Gå till innehåll

Nils Engström

Plusdatamedlem
 • Innehållsantal

  2 185
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  80

Allt postat av Nils Engström

 1. Kan vi inte vidarebefordra detta till Tegnell m.fl., som anser att vår svenska kost (enligt dietisternas rekommendationer) är så bra och så väl vitaminberikad att D-vitamin saknar betydelse att tillföra som tillskott i Covid-19-tider. Han nämner aldrig ett ord om Finlands D-vitamintillskott för "barn" upp till 20 års ålder.
 2. Tveksamt om det finns någon på nätet som bättre än Cummins kan lägga ut texten - nästan oavsett område. En suverän pedagog - en av våra absoluta favoriter! En av dem som kommer nära, när det gäller att beskriva vansinnet i kostrekommendationerna via statliga myndigheter världen runt, är Nina Teicholz! En fröjd att se henne t.ex. i: https://www.youtube.com/watch?v=fJEHiQKqfZM
 3. https://www.evaluate.com/vantage/articles/news/trial-results/first-data-hint-t-cell-immunity-covid-19 och http://www.oxfordimmunotec.com/north-america/news/data-showing-sars-cov-2-reactive-t-cells-associated-protection-covid-19-can-detected-measured-using-oxford-immunotecs-t-spot-technology/ ger intressanta iakttagelser - kanske 25 % av befolkningen har immunitet utan att ha varit smittad. Det innebär ytterligare stöd för tanken att med alla tillgängliga medel förstärka immunförsvaret (bl.a. med D-vitamin). Det som Tegnell häromdagen tonade ned, med förklaringen att den svenska
 4. För mig, som varit utan vaccin under något 70-tal år, finns i varje fall ingen anledning att börja nu. Särskilt när allt pekar på att en bättre utväg står att söka i bra kost och optimalt fungerande immunförsvar. Den rekommendation som svensk skolsjukvård uppmanar till, förefaller för äldre äldre, definitivt inte vara till nytta för oss (den milda versionen)*. Med utgångspunkt från egna erfarenheter under åren före och efter LCHF-starten för tre år sedan, tolkar jag den aktuella studien ge ytterligare stöd för min fortsatta icke-vaccineringslinje. *Den andra versionen är att huvuddelen
 5. Där är vi fullt överens. Möjligen är vi något olika luttrade. Observera att jag refererat till en peer review - den man först bör kika på (gäller som du vet alla studier) för att få bästa möjliga begrepp om originalstudien. Den nu aktuella anses i en rad viktiga avseenden vara välgjord - det jag utgår från. Intressant är att se statistiken från så många länder sammantaget inte i något avseende visa influensavaccinering visa förberedande fördelar inför en eventuell smitta av Covid-19. Tvärt om visar risken för dödsfall öka för den som den före virussmitta varit vaccinerad för säsongsinflue
 6. I praktiskt taget alla studier, som visar resultat som talar för läkemedelsföretagens agenda och är finansierade med resurser från läkemedelsindustrin ger alltid anledning till misstroende. Som vi exempelvis ser inom kostområdet (lågkolhydratforskningen) är läkemedelsindustrin mycket sällan intresserad av att bekosta hithörande forsking, om de inte får bestämma hur resultatanalysen utformas. P.S. Jag tror vi refererar till olika stidier - nu ser jag vad du refererar till. Statistiken runt ifluensavaccinet och riskerna för smitta via Covid-19 efter vaccinering med influensavacc
 7. Vid det här laget, om man ser till intressenterna, vilkas resurser ligger bakom utförda studier, är man luttrad. P.S. En förklaring till skillnaden i döda/kapita i Finland och Sverige ser jag bl.a. i att finska forskare och regering utvidgar D-vitamin som tillskott för barn till 20 års ålder.
 8. Observera att de siffror på effektiviteten som hittills angivits enbart grundar sig på läkemedelsföretagens statistik runt yngre. De har uttryckligen påpekat att man ännu inte kan avgöra verkningsgraden för äldre människor. Något som antyder det alla virologer av erfarenhet känner väl till, att virusvaccin för äldre generellt har mycket låg eller ingen betydelse (t.o.m. riskökande för nästkommande virusinfektion). I själva verket anser välrenommerade vetenskapsmän på området (som vågar yttra sig eller skyddas av pensionen) att huvudsakliga skyddet för äldre ligger i att med alla medel för
 9. Hur många i Internetpubliken kommer fram till den slutsatsen? Med de resurser och den lobbyverksamhet som sköljer över alla befolkningar är det inte lätt att stå emot. Man bör känna till att Judy Mikovits hör till dem med hög vetenskaplig status (verklig) på området. Hon skulle aldrig gå ut med att namnge topparna i vaccineringshärvan, om hon inte hade torrt på fötterna. Mängder med läkarlag har f.ö, pekat på den rad samband som ger stöd åt det som kommer fram. Det är i detta fall inte fråga om spekulationer utan väl grundade samband.
 10. Det vore sensationell om hon inte skulle ha fått kritik med tanke på att hon dristat sig att namnge topparna i härvan - Mr Virus etc.. Detta trots risker för liv och lem. Under tiden fram till att ett "verksamt" vaccin mot Covid-19 presenteras, bör enligt min mening det största intresset riktas mot de risker som en säsongsvaccinering mot infuensa innebär för den som blir smittad av viruset. Statistiska fakta från en lång rad länder talar sitt tydliga språk. Spekulationer om kommande vaccin ser jag som meningslösa!
 11. Bäst är nog att kika på stora sammanställningar typ nedanstående, då behöver man inte välja, åtminstone vad gäller mellanliggande influensavaccinering, som ökar risken att råka illa ut, om man blir smittad. https://peerj.com/articles/10112/ Utöver ovanstående är sajten nedan skrämmande - vi har tidigare sett motsvarande beskrivet i annat sammanhang. https://bittube.video/videos/watch/d87c4383-3651-4d57-9ef8-6265df925c61?fbclid=IwAR3N2wZYg4bAhTCqzUA7JBZz57MfoGJukwImKtM7VHN4wmu6kEuXqAbvDqY väl värt att lita på och ta till sig! Personligen råkade jag för många år s
 12. Såvitt jag vet har redovisningen skett på liknande sätt i våra grannländer. Den stora skillnaden mellan länderna är den fullständigt katastrofala hanteringen av de äldre i Sverige jämfört med grannländernas. I begreppet "hantering" lägger jag följande för Sveriges del: När pandemin inleddes i vårt land, utfördes i stort sett ingen ordentlig analys på äldreboendena, om vilka åtgärder som borde vidtas för att minska smittspridning (regelverk för personal, utrustning och förstärkning av de intagnas immunförsvar etc.) - i Stockholm ren katastrof. De som i det inledande skedet fick sju
 13. Inne i referensen finns synnerligen intressanta lektioner: https://cluelessdoctors.com/2020/05/25/covid-19-from-up-close/?fbclid=IwAR1gkerUFb-X3kznwbDNZk6Nh2vtfox4hWeuzoUVNg-yJ7w3l0KIndL19nY som via text och video förklarar att Covid-19 egentligen inte i första hand har med lungorna att göra, snarare med hjärtat och blodkärlen. Att rekommendera för alla som vill förkovra sig runt sambanden bakom pandemin.
 14. UTVIDGNING AV EGENDIAGNOS- OCH ÅTGÄRDSMODELLEN GENOM FORUMMEDLEMMARNA Med den stora erfarenhet som forummedlemmarna i sin helhet har t.ex. vid kostväxling till LCHF, vore bra om kloka synpunkter, främst sådana som behandlar problemen som uppkommer under de första veckorna eller månaderna efter kostväxlingen, kommer på pränt i lämplig form under de rubriker som modellen bygger på. Var om någonstans kunde mer värdefull information finnas samlad än på Kostdoktorns forum? Dels finns mycket skrivet av forummedlemmarna under åren, som fortfarande är aktuellt, dels har många frågeställning
 15. 1. Alla som har intresse och ambition att låta kosten styra kropp och psyke till att hålla sig friska. 2. Det innebär naturligtvis en klar fördel men utesluter inte nytta för folk i övrigt. 3. Min ambition sträcker sig dock inte så långt att någon t.ex. utan dator eller intresse för att tränga in i metabolism och sund kost skulle övertygas - en vanligen hopplös uppgift, när det gäller folk över pensionsåldern med främsta inriktning att få njuta sitt otium. Eftersom jag presenterade modellen här, räcker det egentligen med forummedlemmarnas intresse. 4. Vore intressant med en l
 16. I själva verket skiljer sig upplägget bakom möjligheten till egendiagnos inte särskilt mycket från den rutin en läkare tillämpar - diagnos medicinering. Vad LCHF-människan med fördel kan övergå till är att byta ut den artificiella medicinen mot kostväxling resp. vissa tillskott, som maten inte i tillräcklig grad innehåller. Den verkligt stora skillnaden är att åtgärden för att tillfredsställa kroppens behov inte medför annat än livslång användning av naturliga näringsämnen, istället för artificiella produkter som kroppen vill göra sig av med.
 17. Som många kloka kommentarer i tråden antyder, har yttranden som innebär motvilja mot fett byggts upp under decennier av felaktig information i kolesterolhypoteserns kölvatten. Nu när den senare kan anses död (utom inom Socialstyrelsens, Läkemedels- och Livsmedelsverkets domäner) är det dags för samhället att generellt få en friskare syn på sättet att äta. När man t.ex. hör folk med avsky yttra sig om vispgrädde eller smör och beskriver den feta smaken av helmjölk som äcklig, inses lätt hur långt "smartamatengänget" drivit utvecklingen. När var det förr i världen, någon som kunde tänka sig att
 18. ÅTGÄRDSDEL VID NÄRINGSBRIST KOMMENTARER / FÖRSLAG / TILLÄGG / FÖRBRÄTTRINGAR / SAKFEL, ORD, STAVNING INFÖRS I BASTRÅDEN HÄRUNDER: Klicka härunder på: för den som vill tillägga förbättringar etc. fortsättning enligt BLÅ TEXT ovan.
 19. Härefter kommer i en separat tråd mitt förslag till upplägg för en EGENDIAGNOS- OCH ÅTGÄRDSMODELL, främst inriktad på näringsbrist att åtgärdas med kostomläggning eller näringstillskott. Principen liknar till viss del den som läkaren tillämpar: först diagnos efter blodanalys eller på iakttagelser / diskussion med patienten val av "läkemedel", vanligen till att dölja symtom för långvarig insättning (FASS som bas) "långvarig" ofta liktydigt med livslångt bruk, sällan till verklig bot. Ser man till resultaten som dagens skolmedicin uppnår vid generell tillämpning på äldre
 20. Just nu ser förhållande i Norden ut som här. Hur skall Tegnell förklara att två av våra grannländer fortfarande har ca, en tiondedel så hög dödlighet som Sverige och en (Danmark) ca. en femtedel? Den relativa dödligheten (gröna siffror) anger förhållandet till Sverige. När Tegnell får frågan runt skillnaden mellan dödstalen i Sverige och grannländerna glider han förbi frågan och påpekar liknelsen med Italien och Spanien vara mer rimlig!!! Fortfarande inget ljud som antyder hur man rejält skulle kunna reducera dödligheten genom kostråd och rekommendationen till äldre i hem och
 21. Ja, det var verkligen ett understatement! När Bergö efter studier på möss kastar fram långtgående tillämpningar på människan, bör han vara försiktig. Inte minst viktigt att tänka på är att människor utanför laboratoriemiljön, saknar den bakgrund som krävs för att bedöma relevansen för människan av olika former av studier och studieresultat. Det man inser, efter att ha tagit del av en lång rad studier på området och konkurrerande forskares uppfattning, som nagelfarit Bergös forskning, står klart att han missar en rad väsentliga fakta som andra forskargrupper kommit fram till. Det obet
 22. Flertalet på detta forum är klara på att den mat som livsmedelsindustrin står för har stora brister. Också att just brister i form av vitaminer, spårmetaller etc. grundlägger de sjukdomar som läkemedelsindustrin med glädje kompenserar via medicinska preparat, med vilka läkaren medvetet eller omedvetet avser att dölja de verkliga problemen (symtomen) för patienten. Rubriken nedan till en tidningsartikel och innehållet i den säger hur illa ställt det är inom skolsjukvården (vi har hört det tidigare): Med tanke på att Lars Bern med vetenskapliga belägg uttrycker motsatsen till uttaland
 23. Mer och mer inser man hur viktigt det är att ha koll på matvaruindustrin, vad gäller näringsinnehållet i dagens "klimatsmarta" mat. Möjligen hörde några av er på dagens P1 (efter kl. 10:00) om hur dålig koll producenterna har på sina produkter, vad gäller just näringsinnehållet - inte minst med avseende på hur stor andel av deklarerade näringsämnen som kroppen kan ta upp. Lyssna gärna av det programmet. Vem vet, kanske det katastrofala förhållandet mellan andelen dödsfall i Covid-19 i Sverige och övriga Skandinaviska länder just beror på ökad näringsbrist genom den klimatsmarta svenska ma
 24. Det du beskriver om det naturliga i att huvudsakligen hämta näringsämnen ur födan är analogt (fast i omvänd ordning) med det som skolmedicinen i alltför hög grad under många årtionden missat. Dvs. att i flertalet diagnoser, läkarna överhuvudtaget negligerar kosten och tror sin uppgift vara att dämpa symtom med s.k. "läkemedel", när de borde lägga ner betydligt mer tid på att analysera orsakssambanden. Kosten och livsstilen i övrigt borde ingå som en viktig del i medicinareutbildningen. Det kan aldrig vara rätt (eller rättvist av läkemedelsföretagen) att t.ex. tvinga amerikanarna dö p.g.
×
×
 • Skapa nytt...