Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  1 844
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  56

Allt postat av Nils Engström

 1. Som vanligt Cummins/Feldman - suveräna diskussionspartners som passar varandra och oss som hand i handske! 🎯 Definitivt att rekommendera - inte att missa!
 2. Coronadrabbade på forumet? Vad vore mer passande tråd än denna att teckna sig som drabbad av coronavirus eller som tror sig drabbad? Någon bör väl rent statistiskt ha fastnat på coronagrillen! I så fall intressant med lite info om tecken, ev. verkligt analyserad som smittad eller bara misstänkt med utveckling och tillfrisknande etc.. Alla detaljer med: feberhöjd hosta andnöd huvudvärk smärtkänslor halsont trötthet diarré rinnande näsa nysningstendens smak- luktkänslighet ev. inkubationstid om möjligt Om du tror dig vara drabbad - kopiera punkterna ovan och klistra in i ditt inlägg! Markera och klicka:
 3. Gammal mans uppfattning om informationsförmedlingen runt senaste CORONA-viruset (COVID-19) I Coronatider kan jag som äldre tillåta mig skämta om mitt eget hälsotillstånd, med hänvisning till vad som sagts om den högre risken efter virusangrepp att avlida för folk över 70 (att jag kan vara ganska lugn, eftersom ingen pratat om risken för folk närmare 90) . Skämt åsido, egentligen är situationen för oss i Sverige - unga som gamla - inte särskilt upplyftande, om man utgår från den bristande stringensen med vilken den medicinska och övriga informationen förmedlas via massmedia. Med vissa glädjande undantag (t.ex. Agnes Wold), kan åtminstone jag påstå att mycket övrigt finns att önska i informationsfloden - då menar jag i generell mening inte sådan riktad till viss åldesgrupp. En jämförelse mellan sätten på vilka man i Tyskland och Sverige sköter informationsöverföringen, visar att Sverige är ett litet land. I Tysk TV samlar man på ett utsökt sätt dels topparna i medicinska och politiska sammanhang, dels behärskar man konsten att skapa ett sunt konversationsklimat, genom att utnyttja språkligt framstående och skickliga programledare, som kan konsten att få fram rätt info - en ren fröjd att ta del av. Härom dagen såg jag på tysk TV och kunde på en timme i klartext få all den info som behövdes och som vecka in och vecka ut kablats ut via svensk TV och press. Hur gör den som vill söka den verkliga sanningen? Problemet för folk i allmänhet är att tilliten till auktoriteterna brukar få räcka, antingen det gäller att skaffa kunskap runt klimatfrågan, politiska sammanhang eller medicin - en fullkomligt naturlig drivfjäder. Problemet är tyvärr att när expertisen är osäker på vad som är rätt eller låter sig köpas till att förleda massan, får landets befolkning svårigheter - den ställs mellan profeter och sanningssägare. Detta forum utgör ett bra exempel på hur vissa personligheter, som ifrågasätter erkända vetenskapsmän, förmår att i grupp samlas kring ny vetenskap som totalt avviker från allfartsvägarna. Då är vi inne på LCHF-kosten. Genom mina egna erfarenheter sedan några år bakåt och några tusen timmars intressanta studier, har jag, som övriga på forumet, tillägnat mig kunskaper som rätt tillämpade, öppnat vägen till en totalt förändrad tillvaro - till stor del utanför riskerna bakom det metabola syndromet. Corona och LCHF En del av er lite äldre har ju haft särskilt intresse av att följa kolesteroldebatten och sättet bland läkarna (sannolikt majoriteten), som fortfarande resonerar som Ancel Keys och trots all modern forskning fortsätter tro på kolesterolhypotesen. I samband med Corona-viruset har jag förnyat intresset lite extra för just kolesterolet, eftersom kineserna upptäckt att alla avlidna i Corona-viruset visade sig ha låga kolesterolnivåer. Då förefaller det märkligt att läkarna inte tagit upp något om den märkliga företeelsen att låta äldre äta statiner (som jag gjorde för 2½ år sedan). Statiner som har en oerhört negativ betydelse för immunförsvaret och i en rad andra sammanhang som reducerande faktor för coenzym Q10 som riskerar försvaga alla muskelfunktioner inte minst hjärtats. Själv drabbades jag genom statinerna av tremor, som dock nästan helt försvunnit efter LCHF-start. I min sammanställning till barn, barnbarn och vänkrets runt mina samlade kunskaper kring det metabola syndromet och finesserna bakom LCHF, sammanställde jag 2017 mina tankar bl.a. runt statinerna och eländet med dessa på första pärmsidan i form av följande: När jag nu i efterhand öser igenom allt som sagts om statinernas "undergörande" verkan, är lätt att inse vilken fara för immunsystemet som statinerna egentligen innebär. De kinesiska observationerna på att avlidna coronasjuka i högre åldrar uppvisade låga kolesterolnivåer, förefaller tala mot vansinnet i att med statiner minska leverns produktion av kolesterol i coronatider. I vanlig ordning har Lars Bern och Ralf Sundberg tagit upp statinerna som en möjlig orsak till att så många äldre fått sätta livet till genom coronaviruset. Deprimerande att läsa sida upp och sida ner från tidigare decenniers kolesterolforskning och att ingen läkare tagit upp det märkliga i att fortsätta skriva ut statiner. Typiskt att just Lars Bern och Ralf Sundberg nu är de enda som vågar sticka ut hakan i sammanhanget. Lars Bern påpekar att statinerna hittills dragit in 1 000 000 000 000 $ i vinst (eller omsättning) och att det är närmast självklart att läkemedelsföretagen kämpar för försvaret av kassakon trots risken att folk kanske dör av för låga kolesterolnivåer.
 4. Det du påpekar är naturligtvis korrekt. Men om upptagningsförmågan är dålig kommer tillskottet ändå att vara viktigt - utan D-vitamin är alla illa ute - helt nollad är ju inte kroppen. Vad gäller Corona-viruset förekommer nu en sådan anstormning av statistiska uppgifter att det blir mycket svårt att härleda dödsfall på ett sansat sätt. Fejkade uppgifter gör inte saken lättare att genomskåda. Min uppfattning är att en enda intressant kroppsfunktion egentligen finns att ta hänsyn till, för att på bästa sätt övervinna en ev. smitta - immunförsvaret!!! Statistiskt sett bör LCHF-kosten då vara till fördel, då immunförsvaret tveklöst stärks av den dieten. Man kan fråga sig varför medelhavsländer som Italien och Spanien nu tävlar om högsta dödstalen. Den medelhavskost som en del dietister (icke-veganer) talar om, förefaller inte hjälpa långt. För min del under 2½ år med LCHF har jag i varje fall märkt en mycket tydlig förändring - inga förkylningar, inga infuensor, ingen feber, inga ålderssymtom eller tråkigheter på god väg mot 90 års-strecket. Detta trots kontakt med barn, barnbarn och barnbarnsbarn. De 10 -15 % över 70-80 som stryker med har f.ö. i vanlig ordning en rad åkommor som de medicineras för. Man kan undra om inte själva medicinen kan vara ett problem i sig. I USA förefaller mediciner segla upp som främsta dödsorsak men trots det förefaller den äldsta generationen i allt högre utsträckning överleva sina barn - kan det vara de yngre generationerna som äter mest medicin?
 5. Dock inte vad gäller D-vitamin. Den som bor i Sverige kan vi nog anta lider brist på D-vitamin under större delen av året. I norra Sveige har flertalet D-vitaminbrist. Sjukvårdens rekommendation om tillskott ät löjlig. Dagligt intag på 50 - 100 mikrogram förefaller ge bra nivåer men bör kompletteras med K2-vitamin för att kalcium/magnesium hamnar rätt och inte stannar till i annan vävnad än benstommen.
 6. Har du hittat info om detta på nätet? I varje fall förvånar det inte!
 7. Just att det rör sig om ett mycket stort basmaterial i Italien (i storleksordning fyra, fem gånger högre medeltal för dödsfall än övriga länder, ger anledning till funderingar i den riktning du tar upp. Ser man på variationen i Sverige, kan man visserligen se stora avvikelser i region efter region, som finns anledning att fundera över: https://forum.kostdoktorn.se/topic/16135-stora-coronatråden/?do=findComment&comment=161402 Likväl avviker våra medeltal för hela landet kraftigt från italienarnas. Tiden får utvisa om vi kommer att närma oss Italienarna när Sverige kommit i samma utvecklingsfas. Av utvecklingen hittills att döma förefaller det inte så.
 8. Man kan verkligen fråga sig vad som gör att vissa områden i Sverige statistiskt skiljer sig så kraftigt från varandra? Södermanland, Dalarna, Stockholm, Kalmar avviker kraftigt från landet i övrigt. Dalarna kan ju knappast jämställas med tätt befolkade storstäder, så det måste rimligen finnas andra skäl. Någon som har synpunktder? De rödmarkerade visar en dödlighet = 4,4 % (78/1801) Medan övriga tillsammans visar 1,2 % (24/1985) En mycket stor skillnad1
 9. Där är du helt rätt ute. Om man skulle gruppera medlemmarna inom olika vetenskapliga discipliner och deras känsla för matematik, kan man i varje fall våga påstå att medicinarnas känsla för statistik inte ligger i den absoluta toppen - det samma gäller IPCC i FN, vad gäller klimatalarmismens representanter. Hör man en medicinare orda om de statistiska fördelarna med en viss medicin, får man ofta ett stort frågetecken målat i läkarens ansikte, om man ställer frågan runt den minskade risken för fortsatt sjukdom - om den är absolut eller relativ. Om t.ex. risken för sjukdom är 2 % utan medicin och 1 % med, ger det för flertalet knappast anledning till att acceptera medicinering - men om läkaren utgår från läkemedelsföretagets reklam, och ger samma siffror i relativa siffror (50% riskminskning), blir reaktionen ofta en annan! Vi vet ju alla hur många studier som dyker upp "tretton på dussinet", som tror sig visa fantastiska resultat med utgångspunkt från korrelationdata.
 10. @patrix https://forum.kostdoktorn.se/topic/16135-stora-coronatråden/page/2/?tab=comments#comment-161368 Utmärkt dragning. Flertalet av oss, även upp mot 90-årsåldern, har nog en känsla av att Vernon Coleman ligger inne med mycket sunt förnuft.
 11. EGENDIAGNOS COVID-19 (CORONA) De första symtomen kommer inte direkt efter smittning. Senaste studier visar en genomsnittlig inkubationstid på ca. fem dagar. 80 % utvecklar milda effekter, 15 % allvarliga effekter och 5 % kommer i kritiskt tillstånd oftast äldre >70 års ålder. När symtom uppträder kan de liknas vid lunginflammation. Skillnaden mellan vanlig lunginflammation och COVID-19 ligger i att inflammationen förvärras över tid oftast utdragen. Vanligtvis kommer de flesta sjukhus att behandla med antibiotika och patienterna kommer att stabilisera sig och sedan börja bli bättre. Dag 1: (efter inkubationstiden) Feber (+ en grad över normaltemperatur, sedan högre), torrhosta (50%), andnöd (30 %) trötthet (50%), muskelsmärta (30 %), halsont och huvudvärk. (ovanligt med diarré eller illamående - i så fall en eller två dagar tidigare). 99% utvecklar hög feber. Dag 5: Eventuellt svårt att andas, särskilt för äldre eller den som tidigare haft nedsatt hälsa. Dag 7: Genomsnittlig tid för intagning på sjukhus om behov uppstår (vanligast för äldre). Dag 8: Vid svåra fall utvecklas akuta andningsbesvär, som uppstår när vätska byggs upp i lungorna. ARDS (Läs=Akut inflammatoriskt tillstånd med respiratorisk svikt tillsammans med lungödem förenat med syrebrist (ofta dödlig för äldre, om tidigare sjukdomssymtom för andra sjukdomar finns - se pkt. 10 ). Dag 10: Om symtomen försämras visar det att sjukdomens utveckling kräver intensivvård. Vanligtvis tillkommer buksmärta och aptitminskning i högre grad jämfört med mildare fall. Dödligheten i snitt ca. 3 % (vid >80 års ålder 10 till 15 %) Dag 17: Genomsnittlig tid på sjukhus för återhämtning från viruset = hemförlovning efter 2 1/2 vecka Min sammanställning har bl.a. utgått från nedanstående referens (främst kinesiska erfarenheter) https://www.businessinsider.com/coronavirus-covid19-day-by-day-symptoms-patients-2020-2?r=US&IR=T JÄMFÖRELSE MELLAN COVID 19 OCH ANDRA VIRUS ETC. Anmärkning: Relativsiffrorna utgår sannolikt från stort mörkertal sjuka (i hemvård), flertalet siffror alltså från anmälda fall (Läs=andel- risk/dödstal för stort).
 12. Bra sammanställning. Eftersom man via Kina kände till den snabba virusspridningen och de ökade riskerna i högre åldrar (framför allt som belastas av tillkommande sjukdomar före smittotillfället), borde på ett mycket tidigt stadium de mest utsatta äldre varnats och de yngre fått ta viruset för att snabbt bli immuna.
 13. Du menar att vi i Sverige skulle börja bry oss om att tillämpa effektiva metoder? Bry oss om personalen?😇
 14. Vi är nog överens om att statistiker är ett släkte för sig och självklart har du rätt i att nedsättningen av olika organs funktion inte kan korreleras linjärt efter åldern. Statistikerna nöjer sig med att presentera utfallet som ett antal genomsnittsvärden för några åldersgrupper. Inte lätt att införa funktionella data för en population, som gör att man kan förfina statistiken per organkombination. I framtiden kanske man kan finkalibrera statistiken efter tillämpad kost. Då kommer förhoppningsvis LCHF-entusiaster att uppvisa fin statistik för olika sjukdomstillstånd. Just nu ser jag själv naturligtvis med intresse på utvecklingen och hur jag kan stå emot virusproblemen. Jag har inte långt till 90, så det blir intressant.
 15. Bl.a. det genomsnittligt försämrade immunförsvaret för varje åldersgrupp är det som statistiken utgår från. Åldern har för uppkomsten av praktiskt alla sjukdomstillstånd stor negativ betydelse - alla kroppsorgan försämras med åldern! Det är därför som vi i detta forum tillämpar LCHF-kost. 😇🍷
 16. Det finns några olika typer av personligheter: - De som struntar i allt - De som struntar i risken att dö - De som struntar i risken att smitta andra Vi kan dock vara lugna, regeringen har situationen i sitt grepp och sköter den successiva rapporteringen perfekt. Från igår har man utökat rapporteringen om frekvensen döda från 2% till 3 %. Vi tackar för den rejäla rapporteringen (50 % ökning på ett dygn)!
 17. Nu får vi på Radio höra att Sverige går försiktigt fram jämfört med andra länder!!! Nu har man ändrat antalet personer i grupp från 500 personer till 50!
 18. Tja... om man befinner sig i 20-40-årsåldern är ju 0,2 % dödsrisk inget att hänga upp sig på. Värre kanske om risken att dö är ett till tre på tio, om man är över 85 år.
 19. Tja... om man befinner sig i 20-40-årsåldern är ju 0,2 % dödsrisk inget att hänga upp sig på. Värre kanske om man är över 85 år och risken att dö är en 1 till 3 på 10 - det låter ganska obehagligt. På det här forumet kan dock den kost vi använder dämpa faromomenten.😉 P.S. Den snabba smittspridningen ökar i varje fall risken för de särskilt känsliga att råka illa ut. Även om det finns andra virus, som medför ännu större risk att dö för den som smittats, gör detta inte att den större smittspridningen får en mildare effekt för det större antalet angripna.
 20. Kickilotta tipsade om Dr. Berg som alltid beskriver det som intresserar honom och lyssnarna på föredömligt pedagogiskt sätt. Härunder hans sammanfattning hittills: Först presentationen av Coronaviruset, där han stressar ketonernas betydelse: Sedan vilka förbättringar av immunförsvaret som kan göras: Här är videorna: https://www.youtube.com/watch?time_continue=652&v=K_qmjTJ6RLQ&feature=emb_title https://www.youtube.com/watch?time_continue=820&v=F91E9SoIUHo&feature=emb_title
 21. I dessa sena timmar (dagar) berömmer sig regeringspartiet via sina talesmän genom statsministerns tal till nationen. Detta trots att allt man gjort i vanlig ordning skett alltför sent i utvecklingen. Naturligtvis skulle alla flygpassagerare, främst från Kina och Italien, i ett tidigt skede testats och internerats direkt vid flygplatsen. Istället lät man alla fritt försvinna ut i samhället till att sprida viruset. Redan för länge sedan måste ha varit uppenbart att någon av de tusentals passagerarna var smittade - flertalet utan att veta om det. Vad gäller att mörka... när skall våra makthavare fatta att sanningen förr eller senare uppenbarar sig. När var det sist någon som trodde politikerna bry sig om folket?
 22. Vi frågar oss så varför "experter", massmedia och politiker inte vågar ta i verkligheten? Kan det vara PK-samhället som ligger bakom? Vad som nu börjar utvecklas i Sverige fanns, som en öppen bok att beskåda i andra EU-länder inkl. Kina långt innan läget försämrades i vårt land.
 23. De två procenten är ett genomsnitt på redovisat antal smittade såväl i Kina som i Sverige. Antag att mörkertalet är det dubbla, då hamnar vi på en procent i genomsnitt. Högt nog också det. För de äldre >50 lär det dock bli större siffror än 2 %. Min uppfattning är att många tonar ner risknivåerna av rädsla för sanningen. Vad gäller italienarna har man inte riktigt kunnat förklara den högre dödligheten. Andelen äldre är ganska stort men det förklarar inte allt. Kan det vara kosthållet? Eller att många äldre är rökare? Fattigdom? Rökig miljö?
 24. Mina kommentarer i blått!