Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  1 254
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  39

Allt postat av Nils Engström

 1. Man får förutsätta att detta inte är en medveten strävan i negativ riktning men det värsta är att det du tar upp, sannolikt har att göra med aktivister och informatörer, som saknar gedigen kunskap. Ännu värre att de som borde veta bättre håller tyst eller ytterligare värre att inte heller de har tillräcklig kunskap att stå emot informationsflödet.
 2. Kanske är det min ålder som ger mig viss frihet att yttra mig i liknande sammanhang. Jag kan bara inte se andra omedvetet skada sig själva. Därför har jag utvecklat en viss teknik till att göra klart för andra vilka risker de möter. Det går ut på att den andra parten inte skall behöva känna sig påhoppad, generad eller okunnig. Lämpligast då, är att ta till ett tredjehandsexempel: 1. Alltså en människa med samma grundförutsättningar, som råkade illa ut för att ... 2. Exemplet gjorde mig uppmärksammad på problemet, varför jag läste in mig på området... 3. Det jag fick fram var att det faktiskt fanns fog för försiktighet... 4. Först efter den ingången, öppnas möjligheten att från vetenskaplig utgångspunkt förklara bakgrunden och fånga lyssnarens intresse utan att någon behöver känna sig förnärmad. Det finns dock en hake i resonemanget - sällan eller aldrig går det att få gehör om det rör sig om människor efter pensionsåldern. De flesta anser sig i de övre åldrarna antingen redan vara fullärda eller ser rådgivning t.ex. i kostfrågor åter vara en i mängden "nyttiga" dieter som prånglas ut av pekuniära skäl (inte från min sida förstås). Om objektet för informationsöverföring rör sig om folk i min ålder (bortåt 90) verkar det tyvärr vara kört (jag talar då inte om dementa). Kanske en del är nöjda med att ha blivit gamla och inte bryr sig om att barnbarnsbarnen får se sina förfäder en längre tid. Själv kan jag, som har många ätteläggar, inte förstå sådant resonemang. Svårigheten att få andra äldre på rätt köl gör naturligtvis inte att jag ger upp, vilket delvis beror på att jag faktiskt lyckades med en av mina närmaste vänner. Han dog tyvärr 87 år gammal men hade stor nytta bl.a. av mina kostråd under ett tjugotal år, trots att jag då inte tillämpade LCHF.
 3. Mitt ad hocexempel är självklart inte generellt giltigt. Dock har min hustru som är yngre men dock över 80 inga problem med den dagliga fastan. En positiv sida är att aldrig behöva vara hungrig på eftermiddagarna och kvällarna. Med sänkt blodtryck och ålderssymtomen borta tycks den dagliga fastan vara idealisk. P.S. Medan sockerstinn mat snabbt driver fram hungern, gör fet mat motsatsen dvs. befäster mättnaden under lång tid. Tim Noakes (idrottsprofessorn) har ju visat att hans adepter, som lät sig övertalas till LCHF - vann alla långlopp de ställde upp i utan konkurrens från "kolhydratentusiasterna". Skälet var att LCHF:arna inte behövde matpauser. Så länge kroppsfettet räckte, var det bara att springa vidare - ständigt full "bensintank" så att säga.
 4. Från att ha varit någorlunda normalätande, övergick min hustru och jag för nu 20 månader sedan till LCHF - för min del huvudsakligen driven till ketos. Efter mycket studerande i ämnet fasta, insåg jag att i min ålder (nu några år till 90) det meningslösa i att variera kompotten med avancerat schema med variation av fasta. Jag beslutade mig därför på ett tidigt stadium för att tillämpa daglig fasta (i storleksordningen 17 timmar). Kontrollen av ketosnivån har med fullgod noggrannhet kontinuerligt skett genom utandningen via en KETONIX-mätare. Det har fungerat perfekt. Sedan drygt ett år tillbaka har min vikt hållit sig extremt mycket stabil - numera praktiskt taget konstant. Äter två mål om dagen varav det första (frukosten) egentligen kunde kvitta - enbart en social funktion, fast bra med ägg omväxlande med yoghurt för att tillfredsställa kalciumbehovet. Aldrig problem med hungerkänslor - lätta sådana på morgonen - visst skulle man kunna bli religiös, när man tänker på vilken fantastisk egen detaljreglering som kroppen sköter om. Min teknik är att aldrig äta mig proppmätt. Inväntar istället en behaglig mättnadskänsla en stund efter måltiden. Mår prima med alla tidigare åldringssymtom raderade (inkl. alla tecken på metabolt syndrom). P.S. Flertalet veganer påpekar att glukos borde anses som det för kroppen mest naturliga energimediet, eftersom glykogenreserverna först måste tömmas innan leverns produktion av ketoner kommer igång på allvar, dvs. de senare att betraktas som reservenergi. Som jag ser det ett felaktigt resonemang. Sannolikt ser kroppen tvärtom glykogenet som en sämre form av energimedium eller t.o.m. gift som först måste bort innan den renare formen (ketonerna) börjar produceras att utvinna energi ur fettet. Ett stöd för det senare synsättet är att ketonerna har en väsentligt större verkningsgrad vid utvinningen av ren* energi ur fett än när glykogen utgör det huvudsakliga drivmedlet. Detta har alla som försöker banta på normalsockerkosten fått uppleva. *I begreppet ren energi vid keton/fettprocessen ingår dels nämnda större verkningsgrad, dels att uppkomsten av fria radikaler motverkas dvs. den oxidativa stressen på cellerna minskas, t.ex. i hjärnan med minskad risk för demenssjukdomar. Detta vet flertalet LCHF-entusiaster men kan vara bra för nytillkomna att ha vetskap om.
 5. 1. Huvuddelen av den information (vetenskaplig och annan) som finns runt kosten, bygger på tidigare föreställningar om vad som var bäst för kroppen. Av naturliga skäl betraktades som en självklarhet att människan blev fet av att äta fet mat. En "självklarhet", som många vetenskapsmän omhuldade (t.ex. Ancel Keys). Genom hans bedrägligt genomförda studier inympades i många generationers människor inkl. läkarna att fet mat proppade igen blodkärlen enligt rörmokarprincipen. Genom senaste två-tre decenniers moderna forskning har ovanstående missuppfattningar totalt kunnat motbevisas. I verkligheten beror fetma främst på att tidigare fett i maten till stor del byttes ut mot överätandet av kolhydrater, som potatis, ris, pasta och annat som snabbt bildade glukos i kroppen. Dessutom har söta drycker blivit ytterligare ett problem med utgångspunkt från fruktos, som visat sig vara den värsta sockerarten när det gäller att grundlägga det metabola syndromet (värre än glukos). 2. Människan har liksom övriga däggdjur under miljoner år alltid haft god tillgång till mjölk för sina barn genom modern. Genom den har de flesta barn börjat sitt liv med god tillgång till fett av samma slag som den vi numera får från korna. I vissa kulturer utan annan vana än fett från modern, kan dock problem uppstå. Men smöret, grädden, osten har i varje fall vi skandinaver sällan problem med. Däremot med den ut växterna tvångsutpressade oljan (med sitt innehåll av det inflammtionsdrivande omega 6) P.S. Mot den bakgrunden att 90 % av allt som skrivits om mat bygger på bristande kunskap, är det självklart att veganer kan hävda sig ha rätt. Den som saknar djupare kunskap, kommer naturligtvis lätt att förledas tro på förkunnare typ John McDougall och hänvisa till honom. Om du inte såg det, som han t.ex. framträder på: https://www.youtube.com/watch?v=d5wfMNNr3ak P.S. Intressant är att senare tids sammanställningar av tidigare studier inte visar minsta nackdelar med fet mat, rött kött etc., vilket visar att man tidigare dragit synnerligen ytliga lärdomar av studiematerialet. Mycket tyder på att detta beror på liknande felbedömningar som vi stött på när man i vissa studier talar om lågkolhydratkostens negativa följder om andelen kolhydrater varit lägre än 40%, när 5 - 10% borde vara riktlinjen för benämningen lågkolhydratkost!!!
 6. Dock är det så att klimatvansinnesdebatten, veganismen, ledande kostrådgivare inkl. flertalets länders dietister nu kommit att samverka till den grad att människors möjligheter att hålla sig friska på allvar hotas*. Allt sker helt motsatt den moderna forskning som skett under senare decennier. *Under en övergångstid kommer vi LCHF-entusiaster sannolikt att kunna klara oss, dvs. skaffa oss den föda vi vill - det stora problemet ligger i att tillräckligt stor andel lurade i onödan offrar sig (förkortar sina liv) och att snaran så småningom dras åt även för oss. När även en stor del av läkarkåren jorden runt visar svårigheter (oförmåga, lättja, kort tid till pensionen) att förmå sig till att följa upp den moderna forskningen på kostområdet - fortsätter fettskräcken bland människor som om ingenting hänt sedan Ancel Keys dagar. Mot den bakgrunden ser vi nästan inga förändringar inom matvarubranschen, eller på läkemedelssidan som talar för en återgång till naturlig kosthållning. Vad är det då som Kostdoktorn ägnar sig åt, vid sidan av sitt föredömliga arbete att sprida LCHF-kost (recept etc.), jo att motverka den massiva felinformation, som förekommer om vad som kan betraktas som naturlig, sund mat. Det sker genom att samla all världens kunniga forskare under sitt tak och beskriva vad de med vetenskapligt moderna metoder kommit fram till - så visst finns debatten och måste oförtröttligt fortsätta föras på alla plan. P.S. Fanatismen finns inte bara hos enskilda människor - hela branscher för vilka den snöda vinningen är mest intressant, lever på falsk information, som göder industrin.
 7. Jag hur kan vi alla, som tycker om djur? För veganer bör därför Vietnam, Kina, Korea resp. Nigeria och en del andra länder i Afrika bojkottas eftersom man där t.o.m. föder upp hundar till att slakta och äta. I Sydkorea och några länder till har hundslakt visserligen förbjudits men man fortsätter fuskäta, i Sydkorea även under senaste olympiaden. I Sverige finns inget förbud för att äta hund och katt men det lär finnas djurskyddsregler som ändå förbjuder slakt. Jag vad skall man säga ... I Kina ordnar man årligen festligheter till hundslaktens ära.
 8. Då lyssnar vi på den andra sidans argument (någon av frontfigurerna) och får full klarhet i hur allt fungerar och hur man på effektivaste sätt befrias från diabetes, högt blodtryck, hjärt/kärlsjukdomar, cancer, fetma etc. - lösningen=stärkelserik mat. Det vi måste förutsätta av det vi då får lära oss, är att våra förfäder för hundratusentals år sedan och under evolutionens lopp, hade god tillgång på föda som kändes naturligt att grävda upp ur jorden. Stärkelserika produkter som potatis, och annat liknande... Samtidigt kommer förståelsen för hur veganismen kan frodas och hur människan skilde sig från de otäcka rovdjuren som hade mage att döda andra djur för att äta och överleva. Lyssna av följande, så blir du omvänd! https://www.youtube.com/watch?v=d5wfMNNr3ak När jag själv avbröt den stärkelserika maten och slapp fortsätta dras med det metabola syndromet (diabetes 2, högt blodtryck, livsfarligt låga kolesterolnivåer etc.) och sätta ut all medicin, gjorde jag alltså allting fel - jag borde ha ökat andelen potatis etc. i kosten och lagt ner den förskräckliga kött/ägg/smör/ost-dieten och allt fett i avokadon och nötterna. Synd alltså att jag inte fick förtroende för John McDougall. Kanske ett misstag att jag tidigt uppfattade någon märkligt med den mannen, som nästan aldrig inbjöds till att sprida sitt budskap på symposier där animalisk föda diskuterades.😇
 9. Jag tror dig - då rörde det sig bara om den vanliga formen av förnekelse, som har att göra med att aldrig lämna sin tro, oavsett vetenskapliga motbevis - fast i fallet veganism ytterligare förstärkt av obehaget att känna sig ansvarig för att slakterinäringen fortfarande existerar. Dock inte mer märkligt att låta den etiska övertygelsen överväga framför den verkliga kunskapen, än åkomman som drabbar professorer utan ork att följa upp sitt eget område. Obehaget att samtidigt erkänna sig ha haft fel under hela sin professionella verksamhet, kan liknas vid det som veganer känner när verkligheten tränger sig på. Man kan förstå att veganer som fuskar med maten (använder vissa produkter av animaliskt ursprung) eller sådana som övergår till LCHF (även i strikt vegetarisk form) är rädda att bli avslöjade.
 10. Kika på nedanstående och fundera på om du verkligen vill riskera att hamna på de farligt låga värden som jag gjorde via statinpreparat, som jag befriats från genom LCHF. https://forum.kostdoktorn.se/topic/12962-blodförtunning/?do=findComment&comment=151447 Dina värden ligger knappast inom farozonen, efter det vi nu vet av senare forskning.
 11. Katerina beskriver kristallklart som vanligt, i allt väsentligt vad som driver veganismen. Det kan i sammanhanget finnas anledning att framhäva det som Effie påpekar, att veganer hon känner: "verkar ha strålande hälsa, och är piggare..." men exemplifierar också veganer, som inte mår bra men medvetet väljer att förbli sjuka och beklagar sig över: "de hemska människorna på detta lågkolhydratforum som ville ha henne att äta kött" I det senare fallet rör det sig sannolikt om veganer med för låg kunskapsnivå, i stil med den veganska familjen som för kort tid sedan kom in på sjukhus med sitt lilla barn, som läkarna betecknade vara några timmar från att dö. Allvarlig brist på viktiga födoämnen - närmast noll i B12-nivå och järn. I sådana fall räcker det inte med att i kosten avvika från den "hemska" gruppen människor som i allt väsentligt får de viktigaste behoven tillfredsställda från den animaliska världen. Trots svårigheten att leva som vegan, måste alltså konstateras att många klarar konststycket och kan hålla sig friska, sannolikt majoriteten. Statistiskt lever veganer längre än genomsnittet av en befolkning som tillämpar tallriksmodellen dvs. som vi anser vara en sockerdiet, oavsett om veganen håller nere på sockret (i form av undvikandet av sötade drycker etc.). Förutsättningen för veganer att leva väl, är att vara väl insatta i innehållet som finns i de vegetabilier de bygger sin kost på. De vet därför vad som saknas i vegankosten som måste kompletteras genom besök i hälsokostaffären. Något som våra förfäder för 50 000 år sedan inte hade möjlighet till. Att veganer lever längre än en befolkning i övrigt är enkelt förklarat - de lever sundare (undviker rökning, alkohol, narkotika och håller vikten). De vet att hålla uppe sin fysiska träning etc.. Veganer, som inser LCHF utgöra en viktig kost (främst använda nyttigt fett som drivmedel - inte tvångspressade oljor ur växter), vet också att det vanligen kostar mindre än en tio kronor om dagen att tillfredsställa energibehovet med nyttigt fett, utan behovet av animaliskt sådant. De vet också att det krävs högfrekventa besök i hälsokostaffären för att komplettera det som saknas och som den vanlige LCHF-entusiasten oftast enkelt tillfredsställer via sin animaliska föda. När vi kommer till jämförelser i övrigt mellan veganer och icke-veganska LCHF-entusiaster, ser jag en klar skillnad i kunskapsinriktningen hos dessa: - Veganens koncentration på kunskaper om innehållet i vegetabilierna, inte minst om vad som saknas och som tvingar till komplettering via hälsokostaffären - LCHF-entusiasten som vid sidan av kunskapen om födoämnena i kosten i högre grad sätter sig in i den metabola verkligheten (t.ex. vet hur det metabola syndromet uppstår). Mig förefaller helt uppenbart att veganer skyr den moderna vetenskapen på kostområdet som pesten. Den som klart visar den animaliska kostens överlägsenhet, som f.ö. står i samklang med med evolutionen, som via den animaliska kosten omdanat människan, inte minst i form av en hjärna som, till skillnad från apornas, utvecklats till vad människosläktet nu har att förvalta. Här skulle man kunna fortsätta med det som driver oss alla: fördjupad kunskap om den mänskliga cellen och insikten om vad som tillfredsställer den. Konsten att via kosten hålla sig frisk och i bästa fall leva lite längre än annars... ___________________________________________ Den typiska medlemmen på detta forum, åtminstone bland de äldre, ser LCHF-kosten som en viktig livsstilsåtgärd till att bromsa åldrandet. Det som aktivt kan minska telomerernas tendens att förkortas med åldern. Telomererna vår biologiska klocka som finns i varje kroppscell som successivt förkortas ju äldre vi blir och påverkar cellens förmåga till celldelning. Förbättringarna i det avseendet (upprätthålla telomerernas längd) kan bl.a. ske enligt nedan: mer än tolv timmars dygnsfasta, några gånger per vecka eller mer - helst varje dag hålla nere det dagliga energiintaget (enbart till att motsvara det individuella dagsbehovet) - enkelt vid LCHF - äta tills man är lagom mätt (egentligen innan man är mätt - lättast om man inte skyfflar i sig maten för snabbt). Detta är en av de mest effektiva vägarna till att uppnå minskat åldrande ordentligt ta ut sin sömn varje natt (s.k. "skönhetssömn" över nio timmar per dygn kan dock vara tveksam) genom vissa kosttillskott (antioxidanter) förhindra inflammatoriska processer tillse att intaget av vitaminer som C-, D-, och E-vitamin, folsyra, och att serien B-vitaminer är fullgott tillse att spårämnen som kalcium (i det fallet aldrig i tablettform) men övriga i tablettform, som magnesium, selen, koppar, mangan och zink m.fl. ta upp omega-3 till att motverka omega 6 -fettsyrornas inflammatoriska effekt (omega 6/omega 3= helst 1/1) någonstans har jag sett att extrakt från grönt te skall ha mycket positiv inverkan på telomerernas längd (läs=cellernas livslängd). styrketräna för att hålla uppe muskelmassan som riskerar att minska speciellt för oss äldre lägg av rökningen om du råkar tillhöra den kategorin se till att vår gemensamma käpphäst hålls i topp, att inte låta livsmedels- och läkemedelsindustrin förgifta oss. Håll kontroll på andelen kroppsfett, muskler, vatten t.ex. genom en bra våg t.ex. se: se speciellt i slutet av ovanstående (tabeller) som upptar idealförhållandena (hålla fettnivåerna åt det lägre hållet och muskel/vattennivåerna åt det högre) allt i avsikt att hålla nere tendensen för telomererna att förkortas, dvs. som annars förkortar livet.
 12. Jag förmodar att du avser att både träna muskler och gå ner i vikt. Kör du LCHF liberalt eller strikt till ketos? I det senare fallet bör du inte få problem. Om du kör LCHF liberalt eller drar ut på måltiderna framemot eftermiddagen/kvällen riskerar du att energiförbrukningen under kväll/natt inte att hinner tömma resterande förråd av glykogen. Nyckeln till framgång ligger i strävan efter att uppnå så stor andel ketos under dygnet som möjligt. Klarar du det med god effekt kommer muskeluppbyggnaden att öka och fettförbränningen att ge viktminskning.
 13. Hej Bapura! Tråden upptar veganismens starka utveckling och dess följder. I dessa sammanhang finns alltid risken för cynism. Kan du, vad gäller veganismen, förtydliga lite om din syn på den och hur du anser lågkolhydratkostens entusiaster bör agera för att nå ut till människor?
 14. Trots att maken äntligen friades, kan man fråga sig vilka krafter som tillåts släppas lösa, när man fortfarande - så sent som år 2017 trots detta kan befästa vansinnet så här. Vi ser vad vi har att möta/bemöta! Inom Kostdoktorn, med din kunskap om informationsflödet inom era väggar, hur ser du på framtiden om du räknar i decennier - ett, fem - innan kostfrågan kommit i balans?
 15. Vad värre är: Liknande listor finns med all säkerhet på praktiskt taget alla företag som ägnar sig åt ingredienser (skadliga eller ej) som tillförs livsmedel under beredningen resp. läkemedelsföretag som kämpar mot alla positiva effekter av bra mat, som minskar behovet av medicin. Överfört på t.ex. problemen att sprida negativ information runt LCHF och positiv om vegetabilisk kost, ser vi ständigt vilka principer som är förhärskande på vegan/dietisthållet och hur läkemedelsföretagen felaktigt och medvetet vrider på fakta: påpeka negativa effekter av LCHF-kost som framgår av studier vid vilka t.ex. andelen kolhydrater på "bara" 40 % anses kunna klassificera lågkolhydratkost. använder studier enligt ovan, som i själva verket uppvisar de nackdelar som vidlåder överdriven vegetarisk kost till att svartmåla LCHF-kosten. i andra fall felaktigt påpeka LCHF-entusiaster bara äta kött poängtera att LCHF representerar en så ensidig kost att den inte går att hålla fast vid under längre tid påpeka att LCHF bara fungerar som bantningsdiet under kort tid ibland med förklaringen att bantaren inte orkar hålla fast vi "dieten" utan börjar fuska. etc. Hur det ser ut utanför Sveriges gränser, fick jag bl.a. under gårdagen i samtal med en invandrad kvinna som antagit LCHF-stilen. Hon påpekade att det i hennes hemland fortfarande råder fettskräck (användningen av margarin och solrosolja rekommenderas) men att man börjat varna för sötade drycker och överdriven sockerkonsumtion. Ancel Keys grundkoncept sitter i. Tillägg: I dag hade jag ytterligare ett slumpmässigt samtal med en bekant, som ansåg det vara "hemskt" att äta djur men, som tur var, påpekade sig fuska, genom att äta ägg, ost, smör etc.. Så möjligen har veganismen lite här och där börjat blandas upp med viktiga avvikelser från den hårda veganlinjen. Allt oftare träffar jag på fenomenet.
 16. Som Peter påpekar, det bör vara folk utifrån - nog brukar väl den som är forummedlem logga in. Man kommer f.ö. normalt in som inloggad på forumet utan att behöva logga in - bara genom klicka på sajten. Vanligen brukar en överväldigande andel på forumet (storleksordningen 80%) vara icke medlemmar. P.S. Kontrollerade nu efter att ha lämnat forumet. Sökte på en trådrubrik och kunde direkt komma in för detta tillägg, utan att behöva logga in. Nog måtte väl de flesta göra så!?
 17. Kontrollen av kroppens fördelning av fett/muskler/vätska (och benstomme) För den som gör en kostomläggning eller i övrigt ser kroppsvikten vara en väsentlig parameter att kontinuerligt kontrollera, ger moderna vågar sedan många år tillbaka värdefull tilläggsinformation. Vid sidan av vikten, uppgifter om balansen mellan fett, muskler, vätska (vatten) och benstomme. Själv har jag under många år haft sådan våg, dock inte med möjlighet att ansluta till datorn för bekväm registrering och utskrifter som visar tendenser orsakade av variation i kost och motion/träning. För någon tid sidan kom frågan om lämpligt val av våg upp på forumet, vilket väckte förnyat intresse för botanisering på marknaden. Producenten för mina tidigare vågar under åren, visade sig ha en intressant variant, med en lös avläsningsenhet, antingen att ansluta till själva vågen eller väggen resp. till dator eller mobiltelefon för att samla och skriva ut statistik. Då vågen, i vanlig ordning för Beurer, är gedigen, håller hög kvalitet och via testinstitutioner visar sig ha minsta absolutavvikelser av befintliga fabrikat på marknaden vid jämförelser med superdyra professionella mätsystem på sjukhus, hade jag svårt att motstå frestelsen. Frestelsen innefattar f.ö. att vågen kan separera mätdata (fett och muskler) för över- och underkropp. Min egen förenklade/förtydligande manual/beskrivning ser ut som nedan: Statistiska data på en normalbefolkning framgår härefter: En suverän våg som är enkel att hantera - kostar lite mer än standardvågarna men är väl värd priset.
 18. En snabböversättning, kan finnas anledning till. Denne sympatiske Aseem Malhotra, som är oerhört kunnig på området lågkolhydratkost är ett starkt namn att ta hänsyn till! NHS-kardiologen säger mammas vegetariska kost bidrog till "för tidig och smärtsam död" Dr Aseem Malhotra beskrev att hans mor Anisha, tidigare praktiserande läkare, dog vid 68 års ålder på grund av sin köttfria kost, som saknade viktiga näringsämnen och protein. Aseem Malhotra som är en NHS-kardiolog och ledande fetmaaktör har alltså skyllt den vegetariska dieten, tillämpad av mamman, "för hennes tidiga och smärtsamma död". Dr Aseem Malhotra sa att hans mor Anisha, en tidigare Manchesterbaserad läkare, dog vid 68 års ålder, som resultatet av köttfri kost, som ledde till en diet som saknar protein och näringsämnen men byggd på förtroendet för mycket bearbetade livsmedel, många som avses vara bra för vegetarianer. Hon avled i december efter en kort sjukdom från *septikemi. *allvarlig, livshotande infektion som blir värre mycket snabbt. Infektioner kan uppstå i hela kroppen, inklusive infektioner i lungorna, buken och urinvägarna. Det kan komma före eller samtidigt som infektioner i ben, centrala nervsystemet, hjärtat, eller andra vävnader. "För större delen av sitt vuxna liv var min mamma vegetarian och betydligt överviktig", skriver Dr Malhotra i en artikel. "Jag växte upp och upplevde regelbunden konsumtion av stärkelse, kolhydrater och ultrabehandlade mellanmål av kex, chips och choklad. Vårt kök var översvämmat av dessa produkter. "Jag har fortfarande ett levande minne om hennes enda måltid en snabb dag under veckan, bestående av en stor chapatti och vad som bara kan beskrivas som ett berg av bordssocker. Hennes vikt bidrog till att utveckla högt blodtryck under 40-talet och medförde därmed hjärnblödning år 2003. " Trots att hon återhämtade sig helt från sjukdomen, försämrades Anishas hälsa gradvis och fetmarelaterad artros ledde till att diskarna i hennes ryggrad allvarligt bröts ner, vilket tvingade henne att ta förtidspension från sin läkartjänst. Dedikation Dr Malhotra påpekade att hans mammas djupa religiösa tro gjorde att hon undvek att konsumera animaliska produkter. I kombination med ett högt stärkelseintag, blev sockerkosten till slut till nackdel för hennes hälsa. Anishas vegetariska diet krävde inte bara att hon tog vitamin B12 och järntillskott men proteinbristen ledde till sarkopi (en minskning i muskelmassan) som ytterligare begränsade hennes rörlighet. Han sa: "Jag hoppas verkligen att hennes för tidiga och smärtsamma död inte var förgäves och att vi kan lära oss hur många av dessa sjukdomar kan förebyggas. Ingen förtjänar att lida som hon gjorde. Det har gått mindre än tre månader sedan hon avled och vi är fortfarande i djup sorg genom förlusten av en mycket älskad mor och hustru som gick bort i förtid." Professor Chris Elliott, från institutet för global livsmedelssäkerhet vid Queen's University Belfast, sade: "För mig pekar allt mycket tydligt på den största frågan vi har i så många delar av världen att vår största fiende är dålig hälsa genom extremt bearbetade livsmedel, antingen de används av veganer, vegetarianer eller andra. Så att vara vegan eller vegetarian är ingen säkerhet för god hälsa. Snarare bygger god hälsa på en kost som begränsar mängden bearbetad mat som vi konsumerar. En tredjedel av britterna har avbrutit eller minskat köttkonsumtionen, enligt en nyligen offentliggjord rapport från Waitrose som tyder på att djurs välbefinnande, miljöförhållanden och hälsotillstånd driver fram en våg av förändringar i den brittiska dieten. En av åtta britter är nu vegetarian eller vegan, säger rapporten. Den är baserad på miljoner transaktioner i butiker och på nätet, samt på en undersökning av 2000 vuxna som handlar via en rad detaljister. Många inflytelserika rapporter har pekat på vikten av att undvika kött och mjölkprodukter, som varande det enda väsentliga sättet på vilket konsumenterna kan minska sin miljöpåverkan på planeten, eftersom jordbrukarnas djur representerar en så koldioxidintensiv process. Men vissa människor som har varit vegetarianer länge säger att deras egen hälsa har blivit lidande. Dr Zoe Harcombe, en häsovårds- och näringsforskare yttrade: "Jag var vegetarian i 20 år och jag har ingen aning om den långsiktiga skada jag har gjort mot min kropp. Dagen då jag upphörde att vara vegetarian, var dagen då jag insåg att jag behövde konsumera 39 ägg dagligen eller en liten burk oljig fisk för att få i mig 15 mikrogram av vitamin D. Det tragiska faktumet när det gäller näring är att animalier representerar den föda där näringsämnen är tätt förekommande och att vi tar stora risker genom att undvika dessa livsmedel. " NHS råd NHS rekommenderar vegetarianer att försöka äta minst fem 80 g portioner av färskt, fryst, konserverat, torkat eller frukt i dryckesform och grönsaker om dagen, liksom vitaminer och mineraler. Frukt och grönsaker ger fiber som kan hjälpa matsmältningen och förhindra förstoppning. Det står också att man skall basera måltider på stärkelserika livsmedel som potatis, bröd, flingor, ris och pasta, vilket borde utgöra drygt en tredjedel av maten som en vegetarian äter. Mjölk, eller mejerialternativ för veganer, behövs för kalciumbehovet medan bönor och ägg kommer att utgöra proteinkällor. "Du måste äta en mängd olika proteinkällor för att få rätt blandning av aminosyror, som används för att bygga och reparera kroppens celler", rekommenderar NHS på sin webbplats. "I motsats till populär tro, har de flesta vegetarianer vanligtvis tillräckligt med protein och kalcium (finns i mjölkprodukter) i kosten. Men om du inte planerar din diet ordentligt, kommer du att sakna viktiga näringsämnen. Till exempel måste vegetarianer se till att de får tillräckligt med järn och vitamin B12 i sina dieter. "
 19. Nej, bara en sammanställning av de sökningar som ett sextiotal icke-medlemmar gjort under något tjugotal minuter - alla på forumbesök samtidigt (under den tiden aldrig under 60). Som jag tidigare påpekat är antalet icke-medlemmar sällan mindre än tre, fyra gånger antalet inloggade medlemmar. I detta fallet 60 gånger fler. Bredden på urvalet trådar som tilldrar sig icke-medlemmarnas intresse, visar med rätta att medlemmarnas kunskaper betraktas som viktiga att ta del av.
 20. Vid 16-tiden idag lördag råkade jag slinka in på forumet som då var tomt på medlemmar. Det sextiotal icke-medlemmar som då besökte oss, kunde vara intressant att veta något om - vad de sökte info om etc.. Så här såg det ut! Kolhydratscykling?: För mycket MCT-olja (Brain Octane Oil): Finns det några extremt kalorisnåla snacks? : Popcorn: McDonalds har mer än tredubblat mängden socker i sina hamburgareVisar profil: Stefan B: Fasta - Hur?: En längre tid med biverkningar: [Tips] Hur ersätta yoghurt/creme fraiche/grädde?: Kefir: Mörk rom. Sockermängd?: Suddiga ögon som går i kors?Läer ämne: - ägg om dagen?: Extra tjock vispgrädde i Storbritannien: är det jättedåligt att äta två finn crisp om dagen?: Surkål är ju gott!: Veganismens starka utveckling- en livsfientlig, religiös agenda: Sveda i munnen: gallsten :(: Äter jag för mycket?: Konsekvenser av snedsteg: Inflammationshämmande kost: Laktosintolerans och LCHF?: Snacks framför TV:n: Snacks framför TV:n: Frågor om Inderal och Concerta medicinering vid LCHF : Istället för mjölk??: Nötolja: bra alternativ?Visar forum: LCHF-erfarenheter: Vad är normalt blodsocker ca timmar efter måltid?: coca cola zero ?: Äta tidigt på dagen bättre än sent....: LCHF drinkar: Autoimmuniteten ska bort - BORT!: LCHF vardagar, släppa loss helger - meningslöst/farligt?: Fuska?: [Recept] Bröd utan fiberhusk: Bönor Läkare transformerar sin hälsa med LCHF Man ser vilket intresse det finns därute i kostfrågan.Forumet (världens största i sitt slag) har alltså en viss betydelse!
 21. Utan tvekan, speciellt om du känt de negativa fenomenen ett tag efter att du upphört med tillskott. Med magnesium är det så att flertalet har brist. Om benstommen inte länge kan tillföra det som kroppen dagligen kräver av magnesium, kommer tröttheten. Bortåt 300 enzymatiska processer är beroende av magnesium. Utan magnesium är du död. Om sköldkörteln är missnöjd finns alltid anledning att kontrollera dess behov. Ev. kan naturligt hormon behövas i vissa fall. Om du köper magnesium i formen magnesiumcitrat bör du känna skillnaden ganska snart om du tar tillräcklig mängd - du kan utan risk tillföra tre-fyra gånger normaldosen. Se vidare detaljer nedan:
 22. Ja, men kunniga veganer liksom kunniga LCHF-entusiaster vet vad de inte ska gå på. Veganer kan, visserligen med viss svårighet, tillämpa LCHF med hjälp av kokosnötolja, avokado, nötter etc.. men de flesta vet också vad i hälsokostaffären de måste komplettera med. Exemplet på motsatsen - veganföräldrarna i Sverige, vars barn var timmar från att avlida p.g.a. brist på B12-vitamin, bör ha varit ett undantag från regeln att veganer brukar ha koll på vad de äter.
 23. (läs=som är positiv till veganism) har, som flertalet på detta forum klart inser, inget att göra med vad som är bäst för människan, utan har enbart med kapitalets makt att göra. Lönsamheten som ligger i att utnyttja och förändra den föda som kommer ur jorden (utom den som naturligt omvandlas i djurens kroppar) - en förskräcklig utveckling, som helt avviker från människans naturliga metabolism.
 24. Absolut, men som du antyder, har detta inget med LCHF att göra! Dock vågar man sannolikt påstå LCHF bättre än högkolhydratkosten vara till hjälp under övergångsåldern. I samband med kost hör man ofta talas om att inte alla skulle vara anpassade för lågkolhydratkost, i varje fall om den drivs så långt som till ketos. Även vissa kostexperter som är inne på LCHF trycker på detta (alltid bra att mjukt ta det säkra för det osäkra). Om man ser kosten ur evolutionär synvinkel är t.ex. hundratusen år att betrakta som en blinkning i sammanhanget. På den tiden fanns inga hälsokostaffärer att ta till (för den som funderade på att avvika från gruppens matvanor). Det vi har sett under något fyrtiotals års utveckling med fetmaepidemier, hjärtinfarkter, diabetes 2, högt blodtryck, cancer, Alzheimers sjukdom etc., kan direkt knytas till Ancel Keys fettskräcksindoktrinering - inte till någon form av anpassning till en ny fettfattig diet. Tvärt om visar just utvecklingen att kroppens basala metabolism under hundratusentals år varit oförändrad med fettet som en naturlig ingrediens. Resultatet av avvikelsen från den har lämnat klara spår efter sig. Skälet till att en vegan, visserligen med stor möda, kan tillämpa LCHF-kost, har att göra med användningen av fett ur kokosnötter och annan icke-animalisk form av föda, som innehåller högvärdigt fett - dessutom att vissa tillskott kan hämtas från hälsokostaffären t.ex. B12-vitamin. En positiv punkt att tillskrivas veganen är att inhandlad andel bearbetade födoämnen av naturliga skäl är liten, om man räknar bort brödet och lite till. Tanken på att människan under så kort period som t.ex. 100 000 år, genetiskt genom anpassning, skulle ha förändrat sin tidigare naturliga metabolism till att leva utan fett, är närmast osannolik. Den svajande uppfattningen om vad som människan är bäst anpassad för, bygger enligt min uppfattning mer på en servil inställning i kostdebatten än på verkligheten. Stora förändringar t.ex. i människans metabolism lär ta miljontals år att utveckla. Språngvisa förändringar i genbanken brukar ta många miljoner år. De negativa effekterna på kostområdet kan direkt knytas till den felaktiga kostrådgivningen, sedan Ancel Keys "visade vägen" på 1950-talet, alltså inget som visar exempel på anpassning utan tvärt om tydligt demonstrerar motsatsen.
 25. Med tanke på din mans status anser jag en läkare, som vill påtvinga honom statiner, direkt handla mot de grundläggande kraven på en läkare. Å andra sidan förstår jag mycket väl din mans uppfattning om att man skall kunna lita på sin läkare och de kunskaper denne har fått under sin medicinarutbildning. Det kan då vara bra att veta, som verkliga auktoriteter inom läkarskrået uttalat sig om, att det som lärts ut under läkarutbildningen, under läkarens verksamhetstid fram till pensionen till hälften visat sig vara fel, i varje fall vad gäller utskrivning av mediciner. I de fall läkaren inte ansett sig ha tid att följa upp forskningen under sin aktiva läkargärning, kan följderna bli katastrofala. I USA har därför medicinering (inte bara överförskrivning) visat sig vara den tredje största orsaken till förtida död - efter hjärtinfarkt och cancer. Innebörden är att den äldre generationen i USA nu upplever sig överleva sina barns generation. Det man kan anse vara det största problemet med läkarnas utbildning är att den är undermålig vad gäller nutritionen. De borde fått lite mer av Hippokrates grundsyn i sig om kostens helande effekter.