Gå till innehåll

Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  2 032
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  61

Nils Engström vann senast 20 September

Nils Engström hade det mest gillade innehållet!

Anseende bland gemenskapen

4 339 Enastående

1 följare

Om Nils Engström

 • Rank
  Veteran

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Interests
  Leva och avlida i friskt tillstånd!

Senaste besökare till profilen

10 792 profilvisningar
 1. Marion Nestle, snart 85 år gammal, har en härlig form av humor men visar i den, vilken fruktansvärd sanning vi har att vänja oss vid. Ingen kan lita på de studier som sponsras av industrin, eftersom resultaten utan undantag blir som företagen beställt - varför skulle de annars vilja betala. Illa att man skall behöva, som det heter, "följa pengarna" för att någorlunda få klarhet om tillförlitligheten i de mängder av studier och studieresultat som presenteras varje vecka året runt. Marion Nestle har ett förslag, som en del av oss haft förhoppningar om, nämligen att alla studier skulle ske i statlig regi. Resurserna skulle då ske genom att företagen beskattades till en fond av forskningsresurser ur vilka en öppen, ärlig forskning kunde förverkligas - INTE LÄTT! Betala för studier för vilka man inte har full kontroll. Ett av skälen till den beundran vi känner, för de forskare som kostdoktorn har i sin krets, ligger just i att de inte är köpta. Dessutom att de tillämpar moderna metoder i sin forskning. De har alla fullt klart för sig skillnaden mellan korrelation och kausalitet. En annan intressant faktor är att samtliga forskare på lågkolhydratområdet själva tillämpar den kost som de forskar på. Den verkligt viktiga "detaljen" är att koststudierna kombineras med djuplodande studier runt metabolismen med pedagogiska förklaringar runt de viktiga sambanden kost/metabolism.
 2. Hellenius håller på Doktorn.com där motståndet mot animaliska produkter visas med en reklamfilm med henne för Pfizer. Där visar hon sin avsky för mättat fett och vispgrädde som hon häller i köksvasken, samtidigt som hon lobbar för statiner. https://www.youtube.com/watch?v=MuadDORmEkk
 3. I de fall Maj-Lis Helenius talar om motion finns naturligtvis ingen kritik mot henne, vi svenskar sitter alldeles för länge under dagarna. I sin dragning på TV, hade hon en serie utmärkta grafiska framställningar. Vad som för mig gjort henne, som du antyder, till en Ancel Keys i sin bransch vad gäller kosten, är att hon i sin egenskap av professor inte följt med i de senare decenniernas moderna forskning på kostområdet. Omgiven som hon är av veganer, struntar hon i vilka oljor hon rekommenderar eller verkan av sockerkosten som hon är inne på. Hon vet att hennes sätt att vika sig för dietistkåren, med en sannolik majoritet veganer / vegetarianer är den enda vägen för henne att få respons på motionssidan. 100 trappsteg om dagen är väl OK men lite tråkigt - jag vet vilka bättre och effektiva aktiviteter som finns! Att springa i trappor innebär en kraftig begränsning i muskelträningen, genom att kroppsvikten sätter gränsen för verkningsgraden (muskelbyggnad per tidsenhet). När man befinner sig mellan 85 och 90 är tidsfaktorn viktig. Inslag av tyngdlyftning borde då ingå. P.S. Vad gäller sockerskatt etc. så förvånas man över att "kostexperter", som vill hänga med mot sockertåget, ständigt predikar mot socker men samtidigt stormar mot animalier (kött, smör, ägg etc.). Man kan fråga sig, vilket energimedium de då tänker sig att själva använda - socker eller fett?
 4. Vissa namnkunniga specialister menar dock att tidigare Coronavirus och sådana som funnits som förkylningsvirus likväl innebär att flockimmunitet uppstår tidigare än man först räknade med. Alltmer har man förstått, bl.a. efter de sammanställningar som Cummings presenterat, att den bästa vaccineringen mot säsongsinfluensorna sker, genom att på naturlig väg hålla immunförsvaret på topp. Det innebär säkring av detta genom att: inte vaccinera sig få barn, barnbarn och barnbarnsbarn låta immunförsvaret duschas med virus och bakterier varje år för detta genom att fritt umgås med familjemedlemmar och bekantskapskrets tillämpa LCHF-kost tillse att dagligen säkra intaget vitaminer/spårmetaller särskilt tillföra magnesium, D-vitamin, C-vitamin och zink som är viktiga för immunförsvaret tillse att LDL-kolestrolnivåerna är tillräckliga - viktigt för cellmembranen tillse HDL-nivåerna hållas höga till att snabbt transportera oxidativa restprodukter till levern göra alla ansträngningar för att minska inre inflammatoriska tillstånd Grunden till att så många äldre på äldreboendena blir så sköra, som Tegnell etc. påpekar ligga bakom att de dör så lätt genom virusangrepp, är just att de äldres motståndskraft är naturligt (läs=onaturligt) nedsatt genom: isolering och få sociala kontakter olämplig mat sällsynt med rörelse i den fria naturen ingen extra tillförsel av viktiga kosttillskott övermängder med läkemedel För egen del kan jag med relativ stor säkerhet anta att jag blev drabbad av Covid-19 för några månader sedan - torrhosta, lätta förkylningssymtom, feber under 38, gul slembildning, lägre syrgasmättnad än normalt, blodtryckförhöjning etc.. Detta efter att i ungefär 2 ½ år efter LCHF-starten aldrig haft liknande känningar. Jag uppfattade det som att mitt immunförsvar snabbt genom T-cellerna gjorde upp med inkräktarna, eftersom symtomen upphörde efter lite över en vecka. Jag har aldrig vaccinerat mig i något sammanhang efter tonåren. Någon försökskanin när man nu närmar sig 90, tänker jag inte bli!
 5. I vanlig ordning gör Ivor Cummings en suverän sammanställning av Covid-19 och dess utveckling. https://thefatemperor.com/viral-issue-crucial-update-sept-8th-the-science-logic-and-data-explained/ I välgjorda grafer visar han, utan att nämna det att WHO och dess ekonomiska påtryckare gjort sak av Covid-19 som en extra möjlighet att blåsa upp och göra pengar på (vacciner etc.). Cummins visar bl.a. genom graferna härunder, hur en lugnare period (streckad oval) med lägre dödstal före ankomsten av Covid-19 medförde toppen längst till höger, som kom att innefatta ett från förra året uppdämt dödstal - alltså att ingå i resultatet av den nya pandemin som efter detta knappast längre kan kallas för pandemi. Genom alla sammanställningar och förklaringar på nätet, ser jag Cummins video som den mest pedagogiska hittills. Rekommenderas!
 6. Alla klimatforskare, som inte varit beroende av anslag från IPCC, har under trettio års tid haft anledning att kritisera använda prognosmodeller, tillämpning och tolkning av befintliga resultat. Inte särskilt märkligt med tanke på att dessa under de tre sista decennierna slagit helt fel, vid jämförelser med verkligt utförda mätningar. Den som inte uppfattar dessa otvetydiga fakta blir svår att debattera med!
 7. Hur stor dos av D-vitamin tog du i maj och tidigare? Själv låg jag tidigare på 158 nmol/L med 5000 IE dagligt intag D3, medan jag nu ligger på 127 nmol/L med 2000 IE D3 dagligen. För den som tvekar på det lämpliga med kosttillskott, kan vara skäl att kika på nedanstående relativt färska sammanställning:
 8. HelgeK Under hela tiden efter tillkomsten av IPCC, har man där självklart insett otvetydiga bevis föreligga för de kraftiga prognosfelen, som alla forskare på området jorden runt känner till och påtalat. Knappast läge alltså att förneka de verkliga mätningarna som under trettio år demonstrerat felen. IPCC borde å andra sidan ha insett att datormodellering av så många klimatvariabler som skett, inte kunde användas för styrning av klimatpolitiken på det ansvarslösa sätt som skett, som om prognoserna vore säkrare än verkligt uppmätta temperaturer. Diskussionen om klimatet med skogsbränder, orkaner, översvämningar, issmältning etc. är en helt annan sak. De fenomenen är konsekvenser av jordens uppvärmning sedan tusentals år tillbaka, inte bara under modern tid. Vad som efter IPCC:s tillkomst varit i stöpsleven är om den mänskliga verksamheten med atmosfärens ökade halt av koldioxid skulle ha den stora katastrofala betydelse som man spridit till politiker och skrämd befolkning med utgångspunkt från totalt missvisande prognoser. Det har ju med önskvärd tydlighet redan visats att de katastrofscenarier som IPCC:s felaktiga prognoser använts till, varit totalt felaktiga. Det framgår ju bl.a. av de tydliga belägg som framkommer av inlägget https://forum.kostdoktorn.se/topic/15823-2019-års-förvillare/page/4/?tab=comments#comment-164771 Kan du HelgeK, om du anser beläggen där vara felaktiga från min sida, förklara i vilket avseende?
 9. Intresset för annat än mediciner för medicinaren och företagen är därför tabubelagda områden. Läkarna fungerar inte bara som reklampelare för dyra läkemedel, de är t.o.m. förbjudna att yttra sig positivt för de mest naturliga substanser som C- och D-vitamniner etc.. Billiga substanser som är növändiga för människan till att kunna upprätthålla livet. Företagen har övergått till att representera sorgliga exempel på cynism, när de och läkarna stillatigande kan se på när människor dör, om de saknar en del naturliga substanser medan de kan bli allvarligt sjuka av dyra mediciner. De senare exempel på fenomenet i USA att en av de vanligaste orsakerna till förtida död just kommit att bli mediciner.
 10. I det senare avseendet är verkligheten den motsatta - en röd tråd genom mina inlägg har just varit att kommentera och visa på tokigheter som tolkningen av felaktiga klimatprognoser via IPCC resulterat i. Som du ser av dina referenser, är IPCC och dess klimatforskare alltmer införstådda med de uppenbara fel som konstaterats belasta klimatmodellerna och prognoserna som blivit resultatet. Därför har man sett sig tvingade till diverse efterbearbetningar och förklaringar. Vad kan de annars göra - bevisen är ju klara att observera för alla utomstående, mer än fem gånger så stora avvikelser från nollinjen i slutet av senaste 20-årsperioden som de verkliga mätvärdena visar (> 1,1 grad Celcius mot < 0,2 grader)! De har mycket att städa undan bakom sig. Ja, framför sig också! Det förefaller som om du i dina resonemang bortser från prognoserna som under i varje fall de senare två decennierna via en stor grupp använda klimatmodeller varit totalt missvisande. Resultat som drivit politikerna till att sluta meningslösa, kostnadskrävande internationella avtal, som kommer att få i det närmaste marginella effekter, vad gäller effekterna av minskade koldioxidutsläpp, däremot avsevärda, onödiga kostnader, som istället kunde ha använts till att minska utsäpp i hav och sjöar etc.. ______________________ Lägger man in tidigare medelkurva (rödmärkt i grafen nedan) av klungan välkända prognoser, som jämförelse (tendensen) med mätningar av temperaturen i troposfären, syns tydligt att efter år 1998 en tydlig temperatutjämning skett. Verkliga temperatmätningar lär i efterhand alltid övertäffa prognosverktygens data. Den kraftiga toppnoteringen år 1998 (se grafen nedan) har inte kunnat förklaras - inte heller den kraftiga temperaturutjämningen under de 20 åren därefter. Mig skulle det inte förvåna, om nämnda toppnotering inneburit att de olika klimatforskarna vid den tidpunkten, alltmer börjat tro på existensen av en större förstärkningsfaktor, än den de tidigare tillämpat. De efter toppåret tilltagande felaktiga prognosvärdena kan knappast förklaras på annat sätt än att kraftigare förstärkningsfaktorer på olika nivåer införts i klimatmodellerna (på känn utan att baseras på fakta som vetenskapligt kan valideras). Observera att diskussionerna runt förstärkningsfaktorn bevisligen har rört sig om rena spekulationer, där den förvånande temperaturtoppen 1998 med stor säkerhet haft betydelse i efterhand till att fortsatt ge orimliga prognoser. De verkliga temperaturmätningarna under senare två decennier tyder istället på att betydande, utjämnande faktorer visar användningen av förstärkningsfaktorer helt sakna relevans (se grön pil i grafen nedan). Graferna nedan visar temperaturavvikelserna under 40 år med utgångspunkt från samma nollinje relaterad till verkligt utföra mätningar! Den röda kurvan (enligt prognosmedelvärden från skaran rapporterade klimatgrupper), som ligger högre än den för verkliga mätningar, visar att prognoserna genomgående ger fel resultat. Egentligen kunde diskussionen ha avslutats med dessa fakta, eftersom IPCC:s funktion står och faller med tillförlitligheten på den datoriserade modelleringen i använda prognosverktyg. De allvarliga fel som dessa hittills uppvisat (röd kurva) och de vansinniga kostnadsåtaganden som blivit följden, borde snabbt leda till att huvuden rullade inom ledningen för IPCC. De ansvariga där börjar uppenbarligen förstå att det bränner under fötterna (när de påpekar svårigheterna med klimatprognoser och närmare vill förklara sig). När du påpekar att: "IPCC är FNs klimatpanel och förser världen med kunskap om klimatförändring, med ett vetenskapligt perspektiv, och den påverkan på miljön och samhället som följer klimatförändringen" låter det fortfarande, som om det vore betydelselöst med konstaterandet att de grova prognosfel som IPCC redovisat, framställts som om de vore korrekta till att använda som incitament till en långtgående klimathysteri att skrämmas med. I själva verket har prognosfelen uppkommit via den skock klimatmodeller som alla gått i samma felaktiga kraftigt förhöjda riktning (flockmentalitet?). "Skogsbränderna i Carlifonien och Oregon", som du tar upp, har självklart inte ett dugg med huvuddiskussionen om klimatmodellerna att göra - det hade bara varit en av de logiska konsekvenserna att ta upp, om klimatprognoserna varit korrekta. Skogsbränder har f.ö. alltid funnits. Verkligheten visar snarast på naturens utjämnande effekt, inte på den prognosticerade, tilltagande betydliga uppvärmning som koldioxidökningen i atmosfären beräknades ge. I verklighetens har ju klimatmodellerna bevisats vara totalt värdelösa (utom som verktyg till att skapa panik). IPCC borde övergå till en prognosmodell med inriktning på extrapolering och hänsyn till historiska fakta. Alla tecken tyder på att ett mer rättvisande prognosresultat då skulle uppnås. IPCC har mycket att stå till svars för! Konklusionen av det vi nu vet, är att FNs klimatpanel IPCC, tvärt emot vad du refererade till, i sina sammanfattningar (avsedda som ledning för politikerna) länge givit sken av att de, trots bevisligen grovt felaktiga klimatprognoserna, kunde sättas tilltro till. Till stor del förser man följaktligen världen med felaktig information, avsedd att skapa hysteri med, av en typ som kan exemplifieras med det Greta varit med om att medverka till. De oerhörda konsekvenser, kring vilka politikerna har förletts genom Parisavtalet, visar sig redan representera det största misstaget som interntionellt någonsin sjösatts i historien. För att få en bild av hur den inbillade verkligheten politiseras, som om den vore sann, och verkliga fakta döljs, rekommenderas en genomlyssning av nedanstående videor, i vilka Elsa Widding på ett kristallklart sätt visar den skrämmande utvecklingen på högskolenivån i Sverige. Det rör sig om politiseringen på klimat/miljöområdet i termer av politisk korrekthet och låst konsensus, istället för vetenskaplig öppenhet. https://www.youtube.com/watch?v=pwEEH4inKQQ https://www.youtube.com/watch?v=hJ7-5Xj-z40 REKOMMENDERAS! P.S. Även om många klimatforskare, som förmedlar information till IPCC enligt nuvarande nivå på forskningen inom området, har goda intentioner, ligger problemet på IPCC, när dess tolkning för politikerna presenteras. Ansvariga för det senare arbetet har i viktiga avseenden haft en klart ovetenskaplig inriktning. Bl.a. har man inte insett det omöjliga i att via datoriserad modellering av förekommande stora antal variabler ge sken av säkerhet genom klimatprognoserna. Det innebär att dessa inte kan ligga till grund för de långtgående politiska beslut och avtal typ Parisavtalet, som skett. Anmärkningsvärt är att IPCC hållit fast vid betydelsen av presenterade felprognoser trots att resultaten av verkliga mätningar mycket tydligt bevisat de allvarliga felen. Så det det som kan sägas om FNs klimatpanel är definitivt inte att det strikt vetenskapliga perspektivet skulle vara deras starka sida.
 11. Det måste bara demonstreras! Ann Fernholm klär formligen av reklammakaren naken. Från den senares försök att med hokus pokus-konster förklara bort sockerinnehållet i havre, som skulle göra havredrycken mer lämpad för diabetiker, till att visa resultatet istället förvärra effekten med större förhöjning av blodsockret. Just den rätta vägen i liknande sammanhang att på analogt sätt visa all bluff som förekommer, när vegtarisk kost med omättade växtfetter och oljor reklameras som nyttiga och klimatsmarta. Detta för människor som både drabbats av klimathysterin och uppfattningen att dess representanter och sjukvårdens måste vara tillförlitliga. P.S. I många diskussioner av liknande slag råder en klar missuppfattning, vad gäller problemet för diabetiker. Det är inte den tillfälliga stegringen av glukos i blodet som är problemet, utan en genomsnittligt stor insulinproduktion under dygnet, som under årens lopp innebär risk för en begynnande insulinresistens. För ett barn är insulinet som tillväxthormon oftast problemlöst i större duschar men i högre åldrar (över 40-50) ökar risken både för kroppens celler att tröttna på insulinet och att bukspottkörteln överbelastas - tillsammans bakgrunden för diabetes. Egentligen kan man anse läkare, diabetessjuksköterskor och dietister utöva kriminell verksamhet och skolmedicinens representanter i övrigt genom att: generellt påstå diabetes 2 vara en kronisk sjukdom hävda medicinering vara nödvändig livet ut inleda med en tablett, sedan två och slutligen tre tabletter per dag få patienten att tro på uppdelning av måltider i 5 - 6 omgångar dagligen ge uppfattningen att normal "sockerkost" fungerar med måltider enligt 4 övergå till insulin för patienten att själv injicera (när metmorfinet inte räcker) stillatigande se på när patienten drabbas av det metabola syndromet succesivt tillföra nya läkemedel för tillkommande kultursjukdomar enl. (7) dölja den forskning som klart visar att diabetes 2 inte är kronisk vid förfrågan om LCHF vidhålla den kosten vara kontroversiell se många av patienterna gå en säker förtida död till mötes Alltså man unviker en enkel rekommendation typ: Annika Dahlqvist eller kostdoktorn och som Aseem Malhotra numera sprider ut, att LCHF kan bota diabetes 2 på några veckor och dessutom kraftigt minska risken att bli allvarligt sjuk eller avlida genom Covid-19. Därigenom låter sjukvården tillsammans med socialstyrelsen, läkemedels- och livsmedelsverken patienter i onödan genomlida ett antal sjukdomsår mot ålderns höst, när ett enkelt råd att växla kost kunde ha besparat patienten ett långt lidande, utbytt mot ett friskt liv utan behov av läkemedel. Förutom detta verkar sjukvården för en inriktning som med risk för förlust av läkarlegitimatinen, om den bryts, förbjuder läkare att ge livgivande råd som avviker från skolmedicinens (undvika läkemedel till förmån för kostväxling). När får vi uppleva läkarutbildningen även innefatta djupgående kunskaper runt det metabola syndromet och hur råd från framtida läkare om enkla livsstilsförändringar till patienten, gör att kultursjukdomarna kan undvikas utan för kroppen belastande läkemedel?
 12. 1. Galenskapen ligger i att klimatalarmisternas företrädare, utan att i minsta avseende skärskåda förutsättningarna för korrekta klimatanalyser, högljutt skriker ut var de anser sanningen ligga. I själva verket bygger de sin uppfattning på totalt felaktiga datormodeller utifrån vilka klimatforskarna presenterat sina resultat för IPCC. Detta kan var och en själv enkelt konstatera genom att betrakta de grafer som visar de stora avvikelserna från verkligt uppmätta data. se:https://forum.kostdoktorn.se/topic/15823-2019-års-förvillare/page/4/?tab=comments#comment-164671 Genom det inlägget inses det omöjliga i att via matematisk modellering skapa rättvisande datormodeller med samvariation av en lång rad parametrar. Detta förklarar tveklöst de grova fel som modellerna visar. Varför klimatalarmisterna trots detta försöker överträffa varandra i att hänvisa till dessa felvisande prognosdata kräver en egen analys i sig. En liten bit på vägen kanske via: https://forum.kostdoktorn.se/topic/15823-2019-års-förvillare/page/4/?tab=comments#comment-164708 I slutet av denna visar en graf att någon förstärkningsfaktor (som felaktigt används i alla prognosmodeller) inte finns. Snarare motsatsen som tycks motverka temperaturökningen via tillskott av koldioxid. 2. Visar en missuppfattning som snedvrider diskussionen runt klimatfrågan. Den huvudsakliga klimatutjämnande faktorn är inte alls koldioxiden i atmosfären utan luftfuktigheten och molnbildningen. Med det sagt har naturligtvis ingen sansad debattör förnekat koldioxidens betydelse för att hindra ett mer kylslaget klimat (18 grader Celsius lägre än idag om ingen koldioxid funnes i atmosfären). Det senare betyder i sig naturligtvis att en ökning av koldioxiden innebär ytterligare uppvärmning. Det kan man av rent fysikaliska skäl räkna ut. Frågan är bara i vad mån människans utsläpp ensamt orsakar den globala temperaturökningen som uppmätts (0,4 grader på de senaste 40 åren), se slutet av senast refererade inlägg ovan. På temperaturkurvorna bakåt i tiden (före industrialismen) ser man f.ö. liknande temperaturutveckling som i nutid. Som Katerina så träffande beskriver: Det tråkiga med forskning är att den inte alltid (mycket sällan) faktiskt är vetenskaplig, dvs görs med syftet att hitta sanningen, dvs hur saker faktiskt fungerar. Konsekvensen av felaktiga klimatprognoser i kombination med falsk forskning, som förskönar bristerna i växbaserad kost - tankar som understöds av kapitalstarka intressenter ligger just bakom det Katerina antyder: varför man politiskt (inklusive WHO) trycker på att vi ska äta mycket mindre kött. Dessa investeringar vill man ju ska ge vinst och pengar till påtryckningsmedel har man gott om.
 13. Inlägget: https://forum.kostdoktorn.se/topic/15823-2019-års-förvillare/page/4/?tab=comments#comment-164671 visar klart att du helt missat den grundläggande frågeställningen, som utgår från verkligt uppmätta temperaturmätningar kraftigt avvikande från klimatprognoserna. Övrigt du tar upp saknar väsentligt samband med inlägget du reagerade på.
 14. För min del var det så: HDL=0,95 mmol/L, med statiner före LCHF-start för tre år sedan, nu 1,4 utan statiner. LDL från livsfarligt låga värden före LCHF-start alltför långt under 3 mmol/L, som läkarna älskade, till 4,5 några månader senare.
 15. Ja men det kanske inte förvånar, särskil för yngre, med tanke på att vi s.k. "äldre, äldre", som t.ex. jag, hamnar på 0,7/1,4=0,5 medan jag för tre år sedan, direkt före LCHF-start, låg på 1,30/0,95=1,38. På något ställe såg jag idealet ligga <0,87.
×
×
 • Skapa nytt...