Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  945
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  31

Nils Engström vann senast 30 November 2018

Nils Engström hade det mest gillade innehållet!

Anseende bland gemenskapen

2 185 Enastående

Om Nils Engström

 • Rank
  Gammal i gården

Profile Information

 • Gender
  Male

Senaste besökare till profilen

3 707 profilvisningar
 1. Nils Engström

  Kostrekommendation till cancerpatienter - en chock!

  Senast uppdaterad: 2016-11-14 Redaktör:Litti le Clercq, 1177 Vårdguiden Granskare:Katarina Wikman, dietist, Brommageriatriken, Stockholm Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. Sedan 2014 har ingen korrigering skett, vilket betyder att dietister och granskare (specialiserade på cancer) får fortsätta rådgivningen. I början med magert pålägg på brödet i mitten rekommendation med margarin i slutet med fett etc. Ett sammelsurium av råd - hur skall en cancerpatient tänka???
 2. Med tanke på kunskapen om cancercellens glupska aptit på socker - 18 gånger den som en en normal frisk cell kräver - kan man verkligen fundera om alla kostråd sammanställts av kunnigt folk. Nedan en skrivning fokuserad på cancerkost. Ni som har intresse eller själva varit drabbade av cancer alternativt haft närstående med sjukdomen. Vilka erfarenheter har ni? Kan någon hänvisa till studier på ketogen kost till cancerpatienter? https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Ma-bra/Mat-vid-cancer/
 3. Onkologerna har, från "medicinsk synpunkt", tre metoder att tillgå - operation, strålning, kemoterapi. Av dessa är på kort sikt naturligtvis operation bäst - ingen spridning av metastaser. Dock har man då inte gjort någonting åt själva orsaken till den ursprungliga utvecklingen av cancer. Strålning har många nackdelar - de strålade områdenas omgivning kan påverkas så att istället cancerceller utvecklas där och att saken därför kan förvärras. Kemoterapi ger oerhörda biverkningar (håravfall, försämrat immunförsvar, magproblem etc.). Risken för kort överlevnad är stor. Även om man inte ser några metastaser finnas kvar efter behandlingen, kan de ändå finnas. Immunförsvaret är försvagat och kan inte göra sin plikt. Cancern kan återkomma. I verkligheten har cancerforskningen sedan 1950-talet inte alls gått framåt, så som det låter i medicinföretagens rapporter. Tanken att utgå från att forska på kemiska motmedel fungerar inte bra. Cancern har bara ökat, i varje fall i USA. Man har helt enkelt satsat på fel häst under mer än ett halvsekel - att tro olika forskning på cancermutationer vara den rätta vägen. Egentligen en naiv tanke med tanke på att det finns ca 200 olika celltyper och tusentals eller kanske miljontals olika mutationstyper, som växlar patienter och celltyper emellan. Verkligen som att söka efter en nål i en höstack. Som vanligt har man kikat på symtomen inte orsaken till att cancercellen muterar. Skulle man ha tagit fasta på Nobelpristagaren (1931) Otto Warburgs forskning om att problemet med uppkomsten av cancercellen låg på dess energiförsörjning, bl.a. beroende av gifter via maten, skulle vi idag haft en cancerforskning värd namnet. I det senare fallet med lösningar utan större intresse för medicinföretagen, eftersom det då skulle bli fråga om att kika på det vi får i oss från maten. Det låg större intresse i att hitta motmedel som kunde stoppa cellernas tillväxt från genetisk synpunkt - nålen i höstacken istället för att se på den generella orsaken som gäller alla celler - felet på mitokondriesidan. Självklart att celler kommer i oordning - kalla det mutering - om DNA inte kan verka "som det var tänkt" om cellen inte tillförs den energi den behöver. Framtida forskning kommer med all säkerhet att helt gå ifrån den genetiska tanken och kika på mitokondriernas reaktion på den kemiska miljön utanför cellerna. Vad du AGF konstaterat är just det som forskarna borde satsat på under större delen av 1900-talet - kostens påverkan. LCHF är en av de stora händelserna till att stoppa en stor andel av de kultursjukdomar vi har - cancer är bara en av dem! P.S. Även om det skulle ha varit så att mutationer i cellens DNA utgjort grunden till energiförsörjningen, som medförde mitokondriernas låga verkningsgrad < 6 % (betydde att det åtgick 18 gånger mer socker vid energiutvinningen), var själva koncentrationen på forskningsresurser till att motverka cancern på genetisk väg egentligen oframkomlig. Istället för den oerhörda variation vad gäller mutationsvarianter, vore naturligtvis bäst att fokusera på den egenskap som är gemensam för alla cancercellers problem - energiförsörjningen. Lyckade försök i dagsläget, visar att metoden att bekämpa cancern med utsvältningsprincipen fungerar. Upprepade periodvisa behandlingar - mot cancern (men tyvärr även med negativ påverkan mot immunförsvaret). Hålla upp med behandlingen och låta immunförsvaret återhämta sig och delta i bekämpningen och därefter åter behandla mot cancercellerna. Årets Nobelpris 2018 rörde cancerbehandling genom förstärkning av immunförsvaret. Hand i hand kan dessa metoder komma att fungera perfekt.
 4. Men man måste dock inse att problemet med överkänslighet för en viss substans måste vara bättre att lösa med ett medicinskt preparat - då slipper man obekväma åtgärder och kan fortsätta leva som vanligt. Är man t.ex. sugen på söta drycker och bakverk kan det ju inte vara rimligt att begära att folk skall behöva offra något när det finns medicin. Producenterna av medicinska preparat har ju lagt ner mycket resurser för att "bota" symtomet - då måste de ju få igen något från patienterna, som slipper ändra sin livsföring och därför borde vara tacksamma. Vi kan ju inte begära av läkarna att agera mot läkemedelsföretagens bästa! Båda parter arbetar ju med samma goda syfte - att fortsätta med det som inpräntats under medicinarutbildningen - att bota symtom. Om symtomen försvinner utan medicin genom livsstilsförändringar, skulle ju medicinen bli meningslös...
 5. Nils Engström

  Lchf och ångest

  Lika viktigt i det fallet att man kompletterar med K2-vitamin (såvida man inte är säker på att den egna kostsammansättningen är rik på K2). I annat fall kan man riskera att få ett lager kalcium över blodkärlens innerväggar. Särskilt viktigt att undvika i hjärtats närhet. Stela väggar- högt blodtryck. Observera en annan fördel med en övermängd K2. Man kan avkalka i storleksordningen 40 % av åderförkalkningen med K2 och låta kalciet lagras där det passar bäst - i benstomme och tänder.
 6. Hade ett samtal idag med min goda vän och cancerpatient, som i sin tur haft ett samtal med en specialistsköterska. Denna viskade i örat att hon hade en hemlighet att vidarebefordra - vi känner igen det från kostsidan. Vissa dietister som inte vill bli kända för att avvika i sin rådgivning om kosten men ändå förordar lågkolhydratkost. I detta fall rörde det sig om en cancerpatient. Rådet gick ut på att sluta äta sockermat, eftersom cancerceller älskar att käka socker. Sköterskan var dock rädd för att öppet bli känd för att gå vid sidan om sjukvårdens ställningstagande - visserligen ett positivt undantag men samtidigt tragiskt - att ge råd som kan rädda liv skall behöva hemlighållas! Jag hade igår förberett en simulering av cancercellen, som möjligen ytterligare kan bekräfta och förstärka viljan att rädda sitt fortsatta liv genom drastiskt kostomläggning.. Har inte släppt den än men är tacksam för synpunkter och förbättringar innan den går vidare! Tacksam för synpunkter!
 7. Detta tänkte jag bifoga som bilaga till huvuddokumentet - vad anser ni om det? Skrämmande nog eller för lite? Jag anser att den som dragit på sig cancer borde mer än bilägaren (om bensinförbrukning) lära sig om hur energiomsättningen går till i människokroppen. Den konventionella cancermodellen Det som flertalet onkologer fortfarande tror vara riktigt, bygger på en felaktig uppfattning om hur födelsen av en cancercell initieras - DNA-skadorna, som anses ha orsakat cancercellens problem. De som innebär förlusten av all normal styrning och kommunikation med övriga celler i den ursprungliga cellgruppen. Dataprogrammet i cellens DNA gör att friska celler i en lokal grupp håller samman med sina ”kollegor” i gruppen och automatiskt delar sig när de förbrukats. I det senare fallet får den obrukbara cellen order att dö. Skulle en normal cell, även om den är frisk, av någon anledning frigöras från sin cellgrupp, får den direkt order av sitt DNA-program att begå självmord för bortransport via blodet t.ex. för materialåtervinning till att producera nya celler. Cancercellen saknar förmåga till normal, begränsad delning och uppträder helt fristående från sin tidigare grupp. Den bildar en egen grupp som genom fri delning kan gyttra ihop sig och tillåta slumpvis transport vart som helst i kroppen. Där cellen råkar fastna, växer den sig allt större – en tumör bildas. Om läkarna hittar tumören på ett tidigt stadium, kan den med fördel avlägsnas operativt (den bästa utvägen). Om tumören tillåtits växa sig stor, finns risk för spridning av fria celler (metastaser) som då kan förflyttas till annat ställe i kroppen för att där bygga upp en ny tumör utan meningsfull funktion. Genom att cancercellens självmordsprogram skadats, har den fått evigt liv i bemärkelsen att snabbt kunna dela sig obegränsat antal gånger, utan att känna samhörighet med någon av de specifika, lokala cellgrupperna i närheten. Dvs. cancercellen kan fritt utvecklas var den än befinner sig i kroppen. Grunden till konventionell cancerterapi I ovan beskrivna scenario bör betonas att normala celler finns i ca 200 olika typer och att tusentals sorters fel i cancercellerna kan ligga bakom problemen, ja kanske miljontals fel. Med tanke på att kroppen innehåller i storleksordningen 30 000 miljarder celler, inses lätt vilka svårigheter som onkologerna har, när de tvingats konstatera att en tumör låtit metastaser smita ut i blodomloppet. Hittills (2018) har man inom cancervården, om metastaser spidits, sett sig tvungna att hitta ett kemiskt preparat som efter analys av tumören, skall kunna ta livet av metastaserna enligt kunskapen som utförd biopsianalys givit. Problemet ligger bl.a. i att cancercellerna under sin tillväxt, genom kaoset som råder i dess skadade dataprogram, ständigt muterar, varför kemoterapin kan slå fel. För att i möjligaste mån träffa rätt får man ta till de stora kanonerna som påverkar även friska celler. Tråkigt nog bl.a. i immunförsvaret, som inte kan göra tjänst som det brukar. Det verkligt förvånande är att den högfrekventa användningen av kemoterapi, trots att den under behandlingen undantagslöst ger svåra biverkningar som i många fall är lika livshotande som själva cancern. Förvånande är också att onkologerna i sin iver att förse cancerpatienten med energigivande drycker (alltså med stor andel socker) gör det utan att ta till sig kunskapen om den ketogena kosten, som med sitt fett bidrar att svälta ut cancercellerna som stöd för kemoterapin. Ett paradigmskifte inom cancervården måste komma Vad som ovan beskrivits om friska celler, stämmer väl överens med vad majoriteten av onkologerna anser. Däremot är tanken på att initieringen av cancercellens sätt att inombords löpa amok, skulle initieras genom skador i cellens gener (DNA) är kraftigt ifrågasatt av en del forskare som släppt det konventionella tänkandet. Ny forskning visar nämligen att det som initierar tillkomsten av en cancercell, ligger på cellens energisystem - den rad kraftverk (mitokondrier) i varje cell, som gör att den kan andas och får önskad näring ur blodet. För det har varje cell en rad pumpar som tar in glukos att bränna energi av och öppnar dörren för nyttoämnena. Pumparna rensar dessutom bort det avskräde som cellens metabolism producerar. Pumparna drivs av natrium (på utsidan av cellen) och fyra gånger så hög koncentration kalium på insidan. Redan en obalans mellan kalium/natriumnivåerna, kan mycket väl tänkas påverka en cell negativt som orsak till djupgående skada. De studier som gjorts inom cancerområdet har egentligen medfört att utvecklingen stått stilla sedan 1950-talet. Det beror på att man felaktigt siktat in sig på att söka lösningen på den oerhörda mängd feltyper, som kunde tänkas ligga bakom skadorna i cellens DNA-program. En från statistisk och definitionsmässig synvinkel egentligen omöjlig uppgift – som att söka efter en nål i en höstack. Det Intresse som istället riktats mot cellens energiförsörjning tyder på att stora fördelar kan vinnas genom att man då fokuserar på en funktion som är gemensam för alla kroppens celler – användningen av glukos som drivmedel. Vad man konstaterat är att den springande punkten ligger i den initiering som ett fel i cancercellens energisystem ger. Felet visar sig genom den mindre verkningsgraden i cancercellens energisystem (mitokondrierna) som kräver ca. 18 gånger mer glukos för samma energiutbyte än den friska cellen. Den felaktiga hypotesen, som sedan ett halvsekel tillbaka styrt in cancervetenskapen i fel fålla, har krävt stora kostnader från läkemedelsproducenterna, som ser stora möjligheter till framtida stora inkomster på cancerterapi. Av skälen ovan har forskningen slagit fel, vilket resulterat i att cancerfallen bara ökar år efter år - i varje fall i USA. Det måste därför helt enkelt komma ett paradigmskifte inom cancervården. Inte minst de beslutande medicinska organen måste släppa på tyglarna om vad som skall vara tillåtet och ej inom cancerterapin. Det som sannolikt kommer att sätta fart på forskningen, vad gäller möjligheten att att krossa cancercellens utveckling, är alla insatser som går ut på att svälta den till döds. Dellösningen ligger bl.a. i att patienter i riskzonen i förebyggande syfte tillämpar ketogen kost. Tyvärr är det så att cancercellen i en svältsituation kan klara sig med nödlösningar utan socker. Tveklöst är det dock cellens mitokondriedel (strypa energitillförseln) man bör forska vidare på, inte på kemiska medel som slår ut immunförsvaret och riskerar att göra förutsättningarna sämre för överlevnad genom de cellskador som behandlingen resulterat i. Ketogen kost ett viktigt steg i förebyggande syfte Med förebyggande syfte menas inte bara att hindra cancer att uppstå, för den som är frisk, utan också för den som har cancer och befinner sig under behandling eller är färdigbehandlad. Vanligaste grunden för kroppens celler att bli sjuka är att de inte matats med de nödvändiga ämnen via kosten, som cellerna kräver för att hålla sig friska. Det gäller bl.a. rätt förhållande mellan kalium och natrium (4:1), kalcium, magnesium, järn etc. Eftersom man vet att cancercellerna är glupska efter socker förefaller mest naturligt att undvika kost som just innehåller sockerbildande kolhydrater. Vid sidan av de fördelar man vinner med att hålla cancern borta, innebär övergången till fet mat (typ LCHF) att friska celler får allt svårare att bilda cancerceller. Deras förmåga att överleva reduceras kraftigt. Med de många positiva resultaten i metaboliskt avseende som fet kost ger, är egentligen svårt att förstå att folk låter så mycket socker ingå i sin kost. Genomsnittlig årsförbrukning av socker för medelsvensken ca. 40 kg­
 8. Den mannen har jag länge haft ögonen på. Både han och hustrun ger ett mycket sympatiskt, anspråkslöst intryck. I grunden ligger han och många av hans kollegor bakom många fina vägar att gå för att få människor att själva fatta de rätta besluten - bara det ger möjligheten till resultat. Även om mina goda vänner känner att jag värnar om dem och inte stöttar dem för att få tack eller beröm, ligger allvaret i att avvika från onkologens rådgivning (även om ingen sådan egentligen har skett) som en våtvarm filt över fortsättningen. Den som är utsatt för livsfara känner sig tvungen att välja sida - den professionella känns då mest naturlig. Jag ger mig dock inte! Så lätt släpper jag inte taget. Redan under ett års tid har jag förlorat fem av mina sockerälskande vänner (de var alla i 70-80-årsåldern) p.g.a. sjukvårdens oförståelse och misstag. Med människor under 60 kommer saken i ett något annorlunda läge.
 9. Han har säkert fog för sina åsikter men för mig kommer dock Thomas Seyfried närmast sanningen i sina förslag!
 10. Helt rätt tänkt från din sida, det var först efter lång fundering jag satte in den texten. Nu rör det sig dock om mycket intima vänner, som gillar klarspråk - vi har alltid varit helt öppna mot varandra. Min fråga i liknande sammanhang, innan jag närmar mig pudelns kärna, kan t.ex. vara att berätta om mannen som kände sig allt sjukare och fick rådet att gå till läkare, vilket han absolut motsatte sig med orden: "Inte till läkaren, då kanske han säger att jag har cancer!" dvs. även den mest negativa information, om den kan öppna ögonen på den sjuke, är värdefull om avsikten är att optimera tillfrisknandeprocessen. Du påpekar: "Finns som nämnts så mycket veteskapliga belägg, både gamla och nyare rön, som stöder tesen att cancerceller vill ha socker. Tragiskt att detta helt ignoreras." Problemet är dock inte att man saknat kunskap om sockret som energibas eller att cancercellens energiutbyte är så dåligt att cellen kräver 18 gånger mer socker för att överleva. Det stora problemet är att man haft fel uppfattning om orsaken till cancerns uppkomst - tesen att det som kommit först i händelseförloppet är av genetisk art dvs. att en skada i cellens DNA (dataprogrammet som styr cellen funktion) först kommit i olag. Den felaktiga tesen sedan ett halvsekel tillbaka, har styrt in hela cancervetenskapen i fel fålla, vilket innebär att man med stora kostnader (från läkemedelsproducenterna) bemödat sig om att helst söka efter en nål i en höstack (matcha kemoterapi till att slå ut cancercellen efter typ av fel). Det finns ca 200 typer av celler i vår kropp och tusentals, kanske miljontals olika feltyper som muterats fram i cancercellen. Människokroppen består dessutom av ca 30 000 miljarder celler - inte lätta att matcha. Cancerforskningen har av skälen ovan helt slagit fel, vilket resulterat i att cancerfallen bara ökar år efter år - i varje fall i USA. Det måste därför helt enkelt komma ett paradigmskifte inom cancervården. Inte minst de beslutande medicinska organen måste släppa på tyglarna om vad som skall vara tillåtet och ej inom cancerterapin. Det som sannolikt kommer att sätta fart på forskningen, vad gäller möjligheten att att krossa cancercellens utveckling, är alla insatser som går ut på att svälta den till döds. Dellösningen ligger bl.a. i att patienter i riskzonen i förebyggande syfte tillämpar ketogen kost. Tyvärr är det så att cancercellen i en svältsituation kan klara sig med nödlösningar utan socker. Tveklöst är det dock cellens mitokondriedel (strypa energitillförseln) man bör forska vidare på, inte på kemiska medel som slår ut immunförsvaret och riskerar att göra förutsättningarna sämre för överlevnaden. Tror någon att våra onkologer skulle föreslå LCHF-kost????
 11. Jo jag vet men för att inte skapa hjärnsläpp hos den som skall ta in alla detaljer, är lättast att ge en bild av att all olja med anknytning till vegetabilier skall undvikas vid stekning. Pedagogiken är svår nog som den är med risk för massor av missuppfattningar.
 12. Utmärkta råd! Det stora problemet ligger i att, även för nära vänner, få dem att inse vikten av eget aktivt arbete till att skaffa sig gedigen kunskap. Det innebär en vilja att studera. En eller två A4-sidor i sammanfattning, även om den är personinriktad kan bara representera ett tunt skrap på ytskiktet av den kunskap som ackumulerats på området.
 13. Nils Engström

  Ny medlem, vore tacksam för tips och råd!

  Glöm allt du tidigare lärt dig! Sötsuget är inget problem inte heller hungern! Jag kan säga dig, att jag för 16 månader sedan, innan min LCHF-resa inleddes,. själv utan problem kunde tömma en kartong Alladin under en kväll. Efter LCHF-starten har jag inte ätit en enda pralin eller chokladbit annat än några bitar mörk choklad sedan starten. Dagarna efter LCHF-starten kände jag direkt att LCHF var för mig. Som du beskriver sötsug och hungerkänslor, kommer du sannolikt på liknade sätt att uppleva LCHF och det här trevliga forumet - välkommen hit förresten! Hungerkänslorna försvann direkt - fortfarande känns hungern bara på morgonen. Jag bantar varje dag 17 timmar - ett suveränt sätt att få ordning på kosten. Jag har nu ca 33 i BMI och har normalvikt som inte ändrar sig mer än max ½ kilo upp och ner dvs. vikten på veckobasis är konstant. Äta tills man är mätt inget mer inget mindre. En del talar om behovet av karaktär - det tror jag nog hör till undantagen. Den som vill ändra livsstil för att må bra och slippa medicin behöver bara tänka på fördelarna när idealet uppnåtts. Då finns inget alternativ. Den som t.ex. älskar CocaCola så mycket att den inte kan låta bli att fortsätta pimpla, skall inte syssla med att sköta om sin kropp. P.S. iAnna är en skön typ som kan mycket. Vad gäller vågen, som hon anser att du borde göra dig av med, har jag dock annan åsikt. För att veta var man ligger, anser jag att allt som är meningsfullt att mäta skall finnas utrustning för. I mitt fall, eftersom jag tidigare haft diabetes 2 i 10 år insåg jag att det var ketos som gällde för mig. För ändamålet skaffade jag mig en KETONIX som mäter utandningsluften, för att kunna se vilken nivå på ketosen jag befann mig på efter olika typer av kost (inom LCHF.normerna). Det fungerade över förväntan på direkten (nu har jag kunnat sätta ut all medicin (diabetes, blodtryck, lipidstyrande). Vad kan jag mer begära?
 14. Innan jag skickar detta till två av mina yngre bästa vänner (50-60-åldern), som båda drabbats av cancer - en överstånden och en under behandling, vill jag gärna ha stöttning av er på forumet. Det gäller i detta fall att bryta onkologens hegemoni och få in lite fakta. Här har jag tagit Annika Dahlqvists upplägg 2009 till hjälp - visa att det finns vettiga läkare som inte bara sjunger medicinens lov. Kom igen med allt ni har av pedagogiska tips - jag vet att de flesta av er har mycket att ge. Stryka ner/förtydliga/lägga till allmänna rekommendationer etc... ALLVARLIGA PÅMINNELSER (som onkologen aldrig kommer med) Eftersom vi talat om att vänta med vidare diskussion runt kostområdet, tills onkologen givit klarsignal om att inga cancerceller längre kan detekteras, vill jag bara kort åter betona några viktiga punkter i den information jag sist förmedlade hemma hos er, samtidigt som ni fick min plastade sammanställning i handen. Som ni minns, betonade jag då allvaret med: Att ALDRIG någonsin steka i olja från växtriket (cancerogent) Att förutom med rent smör – den ENDA TILLÅTNA OLJAN att steka i är sådan som uteslutande utvunnits ur animaliskt fett Att aldrig äta bröd, i varje fall så länge cancerbehandling pågå Att ALDRIG äta potatis, ris, pasta spagetti Att inte dricka mjölk men med fördel vispgrädde eller att använda t.ex. till blåbär Komplettera kosten med omega 3, D3-vitamin, K2-vitamin och magnesium – helst också med spårmetaller. Det främsta skälet till att jag såg anledning att här åter ta upp några viktiga punkter, är den chockerande informationen om att ni tillsammans på kvällen skulle festa på BAKAD POTATIS. Detta kan endera tyda på svårartad glömska eller minimal ambition/önskan att utnyttja de medel som naturen bjuder, till att motverka metastasernas tillväxt (tja… och/eller kanske övertro på onkologens kompetens. Han har över huvud taget inte tagit upp några synpunkter runt den kost som för ändamålet borde tillämpas för att reducera metastasernas tillväxtmöjligheter (dvs. samarbeta med kemoterapin). Min nu närmast explosiva reaktion har direkt att göra med den sockerbomb som en bakad potatis motsvarar. Sockermängden, som kroppen inom en kort period,(minuter), drabbas av motsvarar ca. 19 sockerbitar som innehåller ca. 75 gram socker! En daglig mängd socker som tillförs vid tillämpning av kroppsvänlig kost bör totalt ligga på max 20-30 gram. De 75 grammen socker i en potatis skall ställas mot den mängd socker som blodet normalt innehåller dvs. motsvarande andelen glukos i en sockerbit. För den med anlag för cancer, redan har cancer eller är under behandling för cancer, är en bakad potatis rena mumsfilibabba för alla cancerceller. De suger glupskt åt sig allt de kan av sockret, som potatisen snabbt omvandlas till, när den kommit ner i magen. För cancerpatienten, oavsett sjukdomsstadium är potatisen alltså att betrakta som en ren dödsbomb (dock livgivande för cancercellerna). Vad tror medlemmarna på detta forum att cancerpatienten får med sig hem för råd av läkarna som injicerat det kemoterapeutiska preparatet? Jag behöver nog inte förklara! Tips? FAKTA I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV Av skälen ovan kastar jag mig direkt in i faktafilen - delvis byggd på ett upplägg från den kända läkaren och suveräna banbrytaren för LCHF-kost i Sverige, Annika Dahlqvist. Redan 2009 uttalade hon sig om problemen med kolhydrater i kosten. Bl.a. tog hon upp att en arts naturliga, ursprungsföda inte kan inte orsaka sjukdom. Varelser som får sin naturliga föda, lever och frodas. Är födan onaturlig så dör de i förtid, alternativt efter en utdragen period av sjukdomar. För människans del genom lidandet av en lång rad kultursjukdomar – sådana som inte existerade före jordbrukets tillkomst för 10 000 - 20 000 år sedan. Vad är då naturlig människoföda? För att kunna besvara frågan måste man gå bakåt i tiden: Låt oss komprimera tiden för människans totala existens på jordklotet (ca. fyra miljoner år) till en timme. Under den timmen: har människan ätit jordbruksprodukter under 10 – 20 sekunder har potatis ätits under ca. 2 sekunder I Sverige har vi ätit potatis ca. 0,3 sekunder Fett har mänskligheten haft som huvudsaklig energikälla under i stort sett hela timmen Genom att avvika från den för människan normala kosten har amerikanerna under ca. 0,04 sekunder lyckats skapa en ny sorts människa med övervikt, diabetes, högt blodtryck, cancer, hjärt/kärlsjukdomar och Alzheimers sjukdom som främsta kännetecken. I den bakomliggande felaktiga kosten har potatisen blivit en av de viktigare farliga grundstenarna. Diabetes 2 med följande fetmaepidemi i USA har under de 0,04 sekunderna skapat en situation där hjärt/kärlsjukdomar och cancer tagit fler liv per kapita och tidsenhet än någonsin tidigare historiskt under människans existens. Som en följd av den ökande andelen diabetes 2, har utvecklingen av diabetes 3 blivit drastisk. Diabetes 3 är lokaliserad till hjärnan och leder till demens. Den därigenom vanligt förekommande Alzheimers sjukdom, har nu blivit den främsta orsaken till förtida dödlighet i USA. Så långt att för första gången i historien en hel föräldrageneration nu riskerar att få se sig överleva sina barn. Alzheimers har tyvärr krupit ner i åldrarna så att man träffar på människor i 30-årsåldern som lider av demens. Kännetecknande för Alzheimerpatienter och Parkinsonpatienter är det höga sockerinnehållet som uppmätts i patienternas celler. Den vars kost tillhör lågkolhydrattypen, t.ex. LCHF, löper avsevärt lägre risk att drabbas av cancer. Detsamma gäller risken för mentala sjukdomar och demens, som beror på ökad tendens för hjärnan att bilda plack, som anses direkt relaterat till överintag av socker. Alla våra organ har, under den mest sofistikerade perioden under evolutionen, utvecklats genom huvudingrediensen i våra förfäders föda - fettet. Av det skälet har större delen av vår hjärna kommit att bestå av kolesterol ur det fett som varit vårt främsta födoämne. Det kan vara intressant att nämna vad lejonen främst intresserar sig för att äta, av de bytesdjur de lägger ner – fettet. Större delen av det röda köttet lämnas till fåglar och mindre flockdjur att rensa, när lejonen dragit sig undan. Annika Dahlqvist påpekade för tio år sedan, utan minsta tvekan, att det naturliga fettet, med sitt innehåll av mättat fett, är det rätta för oss att äta. Våra förfäder på savannen i Afrika utvecklades på fettrik animalisk föda, från gräsbetande djur. Hennes uppfattning håller än i dag genom genom det senaste decenniets bekräftande forskning. Cancerns beroende av kosten Annika Dahlqvist menade, redan för tio år sedan, om det röda köttet och animaliska fettet mot förmodan skulle resultera i cancer och andra sjukdomar, så måste det bero på att djuren ätit fel föda. Nog är vi många, som i dag tio år senare också via samstämmig info från många håll bibringats samma uppfattning. Hon menade samtidigt att de onaturliga fetterna från margariner (omega 6), var felaktiga för våra cellmembran (som rör ca. 30 000 miljarder kroppsceller) och gör att dessa får ett försämrat försvar mot cancerframkallande ämnen. Detsamma gäller samma omega-6-fetter från majs-, solros- och andra oljor som pressats ur växter. Omega-6-fetter försämrar cellernas försvar mot cancer medan sockret göder cancercellerna. Om man har fått cancer så kan dess celler bara förbränna socker, inte fett. Margarin och ingående omega-6-olja i det och i de växtbaserade oljorna orsakar alltså till stor del uppkomsten av cancerceller. Samverkan mellan den inflammatoriska verkan via omega 6-komponenten och sockret i kolhydraterna göder dessutom cancern. Det inses lätt att cancercellen som förbrukar 18 gånger mer socker än den friska cellen inte bör tillföras socker. Hellre svältas ut genom att nedbringa andelen kolhydrater utbytt mot fett i kosten. Årets nobelpristagare 2018 fick priset för sin forskning på att istället för operation eller kemoterapi, angripa cancerceller genom att förstärka immunförsvaret. Den svåraste biverkan vid kemoterapi är just att immunförsvaret i motsats till forskarnas strävan, tillfälligt fördärvar kroppens immunförsvar, när det som mest skulle behövts. Vad gäller användningen av oljor från växtvärlden finns två väsentliga undantag från tidigare nämnda inflammatoriskt verkande. Som högvärdiga oljor betraktas olivolja och kokosnötsolja (dock aldrig att steka i) och den som finns i avokado och delvis i nötter. En absolut regel när det gäller att steka – jag upprepar, ALDRIG steka i växtolja men gärna i sådan som producerats av animaliskt fett eller att steka direkt i smör. Annika Dahlqvist poängterade vidare för tio år sedan att hjärtsjukdom är en inflammatoriskt orsakad sjukdom. Det är inflammationshärdar i artärväggarna som bildar kärlförkalkningar. Dessa förkalkningshärdar blir såriga och det fastnar blodplättar på såren, vilket blir till blodproppar, som ger hjärtinfarkter. Dessa inflammationer orsakas av onaturligt fett, återigen är omega-6-oljor på tapeten tillsammans med högt blodsocker och hög insulinnivå. Det vill säga genom alla ingredienser och orsaker av den av Livsmedelsverket 2009 rekommenderade kosten. Rekommendationer som i stort finns kvar, trots press från forskare som presenterat modern forskning som bekräftar Annika Dahlqvists uppfattning. Hon menar, som onkologen (efter att den kemoterapeutiska behandlingen inletts) att cancerpatienter behöver mycket näring, då de har en tärande sjukdom. Grönsaker, frukt och motion innehåller ingen näring, som bygger upp kroppen. Det är protein och fett som behövs för att bygga och reparera. Detta har inte onkologerna fått lära sig, de är lika vilseledda som alla andra läkare – så var det år 2009 och till stora delar fortfarande år 2018. Annika Dahlqvists logiska tankegång till att kolhydrater kan orsaka cancer - är att huvuddelen av de industriellt tillförda, kemiska tillsatser och produkter som påverkar oss negativt, främst berör kolhydrater. Vad gäller fettet i oljeprodukter ur växtvärlden, som margarin och omega-6-oljor, är dessa dessutom att betrakta som onormala för kroppen, som inte känner igen den kemiska sammansättningen. Annika Dahlqvist har den för läkare ovanliga inställningen att vi människor istället för att ta till medicinska preparat, bör äta en naturlig kost, så fri som möjligt från främmande ämnen, Gör vi det, får vi bättre förutsättningar att slippa cancer, som troligen induceras av giftig mat. Som grädde på moset slipper vi medicinen till att ta bort en rad symtom. Än en gång STEK ALDRIG i någon olja som inte utvunnits ur animaliskt fett. Praktiskt är f.ö. att steka i rent smör. Ät inte stärkelserika rotfrukter som potatis och undvik ris, pasta, spagetti och sådant som innehåller spannmål, dvs bröd. Tänk på cancercellerna – mata dem inte med kolhydrater – svält ut dem med fett som drivmedel som de inte kan utnyttja!
 15. Nils Engström

  Farligt när LCHF blir vetenskapsresistent

  Veganernas svårigheter ligger, enligt min mening, i att veganismen ursprungligen var en religiös rörelse, som saknade vetenskaplig anknytning (egentligen fortfarande saknar). Det är på den vägen som en tro byggts upp om det naturliga i att som drivmedel för kroppen uteslutande använda socker . Det spelar ingen roll vilka vetenskapliga belägg som används mot en religiös grupp, ingenting biter. Jag är övertygad om att flertalet veganer inte tar sig tid att studera förutsättningarna för ett liv med en matkultur där animalisk föda ingår. Tron på veganismen och sektens avsky för att äta något som tidigare varit levande, tar överhanden. De inser inte att i förnekelsen (t.ex. att inte använda bälten eller skor av läder) för länge sedan passerat löjets gräns.