Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  1 726
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  53

Allt postat av Nils Engström

 1. Du missuppfttade mig - det motsatta rörde just motsatsen till dehydrering att det mer var fråga om att späda ut elektrolytetrna med för mycket drickande istället för ätande!
 2. Du tänker helt rätt - alltid det som ger anledning att ta upp livsstilsfrågor som måste inleda. Så långt en försiktig diskussion om bakgrunden till problem funnits, går allt bra. En liten bit längre så kommer taggarna ut och muren skjuter i höjden. Observera att det är en mycket nära vän det gäller som vet att jag är välmenande men ändå sker motståndet med explosiv verkan - exempelvis innebär bara ordet socker ett tvärt avbrott i all diskussion - därför gäller det att linda in detta på alla upptänkliga sätt.
 3. Där är problemet! Hur kommer man åt det med rationella metoder????
 4. 1. Visst har jag använt mina egna erfarenheter som belägg för kostomläggningens positiva effekter. Däri ligger en del av mina bryderier. Hur kan någon bortse från det fantastiska i att en nära vän, som närmar sig 90-årsstrecket, i denna sena ålder blivit fri från all sin tidigare medicinering för: - diabetes 2 som en serie läkare under åren beskrivit som en kronisk sjukdom som måste "underhållas" med medicinering livet ut och beskrivit urvecklingen av slutstadiet i form av insulininjicering i magen. - högt blodtryck som också klassas som kronisk med livslång medicinering. - "normalisering" av lipidprofilen som "måste" medicineras med statiner livet ut till att minska risken för hjärtinfarkt. Om någon helt främmande människa, med normal övertro på "läkemedlens" undergörande effekter, skulle visa misstro, det kan jag förstå. Alltså att enbart en kostomläggning kunde möjliggöra sådan verkan att medicineringen ovan kunde sättas ut. Människor är trötta på att höra talas om underdieter som skall lösa alla problem. I det privata har X fått följa min LCHF-utveckling under snart två och ett halvt år. Dessutom fick X med egna ögon i pappersform nyligen se mina fantastiska resultat sedan september år 2017 tills nu - 45 blodparametrar i grafisk form - alla i perfekt överensstämmelse med idealvärdena. Visserligen har glädjtillrop för min skull hörts under åren men det förbryllande ligger i att inga bevis i världen verkar öppna ögonen för X egen tillämpning, som verkligen finns mycket stort behov för. 2. Det rör sig om en mycket intelligent, rationell och pragmatisk personlighet. På alla tänkbara områden har X kunnat ta råd under åren. Dock reser sig oöverstigliga hinder till kommunikation, direkt när kostfrågan kommer på tal. Det är med stor sorg som jag, i varje fall tillfälligt, tvingas se en riskabel negativ utveckling komma, utan att kunna ingripa. Vädjandena från X att slippa höra råd i kostfrågan måste jag naturligtvis respektera.
 5. Tyvärr har du rätt, men med en mycket nära vän, som man vill det bästa och som man inte vill se gå ner sig, har man svårt att överge!
 6. Varför min uppfattning är som den är, bygger dels på min breda kännedom om X, dels på erfarenheter som kommer från andra håll bl.a.: En god vän med hustru som fick all kostinfo (hustrun följde någorlunda infon hon fick) men mannen negligerade allt i bessewisser-stil. LCHF har ju visat sig mycket positivt påverka tidig demens - en liten släng av sådan kunde jag se allteftersom negligensen inför råden successivt ökade. Mannen finns nu på vårdhem, går inte ur sängen, utvecklar alltmer av demens och är i princip opåverkbar, oavsett argument. På vårdhemmet struntar man i sängliggandet och kommer att låta honom långsamt avlida. Om det tar ett år eller två, möjligen längre, är svårt att säga. Så långt har min betydligt yngre vän X inte kommit men hans intellektuella skärpa har minskat (i varje fall i det aktuella avseendet) och det kan inte förklaras på annat sätt att det rör sig om allvarlig brist på viktiga födoämnen. En annars mycket rationell och pragmatiskt tänkande människa.
 7. Fast smörgåsbord är det så bra?😇 Skämt åsido - en serie utsökt intressanta föredrag, som verkligen kan rekommenderas för forumets medlemmar!
 8. LCHF har jag inte nämnt. Jag avsåg verkligen teoretiska komponenter i mat överhuvud taget som inte äts och därför inte kommer kroppen till del - ett allvarligt läge som utan ingrepp bara kan sluta på ett sätt. Frågan är bara om sjukvården ytterligare kommer in i bilden och mörkar verkligheten genom att dölja symtomen eller om en livgivande kostväxling blir av.
 9. Flertalet viktiga som redan skapat problem och med tiden, utan åtgärd ger allvarliga problem. Detaljer undviker jag.