Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  1 766
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  54

Inlägg postad av Nils Engström


 1. 4 timmar sedan, Peter B sade:

  Jag fortsätter med mina spännande grafer 😉 ... om inte annat kan jag gå tillbaka och studera dessa vid senare tillfälle. :)

  Idag körde jag ett kort Core pass innan lunchen. Blodsockret steg rejält beroende på passet. Den efterföljande lunchen påverkade inte kurvan uppåt alls. Jag åt på MAX idag. Jag tycker att de har goda hamburgare samt man har bra kontroll på vad man får i sig. OBS jag åt kanske en 1/4-del av bönorna.

  Kurvan är ju spetsig och fin - inga problem där! Gillar ditt sätt att använda kroppen som testobjekt i samma stil som Ivor Cummins.

  • Gilla 1

 2. 9 timmar sedan, HelgeK sade:

  Nils hävdar du , att växthuseffekten inte existerar?Att temperaturen inte alls gått upp med ökat CO2 utsläpp? Menar du att IPCC har fel i att temperaturen har gått upp sedan det industriella genombrottet? 

      Varje land inom IPCC gör beräkningar av förändringarna inom det egna landet, för som du naturligtvis  också vet så är vädret olika i olika länder, och på land och till havs. Sedan vägs de ihop i IPCCs rapporter. Menar du att det är fel? Jag undrar vad du menar med "befintliga datorsimuleringar"?

  Det självklara faktumet med växthuseffekten har aldrig varit uppe i tråden. Utan växthuseffekten hade jorden varit betäckt med is och mänskligheten inte funnits.

  Den extra uppvärmningen, genom energianvändningen som mänskligheten återkommer, är också den självklar. Sannolikt till fördel genom att kommande istid därigenom skjuts upp.

  Som tidigare sagts - den militära doktrinen är säkrast att utgå från:

  "Om karta och terräng inte stämmer överens, då gäller terrängen"

  De mätningar som utförts runt jordens medeltemperatur har alltså företräde framför befintliga datorsimuleringar. De senare med genomsnitt från en stor skara simuleringar som kraftigt avviker från verkligheten. Den enda simuleringen, vars utvecklingskurva ligger i linje med verkligt uppmätta medeltemperaturer, förefaller väl konstruerad av den ryske forskaren som är ansvarig. Även finska forskare ligger på liknande nivåer.

  De rapporter som berör verkligt uppmätta medeltemperaturer får man naturligtvis utgå från, medan använda prognosmodellerna visar sig länge ha pekat fel.

  Det som finns all anledning att ifrågasätta, är hur mycket av de små uppmätta temperaturstegringarna som kan hänföras till den lilla ökningen koldioxid (0,01% av atmosfärens volym) sedan år 1750 tills nu.

  Den expontiella funktionen, efter vilken ökningen av växthusgasen koldioxid verkar på temperaturen, får allt mindre ökad effekt ju mer koldioxid som tillförs atmosfären. Man bör också tänka på att större delen av den reglerande effekten (utanför det som händer på solens yta, eller via jordens bana och jordaxelns vinkel mot banan) dessutom ligger på fuktighet och molnformation. Sannolikheten bör därför anses vara mycket liten för att den diminutiva förändringen (0,01% ökning av atmosfärens gasmängd i form av koldioxid) fördelad på mer än 250 år)  skulle ha den katastrofala betydelsen som IPCC och alarmisterna sammanfattar saken.  Större delen av förändringarna som vi nu ser, utgör rimligen till största delen bara en liten uppbromsning av den normala fortsättningen på avkylningen som pågått sedan tidigare värmetopp efter tidigare istid. Sådan variation har tidigare regelbundet förekommit. Sannolikt kan mänskligheten vara tillfreds med att avkylningen fram till kommande istid fördröjs något.  

   


 3. Oavsett antalet klimatparametrar som kan ställas upp, har genomsnittet av befintliga datorsimuleringar visat alltför stor osäkerhet råda, för att med rimlig säkerhet användas i  prognossyfte. Inga belägg har f.ö. annat än marginellt, i samband med medeltemperaturen, kunnat knytas till den ökande  andelen koldioxid som successivt tillförts atmosfären genom mänskliga aktiviteter sedan år 1750. Skillnaden mellan prognoser och verkligt utfall har genomgående varit alltför stort.


 4. 23 timmar sedan, Peter B sade:

  Jag har skrivit om det förut någonstans, att jag försökt få vården att klassa mig som diabetiker men jag misslyckades. 😉  Min egen diagnos är ju att det måste röra sig om någon form av "prediabetes". 

  Det bästa är nog om du själv klassificerar dig som LCHF:are och släpper sötsuget - du vet som jag alternativen med eller utan medicin! Längst upp till vänster i grafen nedan ser du alternativet med medicin - längst ner till höger alternativet LCHF - vem kan tveka i det valet?

  attachment.php?id=1711

  I vad mån min dagliga fasta 16-17 timmar har stor betydelse är svårt att säga men den kommer jag fortsätta hålla. Allt egentligen mycket enkelt!

  • Gilla 3

 5. 45 minuter sedan, Gemma sade:

  ...både biokemiska prov samt fysiologisk status och annat, ska samtidigt ge för handen en patologisk avvikelse, innan man sätter in mediciner..., vårdapparaterna på sina håll beter sig OMOGET och förolämpande, oansvarigt. 

  För min del, hade jag en kropp, som redan inlett utvecklingen i riktning det metabola syndromet  (klart patologiskt alltså). Just det du påpekar ovan och det som ligger  i det övriga du tar upp, var det som styrde mig mot LCHF.

  Om någon i min ålder kan lyckas kan de flesta. Någon särskilt bra karaktär behövs verkligen inte - det räcker att man sätter sig in i alternativen - medicin eller inte med alernativen som följer av dessa! Jag valde INTE! Därefter är LCHF bara att ta till sig. Grundprinciperna är enkla och ställer inga större krav. De svårigheter som man hör andra tala om (sötsug etc.), har jag faktiskt svårt att förstå (alltså hur man kan ställa t.ex. sötsuget mot hälsan). För min del har den dagliga 16-17-timmarsfastan fungerat perfekt och gjort upp med hunger och sötsug.


 6. Mitt intresse för klimatfrågan har gjort att jag sedan 1950-talet följt bakgrunden till ständigt återkommande varningar runt "katastrofen under slutet av kommande decennium". Ständigt har samma resultat blivit följden - att ingenting hänt under 70 års tid. Väl påläst alltså.

  Flertalet vettiga vetenskapsmän på området ser inte att kommande decennium skulle vara avgörande, men våra politiker tycks tro detta. Det är inte bara orealistiskt att under en tioårsperiod tro oss kunna stoppa världens energikrävande kultur - det kommer att ge motsatt resultat, nämligen minskande resurser till det verkligt intressanta för framtiden - lösningen på  de stora energiresursproblemen t.ex. satsa på 20-30 gånger högre verkningsgrad på kärnkraftverk resp. utvecklingen av fusionsreaktorer.


 7. 1 timme sedan, HelgeK sade:

  Okunigheten om klimatförändringarna exploateras av oljebolag, som talar om att det är små %a  förändringar. Men den verkliga frågan är vilka förändringar av klimatet som dessa förändringar leder  till ? Koldioxidhalten  har inte varit så här hög på 800 000 år. Då var genomsnits tempraturen 2 - 3 grader högre, och havsnivåerna var 10 - 20 meter högre. Det är en kort tid som det varit så hög CO2 halt som det är nu. Men Trump och kineserna vill öka eldningen av kol ytterligare, och oljebolagen vill inte minska försäljningen av fossila bränslen, även om de ibland talar om det, så finansierar de propagandister, som förinngar betydelsen av de ökande koldioxid -nivåerna. Att det var +20° på antarktiskt nyligen är inget som är ett problem enligt vissa . Är det rimligt. Bränderna i Australien och den varma vintern här hemma. Det har tydligen ingenting att göra med de ökande CO2 nivåerna i atmosfären .Nils kanske inte hinner uppleva några större problem av klimatförändringarna. Men Greta, och andra i hennes generation  kan det mycket väl bli annat för.

    Se:T.ex.  https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/koldioxidhalten-i-atmosfaren-nar-nya-rekordnivaer-1.126788        Se .även:  https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-specialrapport-fran-ipcc-havet-och-kryosfaren-i-ett-forandrat-klimat-1.152232

                  Det är inte att en del inte vet  vilken nivå CO2 nivåerna ligger på , som är problemet , utan det är de som vill HÖJA  CO2 nivåerna ytterligare, som är problemet. 

  Någon tvekan finns inte om att små temperaturhöjningar successivt har funnits under vissa korta perioder under den avkylning som skett under senaste 2000 åren. Det är inte det som debatten handlar om. Problemet är hela tiden att relatera till en lång rad samverkande faktorer som klimatalarmisterna hävdar gå i den riktning som datorsimuleringarna antyder.  Tyvärr har ju dessa, jämfört med verkligt uppmätta medeltemperaturer, slagit helt fel. Det bevisar ju att en avsevärd osäkerhet föreligger och att analysmodellerna inte kan läggas till grund för prognoser som innebär de oerhört kostnadskrävande och orealistiska åtgärder som våra matematiskt, vetenskapligt okunniga politiker låtit sig luras till. 

  Man kan mycket väl förstå att Trump och många andra är tveksamma till Al Gore m.fl. när de lyssnar av sådana representanter för klimatalarmismen som Gina McCarthy med högsta position i EPA i USA, som vill genomföra orealistiska, kostnadskrävande  förändringar relaterade till tron på koldioxidens betydelse i atmosfären. Detta utan en aning om den procentuella relationen koldioxid till atmosfären. De oerhörda resurser som nu i onödan slösas, skulle naturligtvis i första hand satsas på en långsiktig uppbyggnad av nya energislag t.ex. moderna kärnkraftverk med en höjning av nuvarande verkningsgrad från 2 % till uppemot 60%. Allt i väntan på praktiskt användbara fusionsreaktorer.


 8. 3 timmar sedan, Gemma sade:

  1. här i forumet är det inbördes rapportering.. men ute i blandbefolkningen, som ännu går omkring och tror på rubrikerna om hur "extrem" och "farlig" lchf är... 

  2. Samtidigt tror jag, att för aktiv individ som ännu inte ingått pensionsålder, att värden fluktuerar..

  3. Ett dilemma, och denna evinnerliga fixering vid redan måttliga höjningar tolkas också som om de vore skrivna i sten av bly.

  4. att behöva försvara sig med att "förebygga" hjärtinfarkt.. räcker inte för min del... beror på att jag inte tror det finns några ultimat perfekta värden. 

  5. Hur har det gått med träningen? Något som kanske bidragit till din lyckosamma profil tror du?

  1. Själva existensen av Kostdoktorns forum visar behovet av kunskapsöverföring, som samhället i övrigt, med betoning på sjukvården, inte förmår. Det vi ser via mängder av nätsajter som t.ex. NETDOKTOR, som jag tog upp i tråden: https://forum.kostdoktorn.se/topic/15948-hur-länge-till-kan-netdoktor-tillåtas-förmedla-falsk-kostrekommendation/?tab=comments#comment-159896 sprids enligt min mening rent kriminell information, som en stor befolkningsandel inte kan värja sig mot. Hade t.ex. jag gått på den i grunden felaktiga information som där saluförs, till livsmedels- och läkemedelsindustrins bästa, skulle jag med all säkerhet haft kvar mina tidigare problem med högt blodtryck, dålig lipidprofil och sannolikt försämrad diabetes och därmed ett tydligt metabolt syndrom med allt vad det innebär. Dessutom med ett artificiellt "behov" av medicinering (tillförsel av giftsubstanser som kroppen dagligen strävar efter att bli av med). Istället, med hjälp av LCHF, blev ett av resultaten att 12 års diabetes 2  var ett minne blott och att alla mina tre mediciner kunde sättas ut:

               attachment.php?id=1711

  2. Det brukar ju ofta sägas att kroppen inte är en maskin. Med det bör man då mena att i jämförelsen t.ex. med en jumbojet,  den senare är att anse som en enkel mekanisk leksak.  Går man djupare in på människokroppens funktioner och organens samverkan, enda ner till den enskilda cellens funktioner, är den självreglerande förmågan man ser, fullständigt fantastisk med mycket noggrann pH-reglering, saltbalans (kalium/natrium, kalcium/fosfat/magnesium) etc.. Vad gäller de olika blodparametrarnas värden vid en blodanalys, varierar dessa även om födan skulle vara perfekt sammansatt men, som jag kunnat konstatera är stabiliteten inom ganska strikta gränser, även upp i åren, beundransvärd. Det naturliga för kroppen är uppenbarligen att vara frisk, om den tillförs de födoämnen som bakterierna i mage och tarmar önskar och omvandlar till det som tillfredsställer kroppens celler. För två och ett halvt år sidan inbillade jag mig vara ganska frisk - allt är ju relativt. Först efter kostväxlingen till LCHF har jag dock förstått vad begreppet frisk innebär, i varje fall när begreppet sätts i samband med en kropp som närmar sig 90-årsstrecket.   

  3. Ja det vore märkligt om en hundrameterslöpare inte hade uppåt 200 i puls vid målsnöret.

  4. Det brukar sägas att högt blodtryck "sliter" på njurarna och att man därför med blodtycksmedicin bör sänka trycket för att spara njurarna. Jag ser saken på motsatt sätt. Njurarna på en äldre människa blir successivt  något sämre på att rena blodet - det kan bero på förkalkning eller annat som gör att önskvärt blodföde fordrar högre blodtryck. Hjärtat bordras då att öka blodflödet genom att pumpa på lite mer, främst i samband med måltid och matsmältning.

  Om man varje dag tillför blodtryckssänkande medicin, tvingar man njurarna att nöja sig med ett lägre tryck än optimalt - knappast rätt metod att behandla sina organ.  Det rätta borde då vara att försöka reparera njurarna - läkarna brukar säga att det inte går. I mitt fall med skummande urin för två och ett halvt år sedan - ett alarmerande tecken trots alla mediciner. Vad gjorde jag istället? Växlade över till LCHF - vad blev resultatet?

             attachment.php?id=1713

  Denna och andra parametrar som förbättrades parallellt, minskade kravet på hjärtat och därmed kunde mitt blodtryck sänkas utan medicin. LCHF-kosten blev alltså den för kroppen naturliga blodtrycksmedicinen, med effekter som sjukvården inte uppfattat vara möjliga att uppnå utan medicin. I viss mån har också tillförseln av K2-vitamin som tillskott samverkat med LCHF genom att mjuka upp blodkärlen, särskilt hjärtats kransartärer, vars skikt av kalcium sannolikt hyvlats av, kanske i storleksordning 30 %.   

  5. Vad gäller träning, brukar sådan i olika sammanhang framhävas som nummer ett i samband med all  livsstilsförändring eller rehabilitering. Eftersom jag ville isolera LCHF-kostens effekter, gjorde jag medvetet avsteg från det vanliga, nämligen att lägga ner all träning för att helt satsa på LCHF. De förbättrade blodvärdena i min senaste analys, är alltså enbart relaterade till LCHF - en i alla avseenden suverän "medicin".  Så träning är något som jag  först i efterhand nu börjat med. Lika spännande blir det att konstatera förbättringarna, som kan följa med träningen (träningscykel, tyngdlyftning etc.) - alltså medicin nummer två. I första hand blir förändringarna relaterade till muskeluppbyggnaden.

  • Gilla 2

 9. 15 timmar sedan, HelgeK sade:

   när jag såg dina värden, så tänkte jag att att jag kanske borde kolla mina värden någon gång , för det är kul/intressant att läsa dem....     

  Inte bara det, du får en profil över status för de viktigaste blodparametrarna i kroppen - som ger ett noggrant besked om ditt sätt att tillämpa de vetenskapliga rön som du utgår från i ditt kosthåll. I mitt fall, eftersom jag noggrant tillämpat expertisens resultat och råden via kostdoktorn och forumet, blev resultatet t.om. över förväntan på alla 45 parametrar - särskilt viktigt om man närmar sig 90-årsstrecket. 

  Vid sidan av läkarens kommentar till vissa avvikande värden och medicinska tips/uppmaningar, får du alla blodparametrar noggrant kommenterade med allmän info om betydelsen av avvikande bloddata. Vad jag särskilt uppskattar är den grafiska formen som tydligt indikerar trender vid olika analystillfällen.

  Uppställningen nedan är grupperad enligt min egen redovisningsform.

  630585417_ScreenHunter_1977Feb_2010_36.thumb.jpg.640fbc6350709ef818990517d6f5b9c3.jpg

  Bäst kanske att tillägga att jag inte har ekonomiska intressen i något företag inom analysbranschen.😇

   

  • Gilla 2

 10. Bara som en liten avrundning av tråden, som visar vilken typ av internationella toppadministratörer vi har att göra med i klimatdebatten och vilken kunskapsnivå de besitter vad gäller matematisk förståelse t.ex. runt begreppet "procent". I videon härunder utspinner sig ett samtal, där den svarande är chefsadministratören för EPA i USA, Gina McCarthy som får frågan om hur många procent koldioxid som atmosfären innehåller. Det visar sig att hon inte har en aning:

  Samtalet i textform, för den som vill skratta vidare (administratörens svar i blått)!

  Trots att EPA har utfärdat flera nya klimatföreskrifter för att minska CO2-koncentrationen i atmosfären, vet inte den högst ansvariga EPA-administratör Gina McCarthy vilken procentandel av atmosfären som består av CO2.

                                     __________________________________

                                           Det blir roligare på svenska

  - DANA ROHRABACHER: "Låt mig fråga er, vilken procentandel av atmosfären som utgörs av CO2?"

  - ADMINISTRATOR GINA MCCARTHY: "Vilken procentandel av atmosfären som utgörs av är CO2? Jag har inte den beräkningen för er."

  - ROHRABACHER: "Kanske kan du berätta vilken din personliga uppskattning är, om vilken procentandel som är CO2."

  - ADMINISTRATOR MCCARTHY: "Jag gör inte de gissningarna"

  - ROHRABACHER: "Du är chef för EPA och du vet inte? Du har baserat... du har alla dessa lagar baserade på ... Åh, du kommer att få din personal att berätta nu (utfrågaren ser hur en sekreterare visar den svarslösa administratören ett papper med uppgifterna på - hon läser upp vad som står), men du är chef för EPA och du visste inte vilken procentandel och nu baserar du en politik som påverkar det amerikanska folket dramatiskt, och du visste inte ens vad koldioxidinnehållet i atmosfären var, vilket var motiveringen för själva politiken du pratar om. Tja, tack.

  - ADMINISTRATOR MCCARTHY: "Om du frågar mig hur mycket koldioxid som är i atmosfären, inte en procentandel men hur mycket, har vi just nått nivåer på 400 delar per miljon."

  -  ROHRABACHER: "Jag frågade, jag tror att jag var mycket tydlig vad jag frågade och det var tydligt att du inte visste det."

  Det verkar faktiskt som om det i detta fallet saknas kognitiv förmåga i yttersta toppen av klimatorganisationen.

                                                 ___________________________________

  Tidigare har vi haft uppe, att man från IPCC helst inte velat tala om de små procentsiffrorna (i det här fallet 0,04%) eftersom folk i allmänhet brukar ha en aning om innebörden av begreppet procent och därför riskerade tycka 0,04% var försumbart och inte minst ökningen 0,01% av koldioxidhalten sedan år 1750 tills nu.

  För att ge ett mer massivt intryck, talar man därför i termer som 400 PPM. Exemplet ovan visar problemet vara värre än antagandet med uppfattningen hos folk i allmänhet, när inte ens chefsadministratören förstod frågeställningen eller hade en aning om svaret på den enkla frågan.

  Lika illa med förståelsen (procenträkning etc.) i klimatfrågan har det varit med nobelpristagaren Al Gore, vars falska förutsägelser om klimatutfallet med katastrofala höjningar av havsnivån och temperaturhöjningar varit totalt felaktiga. Hans uttalanden om koldioxidens betydelse om man räknar bort luftfuktighet och molnens påverkan (de senare i storleksordning 70-90 % av kalkylen), visar att också hans förmåga var synnerligen  bristfällig (i praktiken har inga tecken hittills av hans domedagsprofetior visat sig).

  Tragiskt att Greta dragits in i detta - att hennes föräldrar och alarmistorganisationerna hänsynslöst fortsätter utnyttja hennes kunskapsbrister i en sjuk sak. Hade de haft syftet att verka för förändring av sättet att smutsa ner hav och övriga vatten eller utarma jordar, resp. arbeta mot användningen av skadliga kemikalier t.ex. i livsmedlen, skulle det ha varit OK. Alla kan ju hjälpligt förstå följande skadeverkningar. Däremot beräkningar av kombinationen sol (med solfläckar och annat som sker på solens yta),  förändringar i jordens omloppsbana, jordaxelns lutning,  molnformationer, luftfuktighet, växthusgaser, isars avsmältning, havsströmmarnas riktning och intensitet och mer, är alltför komplicerat ens för avancerade klimatforskare att förstå. Detta framgår ju tydligt av genomsnittet av den svärm temperaturkurvor i befintliga datorsimuleringar som tagits fram - ingen motsvarighet finns ju till verkligt uppmätta temperaturmätningar.

  Ju mer man studerar de vetenskapliga klimatanalyserna, desto mer övertygad blir man om att vi länge befunnit oss i en avkylningsperiod och att jorden snarare är på väg mot en ny istid än att en uppvärmningskatastrof ligger framför oss.

  454749022_ScreenHunter_1978Feb_2012_42.thumb.jpg.3b0f7fdb0c36751280f32b7e33397f03.jpg

  De ytterst små förändringar som nu kan uppfattas (inte enligt felaktiga datorsimuleringar) ingår i den normala variationen. Går man bakåt i klimathistorien, är det vi under några decennier kunnat uppleva i form av temperatursvängningar, att likna vid en droppe i havet, som inte i något avseende kan ligga till grund för ett katastrofscenario. Däremot finns en klart märkbar, positiv effekt med den ökade andelen koldioxid. Sedan 1960-talet har jordens samlade mängd grödor ökats, delvis beroende på den ökade koldioxidmängden, vilket räddat livet på en stor andel av jordens befolkning.

  • Gilla 1
  • Haha 1

 11. Angående blodtryck och LCHF

  Enligt LEIDEN-85 Plus-studien (se trådstarten), var den genomsnittliga förträngningen i hjärtats kranskärl och njurarnas status för deltagarna på den tiden (år 2002) i hög grad beroende av den normala sockerkosten och åderförfettningen den ställde till med. Dåtida rekommendation för 85-plussarna att medicineras för att uppnå idealet: ≥160 / (70 till 90) var statistiskt säkerställt. Att man femton år senare (år 2017) internationellt sänkte rekommendationen till ≥ 150/ ≥ 90 är intressant - särskilt det diastoliska (≥ 90 ). Att medicinproducenterna sedan dess manat fram ännu lägre tryck i rekommenderade blodtrycksnormer är en annan sak som mycket beror på bättre lönsamhet för företagen, om alltfler tvingas ta mediciner för resten av livet.

  Om LEIDEN-85 Plus-studien skulle ha gjorts idag på idel LCHF:are, hade det genomsnittliga blodtrycken varit betydligt lägre (jag själv är ett bra exempel på det).  Åldersmässigt råkar jag nu höra till samma kategori som deltagarna på den tiden. Mitt blodtryck 25 år före min LCHF-start uppmättes till 170/85. Därav läkarens förskrivning av blodtrycksmedicin. Trots mixtrande med olika varianter av blodtrycksmedicin därefter, kom resultatet aldrig i närheten av det ideala (systoliskt aldrig under 135-140) - ett lågt tryck för den som närmar sig 90. Det uppfattar jag som ett tecken på att kroppen trots medicin, med min tidigare kost, krävde ett högre tryck än det medicinen med artificiella medel försökte hålla nere - en onormal kamp som kroppen utsattes för.

  Tveklöst har LCHF-kosten ensam i huvudsak legat bakom att mitt blodtryck hamnat på lägre nivå nu än någonsin tidigare med medicin (utan medicin under dagtid nu genomsnittligt 130/80). Möjligen har tillskottet av K2-vitamin haft ett finger med i spelet. Det hårda kalciumskiktet över åderförfettningen i hjärtats kransartärer har sannolikt skalats av något (30% talas det om) och mjukat upp blodkärlen med resultatet att det systoliska trycket sjunkit.

  Det mest sannolika är dock,  som bl.a. nedanstående grafer indirekt antyder vara viktigt:

  1111618446_ScreenHunter_1967Feb_1812_21.thumb.jpg.1936b35cac2bbe1b32b40a63fef5f020.jpg

  1908558529_ScreenHunter_1972Feb_1812_42.thumb.jpg.99bf91b7bda68ca569ca9cb566a8ad1d.jpg

  att kravet som bl.a. mina njurar och andra organ numera ställer på hjärtat, för effektiv blodgenomströmning, drastiskt minskat. Tillsammans med andra organ och kroppen i övrigt har LCHF-kosten tydligen medfört en sorts rensningseffekt som inneburit mindre belastning på hjärtat - en fantastisk "bieffekt". Inte har det tidigare talats särskilt mycket om LCHF som blodtrycksmedicin men alla på forumet har tveklöst LCHF att tacka för ett normaliserat tryck, om inte annat en tydlig effekt när ni yngre kommer upp i åldrarna! Mitt blodtryck utan medicinering för 27 år sedan (170/85) har alltså med LCHF:s hjälp minskat till 130/80. Hade min läkare på den tiden vetat vad vi vet nu och rekommenderat annan kost hade min situation varit helt annorlunda med låga triglyceridnivåer

  1076258066_ScreenHunter_1970Feb_1812_34.thumb.jpg.00045e4f530f784ec15cd94ae9366a29.jpg

  och perfekt lipidprofil redan då. Vilken betydelse detta skulle haft för min utveckling under gångna år tills nu, kan jag bara gissa mig till. Ni som inlett er LCHF-karriär redan i yngre år, kommer att i tid få skörda de fördelar som jag i reducerad form fått vänta alltför länge på.

  • Gilla 1

 12. 4 timmar sedan, Veijo Puustinen sade:

  Du hade samma tur med din läkare som jag hade med min läkare och diabetesköterska. Fin stöd när jag berättade att jag skulle borja med stram LCHF för min D2 och övervikt. Efter 7 månader var sköterskan när hon såg testresultaterna helt vild och när det till slut gick att få ett vettigt ord ut från henne så frågade hon bara "Vad har du gjord, alla värden är normala??" " Vad säger läkaren" frågade jag och hon berättade att hon kom precis från henne och läkaren hade forvarande skrattat när hon stängde dörren Jag mätte tätt i början-10mätningar/dygn och redan efter 3-4 dagar såg jag en väldig stor förbättring (Värderna var närmast normala men morgonvärdet fortsatte att spöka lite längre) Saken blev inte sämre för det att vikten hade gått ner över 30kg. 

  GRATULERAR!!

  Det börjar alltså hända något på vissa ställen inom sjukvården. Problemet som kvarstår är att socialstyrelsen och livsmedelsverket fortfarande styrs av folk nära pensionsåldern, som inte kan skaka av sig den helt felaktiga kolesterolhypotesen. Visserligen har Annika Dahlqvist, som myntade begreppet LCHF, friats i socialstyrelsen efter anmälan från en vegansk dietist, men det tycks inte hindra det fortsatta vansinnet. Kostråden är fortfarande närmast kriminella - inte minst för oss som går mot 90.

  • Gilla 1
  • Tack! 1

 13. 56 minuter sedan, JennyE1974 sade:

  1. Tack snälla🙏🏻 Läste för snabbt ditt inlägg om Magnesium. Har beställt D3 samt Holistics Magnesium. Hoppas den är ok?

  2 ang K vitamin Så stod det att jag fått i mig 250% av rek. Dagsbehov när jag fyllde i vad jag ätit en dag men vet att det inte är mycket i dagens mat- tragiskt😥

  1. Använder själv!

  2. Då äter du rejält och i såfall OK:

  Med din ambition kan inget gå fel!


 14. 12 timmar sedan, Gemma sade:

  1. Därför att staten befinner sig som en part i marknadsliberalism, fri marknadsföring och står i beroendeskap av import/exportindustri. Tyvärr är det så men oavsett de problemen bör det i framtiden finnas samma ambition att skydda medborgarna för felaktiga kostråd som för gifter, narkotika och annat skadligt!

  2. Den enskilde medborgaren har sin explicita rätt att ta beslutet efter EGNA FRIA VARDAGLIGA val, och själv komponera sin kost, om än.. de valen kan medföra enligt särskilda mat-ideologier, direkt hälsofarliga. Naturligtvis, men då skall den enskilde som saknar egen förmåga att bedöma informationen ha möjlighet att tillfråga någon form av opartisk expertis.

  3.Det där med ideologisk moralism, är vi kanske olika känsliga för, men överstatlighetsfasoner menar jag fanns, och fortf, finns lite för mycket av. Dock är det inte sådana fasoner jag är ute efter utan korrekt information.

  4. Däremot ser jag det som direkt intelligent, att ha tydlig information om vilka gifter som resp, råvara har.. och i vilken tillagad form olika varor reagerar kemiskt... Att det finns livsmedelskontroller och hela den apparaten, är inte saken, utan att en riktlinje plötsligt ska behöva ses som diktat. Jämför med kostdoktorns föredömligt djuplodande och vetenskapliga bakgrund - en suverän bas för vem som helst att skapa riktlinjer efter. Det är något i den vägen jag är ute efter inte översitteri. 

  5. det går tyvärr inte sätta en enda övergripande regel som kan-gälla-alla... det är där problemet ligger, att många kan gå i god för och proklamera lchf som "bättre" må vara, men i samma grad säger spannmåls-användarna att spannmål som bas är "bättre. Visst kan allergier och annat vara till nackdel men, i likhet med kostdoktorn, skall sådan sidoinformation komma fram - viktigast är dock att den vetenskapliga basen finns där för var och en att förstå och ta ställning till.

  6. Staten är en part på fri marknad, precis som enskild medborgare, enbart större muskler i förmåga att vara med i styrandet om utbudet på hyllorna. Men det är industrin som förser staten med signalering om etableringen. Men etablering och varuutbud bör ju vara inriktat på människors bästa - liberalismen får inte gå så långt att människors hälsa och statens sjukvårdskostnader i onödan ökar ohämmat. 

  7. NetDoctor har en publik som troligtvis inte är homogen, sett i fettskräckens landskap.. så kan behövas ev. ett sekel till, innan folk rent allmänt är beredda att äta t.ex 75% fett.. och skippa mjölmat, som är högraffinerad. Problemet ligger inte där utan att NETDOKTOR sprider osunda och direkt felaktiga budskap, som håller tillbaka en sund utveckling.

  8. Dock kan man märka att man ofta rekommenderar att äta hel föda, dvs försöka dra ner på hel- och halvfabrikat. En medvetandehöjning. Om det var på just NetDoctor minns jag inte men jag ser att rådet att dra ner på hel/halvfabrikat, är numera utbrett. Då är frågan varför. Svaret är enkelt, den moderna forskningen bakom lågkolhydratkosten har långsamt börjat påverka ett antal skribenter - man kan tolka vissa inlägg som ett successivt övergående till ett nytt synsätt (för säkerhets skull om allt det tidigare skulle visa sig ha varit fel). Bättre det än inget - alla kan inte vara som Tim Noakes eller LCHF-Annika. Fortfarande frågar man sig om det skall behöva dröja ett halvsekel till innan sanningen når ut till dem med störst behov?

   

  • Gilla 1

 15. 7 timmar sedan, Gemma sade:

  Behöver inte staten för det ändamålet, så länge jag uppnått vuxen ålder,

  Problemet är bara att alla privatpersoner inte kan avkrävas förmågan att tolka medicinska studier. Det är därför som man i framtiden måste inrätta en ojävig institution för sin befolkning. Liknande organisation finns ju för bestämning av faran med narkotika, gifter och läkemedel (innan de godkänns). Varför inte med kostrådgivning?

  P.S.

  Vad människor sen gör av egen kraft kan man inte skylla på korrekt kostrådgivning.

  • Gilla 1

 16. Åtminstone vi på forumet har en känsla av att man vad gäller kost, på nätet ostraffat kan påstå nästan vad som helst, även framföra felaktig information som, om den sattes i verket av någon oskuldsfull läsare, vore direkt skadlig. Egentligen är det märkligt att det "moderna" samhället fortfarande skall behöva utsättas för detta, därför att politikerna inte har kraft nog att sätta sig in i problemet hur man skall kunna skilja agnarna från vetet (tja vetet är ju egentligen inte bra i jämförelsen, eftersom det ju är detta vi vill ha bort).😇


 17. 3 timmar sedan, JennyE1974 sade:

  Kanske lättare att jag lägger in svaren i blått direkt efter siffrorna på dina inlägg:

  1. Tack, vad är ditt förslag? Ska jag äta tillskott trots att det inte är speciellt bra? Varifrån har du fått att tillskott inte skulle vara bra? Som du såg av uppställningen med magnesium är biotillgängligheten för alla preparat låg för alla utom citratformen. Spraya kan man göra om behovet är mycket litet eller behovet lokalt - benen t.ex.. Nu hör det dock till saken att magnesium är oerhört viktigt att inte lida brist av. Överskott på magnesium är det inga problem med.  

  2. Jag mår inte bra av mjölkprodukter. Min pollenallergi bli sämre och mina allergier blir generellt sämre. Utan mjölk produkter har jag mycket mindre allergisymptom, är lugnare och mindre svullen mage. Det är en annan sak, då får man försöka med tillskott. Du kunde se i tabellerna för kalcium hur lite du får i dig av flertalet slag av föda.

  3.Lagrade ostar brukar vara ok så jag får väl försöka äta parmesan. Om du klarar 70 gram om dagen!

  3. Förstod inte riktigt det med magnesium. Är det ingen idé att äta tillskott då? Jo absolut! Beställde just hem Holistics. Jag har en stark känsla av att magnesiumsprayet jag använder hjälper otroligt mycket. Kanske bara placebo? Men, det har hjälpt på mina barn också när de har haft växtvärk och svårt att sova. Då har jag sprayat deras ben. (Se punkt 1.)
   

  4. ...svårt att läsa sådana faktaspäckade texter! Alla säger olika och det blir bara rörigt i huvudet🙈Det är lättare för mig att diskutera kortare I en sådan här chatt🙏🏻Ja du vet, alla vill ditt bästa i detta forum, därför blir du överöst av erfarenheter och kunskaper! Kanske lättare att köra färgad text till dig!
   

  5. När jag lägger in vad jag äter så är K vitamin en av de som jag får högst värde på, 250%. Om du menar  något blodvärde eller  eller annan test, då behöver du inte men 250% - var får du detta ifrån? Menar du att ett tillskott skulle vara bättre/behövs? Och på vilket sätt behöver jag just det? Om nu tillskott ofta anses dåliga? Blir inte klok🙈Om du frågar en läkare eller läser studier över resultaten på folk som äter tillskott eller inte tillskott får du vanligtvis inga vettiga svar! Verkligheten är att våra jordar blivit alltmer utarmade på viktiga ämnen och vitaminer. Ta ett äpple t.ex. - det innehåller nu ca 80% mindre magnesium än för något halvsekel sedan. Likadant är det med innehållet i grönsaker. Att via epidemiologiska tester utröna om tillskott är bra eller dåligt är i praktiken omöjligt. Har du för lite järn, magnesium, kalium etc. i blodet, kan du som individ endera ändra i kosten (om det är praktiskt möjligt) eller så får du ta tillskott. En vegan måste vara extra noggrann. Vi LCHF:are klarar oss ofta bra via animaliska födoämnen, njure lever och olika typer av kött, vispgrädde, yoghurt, ost.

  Jag förmodar att du tar D3-"vitamin". För att säkra kroppens förmåga att fördela det kalcium  och magnesium  som kroppen tar upp - till benvävnaden kan K2-vitamin vara lämpligt (ofta lider man  brist på K2-vitamin, såväl som på D-"vitamin").

   

  • Gilla 1

 18. 7 timmar sedan, Ekner sade:

  Det kan man säkert göra omgående. Men då industrin inte får nåt större cashflow på friska individer kommer alla sådana försök att skjutas i sank.

  Underförstått att det inte skulle gå att få till en sådan organisation, utan inslag av expertis eller resurser från industriella intressen! I sin tur innebär det att staten måste ta ansvaret. Hur skulle det gå till, när det finns två motstående grupper, där medlemmarna i den ena hävdar åsikter de är betalda till att sprida, medan den andra saknar resurser annat än de kunskapsbaserade? Vem i staten är numera intresserad av fakta?

  • Gilla 1

 19. Hittills kan man väl påstå att ca. tre decenniers modern forskning ligger bakom dagens kunskaper runt lågkolhydratkosten, som konkretiserats via LCHF.  Under lika lång tid har bevis efter bevis samtidigt tydligt visat, vilka skadliga effekter som motsatsen till den animaliska födan ger - det långsamt verkande vita giftets (socker) inverkan på den mänskliga kroppen.

  Kostråd på Internet via Kostdoktorn är, som forumets medlemmar väl känner till, noggrant utformade enligt resultaten från modern forskning sedan decennier tillbaka. Inte nog med det, kostdoktorn presenterar dessutom öppet den stora, sammansvetsade gruppen forskare (ett trettiotal) med intervjuer och skriftligt material som konvergerar mot samma mål. Dessutom visar man videor med  användare av kosten som otvetydigt bekräftar forskarnas resultat och förutsägelser.

  Mot den bakgrunden har man anledning att förvänta sig Netdoktor också öppet visa upp belägg för sina påståenden. Det är ju fråga om information som fritt sprids till människor av vilka man inte kan begära någon djupare kunskap. Det räcker inte med lösa (bekväma) påståenden om att man utgår från bevis från "tusentals studier".  Ändå kan fortfarande år 2020 följande råd från Netdoktor ogenerat proklameras runt fördelarna med:

  • växtoljor vid matlagning: som rapsolja, sojaolja, majsolja och solrosolja.
  • Bröd och spannmål
  • Potatis: som ersättning för fettrika tillbehör vid måltider.
  • Lättmjölk.
  • Magra mejeriprodukter: bl.a. mager ost (0,9–7 % fett), mager yoghurt och lättmjölk.
  • Växtbaserade produkter som innehåller lite fett och inget kolesterol.
  • Frukt och grönsaker: som innehåller litet fett och inget kolesterol.
  • Nötter (osaltade) till att minska kolesterolnivåer. 
  • Fibrer till att minska kolesterolnivåer.

  Nackdelar anges bl.a. för :

  • Smör: Bred tunt på brödet eller använd lättmargarin med minst två tredjedelar omättat fett.
  • Feta såser.
  • Kött: Griskött och rött kött med insprängt fett, ...inälvsmat!!!.
  • Ägg: Äggulan är rik på kolesterol. För den höga kolesterolvärden bör intaget av äggula begränsas till några stycken per vecka. Äggvitan kan däremot användas fritt, eftersom den är helt fett- och kolesterolfri.
  • Lever och fiskrom. Livsmedel med höga kolesterolvärden har också höga värden av mättat fett....
  • Standardmjölk, vispgrädde, gräddfil.
  • Ostar (med mer än 20% fett).

   Sammanfattat:

  • Uppmaningen att äta mindre fett, speciellt mindre mättat fett.
  • Att ersätta en del av det mättade fettet med omättat fett.
  • Att dagligen äta mer fiberrika matvaror, grönsaker och frukt (därför att de inte innehåller fett).
  • Dra ner på övriga kolesterolrika matvaror.

  Det bör observeras att det inte är fråga om en hälsosajt eller vanlig reklam, utan om något som ger intryck av att vara en medicinskt baserad, seriös informationskälla. Borde inte lagstiftningen kunna tillämpas på falsk medicinsk information? I så fall vem skulle avgöra vad som är rätt eller fel? Det finns ju knappast något försvar i att man använda tidigare förlegad, felaktig forskning som belägg istället för den moderna, som motbevisat den gamla!

  Vad tycker ni, borde inte en organisation kunna sammanställas med krav på sig att väga resultat av modern forskning med  garantin att idustriella intressenters inverkan inte tillåts påverka utfallet?

  P.S.

  Enligt principer utsagda av Netdoktor gäller bl.a. att man:

  - bygger på en vision om att skapa en svensk internetresurs av högsta medicinska kvalitet, där den senaste medicinska kunskapen kan göras fritt tillgänglig för alla.

  - och att alla medicinska rön som förmedlas av Netdoktor "i möjligaste mån", skall, bygga på evidensbaserad medicinsk vetenskap.

  När tänker Netdoktor "i möjligaste mån" uppfylla dessa utfästelser?

  • Gilla 2
  • Tack! 1
  • Ledsen 1

 20. On 2020-02-14 at 00:53, JennyE1974 sade:

  1.Tack för påminnelsen om D-vitamin. Den behöver jag verkligen.

  2. K-vitamin Borde jag få i mig genom kosten (äter bla syrad vitkål) likaså kalcium.

  3. Jag har bara ett kort uppehåll med mjölkprodukter. Kommer att äta lagrade ostar. Äter relativt mycket spenat bladgrönsaker och broccoli. Man får ju även i sig kalcium genom ägg och kött (även om det är mindre)?.

  4. Står att brist på K vitamin är sällsynt?

  5. ... har läst otroligt mycket bra om magnesium spray, att kroppen tar upp magnesium bättre den vägen. Jag får direkt effekt när jag sprayar den på huden. 
   

  Den som ger sig in i leken (veganism eller köttätande) t.ex. i riktning LCHF bör veta att huvuddelen av den information som finns t.ex. på de olika hälsosajterna är ekonomiskt relaterade. Dvs. man reklamerar för olika kosttillskott, vanligen utan minsta intresse för annat än försäljning. Biotillgänglighet - vad är det??? Man bryr sig inte!

  1. Ja D-vitaminet är oerhört central för upptaget av magnesium (se pkt. 5) och kalcium (se under pkt. 2)

  2 - 4. Inte så lätt som man kan tro att få i sig K2-vitamin i de mängder som garanterar att kroppen inte lagrar kalcium på fel ställen i mjukvävnaden som D-vitaminet tillåter kroppen att ta upp.

  3. Vad gäller att få i sig dagsbehovet av kalcium är det definitivt inte så lätt som många tror. För det behövs att man (med en enskild komponent ensam) dagligen äter t.ex.:

  - 125 kg ris

  - 13 kg falukorv

  - 11 kg lax

  - 8 kg skinka

  - 5 kg berikade frukostflingor

  - 3 kg broccoli

  - 2 kg ägg

  - 800 gram spenat

  - ett halvt kilo soyabönor

  - nära en liter yoghurt

  - 200 gram ost (parmesanost 70 gram)

  osv. Så lätt är det alltså inte att tillfredsställa kalciumbehovet. Kika på tabellen härunder så kan du räkna på...

              ScreenHunter_2582 Nov. 21 02.34.jpg

  Det som fattas av tillfört kalcium tas från benstommen, som med åren blir svagare med risk för benbrott. För kvinnor är riskerna med kalciumtillskott i tablettform mindre än för män, som riskerar prostatacancer vid stora tillskott. Allt i tillskottsväg bör delas upp under dagen.

  5. T.o.m. FASS upptar magnesiumtillskott (det enda som anges) med närmast NOLL i biotillgänglighet alltså meningslöst för en läkare att skriva ut (hur många läkare tror du ha en aning om begreppet biotillgänglighet?).  Det enda verkligt funktionella är och förblir magnesiumcitrat.  Kika på nedanstående:

         1977346410_ScreenHunter_1434Oct_0819_36.      

  Ganska förklarligt att all svensk forskning med utgångspunkt från verkan av Emgesan i olika sammanhang givit NOLL resultat. Vad menas egentligen med begreppet "forskare" som i en studie runt verkan av magnesium inte först tar reda på hur mycket av det studerade ämnet som kroppen tar upp? NOLL upptag borde inses bli NOLL i resultat utan behov av kostnadskrävande studier.

   


 21. Du tar tydligen inte D3-"vitamin" - ett av de viktigare hormonerna i kroppen, som utgör den viktiga basen bl.a för upptaget av magnesium och kalcium. Jag misstänker att det magnesium du får genom spray inte räcker långt. Magnesium är basen för  produktionen av bortåt 300 enzymer. Hur får du i dig kalcium? Har du funderat över K2-vitamin som tillskott?

  • Gilla 1

 22. On 2020-02-13 at 11:11, Gemma sade:

  jag själv är inte särskilt styrd av vad siffran på blodprovstagningen sade senast, kolesterolspökeriet. har alltså lämnat mig nu.. otroligt skönt.

  För min del har LCHF-ideologin (om man får uttrycka sig så) fått utgöra styrelementet. Blodanalyserna ser jag dock som ett kontrollinstrument dvs. som visar om jag lyckats med mitt uppsåt och till att finkalibrera kostvanorna.

  Min erfarenhet hittills har mycket tydligt visat lågkolhydratforskarnas förutsägelser till punkt och pricka stämma. För kontroll av dessa har blodanalyserna varit till ovärderlig nytta. Mitt sätt att använda den snart 90-åriga kroppen som testobjekt har fungerat väl. Jämfört med den yngre, kanske den äldre kroppen t.o.m. utgör ett mer precist analysobjekt, genom sin sämre förmåga till anpassning - alltså är mer tacksam för fördelarna med kost som i möjligaste mån är optimalt sammansatt. 

  Den yngre kroppens förmåga att anpassa sig och med enzymer och hormoner rätta till fel och variation i kosten, ger sannolikt sämre följsamhet dvs. svarar inte lika tydligt på de 45 blodparametrarna efter växling till LCHF-kosten. 

  Slutsatsen för mig, som för så många andra, är att LCHF fungerar mycket väl. En mycket tydlig lärdom är dessutom att huvudsakligen växtbaserad kost, i sin veganska ytterlighetsform inte fungerar för äldre människor med tendens till diabetes 2 (större andelen).

  Av  tidigare vänner över 75 år som avlidit (märkligt nog fem stycken  inom tiden för min hittills drygt tvååriga LCHF-period), hade alla diabetes 2. De som fortfarande är i livet har också diabetes 2. Faktum är att jag är den ende i min äldre bekantskapskrets, som nu inte har diabetes 2. Tragiskt är, trots alla ansträngningar i muntlig och skriftlig form, att min förmåga hittills till överföring av tillräcklig/meningsfull kunskap till omgivningen tyvärr visat NOLL resultat (undantagna är de i åldrarna under pensionåldern).

  Om de äldres övertro på läkarnas kompetens är den huvudsakliga orsaken till skillnaden är svårt att avgöra. Möjligen kan mina bevisligen fina blodanalyser (konstaterade effekter av LCHF) stärka argumentationen något. Tyvärr är jag fortfarande pessimistisk. Det verkar näst intill omöjligt att ändra på äldre människors matvanor och övertro på läkarna. 

  Förklaringen till att bara 84% av veganerna någon gång under livet avslutar sin kost, kan sannolikt, i varje fall delvis, förklaras med att  äldre veganer saknar samma förmåga att ändra livsstil som övriga äldre med standardkost. För egen del har mina tidigare studier före LCHF-starten otvetydigt visat varför den växtbaserade kosten inte lämpade sig till upphäva diabetes 2, samtidigt med utsättning av all medicin. Enkelt att uttrycka för den som efter bara två år med LCHF sluppit både diabetesbördan, högt blodtryck och olämplig lipidprofil. Dessutom är det metabola syndromet för min del därigenom till stor del avvärjt, med väsentligt minskade risker att drabbas av en lång rad kultursjukdomar - verkligen att beteckna som "grädde på moset". 

  För att slutligen knyta ihop säcken vad gäller Mai-Lis Hellenius, kan jag tacka försynen och mina studier runt den växtbaserade kosten, som med hennes "hjälp" styrde mig in på LCHF-banan, svepte bort alla dumheter som denna "profet" ansåg vara de viktigaste.

  • Gilla 1

 23. 3 timmar sedan, Gemma sade:

  1. Att jämföra mat rakt över rökning som har blytunga bevis går inte.

  2. ... stora hjul ...rullar när det kommer till varuutbudet.. all lagerhållning, logistik etc. etc... etc. ... ännu snabbare snabbmat.. kanske i pulver- och tablettform som redan realierats och inte så lite.

  3.... det kan ta betydligt längre tid för många, man kan ha en massa olika slags motstånd.. så.. ibland biter inte kostomläggning heller. ..man får stanna upp lite och inte försöka se enbart sig själv och egen kamp som en enda mall. Men LCHF i sig självt, är nog ett stort friskt kliv fram...

  4. ja efter dessa falska piller.. är det din rätt att "vägleda" din läkare.. men h*n bör bli överväldigande glad!!! 

  5. Men du är målinriktad eller hur? Får man undra, äter du ketoget , varje dag? Får du i dig 20 gram kolhydrater eller du har ingen direkt gräns?

  1. Min uppfattning är att flertalet nikotinberoende, sannolikt var klara på det onyttiga redan under tidigt 1900-tal. Eftersom det fortfarande finns rökare och alkoholälskare, är det uppenbart att vissa, trots dagens kunskap, chansar i stil med knarkarna. De valde att ta risken.

  När det gäller vad folk proppar i sig, ser man knappast större principiell skillnad - när driften finns, vet vi problemen.  Den stora skillnaden är att de forskare som inte inser det kriminella i att arbeta för läkemedels- och livsmedelsindustrin, genom att hålla fast vid bevisligen felaktiga "sanningar", medverkar till att hela befolkningar blir sjuka. Om inte det är blytungt, så vet jag inte...

  2. Visst är det lätt att förstå problemen med att lägga om produktionen efter en helt ny paradigm på kostsidan - men det måste helt enkelt komma, antingen företagen vill eller ej. Sorgligt att man fortfarande tvingas passera matbutikernas hyllor med idel processad mat, utan att hitta det man vill annat än i något undangjort hörn.

  3. Vad gäller rökare eller matmissbrukare gäller samma funktioner. Även om kunskapen förmedlas tillräckligt effektivt och människor förstår sitt eget bästa, finns alltid de som chansar och tror läkemedel medge fortsatt matmissbruk.  Vad gäller om kostomläggningen till LCHF fungerar, så lär sannolikt 90%, som inte släpper taget, få samma resultat som en människa snabbt på väg mot 90!

  4. Mest intressant är att se reaktionen som ev. kunde tyda på att läkaren är beredd att ge råd i riktning kosten istället för medicinen!

  5. Vad gäller de 20 grammen socker har jag ingen gräns därunder. Uppåt kan jag tänka mig vissa avsteg. Grafen ovan innefattar under en tremånadersperiod avsiktliga avsteg (storleksordningen 40 gram glukos per dag via blåbär viss frukt etc.), som ren kontroll av mina cellers insulinkänslighet och bukspottkörtelns produktivitet. Med nedanstående peptidvärde:

  1932312313_ScreenHunter_1963Feb_1223_26.thumb.jpg.3601b48e624d250b54ee246148930f4b.jpg

  visar sig min bukspottkörtel fungera perfekt. Därmed är alla argument, vad gäller min diabetes klara inför läkarkonfrontationen nästa vecka!

  Peptiden (en biprodukt), som bukspottkörteln bildar parallellt med insulinet. Dess genomsnittliga normala nivå anges av peptidnivån. Behovet av höga insulinnivåer för diabetiker visar sig i form av höga peptider. Min insulinproduktion vid det dagliga glukosintag jag testat är alltså helt normal dvs. återställt från tidigare högre nivå. Detta visar samtidigt att insulinkänsligheten på mina kroppsceller helt normaliserats.

  Vad gäller min målinriktning med LCHF, måste jag, som andra inriktande på gott resultat, inse att det inte rör sig om någon diet utan om en ny kostform, dock inte särskilt avvikande från tidigare kost. Som alla andra på forumet gäller några enkla regler: undvika potatis, ris, pasta, spagetti, bröd, spannmål i övrigt, sötade drycker, mjölk, söta frukter - bort med pressade växtoljor och margarin. Fritt fram däremot för kött av nöt, lamm, svin, fågel, fisk, räkor, rikligt med grönsaker, blåbär, avokado, nötter, smör, äkta olivolja, kokosfett, ost, yoghurt med fröströ, ägg.

  Kostdoktorns beräknade recept är f.ö. utmärkta ledtrådar. LCHF-bröden suveräna ersättningar för bröd i övrigt till att hyvla smör på som tjockt pålägg. Egentligen inget  problem om man är ute efter god lyxmat till lägre kostnad.

  Ett viktigt tillägg är min tillämpning av daglig fasta (16-17 timmar) och ett huvudmål med social frukost.


 24. 7 timmar sedan, Gemma sade:

  1. Jag tror ju att jag hinner dö innan den dagen hedervärd forskning når ut, att ses som guidlines, som ersätter de nuvarande.

  2. Så det ser lite mörkt ut (att t.ex ses som hälsoförnekare i sak av att äta kött, att framlägga animaliskt fett som föredömligt, säger man "jag tycker vi behöver äta lite mer kött, så kan man se miner som ser halvt mördande ut... eller ... det tystnar, liksom man uttryckt sig vara anhängare av någon terror-sekt eller nåt.

  3. ...enbart vad jag erfar, samtidigt som valfri VC i landet, utan skam.. bokstavligen inte ens bemödar sig att uppdatera "LCHF är en extrem kost" - info.

  1. Visserligen tog det ett halvt sekel vad gäller nikotin/rökning att få klart vad som vetenskapligt gällde men du kanske är lite väl pessimistisk. Tim Noakes och Ivor Cummins var visserligen lite väl optimistiska, när de trodde på en snabb ändring, när de blev klara på vad verkligheten innebar - i sin entusiasm förstod de inte att ett stort tankfartyg tar tid att ändra kursen för.

  2. Du däremot har många år kvar till att se ändringarna komma. Från vetenskapligt håll börjar nu tongångar skönjas som antyder att tecken finns för en övergång till lågkolhydratkost som medel för en frisk ålderdom och inte bara det, även för ett längre liv, genom vad som visats runt möjligheten att via kosten förlänga telomererna (de senare ingår ju som en del av det epigenetiska komplexet).

  3. Själv skall jag om någon vecka presentera mina egna resultat på vårdcentralen för min läkare - en underbar representant för kåren. Hon har visserligen redan klart deklarerat problemen med socialstyrelsens regelverk och risken att förlora läkarlegitimationen, om icke medicinsk behandling rekommenderas (trots att Annika Dahlqvist fick ett erkännande i socialstyrelsen). Min läkare visar dock ett klart intresse. Frågan är hur hon slutligen skall kunna stå emot en vårdtagare med diabetes, som efter två år kan visa upp 45 sensationella blodanalyser (alla uppfyllande normen för en frisk människa), bl.a. innefattande att utan medicinering ha blivit helt fri från tidigare diabetes:

       2035347217_ScreenHunter_1962Feb_1217_02.thumb.jpg.270f65a9c4c5ff7d67c3d0feb7a54bdb.jpg

  Hade jag varit läkare skulle i varje fall jag blivit paff och velat ha full info om hur miraklet varit möjligt - UTAN MEDICINERING!!!

  • Gilla 1