Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  1 127
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  36

Nils Engström vann senast 17 Mars

Nils Engström hade det mest gillade innehållet!

Anseende bland gemenskapen

2 609 Enastående

Om Nils Engström

 • Rank
  Veteran

Profile Information

 • Gender
  Male

Senaste besökare till profilen

4 677 profilvisningar
 1. I det fallen är ju en pensionerad (uppköpt av mjölkproducenten), den andra (uppköpt från läkemedelssidan) - man brukar ju säga att den äldre generationen först måste bort och nya kvastar träda in. Problemet med läkemedelsföretagen är mer svårlöst. De kan alltid använda sina enorma resurser till att köpa "experter" som, på samma sätt som de tidigare, .ser de ekonomiska fördelarna för egen del viktigare, än vad som gynnar befolkningen. Som du vet har en grupp läkare och andra sett till att med 10 miljoner om året rensa i kokboks- och närliggande textflöde, som ger fel information till folk. När kommer lagstiftning som hindrar fel info från köpta experter?
 2. Härligt med människor som med entusiasm, inte bara utgår från tyckande utan från ingående studier och egen erfarenhet till att bekräfta effekten på sig själv. I mitt fall, med bara 17 månaders erfarenhet, kan också jag bekräfta att allt jag läst och hört mig till genom alla kongressvideor, stämmer med verkligheten. Min fråga till dig, genom de erfarenheter du samlat på dig, är: Hur lång tid uppskattar du det ta innan majoriteten av läkarna insett vilken kost som mest effektivt gör dem "arbetslösa"? Följdfrågan blir automatiskt: När kommer en majoritet av politiker, journalister och befolkning i Sverige att inse fettet vara viktigast som drivmedel för människan till att undvika Alzheimers sjukdom och övriga följder av det metabola syndromet?
 3. POSITIVA TONGÅNGAR Härligt med dina positiva tongångar - i stil med Tim Noakes, när han kommit till klarhet med orsakerna bakom sin egen diabetes och insett sina trettio års misstag som idrottsprofessor. Han yttrade då med sitt smittande leende att en dramatisk förändring snart "måste" komma!!! Han räknade då med att forskare och läkare snabbt skulle anamma den moderna forskningen, på samma sätt som han och därmed sprida sina nya kunskaper till patientledet. Dock hade Noakes kort därefter bara att acceptera faktum - de enorma resurser som hela tiden finns redo att sättas in för att med köpta forskare bevisa den välformulerade forskningen på lågkolhydratsidan vara fel. DE TIO MILJONERNA TILL ATT RÄTTA TILL SPRIDNING AV FELAKTIG KOSTINFO Långsamt smyger sig en djävulsk känsla fram, som knappast har att göra med vanliga kokboksförfattares rekommendationer om någon enskild ingrediens och dess undergörande förmåga för kroppen. Referensgruppen ser knappast sådant utgöra väsentligt problem eller allvarlig risk att ödsla tid på. Vad det är fråga om är den stora skiljelinjen vid valet av energimedium - socker eller fett. Vad vi kommer att få se är en ideologisk strid om just detta. Faktamässigt kommer naturligtvis lågkolhydratkosten att tills vidare vinna striden men genomslagskraften, via "expertisen" kommer, med hjälp av massmedia, att få genomslag åt andra hållet. Det finns därför anledning att fundera över bakgrunden till referensgruppens yttranden om det rätta i att hålla fast vid den gamla tallriksmodellen. LÄKARNAS MEDVETENHET OM AKTUELLT FORSKNINGSLÄGE Det märkliga vi nu upplever, är att en alltför stor del av den äldre medicinargenerationen (inte bara ovan nämnda, som låter sig köpas) fortfarande tycks vara omedveten om de senare decenniernas klara belägg för det sunda i att avlägsna sockerbildande kolhydrater ur kosten till förmån för fett. Visserligen brukar det sägas att läkarna saknar utbildning runt kosten - egentligen ingen bärande förklaring - och frågan är hur väl de känner till Hippokrates - den medicinska professionens anfader - som för mer än två tusen år sedan förkunnade sin inställning till födan som den huvudsakliga medicinen. Dessa läkare har inte, som flertalet medlemmar på detta forum, insett att det naturliga för en människa är att, med ett fåtal undantag (ärftliga sjukdomar och olycksfall), vara frisk utan medicin. VILKEN HUVUDUPPGIFT HAR LÄKAREN Det tycks inte vara läkarnas uppgift att hålla läkemedelsproducenternas kunder friska med hjälp av kosten, dvs. utan behov av medicin. Det senare strider mot dessa företags huvuddoktrin, som går ut på att skapa behov av läkemedel att inta livet ut - detta sker bl.a. genom att bestämma ett blodtryck 120/80 vara över det optimala. Dvs. flertalet människor borde alltså, livet ut, knapra i sig blodtrycksmedicin. Detsamma gäller lipidprofilen att rättas till med statiner livet ut. Volymen mediciner, som med liknande synsätt skyfflas ut till patienterna via dagens läkare, är helt enkelt oöverblickbart inkomstbringande för läkemedelsföretagen. För dessa är då naturligt att bara låta sådan förvirrande information komma ut som svartmålar en livsstil som håller medicinen borta. Det kamoufleras genom att läkarna uppmanats att vid sidan av annan förskrivning införa motion och råd runt viktreducering - vi vet alla hur resultatet genom de råden blir. BETYDELSEN BAKOM FÖRSTÅELSE AV UNDERVERKET - DEN ENSKILDA CELLEN Min föreställning av kunskaperna, som dagens läkare sitter inne med, imponerar inte - förståelsen runt kroppens ca. tvåhundra celltyper och betydelsen av det normalt väl inställda samarbetet mellan dessa, varav ca. en halv miljon i genomsnitt inryms i en kubikmillimeter kroppsvävnad. Viktigt i sammanhanget är att varje cell i kroppen gör allt, för att neutralisera alla invasiva försök med kemiska medel (mediciner). Medel avsedda att tvinga kroppens celler att motverka den annars normala anpassningen efter de tillfälliga eller kontinuerliga behov som uppstår varje sekund under en människas liv. Medicinanvändningen världen över börjar nu närma sig det stadium, då andelen dödsfall på grund av medicinering utgör den mest högfrekventa orsaken. Den bärande inställningen för varje läkare och naturligtvis för varje människa, innan den inlemmas i skaran patienter, är att tillse att varje cell i kroppen tillförs de näringsämnen som krävs för en sund funktion. På senare år har den tidigare rekommendationen att klara alla problem, främst med motion och muskelträning, flyttats ner till andra plats. Egentligen en naturlig sak med tanke på att effektiv träning faktisk är beroende av den kost som tidigare tillförts kroppen. Så när en cell, nedan avbildad, får problem, är orsaken med mycket stor sannolikhet att den i sitt inre saknar något eller fler näringsämnen för att fungera optimalt, eller att omgivningen den befinner sig i (det cirkulerande blodet) har fel sammansättning t.ex. för hög andel glukos som tvingar bukspottkörteln att pressa på med större mängd insulin, för att tvinga cellen öppna portarna till sin redan överfulla lagerlokal att lagra ytterligare glykogen i etc.. Vad gör sjukvården i det senare fallet - ser till att med tvångsmedel hålla nere blodsockret, när det rationella rimligen vore att minska intaget socker via kosten. Det har professorn, Tim Noakes och vi andra uppfattat som naturligt, medan läkarna, enligt socialstyrelsens riktlinjer, skriver ut medicin (i allra värsta fall insulin) och öppnar kurser för diabetiker där de får lära sig att äta kolhydrater som bara långsamt höjer blodsockret. Detta är bara en av missuppfattningarna bakom sjukvårdens inställning till hur diabetes 2 bör botas. Insulin har en oerhört viktig funktion, när kroppens celler är insulinkänsliga nog. Om man övergår till hjärnan, när den huvudsakligen drivs av glukos, kommer hjärnans celler, om de saknar tillräcklig känslighet för insulin, att utsättas för svält på energi i form av glukos, varför signalöverföringen synapser/neuroner försämras. Det är resultatet av en lokal form av diabetes, kallad diabetes 3, som innebär någon form av demens t.ex. Alzheimers sjukdom. Även som motmedel mot denna sjukdom, visar sig fettet som drivmedel överlägset glukos - alltså talar för LCHF. NÄR CELLEN BÖRJAR MÅ ILLA Cellens chef (processorn) har att låta datorprogrammet (DNA) sköta den levande cellen funktioner och RNA till att bestämma lämplig tidpunkt för cellens självmord och uppbyggnaden av ny cell. I värsta fall kan den senare förmågan förloras genom störningar i tillförseln av födoämnen eller genom artificiellt tillförda hormoner som innebär att cellen förlorar sin naturliga funktion och börjar leva ett eget liv utan att vara till nytta för kroppen - en cancercell har fått liv. Vid normal sockerkost har cancercellen, med sin glupska aptit på socker (20 gånger normalcellens), goda förutsättningar att växa till sig. Vid LCHF-kost (fettdrift) däremot blir cancercellens förmåga att i inledningsskedet livnära sig, betydligt begränsad. Även i detta läge visar sig LCHF-kost ge stora fördelar. "Försök inte trassla nu, ät så mycket socker du kan, så ska jag hjälpa dig att växa till en stor, stark och vacker tumör. Var inte rädd för onkologen, du vänjer dig snart vid det han sprutar in och du kan bli ännu vackrare än nu på ett annat ställe. Bli kompis med någon av de vita blodkropparna och be om skjuts till någon undanskymd plats, så ska du se att allt blir bra - jag har sjukvården med mig i detta! Läkarna förstår ändå inte varför vi ogillar fett - precis som dom har lärt sig, men av helt olika skäl. Det är därför som man satsar 10 miljoner om året på att få folk att fortsätta äta sockermat och skippa fettet. Ingen skall få veta sanningen - jag älskar dom äldre medicinarna!!!"
 4. Skämt åsido - en kort genomläsning av förutsättningar och motiveringar bakom tankegångarna för denna "10-miljonersgrupp" ger direkt en känsla av att ingen av "experterna" har minsta kunskap om Bradford Hills kriterier. De tycks inte heller förstå att studier de hänvisar till, som relaterar till fett, rött kött etc., bygger på illa utförda korrelationsstudier, utan bevisade kausala samband. Frågan är hur länge överåriga representanter för denna typ av auktoritetsgrupp, får fortsätta verka utan att någon bekvämat sig med att studera den kvalitativt sett överlägset högtstående forskning som ligger bakom lågkolhydratkosten uppkomst. Ett sorgligt och genant faktum som också tydligt framgår, är att expertgruppen inte efter mer än ett halvsekel insett att Ancel Keys hypotes om fettets skadliga roll i grunden var fel. Lika skrämmande är att konstatera gruppens oförmåga att inse grunden till utvecklingen av det metabola syndromet med basen i diabetes 2, prediabetes och den fetmaepidemi resp. ökande demenssjukdomar som tidigare kostrekommendationer orsakat. Påståendet att fasthållandet av de tidigare kostrekommendationerna skulle ligga bakom den ökande medellivslängden är ytterligare en felaktig slutledning av ren korrelationskaraktär. I USA antyder man tvärt om en situationen närma sig med en föräldrageneration som för första gången i historien riskerar att överleva sina barn. P.S. Återigen tack till dig HelgeK som tar dig tid att sopa upp information för forumet att ta ställning till.
 5. Den "lilla" detaljen, när man är på väg mot 90, är all skada som livsmedels- och läkemedelsföretag med vidarebefordrad hjälp via svensk sjukvård, med stöd av centrala kostrådgivare och dietister, åsamkat min kropps 30 000 miljarder celler och flertalet svenskars. Bakgrunden representerar bred okunnighet hos ansvariga, inte bara om den kvalitetsforskning på kostområdet som förelegat sedan decennier tillbaka, utan också om den kunskap bland dåtida forskare, som starkt ifrågasatte Ancel Keys hypotes och studieresultaten som han presenterade. Falsk information som utgått från rent forskningsfusk. Visst börjar informationen om K2-vitaminet , inte minst genom holländarnas föredömliga forskning, nu klarna. Lyssna gärna av den tre år gamla, informativa videon, med en av föregångarna på K-vitaminernas forskning: https://www.youtube.com/watch?v=Ejzyt2Jp_bo Själv har jag kunnat bekräfta K2-vitaminets betydelse för blodkärlen till att återge dessa en del av tidigare flexibilitet och därigenom bl.a. sänka blodtrycket. Visst har jag också i kombination med LCHF-kosten kunnat bli fri fån alla mediciner (de tre jag hade) och kraftigt sänka risken för hjärt/kärlsjukdom, men det är definitivt inte att hänföra till bidraget från svensk sjukvård, snarare trots det. Med tanke på den direkta livsfaran jag riskerade genom utskrivna mediciner (inte minst via de statiner jag utsattes för), har LCHF verkligen blivit räddningen - där detta trevliga forum haft stor betydelse genom den samlade kunskapen, entusiasmen och välviljan som finns här.
 6. Ledsen att jag missade ditt inlägg. Här har du en sajt. Jag rekommenderar dock egna studier av den info som finns på nätet, såväl i form av studier som intervjuer. https://www.newhope.com/ingredients/k2-ascends-mountain-letter-vitamins Härunder finns en intervju med en av de mest insatta i K-vitaminfrågan. Det var den första intervju jag letade fram för några år sedan - den är från 2015 och är mycket informativ. Holländaren talar bra engelska men det går bra att ställa in läsbar text av det som sägs. https://www.youtube.com/watch?v=Ejzyt2Jp_bo
 7. Så här kan det låta om K2-vitaminets betydelse - ett slags genomsnitt på det man hittills fått fram: Vitamin K2 som MK-7 K2 (menakinon) med sin längre halveringstid (70 timmar) har en viktig roll, till att hålla kalcium borta från blodkärlen och därmed till att förhindra hjärtproblem. Biotillgängligheten är god och inga toxiska effekter anges vid höga koncentrationer av K2-vitamin, som visat sig ge större stöd för både ben- och kardiovaskulär hälsa än växtbaserat K1-vitamin: Människor med störst dagligt intag av K2-vitamin har mindre risk att drabbas av förkalkning i aortan och får därmed minskad risk för hjärtinfarkt. Den kardiovaskulära mortaliteten visar sig vara omvänt proportionell mot intaget av K2-vitamin. Människor som konsumerar mest K2-vitamin har en 50% minskad risk för arteriell förkalkning. En studie med 4.800 personer visade sig under 10-år ge en 50% minskad risk för kardiovaskulära händelser vid stort intag K2-vitamim (MK 7). Enligt en studie på 16.000 personer i vilken man analyserat verkningarna av höga intag av K2-vitamin, visar sig vart tionde mikrogram K2-vitamin som dagligen konsumerades, reducera risken för uppkomsten av kardiovaskulär sjukdom med 9%. Mängden K2-vitamin i olika studier har varierat mellan 45 mikrogram/dag upp till 180, 360 och t.o.m. 1000 mikrogram. Studier visar inte bara det dagliga intaget K2-vitamin ha betydelse enligt ovan, utan också att det i väsentlig grad kan ge en föryngrande effekt på blodkärlen genom att reducera deras kalcifiering, vilket ger större flexibilitet i kärlväggarna och därmed lägre blodtryck. På många håll bland forskare och läkare förefaller K2-vitaminet segla upp som ett av de viktigare vitaminerna - inte särskilt märkligt med tanke på dess betydelse i kardiovaskulära sammanhang. Hjärt/kärlsjukdomar brukar ju anses utgöra vanligaste dödsorsak. Mängden information runt K2-vitaminet är stor på Internet. Kika runt lite, så kan du skapa dig en egen bild av K2-vitaminets betydelse. De flesta människor förefaller lida brist på K2-vitamin med tyngdpunkten på dem som använder konventionell kost eller vegankost. De 45 ug som talas om i kombinationspiller betraktas som absolut minimum (behovet K2-vitamin är f.ö. relaterat till mängden intaget D3-vitamin och kalcium resp. magnesium- och andra metallsalter).
 8. Vad gäller muskelträning (bygga nya muskelfibrer) är det fråga om att under träningen pressa befintliga muskler tills småskador uppstår, dvs. som innebär att fibrer ansträngs eller brister. Då först tvingas kroppen ersätta dessa och bygga upp nya som tillsammans ger muskelknippena större diameter och därmed mer kraft - kroppens fantastiska förmåga att anpassa sig efter behoven. Det är då, som du påpekar, skadade muskelfibrer, går in i proteinomsättningen. Vad gäller långdistanslopp har t.ex. Tim Noakes, efter att själv ha växlat över till LCHF-kost och fått sina idrottsmän att göra detsamma, visat skillnaden mellan kroppens förmåga att omvandla fett till energi vid olika typer av kost. När fettet blir huvudsakligt drivmedel (LCHF/ketoner), blir verkningsgraden vid energiutvinningen ur fett betydligt högre, än när den som äter konventionell "sockerkost" måste ta energi ur fettet (när mängden lagrad glykogen inte räcker till). Detta är ett av skälen till svårigheten att banta för normalkostare jämfört med dem som växlat över till LCHF. Ketonerna ökar alltså verkningsgraden vid förbränning av fett (kortare cykel och därmed snabbare förbränning). Tim Noakes adepter, som växlat över till LCHF och vann långloppen med enorma tidsvinster, misstänktes direkt för doping men visade sig alla vid utförda dopingtester vara rena. De kombattanter som använde normalkost, trots mångårig träning, hade inte en chans.
 9. 2. I en situation utan föda vet kroppen att rädda sig via protein i kroppen - om allt fett är förbrukat. 3. Du menar som sägs om LCHF-kost och liknande lågkolhydratkost? 5. Sämre på korta sträckor (upp till kanske 1000 meter) men i långlopp har sydafrikanerna visat klara belägg på LCHF-kostens överlägsenhet. Vasaloppet borde t.ex. vinnas av en LCHF-kostare som slipper stanna upp vid blåbärsstoppen. Det skall mycket till för att bli tom på glukos vid LCHF.
 10. Genom att jag sedan 17 månader tillbaka noga kontrollerat min kroppsvikt plus/minus ett halvt kilo eller mindre har LCHF låtit mig med precision styra födoämnesintaget - det gick inte lika bra med den konventionella kosten. Nu räcker det med att tillfredsställa hungern - inget mer - ett fantastiskt betyg för LCHF.
 11. Men om varken proteiner eller kolhydrater finns tillgängliga då befinner sig kroppen i nödläge - jag syftade på att glycerolen i sådant nödläge användes för att skapa glukos, i stället för att förbruka kroppens eget protein i muskelvävnaden för ändamålet.😇 I det värsta fallet av nödlägen börjar ju kroppen annars att äta på sig själv.
 12. Som allätare måste människan dock ha tillgodogjort sig den animaliska födan bäst. Den sannolikt största andelen energi lär ha kommit från fett och därmed legat bakom den allt effektivare hjärnans utveckling.
 13. Ja, 800 000 år är redan de att betrakta som en kort period i evolutionen. De 40 åren är i sammanhanget som en knappt påbörjad blinkning.
 14. Huvudsakligen rått kött - då var våra tänder bättre anpassade