Jump to content

Nils Engström

Plusdatamedlem
 • Posts

  2,514
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  102

Nils Engström last won the day on July 3

Nils Engström had the most liked content!

1 Follower

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Interests
  Leva och avlida i friskt tillstånd!

Recent Profile Visitors

15,391 profile views

Nils Engström's Achievements

Veteran

Veteran (5/7)

5.3k

Reputation

 1. Om man går igenom några få studier i månaden blir det lättare än om man plöjer igenom något femtiotal ur PubMed i veckan. Det blir då lite svårare med en bredare källgranskning, speciellt om man fokuserar på ett specifikt område, där det dyker upp intressanta inslag utanför sökområdet. Det konglomerat av minnesbitar som då tillsammans ger sidobilder utanför det man för tillfället fokuserar på, finns huvudsakligen kvar bara i form av funktionella samband. Fallet Christian Eriksen, kan tas som ett bra exempel på hur info kommer upp och relateras. En grupp läkare hade försökt få in en artikel på Svenska Dagbladet men refuserades, då den enligt uppgift rörde kritiska inslag runt vaccinationskampanjen. Man försökte då med GP i Göteborg. Man lär ha fått löfte om att artikeln skulle tas in men i samma veva kom informationen om fotbollsspelaren, vars hjärta stannade under en fotbollsmatch. Från tidningens sida stoppades artikeln, eftersom den för tillfället kunde anses olämplig, då fotbollsspelaren skulle varit dubbelvaccinerad (känsliga samband). Inte lätt när det begav sig att ifrågasätta sambanden och att själva huvudtemat varit felaktigt.
 2. D-vitaminbrist är förknippad med högre sjukhusrisk från COVID-19: en retrospektiv fallkontrollstudie The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 17 Juni 2021 Äntligen en studie som inte bekostats av något läkemedelsföretag! https://academic.oup.com/jcem/advance-article/doi/10.1210/clinem/dgab439/6303537 RESULTAT Av 80 670 deltagare som deltog i studien, togs 1808 in på sjukhus med COVID-19, varav 670 dog. Den primära kohortstudien visade: hos deltagare smittade med COVID-19, som inte blev intagna på sjukhus var medianvärdet i serum 25 (OH) D = 50,0 nmol / L [34,0-66,7] hos deltagare smittade med COVID-19 som blev intagna på sjukhus var medianvärdet i serum 25 (OH) D = 35,0 nmol / L [21,0-57,0] (p <0,005). Liknande resultat i en valideringskohortstudie visade: hos deltagare smittade med COVID-19, som inte blev intagna på sjukhus var medianvärdet i serum 25 (OH) D = 47,1 nmol / L [31,8-64,7] hos deltagare smittade med COVID-19 som blev intagna på sjukhus var medianvärdet i serum 25 (OH) D = 33,0 nmol / L [19,4-54,1]. Efter ålders-, köns- och säsongsvariationskorrigerade oddsförhållanden, visade sig deltagarna med medianvärdet i serum 25 (OH) D <50 nmol / L innebära 2,3-2,4 gånger högre andel sjukhusinlagda, jämfört med deltagare med serum 25 (OH) D >50 nmol / L . Dessa två samstämmiga kohortstudier, varav en valideringskohortstudie omfattar 80 670 deltagare (P-värde <0,005) visar otvetydigt att D-vitaminet har stor betydelse för immunförsvaret genom att mer än 2,3 gånger så många deltagare tvingas till sjukhus om de har medianvärdet i serum: 25 (OH) D <50 nmol / L än dem med >50 nmol/L (som kunde friskna till hemma). Till denna kohortstudie kan tillföras den rad studier som på hela befolkningar visar att ytterligare ökat serumvärde 25 (OH) D till i storleksordningen 150 nmol/L har ännu större sjukdomsminskande signifikans. En koncentration som för en normalperson med BMI<25 uppnås med dagligt intag av 5000 IE D3-vitamin. ____________________________ D-vitaminets stora betydelse hade vi tidigare under lång tid haft klart för oss, via rader av väl belagda fakta, som bl.a. visats i ett flertal inlägg i olika trådar. Ett märkligt faktum med tanke på att medicinskt ansvariga i flertalet länder inte tagit minsta initiativ till att rekommendera sina befolkningar att använda D-vitamin som förebyggande medel mot Covid-19. I Sverige har Läkemedelsverket tvärt om tydligt klargjort det kriminella i att påstå D-vitamintillskott ha förebyggande verkan mot Covid-19. När kommer denna av Läkemedelsföretagen oberoende studie att erkännas som betydelsefull t.ex. i Sverige och att D-vitamintillskott i rejäla mängder (mer än 10 gånger den av Läkemedelsverket angivna) kan rädda liv? Se f.ö. https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/page/12/?tab=comments#comment-173460 P.S. Det märkliga är att närmast identiska rekommendationer redan år 2011 fanns att läsa i: https://academic.oup.com/jcem/article/96/7/1911/2833671 Trögheten i det medicinska etablissemanget att ta till sig fakta och rekommendera befolkningen i vissa avseenden livräddande, biverkansfria kosttillskott är märklig.
 3. Tydligen speds lögner om detta - googlade nu. Tack för att du rätade ut det frågetecknet. Vad man dock kan utläsa av Christian Eriksens fall är att han tillhör den vältränade eliten - möjligen övertränad. Tidigare under åren uppstod en rad liknande dödsfall bland orienterare - där kan liknande samband ha funnits. Det visar att redan den som är frisk, löper risk för problem genom intensiv träning. Eftersom biverkningar som just rör hjärtverksamheten är kända och nu införda i vaccinets bipackssedel, stärks rekommendationen om försiktighet med intensiv träning för den som vaccinerats. Man bör se alla typer av vaccinering som invasiva ingrepp i en kropp och inte brista i uppmärksamhet. Det är ett av skälen till att man vid vaccinationen vill ha människor kvar i vaccinationslokalen under någon kvart, främst för att kontrollera att inga allergiska reaktioner av allvarlig art uppstår.
 4. Under tiden hittills i pandemin, dyker information upp runt studier som visar positiva och negativa problem i samband med vaccinering. I de fall informationen talar i negativ riktning avlägsnas den snabbt från Internet. Flertalet jag kan minnas är borta. Ser man t.ex. på de referenser som förekommer i Corona-tråden är de till stor del bortplockade från Internet. 1. Samtliga vaccinproducenter och ansvariga för vaccinkampajerna inkl. WHO, FDA i USA och skolmedicinens representanter i Sverige och övriga länder med politiker, och massmedia är överens om detta. Förhållandet nyttoeffekt/biverkningar anses statistiskt godtagbart. Till nära 100 % anses i studier som presenteras i massmedia vara statistiskt otvetydiga. I annat fall hade vaccinkampanjen inte kunnat starta. En annan sak är att personligen drabbas genom att tillhöra de statistiska undantagen! Det är dock en annan sak som i viss mån exemplifieras nedan vid intensiv träning. 2. Vad gäller normal daglig träning, även hårdare, för den som inte är vaccinerad, är sådan naturligtvis av positiv betydelse i förebyggande syfte. Det finns som väl är ingen studie som motsäger detta. Efter smitta eller vaccinering kommer saken i ett annat läge. Då kan intensiv träning bli riskabel. I följande referens: https://health.clevelandclinic.org/can-too-much-extreme-exercise-damage-your-heart/ anges bl.a.: En studie som gjordes på friska maratonlöpare visade att: även efter avslutade extrema löphändelser innehåller idrottares blodprover biomarkörer associerade med hjärtskador. när hjärtat uthärdar extrem fysisk stress om och om igen, kan den tillfälliga skadan leda till ombyggnad av hjärtat eller fysiska förändringar, som tjockare hjärtväggar och ärrbildning i hjärtat. vidare fann forskningen bevis för att träning med hög intensitet kan öka risken för plötslig hjärtstopp* eller plötslig hjärtdöd hos personer med underliggande hjärtsjukdom vilket också kan öka risken för hjärtrytmstörningar, särskilt för minoriteter som har hypertrof kardiomyopati eller kranskärl/hjärtsjukdom. *Detta var sannolikt skälet till att en dansk fotbollsspelaren, i en match nyligen, fick hjärtstillestånd (han var dubbelvaccinerad). Det har ju talats om riskerna för skador på hjärtvävnaden, som genom spikproteinet toxiska verkan gör att intensiv träning bör undvikas (inte moderat träning). Risken för oregelbunden hjärtverksamhet och hjärtstillestånd har av dessa skäl tillförts biverkansregistret för mRNA-vaccinet. Detta ligger sannolikt bakom att man i möjligaste mån vill dra ner på uppmärksamheten och nöjer sig med att i bipackssedeln till viruset lägga in detta som bivekan. I följande referens: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7261095/' ges ytterligare synpunkter på för och nackdelar med olika former av träning. Av https://sites.kowsarpub.com/asjsm/articles/102630.html framgår bl.a. "vi har viktiga utmaningar för konkurrenskraftiga sportevenemang. För det första bör idrottare i denna miljö utföra ansträngande träning för att tävla, vilket kan vara immunsuppressivt (nedsättande för immunförsvaret)". Anmärkning: Naturligt är alltså enligt ovan att de flesta former av träning för den ovaccinerade, ger förebyggande effekt (förstärkt immunförsvar med minskad inflammation i kroppens inre), dvs. minskar risken för smitta resp. allvarliga effekter av smitta. Den redan smittade eller fullt vaccinerade bör undvika intensiv träning under en längre tid. P.S. Som Cederulla påpekar var uppgiften om fotbollsspelarens vaccinering felaktig!
 5. Bakteriella sjukdomar, har som bekant mycket liten tendens att förändras via mutation. Vacciner mot dessa sjukdomar blir därför stabila och ger lång immunitet, oftast livslång sådan. Virus däremot muterar mycket lätt. När mutationer namnges som "afrikansk, sydamerikansk, engelsk" etc. får man lätt intrycket att just den aktuella varianten bara uppstår i dessa länder och senare sprids över jorden. Spridning sker naturligtvis på liknande sätt som originalviruset, men i verkligheten kan mycket väl samma eller liknande mutation uppstå på motsatt sida av jordklotet. Ett vaccin mot ett visst virus kan visserligen ofta vara verksamt även mot muterat virus men efter ett antal mutationssteg, kan vaccinet sluta ge immunitet, vilket tvingar fram nya motmedel. Mutationer brukar f.ö. ge mildare verkan än "originalvirus" men kan i vissa fall ge allvarligare effekter såväl med avseende på sjukdomseffekten som hastigheten med vilken smittan sprids. Nya vacciner anpassade till nya mutationer blir allt lättare och snabbare att ta fram och framställa (mRNA- typen av "vaccin" är ett exempel). Produktionen av sådant vaccin påstås redan ligga i startgroparna för användning under hösten 2020. Intressant med tanke på att nuvarande vacciners testperiod anses färdig först under 2022. Det kan tyckas vara bra med möjligheten att snabbt justera och producera en serie vacciner för succsessivt följande mutationer. Det stora problemet med allt större flora av vacciner, är dock att människans eget immunförsvar då inte av egen kraft tillåts skapa normal immunitet med lång verkan. Detta visade sig statistiskt tydligt under år 2020 (trots att det rörde totalt avvikande virus), då det visade sig att dödligheten vid Covid-19 för människor som vaccinerats för säsongsifluensan var flera gånger större än för icke vaccinerade. Fenomenet var känt redan på 1960-talet men ingen lösning på problemet har under det senaste halvseklet kommit fram. Andra effektiva möjligheter att tackla virus Eftersom vi befinner oss på ett forum som betonar vikten av att välja rätt föda för att hålla kroppen i trim, ligger nära till hands att utgå från en av Kostdoktorns populära referensforskare, Aseem Malhotra, som uttrycker saken som att: Det bästa försvaret mot Coronavirus är att optimera den metabola hälsan https://www.europeanscientist.com/en/editors-corner/dr-aseem-malhotra-the-best-vaccine-against-coronavirus-is-optimising-metabolic-health/ Malhotra utgår från den uppenbara skyddsfunktion, som inte bara ligger i immunförsvaret, utan i varje enskild cell av vår kropps 30 000 miljarder celler. Han menar att alla ansträngningar bör läggas på att tillföra kroppens tarmbakterier de födoämnen som bäst tillfredsställer behovet hos kroppens celler. Då först kommer dessa via matsmältningen att i rätt form förse alla celler med de salter, vitaminer och lipider som de behöver för att optimalt förstärka kroppens totala motståndskraft. Malhotra menar på allvar att en större tillämpning av modern forskning på vår kost, skulle ha onödiggjort dagens pandemi. Vad han och annan experis dessutom anser lämpligt, är att via vissa kosttillskott säkra tillgången till viktiga ingredienser i födan som dagens jordar och djur (p.g.a. fel utfordring) saknar i tillräcklig mängd. För immunförsvaret särskilt viktiga ingredienser ligger, som också vi mot Läkemedelsverkets närmast totala motstånd, framhållit som viktiga i tillräcklig dosering (C,-och D-vitamin, zink, magnesium etc.). Dessutom framhålls vikten av att inte med läkemedel (statiner) begränsa leverns produktion av lipider bl.a. LDL och HDL-formerna. Han påpekar också att rätt kost ger idealiskt låga triglyseridnivåer. En bra rekommendation är att läsa av Malhotra i bokform - en direkt upplevelse, även för den som främst vill ha bekräftelse på tidigare inhämtad kunskap. Vad gäller den enskilda cellens komplexitet, är dess omfattning sådan att ingen vetenskapsman under ett långt yrkesliv har förmågan att kognitivt reda ut alla samband. Det krävs rader av specialister på var sitt delområde för att någorlunda uppnå förståelse på enskilda delar av cellens funktion. En cell som kan vara en tusendel så stor som en knappnålsspets. Inte skulle förståelsen underlättas om funktionen DNA/RNA i en sådan skulle bli störd:
 6. Den tidigare definitionen av vaccin innefattade preparation av avdödat bakterie- eller virusmaterial (själva antigenen) som injiceras. Utan att skada (dvs. utan förmåga att växa till och sprida sig) ges kroppen tid att reagera och efter någon vecka bilda antikroppar (med minnesfunktion) som senare reagerar om verkligt angrepp av samma antigen i levande form skulle smitta kroppen. Kinesernas vaccin är uppbyggt på denna konventionella väg. mRNA-vaccinet, på vilket patent togs redan på 1990-talet, representerar en helt ny elegant metod. En av grundtankarna som styrt forskningen under tre decennier var att lämna den mödosamma produktionen av stor mängd antigen att senare avdödas. Istället, som i fallet Coronaviruset, avkodar man dess innehåll av proteiner (man nöjde sig med proteinernas spikar), som "inympas" i levande celler, som i stort antal (några miljarder per injektion) injiceras. Dessa cellers RNA-molekyl är konstruerad till att inne i kroppen skapa repliker på det spikprotein som det levande viruset har. En listig och från vaccinföretagens synpunkt arbetsbesparande metod. Eftersom spikproteinet ses som virusets själva nyckel till att ta sig in i mänskliga celler, fick RNA-molekylerna (i själva verket med funktion som proteinfabriker) uppgiften att producera spikproteinet. Detta i sin tur får kroppens antikroppar träna upp sitt minne på. I förhållande till fördelarna i form av minskad risk för allvarlig sjukdom per 100 000 vaccinerade, anses risken för oväntade biverkningar (spikproteinets toxicitet ) ha underordnad betydelse. Det du tar upp anses vara en effekt av att kroppen under tio till femton månader efter vaccinering kan drabbas av problem som förstäks av intensiv fysisk träning. En rad liknande beskrivningar finns på Internet som talar i samma riktning. Sannolikt kommer man i fortsättningen avråda idrottsmän från att hårdträna under en längre tid efter vaccinering.
 7. Angående Covid-19 virusets ursprung finns numera mycket intressant information att hämta på Internet. Till en början, efter att pandemin anses ha inletts (hösten 2019), misstänktes viruset ha sluppit loss från ett kinesiskt lab (Wuhan). Relativt tidigt blev känt att tre anställda på det utpekade labbet insjuknat och att sannolikheten därför var stor för att spridningen kunde kopplas till detta lab. Under lång tid har merparten av informationen mörkats runt spekulationerna över virusets tillkomst och att detta kunde anses konstruerat av människohand. Nyligen släpptes dock censuren kring ämnet, sannolikt beroende på president Biden som vill skjuta över skulden på kineserna. Detta trots att amerikanerna under många år skjutit till resurser och styrt utvecklingen på Wuhanlabbet. Alltmer kryper det fram via labanställda att detta laboratorium ägnade sig åt utveckling/konstruktion av nya monstervirus. I bakgrunden finns även militära intressen inblandade (ev. användning av skräddarsydda virus att sätta in mot en fiende). Den mest tongivande informatören runt fakta - inte spekulationer - enligt ovanstående, är Nicholas Wade. Han är inte bara en skicklig vetenskapsjournalist, utan har också en gedigen bakgrund som redaktör och författare och har arbetat i tidskrifter som Nature, Science och i många år på New York Times. https://thebulletin.org/2021/05/the-origin-of-covid-did-people-or-nature-open-pandoras-box-at-wuhan/ https://thebulletin.org/2021/06/watch-now-the-origin-of-covid/ I den senare referensen (video) beskriver Wade själv verbalt hur han kommit fram till sina slutsatser. Oavsett vad som i slutändan kan anses bevisas via kineserna (sannolikt kommer inget erkännande den vägen), kan frågan om Covid-19 som ett av människan kunstruerat virus, matematiskt lätt beräknas/bekräftas. Detta genom den långa rad av proteiner som spikproteinet innehåller (alltför många av mänskligt ursprung för att Covid-19 viruset överhuvudtaget skulle kunna vara naturligt). Genom videon (29 juni 2021): https://www.youtube.com/watch?v=YeW5sI-R1Qg kan man höra bevisföring i förhör inför en senator i USA. Allt pekar även på hög politisk nivå i en riktning som tyder på Covid-19 viruset som konstruerat och av misstag spritt via tidigare nämnt laboratorium.
 8. Angående Läkemedelsverkets dödsbringande, låga normnivåer för D-vitamin, speciellt nu under Covid-19 pandemin. Sedan länge förefaller det svenska Läkemedelsverket sätt att fastställa kroppens behov av olika näringsämnen, ligga helt utanför de nivåer som undersökning efter undersökning med övertygande bevisning visat vara till fördel t.ex. för immunförsvaret. Ett exempel på detta utgör rekommendationen på 25(OH)D i blodet = 50 nmol/L, en så låg nivå att den kan sägas på sikt vara direkt dödsbringande. Det framgår av en rad foruminlägg, bl.a. av inlägget, i vilket en graf visar övertygande belägg för de högre nivåernas fördelar: https://forum.kostdoktorn.se/topic/19354-ökad-livslängd-vid-hög-d-och-k-vitaminnivå/?tab=comments#comment-172308 Av Internets många förespråkare för D-vitaminets betydelse för immunförsvaret, hör Professor Roger Seheult till de främsta. I nedanstående inlägg: https://www.youtube.com/watch?v=vN30emwcNS4&t=7s redogör han för D-vitaminets förebyggande betydelse för minskningen av risken att bli smittad av Covid-19, eller vid inträffad smitta i betydande utsträckning minska risken för allvarlig sjukdom eller dödsfall. Detta som bekant av Läkemedelsverket att betrakta som förbjudna utsagor. Roger Seheult visar genom tydliga referenser att Läkemedelsverkets normer är löjeväckande låga. En rad kliniska studier visar att skillnaden mellan 50 nmol/L (25(OH)D i blodet) och den tredubbla koncentrationen har en livsavgörande betydelse. Seheult anger också vilket dos dagligt intag D3-vitamin, som krävs för att uppnå optimal blodkoncentration. En direkt bekräftelse på de normer flertalet av oss på forumet länge tillämpat, sannolikt också den nivå som svensken i allmänhet använt, om man skall utgå från hälsokostaffärenas hyllor för 5000 IE D3-vitamin som ibland varit tomma. Tabellen härunder sammanfattar de nivåer som omger den som anses optimal. Läkemedelsverkets argumentation om ökad kalcifiering av blodkärlen är alltför snäv. Även för höga nivåer i blodet i storleksordningen 250 nmol/L, saknas belägg för risk även utan kosttillägg i form av K2-vitamin. Vad gäller K2-vitamin finns dock anledning att utgå från holländarnas intressanta studie, som refereras till i tråden: https://forum.kostdoktorn.se/topic/19354-ökad-livslängd-vid-hög-d-och-k-vitaminnivå/?tab=comments#comment-172308 Där kombinationen riklig mängd D3-vitamin och K2-vitamin visat klara belägg för väsentligt ökad livslängd. Optimal mängd K2-vitamin har ännu inte kunnat faställas. Dock ser man inga problem med större mängder än 300 ug K2-vitamin Mk 7 som dagligt tillskott. För egen del (BMI < 25) utgår jag från denna mängd. Hur andra BMI-nivåer kan påverka behoven K2-tillskott har i litteraturen mycket lite ordats om. Min rekommendation är att först bestämma den egna andelen 25(OH)D i blodet genom separat blodanalys, och justera alla intag efter det. Anmärkning: Det anses att ökat intag av D3-vitamin ökar kravet på andelen K2-vitamin. Kanske naturligt med tanke på D-vitaminets betydelse för upptaget av kalcium ur mat och benstomme. K2-vitaminets betydelse ligger ju i att styra kalciet i rätt riktning (till benstomme och tänder etc.) resp. hålla kalciumkoncentrationen i blodet optimal (betydelsefullt bl.a. för hjärtat). I väsentligt högre koncentration, t.ex. tre gånger den vanligen rekommenderade tillskottsdosen (90 ug K2-vitamin dagligen) har K2-vitaminet också betydelse för minskning av blodkärlens kalcifiering. Tidigare studier har visat på 30 - 50 % efter något år. Artärernas därigenom större flexibilitet och ökade inre diameter medför alltså en direkt föryngring av kärlsystemet, som leder till sänkning av blodtrycket. Några övre gränser för dagligt intag av K2-vitamin har ännu inte kunnat bestämmas. Vilken proportialitet som olika dagligt intag av D3- och K2-vitamin medför, beroende på variation av BMI, är ännu inte utrett. För att optimera kombinationen D3-vitamin/K2-vitamin anses lämpligt att inta dessa tillskott vid skilda tillfällen under dagen (tre fyra timmar emellan). För egen del tar jag K2-vitaminet på morgonen och D3-vitaminet till middagsmålet. Om den turordningen är mest logisk kan naturligtvis diskuteras.
 9. Oftast brukar flertalet diskussioner runt Covid-19-virus och vacciner sakna medverkan av någon ansvarig kärnperson bakom själva tekniken (t.ex. för plattformen bakom vaccinproduktionen). Äntligen har jag hittat ett undantag (förklarligt att det blev så sent - videon är så färsk som 21 juni 2021): https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/21/mrna-inventor-interviewed-about-injection-dangers.aspx?ui=c8e3a631ad988ee7d8abbb6487db789b58fc307279c068d4d6e5a56b9ccfaf5a&sd=19000101&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20210621&mid=DM909571&rid=1188452090&p4=20210115&p5= Av största intresse är att under mer än tre timmars oavbruten diskussion lyssna av huvudpunkterna framför allt via huvudpersonen Dr Robert Malone - den som uppfann och skapade själva tekniken bakom mRNA- och DNA-vaccinerna (själva plattformen som vaccinproducenterna använder sig av). Malone har dessutom mycket nära, personlig kontakt med vissa av FDA:s medlemmar och beskriver mycket väl hur den organisationen resonerat runt vaccinerna - fördelarna jämfört med nackdelarna (kvoten fördelar/nackdelar bakom godkännandet). Malone bör rimligen vara en av de mest insatta i resonemangen och mest utfrågad av beslutsfattarna bakom själva beslutet att sätta igång den omfattande vaccinationskampanjen och hur lönsamhetsberäkningarna utförts (kvoten fördelar/nackdelar) - för de ekonomiska fördelarna krävdes knappast mer avancerade beräkningar. I stort sett bearbetas i videon alla aspekter som varit uppe i denna tråd. Mycket givande diskussioner som sker på ett sätt som bara kan förverkligas, om debattörerna är väl insatta i ämnena som kommer upp. Den som är verkligt intresserad av området har inget problem med de tre timmarnas video, det kan jag försäkra!
 10. Välkommen till forumet, här kommer du att trivas! Kör samma fastaprincip som du sedan snart fyra år tillbaka. Kika gärna på mitt inlägg: https://forum.kostdoktorn.se/topic/19636-gikt/?tab=comments#comment-173258 som ligger i linje med din frågeställning. Du är uppenbarligen intresserad av ditt välmående, som alla på forumet. Kanske du skulle kika på tråden (klicka på): https://forum.kostdoktorn.se/topic/19354-ökad-livslängd-vid-hög-d-och-k-vitaminnivå/?tab=comments#comment-172301 där den välgjorda holländska studien på livstidsförlängande kosttillskotten D,- och K2-vitamin sammanfattas. Intressant läsning, hoppas jag.
 11. Obekräftade påståenden om ökad risk för gikt i samband med intag av stor mängd C-vitamin, har initierat studier på gikt och C-vitamin. Dessa visar tvärt om att risken för gikt minskar radikalt vid stort intag av C-vitamin. Av egen erfarenhet har jag kunnat konstatera att tidigare giktanfall totalt uteblivit genom kombinationen LCHF-kost plus C-vitamin (5-6 gram fördelat genom engramsdoser under dagen).
 12. En månad har ingen betydelse om du skall se skillnad i resultat. Själv körde jag 90 ug dagligen från september 2017 tillsammans med 5000 IE D3-vitamin fram till för ett år sedan. Efter genomgång av vad som framgår på Internet genom utsagor från holländsk expertis på området, ökar kravet på intag av K2-vitamin vid intag av D3-vitamin. Själv har jag tredubblat intaget K2-vitamin sedan ett år tillbaka. Först därefter har jag kunnat se den stora påverkan jag beskrev. Detta ligger tydligt i linje med holländarnas studie som inleder denna tråd.
 13. Av det som går att utläsa av studier och resonemang runt mängder finns egentligen inga gränser uppåt. En intressant iakttagelse, efter en periods uppehåll av blodtrycksmätningar, har jag för egen del (ad hoc), vid blodtrycksmätningar under de senaste dagarna uppmätt blodtrycksnivåer (normala för 20-åringar) som sannolikt måste, vid sidan av LCHF-kosten, ses som resultatet av intagen kombination C-vitamin (5-6 gram fördelat under dagen), D-vitamin (5000 IE dagligen) och K2-vitamin (270 - 300 ug dagligen). Min blodtryckshistoria är följande: - för 28 år sedan 170/85 vilket föranledde min dåvarande läkare att skriva ut blodtryckssänkande medicin (dum nog accepterade jag förskrivningen). - därefter med medicin medeltryck sällan under 140/80. - efter växling till LCHF-kost (sept. 2017) utan medicinering - några månader senare - medeltryck över dagen 130/80. - intaget K2-vitamin från 2017 90 ug dagligen - höjning av intaget K2-vitamin från 90 ug till 270 - 300 ug dagligen under ca ett år fram tills nu Mina blodtrycksmätningar under senaste dagarna ligger nu på mellan 125/85 till 114/75. Med tanke på att jag råkar vara 85-plussare är nivåförändringarna sannolikt att beteckna som anmärkningsvärda. Dock ligger effekterna av kombinationen LCHF, och vitaminerna C, D och K2 i linje med holländarnas studie i trådens början. Mina erfarenheter bekräftar bara nämnda studieresultat. Det betyder att vi gamlingar bevisligen kan föryngra oss enligt de holländska experterna. K2-vitaminet hyvlar alltså bort en del av det kalcium som under åren lagt sig som en hård skorpa över åderförfettningen. Det talas om 30 - 50 %. Den ökade flexibiliteten hos blodkärlen, särskilt i hjärtats kransartärer och halsartären, gör att blodet vid hjärtats kontraktion dels möter mer flexibla blodkärl än tidigare, dels blodkärl med större inre diameter, som därigenom kräver mindre tryck för behövligt blodflöde. Vid dessa blodtryck lär man kunna utläsa att njurarna är nöjda med blodförsörjningen. P.S. Ni som kör kombinationen D3/K2-vitamin - har ni liknande erfarenheter runt blodtrycket?
 14. Du blev snabbt gammal i gården sedan den 4/7 eller 7/4?
 15. Errortexten som kom upp underst verkar också ha fixats. Det enda felet som förefaller kvarstå, är att alla forummedlemmar är nya på forumet.
×
×
 • Create New...