Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  1 347
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  44

Nils Engström vann senast 23 Augusti

Nils Engström hade det mest gillade innehållet!

Anseende bland gemenskapen

3 219 Enastående

Om Nils Engström

 • Rank
  Veteran

Profile Information

 • Gender
  Male

Senaste besökare till profilen

6 151 profilvisningar
 1. Hej Putt, uppenbarligen har du fattat samma beslut som många andra - med innebörden att en omläggning av kosten i riktning LCHF borde vara en väg mot bättre hälsotillstånd. Även om jag med god fart är på väg mot min 90-årsdag (min situation av det skälet inte helt jämförbar med din), finns en del likheter - kroppslängd, vikt under ungdomsåren etc.. Den stora skillnaden till din fördel, är din ålder - att inleda LCHF-resan såpass tidigt. Det innebär att du har stora möjligheter att arbeta dig fram till ett fortsatt sjukdomsfritt åldrande och kanske vinna fem/tio års ökad livslängd eller mer. I din ålder har dina 30 000 miljarder celler fortfarande den spänst som hör ungdomen till. Problemen under tiden fram till pensionen kommer du sannolikt att kunna motarbeta, om du fortsatt tar LCHF-kosten på allvar. Så gjorde jag, dock i senaste laget - en bit över 80. Det kanske inte betyder att jag blir särskilt mycket äldre än jag annars skulle blivit men en sak är klar - betydligt mindre drabbad av sjukdom fram till slutpunkten ser jag redan tydliga tecken på. Mitt problem var inte särskilt allvarligt relaterat till vikten men kroppen bestämde sig helt enkelt - efter att jag gick över till LCHF - för att gå ner ett kilo varje månad under de fem första. Därefter har jag under ett-och-ett halvt år hållit mig närmast konstant i vikt (plus minus ½ kilo). Mitt stora problem, mitt i alla projekt (som jag nu fritt kan ägna mig åt), var tilltron till läkarvetenskapens möjligheter att motverka de s.k. ålderssjukdomarna. Jag ifrågasatte inte, som jag borde, "fördelarna" med att motverka uppkomna sjukdomssymtom med hjälp av de medicinska preparat som läkarna, enligt Socialstyrelsens regelverk, ordinerade mig. 1. Statiner för "Felaktig" lipidprofil " 2. Metformin till att rätta till Diabetes 2 3. Div. olika blodtrycksmediciner till att korrigera blodtrycket Lipidprofilen bringades genom medicinering ned till "idealvärden", som fick läkarna att med närmast religiös övertygelse gratulera mig, framför allt för de låga LDL-nivåerna (egentligen livsfarliga). Via studiegrupp med diabetessjuksköterska och diabetesläkare avsågs man lära mig och övriga deltagare att med hjälp av utvalda kolhydrater sköta uppkommen diabetes 2. Lät närmast som att man med medicinens hjälp nästan kunde fortsätta som tidigare Det höga blodtrycket, hade i stor utsträckning höjts genom all medicinering (kroppen kände då behov att öka blodtrycket). Tvångssänkningen av blodtrycket genom medicinering motverkade alltså det behov som kroppen kände p.g.a. övrig medicinering. _____________________________ Även om du ännu inte fått problem, som ofta drabbar folk över pensionsåldern, kan det vara intressant för dig att se vilken verkan som en kostomläggning kan ge åldrande människor och dig för att slippa problemen. I mitt fall efter att ha satt ut all medicinering har: - min lipidprofil blivit optimal, inte minst genom positivt höga HDL-nivåer - långt över de tidigare (när medicinering rådde). - mina kort/långtidssockervärden blivit normala (diabetes 2 - borta) - mitt blodtryck utan medicinering som när jag var i 30/40-årsåldern (medelvärde nu under dygnets vakna timmar 130/79) Jämfört med mig har du ett stort försprång. Ett gott råd dock: - dra ner på antal måltider (jag nöjer mig med två - frukost och middag - resten ca 17 timmar fasta utan minsta hungerkänsla) - följ din vikt en gång i veckan (justera ditt matintag efter det) - gör midjemätningar med samma intervall - genom att du minskar ditt intag av föda, kommer ditt intag av vitaminer och spårmetaller att med tiden riskera ge dig bristsymtom. Se därför till att säkra dina cellers dagliga behov av vitaminer och spårmetaller. - ett gram C-vitamin på morgonen, gärna med komplettering under dagen - D-vitamin (2000 ie) - magnesium (citratformen) - K2-vitamin - en omega 3-kapsel - så står du dig bra. Om du ger dina celler det de vill ha, blir du sällan eller aldrig sjuk. För min del har en rad problem försvunnit (tendenser till gikt, sura uppstötningar, myrkrypningar) för att inte tala om biverkningarna av tidigare mediciner. Nu helt fri från dessa utan tecken på metabolt syndrom av något slag med biverkan i form av skärpt hörsel, skärpt syn - möjligen bättre klarsyn. Slutsats LCHF gör dig frisk!
 2. Det beror ju på att SLV fortfarande lider av skräck för naturligt fett! När skall de tyngsta namnen i SLV pensionera sig - det tycks vara den enda förhoppningen vi kan räkna med!
 3. Vilda uppskattningar har man hört som säger att Sverige skulle ligga långt fram i "nyttighetsligan" och därför ha bättre sjukdomsstatistik än många länder - visst ligger vi bättre till än amerikanerna men några 25% LCHF:are i Sverige har jag svårt att tro på. Det man kan se i livsmedelsbutikernas hyllor och på avdelningen glass, förefaller knappast tyda på ekonomisk styrning bakom en sådan utveckling. De i min bekantskapskrets som frågat sina diabetesrådgivare och dietister om fördelarna med LCHF får nästan regelbundet svaret att "om sådan kost råder vetenskaplig osäkerhet" och rekommendationen slutar alltid nära vegansidan. Det verkar vara förbjudet att överhuvudtaget nämna något annat. Vad den samlade gruppen diabetessjuksköterskor och dietister ägnar sig åt kan egentligen bara betraktas som kriminellt. Beläggen för lågkolhydratkost är ju kraftfulla sedan två decennier tillbaka. Uppenbarligen förbjudet område att förkovra sig inom för de rådgivare vi skattebetalare betalar för.
 4. ”Hur vet du att du har rätt… om någonting?” Andreas ställer frågan på Kostdoktorn! Hur vet vi att stora kostnadskrävande studier bakom de centrala kostråden är korrekta? De flesta av oss har nog kommit fram till att en ensam seriös forskare, betraktar resultatet av ett experiment som faktum, antingen detta överensstämmer med en hypotes eller utgör motsatsen till en sådan. I en forskarens plikt ligger f.ö. att på alla sätt försöka motbevisa sin tes och om det inte går, möjligen se experimentet som klargörande. Om andra forskare konstaterar att en forskare rätt uppfattat faktum, genom att få samma resultat om de upprepar experimentet , kan man möjligen kalla resultatet som evidensbaserat. Men… inte alltid. Om resultatet uppkommit t.ex. genom studie som pekar på en korrelation mellan vissa parametrar, som kan sakna samband, vet vi att det inte alltid är liktydigt med ett faktiskt samband. Epidemiologiska studier kan ofta slå fel, genom att man ser korrelation, som om inblandade parametrar har verkligt samband med varandra. Tydliga exempel på detta kan man se vid studier på kost där t.ex. definitionen på lågkolhydratkost ligger långt över det som ingår i LCHF-kost. Beroende på vad beställaren bakom studien är ute efter, kan dess förutsättningar riggas så att resultatet blir det önskade. Georgia Ede ger tydligt exempel på samma fenomen genom att visa vilka intressenter som ligger bakom beställningen av EAT-Lancet studien: En självklarhet att de flesta av oss tar avstånd från resultatet av en sådan. Nina Teicholz ger ytterligare exempel i sin utmärkta dragning: https://www.dietdoctor.com/se/medlem/forelasningar/denver-teicholz med bakgrunden till kostråden, som även vi i Sverige lider av och som visar drastiskt negativa resultat för alla länder som tagit efter amerikanarna: som visar att kostråden i USA, som vi fortfarande tar efter i Sverige, är felvinklade. På vårt forum förefaller de flesta medlemmar uppnå sin övertygelse, inte bara genom att lita på lösryckta påståenden om vad som är bra eller ej, utan genom att följa de vetenskapsmän/kvinnor som genom djuplodande forskning med var sina pusselbitar kommer till resultat som tillsammans ger en bild av vilken kostinriktning som närmar sig den optimala. En fråga till dig som forummedlem: Med tanke på den skog av studier/undersökningar/löst framkastade påståenden etc. bl.a. från dietist/klimatmaffian (numera närmast identiska), uppfattar vi tydligt strävandena som går ut på att successivt strypa användningen av animaliska födoämnen till förmån för ensidig användning av vegetabilier. Övermängden av den senare typen information är mycket stor. Hur gör ni för att komma fram till er sanning? Var lägger ni tyngdpunkten? Hur stor andel av era kunskaper/slutsatser kommer från textstudier, hur stor del genom videodialoger t.ex. via kostdoktorn eller genom videor från kongresser med kostfrågor som huvudtema? Hur mycket genom att följa vad som händer på Kostdoktorns sajt i övrigt eller dess forum?
 5. Det behöver bara sägas: Georgia Ede! Lyssna av hennes kunniga och humoristiska dragning av EAT-Lancets livsfarliga kostrekommendationer. Ni som ännu inte har tagit er tid (särskilt nyanlända forumister) gör det (jag vet att någon i en tråd var negativ till Ede men för att förstå, måste man faktiskt veta vad som ligger bakom hennes kunniga sätt att förklara fenomenet): https://www.dietdoctor.com/se/medlem/forelasningar/denver-ede Det lönar sig, kan jag försäkra. Det fantastiska ligger i att en kunnig föredragshållare som Ede, skall behöva förklara att Lancet, ett medium tidigare ansett som framstående, helt låter sig köpas av stora grupper resursstarka företag till att propagera för totalt felaktiga kostråd. Råd som enbart späder på den generellt dåliga metabola hälsan hos människor i allmänhet, som tillkommit under senare decennier under fettskräckens tid.
 6. För att återkomma till kolesterolets viktiga funktion och de missuppfattningar som fortfarande förekommer i forskarvärlden t.ex. bland vissa hjärt/kärlspecialister måste vi helt enkelt vrida de senares felaktiga diskussion i trådstarten rätt. I varje fall för oss över 60 års ålder står fullt klart att en låg nivå av kolesterol ger ett kortare liv. Finns en bättre väg att rätta till missuppfattningarna än att ta till de stora kanonerna på området. Eftersom några av dessa råkar befinnar sig på svenskt territorium kan vara lämpligt med ett direkt citat ur Läkartidningen. 2016;113:D6L7 med Uffe Ravnskov och medförfattare: »Kolesterolhypotesen måste vara fel« Vår nyligen publicerade studie i BMJ Open visar att äldre med högt LDL-kolesterol lever längst. Att förebygga hjärt–kärlsjukdom genom att sänka blodets halt av en molekyl som är förenat med ett långt liv bör upphöra. Uffe Ravnskov, docent, Lund Björn Hammarskjöld, assisterande professor, Strömstad Akademi Ralf Sundberg, docent, Slottsstadens läkargrupp, Malmö Tore Scherstén, professor em, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1985 mottog Joseph Goldstein och Michael Brown Nobelpriset för att de hade upptäckt att cellerna har receptorer som tar upp LDL-kolesterol från blodet och att dessa receptorer var mindre effektiva hos människor med ärftligt högt kolesterol. De drog därför slutsatsen att det är det höga LDL-kolesterolet som orsakar åderförkalkning och hjärtinfarkt, och de har inte ändrat åsikt. Med stöd av en studie som vi nyligen publicerat i BMJ Open tillsammans med 13 internationella kolleger vill vi påstå att kolesterolhypotesen måste vara fel. Vi sökte efter alla studier där man analyserat både HDL- och LDL-kolesterol hos äldre människor (≥ 60 år) och sedan följt dem under några år. Vi fann 19 dylika studier, som omfattade 30 kohorter med drygt 68 000 individer. Hjärt–kärldödligheten hade analyserats i nio kohorter. I två av dessa var den högst bland deltagarna med det lägsta LDL-kolesterolet. Sambandet var statistiskt signifikant (P = 0,001 respektive P = 0,03). Hos de övriga sju fanns det inget samband. Den totala dödligheten hade analyserats i 28 kohorter. I 16 kohorter, som representerade 92 procent av det totala antalet deltagare i de studier vi funnit, var den högst bland deltagarna med de lägsta LDL-värdena och lägst bland deltagarna med de högsta, också detta med statistisk säkerhet. Hos de övriga tolv fanns det inget samband. Det är redan känt att associationen mellan högt totalkolesterol och dödlighet avtar med åldern. Eftersom totalkolesterol omfattar både HDL- och LDL-kolesterol och ett högt HDL-kolesterol är förenat med en mindre risk för kardiovaskulär sjukdom, har förklaringen varit att det är detta som ökar med åldern och inte LDL-kolesterolet. Detta stämmer inte. Dödligheten var lägst bland deltagarna med de högsta LDL-värdena även i de studier där man korrigerat för HDL . Vår studie har kommenterats och kritiserats i talrika tidningar över hela världen av olika experter, bland annat i The Times och The Telegraph. Huvudargumentet har varit att de som haft högt kolesterol redan har dött. Detta kan omöjligt vara förklaringen. Till exempel har 95 procent av dem som dör av en hjärt–kärlsjukdom i Sverige passerat 60 års ålder, enligt Socialstyrelsens statistikdatabaser. Våra resultat visar att Goldstein och Brown måste ha fel. Att förebygga hjärt–kärlsjukdom genom att sänka blodets halt av en molekyl som är förenat med ett långt liv bör därför upphöra, enligt vår uppfattning. _______________________________ Den som läst någon bok av Uffe Ravnskov och/eller följt hans redovisningar i andra sammanhang då kolesterol behandlas, kan knappast missuppfatta hans och medförfattarnas debattinlägg i läkartidningen. Särskilt den som är på väg mot 60-årsåldern (som insett att statiner definitivt inte skall användas som kolesterolsänkande preparat) vill kanske ytterligare följa vissa av referenserna som närmare förklarar uttalandena ovan. Gå då in på följande sajt och klicka på alla [nn]: https://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/07/Kolesterolhypotesen-maste-vara-fel/ P.S. Vilken lärdom kan vi dra av det faktum att två nobelpristagare drog slutsatsen: "att det är det höga LDL-kolesterolet som orsakar åderförkalkning och hjärtinfarkt, och de har inte ändrat åsikt" och att studie efter studie visat sänkt kolesterolhalt ge kortare livslängd. Jo att olika vetenskapsmän inte alltid följer upp vad andra discipliners representanter kommit fram till. T.o.m. den genetiskt sällsynta sjukdomen hyperkolesterolemi, som drabbar mellan 3-4 promille av en befolkning, ger enligt vissa iakttagare inte heller förbättring vad gäller livslängden t.ex. vid användning av statiner för att minska leverns produktion av kolesterol.
 7. Men det måste vara fel, tydlig vetenskaplig forskning har visat, varför jorden är platt! https://www.michaelsmithnews.com/2017/04/muslim-phd-candidate-has-flat-earth-thesis-accepted-spent-5-years-with-supervisors-working-on-it-.html Rulla ner ett snäpp för konstaterandet på högsta ort. Snäppet därefter ger de uppenbara bevisen. Man måste hålla sig vetenskapligt uppdaterad!
 8. Inte fel - dessa siffror är korrekta och ger anledning just till eftertanke runt proportionaliteten. Ingen förnekar att temperaturen efter en istid successivt ökar och att denna temperaturökning frigör alltmer koldioxid. Frågan är, om den lilla ökningen 0,01 % koldioxid i atmosfären kan sägas vara orsaken till den ökande medeltemperaturen eller den senare till att mer koldioxid frigörs från havet. Detta är något som intresserat mig sedan 1950-talet, då jag bl.a. i radio diskuterade med dåtida experter. Jag vill minnas att temperaturtoppen under 1940-talet ansågs kunna skyllas på andra världskriget och inte sågs lika allvarligt på som temperaturstegringarna på 1950-talet (eftersom kriget ju var över). Då som nu sades katastrof inträffa inom något tiotals år. När temperaturerna efter 1960 började sjunka kom den tidens katastrofperspektiv att vara över den gången. Tills nu har liknande katastrofscenarier påpekats komma decennium efter decennium utan att någon katastrof inträffat, såvida man inte anser de minst tre gånger så stora jordbruksskördarna nu mot 1960-talets produktivitet vara av negativt slag.
 9. Naturligtvis men något sådant har jag aldrig heller påstått, bara att vetenskapliga belägg (experimentella eller via verkliga mätningar) saknas. Redan den stora svärmen av prognosdata visar så stora avvikelser från varandra och dessutom helt avvikande från verkliga mätningar, att någon tilltro till prognosdata (relationen koldioxid/temperatur) inte finns. Det är alltså inte fråga om att förneka förekommande små ändringar i temperaturen bara att de rimligtvis inte kan relateras till den lilla variationen av koldioxidhalt i atmosfären. P.S. Varför är klimatfrågan intressant även för oss i forumet med intresse för LCHF? Det viktigaste skälet för flertalet av oss ligger väl i att kunna tillfredsställa den delen av kosten som kräver fortsatt animalieproduktion. Lägger man samman den positiva information som Allan Savory presenterat runt återinförandet av stora djurstammar t.ex. får (räddningen), som återför jordarna grogrunden för bördighet och minskar risken för öknarnas tillväxt, känns det hoppfullt. Den ökade mängden koldioxid bidrar också till detta. Nuvarande andel utgör i själva verket en räddning för jordens produktion av livsmedel. Man har kommit fram till att döden för all växtlighet ligger vid en koncentration på ca. 0,01%. Nuvarande koldioxidkoncentration i atmosfären (0,04%) har sedan 1960-talet bl.a. bidragit till minst tre gångers ökning av jordbruksproduktionen. Så visst borde vi värna om livets gas inte motsatsen.
 10. Att små mängder inte gör något, kan man aldrig påstå men att påpeka orimligheten i att hävda de ytterst små ändringar som skett under nära 200 år ha den betydelse som vissa alarmister tillmäter koldioxiden, är en annan sak. Det gäller alltså dels de små mängderna under den långa tiden, dels att dessa förändringar skulle kunna appliceras på något tiotals år i slutet av den långa perioden. Speciellt när man vet att 70 % av kvarhållningen av värme beror på luftfuktigheten vartill kommer den stora modererande betydelsen som reflexionen av solljus via molnen har. Vi befinner oss i slutet av en istid - det är bara att konstatera och acceptera att det innebär varmare klimat med eller utan koldioxidens variation fram till inledningen av nästa istid. P.S. F.ö. saknas belägg via vetenskapligt utförda experiment med aktuella andelar koldioxid i atmosfären och de små förändringar som antagandena kunde grundas på. Om jag hade haft ett centralt administrativt ansvar för klimatfrågan i FN, hade mitt första krav varit att få ett experimentellt svar på frågan, om så små förändringar relativt atmosfären i övrigt verkligen kunde ge påstådda effekter som datorprognoserna felaktigt anger, jämfört med verkliga mätningar. Säkert har man utfört experiment men inga resultat av sådana har presenterats (skälet är uppenbart). Istället konstruerar man domedagsalgoritmer som via datorprogram ger prognoser, som: i oerhört hög grad överdrivit utvecklingen jämfört med verkligt uppmätta data. För nedre delen av kurvorna (1975 - 1995) har datormodellerna ständigt justerats för att överensstämma med verkligheten. Efter år 1995 har allt gått överstyr. Observera att den röda kurvan representerar ett medeltal av ett stort antal kurvor via olika datormodeller - alla allvarligt felvisande, utom en rysk kurva, som hamnat någorlunda nära de verkliga mätningarna. Kika gärna på referenserna som jala hade vänligheten att lägga in i tråden. De talar sitt klara språk om vart vinden slutligen kommer att blåsa. Sannolikt när större delen av de s.k. "97 procenten" forskare och alarmister gått i pension - de som fortfarande sägs stödja falska data från de felaktiga algoritmerna och datorprognoserna.
 11. Detta vet klimat/alarmismmaffian, därför är inte intressant för den att ange data om ökningar i storleksordning 0,01 %, eftersom de flesta har en viss känsla för innebörden av förhållanden som anges på det sättet. Bättre då att väcka rädsla genom att ange en 30-procentig ökning från 300 till 400 PPM och så mycket som möjligt undertrycka fakta (att det rör sig om en nära 200 år lång utveckling). Man undertrycker också att i utförda mätningar, höjningarna av koldioxidhalten kommer efter att uppvärmningen ökat. De innebär att havsvattnets förmåga att hålla kvar koldioxiden minskar och därför ångar av sig. Som vi ofta tagit upp på forumet - korrelation mellan två parametrar säger ofta ingenting eller i det aktuella fallet motsatsen till vad alarmisterna vill framhärda (att ökningen av jordens temperatur skulle ske genom koldioxidens ökning).
 12. Vad det är fråga om är inte nonchalans, utan ren logik och känslan för proportionalitet. Resonemanget om proportionalitet kan lämpligen överföras till fördelningen av födoämnen i LCHF-kosten. Om i normalfördelningen (75 % fett, 15 % protein och 10 % kolhydrater) andelen kolhydrater ökas med 30 %, kommer fördelningen att ändras till 73 % fett, 14,6% protein och 12,6 % kolhydrater. Flertalet bedömare inser att effekter av den ökade andelen kolhydrater på 2,6 % knappast kommer kunna påvisas ha mätbara effekter på metabolismen. Än mindre skulle 0,26 % förändring kunna kunna ändra metabolismen. Vid jämförelse med storleksordningen ändringar i andelen kodioxid i atmosfären skulle exemplet med LCHF-kosten motsvara 0,026 % ändring av andelen kolhydrater i maten - en försumbar inverkan. Om man samtidigt tar hänsyn till att i kostsammanhanget det rörde sig om en redan stor andel kolhydrater (10 %) medan det i atmosfären rört sig om en ändring i koldioxidhalten från år 1750 (0,03%) till nuvarande andel (0,04 %) dvs. i absolutprocent räknat 0,01 % inses lätt att dessa förändringar knappast kan förklara temperaturförändringarna under något tiotals år i slutet av de nära 200 årens utveckling. Särskilt om man tar hänsyn till att luftfuktigheten står för 70 % av värmemagasineringen och dessutom molnens reflekterande förmåga har stor betydelse. Dessutom har andelen glaciärer som reflekterar solljus minskat. Räknar man in storstädernas värmemagasinerande effekter, kan man naturligtvis tala om den mänskliga påverkan men inte i form av koldioxidens marginella effekt.
 13. Majoriteten veganinspirerade sajter på Internet, fördömer som bekant allt kött/fettätande med hänvisning dels till oviljan att döda djur, dels till att de levande djuren skulle försämra atmosfären och därmed klimatet (läs=temperaturökningen). Man menar att faran med reduktionen av vissa kolhydrater (som LCHF:arna talar om), som ger ökad mängd glykos under matsmältningen, vara överdriven. Om varje LCHF:are skulle utgå från den fettskräck, som fortfarande belastar dagens kostrådgivning och att lipidprofilen, vid LCHF-kosten, ligger utanför rekommendationerna från FDA resp. följajohn-socialstyrelsen, borde vi alla växla över till veganism! Frågan är varför vi framhärdar i vårt kostval? Främst ser jag förklaringen i att LCHF:aren: har en djupare vilja än flertalet människor att skaffa genuin kunskap genom att fördjupa sig i moderna högkvalitetsstudier på kostområdet visar tillräcklig energi till följa avancerat studiematerial i skriftlig form tar sig tid till att följa långa videoavsnitt från kongresser etc., där välrenommerade forskare redovisar sina resultat, kunskap som LCHF:aren gärna delar med sig av intresserar sig för forskning runt våra förfäder, som för tiotusentals år tillbaka var jägare och genom sin förbrukning av fett, kunde skapa den större hjärna som gör att vi nu kan kommunicera på Internet med varandra inser att ketonerna, genom effektivare förbränning i hjärnan, ger klarare tänkande och minskar riskerna för en rad kultursjukdomar, som sockret ligger bakom tar till sig lärdomar från forskare typ Allan Savory, som har en diametralt annorlunda syn jämfört med veganrörelsens representanter, på hur naturen kan räddas. Genom att låta djuren i form av stora hjordar ge öknarna liv, räddas tillgången på föda är tveksam till koncensusbegreppet t.ex. som ligger bakom påståendet att 97 % av alla forskare är överens om att den ökade koldioxidmängden i vår atmosfär ligger bakom den ökade medeltemperaturen på jorden låter sig i sammanhanget inte luras av klimatalarmisternas sätt att istället för att ställa koldioxidens procentuella siffra i relation till hela atmosfären, föredrar att relatera siffrorna till ändringen av den absoluta mängden koldioxid. I verkligheten har ökningen koldioxid i atmosfären från år 1750 (0,03 %) tills nu (0,04 %), alltså varit ca. 0,01 %. Klimatalarmisterna föredrar istället att ange alla data i PPM. Från år 1750 (300 PPM) har tills nu ökat till 400 PPM dvs. med dryga 30%, vilket i folkörat låter mycket. Likväl har andelen koldioxid i atmosfären sedan 1750 endast ökat med 0,01% (= 100 PPM ökning, vilket låter mycket mer än 0,01 %). utan djupgående kunskaper inom den mängd ämnesområden som krävs inom klimatforskningen, inser man ändå att 0,01% ändring av andelen koldioxid i atmosfären sedan 1750 rimligen inte skulle kunna förklara uppmätta ändringar under något tiotal år under senare tid. I annan tråd har jag jämfört ovannämnda pedagogiska bedrägeri med läkemedelsföretagens sätt att i reklamen för ett läkemedel inte ange den verkliga procentuella riskminskningen, utan använda den relativa riskminskningen. T.ex. riskminskningen från 2% till 1% anges som 50 % relativ riskminskning. Vem köper medicin som bara minskar risken med 1 %??? Min uppfattning, bl.a. genom att med nöje ha följt diskussionerna på detta forum, är att LCHF-entusiaster inte tillämpar denna kost, som ett utslag av religiös övertygelse, utan efter moget övervägande och efter att ha skaffat sig djupa kunskaper via de skickliga forskare som bl.a. kostdoktorn tillkallat.
 14. Lancet har direkt fel - det beror på veganpropagandan, en ensidig religion, som lever i inbillningens värld, som går ut på att vegetarisk födoämnesproduktion skulle vara räddningen för jordens behov av mat. I verkligheten är min övertygelse att Allan Savory har helt rätt, när han tvärtom med emfas påstår att den enda räddningen ligger i att skapa stora djurhjordar t.ex. får med alla de fördelar som följer av djuruppfödningen. Tidigare torra områden börjar grönska, hålla kvar fuktigheten i marken och möjliggöra att djurbesättningarna tilltar. Markytor som annars visat sig olämpliga att odla på, bl.a. beroende på jorden bristande kvalitet börjar grönska genom djuren. Savory visar hur stora ytor i form av öknar som är omöjliga att bruka som jordbruksmark. Räddningen ligger i att skapa förutsättningar för djuren. Den som tidigare inte följt Allan Savory, rekommenderar jag alla att reparera - en fantastisk man med mycket stor kunnighet på området:
 15. Man förundrar sig över att dagens hjärtspecialister fortfarande utgår från samma rörmokarperspektiv som på 1950-talet och några decennier därefter - dvs. betraktar kolesterolet, av någon ondsint orsak, plugga igen blodkärlen! Kolesterolet som ingår som väsentlig andel i hjärna och kroppens celler i övrigt och dessutom fungerar som ett ypperligt reparationsmedel - fundamentalt för den friska kroppen. När man i den senare rapporten öppet påstår att andelen kolesterol i LDL-proteinet i princip kan reduceras hur långt som helst, måste man med kraft reagera. Har hjärtmaffian inte hängt med på de rader av studier som tydligt säger motsatsen - att de lägre nivåerna ökar risken för för tidig död. Min egen erfarenhet applicerad på tidigare refererad studie kan bara inte motsägas: Med Simvastatin låg jag på dubbelt så hög risknivå, som utan medicinering (efter övergången till LCHF). Har hjärtmaffian tänkt sig att ytterligare sänkning av LDL skulle vända risknivån i motsatt riktning, jämfört med den rad entydiga studier som talar för att ovan refererade riskbild representerar verkligheten. Vad man enligt min uppfattning missuppfattat är problemet med de oxidativa processerna - oxiderat kolesterol utgör naturligtvis en negativ faktor. Där kommer bl.a. HDL in i bilden som styrande för bortforslingen av oxiderade produkter resp. antioxidanterna till att hindra oxidativ processer. I båda avseendena har LCHF en viktig förbättrande funktion. P.S. Man kan knappast uppfatta annat än att utgångspunkten för rekommendationen om "optimala" nivåer (LDL etc.) har sitt ursprung i läkemedelsföretagens önskan att fritt kunna fortsätta den ekonomiska framgången med statinpreparaten. Principen tycks vara att om man ljuger tillräckligt mycket så blir det "sant".