Gå till innehåll

Nils Engström

Plusdatamedlem
 • Innehållsantal

  2 347
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  92

Allt postat av Nils Engström

 1. Den naturliga frågan man ställer sig, är: dels hur viljan år efter år kan vara så låg hos människor i allmänhet att söka den verenskapliga sanningen, bakom vad som är korrekt och fördelaktigt för befolkningen i sin helhet. dels (och framför allt) hur så många kan låta sig köpas till att sprida de från den vetenskapliga sanningen totalt avvikande budskapen? (1) kan möjligen lättast förklaras med att den överlägset stora mängden falsk information vi omges av, "inte kan vara fel" och därför ger liten anledning och inspiration till självstudier. (2) kan främst förklaras med
 2. Hu tänker du dig då klockslagen för 18:6? För effektiv LCHF bör eftermiddag, kväll och natt vara fri från ätande, annars svårt att komma i ketos.
 3. Tyvärr är vi omgivna av en majoritet källor och företrädare för dessa som talar för något, som saknar vetenskaplig grund. Dessutom har en lång rad lobbyister, inom områdena som tas upp, kunnat skapas genom tillförsel av stora ekonomiska resurser, från intressenter för vilka den vetenskapliga bakgrunden saknar betydelse i förhållande till de ekonomiska fördelarna för dessa intressenter. Detsamma gäller lobbyisterna som låter sig köpas. Lars Bern tipsade om något som var och en borde vara medveten om, en skrämmande sammanställning av den kände advokaten Robert F. Kennedy Jr som är brorso
 4. Ett litet utdrag: "Företagen utvecklar hela tiden nya mer hälsosamma produkter... Till exempel har det blivit vanligare att ersätta en del av köttet i korv... Nu kan företagen märka sådana produkter med Nyckelhålet och därmed underlätta för konsumenter att äta grönare.... – Statistik från dagligvaruhandeln visar på två starka trender i konsumenternas köpbeteenden; mer hälsosamt och mer färdigmat. De företag som väljer att märka färdigrätter med Nyckelhålet kan svara upp mot båda de behoven..." ___________________________ Är det inte
 5. Beror detta på ditt arbete (sent skift eller liknande)? Hur många måltider har du tänkt dig 1, 2, 3 ?
 6. Den lilla mängden kolhydrater du tagit upp, som kommer från vitamintillkott och består av eller bildar glukos en vanlig matdag, kan man se som försumbara. Det räcker om du jämför med hjärnans dagliga behov av glukos. Även om du lyckas strypa intaget av glukos till noll, vilket är omöjligt, kommer hjärnan att kräva i storleksordningen 30-40 gram glukos dagligen, för den som befinner sig i ketos. Det du inte tillför genom kolhydrater i maten, producerar levern via proteinet i din kost. Något gram via kosttillskott saknar alltså betydelse.
 7. Uffe sätter sökarljuset på ett mycket viktigt område - det tveksamma i blodtrycksmedicinering som standardförfarande. Bakgrunden till det han kallar hypertoniskandalen finns all anledning att ta till sig. Som Uffe påpekar: "Att högt blodtryck är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom är korrekt, men det betyder inte att det är orsaken". underförstått att onormalt högt blodtryck för en viss ålderskategori främst skall ses som en markör, inte något att i första hand rätta till med blodtryckssänkande medicin (det vanliga inom sjukvården - att dämpa symtom inte analysera orsaken bakom).
 8. 1. Min hänvisning till LCHF var väl närmast menat som skämt! 2. Speciellt med tanke på att LCHF-kosten kräver ett extra salttillskott om dagen, när alla saltpreparerade livsmedel försvinner ur kosten. För egen del höjs mitt normala, dagliga medelblodtryck från 130/80 till 145/90, om jag missar den dagliga halva teskeden havssalt.
 9. Är alla sveriges veganer och medlemmarna i detta forumet (även Mai-Lis Hellenius) medvetna om att vad WHO egentligen förordar är LCHF eller annan extremt, ketogent verkande lågkolhydratkost! Eller kan det vara så att WHO saknar kunskap om, vilka energiproducerande alternativ som finns? I vilket fall, innebär maximalt 5% energiuttag via socker att resten (95%) består av fett (såvida man då räknar bort socker som viss del av proteinerna skapar). Om de på WHO inbillar sig att världens befolkning, som veganerna vill, skulle kunna livnära sig på kokosfett och skadliga växtoljor i övrigt, är de ute
 10. 1. De saknar kunskap (har ingen utbildning runt kroppens metabola funktion) och vilja att ta till sig kunskap som modern forskning visar. Inte minst oviljan att rädda liv genom konstaterandet att boende på äldreboenden har mycket lågt dagligt intag D-vitamin och att fem till tio gånger högre intag skulle rädda många liv, säkert mång tusen av de hittills avlidna i Covid-19. 2. I PK-Sverige får politiker och övriga i samhället inte öppet yttra att mörkhyade och överviktiga är överrepresenterade bland de avlidna och vad det beror på (låga D-vitaminnivåer och fel kost). De får inte heller stö
 11. 1. Underförstått att i många fall kommer t.ex. risken för demenssjukdomar att öka om man tvingar ner blodtrycket. Sannolikt ett av sambanden som finns inbyggt i redovisningen av Leiden 85-plusstudien: Fram till september 2017 hade jag medicin mot blodtryck, (25 års tid), diabetes 2 (12 år) och statiner för lipidprofilen (12 år). Efter att ha följt forskningen på det metabola området och sett dina sansade utläggningar runt statinernas "glädjesiffror", växlade min hustru och jag över till LCHF-kosten och det kändes snart vettigt att sätta ut all medicinering. På väg mot 90-årsgränsen
 12. Vad gäller svensk skolmedicinsk (och läkemedelsverkets) norm för dagsdos D-vitamin till att hålla immunförsvarets funktion på topp (400 IE), kan vara intressant att höra John Cambells dragning i sammanganget och tveklösa kritik av den senare normen som han anser vara: "patetiskt, löjlig" Gå 15 minuter in i videon: https://www.youtube.com/watch?v=uS2VObw1UeI så kommer han in på frågan! Campbell har i olika former (en serie videor inkl. denna) klart tydliggjort sin inställning och pekat på samma studier som förekommit i denna tråd. Själv påpekar han sitt eget D-vitaminintag l
 13. Skrämmande siffror! Kanske till viss del förklaringen till att tio gånger fler per kapita dör av Covid-19 i Sverige jämfört med i Finland och Norge. Det naturliga för den mänskliga kroppen är att inte vara sjuk! Besök som berör friskvården borde vara prioriterad - inte sjukvården. I Norge går man på tur! I Finland? I Sverige?
 14. Där får vi bl.a. höra följande: "Vissa konsumenter är skeptiska till råden att välja magra mejeriprodukter och att byta ut hårt fett mot mjukare fetter. Det är väl rimligtvis en konsekvens av den lågkolhydratdebatt som pågått. Det kan bli ett bekymmer, när man ser på folkhälsoproblematiken. Enligt vissa data ökar kolesterolvärdena i delar av landet." Blir man inte glad över alla uppdaterade kostråd - de håller sig under åren, eftersom de fortfarande kan byggas på "ett överväldigande antal studier"
 15. Ja, varför skall vi hålla på med tyckande, när det finns forskare som är insatta i ämnesområdet. En sak är att i det som finns att inhandla, inslaget av fetter kan vara sådant som inte räknas in i idealet men i mindre mängd kan negligeras. Det som nedan benämns som säkra fetter. Som Peter B påpekar: "naturligt förekommande fetter som människan fått i sig under miljoner år" som är säkra att satsa på - en vettig inställning som stämmer väl överens med vad Professor Göran Petersson nedan kommit fram till - främst i form av mättat fett som säkrast:
 16. Alla randomiserade studier gillar vi. Speciellt vi i Alzheimersåldern. Skönt med lite extra bekräftelse bakom kosten.
 17. En professor som låter sig köpas för marknadsföring av kvalitativt tveksamma eller direkt otjänliga produkter, representerar den främsta reklampelaren som ett företag kan anlita. För förlorarna - ärliga kunder/användare med huvudsaklig respekt för auktoriteter - finns sällan effektivt försvar.
 18. Men det vägdes ju upp av Livsmedelsverkets "expertis" som kunde presentera "fakta"!
 19. Om Livsmedelsverket propagerar för margarinet då det: "innehåller nyttiga omättade fettsyror!" så måste vi acceptera fakta!
 20. Jo men pengarna känns bra för margarinindustrin! En stor del av inslagets positiva förklaringar- vid sidan av Livsmedelsverkets lovord - sker genom en professor med djup anknytning till industrin.
 21. Ur dagens morgonradio på P1: https://sverigesradio.se/avsnitt/1675443 får vi bl.a. höra följande: "Livsmedelsverket rekommenderar att vi använder nyckelhålsmärkt margarin på smörgåsen framför smör, eftersom det innehåller nyttiga omättade fettsyror!" Bl.a. talas om den nyttiga rapsoljan som huvudingrediens! Senare i inslaget fortsätter Livsmedelsverkets nutritionist med förklaringen till varför margarinet är att föredra framför smöret: "När det gäller fetter så finns ett väldigt starkt vetenskapligt stöd för att man kan minska risken för hjärt/kärlsjukdom genom a
 22. I sin saltform är kanske bäst att tillägga.
 23. Vad gällde tips och hjälp, vid sidan om den via forumets kunniga medlemmar (som jag tog intryck av innan jag blev medlem), fick jag via den vetenskapliga kärnan av forskarna på det metabola området. Flertalet på forumet har också hämtat kunskap från dessa, främst genom den av Kostdoktorn inbjudna eminenta gruppen forskare, specialiserade på lågkolhydratkost. Några hundra timmars videor och plöjning i aktuella forskarrapporter gav en klar bild av normalkostens nackdelar (att driva upp insulinproduktionen, ge fel lipidprofil, driva hjärta, lungor, hjärna i fel riktning etc.). Inte minst v
×
×
 • Skapa nytt...