Jump to content

Nils Engström

Plusdatamedlem
 • Posts

  2,498
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  101

Everything posted by Nils Engström

 1. Av det som går att utläsa av studier och resonemang runt mängder finns egentligen inga gränser uppåt. En intressant iakttagelse, efter en periods uppehåll av blodtrycksmätningar, har jag för egen del (ad hoc), vid blodtrycksmätningar under de senaste dagarna uppmätt blodtrycksnivåer (normala för 20-åringar) som sannolikt måste, vid sidan av LCHF-kosten, ses som resultatet av intagen kombination C-vitamin (5-6 gram fördelat under dagen), D-vitamin (5000 IE dagligen) och K2-vitamin (270 - 300 ug dagligen). Min blodtryckshistoria är följande: - för 28 år sedan 170/85 vilket föranledde min dåvarande läkare att skriva ut blodtryckssänkande medicin (dum nog accepterade jag förskrivningen). - därefter med medicin medeltryck sällan under 140/80. - efter växling till LCHF-kost (sept. 2017) utan medicinering - några månader senare - medeltryck över dagen 130/80. - intaget K2-vitamin från 2017 90 ug dagligen - höjning av intaget K2-vitamin från 90 ug till 270 - 300 ug dagligen under ca ett år fram tills nu Mina blodtrycksmätningar under senaste dagarna ligger nu på mellan 125/85 till 114/75. Med tanke på att jag råkar vara 85-plussare är nivåförändringarna sannolikt att beteckna som anmärkningsvärda. Dock ligger effekterna av kombinationen LCHF, och vitaminerna C, D och K2 i linje med holländarnas studie i trådens början. Mina erfarenheter bekräftar bara nämnda studieresultat. Det betyder att vi gamlingar bevisligen kan föryngra oss enligt de holländska experterna. K2-vitaminet hyvlar alltså bort en del av det kalcium som under åren lagt sig som en hård skorpa över åderförfettningen. Det talas om 30 - 50 %. Den ökade flexibiliteten hos blodkärlen, särskilt i hjärtats kransartärer och halsartären, gör att blodet vid hjärtats kontraktion dels möter mer flexibla blodkärl än tidigare, dels blodkärl med större inre diameter, som därigenom kräver mindre tryck för behövligt blodflöde. Vid dessa blodtryck lär man kunna utläsa att njurarna är nöjda med blodförsörjningen. P.S. Ni som kör kombinationen D3/K2-vitamin - har ni liknande erfarenheter runt blodtrycket?
 2. Du blev snabbt gammal i gården sedan den 4/7 eller 7/4?
 3. Errortexten som kom upp underst verkar också ha fixats. Det enda felet som förefaller kvarstå, är att alla forummedlemmar är nya på forumet.
 4. Företaget som skrev ut falska bevis om antikroppar, hade inte lämnat in proverna för analys. Man hade naturligtvis, före verksamhetsstarten, konstaterat att PCR-testet (framför allt snabbtestet) ändå inte fungerade - varför då betala för testerna. Kunderna ville ju ha negativa svar, så att de kunde semestra utomlands. Hade man lämnat in proverna för test fanns ju risk för positiva resultat, sådana kommer ju fram slumpvis. Bättre då att konsekvent bara skriva ur ett och samma svar, så att kunden kunde resa på semester.
 5. Ytterligare en info kom upp, när jag sökte upp annans inlägg, då kom följande upp: Hoppsan. Webbplatsen https://forum.kostdoktorn.se/ har upplevt en kränkning av nätverksprotokollet som inte kan repareras. Sidan du försöker se kan inte visas på grund av att ett fel i dataöverföringen upptäcktes. Kontakta ägarna till webbplatsen för att informera dem om detta problem. Dock hittade jag inlägget när jag sökte inlägget på annat sätt. Tydligen har denna uppdatering, som tidigare uppdateringar, fört med sig en lång rad problem. Leverantören har väl redan fått all info. Bara att vänta! Sannolikt ett banalt fel.
 6. Beroende på vilken kost man äter får bakteriekulturen olika skepnad. Det som brukar sägas om olika människors sätt att reagera olika kraftigt på olika ingredienser i mat eller dryck, kan naturligtvid bero på vissa nedärvda egenheter men det sannolika är nog att livsstilen, matkulturen har större betydelse. Ett typexempel är kaffedrickandet. En del människor reagerar mycket kraftigt bara på en kopp, andra kan bälga i sig obegränsat med kaffe, även sent på kvällen utan att ha svårigheter med sömnen. Kan det vara kosten i övrigt som har störst betydelse, ja sannolikt.. Under lång tid har det vanliga bland forskare varit att i olika sammanhang påpeka arvsanlagen ligga högt i betydelse på alla listor. Visst är det klart att utan musikalitet, det vore omöjligt att spela ett pianostycke av Rachmanninov - en icke-musikalisk skulle behöva en månads eller års träning får att hjälpligt spela mer än något tiotal noter - så där är ingen tvekan. Med mage-tarmkanal är det enligt viss expertis annorlunda. Alltfler menar att olika anlag kan initieras eller dämpas via livsstillsfaktorerna. Ser man på olika former av cancer förefaller klart att anlagen påverkar endast mellan 5 och 15 %. Med rader av överkänslighetsfenomen för kostens ingredienser är det sannolikt på liknande sätt. T.ex. är känsligheten för mejeriprodukter direkt knuten till vanorna under barndomsåren. Många invandrare utan sådan vana får ofta problem. Sannolikt kan de flesta, efter att ha växlar till annan kost, räkna med att bakteriemiljön i mage och tarmar anpassar sig och ev. problem rättar till sig efter en tid. Så, folk får ha lite tålamod och vänta bort problemen inte bara kategoriskt påstå dessa vara omöjliga att tåla.
 7. Aseem Malhotra påpekar att den som övergår till lågkolhydratkost typ LCHF, på tre veckor väsentlgt skulle minska risken att bli sjuk i Covid-19. Om man rakt av skulle välja mellan hans välgrundade synsätt och vad som antyds i refererad studie är naturligtvis Aseem Malhotra i topp. Intressant vore att höra hans uppfattning om studien. Om man fick spekulera, skulle Aseem Malhotra sannolikt uttrycka sig i stil med att: huvuddelen av studien i princip innebär en jämförelse mellan proteinbaserad animalisk kost och växtbaserad kost. redan av skälet ovan innebär studien ingen bärande jämförelse mellan t.ex. LCHF-kost och växtbaserad kost, eftersom LCHF i hög grad innefattar växtbaserade ingredienser. studien är byggd på intervjuer per protokoll som folk fyller i, vilket ger liten träffsäkerhet studien tar överhuvudtaget inte hänsyn till att begreppet lågkolhydratkost i dess verkliga betydelse dvs. att den i första hand avser icke-glukosbildande sådan. Bladgrön föda eller i övrigt färgade grönsaker med inslag av bär och liten mängd frukt är självklara ingredienser i LCHF. det finns en överväldigande mängd forskning på vetenskapligt hög nivå, som visar varför lågkolhydratforskningen (med dess korrekta innebörd) kommit till de slutsatser som t.ex. LCHF bygger på. de multifaktoriella samband som har med kosten att göra bara låter sig beläggas av noga kontrollerade studieupplägg som t. ex. Sarah Hallberg framhåller i sin forskning. Man kan förklara studieresultatet med korrigering för ålder, kön, rökvanor boendekultur etc. men kommer ändå aldrig till pudelns kärna. Hur skall man t.ex. väga in olika frekvens allvarligt insjuknade i olika länder med olika klimat eller med olika nivå på sjukvård etc.? Även sådant som olika användning av läkemedel typ hydroxiklorokin, ivermektin eller kosttillskott typ C- D-vitamin, zink etc. gör det närmast omöjligt att få en rättvisande jämförelse. Av de 2 884 deltagarna i studien, insjuknade 568 i covid-19. Av dem fick 138 måttlig till svår covid-19. Detta antal uppdelat på fem länder. Knappast ett antal ur vilket särskilt signifikanta slutsatser i en intervjustudie kan dras. I övrigt bör man fundera över vilka företagsmässiga, ekonomiska intressen som ligger bakom denna typ av studier och hur dessa slussar in kapital via organisationer avsedda att ge ett skenbart intryck av ideell grund (det sista kanske Aseem Malhotra inte ville tala öppet om!). En slutsats som kan dras via studier av detta slag, är att känsligheten för flertalet sjukdomar ligger i vitamin- och spåämnesbrist. Den som är liten i maten gör alltså bäst i att komplettera med kosttillskott - som minimum i varje fall inom gruppen C- och D-vitamin resp. magnesium plus Omega 3. <iframe src="https://gifer.com/embed/Fudg" width=480 height=480.000 frameBorder="0" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://gifer.com">via GIFER</a></p> <div style="padding-top:100.000%;position:relative;"><iframe src="https://gifer.com/embed/Fudg" width="100%" height="100%" style='position:absolute;top:0;left:0;' frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></div><p><a href="https://gifer.com">via GIFER</a></p>
 8. Då kom min revolver upp! När jag klickade på den kom följande upp: Därmed kom jag in! Lite ändrat språkbruk har tyligen införts! Ordningen återställd!
 9. Jag kör alltid från datorn - något datoranpassat läge kan jag inte hitta på datorn, när jag gått i på forumet. Var hittar jag det? Det enda som gör att jag får upp min egen bild längs övre delen av bildskärmen är genom att klicka på min revolversymbol - dock kommer jag inte in på mina bifogade bilder som finns lagrade på forumet.
 10. 1. Hur många miljarder dollar har de redan tagit in - svaret på den frågan! 2. Hur lätt kritiken försvinner t.ex. efter problemet med svininfluensavaccinet ger ytterligare svar på frågan. Vad många märkligt nog inte vet, är att vaccinföretagen avskrivit sig ALLT ansvar för biverkningar - det tar de olika ländernas skattebetalare på sig. Det står i köpeavtalen. Av det senare skälet, när de fått nödgodkännande för nuvarande vacciner, ser de inte minsta anledning att dröja hämta hem vinsterna, oavsett utfallet. Vad gäller att få sitt anseende i botten, lär den enskilde sanningssägaren ligga sämst till. Det ser man på alla fact-checkers som kan sätta sitt namn under sida upp och sida ner av info, avsedd att svärta ner även högt stående forskare, som är beredda att skriva allvarliga brev till WHO eller EU för att poängtera viktiga fakta, centrala för mänskligheten. De oerhörda kapital som finns i en av världens största inkomstkällor att ösa ur - det medicinska komplexet - finns inte en chans att strida mot, för den som är beroende. Det är därför som de verkliga intressanta motkrafterna som saknar ekonomiskt fortsatt ekonomiskt intresse, finns att söka bland pensionerade forskare eller någon udda entusiast som utgår från verkligheten. Har du tagit del av överläkare Sture Blombergs väl strukturerade sammanställning: https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/page/11/?tab=comments#comment-173096 Den ligger väl i samklang med Yeadon och en rad andra ögonöppnares uppfattning.
 11. Varför gå över ån efter vatten, när vi i Sverige har den verklige experten: Rune Eliasson. Det han inte kan om magnesium är sannolikt inte värt att veta (efter ett antal decenniers forskning). Jag refererar till honom i tråden: https://forum.kostdoktorn.se/topic/12949-magnesiums-oerhörda-betydelse-ur-expertsynvinkel/?tab=comments#comment-151342
 12. Som framgår på nätet var det Yeadon som självständigt med sin grupp avskilde sig från Pfizer. Vad gällde utvecklingen av mRNA tändes iden till sådant 1989 i Ungern. Fyra patent togs på 1990-talet och alltsedan dess har utvecklingen fortgått under tre decennier. Om man lyssnar på alla s.k. Fact-checkers, betalda av vaccin-företagen, kan man få hur många olika uppgifter som helst - bara en sak vet man - att alla är avsedda att neutralisera uttalanden som talar mot vaccinföretagen, så också i fallet Yeadon. Se f.ö. https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/page/11/?tab=comments#comment-173048
 13. Den som vill ha en pedagogiskt bra genomgång av resonemangen runt Covid-19, kan kika på den bl.a. för sina kunskaper runt C-vitaminet kände läkaren Sture Blomberg: överläkare och docent inom narkos- och intensivvård på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg: I åtta separata delar beskriver han för- och nackdelar med vaccination mot Covid-19. del 1-7 http://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/sa-har-skadas-man-av-vaccination-mot.html Del 8 http://stureblomberg.blogspot.com/
 14. Välkommen till forumet - du står som nyanländ 1/7! Vet du att du har en namne som är administratör?
 15. Söka efter Anti-vaxxer poster på Internet är lönlöst. Av de miljontals träffar inom området vacciner, inkl. poster där synpunkter från motståndare till vaccinering tas upp, finns de huvudsakligen i form av poster med förklaringar av vaccin/vaccinationsföreträdare: till hur anti-vaxxerföreträdarna resonerar hur anti-vaxxertörelsen uppkommit hur man på bästa sätt skall agera för att motbevisa anti-vaxxerföreträdare att anti-vaxxerrörelsen huvudsakligen utgått från 12 tongivande personer att antivaxxerrörelsen skadar förtroendet för vacciner och vaccineringskampanj etc. Det förefaller som om poster med genuint anti-vaxxerurspung mycket effektivt raderats från Internet i sin helhet - inte bara från Facebook m.fl. underavdelningar. På liknande sätt som för klimatrelaterade sajter har de PK-inriktade posterna fått en enorm överrepresentation (mycket nära 100 %). Vad säker detta om kapitalets inflytande på det fria ordet? Vaccinering För egen del är min inställning mycket positiv till den typ av vaccinering (främst mot bakteriella sjukdomar) som flertalet av oss fick i unga år. Detta är tillsammans med antibiotika det viktigaste skälet till mänsklighetens ökade medellivslängd. När frågan om vaccinering mot virus kommer upp är min tveksamhet däremot stor. Belagt är att vårt immunsystem under livet arbetar upp en minnesbank för de mest frekventa variteterna av mer än 50 000 kända virus. Det får t.ex. till följd att frekvensen förkylningar drastiskt minskar med åldern. Det känner alla äldre till - de tio förkylningarna om året i nedre tonåren minskar till kanske en vart fjärde år för 70-åringen. Vid sidan av gener från neandertalarna eller vissa blodgruppers statistiska påverkan, kan ett av skälen till engelsmännens upptäckt att 20 % av befolkningen var immun mot Covid-19, ligga på immunsystemets "träningsnivå". Efter 20-årsåldern har jag själv aldrig vaccinerat mig och aldrig drabbats av influensa. När det påpekas att äldre är mer känsliga för smitta än yngre, ser jag det bl.a. som en tänkbar effekt av de ständiga säsongsvaccineringarna, som jag undvikit. Det kan anses bekräftat av att andelen dödsfall i Covid-19 under 2020 var avsevärt större för dem som fått influesavaccin 2019 än för icke-vaccinerade. Min egen släng av Coronaviruset i april 2020 med alla symtom, utom smakförlust, var över på mindre än en vecka efter att jag blev medveten om den. Kanske ett tecken på att jag tillhörde gruppen immuna och/eller att stödet genom hög nivå C- och D-vitamin i blodet gjorde sitt. Vad gäller äldres känslighet, ser jag den för övrigt kopplad till brist på vissa näringsämnen, Vitaminer, spårmetaller etc. som antingen beror på undermålig kost eller den äldres sämre upptagningsförmåga av näringsämnen. Det i det sammanhanget allvarliga med sjukvården, är att hellre än att rekommendera annan kost och/eller kostillskott till äldre, försöka kompensera sjukdomstillstånd, som beror på näringsbrist, med läkemedel. Människan är inte skapad till att bli sjuk. Om kroppens bakterier matas i tillräcklig mängd med det de vill ha, kommer kroppen att hålla sig frisk. God sömn och träning dessutom innebär naturligtvis pricken över i-et.
 16. När det gäller att vaccinera äldre, förefaller det finnas anledning att i förväg göra något mer omfattande medicinska bedömningar än hittills. Bilden av en patients förmåga att tåla påfrestningen av ett invasivt ingrepp, som vaccineringen innebär, borde vara styrande.
 17. Medical Response to COVID-19 Sammanträde 9 december 2020 (2½ timme) i The Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee (USA) vid vilket ett flertal läkare/forskare tilläts vittna, förespråkande alternativa COVID-19-behandlingar och åtgärder för att mildra smittoeffekten, jämfört med vad som förordas genom National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention och WHO. Flera av läkarna förespråkade användningen av preparaten hydroxiklorokin och ivermektin för att behandla patienter och dessutom C,- och D-vitam resp. Zink till att säkra immunförsvaret. De inte bara förespråkade - de vädjade på ett i vissa fall rörande sätt om stöd från beslutande myndigheter om tillåtelse till användningen - att rädda liv. Sammanträdet inleddes med följande två bilder, avsedda att sätta grunden för diskussionen. i vilken pelare nummer två utgjorde diskussionens huvudsyfte (främst hindra behov av sjukhusvård eller effektivisera sådan). Underförstått att förebygga uppkomsten av allvarlig sjukdomsutveckling genom användning av olika effektiva preparat. Den undre grafen utvisar det viktiga i att genom tidiga insatser med läkemedel och kosttillskott bl.a. förhindra uppkomsten av den allvarliga cytokinstormen. Under vittnesförhören, som leddes av en mycket positiv och sansad senator, deklarerade han sin huvudinställning att de preparat som diskuterades - alla var ofarliga och att det därför fanns anledning att direkt testa dessa, utan behov av omfattande studier. F.ö. var man överens om att aktuella läkemedel var billiga, väl beprövade med ett fåtal biverkningar. Senatorn menade att man i en allvarlig pandemi måste acceptera extraordinära åtgärder för att rädda liv. Han påpekade att sessionen inte hade med kommande vaccinationskampanj att göra - enbart avsåg möjligheterna att med läkemedel minska allvarliga effekter efter smitta. Den som inte vill ta sig tid till 2 ½ timmes video, rekommenderar jag i varje fall avlyssning av de sista fyra minuterna (2.21:14 - 2.25:00) av videon: https://www.c-span.org/video/?507035-1/medical-response-covid-19 som på ett uppfriskande sätt demonstrerar den öppna och naturliga amerikanska senatorns sätt att säga sanningen. Deltagande läkare vittnade mycket övertygande om den vetenskapliga bakgrunden och sina egna erfarenheter genom personliga vårdinsatser om att: hydroxiklorokin ivermektin C-vitamin D-vitamin zink fungerade effektivt och hur många liv som dessa preparat räddat men också hur många liv som gått tillspillo via läkare, som inte ville riskera sin läkarlicens. Intressant är att samtliga av nämnda preparat tagits upp på vårt forum med i stort sett samma argument som under rublicerat sammanträde. Ett intressant inslag i början av inspelningen utgjordes av en annan senator, som med största sannolikhet hade starka band till läkemedelsindustrin. Hans inlägg, redan innan vittnande läkare fått redogöra för sina erfarenheter, var att döma ut sammanträdets syfte. Man bör sätta detta i samband med planerad start under december månad av vaccineringskampanjen och att de resurser som lagts in i denna inte fick äventyras genom störande moment i form av redan väl fungerande läkemedel. Förhållandena före detta sammanträde var att även läkare (inte deltagarna i förhören) som var klart positiva till användning av nämnda preparat under tidigt skede efter smitta, underlät att sätta in dessa vid risk att annars förlora sin läkarlicens. De visste vilken cynisk inställning som underhölls av: National Institutes of Health Centers for Disease Control and Prevention WHO Ett av skälen till senatsförhören, är den negativa rekommendationen runt hydroxiklorokin från beslutande myndigheter i USA. Detta efter att den falska studien (2020 ) på preparatet presenterats. Trots den senare kvarstår (hittills i juni 2021) besluten oförändrade - se nedan: https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/joint-statement-ordering-prescribing-or-dispensing-covid-19 P.S. Senatssammanträdet (en underavdelning) är att rekommendera till mycket givande avlyssning. Visserligen 2 ½ timme långt men det visar med önskvärd tydlighet, vilka svårigheter läkare har, när det gäller att få tillämpa effektiva preparat - t.o.m. av rent medicinskt slag - som ligger utanför det som kontrollorganen förordar (inkomstbringande preparat med icke utgångna patent). Effektiva kosttillskott, hur väl belagd verkan de än har, förekommer aldrig eller nästan aldrig i beslutande organs listning av godkända eller rekommenderade preparat (kostrekommendationer blir det aldrig tal om). Upplyftande att höra en rad läkare öppet uttrycka sig om det minerade ämnesområde som sammanträdet visade exempel på. Läkare som med risken att bli svartlistade på läkemedelsföretagen, enträget koncentrerade sig på sina patienters bästa och att rädda liv.
 18. Du menar väl då främst kokosnötolja, särskilt många andra finns knappt.
 19. Naturligtvis, som i flertalet fall, bara i läkemedelsföretagens föreställningsvärld - från deras sida för att "rädda" mäskligheten från det fruktansvärda kolesterolet - alltså i "botande" syfte. På det viset (1,1 % riskminskning) har man lyckats göra statinerna till det genom den medicinska historien mest inkomstbringande "läkemedlet"!
 20. "Vaccinerna" är naturligtvis inte ineffektiva men alla måste ha klart för sig, på vilket sätt de enkla och extremt korta testerna utförts på aktuella "vacciner", före användning i större skala. Vad gäller sättet att bedöma verkan av läkemedel avsedda att bota sjukdomar jämfört med medel som är till för att hindra sjukdom att uppstå (t.ex. vacciner) är bakgrunden densamma - vilket är olyckligt. När det gäller botande läkemedel är det för flertalet patienter (tydligen också för läkare) direkt missvisande att ange, som i typfallet statiner, verkningsgraden i relativa tal (36%), vilket är bra för reklamen, när verkligheten i absoluta tal motsvarar en möjlig förbättring av 1,1% = minskad risk för hjärt/ kärlsjukdomar men inte för överlevnaden. Samma missförhållanden gäller en stor andel läkemedel i FASS. Det borde rimligen lagstiftas om att effektiviteten för sådana botande produkter bl.a. måste anges i absoluta tal med bifogad förklaring för användaren. Vacciner Medan botande läkemedel kan testas genom att vid redan utbruten sjukdom visa läkemedlets verkan jämfört med placebo, förhåller det sig annorlunda vid konventionella vacciner. Man kan av etiska skäl inte gärna metodiskt smitta ner folk för att se hur vaccinerade och ovaccinerade försökspersoner reagerar på sikt. Då har den relativa skillnaden i utfall mellan vaccinerade och icke vaccinerade fått utgöra ett någorlunda acceptabelt mått på verkningsgraden. När man accepterar det måttet, bör man dock vara medveten om hur t.ex. siffran 95 % som verkningsgrad beräknats - hur en absolut skillnad på t.ex. 0,7% mellan utfallet för en vaccinerad och en ovaccinerad kan anges som 95 % effektivitet. Vacciner som ju avser att hindra sjukdom att uppstå, brukar fungera genom att avdödat virus eller avdödad bakterie injiceras i kroppen för immunförsvaret att bygga upp minnesceller av. I sin tur avses att dessa, om inkräktaren hunnit tränga in i cellerna, känna igen och bekämpa resp. förhindra vidare skada och spridning. Den verkliga poängen med ett vaccin är just att fungera så, med ett minimum av biverkningar. Covid-19-"vaccinerna" som inte betraktas som vacciner i egentlig mening (det erkänner fabrikanterna själva genom sättet att förklara "vaccinerna") att de enbart är avsedda att mildra sjukdomsförloppet om smitta uppstår. Smitta eller sjukdom förhindras alltså inte att uppstå. Den vaccinerade hindras inte heller från att smitta andra. Det finns mängder av belägg som visar att dubbelvaccinerade, som trots detta smittas och insjuknar i Covid-19 resp., inte kan säkras från behovet av IVA-vård - den allvarligare formen av sjukdomsförlopp. Andra utvägar än vaccinering Glädjande för den som tillämpar lågkolhydratkost är att enbart genom den, risken för såväl smitta som allvarligare form av sjukdom via Covid-19 väsentligt minskar. En av våra kontakter på Kostdoktorn, Aseem Malhotra, anser den verkliga pandemi som länge fortgått, vara den metabola pandemin med ca. 40 millijoner människor årligen förtida avlidna. Med den utgångspunkten går han så långt att han t.o.m. säger att den vanliga normalkostaren på tre veckor (som vi kan tolka det) efter övergång till LCHF, väsentligt kan minska risken för smitta eller att bli allvarligt sjuk. Han tar fasta på förhållanden som exempelvis visar Pfizers beräkning av verkningsgraden på sitt "vaccin". I detta fall har 99,26 % av placebogruppen förblivit osmittad medan vaccinationsgruppen var osmittad till 99,96 %. Aseem Malhotra räknar med att LCHF + kosttillskott i form av D-vitamin etc. ger immunförsvaret sådan förstärkning att det hamnar i klass med existerande "vacciner" (möjligen bättre). Dock med den fördelen att "vaccinernas" alarmerande bieffekter - hittills kanske till en tiondel anmälda - försvinner ur bilden. Löper man igenom Internet ses läkare/forskare påpeka risken för biverkan av dagens Covid-19- "vacciner" som: kramper stroke allergiska reaktioner förlamning, ögonproblem (blindhet), hörselproblem , inflammerad hjärna, ökad andel missfall etc. finnas. Den omständigheten att flertalet uppgifter om biverkningar, successivt raderas från Internet eller förklaras inte kunna härledas till "vaccineringen", utgör ett tecken på att sådan information sannolikt kan ha fog för sig. Inte ens vid dödsfall direkt eller dagen efter "vaccinering" anses kunna härledas till denna. I vad mån antikroppar producerade efter Covid-19-vaccinering, avsedda att reagera på dess spikprotein, i efterhand kan komma att ge autoimmuna reaktioner, återstår att se. T.ex. anses vävnaden i en kvinnas livmoder innehålla protein som liknar spikproteinet, med möjlig ökad risk för missfall. Också protein i hjärta, hjärna, lungor, njurar etc. innehåller protein som genom sin likhet med spikproteinet kan tänkas som mål vid en utvecklad autimmunictet efter att en banal virusinfektion eller intern inflammation uppstått. Så fram för Aseem Malhotra som värnar om vårt bästa genom LCHF utan läkemedel.
 21. Vad gäller växtfett (kokosolja,) finns inget negativt att säga om det (stor andel mättat fett), för att hålla uppe andelen energi via fett i kosten. Grädde i form av vispgrädde är också OK - men att dagligen dricka en dl olivolja kan jag inte se minsta mening med - utgör snararare en belastning. Olivoljan har sannolikt fått oförtjänt stor stor nyttighetsstämpel - den kan anses OK i mindre mängder för sallader etc., i större mängd knappast att anse som nyttig. När man talar om bristen på näringsämnen i kokosfett, vid sidan om dess energiinnehåll, är detta naturligtvis riktigt. Näringsinnehållet i animaliska produkter, som t.ex. kött och inälvsmat, är självklart oerhört mycket större och svårt att ersätta med växtbaserad föda. För din del är mitt tips att släppa olivoljan, använda vispgrädde och öka upp med animaliskt protein. För egen del tar jag f.ö. en del tillskott för att säkra mineral och vitaminer som har allt lägre andel i dagens matvaror.
 22. Men inte lika roligt! Uppgifterna om verkningsgraden stämmer med verkligheten! P.S. Frågan är om man också anser uppgifterna för statiner som missledande, när patienterna informeras om att reklamens 36 % verkningsgrad i verkligheten motsvarar 1,1 %
 23. Nedan kommer Lancets beräkningar! Man kom fram till 0,84 % verkningsgrad för Pfizers vaccin. Det rätta värdet bör vara 0,7 % som framgår av min beräkning ovan - den utgick från de data som Pfizer angivit. Varför man anger "mostly false" kan man fråga sig?
×
×
 • Create New...