Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  1 978
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  60

Nils Engström vann senast 19 Juli

Nils Engström hade det mest gillade innehållet!

Anseende bland gemenskapen

4 234 Enastående

1 följare

Om Nils Engström

 • Rank
  Veteran

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Interests
  Leva och avlida i friskt tillstånd!

Senaste besökare till profilen

10 309 profilvisningar
 1. Folkhälsan, med Tegnell som talesperson, "älskar" att förklara den orimliga andelen dödsfall på äldreboendena, med att dessa beror på de sköra åldringarna (underförstått som stöttas av ett flertal "läkemedel"). Aldrig hör vi någon förklaring till att det dör fler än tio gånger så många i Sverige per kapita som i Norge - samma förhållande som mellan 80-plussare och 50-59-åringar. En av förklaringarna till det senare är sannolikt att äldre människor av hävd anser sig kunna lita på läkarnas drift att vilja sina patienters bästa. Det gäller säkert också de flesta läkare som liksom de äldre, själva ser ålderdomen som en kronisk, obotligt utdragen sjukdom. Båda parter sätter därför sin tillit till läkemedlens "livgivande" effekter. Ytterst få läkare och patienter ser andra möjliga utvägar som avgörande, livgivande faktorer. Bland skolmedicinarna har det gått så långt att de räknar med att förlora sin läkarlegitimation, om de skriver ut annat än symtomdämpande eller smärtstillande medicin. Dock kan de sträcka sig till att skriva ut motion - men det är också där gränsen går. Den läkare som t.ex. skulle råda sin patient att övergå till LCHF-kost kunde, som Annika dahlqvist, direkt riskera sin legitimation. Det spelar ingen roll att patienten genom kostrekommendationen skulle slippa den uppenbara risken för metabola sjukdomar, som i sig grundlägger flertalet kultursjukdomar (diabetes 2, hjärt/kärlsjukdomar, cancer, Alzheimers sjukdom, fetma etc.) - läkaren hindras genom sin bristfälliga utbildning och kollegiala inställning att arbeta för patientens bästa. Istället kommer det gamla vanliga (livslång medicinering med statiner, metformin - senare insulin - blodtrycksmedicin etc.). Dagens läkare har i praktiken utvecklats till att i första hand agera som läkemedelsföretagens förlängda arm, inte att som ”Läkekonstens fader” Hippokrates, ordinera mat som medicin. Vad gäller den gamla läkareden, som bl.a. innehöll: - Efter förmåga och omdöme skall jag följa den behandling jag anser gagnerikast för mina patienter och det som kan skada eller irritera dem skall jag undvika. Vad har blivit av den innebörden? Snarast: - Noga följa socialstyrelsens regelverk, oavsett om detta i något viktigt avseende sedan länge passerat "bästföredatum", ersatt av ny kunskap, belagd genom decenniers modern forskning. Alltså åtar jag mig att utanordna den äldre medicineringen trots att jag är medveten om skadan jag därigenom orsakar min patient.
 2. Peter! Har sagt det tidigare, jag gillar starkt ditt metodiska sätt att använda kroppen som medium för att söka metabola och andra samband! Samtidigt intressant att följa någon som åldersmässigt inledde sin LCHF-karriär fyra decennier före mig - med de fördelar detta innebär för dig. Mitt enkla sätt att i hög ålder göra något liknande, har du sett tidigare - att växla till LCHF och sätta ut alla mediciner. De två huvudområden, som då intresserade mig särskilt, låg av naturliga skäl på förväntade förändringar för blodsocker och lipidprofil. I samlad form kan vara intressant att se några exempel på effekten av relativt strikt LCHF som äldre, när större delen av livet med alla metabola misstag redan passerat revy. Observera att det första värdet på fastesockret inkluderar metformin - övriga utan. Metforminet avslutade jag kort efter LCHF-start, när jag såg blodsockret sjunka. Sedan dess har något behov av metfomin inte funnits - allt enligt förväntan (som om om tolv års beroende raderats). Åter efter förväntan normaliserades den viktiga triglyseridnivån. Möjligen lite över förväntan för en åldring i riktning mot 90 år. Grafernas tilläggstexter utgår från skolmedicinens uppfattning, vilket i vissa stycken inom lipidprofilen blir fel. Kolesterolets nivåer har under tiden efter LCHF-start rört sig i en riktning som närmast talar för en naturens optimering av immunförsvaret (tillsammans med vitamintillskott i form av D3 och C resp. zink och magnesium) tillsammans med ett glas rödvin till kötträtterna verkar det hela tidsmässigt anpassat för att optimalt möta Covid-19. I övrigt har de 45 blodanalyserna i december 2019 visat optimala resultat - LCHF fungerar alltså. Sammanfattar man den moderna forskningen, kan kliniskt konstateras att egenskaper hos insulinkänsliga patienter med hög LDL-nivå visar optimal hälsa som innebär att de är: fysiskt aktiva har normal kroppsvikt har hög muskelmassa har låg fettmassa är resistenta mot virusinfektioner (influensa, förkylning etc.) visar lägre prevalens för inflammation - artrit, reumatologiska störningar visar övergripande känsla av välbefinnande har hög total energinivå Du känner igen dig Peter! Svårt att i sammanhanget undvika nämna folkhälsans matadorer (Tegnell etc.), som brukar skylla de många dödsfallen i våra äldreboenden på att sköra åldringar brukar (läs=tvingas) använda ett flertal läkemedel till att stötta kroppens funktioner under ålderns höst. Mitt sätt representerar i så fall motsatsen dvs. genom att sätta ut alla mediciner minskar risken, åtminstone för de typiska kultursjukdomarna (jag var snubblande nära att säga "ålderssjukdomarna"). Som Lars Bern påpekade i ett sammnhang: När människor ligger för döden anses meningslöst att hålla fast vid alla mediciner, varför de sätts ut några dagar i förväg. Det händer då att en del, befriade från medicinen, vaknar till liv och fortsätter stanna i livet ytterligare en tid - detta om läkemedel! Vad gäller resonemanget fasta, har den för min del inskränkts till daglig 17-timmars, vilken är enkel att följa. Mitt problem är att få upp dygnsvilotiden över fem-sex timmar. För mig har fler experiment, än växling till LCHF med 17 timmars daglig fasta och att just sätta ut tidigare mediciner, egentligen inte behövts. Kanske lämpligt att också påpeka, eftersom du Peter tar upp träningen, att jag under två år praktiskt taget inte tränat något av betydelse - jag ville isolera verkan av just LCHF. Bekantskapskretsens syn på förändringarna (även ingående läkares) att jag skulle representera ett undantag är svårt att komma ifrån. Alla räknar med det naturliga i att under ålderdomen vara stöttad av ett antal medicinska preparat - då människor över 70 brukar knapra på i storleksordningen fem "läkemedel" eller mer. När jag gör klart att istället mina tre tidigare mediciner satts ut (för blodtryck, diabetes och lipidprofil), förstärks uppfattningen att det måste röra sig om ett undantagsfall. Så är det naturligtvis inte - bara ytterligare ett klassiskt LCHF-fall. När jag beskriver hur LCHF fungerar, blir det svårt att få tilltro - "omöjligt att kosten skulle ha sådan betydelse". Särskilt intressant att diskutera saken med veganer - men de har ju ett religiöst problem i botten som försvårar. Mitt huvudargument, som jag kan lägga på bevisvågen är min ålder, den kan tyvärr aldrig förnekas men fyller då sin uppgift. När du Peter talar om förklaringsmodeller: 1. Freestyle Libre sensorerna är lite olika kalibrerade. 2. Jag har ätit slarvigare. ( Alltför ofta Nicks-glass eller proteinbarer (lågkolhydrat) ) 3. Jag har en lägre fysisk aktivitetsnivå kan jag bara jämföra med egna erfarenheter - att det skall mycket till för att fördärva en i stort sett rätlinjig LCHF-kost med ingående "slarv"/avvikelser, eller låg träningsnivå . Jag har testat ALLT, i varje fall tillämpligt på mig. I ditt fall, unge man, kan jag inte se några problem. Din kropp är inte avsedd att bli sjuk (det är den ju inte heller). Den finputs du och några av oss andra ägnar sig åt är ju intressant och demonstrerar vilken fantastisk självreglerande organism vi bär på. Lagom variation av ingedienser (föda, vätska, sömn, fysisk aktivitet) och tillförsel av viktiga spårämnen och vitaminer är allt som krävs. Tillskott av sociala aktiviteter och intellektuella aktiviteter som upprätthåller den kognitiva förmågan - inte att förakta. Forumaktiviter är en trevlig del av dessa, särskilt i ett forum som detta! Kör på med träningen - men överdriv inte!
 3. 1. Ja, och utan att vänta på att det "genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt".😇 2. Dock finns anledning att ta rekommendationen på allvar - de poängterar den totala rekommendationen gälla "utöver konsumtionen av en välbalanserad diet". De fyra separata forskargrupperna i England, USA, Holland och Nya Zeeland har alltså beräknat och gemensamt kommit fram till vad man genomsnittligt får i sig eller inte får i sig, även om man tillämpar en bra kost. Min uppfattning har länge varit att flertalet människor som inte känner sig friska eller drabbas av sjukdomar och dör i förtid, vanligen uppvisar brister på ett antal vitaminer eller spårmetaller som kroppen suktar efter. Speciellt viktigt i högre åldrar när upptagningförmågan försämras.
 4. På Kings Collage i London har man utarbetat ett utmärkt system, som på ett sofistikerat sätt delar upp Covid-19-virusets olika symtom i sex olika grupper (tre milda, tre allvarliga). Som jag ser det klart tillämpligt till att bedöma graden av allvar för var och en av oss. När det är lämpligt med egenvård i hemmet och när det eventuellt är dags att lyfta luren och söka sjukvårdshjälp. Symtomgrupper Covid-19-smittade uppdelade efter svårighetsgrad Symtom uppträder 2-14 dagar efter smitta (5 dagar vanligt). 1 "influensaliknande" utan feber: huvudvärk, luktförlust, muskelsmärta, hosta, halsont, bröstsmärta, ingen feber. 2 "influensaliknande" med feber: huvudvärk, luktförlust, hosta, ont i halsen, heshet, feber, aptitlöshet. 3 Gastrointestinal: Huvudvärk, luktförlust, aptitlöshet, diarré, ont i halsen, bröstsmärta, ingen hosta. 4 Allvarlig nivå ett, trötthet: Huvudvärk, luktförlust, hosta, feber, heshet, bröstsmärta, trötthet. 5 Allvarlig nivå två, förvirring: Huvudvärk, luktförlust, aptitlöshet, hosta, feber, heshet, ont i halsen, bröstsmärta, trötthet, förvirring, muskelsmärta. 6 Allvarlig nivå tre, buk- och andningsorgan: Huvudvärk, luktförlust, aptitlöshet, hosta, feber, heshet, ont i halsen, bröstsmärta, trötthet, förvirring, muskelsmärta, andnöd, diarré, buksmärta. Patienter med nivåer 4,5 och 6 var mer benägna att läggas in på sjukhus och mer troligt att de behöver andningsstöd (respirator), dock mindre än 20 % av patienterna (se frekvens nedan): Frekvens andningsstöd (flertalet med behov av vård kommer in 13 dagar efter sina första symtom) 1. 1,5 % (16% behövde sjukhusvård) 2. 4,4% 3. 3,3% 4. 8,6% 5. 9,9% 6. 19,8% (50% behövde sjukhusvård) Symtomgrupp 4 - 6 >60% av intagna är överviktiga, vanligt för äldre sjukliga, i övrigt är diabetes resp. lungsjukdom ofta förekommande bakom kravet på andningsstöd. I den svåraste gruppen smittade (grupp 6), varav hälften behöver sjukhusvård är dock färre än 20% av den gruppen i behov av andningsstöd (respirator). Forskarna har med utgångspunkt från ovanstående data utvecklat en modell som kombinerar information om ålder, kön, BMI och befintliga tillstånd tillsammans med symtom som samlats in bara fem dagar efter sjukdomens början. Dessa fynd har viktiga konsekvenser för vård och övervakning av människor som är mest allvarligt utsatta för COVID-19. Om man kan förutsäga vilka av de smittade som befinner sig på dag fem (efter smitta), finns god tid till att ge stöd och tidiga insatser, som att övervaka blodets syre och sockernivåer* och se till att folk är ordentligt hydrerade - enkel vård som kan ges hemma, förhindra sjukhusinläggningar och rädda liv. *Hur gör man på sjukhuset med LCHF-patienter eller har man inga sådana? Data ovan representerar det mest kraftfulla verktyget hittills i kampen mot COVID-19. Alla uppmanas att skaffa sig vana vid att använda kunskapen dagligen för att lagra/bedöma hälsodata under kommande månader. Människor kan själva bedöma sin situation. Sjukvården kan då tidsmässigt ligga före i planering och resursanvändning inför lokala virusutbrott eller vid ev. kommande andra våg av infektioner. * Forskare har nu i tillägg identifierat hudutslag som ett viktigt symtom på COVID-19 i upp till ett av tio fall. Det erkändes emellertid inte som symptom under tiden då data samlades in för denna analys, så det är för närvarande okänt hur hudutslag medverkar till kartläggningen av till dessa sex symtomkluster. https://www.kcl.ac.uk/news/coronavirus-update Som ni alla vet, strävar livsmedelsverket efter att förbjuda råd/tips som syftar till att försätta kroppen immunförsvar i bästa läge. Man säger bl.a.: "Att hävda ett livsmedel förebygga, bota eller behandla en sjukdom är olagligt. Medicinska påståenden får enbart göras när det gäller läkemedel. Det är inte heller tillåtet att göra hälsopåståenden om ett livsmedel förrän det genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt". Allt enligt principen - hellre se på när någon dör, än ge ett råd om icke-medicinsk metod som botar (exempelvis stor mängd - vitamin C intravenöst). Frågan är vad livsmedelsverket anser om nedanstående rekommendation om kosttillskott: Det blir ju bara löjligt att förbjuda råden om kosttillskott enligt ovan, som fyra stora vetenskapliga grupper kommit fram till i ett joint venture mellan fyra stora länder, även om Socialstyrelsen i Sverige ännu inte godkänt råden ovan (eller EU). Det kan naturligtvis tilläggas att dessa kosttillskott genom att bl.a. förstärka immunförsvaret naturligtvis utgör grunden till en mycket kraftfull minskning av risken dels att bli allvarligt sjuk av Covid-19-viruset, dels vid större virusdos motverka ett allvarligt sjukdomsförlopp. "...även innan råden genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt".
 5. Du har helt rätt vad gäller vissa av oss.😇 Den dagliga fastan kanske inte är lika effektiv men fungerar oerhört mycket mer effektivt än den vanliga sockerkosten - det kan jag försäkra. Tanken och effekten bakom fastan är bl.a. att simulera brist på energi (slut på glukos) och få levern att producera ketoner (ja du vet allt det där). Resultatet: kroppens energibehov tillfredsställs genom naturlig, effektiv förbränning av fett, på ett sätt som den konventionella kosten aldrig ger möjlighet till att efterlikna. Därav feta människors närmast hopplösa kamp, när det gäller att banta, om glukos utgör huvudsakligt energimedium. Under mina 17 timmars dagliga fasta förbrukas de eventuella rester av glukos som finns kvar i kroppen under eftermiddagen. Detta visar sig under kvällen/natten ge kraftig ketos (framgår tydligt via KETONIXen). Dag ut och dag in upplever jag detta, som för mig snabbt efter LCHF-start innebar befrielse från all medicin (mot diabetes, högt blodtryck och kolesterol). Vad mer kunde jag egentligen ha hoppats på - att medicinutsättningen i min ålder skulle gått fortare?
 6. Just den utgångspunkten hade jag i september 2017 då min LCHF-resa inleddes. Studierna fram till dess ledde mig fram till att 80-plussare, som ville ha optimal nytta av LCHF nog gjorde bäst i att fasta dagligen. Enkelt till att inte äta mer än kroppen behöver, frukost med tidig middag och 17 timmars fasta. Kontroll med KETONIX, de dagar då inget vin* serverades, visar oftast ketos på hög nivå. Har fungerat mycket väl under mer än två och ett halvt år med konstant kroppsvikt. Den kommer förhoppningsvis att öka när träningsmusklerna tilltar. Klart rekommendabelt, även för oss äldre. *Vinet ger förhöjda ketosnivåer på KETONIXEN. Ofta hör man talas om att vissa människor ser stora svårigheter i att dra ner på antalet måltider - vanan och tvånget bakom att hålla mättnadsnivån tillräckligt hög under vakenperioden brukar ligga bakom (oftast kost med stor andel vegetabiler). Talet om att alla inte skulle vara lämpade för lågkolhydratkost, en del beroende på att fett känns motbjudande, kan naturligtvis vara en förklaring. Har man vant sig vid att äta fem-sex mål om dagen eller hört av diabetessköterskan (om man har diabetes 2) påpeka det fördelaktiga i att dela upp ätandet i så många småmål som möjligt, blir det svårt att bryta sådant beteende. Övergången till lågkolhydratkost och att på två måltider bli mätt borde dock i längden vara att föredra. ______________________ En utvikning, vad gäller tanken på att tycka om fett eller inte, gör att jag direkt ser framför mig en familjegrupp för 40 000 år sedan äta sig mätt på kött och fett av ett nyligen nedlagt bytesdjur. Om någon av de yngre i gruppen dristade sig till att påpeka det där vita (fettet) inte vara gott, blev resultatet en snabb tillrättavisning från de äldre erfarna i gruppen. Då skulle alla i gruppen snabbt få klart för sig att just fettet är det bästa till att ge energi - det som medger långa gångsträckor i sökandet efter nya bytesdjur. Sannolikt skulle de äldre påpeka att ungdomarna borde lära sig av rovdjuren, som främst intresserar sig för de feta delarna av det nerlagda bytet. Självklarheten bakom att äta animaliskt fett är egentligen odiskutabelt. Korrelationen mellan flertalet kulursjukdomar och samvariationen sockerberoende/fett pressat ur växter är f.ö. klarlagt. Att människor i nutid inte skulle kunna äta animaliska produkter förefaller därför osannolikt. På den tiden var det inte tal om att ogilla tvånget att fasta - en naturlig del av livet. Svårigheterna att växla till LCHF har naturligtvis samband med att bakteriefloran är anpassad för tidigare använd kosttyp. Det betyder att man kan förvänta sig vissa svårigheter under en tid - eventuellt tillföra lämplig bakterieflora. Har man tur som jag, uppstår inga problem. Ursäkta utvikningen till forntiden! 😇
 7. Från klarhet till klarhet - då är det alltså fråga om lite finputs! Med din ambition att hitta lösningar, kommer du att hamna rätt - jag fortsätter på mitt sätt.
 8. Då får du möjlighet att dra energi från fettet, dock utan de näringsämnen som köttet ger - men vad gör man inte för att kunna använda LCHF?!
 9. Du är klok som en människa! (tänker annorlunda än skolmedicinens disciplar). Hur reagerar du på kokosnötolja? Klarar du det finns gott hopp!
 10. Men du strävar ändå efter LCHF. Reagerar du negativt även på kokosfett? I så fall lär du nog få lämna tanken på LCHF.
 11. Många problem hör samman med den kost man vande sig vid under barnaåren. Man ser t.ex. hos människor som invandrat från andra länder där mjölk och mejeriprodukter inte varit vardagsmat. Poblemen med mejeriprodukter är då vanligen svåra att komma över. Ofta bara att sätta ut. Allergier/intolerans som du är inne på representerar en annan av naturens djävulska nycker. Har man otur får man ställa om sin kost mer radikalt. LCHF utan animaliskt fett blir dock något problematiskt. Ersättning med kokosfett är visserligen en väg men den är svår att i praktiken genomföra - kokosfett i ren form tillför inte mycket av den andel väsentliga näringsämnen, som i stor mängd finns i kött/lever/njure etc.. Den oerhörda mängd viktiga beståndsdelar man missar utan animaliska produkter blir man då tvungen att tillföra med större andel kosttillskott än annars. I ditt fall ser analyssvaret i blodet tydligen bra ut. Jag förmodar att det innefattat data på: blodsocker bukspottkörtel, njurar Blodparametrar i övrigt (röda vita blodkroppar storlek koncentration järninnehåll) markörer för inflammation status för lever sköldkörtel lipidprofil balans på mineraler elektrolyter vitaminnivåer I ditt fall kanske en metod kunde vara att medvetet förändra bakteriefloran i mage och tarmar och bli vän med den nya. Där brukar många problem ligga. Barn som föds via kejarsnitt får ofta fel bakterieflora som vuxna, eftersom moderns tarmflora inte överförs till barnet.
 12. 1. Om man räknar de läkare som är tätt lierade med producenterna men ännu viktigare att många läkare vet att deras karriär på toppnivå är över, om de nämner icke-läkemedel som verkningsfulla i sin professionella verksamhet. 2. Av stress och genom bristen på magnesium i vår föda. Exempelvis har ett äpple i dag mindre än 20 % kvar av andelen magnesium jämfört med under min barndom på 1940-talet. Vi får vara tacksamma för att de fyra ländernas forskargrupper vågat presentera sina resultat om behovet av kosttillskott. Det måste rimligen ge effekter på sikt i läkarkåren (både kritik och beröm) - i längden av positivt slag.
 13. Bara en liten inblick i hur jag kunnat styra min mage etc. Nu råkar jag gå mot 90-årsåldern, varför jag försöker närma mig idealförhållandena för kroppen så långt det går. Mycket ligger i precisionen man lyckas uppnå. Alla parametrar i kosten bör ligga så nära idealet som möjligt. Sjukdom ligger oftast i att kroppen saknar någon viktig ingediens utifrån. Praktiskt taget all kost saknar viktiga komponenter, som måste tillföras som tillskott. Den som tror annat är ute på villovägar liksom flertalet läkare. P.S. Vad gäller min mage har alla dess funktioner stabiliserats via LCHF-introduktionen och sedan dess (2½ år) inget enda tillfälle av sura uppstötningar förekommit. Vad jag egentligen ville säga, är att diverse försök att ändra detaljer i kosten, utan att göra detaljerade blodanalyser som visar var problemen ligger, innebär tidsförlust, i varje fall för oss äldre. Vanligen kommer de flesta problem att försvinna om saltbalans och behovet av spårmetaller/vitaminer tillfredsställts. Ett problem med mage/tarmar kan vara för stort vätskeintag, särskilt före och under måltiden. Vid sådant kan pH-värdet i magen ligga för högt. Dessutom kan elektrolyterna alltför mycket spädas och förloras via urinen.
 14. Intressant att se så många individuella erfarenheter. Visst kan man variera kosten inom begreppet LCHF men knappat om man ogillar fett eller proteiner i form av kött - i varje fall då inte lätt. Min enkla infallsvinkel, när jag för två och ett halvt år sedan inledde växlingen till LCHF, var att utgå från grundreceptet på ca. 80 % energi från fett, 10% från proteiner, 10 % från kolhydrater. Det innebar: uteslutning av potatis, ris, pasta, produkter med brödsäd och mjölk, pressade växtfetter, alla former i övrigt av sötade drycker premiering av smör, ost, kokosfett, ägg, vispgrädde, kött, lever, fisk, fågel, grönsaker, nötter, avocado, blåbär, lågsockerprodukter i övrigt, vin, vissa ölsorter med liten mängd socker. komplettering med tillskott i stil med det som rekommenderats av de fyra forskargrupperna som nyligen (mars 2020) presenterade följande: dock inte Zink separat eller höga nivåer C-vitamin men i övrigt likartat. En intressant sak som jag kunnat iaktta, när jag mer kontinuerligt under hela vakenperioden ökat C-vitaminintaget (totalt tre gram fördelat under dagen), har varit ökningen av syrgasmättnaden i blodet och att blodtrycket ytterligare sänkts i riktning mot 120/75 (utan medicinering, så mina annars 130/80 i medeltal kan mycket väl sjunka ytterligare). Före LCHF sällan under 140/85 (med medicinering). Genom att övervaka ketosnivån med en KETONIX har jag kunnat balansera kosten förvånansvärt bra och hålla ketosen bra. Har sannolikt haft tur med mage och tarmar som fungerar klanderfritt, liksom med vakenhetsgraden och sömnen - tyvärr blir det lätt sena nätter med 5-7 timmars sömn. Något jag försöker bättra mig på (min personlighet och aktivitetslusta gör det svårt att nå idealet - över 6, 7 i genomsnitt). All diabetes 2 fullständigt raderad. LCHF passar mig tydligen utmärkt, kräver möjligen lite envishet i karaktären - dock tror jag inte på behovet av fast karaktär, däremot är bra med observationsförmåga. Den som successivt känner allt tydligare, positivt resultat och kontrollerar det med blodprovtagning (gärna ett 40-tal) behöver ingen särskild karaktärsegenskap för att lyckas, såvida man inte struntar i sin kropp och hur den mår.
 15. Ja i det fallet Sniffe tar upp: ligger en del i vad du säger men att låta "barnet försvinna med badvattnet" är dock en tveksam metod. När t.o.m. fyra medicinska forskargrupper av olika nationalitet, som av hävd under sin utbildning disciplinerats till att avhålla sig just från icke-läkemedel i sammanhanget, bör man reagera starkt positivt. Särskilt i diskussionen om vad som bäst håller kroppen i trim (särskilt immunförsvaret), sammanfattat runt behovet av just kosttillskott. I all synnerhet om mina erfarenheter sedan mer än 40 års tid på nästan identiskt sätt bekräftats gälla samma behov, så kan de ju inte ha fel! 😇 Vad gäller: "Om man ser nåt på innehållsförteckningen man inte känner igen så gör inte immunförsvaret det heller..." är det nog inte immunförsvaret som mest bryr sig utan främst njurarna. De klarar det mesta som inte är att klassa som rent gift. Där kommer C-vitaminet, om det förekommer i tillräcklig mängd, in i avgiftningsprocessen. Det har en fantastisk potential. Så om njurarna är välskötta klarar de med C-vitaminets hjälp att neutralisera: kvicksilver bly krom arsenik kadmium nickel vanadium aluminium fluor orm- och spindelgift alkoholförgiftning (viss effekt endast) barbiturater giftiga svampar sex olika sorters pesticider stryknin och tetanus-toxin Inte särskilt märkligt att man puffar för C-vitaminet!