Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  1 260
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  39

Nils Engström vann senast 20 Maj

Nils Engström hade det mest gillade innehållet!

Anseende bland gemenskapen

2 964 Enastående

Om Nils Engström

 • Rank
  Veteran

Profile Information

 • Gender
  Male

Senaste besökare till profilen

5 553 profilvisningar
 1. Beror detta på att läkaren inte anser magnesium ha verkan? Det beror i så fall på att det i Fass befintliga magnesiumpreparatet (som varit utgångspunkten för en rad studier) helt saknar verkan beroende på obefintlig biotillgänglighet. Ett exempel på bristande förståelse.
 2. Absolut inte men, som du påpekar, andelen mineraler i all mat är lägre nu, än under början av 1900-talet. Den successivt tilltagande mineralbristen i vår åkermark, bl.a. gällande magnesium, ger brist i kroppen - ett tilltagande fenomen som lätt kan kompenseras främst med hjälp av magnesiumcitrat.
 3. Absolut en viktig del av förloppen - lägre andel glykogen, större mängd vätska, kalium/natriumobalans genom natriumförlust. Kalium/natrium bör ligga på 4:1. Minskar natriumkoncentrationen på cellens utsida, pumpar den ut kaliumsaltet för att bibehålla förhållandet. Tillsammans resulterar detta i att muskelcellerna protesterar i form av kramper. Påminner åter om den underbara, prisbelönta filmen (tredimensionell) som demonstrerar den enskilda cellens inre liv. https://www.youtube.com/watch?v=QjzhR7OffEU Den måste ses! Finns även som guidad tur på: OBSERVERA: Längst upp i vänster hörn kan du klicka på pilarna, som gör att du kan förflytta dig tredimensionellt i cellens inre under att filmen går - fantastiska vyer!
 4. Det är nog fråga om missuppfattning att krampfenomenet bara skulle ha med magnesiumbrist att göra. Den sannolikt initiala orsaken till krampfenomenet vid övergång till LCHF har med den viktiga kalium/natrium balansen att göra - flertalet på forumet vet det gamla rådet att öka på med lite salt som förloras när folk börjar dricka vatten som de borde (LCHF eller ej). I detta fall är det alltså kombinationen urlakning av natrium som orsakar kramperna (för lite salt helt enkelt). Den omständigheten att tillskott av magnesium kan stötta upp är en annan sak.
 5. Alla gör det! Det är just i benstommen magnesiumförrådet finns. De nivåer du får besked om på ett blodprov säger ingenting om storleken på ditt verkliga magnesiumförråd. Tyvärr har våra läkare sällan kunskap om det. Det magnesium du bygger upp i benstommen tar lång tid att bygga upp genom tillskott och mat. Njurarna saknar förmåga att fylla på med magnesium i maxfart. Det är därför så mycket försvinner ut via urin och avföring av överskottet. P.S. Kika gärna på filmen som jag i efterhand lade till i tidigare inlägg! En fantastiskt tankeväckande sådan! Notera mitt OBSERVANDUM!
 6. Magnesium är inbegripet i bortåt 300 enzymatiska processer - är alltså livsnödvändigt. Det lagras i benstommen upp till en viss nivå. Den huvudsakliga absorptionen sker i tunntarmen, en del i tjocktarmen. Överskottet utsöndras av njurar och avföring. På cellnivå? Utöver Eliassons utredning krävs en "något" större sådan som inbegriper praktiskt taget allt som händer i kroppen. Tar väl några tusen forskares sammanlagda livstider att grovt utreda och smälta. För oss betraktare till att förstå de enklaste sambanden åtgår några veckors veckors eller månaders intensiva studier. En kort sammanfattning i rörlig bild - den prisbelönta: https://www.youtube.com/watch?v=QjzhR7OffEU Finns även som guidad tur på: visar en bråkdel av vad som rör sig i en enda cell (som vi i olika storlekar har ca. 40 000 000 000 000 i vår kropp) varav en halv miljon ryms i en kubikmillimeter. Med denna symbol kan man i filmen under dess gång förflytta sig i tre dimensioner. Man kan verkligen, när man ser cellen i denna form, förstå varför innehållet i vår kost har så stor betydelse. Enda skälet för oss att äta sund kost är att tillfredsställa varje enskild cell i kroppen. Den bara förväntar sig att vi ska veta hur. För medlemmarna på detta forum lär en viktig tankegång förena oss - nämligen att den näring som under årmiljonerna byggt upp organen i vår kropp måste ses som naturlig. P.S. Att t.ex. pressa vegetabilisk olja ut växter, innehållande skadliga ämnen och inflammatoriskt verkande komponenter (växternas försvar mot inkräktare) kan inte anses naturligt. Att äta det som utgjorde en viktig grund för människans utveckling och hjärnans storlek, kan däremot anses som en naturlig fortsättning på våra förfäders sätt att livnära sig.
 7. Man får förutsätta att detta inte är en medveten strävan i negativ riktning men det värsta är att det du tar upp, sannolikt har att göra med aktivister och informatörer, som saknar gedigen kunskap. Ännu värre att de som borde veta bättre håller tyst eller ytterligare värre att inte heller de har tillräcklig kunskap att stå emot informationsflödet.
 8. Kanske är det min ålder som ger mig viss frihet att yttra mig i liknande sammanhang. Jag kan bara inte se andra omedvetet skada sig själva. Därför har jag utvecklat en viss teknik till att göra klart för andra vilka risker de möter. Det går ut på att den andra parten inte skall behöva känna sig påhoppad, generad eller okunnig. Lämpligast då, är att ta till ett tredjehandsexempel: 1. Alltså en människa med samma grundförutsättningar, som råkade illa ut för att ... 2. Exemplet gjorde mig uppmärksammad på problemet, varför jag läste in mig på området... 3. Det jag fick fram var att det faktiskt fanns fog för försiktighet... 4. Först efter den ingången, öppnas möjligheten att från vetenskaplig utgångspunkt förklara bakgrunden och fånga lyssnarens intresse utan att någon behöver känna sig förnärmad. Det finns dock en hake i resonemanget - sällan eller aldrig går det att få gehör om det rör sig om människor efter pensionsåldern. De flesta anser sig i de övre åldrarna antingen redan vara fullärda eller ser rådgivning t.ex. i kostfrågor åter vara en i mängden "nyttiga" dieter som prånglas ut av pekuniära skäl (inte från min sida förstås). Om objektet för informationsöverföring rör sig om folk i min ålder (bortåt 90) verkar det tyvärr vara kört (jag talar då inte om dementa). Kanske en del är nöjda med att ha blivit gamla och inte bryr sig om att barnbarnsbarnen får se sina förfäder en längre tid. Själv kan jag, som har många ätteläggar, inte förstå sådant resonemang. Svårigheten att få andra äldre på rätt köl gör naturligtvis inte att jag ger upp, vilket delvis beror på att jag faktiskt lyckades med en av mina närmaste vänner. Han dog tyvärr 87 år gammal men hade stor nytta bl.a. av mina kostråd under ett tjugotal år, trots att jag då inte tillämpade LCHF.
 9. Mitt ad hocexempel är självklart inte generellt giltigt. Dock har min hustru som är yngre men dock över 80 inga problem med den dagliga fastan. En positiv sida är att aldrig behöva vara hungrig på eftermiddagarna och kvällarna. Med sänkt blodtryck och ålderssymtomen borta tycks den dagliga fastan vara idealisk. P.S. Medan sockerstinn mat snabbt driver fram hungern, gör fet mat motsatsen dvs. befäster mättnaden under lång tid. Tim Noakes (idrottsprofessorn) har ju visat att hans adepter, som lät sig övertalas till LCHF - vann alla långlopp de ställde upp i utan konkurrens från "kolhydratentusiasterna". Skälet var att LCHF:arna inte behövde matpauser. Så länge kroppsfettet räckte, var det bara att springa vidare - ständigt full "bensintank" så att säga.
 10. Från att ha varit någorlunda normalätande, övergick min hustru och jag för nu 20 månader sedan till LCHF - för min del huvudsakligen driven till ketos. Efter mycket studerande i ämnet fasta, insåg jag att i min ålder (nu några år till 90) det meningslösa i att variera kompotten med avancerat schema med variation av fasta. Jag beslutade mig därför på ett tidigt stadium för att tillämpa daglig fasta (i storleksordningen 17 timmar). Kontrollen av ketosnivån har med fullgod noggrannhet kontinuerligt skett genom utandningen via en KETONIX-mätare. Det har fungerat perfekt. Sedan drygt ett år tillbaka har min vikt hållit sig extremt mycket stabil - numera praktiskt taget konstant. Äter två mål om dagen varav det första (frukosten) egentligen kunde kvitta - enbart en social funktion, fast bra med ägg omväxlande med yoghurt för att tillfredsställa kalciumbehovet. Aldrig problem med hungerkänslor - lätta sådana på morgonen - visst skulle man kunna bli religiös, när man tänker på vilken fantastisk egen detaljreglering som kroppen sköter om. Min teknik är att aldrig äta mig proppmätt. Inväntar istället en behaglig mättnadskänsla en stund efter måltiden. Mår prima med alla tidigare åldringssymtom raderade (inkl. alla tecken på metabolt syndrom). P.S. Flertalet veganer påpekar att glukos borde anses som det för kroppen mest naturliga energimediet, eftersom glykogenreserverna först måste tömmas innan leverns produktion av ketoner kommer igång på allvar, dvs. de senare att betraktas som reservenergi. Som jag ser det ett felaktigt resonemang. Sannolikt ser kroppen tvärtom glykogenet som en sämre form av energimedium eller t.o.m. gift som först måste bort innan den renare formen (ketonerna) börjar produceras att utvinna energi ur fettet. Ett stöd för det senare synsättet är att ketonerna har en väsentligt större verkningsgrad vid utvinningen av ren* energi ur fett än när glykogen utgör det huvudsakliga drivmedlet. Detta har alla som försöker banta på normalsockerkosten fått uppleva. *I begreppet ren energi vid keton/fettprocessen ingår dels nämnda större verkningsgrad, dels att uppkomsten av fria radikaler motverkas dvs. den oxidativa stressen på cellerna minskas, t.ex. i hjärnan med minskad risk för demenssjukdomar. Detta vet flertalet LCHF-entusiaster men kan vara bra för nytillkomna att ha vetskap om.
 11. 1. Huvuddelen av den information (vetenskaplig och annan) som finns runt kosten, bygger på tidigare föreställningar om vad som var bäst för kroppen. Av naturliga skäl betraktades som en självklarhet att människan blev fet av att äta fet mat. En "självklarhet", som många vetenskapsmän omhuldade (t.ex. Ancel Keys). Genom hans bedrägligt genomförda studier inympades i många generationers människor inkl. läkarna att fet mat proppade igen blodkärlen enligt rörmokarprincipen. Genom senaste två-tre decenniers moderna forskning har ovanstående missuppfattningar totalt kunnat motbevisas. I verkligheten beror fetma främst på att tidigare fett i maten till stor del byttes ut mot överätandet av kolhydrater, som potatis, ris, pasta och annat som snabbt bildade glukos i kroppen. Dessutom har söta drycker blivit ytterligare ett problem med utgångspunkt från fruktos, som visat sig vara den värsta sockerarten när det gäller att grundlägga det metabola syndromet (värre än glukos). 2. Människan har liksom övriga däggdjur under miljoner år alltid haft god tillgång till mjölk för sina barn genom modern. Genom den har de flesta barn börjat sitt liv med god tillgång till fett av samma slag som den vi numera får från korna. I vissa kulturer utan annan vana än fett från modern, kan dock problem uppstå. Men smöret, grädden, osten har i varje fall vi skandinaver sällan problem med. Däremot med den ut växterna tvångsutpressade oljan (med sitt innehåll av det inflammtionsdrivande omega 6) P.S. Mot den bakgrunden att 90 % av allt som skrivits om mat bygger på bristande kunskap, är det självklart att veganer kan hävda sig ha rätt. Den som saknar djupare kunskap, kommer naturligtvis lätt att förledas tro på förkunnare typ John McDougall och hänvisa till honom. Om du inte såg det, som han t.ex. framträder på: https://www.youtube.com/watch?v=d5wfMNNr3ak P.S. Intressant är att senare tids sammanställningar av tidigare studier inte visar minsta nackdelar med fet mat, rött kött etc., vilket visar att man tidigare dragit synnerligen ytliga lärdomar av studiematerialet. Mycket tyder på att detta beror på liknande felbedömningar som vi stött på när man i vissa studier talar om lågkolhydratkostens negativa följder om andelen kolhydrater varit lägre än 40%, när 5 - 10% borde vara riktlinjen för benämningen lågkolhydratkost!!!
 12. Dock är det så att klimatvansinnesdebatten, veganismen, ledande kostrådgivare inkl. flertalets länders dietister nu kommit att samverka till den grad att människors möjligheter att hålla sig friska på allvar hotas*. Allt sker helt motsatt den moderna forskning som skett under senare decennier. *Under en övergångstid kommer vi LCHF-entusiaster sannolikt att kunna klara oss, dvs. skaffa oss den föda vi vill - det stora problemet ligger i att tillräckligt stor andel lurade i onödan offrar sig (förkortar sina liv) och att snaran så småningom dras åt även för oss. När även en stor del av läkarkåren jorden runt visar svårigheter (oförmåga, lättja, kort tid till pensionen) att förmå sig till att följa upp den moderna forskningen på kostområdet - fortsätter fettskräcken bland människor som om ingenting hänt sedan Ancel Keys dagar. Mot den bakgrunden ser vi nästan inga förändringar inom matvarubranschen, eller på läkemedelssidan som talar för en återgång till naturlig kosthållning. Vad är det då som Kostdoktorn ägnar sig åt, vid sidan av sitt föredömliga arbete att sprida LCHF-kost (recept etc.), jo att motverka den massiva felinformation, som förekommer om vad som kan betraktas som naturlig, sund mat. Det sker genom att samla all världens kunniga forskare under sitt tak och beskriva vad de med vetenskapligt moderna metoder kommit fram till - så visst finns debatten och måste oförtröttligt fortsätta föras på alla plan. P.S. Fanatismen finns inte bara hos enskilda människor - hela branscher för vilka den snöda vinningen är mest intressant, lever på falsk information, som göder industrin.
 13. Jag hur kan vi alla, som tycker om djur? För veganer bör därför Vietnam, Kina, Korea resp. Nigeria och en del andra länder i Afrika bojkottas eftersom man där t.o.m. föder upp hundar till att slakta och äta. I Sydkorea och några länder till har hundslakt visserligen förbjudits men man fortsätter fuskäta, i Sydkorea även under senaste olympiaden. I Sverige finns inget förbud för att äta hund och katt men det lär finnas djurskyddsregler som ändå förbjuder slakt. Jag vad skall man säga ... I Kina ordnar man årligen festligheter till hundslaktens ära.
 14. Då lyssnar vi på den andra sidans argument (någon av frontfigurerna) och får full klarhet i hur allt fungerar och hur man på effektivaste sätt befrias från diabetes, högt blodtryck, hjärt/kärlsjukdomar, cancer, fetma etc. - lösningen=stärkelserik mat. Det vi måste förutsätta av det vi då får lära oss, är att våra förfäder för hundratusentals år sedan och under evolutionens lopp, hade god tillgång på föda som kändes naturligt att grävda upp ur jorden. Stärkelserika produkter som potatis, och annat liknande... Samtidigt kommer förståelsen för hur veganismen kan frodas och hur människan skilde sig från de otäcka rovdjuren som hade mage att döda andra djur för att äta och överleva. Lyssna av följande, så blir du omvänd! https://www.youtube.com/watch?v=d5wfMNNr3ak När jag själv avbröt den stärkelserika maten och slapp fortsätta dras med det metabola syndromet (diabetes 2, högt blodtryck, livsfarligt låga kolesterolnivåer etc.) och sätta ut all medicin, gjorde jag alltså allting fel - jag borde ha ökat andelen potatis etc. i kosten och lagt ner den förskräckliga kött/ägg/smör/ost-dieten och allt fett i avokadon och nötterna. Synd alltså att jag inte fick förtroende för John McDougall. Kanske ett misstag att jag tidigt uppfattade någon märkligt med den mannen, som nästan aldrig inbjöds till att sprida sitt budskap på symposier där animalisk föda diskuterades.😇
 15. Jag tror dig - då rörde det sig bara om den vanliga formen av förnekelse, som har att göra med att aldrig lämna sin tro, oavsett vetenskapliga motbevis - fast i fallet veganism ytterligare förstärkt av obehaget att känna sig ansvarig för att slakterinäringen fortfarande existerar. Dock inte mer märkligt att låta den etiska övertygelsen överväga framför den verkliga kunskapen, än åkomman som drabbar professorer utan ork att följa upp sitt eget område. Obehaget att samtidigt erkänna sig ha haft fel under hela sin professionella verksamhet, kan liknas vid det som veganer känner när verkligheten tränger sig på. Man kan förstå att veganer som fuskar med maten (använder vissa produkter av animaliskt ursprung) eller sådana som övergår till LCHF (även i strikt vegetarisk form) är rädda att bli avslöjade.