det som redan tidigare var internationellt känt - att feta människor just råkade ha en tio gånger högre risk att dö i samma virus. Tio gånger... ...men det råkar ju också bli 1000 % - kan den större tilltron till den studien bero på att den presenterats av ett svenskt forskarlag? P.S. Kan det möjligen vara så att alla medicinare som nu ställs inför fakta lurpassar på varandra, om vem som skall behöva öppet informera om den obehagliga sanningen med risk att få kollegiala tråkningar! Alltmer måste anses klarlagt att Big Pharma behåller sitt grepp över läkarna - om vad som får yttras och inte. Tveksamt om det blir Tegnell?En intressant frågeställning är, i vad mån en läkare i tysthet skulle ordinera D3-vitamin till sin mor eller mormor i 70-80-plusålden, som råkat bli smittad av COVID 19, att föredra framför något av de tänkbara men ännu oprövade läkemedel som varit uppe till debatt?
 14. Ber om ursäkt men det var i förhoppningen att de två specialisterna skulle visa att de följt med i utvecklingen, vad gäller D-vitaminets positiva verkan, som översvämmat Internet under senare tid!😇 P.S. Det visade sig att de hade glömt av Hippokrates till förmån för den växtbaserade maffian och Big Pharma!Mer och mer övertygad blir man om vikten för läkarskrået att driva ett hårdnackat försvar för sitt revir, hellre än att erkänna andra möjligheter till lösning av medicinska problem finnas, som mångdubbelt överträffar läkemedel inskrivna i FASS!
 15. Idag råkade jag kika på TV:s Fråga Doktorn, då två specialister på virussmitta skulle svara på frågor....hur man kunde tänka sig motverka smittan. Studien som denna tråd utgår från bör redan vara väl känd för den som botaniserar på nätet (för läkare?) tillsammans med många andra belägg som talar för D-vitaminets stora betydelse. I vanlig ordning kom frågan om medicinering mot virus upp och det var dags för väsentligheter... Tror någon att D-vitamin togs upp???