Gå till innehåll

Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  2 027
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  60

Inlägg postad av Nils Engström

 1. 2 timmar sedan, HelgeK sade:

  Du vet inte varför man gör prognoser!

  Alla klimatforskare, som inte varit beroende av anslag från IPCC, har under trettio års tid haft anledning att kritisera  använda prognosmodeller,  tillämpning och tolkning av befintliga resultat. Inte särskilt märkligt med tanke på att dessa under de tre sista decennierna slagit helt fel, vid jämförelser med verkligt utförda mätningar. Den som inte uppfattar dessa otvetydiga fakta blir svår att debattera med! 

  • Tack! 1
 2. On 2020-09-17 at 22:43, tomha sade:

  har inte tagit något tillskott under sen maj

  Hur stor dos av D-vitamin tog du i maj och tidigare? Själv låg jag tidigare på 158 nmol/L med 5000 IE dagligt intag D3, medan jag nu ligger på 127 nmol/L med 2000 IE D3 dagligen.

  För den som tvekar på det lämpliga med kosttillskott, kan vara skäl att kika på nedanstående relativt färska sammanställning:

  940072406_ScreenHunter_2384Sep_2101_31.thumb.jpg.ac66daeb0973398c8ec2a8509af132c7.jpg

  • Tack! 1
 3. HelgeK

  Under hela tiden efter tillkomsten av IPCC, har man där självklart insett otvetydiga bevis föreligga för de kraftiga prognosfelen, som alla forskare på området jorden runt känner till och påtalat. Knappast läge alltså att förneka de verkliga mätningarna som under trettio år demonstrerat felen.

  IPCC borde å andra sidan ha insett att datormodellering av så många klimatvariabler som skett, inte kunde användas för styrning av klimatpolitiken på det ansvarslösa sätt som skett, som om prognoserna vore säkrare än verkligt uppmätta temperaturer.

  Diskussionen om klimatet med skogsbränder, orkaner, översvämningar, issmältning etc. är en helt annan sak. De fenomenen är konsekvenser av jordens uppvärmning sedan tusentals år tillbaka, inte bara under modern tid.

  Vad som efter IPCC:s tillkomst varit i stöpsleven är om den mänskliga verksamheten med atmosfärens ökade halt av koldioxid skulle ha den stora katastrofala betydelse som man spridit till politiker och skrämd befolkning med utgångspunkt från totalt missvisande prognoser.

  Det har ju med önskvärd tydlighet redan visats att de katastrofscenarier som IPCC:s felaktiga prognoser använts till, varit totalt felaktiga. Det framgår ju bl.a. av de tydliga belägg som framkommer av inlägget https://forum.kostdoktorn.se/topic/15823-2019-års-förvillare/page/4/?tab=comments#comment-164771

  Kan du HelgeK, om du anser beläggen där vara felaktiga från min sida, förklara  i vilket avseende?

  • Tack! 1
 4. 27 minuter sedan, Sniffe sade:

  Med sina patent och sin monopolställning kan de ofta ensidigt sätta världspriserna för både vanliga och ovanliga mediciner.

  Intresset för annat än mediciner för medicinaren och företagen är därför tabubelagda områden. Läkarna fungerar inte bara som reklampelare  för dyra läkemedel, de är t.o.m. förbjudna att yttra sig positivt för de mest naturliga substanser som C- och D-vitamniner etc.. Billiga substanser som är növändiga för människan till att kunna upprätthålla livet.

  Företagen har övergått till att representera sorgliga exempel på cynism, när de och läkarna stillatigande kan se på när människor dör, om de saknar en del naturliga substanser medan de kan bli allvarligt sjuka av dyra mediciner. De senare exempel på fenomenet i USA att en av de vanligaste orsakerna till förtida död just kommit att bli mediciner.

  • Gilla 1
  • Tack! 1
  • Ledsen 1
 5. On 2020-09-18 at 11:22, HelgeK sade:

  Vädret

  Klimat

  Data

  Du struntar helt i alla de rapporter som  IPCC producerar, och kommenterar dem inte alls.

  I det senare avseendet är verkligheten den motsatta - en röd tråd genom mina inlägg har just varit att kommentera och visa på tokigheter som tolkningen av felaktiga klimatprognoser via IPCC resulterat i.

  Som du ser av dina referenser, är IPCC och dess klimatforskare alltmer införstådda med de uppenbara fel som konstaterats belasta klimatmodellerna och prognoserna som blivit resultatet. Därför har man sett sig tvingade till diverse efterbearbetningar och förklaringar. Vad kan de annars göra - bevisen är ju klara att observera för alla utomstående, mer än fem gånger så stora avvikelser från nollinjen i slutet av senaste 20-årsperioden som de verkliga mätvärdena visar (> 1,1 grad Celcius mot < 0,2 grader)!

  De har mycket att städa undan bakom sig. 4755.gif  Ja, framför sig också!

  Det förefaller som om du i dina resonemang bortser från prognoserna som under i varje fall de senare två decennierna via en stor grupp använda klimatmodeller varit totalt missvisande. Resultat som drivit politikerna till att sluta meningslösa, kostnadskrävande internationella avtal, som kommer att få i det närmaste marginella effekter, vad gäller effekterna av minskade koldioxidutsläpp, däremot avsevärda, onödiga kostnader, som istället kunde ha använts till att minska utsäpp i hav och sjöar etc..

                                                ______________________

  Lägger man in tidigare medelkurva (rödmärkt i grafen nedan) av klungan välkända prognoser, som jämförelse (tendensen) med mätningar av temperaturen i troposfären, syns tydligt att efter år 1998 en tydlig temperatutjämning skett. Verkliga temperatmätningar lär i efterhand alltid övertäffa prognosverktygens data.

  Den kraftiga toppnoteringen år 1998 (se grafen nedan) har inte kunnat förklaras - inte heller den kraftiga temperaturutjämningen under de 20 åren därefter.  Mig skulle det inte förvåna, om nämnda toppnotering inneburit att de olika klimatforskarna vid den tidpunkten, alltmer börjat tro på existensen av en större förstärkningsfaktor, än den de tidigare tillämpat. De efter toppåret tilltagande felaktiga prognosvärdena kan knappast  förklaras på annat sätt än att kraftigare förstärkningsfaktorer på olika nivåer införts i klimatmodellerna (på känn utan att baseras på fakta som vetenskapligt kan valideras). 

  Observera att diskussionerna runt förstärkningsfaktorn bevisligen har rört sig om rena spekulationer, där den förvånande temperaturtoppen 1998 med stor säkerhet haft betydelse i efterhand till att fortsatt ge orimliga prognoser. De verkliga temperaturmätningarna under senare två decennier tyder istället på att betydande, utjämnande faktorer visar användningen av förstärkningsfaktorer helt sakna relevans (se grön pil i grafen nedan).

  Graferna nedan visar temperaturavvikelserna under 40 år med utgångspunkt från samma nollinje relaterad till verkligt utföra mätningar! Den röda kurvan (enligt prognosmedelvärden från skaran rapporterade klimatgrupper), som ligger högre än den för verkliga mätningar, visar att prognoserna genomgående ger fel resultat.

  1316077140_tendenssl.thumb.jpg.21ecd57e26cfa21d3d61cd4f0149dec5.jpg

  Egentligen kunde diskussionen ha avslutats med dessa fakta, eftersom IPCC:s funktion står och faller med tillförlitligheten på den datoriserade modelleringen i  använda prognosverktyg. De allvarliga fel som dessa hittills uppvisat (röd kurva) och de vansinniga kostnadsåtaganden som blivit följden, borde snabbt leda till att huvuden rullade inom ledningen för IPCC. De ansvariga där börjar uppenbarligen förstå att det bränner under fötterna (när de påpekar svårigheterna med klimatprognoser och närmare vill förklara sig).

  När du påpekar att:

  "IPCC är FNs klimatpanel och förser världen med kunskap om klimatförändring, med ett vetenskapligt perspektiv, och den påverkan på miljön och samhället som följer klimatförändringen"

  låter det fortfarande, som om det vore betydelselöst med konstaterandet att de grova prognosfel som IPCC redovisat, framställts som om de vore korrekta till att använda som incitament till en långtgående klimathysteri att skrämmas med. I själva  verket har prognosfelen uppkommit via den skock klimatmodeller som alla gått i samma felaktiga kraftigt förhöjda riktning (flockmentalitet?).  

  "Skogsbränderna i Carlifonien och Oregon", som du tar upp, har självklart inte ett dugg med huvuddiskussionen om klimatmodellerna att göra - det hade bara varit en av de logiska konsekvenserna att ta upp, om klimatprognoserna varit korrekta. Skogsbränder har f.ö. alltid funnits. Verkligheten visar snarast på naturens utjämnande effekt, inte på den prognosticerade, tilltagande betydliga uppvärmning som koldioxidökningen i atmosfären beräknades ge.  I verklighetens har ju klimatmodellerna bevisats vara totalt värdelösa (utom som verktyg till att skapa panik). IPCC borde övergå till en prognosmodell med inriktning på extrapolering och hänsyn till historiska fakta. Alla tecken tyder på att ett mer rättvisande prognosresultat då skulle uppnås.

  IPCC har mycket att stå till svars för! animated-tool-image-0230.gif

  Konklusionen av det vi nu vet, är att FNs klimatpanel IPCC, tvärt emot vad du refererade till, i sina sammanfattningar (avsedda som ledning för politikerna) länge givit sken av att de, trots bevisligen grovt felaktiga klimatprognoserna, kunde  sättas tilltro till. Till stor del förser man följaktligen världen med felaktig information, avsedd att skapa hysteri med, av en typ som kan exemplifieras med det Greta varit med om att medverka till. 

  De oerhörda konsekvenser, kring vilka politikerna har förletts genom Parisavtalet, visar sig redan representera det största misstaget som interntionellt någonsin sjösatts i historien.

  För att få en bild av hur den inbillade verkligheten politiseras, som om den vore sann, och verkliga fakta döljs, rekommenderas en genomlyssning av nedanstående videor, i vilka Elsa Widding på ett kristallklart sätt visar den skrämmande utvecklingen på högskolenivån i Sverige. Det rör sig om politiseringen på klimat/miljöområdet i termer av politisk korrekthet och låst konsensus, istället för vetenskaplig öppenhet.  

  https://www.youtube.com/watch?v=pwEEH4inKQQ

  https://www.youtube.com/watch?v=hJ7-5Xj-z40

  REKOMMENDERAS!

  P.S.

  Även om många klimatforskare, som förmedlar information till IPCC enligt nuvarande nivå på forskningen inom området, har goda intentioner, ligger problemet på IPCC, när dess tolkning för politikerna presenteras. Ansvariga för det senare arbetet har i viktiga avseenden haft en klart ovetenskaplig inriktning. Bl.a.  har man inte insett det omöjliga i att via datoriserad modellering av förekommande stora antal variabler ge sken av säkerhet genom klimatprognoserna. Det innebär att dessa inte kan ligga till grund för de långtgående politiska beslut och avtal typ Parisavtalet, som skett.

  Anmärkningsvärt är att IPCC hållit fast vid betydelsen av  presenterade felprognoser trots att resultaten av verkliga mätningar mycket tydligt bevisat de allvarliga felen. Så det det som kan sägas om FNs klimatpanel är definitivt inte att det strikt vetenskapliga perspektivet skulle vara deras starka sida.

  • Tack! 1
 6. Det måste bara demonstreras!

  Ann Fernholm klär formligen av reklammakaren naken. Från den senares försök att med hokus pokus-konster förklara bort sockerinnehållet i havre, som skulle göra havredrycken mer lämpad för diabetiker, till att visa resultatet istället förvärra effekten med större förhöjning av blodsockret.                                                 427696127_ScreenHunter_2378Sep_1622_16.thumb.jpg.6a12d7c1795882279906c6bb15e1253b.jpg

  Just den rätta vägen i liknande sammanhang att på analogt sätt visa all bluff som förekommer, när vegtarisk kost med omättade växtfetter och oljor reklameras som nyttiga och klimatsmarta. Detta för människor som både drabbats av klimathysterin och uppfattningen att dess representanter och sjukvårdens måste vara tillförlitliga. 

  P.S.

  I många diskussioner av liknande slag råder en klar missuppfattning, vad gäller problemet för diabetiker. Det är inte den tillfälliga stegringen av glukos i blodet som är problemet, utan en genomsnittligt stor insulinproduktion under dygnet, som under årens lopp innebär risk för en begynnande insulinresistens. 

  För ett barn är insulinet som tillväxthormon oftast problemlöst i större duschar men i högre åldrar (över 40-50) ökar risken både för kroppens celler att tröttna på insulinet och att bukspottkörteln överbelastas - tillsammans bakgrunden för diabetes.  

  Egentligen kan man anse läkare, diabetessjuksköterskor och dietister utöva kriminell verksamhet och skolmedicinens representanter i övrigt genom att:

  1. generellt påstå diabetes 2 vara en kronisk sjukdom
  2. hävda medicinering vara nödvändig livet ut
  3. inleda med en tablett, sedan två och slutligen tre tabletter per dag
  4. få patienten att tro på uppdelning av måltider i 5 - 6 omgångar dagligen
  5. ge uppfattningen att normal "sockerkost" fungerar med måltider enligt 4
  6. övergå till insulin för patienten att själv injicera (när metmorfinet inte räcker)
  7. stillatigande se på när patienten drabbas av det metabola syndromet
  8. succesivt tillföra nya läkemedel för tillkommande kultursjukdomar  enl. (7)
  9. dölja den forskning som klart visar att diabetes 2 inte är kronisk
  10. vid förfrågan om LCHF vidhålla den kosten vara kontroversiell
  11. se många av patienterna gå en säker förtida död till mötes

  Alltså man unviker en enkel rekommendation typ: Annika Dahlqvist eller kostdoktorn och som Aseem Malhotra numera sprider ut, att LCHF kan bota diabetes 2 på några veckor och dessutom kraftigt minska risken att bli allvarligt sjuk eller avlida genom Covid-19. Därigenom låter sjukvården tillsammans med socialstyrelsen, läkemedels- och livsmedelsverken patienter i onödan genomlida ett antal sjukdomsår mot ålderns höst, när ett enkelt råd att växla kost kunde ha besparat patienten ett långt lidande, utbytt mot ett friskt liv utan behov av läkemedel.

  Förutom detta verkar sjukvården för en inriktning som med risk för förlust av läkarlegitimatinen, om den bryts, förbjuder läkare att ge livgivande råd som avviker från skolmedicinens (undvika läkemedel till förmån för kostväxling). 

  När får vi uppleva läkarutbildningen även innefatta djupgående kunskaper runt  det metabola syndromet och hur råd från framtida läkare om enkla livsstilsförändringar till patienten, gör att kultursjukdomarna kan undvikas utan för kroppen belastande läkemedel? 

  • Gilla 4
 7. On 2020-09-15 at 18:26, HelgeK sade:

  1. Det är ren galenskap att påstå, att klimatforskningen hitintills är ren bluff.

  2. Tvärtom så visar utvecklingen att inget annat än ökningen av koldioxid och andra växthusgaser  i atmosfären kan förklara  växthuseffekten. 

  1. Galenskapen ligger i att klimatalarmisternas företrädare, utan att i minsta avseende skärskåda förutsättningarna för korrekta klimatanalyser,  högljutt skriker ut var de anser sanningen ligga. I själva verket bygger de sin uppfattning på totalt felaktiga datormodeller utifrån vilka klimatforskarna presenterat sina resultat för IPCC. Detta kan var och en själv enkelt konstatera genom att betrakta de grafer som visar de stora avvikelserna från verkligt uppmätta data. se:https://forum.kostdoktorn.se/topic/15823-2019-års-förvillare/page/4/?tab=comments#comment-164671

  Genom det inlägget inses det omöjliga i att via matematisk modellering skapa rättvisande datormodeller med samvariation av en lång rad parametrar. Detta förklarar tveklöst de grova fel som modellerna visar. Varför klimatalarmisterna trots detta försöker överträffa varandra i att hänvisa till dessa felvisande prognosdata kräver en egen analys i sig. En liten bit på vägen kanske via:

  https://forum.kostdoktorn.se/topic/15823-2019-års-förvillare/page/4/?tab=comments#comment-164708

  I slutet av denna visar en graf att någon förstärkningsfaktor (som felaktigt används i alla prognosmodeller) inte finns. Snarare motsatsen som tycks motverka temperaturökningen via tillskott av koldioxid.

  2. Visar en missuppfattning som snedvrider diskussionen runt klimatfrågan. Den huvudsakliga klimatutjämnande faktorn är inte alls koldioxiden i atmosfären utan luftfuktigheten och molnbildningen. Med det sagt har naturligtvis ingen sansad debattör förnekat koldioxidens betydelse för att hindra ett mer kylslaget klimat (18 grader Celsius lägre än idag om ingen koldioxid funnes i atmosfären). Det senare betyder i sig naturligtvis att en ökning av koldioxiden innebär ytterligare uppvärmning. Det kan man av rent fysikaliska skäl räkna ut. Frågan är bara i vad mån människans utsläpp ensamt orsakar den globala temperaturökningen som uppmätts (0,4 grader på de senaste 40 åren), se slutet av senast refererade inlägg ovan. På temperaturkurvorna bakåt i tiden (före industrialismen) ser man f.ö. liknande temperaturutveckling som i nutid. 

  Som Katerina så träffande beskriver:

  Det tråkiga med forskning är att den inte alltid (mycket sällan) faktiskt är vetenskaplig, dvs görs med syftet att hitta sanningen, dvs hur saker faktiskt fungerar.

  Konsekvensen av felaktiga klimatprognoser i kombination med falsk forskning, som förskönar bristerna i växbaserad kost - tankar som understöds av kapitalstarka intressenter ligger just bakom det Katerina antyder:

  varför man politiskt (inklusive WHO) trycker på att vi ska äta mycket mindre kött. Dessa investeringar vill man ju ska ge vinst och pengar till påtryckningsmedel har man gott om.

  • Gilla 2
  • Tack! 1
 8. 6 timmar sedan, HelgeK sade:

  ...bara förmedlar olika  "hypoteser" som lobbyister finansierade av olje industrin sprider, för att hålla uppe förbränningen av fossila  bränslen... 

  Inlägget: https://forum.kostdoktorn.se/topic/15823-2019-års-förvillare/page/4/?tab=comments#comment-164671 visar klart att du helt missat den grundläggande frågeställningen, som utgår från verkligt uppmätta temperaturmätningar kraftigt avvikande från klimatprognoserna. Övrigt du tar upp saknar väsentligt samband med inlägget du reagerade på.

   

  • Tack! 1
 9. 8 timmar sedan, SGK sade:

  ...Sen vet jag inte om statiner gör skillnad på LDL och HDL. Att man har lite lågt HDL kanske beror på att man äter statiner.

  För min del var det så:  HDL=0,95 mmol/L, med statiner före LCHF-start för tre år sedan, nu 1,4 utan statiner.

  LDL från livsfarligt låga värden före LCHF-start alltför långt under 3 mmol/L, som läkarna älskade, till 4,5 några månader senare.

  • Gilla 1
  • Tack! 1
 10. 3 timmar sedan, Kjell Granelli sade:

  Mäter man med europeiska mått (som vi gör i Sverige), ska kvoten TG/HDL gärna vara väl under 1. På LCHF verkar vi ofta få kring 0,5 eller t.o.m. lägre.

  Ja men det kanske inte förvånar, särskil för yngre, med tanke på att vi s.k. "äldre, äldre", som t.ex. jag,  hamnar på 0,7/1,4=0,5 medan jag för tre år sedan, direkt före LCHF-start, låg på 1,30/0,95=1,38.
  På något ställe såg jag idealet ligga <0,87.

  • Gilla 4
 11. On 2020-09-15 at 10:49, HelgeK sade:

  Lars Bern är ingen klimatforskare...

  Ja HelgeK...du föredrar uppenbarligen att fortsatt gå i polemik med andra, om saker du inte själv vill försöka förstå och gå i clinch med. Vore det inte bättre att öppet diskutera innehållet i ett konkret inlägg, som det före ditt. Jag uppfattar det som att intresset för dig inte är tillräckligt stort till att diskutera grundläggande fakta runt problemen med långtidsprognoser, som har sin utgångspunkt i ett stort antal klimatparametrars samvariation.

  Redan Einstein påpekade svårigheten med att förutsäga effekten av en kombination med mer än två variabler. Han lyckades dock med konststycket att med två variabler skapa den generella energiformeln, som han omedelbart fick kritik för av 100 forskare som i konsensus ogiltigförklarade det enkla sambandet (som senare visade sig vara korrekt).

  Du kanske, som många hänvisar till, tror de s.k. "97 procenten" samstämmiga klimatforskarna (utom de som av moraliska skäl släppt kontakten med IPCC)  räcker att hänvisa till - "de måste ju rimligen ha rätt och alla andra som föredrar en öppen debatt måste betraktas som klimatförnekare"!  Ett begrepp som IPCC och dess anhängare felaktigt myntat. Det är inte frågan om att förneka klimatet - det upplever ju alla. Problemet ligger i hur den globala temperaturökningen förklaras och hur stor andel som beror på mänsklig aktivitet och varför prognosmodellerna ger så totalt felaktiga resultat..

  Mitt tidigare inlägg rörde sig om att förklara och påtala de fundamentala fel som klimatforskningens företrädare uppenbarligen har gjort sig skyldiga till - det från matematisk/statistisk synpunkt omöjliga i att skapa ett prognosinstrument, i vilket ett stort antal parametrar ingår, om vilka många saknas kunskap. Det grundläggande skälet till svårigheten är att prognosvärden för vardera parameter varierar på ett sätt som är svårt nog att enskilt bedöma,  än mindre möjligt att prognosticera samvariationen av ett flertal sådana parametrar.tenor.gif

  För var och en som ser grafen i inlägget före ditt, med mängden prognosvärden som alla går i en uppåtgående riktning med stor spridning, inser att ett eller flera genomgående fel uppenbarligen finns i alla av de använda prognosmodellerna.  Även den i statistik obevandrade inser lätt detta, enbart genom att konstatera de stora avvikelserna mellan prognoskurvor och verkligt uppmätta temperaturdata.

  Kongenialt sett anser jag naturligtvis Lars Bern vara en av de främsta företrädarna i Sverige för en vettig samhällssyn och som samtidigt besitter ingående kunskaper inom så många områden som han. Hans mångfacetterade begåvning är helt enkelt unik. Du får naturligtvis ha motsatt åsikt men varför haka upp dig på en person - varför inte diskutera essensen i den avgörande frågan om tillförlitligheten i använda prognosmodeller.

  Anser du i det aktuella inlägget, mitt sätt att resonera som felaktigt? Det har du naturligtvis också rätt till att tycka men varför inte med egna ord förklara varför. Du bör ju själv inse att felen som ligger i de kraftiga avvikelserna mellan presenterade klimatprognoser och verkligt utfall har gemensamma orsaker.  Det vore bra om du själv, med egna ord utan en uppsjö referenser tagna ur konsensusgruppen klimatforskare som stöd, kunde förklara hur du resonerar. 

  En debatt som ständigt sker med en mängd personligheter i klump på den ena debatthalvan som referenser, utan personlig sammanfattning som visar vilken relevans man själv uppfattar som rätt eller fel, blir ganska meningslös. Eftersom den väsentliga frågeställningen för bedömning av aktuella klimatprognosers tillförlitlighet ligger i resultat via datoriserad matematisk modellering, ser jag dock hänvisningen till en person som Lars Bern, med hans eminenta förmåga och erfarenheter, bl.a. inom det senare området, som i högsta grad relevant.

  P.S.

  Med tanke på din övertygelse i frågan om orsak/verkan i klimatfrågan, vore intressant med dina synpunkter på senare års förändringar:

  klimat.thumb.jpg.84452eeaeee363cf1faf24131ee5791e.jpg

  P.S.

  Grafen ovan antyder snarare existensen av utjämnande faktorer, som motverkar uppvärmningen vid  ökad koldioxidhalt, än den förstärkningseffekt, runt vilken vissa klimatologer spekulerat och i olika grad lagt in i sina klimatmodeller. Det som ligger bakom de genomgående felaktigt förhöjda prognosvärdena.

  Den omständigheten att alla spekulationer om förstärkningsfaktor gått i samma riktning för alla klimatgrupper (förstärkning) och att deras prognoser följdriktigt pekar fel i samma riktning, långt över verkligt uppmätta temperaturvärden, tyder på att de medvetet arbetat i förhoppningen att för IPCC kunna redovisa drastiska data för uppvärmning. Om man vill vara cynisk,

  en slags motivering för IPCC:s existens. 6171.gif

   

  • Tack! 1
 12. 14 timmar sedan, iAnna sade:

  "FN och klimatforskare över hela världen är överens ..." - Konsensus, färdigforskat alltså! 🤣

  Egentligen slutforskat i bemärkelsen att större delen av den forskning som hittills lagts ner, från början till slut varit ren bluff. Uppdragsforskning där villkoren för forskningsbidrag förestavats med inriktning att skrämma människor och politiker till lydnad. Metod: visa upp meningslösa, orimliga temperaturhöjningar och förklara dessa med koldioxidutsläpp orsakade av människan.

  Läs min förklaring nedan:

  • Gilla 2
  • Tack! 1
 13. Varför datormodeller inte kan användas som prognosverktyg för framtida klimat

  Anta att man t.ex. skulle ta sig för att matematiskt konstruera en datormodell för att beskriva rörelsen på den yttre delen av en tvådelad stång, som med sin övre del är fästad vid en rotationsaxel. Anta att på denna axel samma kraft, med hög precision växelvis anbringas medurs och moturs med samma intervall i bägge riktningar. Kurvan som visar den yttre punktens rörelse skulle då se ut ungefär som figuren härunder.

  Double-compound-pendulum.gif   Man skulle kunna se denna datormodell (om den vore möjlig att beräkna) som en form av prognosinstrument, dvs. till att förutsäga var den yttre punkten skulle befinna sig efter viss förfluten tid t.ex. efter en timme. Trots att uppgiften att skapa en sådan till synes enkel datormodell bara berör några få kända och noggrant specificerade parametrar (fem), är det i princip omöjligt att matematiskt lösa problemet i form av en sammanfattande algoritm. Alltså återigen trots att de basala parametrarna är få, enkla och väl kända.

  Med nedanstående graf som exempel:

  klimatsans

  berör Lars Bern alla forskares dröm om att skapa enkla modeller typ Einsteins relativitetsteori (två parametrar). Drömmen forskare emellan om att på liknande sätt till en början beskriva slutligt väder med formler runt ett stort antal parametrar som var och en individuellt varierar, som:

  • jordens rotation
  • luft- och vattenmassornas rörelser
  • molnbildning
  • luftfuktighet
  • isbildning/issmältning
  • jordens bana runt solen
  • solens varierande aktivitet
  • solens och jordens magnetfält etc.

  resulterar till en del (med användning av några få överblickbara parametrar av ovan nämnda) numera i någorlunda korrekta beskrivningar om hur vädret kommer att se ut någon dag eller vecka framåt. Längre prognoser slår lätt fel.

  Att via parametrarna ovan skapa modeller, som ens grovt kunde förutsäga klimatet något år eller årtionden framåt, är av naturliga, matematiskt/statistiska skäl omöjligt. Antalet variabler är alltför stort. Grafen här ovan visar med önskvärd tydlighet detta. Samtliga forskare som IPCC anlitat, kunde ha besparat sig större delen av sitt arbete, om de nöjt sig med att dels extrapolera  verkligt uppmätta data (de nedre punktade mätvärdena i grafen), dels utgå från kända data bakåt i tiden. Sådana prognoser skulle med avsevärt bättre precision ha kunnat lugna jordens befolkning.

  Vad som skett sedan IPCC bildades är i princip att klimatforskarna fått i uppdrag att utan verifierbara kunskaper på en rad områden, respektive samvariationen genom dessa, medvetet presentera skrämmande prognoser. För ändamålet har man då tänkt sig existensen av en förstärkningsfaktor. Utgångspunkten har då främst varit spekulationer om luftfuktighetens och molnbildningens eventuella  förstärkande inverkan. Något vetenskapligt underlag för gissningarna runt förstärkningsfaktorn har dock aldrig kunnat presenteras, av den enkla orsaken att kunskap saknats. Grafen ovan - de verkliga mätvärdena nederst- visar inga sådana tendenser.

  SLUTSATSEN: Vi har alla lurats och inte minst politikerna, framför allt i Europa, som lett till långtgående och ekonomiskt katastrofala avtal (Parisavtalet). Åtgärder som kommer att få motsatta effekter än det man förutsatt i miljö/klimatarbetet.

  Intressant i sammanhanget är att utförda beräkningar runt förändringarna enligt Parisavtalet, om det i sin helhet hade kunnat följas (reducering av koldioxidhalten i jordatmosfären), bara skulle påverka jordens medeltemperatur med 0,1 - 0,2 grader Celsius - en försumbar siffra jämfört med inverkan genom övriga klimatparametrar.

   

  För den som lite djupare vill ta del av Lars Berns erfarenheter inom området matematisk modellering med hjälp av datorer, finns mycket att hämta. Han skräder inte orden i sättet att påpeka modellernas roll vara att ge ett falskt intryck av vetenskaplighet, när det i realiteten bara rör sig om politik.

  Han menar att samtliga forskargrupper uppenbarligen strävat efter prognostisering som demonstrerar ett betydligt varmare väder i framtiden än vad verkligheten visar och att man i annat fall  inte skulle ha fått några anslag för sin forskning. Många tecken på det finns dels genom att samtliga klimatprognoser avviker i samma felaktiga riktning jämfört med de verkliga mätvärdena, dels genom att ingen öppen åsiktsfrihet förekommer i debatten (läs=av IPCC och till IPCC knutna klimatforskares absoluta ovilja/förbud till öppen debatt). 

  Klicka!

  https://anthropocene.live/2017/02/16/matematiska-datormodeller-fungerar-inte-som-prognosinstrument/

  och rulla ner utan att välja rubrik, så kommer artikeln upp:

  Matematiska datormodeller fungerar inte som prognosinstrument

                                                    Saw Me In 2 Smiley

  • Tack! 1
 14. 17 timmar sedan, Sniffe sade:

  Oljor:

  • Omättade oljor: 20-80 gram
  • Mättade oljor: 0-11,8 gram
  • Socker: 0-31 gram

  Räcker för konstaterandet att kunskapen runt metabolismen i sin helhet saknas hos kostkonstruktören.

  SGK är inne på den rätta vägen i riktning ALLAN SAVORY.

  Bara tanken på att lägga upp en standardkost, efter en tokig linje med klimathysterin som grund, är naturligtvis orealistisk. Grunden till all vettig kostrådgivning måste självklart utgå från vad modern forskning kommit fram till med den verkliga metabolismen som ledtråd.

  Här ytterligare några intressanta ALLAN SAVORY-videor:

   

  • Gilla 1
  • Tack! 1
 15. Enligt sammanställningen ovan kan nu konstateras att klara belägg finns, som otvetydigt talar för D-vitaminets betydelse för immunförsvaret och dess möjlighet att motverka insjuknande i Covid-19 eller påföljande dödsfall. Flertalet på detta forum har länge varit övertygade om att tidigare fakta talat för detta.

  Det man kan fråga sig, är varför skolmedicinen så länge velat hålla fast vid att D-vitaminet, i större dos än den konventionella, saknar betydelse. Livsmedelsverket har t.o.m. passat på att framhålla det olagliga i att påstå t.ex. D-vitamin i större mängd minska risken för insjuknande eller allvarlig följd av ett virusangrepp. Mot bakgrund av fakta blir detta närmast löjeväckande.

  Söker man på nätet, hittar man regelbundet studier, efter vilka man ofta kan se slutsatser (i fallet nedan som råkar beröra Covid-19) som uttrycker:

  "We found no clinical evidence that vitamin D supplements are beneficial in preventing or treating COVID-19. We would need evidence from well-masked randomized trials to determine if there are effects, before recommending vitamin D3 supplements for treating or preventing COVID-19 infection."

  Det bör påpekas att sådana bedömningar dock föregåtts av ett flertal tydliga observationer, som talat ett helt avvikande språk, jämfört med verkligheten. En liten öppning, enligt ovan brukar finnas med (We would need evidence from well-masked randomized trials...)  som framtida säkring, om korrekt utförda studier skulle visa annat efter det mångåriga nekandet.

  Mer och mer har många av oss kommit till slutsatsen att studier som haft negativt utfall, varit betalda eller i bakgrunden styrda av läkemedelföretag - alltså enligt någon form av uppdragsbeställning, med slutresultat som överensstämmer med det av beställaren förelagda.

  I stället för att testa/utnyttja billiga, biverkningsfria substanser, har alla ansträngningar inriktats på nedvärdering av dessa till förmån för användning av dyra läkemedel. Med tanke på den obetydliga risken för överdosering, borde vara självklart att skolmedicinens representanter, för länge sedan skulle ha rekommenderat äldre att ta D-vitamin i avsevärt större doser än den vanligtvis rekommenderade.

  Enligt mina källor är det vanligt på äldreboendena att inga kosttillskott förekommer. Vid personliga samtal som jag, som ombud för goda vänner och andra, har haft med ansvariga på vårdsidan, har man tillsammans med läkarna stillatigande sett på när människor avlidit. Det normala svaret på frågan om kosttillskott blir:

  "Vi kan bara ta ansvar för medicin som läkaren skriver ut"

  underförstått att sådana tillskott som den äldre, på eget eller släktingars initiativ har tillgängligt bara blir stående oanvänt, i det fallet patienten av någon anledning inte förmår sköta administreringen själv.

  Som försvar har skolmedicinen, vid sidan av att man ansett tillräckligt tydliga studieresultat "saknas",  påpekat att de avlidna varit sköra och ändå skulle ha avlidit inom kort - ett cyniskt tänkande som man helst inte ville pådyvla svenska läkare. Sådana vars huvuduppgift är att verka för patientens bästa.

  Mer och mer måste man tyvärr konstatera att läkemedelsföretagen tycks ha ett starkt grepp över sjukvårdens representanter, som innebär människors död för den snöda vinningens skull. Detta gäller även det cyniska sättet som läkemedelsföretagens studie på hydroxiklorokin var upplagd. Den utgick direkt från sådana överdoser hydroxiklorokin, som man på förhand visste skulle ge kraftiga biverkningar. Så kraftiga att studien tvingades upphöra - ett av budskapen att skrämma läkarna med, till att inte använda hydroxiklorokin.

  I samband med den spanska studien är särskilt intressant att man kunde bevisa  D-vitaminets positiva verkan på Covid-19, vid användning just av hydroxiklorokin i normaldos som bästa tillgänglig basal behandling, innan D-vitaminet tillfördes. I sin hormonella form (kalcifediol) användes en mer än 20 gånger så hög dos som den skolmedicinen rekommenderar. Spanjorerna avvek alltså från skolmedicinens dödsbringande negativa inställning till såväl hydroxiklorokin som D-vitamin.  Därmed visade de att skolmedicinen haft fel i två viktiga avseenden.

  Ännu har vi inte sett någon reaktion från folkhälsan i sammanhanget. Kommer man att vänta några månadet tills WHO förhoppningsvis tagit initiativet till en större studie och under tiden låta fler åldringar avlida?        

                                                             The Devil Smiley Smiley

  • Gilla 1
  • Tack! 1
 16. Vad gäller Maj-Lis börjar hon berätta om sin egen morgonrutin:

  Hon tränar i 7 minuter (hemmaträning) och sedan äter hon havregrynsgröt med färska bär och lättmjölk, ett gäng mackor och ett glas apelsinjuice. Sedan vid halv tolv börjar hon längta efter lunch och då vill hon ha en matig sallad. Maj-Lis berättar även om hur hon älskar olivolja så mycket att hon bakar med den och har den till bakverk (tårtor).

  Det räcker egentligen för konstaterandet att Hellenius tillhör typen människor med närmast religiös trosvisshet runt sitt favoritområde. En inriktning som inte tillåter passage utanför ramarna. Det har hon tydligt visat under åren.

  Frågan är om också den typiska LCHF-entusiasten rör sig i en krets av samstämmiga individer för vilka sammanhållningen har en ton av religiositet? Min uppfattning är den motsatta - det framgår tydligt på forumet att flertalet här bygger sin livsstil på kunskap inhämtad via djupgående intresse för en livsstil som ger möjlighet till ett friskt liv med minimalt behov av läkemedel. Gemensamt är att flertalet drar nytta av att följa de dedicerade forskare som i tal och skrift redovisar resultaten av i ordets rätta bemärkelse modern forskning - forskare som man successivt inlemmar i skaran personliga kompisar. Pedagogiska, talföra, humoristiska, trevliga men framför allt vetenskapligt ärliga och korrekta. I samma stund fakta kan redovisas och förstås, försvinner behovet av religion (tro).

  • Gilla 2
 17. Här är några av de viktigaste förändringarna:

  • Fokus ligger mer på helheten i kosten, det vill säga vilka matvanor som är hälsosamma, än på enstaka näringsämnen.
  • Det betonas att  typen av kolhydrater i maten och vilka livsmedel som bidrar med kolhydrater är viktigare än den totala mängden kolhydrater.
  • Det betonas att  typen av fett i maten är viktigare än den totala mängden fett.
  • Utrymmet för enkelomättat fett, som finns i till exempel olivolja, rapsolja och nötter, har ökats något. På grund av det har rekommendationen för det totala fettintaget justerats till 25-40 procent av energiintaget (tidigare 25-35 procent), medan kolhydratintaget ändras till 45-60 procent av energiintaget (tidigare 50-60 procent).
  • Det rekommenderade intaget av vitamin D har höjts för barn över två år, vuxna och personer över 75 år.
  • Det rekommenderade intaget av selen har höjts för vuxna.

  Det mesta som framkommer är enligt min uppfattning blaha, blaha. Närheten till kapitalet på såväl läkemedelssidan som till producenterna av mat och deras leverantörer är uppenbar. Det förefaller som om omsorgen om människan och hennes kropp med precision utbytts mot ett konglomerat av påståenden avsedda att främst tillfredsställa sådan typ av försäljning som håller människor lagom sjuka till att bli bra kunder till företagen. Samverkan mellan olämplig mat och därav behovet  av läkemedel är kristallklart.

  Så mycket alltså för nyckelhålsmärkning!

  • Gilla 5
  • Tack! 1
 18. Lite mer om pilotstudien - den första av denna typ

  Utgångspunkten för den kliniska studien var att man ville utvärdera effekten av behandling med kalcifediol på det endokrina systemet - mängden olika effekter på celler och vävnader som påverkas vid ett Covid-19-angrepp. Särskilt angeläget ansågs naturligtvis vara att  minska problemen med de akuta andningssvårigheterna - typiskt för de svårare Covid-19 fallen.

  I akutläget kan Kalcifediol (jämfört med D3-vitaminet som tar tid att omvandla till att bli verksamt), snabbt öka koncentrationen av 25OHD i serum. Kliniskt ville man på en grupp utvalda spanska patienter visa om utvecklingen av sjukdom eller dödlighet  kunde påverkas för Covid-19 patienter intagna på sjukhus.

  Man lät 76 på varandra följande patienter, som togs in på på sjukhuset med COVID-19-infektion, undersökas för att först få en klinisk bekräftelse  på akut luftvägsinfektion. Detta skedde bl.a. via ett radiografiskt mönster av viral lunginflammation. Utgångspunkten för sjukhusinläggning utgjordes av en viss sammanfattning av parametrar, samma för alla patienter.

  Proceduren

  Alla, som på samma villkor antagits som sjukhuspatienter (76 stycken) fick genomgående samma standardvård - bästa tillgänglig behandling i form av:

  •        en kombination av hydroxiklorokin (400 mg var 12: e timme den första dagen
  •        200 mg var 12: e timme under de följande 5 dagarna
  •        azitromycin (500 mg) oralt under 5 dagar.

  En grupp patienter utvaldes via elektronisk randomisering på dagen för antagning till att oralt tilldelas kalcifediol:

  • ·      dag 1 och 2: kalcifediol (532 ug) - alltså mycket höga doser  >20 gånger normal dos som skolmedicinen rekommenderar
  • ·      dag 3 och 7: kalcifediol (266 ug)

  Utfallet

  •     Av de 50 patienter som utvaldes för behandling med kalcifediol krävde 2% intensivvård - alla hemförlovades utan komplikationer och ingen avled.
  •     Av de 26 patienterna utan extra behandling med kalcifediol krävde 50% intensivvård varav två avled.
  •         beräknat p-väde < 0,001 visar att studiens utfall, trots den lilla försöksgruppen, kan anses statistiskt tillfredsställande.

  Vad pilotstudien klart visade, var alltså att administrering av en hög dos kalcifediol eller 25-hydroxyvitamin D, signifikant minskade behovet av intensivvård (syrgas/respirator etc.). Vid bevisad COVID-19 verkar alltså Calcifediol väsentligt minska sjukdomens svårighetsgrad och risken för dödsfall.

  Eftersom detta var fråga om en relativt liten pilotstudie, ansågs vidare studier vara önskvärda med större antal försökspersoner, innan definitiva svar kan beräknas (man menar sannolikt siffermässigt mer kraftfulla data - inte att pilotstudien var osäker) - allt för att tillfredsställa skolmedicinens konventionella krav.

  Det bör betonas att samtliga deltagare i den kliniska studien behandlades med hydroxiklorokin till vilket bl.a. läkemedelsverket ställt sig mycket negativt. I sin helhet får sjukvården i Sverige därför stora svårigheter att förklara sig, inför studiens positiva utfall, såväl för dem behandlade med enbart hydroxiklorokin (malariamedel) som för dem med ytterligare tilläggsbehandling med kalcifediol.

  Frågan är alltså om svensk sjukvård med folkhälsan skall fortsätta att stillatigande se på när människor avlider i väntan på yttertligare perfekta belägg för D-vitaminets otvetydiga fördelar som vid det här laget bevisats i en lång rad mindre studier.

  Klart är att inga nackdelar demonstrerats med höga doser kalcifediol eller normaldoser med hydroxiklorokin.

  Vad är det egentligen som svensk sjukvård väntar på? Kanske att något läkemedelsföretag satsar resurser på en större studie, till att bevisa billiga, naturliga kosttillskott utan biverningar vara mer effektiva än en rad för patienten dyrbara läkemedel med påföljande biverkningar???49418097_ScreenHunter_2102May_1123_35.jpg.84c7b70cc9772eab84ea61811880998b.jpg

  P.S.

  Trots det låga antalet försökspersoner i studien, utfördes den på ett föredömligt sätt enligt alla konstens regler.  Med all säkerhet kommer vi att få se kritiska röster, som  påtalar så små studier inte utgöra tillräckligt starkt bevis för generell förändring av synen på D-vitaminets betydelse (att optimal nivå i blodet bör ligga betydligt högre  än skolmedicinen hittills rekommenderat). Man kan visserligen argumentera för och emot generell användning av kosttillskott men när en virusepidemi eller pandemi sköljer över oss, lär det vara lämpligt med förebyggande metoder - D-vitaminet är en sådan. Det som ytterligare styrker den tesen är följande:

  1368771058_SPRIDDDCOVID19.jpg.4215650f4e

  och nyligen framtagen rekommendation:

  505468273_tabellkosttillskott.jpg.c6b466

  Rekommendationerna ovan visar f.ö. att fyra forskargrupper vågat sig på att bryta skolmedicinens motstånd mot kosttillskott. Där rekommenderar man, utan hänsyn till solståndet i ett land ett D-vitamintillskott på 2000IE / dag.  

  När man ser den samlade bilden t.ex. runt D-vitaminets betydelse, finns anledning att förvånas över det kompakta motståndet från skolmedicinens sida. Som i så många andra sammanhang lär den bästa vägen till förståelse för fenomenet, ligga i de cyniska ekonomiska hänsynen till och inom läkemedelsindustrin. Trots att den är väl införstådd med D-vitaminets oerhörda betydelse för immunförsvaret, tar de ekonomiska faktorerna överhanden. Med alla medel försöker man därför nedtona D-vitaminets betydelse - förmågan att utan biverkningar ersätta inkomstbringande medicinska preparat.

  • Gilla 2
  • Tack! 1
 19. Man riktigt känner hur John Campbell genom videon nedan i sitt inre kokar av ilska över att WHO eller läkemedelsföretagen låtit massor av människor dö i onödan,  bl.a. i Covid 19, genom att undanhålla D-vitaminets FANTASTISKA betydelse för immunförsvaret. Kunskap som alla på detta forum sedan lång tid tillbaka haft klart för sig. Vi har ju haft uppe detta i många trådar - rader av undersökningar har tidigare visat detta. Aldrig ett ord om detta från högre medicinsk ort!!!! BEDRÖVLIGT!!!

  Nu är min min undran om och när någon i folkhälsan, t.ex. Tegnell med ett ord kommer att beröra frågan???? Varför inga rekommendationer lämnats till våra äldreboenden, där bevisligen många äldre befinner sig utan tillgång till rejäla mängder med kosttillskott - D-vitamin på nivåer som använts i den aktuella studien. Många av oss har ansett massmord tidigare ha skett i skolmedicinens namn! Är det nu bevisat? Vad anser ni? Varför har tio gånger fler äldre dött i Sverige än i våra nordiska grannländer? Kommer nya rekommendationer??? Sådana som vi länge förväntat oss.

  • Gilla 1
  • Tack! 2
 20. I sin bok Klimatkarusellen har Elsa Widding på ett föredömligt sätt bl.a. gått igenom de överdrifter som klimatmaffians tillskyndare ständigt gör sig skyldiga till. Flertalet påståenden om ökad ökenutbredning, havshöjningar, ökad frekvens oväder etc. visar sig i själva verket vara felaktiga - en debatt som vi kan anse avslutad i denna tråd.

  Vad gäller uppvärmningen sedan föregående istid, finns naturligtvis ingen anledning att ifrågasätta befintliga belägg. Det klimatdebatten från massmedias sida gått ut på, som okunniga politiker nappat på och fattar vansinniga beslut på, är de ökade koldioxidutsläppens inverkan. Alltså genomgående med utgångspunkt från övertygelsen om att människans påverkan stått för en ökning av jordens uppvärmning, utöver den som fanns före den industriella utvecklingen. 

  Den grafiska bilden i föregående inlägg brukar kommenteras av katastrofscenariots tillskyndare med att ingen ordentlig uppföljning skett av de verkliga temperaturmätningarna efter år 2010. Samma forskargrupp (University of Alabama i Huntsville, USA) har dock visat (se grafen härunder) att mätningarna efter temperaturtoppen 1998 faktiskt visar en utjämning ha skett, som innebär att den successiva temperaturhöjningen därefter under två decennier istället avstannat.

  klimat.jpg.9f5a5ff8858ee3ba77387ab3b8c04f00.jpg

  Fullt klart är att politikernas ansvarslösa agerande byggt på synnerligen osäkra prognoser från klimatmodeller vilkas resultat av naturliga skäl inte är validerbara (validering av gissningar är omöjlig). Utgångpunkten i skaran modeller har varit rena gissningar om den omtalade förstärkningfaktorns storlek (om en sådan ev. finns), som främst har med molnformationer och luftfuktighet att göra. Faktorer som ingen klimatforskare hittills lyckats utreda. Det anses f.ö. att hela förändringen av jordens uppvärmning, relaterad till ökningen av atmosfärens koldioxidhalt, skulle upphävas vid i storleksorningen två procents ändrad molnbildning.

  Så frågan är nu, vad har det blivit av tidigare katastrofscenario. Det kanske inte bara är Covid-19 pandemin som dämpat diskussionen, utan att fakta (verkliga mätningar) fått många att inse svårigheten med att bygga allvarliga klimatrelaterade, politiska beslut på modeller, istället för verkliga fakta.

  avatar.thumb.jpg.9fc3946c5b6bf91969b4507dac5b8292.jpg

  P.S. 

  Det bör observeras att grafen ovan, som Elsa Widding tagit upp, representerar en utveckling under senare år mitt under pågående ökande koldioxidutsläpp. Det innebär att det uppenbarligen finns naturliga faktorer med tillsammans så stor utjämnande effekt att såväl den normala temperaturökningen som den genom mänsklig verksamhet, sannolikt är omöjlig att påverka genom reducering av nuvarande eller framtida, extra utsläpp.

  Det genom  tiderna, för jordens folk mest omfattande internationella avtal, klimatavtalet i Paris, förefaller närmast meningslöst. Särskilt när de beräkningar som hittills gjorts, visar effekter av detta motsvarande någon tiondedels grads temperaturminskning (läs=uppbromsningseffekt). Detta under förutsättning att avtalet uppfylls, vilket är ytterst tveksamt. Det räcker med att se på kinesernas ökade användning av kol (nya kolkraftverk startade över hela Kina) för att inse vilken utveckling vi har att vänta, med eller utan avtal eller utsläpp.  Det kan helt enkelt vara så att de utsläpp som människan står för kan ha en positiv effekt, som ger mänskligheten ytterligare andrum inför kommande perioder av nedkylning. En sak vet vi säkert - att en ny istid kommer antingen vi eller eventuellt överlevande generationer efter oss vill eller inte.

   

  • Tack! 1
 21. Som vanligt botaniserar du, HelgeK, fram bra referenser - Malhotra hör till de mest framstående och gillas av flertalet som tar del av hans synpunkter. Här på forumet sannolikt av alla.

  I  vanlig ordning uttrycker han kristallklart, det som varje svensk läkare borde ha klart för sig - inte minst de som handskats med Covid-19 drabbade. För de senare påpekar han vad som gör en människa  särskilt mottaglig för ytterligare allvarliga sjukdomstillstånd t.ex. via virusangrepp: Grunden enligt honom är att:

  • De flesta av de kroniska tillstånden, som inkluderar hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes, högt blodtryck och till och med cancer och demens, har rötter i dålig metabolisk hälsa. Detta koncept definieras som den balans kroppen upprätthåller vid lagring av fett resp. vid förbränning av detta till att ge energi. När denna balans har störts, påverkas hälsan negativt.

  Malhotras förklaring runt förhållandena vid själva virusangreppet sker lika kristallklart:

  • När en person har en bakgrund av kronisk inflammation och då utsätts för ett virus, fungerar inte cellerna, ansvariga för att bekämpa attacken, så effektivt som de borde. Dessa celler, som kallas makrofager, är en typ av vita blodkroppar som slukar och bryter ner främmande inkräktare (antigener), cancerceller och andra celler som inte känns igen som friska. Dessutom frigörs alltför mycket av flera proinflammatoriska cytokiner via i buken överflödigt kroppsfett, som omger levern, bukspottkörteln och till och med innefattar cytokinbidrag från underhudsfettet. Cytokiner är en grupp proteiner som frigörs från immunceller till att reglera immunsvaret genom kommunikation med andra celler i kroppen. Det är ”cytokinstormen” från ett onormalt immunsvar som leder till det akuta andningssjukdomssyndromet som orsakar allvarlig lungskada och död hos många av dem som smittats av COVID-19. Globala data har också avslöjat att för smittade under 50 år, var övervikt den största riskfaktorn för intagning på sjukhus och för att avlida.

  Vad gäller Malhotras eleganta förklaring till en bättre väg än via medicinering att undvika t.ex. virusangrepp uttrycker han enligt nedan:

  • För de flesta människor tar det tre veckor att bryta en vana, eller för många en form av missbruk av socker och ultrabearbetad mat.
  • De flesta med bristande metabolisk hälsa kommer att se markanta förbättringar av sin hälsa och / eller formnivå, om än i olika grad, inom tre veckor, utan att behöva räkna kalorier.
  • Det är behovet av att ändra förklaringen till effekterna av livsstilsförändringar och visa att deras effekt på hälsan kan bli snabb och betydande. Vi bör använda detta till att motivera oss själva att därigenom fortsatt tillgodogöra oss förbättrad hälsa för livet.

  Vad Malhotra propagerar för som medel att minska risken för allvarliga konsekvenser vid ett virusangrepp, är egentligen LCHF-kosten - något som anses förbjudet för en läkare i Sverige att uttala sig om. Detta beroende på skolmedicinens traditionella avståndstagande från djupgårnde undervisning av medicinare i metabola frågor. Eftersom den legitimerade läkaren tillses hålla sig inom de ramar som läkemedelsföretagen under mer än hundra år styrt upp (via studielitteratur, undervisning och ekonomiska påtryckningar) låter sig flertalet läkare närmast slaviskt underställas socialstyrelsens regelverk. I Sverige gäller därför:

  att vid marknadsföring av hälsoprodukter inte ge intryck av att produkterna kan bota eller lindra sjukdom eller därmed jämförliga tillstånd, om så inte är fallet.

  Underförstått att uttalanden enbart får ske för godkända medicinska preparat. I sig förbjuds egentligen läkaren, att yttra sig offentligt t.ex. om att viss kost skulle vara till fördel för immunförsvaret - stärka detta inför direkt virusangrepp resp. dämpa den dödande cytokinstormen en vecka senare.

  Även om forskningen klart visar det Malhotra antyder om kosten vara korrekt, står fullt klart att påpekanden om betydelsen av t.ex. C- och D-vitamin resp. zink för immunförsvaret, absolut inte får användas vid saluföringen av dessa preparat. Inte förrän skolmedicinen tagit sig tid till att konstatera fakta - dvs. acceptera befintliga, otvetydiga bevis - något som de i hög grad undviker som förmedlare av läkemedelsföretagens produkter.

  I Sverige skulle Malhotra med all säkerhet riskera sin läkarlicens på liknande sätt

  som Annika Dahlqvist,   993277929_SVENSKDEMOKRATI.thumb.jpg.bb02900dcbf4d229776e3515030c76e5.jpg fast hon lämnade ju självmant  in sin, så att hon nu fritt kan uttrycka sanningen.

                                   

  • Gilla 1
 22. 6 timmar sedan, Elinor sade:

  Tycker snarare det ser ut som en kaloribegränsad svältdiet, där man tagit bort allt som ger kroppen energi, både fett och kolhydrater är borta.

  Just vad jag är inne på (föregående inlägg) att dagens dietister, inte tycks ha klart för sig att man får välja huvudsakligt energimedium mellan socker och fett. Om man drar ner på den totala mängden energi (samtidigt mindre socker och fett) och därigenom uppnår viktminskning (via svält) är en sak men den positiva verkan på diabetiker förloras då lätt. En ökad andel protein (som bl.a. bildar glukos) medför i första hand att glykogen eller glukos direkt kommer att stå för energibehovet. Finessen med en mer strikt LCHF-kost är just att förbränningen av fett premieras (ketonernas förmåga) samtidigt med effektiv blodsockerstyrning som motverkar diabetes.  På länge sikt finns inga genvägar, såvida man inte varvar med fasta.

  • Tack! 1
 23. 4 timmar sedan, HelgeK sade:

  Jag tittade närmare på dietisten Elisabeth Govers lågkolhydrat kost. Det var inte lågkolhydrat hög fet diet. Det var inte hög fet diet, utan det var en högprotein diet, och "låg"kolhydrat innebar i Elisabeth Govers version var mellan 50 - 100 gram kolhydrater.

  Alltså ingenting som stämmer med den moderna lågkolhydrat kosten!  Utan den kosten verkar sammansatt för att ge ett dåligt resultat. I sverige har vi sett att dietisterna går på kurser hos livsmedelsindustrin SNF,såäven där blir resultatet uselt.

  När man följer debatten hos kostrådgivare, som möjligen börjat inse lågfettsdiet vara fel väg att följa, inte minst för diabetiker, får man lätt en känsla av att de fortfarande inte bestämt sig för vilket ben de skall stå på - fett eller socker som energimedium. När de tror en hög proteinandel i kosten vara lösningen, förefaller den "vidareutbildning" de genomgår vara missriktad.

  Det alla på detta forum är medvetna om - kunskapen om proteinet som bas för leverns glukosproduktion - förefaller alla tilläggskurser för dietister sakna information om. Samtidigt är den enskilda dietisten uppenbart okunnig, om hur viktiga metabola funktioner samverkar. Det hade för en dietist räckt med en liten inblick i Sarah Hallbergs forskning, för att inse 100 gram sockerbildande kolhydrater eller stor andel protiner i kosten vara fel inriktning.

  Den vanligt förekommande rekommendationen om att minska sockerintaget, tycks mest ha tillkommit som ett sätt att visa vilja att följa den senaste "minska på sockret"- trenden. Dock inte att lämna detta som huvudsakligt energimedium.

  Flertalet dietister världen över tycks ännu inte ha insett att människan bara har två vägar att välja, när det gäller energiförsörjningen - fett eller socker. Vad de absolut inte insett, är att en blandning av de två energislagen med stort inslag kolhydrater inte är lyckad, om man strävar efter optimalt resultat.

  Uppenbart är att inflytelserika profeter såväl inom sjukvården som läkemedels- och livsmedelsbranschen med alla medel försöker hålla kvar intresset för i huvudsak växtbaserad föda, inkl. skadliga oljor från växtvärlden. Man poängterar skamlöst fördelarna med fleromättade fetter (i växtoljor resp. margarin) jämfört med det för människokroppen naturliga mättade fettet.

  Kort sagt, cynismen i hanteringen av vetenskapliga fakta har fått skrämmande dimensioner, som med alla medel styrts av hänsynen till för människan negativa ekonomiska drivkrafter. Resultatet - en fortsatt inriktning på födoämnen som främst utvinns ur växtbaserade produkter. Sådana som driver utvecklingen av den metabola pandemin till kultursjukdomar och dödsfall på en nivå, som gör Covid-19 viruset att närmast kunna ses som en enstaka hostattack.

  • Gilla 1
×
×
 • Skapa nytt...