Gå till innehåll

Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  2 022
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  60

Allt postat av Nils Engström

 1. Saker på gång: se: http://peoplescourt.org/ About The Situation - Mikael Nordfors (bl.a. framför han följande) The Covid 19 situation has shown very clearly that here is a small group of influential businessmen and world leaders manipulating the world in a totalitarian direction, suppressing free speech, manipulating media, science and political decisions with the help of Covid 19. They are using Covid 19 as a tool to achieve other means. It can be clearly demonstrated by how they have been trying to suppress all possible proven treatments that do not align with the interests of the medical-industrial-complex, like Hydroxychloroquin, Zink, Vitamin C, Vitamin D, Artemesia Annua etc. They have even sponsored fake studies in the Lancet and New England Journal of Medicine and have been giving toxic dosis of hydroxychlroquine in order to prove that it is as dangerous as they have falsely stated in media, contrary to 70 years of experience treating millions of people without major issues. They simply don’t want a solution to the problem. That would spoil their criminal agenda. My country, Sweden did not lock down as much as in the UK. When the death numbers did not get high enough, they started killing our elderly people with breathing problems with Morphine and Midazolam instead of giving them oxygen. The CDC of the USA and Anthony Fauci also sponsored gain of function research on Corona Viruses which was moved to Wuhan in China when it was disallowed in the US because of protests from researchers. P.S. Lyssna av denna som ligger i linje med Nordfors! Lika skrämmande! Visst kan det vara svårt för den enskilde som saknar djupgående info att veta var sanningen ligger! Hur man skiljer vilda spekulationer och kanske till synes sansade åsikter från verkligheten. För flertalet av oss gäller därför att själva tänka till. Om vi väljer att ta del av åsikter från personer som länge visat sig på ett logiskt, intelligent sätt beskriva ett visst händelseförlopp, får man inte stanna där, inte okritiskt utgå från att den t.ex. synpatiske uppgiftsförmedlaren måste ha rätt. För bedömningen om påståendena har faktabakgrund eller främst representerar ett tyckande måste man gräva själv. Det kan man bl.a. göra genom att lyssna av ett antal personer med liknande syn på ett skeende. Lars Bern, Rober F Kennedy, Mikael Norfors är några. Det många av oss kunnat konstatera är att i Sverige, PK-samhället inte tolererar annat än ja-sägare. När någon avviker från gängse synsätt är det ofta fråga om pensionerade människor eller dissidenter som fått beteckningen av andra skäl. För yrkesaktiva som talar ut, med risken att i förtid klassas som dissidenter, finns naturligtvis vissa skäl att öka hjälteglorian med viss risk för övervärdering. För egen del, ser jag dock generellt dissidentbeteckningen som positiv och sannolikheten större för faktabaserade utsagor från en dissident är från jasägande PK-människor.
 2. Det förefaller som om det ute på nätet råder några missförstånd om drickandet i samband med måltid: Som bekant bör magsaften hålla lägsta möjliga pH-värde (nära den surhetsgrad som finns i elektrolyten till ett bilbatteri) för att matsmältningen skall fungera optimalt. Beroende på magsäckens storlek (ålder, kroppsvikt etc.) kan surhetsgraden i den minska för mycket beroende på volymen tillförd vätska. För en hundratiokilosman kan man räkna med en stor magvolym, i vilken pH-nivån knappast förändras särskilt mycket på lite vätska före eller under måltiden. För en mindre kropp kan dock metabolismen försämras, främst om drickandet sker tätt inpå en måltid. Ett glas vin till maten är det inte frågan om utan t.ex. öl i större mängd. Det är knappast så att kroppen reagerar särskilt märkbart på en sämre verkningsgrad, för den som dricker före under och efter maten. Det som händer vid felaktigt drickande är att metabolismen försämras och att en mängd salter samtidigt går förlorade. Så... den törst man känner före måltiden bör man ha förmåga att vänta ut till måltiden eller efter - inte inleda ätandet med att släcka. Sker detta efter måltiden blir problemen mindre än före. Rekommendarionen att dricka när man är törstig är i övrigt den rätta modellen inte att följa hälsokostsajternas ogrundade prat om ett visst antal glas om dagen. Allt beror ju på kroppstyp, luftvärme, fysik aktivitet, kön etc..
 3. Från Denver 2020 hittar man en forskare Arthur Agatston som under decennier djupstudrerat analyserna bakom beräkningen av risken för infarkt genom aterosklerosen. Han gör det främst via de konventionella blodanalyser som används inom sjukvården. Han delar upp huvudparametrarna runt aterosklerosen i tre delar: Analyser som ligger bakom Diabetes 2, Prediabetes och Pre-Pre-Diabetes Konstaterade livsstilsfunktioner i övrigt Arvsanlag Agatstons utgångspunkt är den konventionella, som utgår från det inre flödet i blodkärlen - hur och när åderförfettning och kalcifiering uppstår och påverkan av kosten (Agatston är klart lågkolhydratskostens tillskyndare). Hans synsätt behöver dock inte innebära att redovisade orsakssamband och statistiska belägg för risker behöver strida mot Vladimir Subbotins hypotes om uppkomsten av ateroskleros (om den främst sker genom processer från blodkärlens in- eller utsida). Bakgrunden till själva aterosklerosens uppkomst är en sida av saken, konsekvenser/riskbedömning en annan. Inte oväntat att insulinresistensen betraktas som den viktigaste kärnan bakom uppkomna risker. Agatston uppehåller sig mycket vid kalcifieringen av levern. Agatston bad om ursäkt för att inte tidigare ha anslutit sig till lågkolhydratgeuppen forskare men förklarade samtidigt sitt intresse för området och att han koncentrerat sig på riskanalyserna. Väl värd att lyssna av! https://www.dietdoctor.com/denver2020/presentations#agatston Mitt personliga intresse för den övre högra delen av parametrarna, som grundlägger de metabola problemen och därmed raden av följande kultursjkdomar, är att jag genom LCHF-kosten direkt, som tidigare diabetiker 2 kunde se positiva förändringar som: ökad insulinkänslighet fina levervärden normal produktion i bukspottkörteln sänkt nivå triglycerider (än under lipidsänkande statiner) högre HDL-nivå än någonsin tidigare (än med statiner) högre (LDL/HDL-kvot) dvs. större volym på LDL-kapslarna sänkt blodtryck till 130/80, vilket bör anses normalt mellan 85 och 90 års ålder (lägre än med tidigare blodtryckssänkande medicin) Lägre långtidssocker (under säkerhetsnivån för diabetes) Detta är ett tydligt belägg för LCHF-kostens oerhörda betydelse för minskningen av risken för uppkomst av kulturella sjukdomar i framtiden, även för oss åldringar. Se f.ö. mina bloddata under 2½ år efter LCHF-start.
 4. Det kan vara att du gjorde samma miss som jag, när jag skulle följa tipsen från al@j. Naturligtvis hade han rätt!
 5. Nej! Det borde f.ö. inte ha betydelse. Du tänker dig att videosystemet skulle vara knutet till den som förmedlar det? Möjligen kan vissa funktioner vara stängda, beroende på mediet där videon spelas upp. En del goda vänner kan inte via nätet få full funktion via sina mobiler - där har vi nog knuten. Paddan har väl ett operativsystem som är analogt med mobilen.
 6. Mobilen kan jag tänka mig problem med men paddan borde gå. Det kan vara möjligt att videoprogrammen bara funkar på dator. Finns någon på forumet som har samma erfarenhet som Cederulla, så hör av er! P.S. På datorn fungerar översättaren mycket bra- öVERSÄTTNINGEN ÖVER FÖRVÄNTAN!
 7. Har du kollat enligt min skiss ovan? Om du inte hittar rubriken "Översätt automatiskt" så råkar det bara vara en inspelning som saknar översättning! Om du tar t.ex.: och kör enligt mitt schema så bör det funka! P.S. Här kommer den svenska texten fram mycket tydligt!
 8. Vi som inte kunde själva får tacka dig al@j för tipset! AUTOGENERERAD ÖVERSÄTTNING AV ENGELSKT TAL PÅ VIDEO I många fall finns funktionen inbyggd - dock inte i alla videor. Ett enkelt sätt att få en svensköversättning direkt från engelsktalande föredragshållare.
 9. al@j har tydligen hittat någon video där "undertexter (1)" har fler textvarianter - då bör det stå en högre siffra inom parentes. Ettan visar att endast en textvariant (engelska) finns - det är möjligt att han använder annan Webbläsare med fler finesser. Jag använder Firefox. Kan du förklara fenomenet al@j ?
 10. Funktionen textamig.se fungerar väl bara för svenskt tal på film och video. Originalet för engelska som finns på alla videor, kan man med fördel använda med gott resultat. Du kan förbättra väsentligt genom att reglera uppspelningshastighet och förbättra ljudet med de inställningsmöjligheter som finns. Ingen skall behöva missa intressant info av tekniska skäl eller försämrad hörsel! Om du bara vill läsa texten, kan du klicka dig fram ord för ord, mening för mening, antingen genom att klicka på skärmbilden (stoppa /starta) eller på triangeln längst ner till vänster på bildskärmen. Lycka till!
 11. Mycket intressant - särskilt i händerna på Ivor Cummins - som en av forummets favoriter, när det gäller pedagogisk framställning. Han är inne på ett område som framför allt är av största intresse för oss som passerat 85-årsåldern och närmar oss 90. Eftersom jag, liksom en viss administrator, bland de unga pojkarna här på forumet, ser den egna kroppen som intressant experimentobjekt, har jag under senare månader ytterligare testat gränserna för LCHF/ketosgränsen - kalla det gärna för fuska - men det är faktiskt fråga om medvetna tester med viss vetenskaplig ton. Alltmer förefaller det mig som om den äldre kroppen som objekt verkar vara känsligare indikator för förändringar t.ex. i metabola sammanhang, än den yngre. Yngre människor har betydligt större utrymme för slarv, utan att detta ger några större utslag i svaret från blodanalysen. De nya blodanalyser som jag nyligen fått svar på (augusti 2020), anknyter en del till vad Cummins är inne på. Genom att metodiskt sänka andelen lipider i kosten lite längre än vid tidigare experiment, sänktes andelen kolesterol enligt grafen nedan - därmed också LDL. Tydligt syns hur påföljande lägre HDL-värde direkt ökar andelen triglycerider (den aterogena markören) genom den minskade förmågan (lägre HDL) att hålla undan för oxiderat kolesterol (dock fortfarande inom önskvärda gränser). Experimentet har nu visat mig var gränsen går för att kunna bibehålla bra triglyceridnivå. Den råkar sammanfalla med optimalt förhållande mellan blodsocker och insulin som syns härunder. Grafen visar utvecklingen från utvecklad diabetes 2 (september 2017) tills nu - en totalt medicinfri man. Cummins talar ofta om triglyceridnivåns betydelse till att visa hur de oxidativa processerna påverkar systemet. I vad mån hypotesen om att aterosklerosen skulle utvecklas från utsidan av blodkärlens väggar, kan ha betydelse i mitt fall, kan man fråga sig. Så mycket kan jag säga, att de fantastiska förändringar som jag konstaterat under de senaste 2½ åren direkt kan sättas i samband med växlingen till LCHF, som framgår av graferna ovan. Min användning av K2-vitamin har sannolikt också haft sin betydelse till att rensa i varje fall en del av den hårda beläggningen (kalcifieringen) inne i kransartärerna. Min historik sedan 28 år tillbaka då jag möjligen "lurades" till att acceptera blodtrycksmedicin (170/85) är nu historia blott. Vad medicinen gjorde var att tvångssänka trycket till genomsnittligt ca 140/80. Frågan är vad kroppen egentligen tyckte om det. Redan på den tiden hade läkarna för sig att blodkärlens förfettning och kalcifiering utan ytterligare diskussion orsakade tryckstegringen. Jag undrar vad dåvarande läkare (han bör väl vara en bit över 90 vid det här laget) skulle anse, om han nu skulle få höra om min utveckling efter en enkel kostomläggning till LCHF. Ett medelblodtryck på 130/80, vilket innefattar mätvärden i den nedre skalan på 115/75 utan medicin? Det bör rimligen innebära att tidigare ateroskleros måste ha reducerats ganska rejält. Så.. denne Vladimir Subbotin får vi hålla ett öga på. Han menar ju att i varje fall den inledande utvecklingen av aterosklerosen skulle ske från utsidan av blodkärlens väggar - en spännande tanke. Betydelsen av detta för möjligheten att hindra ateroskleros att utvecklas eller i efterhand att minska eller försvinna blir intressant att studera. P.S. Man skulle tycka att goda vänner i åldrar nära min, som lurats av läkarna att acceptera fortsatt medicinering med statiner för att sänka kolesterolnivåerna och medicinera vidare för diabetes 2, skulle reagera med att göra slag i saken och växla kost! Tyvärr är den vanliga reaktionen att "det är roligt för din skull men du är ett undantag - det säger min läkare". Jag måste lita på honom. Minst fyra av mina under senaste åren avlidna sex vänner visade upp den inställningen. Märkligt att skolsjukvården i dessa avseenden anses trovärdig, trots alla bevis för felen den fortsätter predika om att diabetes 2 skulle vara en kronisk sjukdom som måste medicineras livet ut resp. att högre kolesterolvärden, än de socialstyrelsen förordar, skulle garantera mindre risk för hjärt- eller hjärninfarkt. För i varje fall fyra av mina avlidna vänner har medicineringen varit den direkta orsaken till att de inte längre är i livet. Flertalet av mina sex avlidna vänner har jag kunnat delge mina erfarenheter redan under hösten 2017, då jag växlade över till LCHF-kosten. På något sätt ligger myten kvar om att läkarnas och läkemedelsföretagens främsta uppgift alltid skulle vara inriktad på patienternas bästa. I själva verket är det ju i praktiken fråga om att för läkemedelsföretagen maximera vinsten (det inses lätt nu under Covid-19 pandemin i samband med deras falska nedvärdering av hydroxiklorokin resp. C- och D-vitamin i högre doser än socialstyrelsen förordar). För läkarna gäller främst att slaviskt följa socialstyrelsens regelverk, även när det är totalt felaktigt. Tidpunkten för skolmedicinen att äntligen inse kolesterolmyten vara belagd återstår att se - fem år?... 10 år från nu??? När skall läkare och diabetessjuksköterskor resp. dietister inse att diabetes 2 inte är en kronisk sjukdom i varje fall att den utan minsta medicin kan totalt slås ut med annan kost än den som man inbillar diabetikern att den skall ta. Skall det behöva ta så lång tid för i sjukvården verksam personal att förstå att människor med sockersjuka (diabetes med ett finare ord) inte skall äta mat med stora mängder socker??? Se gärna Malcolm Kendricks avhyvling av vetenskapen på området: https://forum.kostdoktorn.se/topic/16601-lite-om-malcolm-kendricks-syn-på-lchf-och-medicinsk-forskning/?tab=comments#comment-164321
 12. Sniffe I en av dina referenser (reklam om margarin) framkommer öppet (min kommentar i fetstil inom parentes) bl.a. att: konsumentbeteendet positivt påverkas av information om klimatpåverkan i samband med köpbeslut (underförstått räkna med att ditt val förkortar ditt liv med ca 10 år med de fördelar för klimatet och jordens överbefolkning detta ger). När konsumenterna kan göra direkta jämförelser mellan olika livsmedelsgrupper väljer de livsmedel med lägre klimatpåverkan (underförstått vi i företagsvärlden utnyttjar den bristande kunskapen som vi på "bästa sätt" understöder via lobbygrupper av olika slag). Konsumenter tenderar att underskatta klimatpåverkan från de livsmedel de äter, så att informera och inspirera dem att välja livsmedel som inte bara är hälsosammare, utan också mer hållbara, är ett avgörande steg i övergången till ett mer hållbart livsmedelssystem (underförstått genom bristande kunskaper om kostens metabola betydelse låter kunderna sig gärna förledas att tro klimathållbarhet i den betydelse företagen menar,vara liktydigt med hälsosamt för den egna kroppen). Norrmejeriers första hållbarhetsdirektör påpekar segervisst att: Dagens märkning av livsmedel förser konsumenterna med mycket viktig information... Genom att lägga till klimatpåverkan, kommer konsumenter också att kunna förstå vilken inverkan deras livsmedelsval har på vårt klimat (underförstått att vi som företag gör vårt bästa för att dölja de metabola skadorna på kroppen resp. den förkortade livslängden och en ålderdom med en eller fler kultursjukdomar att leva med under de sista levnadsåren). Detta initiativ kommer att stödja övergången till ett mer hållbart livsmedelssystem, genom att ge fullständig öppenhet som en viktig drivkraft för hållbara livsmedelsval. Vi uppmanar våra branschkamrater att följa efter och implementera information om klimatpåverkan på förpackningar nu (underförstått att begreppet öppenhet får ersätta normalt språkbruk, som egentligen innefattar en lång kampanj för total mörkning av den metabola verkligheten för kunderna som luras). En studie, som genomfördes på 21 marknader i Europa och Nordamerika, fann att växtbaserade margariner i genomsnitt har 70% mindre klimatavtryck, använder hälften av mängden vatten och upptar 2/3 mindre mark än mejerismör (underförstått att dessa fördelar anses mer än väl försvara den förlorade nyttan med naturligt smör resp. skadorna bl.a. med de inflammatoriska effekter som växtbaserade oljor medför). I själva verket är den alltmer skamlöst öppna och medvetet förljugna informationen som, liksom ovanstående, nu sprids i samhället att betrakta som direkt kriminell verksamhet. Märkligt också att ett s.k. demokratiskt samhälle utan att blinka kan tillåta och acceptera detta. Istället talas om förbud mot att framhålla naturliga produkter som D-vitamin, C-vitamin etc. ha betydelse i sammanhang som avses minska risken för sjukdom eller till att bota sådan - detta trots att skolmedicinen sedan lång tid tillbaka har klara bevis för de sjukdomar som uppstår vid brist på dessa. Bevisen, utöver de grundläggande, som bevisats förenade med dessa och andra kosttillsatser får ingen, inte ens läkarna yttra sig positivt om. Skälet - dessa produkter betraktas inte som läkemedel !!!underförstått de är inte patenterbara och blir därför billiga, dvs. utan intresse för läkemedelsföretagen. Vad gäller påståenden om LCHF-kost som bot för diabetes 2, som utan minsta tvekan kan göras från vetenskaplig synpunkt (minst två decenniers bakomliggande kvalitetsforskning), kommer i framtiden också att förbjudas om livsmedels- och läkemedelsverken resp. socialstyrelsen lyckas få igenom förbud i principfrågan. Det spelar då ingen roll att Annika Dahlqvist vann tvåårskampen i socialstyrelsen runt påståendet om LCHF. Lite till mans och kvinns har vi väl en viss förhoppning om att vansinnet skall vara över, innan ett sådant förbud kommer. Säker kan man dock aldrig vara. P.S. Den som vill visa förståelse för all felaktig och och i längden farlig information om kost, kan visserligen argumentera runt den uppenbart bristande kunskapen som ligger bakom. Med tanke på att rådgivarna ligger långt upp i informationskedjan, med intim ekonomisk närhet till producentledet, måste man dock tona ner försvaret. Det rör sig i själva verket om medvetet vilseledande information till en till stor del omedveten kundgrupp. Om inte detta skall betecknas som kriminellt måste det begreppet anses ha mjukats upp till oigenkännelighet. Rättsstaten har härigenom redan allvarligt luckrats upp.
 13. Bra referenser på det Kendricks är inne på - hur den mest vetenskapligt korrekta verkligheten möter total oförståelse - allt beroende på bristande kunskap. Vad gäller verkligheten i klimatfrågan kommer allt att ordna sig när de två specialisterna på klimatfrågor - Greta och Angela Merkel träffas! Bra att veta var kunskapen finns.
 14. Det måste erkännas att ett av skälen till denna tråd är min beundran för rubricerad forskare - en frispråkig kämpe, som jag antar att flertalet på forumet i olika sammanhang haft korn på. Har man en gång hört Kendrick, kan man inte annat än beundra honom. I själva verket representerar Kendrick en av de viktiga forskarpersonligheterna bakom lågkolhydratkosten, genom sitt sätt att agera. En man som tycks strunta i om han svartlistas av läkemedelsföretagen, vad gäller forskningsanslag. Detta genom att öppet kritisera de senares cyniska policy. För den som av någon anledning aldrig träffat på Kendrick eller möjligen har problem med engelskan, har jag återgivit nedanstående textavsnitt på svenska (Kendricks egen text i kursiv stil resp.- fetstilta partier och punktningen av hans text, tar jag själv ansvaret för). Kendricks uttalande år 2016 om skandinaviska länder i fråga om LCHF Jag tror ibland att jag ska flytta och bo i ett skandinaviskt land. Människorna där gör att så många saker blir rätt utförda, om hur man driver friska, rättvisa samhällen. Dessutom verkar människorna som bor där, vara mer balanserade och uppriktigt sagt mer vuxna än vanligt. Så det är ingen överraskning för mig att, om något land skulle börja processen med att avvisa allt absolut nonsens om att fettsnål diet skulle vara dålig, så borde det vara ett land i Skandinavien - det skandinaviska landet jag särskilt tänker på är Sverige. Jag har varit medveten om att det funnits en rörelse runt lågkolhydratkost i Sverige under några år. Den heroiska Dr Annika Dahlqvist ledde rörelsen. Hon är allmänläkare som lämnat råd till sina diabetespatienter att äta en lågkolhydratkost med hög fetthalt (LCHF). Naturligtvis attackerades hon av idioterna, (förlåt experterna). År 2007 började kontroversen, när två dietister påpekade för Socialstyrelsen i Sverige att LCHF-kostråden, som Dr. Annika Dahlqvist rekommenderade patienterna, inte var förenliga med vare sig vetenskapliga bevis eller konventionell praxis. Efter en rapport från diabetesläkaren Dr Christian Berne, friades dock Dahlqvist. Friad för vad, exakt? Rådgivning till diabetespatienter att inte äta socker? Den omständigheten att vem som helst skulle kunna ställas till svars inför myndigheterna, för bedömning, visar bara hur galen världens kostrådgivning har blivit. Hur förankrad den är i den idiotiska anti-fettdogmen som nu råder - hur helt skild, som den är, från verklighet och vetenskap. Som jag har påpekat många gånger, omvandlar kroppen kolhydrater, åtminstone alla kolhydrater som människor kan "smälta ner", till socker i GI-systemet. När kolhydraterna bryts ner till bitar i matsmältningssystemet, blir de till enkla sockerarter. Som vi alla vet, har personer med diabetes problem med höga blodsockernivåer. Så, dumt de tänker ... låt mig tänka... Bör diabetiker äta kolhydrater / socker, eller ska de äta fett? Ja, du vet, de borde äta fett. De som hävdar motsatsen saknar normal tankeförmåga. Kort sagt, när man i Sverige tittade på alla bevis, framkom att LCHF-dieten höjer HDL-kolesterolet (det så kallade "bra" kolesterolet). Den har ingen effekt på LDL-nivåer (det s.k. "dåliga kolesterolet"). LCHF sänker också blodsockernivåerna och triglyceridnivåerna (VLDL). Allt bra och friskt - det betyder i grunden minskad insulinresistens - den underliggande orsaken till diabetes. Allt som svenskarna verkligen "upptäckte" är det ganska häpnadsväckande faktumet att det är skadligt att äta en kost med hög kolhydratandel. Och att det är värst för den som är diabetiker. Att motsäga detta väger lätt i diskussionen. Vad folk upptäckt är exakt det som kunskapen om mänsklig biologi och fysiologi kommit fram till. Vi lever dock i en värld som kontrolleras av förankrad dumhet, dogma och ekonomiska intressen för stora företag, som tjänar miljarder på att sälja smaklös "fettsvamp". Dessa företag vet att det enda sättet på vilket man kan producera mat med låg fetthalt, t.ex. yoghurt med låg fetthalt, och allt annat som är smaklöst, är att det måste smaksättas med socker. Billigt, otäckt och skadligt för hälsan - driver detta också till ständigt ökande kroppsvikt och diabetes i västvärlden. Varför blir alla i västvärlden överviktiga? Jo vi ersätter fett med socker i många livsmedel. Fetmaepidemin började samtidigt som idioterna, (förlåt experterna), beslutade att en hälsosam kost skulle vara full av kolhydrater. Vilket var och fortfarande kvarstår som den exakta och fullständiga motsatsen till sanningen. Trots detta, för alla som vågar säga sanningen, ställs de till svars inför organisationer som Sveriges "nationella hälso- och välfärdsstyrelse". Så småningom reser sig dock sanningen, som den måste, ty sanningen dör aldrig. Man kan stampa på den, trycka ner den i betong eller napalma (brännmärka) den. Den lever alltid vidare, hånad av dem som gör allt för att förneka sanningens existens. Sanningen är att alla kostråd som idioterna,(förlåt experterna), har bombarderat oss med under de senaste 40 åren om farorna med fettförbrukning, har varit helt och fullständigt, skadligt felaktigt. Naturligtvis kommer det att bli en motreaktion mot den svenska rapporten (Christian Bernes), sådan kritik finns alltid. Olika "kraftfulla" idioter, (förlåt experter), kommer så småningom att avrättas framför kamerorna inför svenskarna, genom sina skadliga och farliga slutsatser. Ansiktslösa marknadsförare i företag som främjar föda med låg fetthalt och liknande kommer att hamna i samma grupp idioter. Ja, du vet vem du är. Och ja, det här gör mig arg. De dödar människor i förtid, miljontals människor över hela världen. P.S: Fråga till Malcolm Kendrick (efter hans utfall): Vad kallar du 500 dietister som ligger på havets botten? Svar: En bra start. Ett mjukare sätt att tolka Kendrick än den frågande möjligen avsåg, är att han menar gruppen dietister var totalt felutbildade efter gamla normer som byggt på felaktig forskning och misstag sedan minst 40 år tillbaka. Dagens dietister har därför svårt att inse behovet av vidareutbildning enligt modern forskning på området metabolism. Istället sluter de sig kollegialt tätare tillsammans för att kunna hålla sig kvar i skydd av de gemensamma, felaktiga dogmerna i yrkesgruppen. _____________________ Möjligen antyder ovanstående en hoppfull syn på hur sunt människor i allmänhet ser på kostfrågan, särskilt i Sverige. De beräkningar som finns, tyder på att LCHF-kosten i Sverige är den som tilldragit sig störst intresse och att detta intresse mer än för andra dieter håller sig kvar för den som väl startat. Till skillnad från Malcolm Kendricks positiva inställning till folk i allmänhet visar han nu, fyra år senare efter Covid-19-pandemins intåg, sin uppfattning om hur forskningen utvecklats i en diametralt annorlunda riktning än den borde. Sannolikt har hans sätt att argumentera mot läkemedels- och matvaruföretagens cyniska sätt att agera, i samband med den kamp han och andra moderna forskare länge tvingats till i metabola sammanhang, där han på klart vetenskaplig grund stöder LCHF-kosten. Som många andra menar han att ekonomiska vinstskäl ligger bakom en pandemi av dödsfall jorden runt genom de felaktiga råd som folk får genom felutbildade läkare och dietister. Från den metabola pandemin till Covid-19-pandemin ligger fältet fritt för Kendrick att öppna slussarna för vidare kritik. I juli 2020 uttrycker Kendrick sin oförblommerade kritik mot BigPharma: Jag har tappat allt förtroende för medicinsk forskning - Big Pharmas finansiella muskel har varit upptagen med att snedvrida vetenskapen under pandemin. bevis för att ett billigt anti-malarialäkemedel som kostar 7 pund och bekämpar COVID-19 blir utskåpat - varför? Eftersom läkemedelsjättarna vill sälja dig en behandling som kostar nästan 2 000 pund. Det är kriminellt. Här är till exempel Dr Marcia Angell, som redigerade New England Journal of Medicine i över tjugo år och skrev 2009: ”Det är helt enkelt inte längre möjligt att tro särskilt mycket på den kliniska forskningen som publiceras, eller att förlita sig på bedömningen av betrodda läkare eller auktoritativa medicinska riktlinjer. Jag gläder mig inte över denna slutsats, som jag långsamt och motvilligt nådde under mina två decennier som redaktör för New England Journal of Medicine. ”Har saker och ting blivit bättre? Nej, jag tror att de har blivit värre - om det verkligen vore möjligt. ”Ett hemligt inspelat möte mellan chefredaktörerna för The Lancet och New England Journal of Medicine avslöjar båda män som beklagar det kriminella ”inflytande som BigPharma har på vetenskaplig forskning" Enligt Philippe Douste-Blazy, Frankrikes tidigare hälsominister och kandidat som WHO-direktör, stängde han läckan - diskussionen mellan chefredaktörerna - vilkas publikationer båda drog tillbaka - papper som var gynnsamma för BigPharma men med bedrägliga uppgifter. ”Nu kommer vi inte att kunna, om detta fortsätter, publicera fler kliniska forskningsdata, eftersom läkemedelsföretagen är så ekonomiskt kraftfulla idag och kan använda sådana metoder för att få oss att acceptera papper, uppenbarligen metodiskt perfekta, men som i verkligheten lyckas dra den slutsats som de vill kunna dra, ”sa Lancets chefredaktör, Richard Horton. New England Journal of Medicine och Lancet är de två mest inflytelserika tidskrifterna med mest resurser i världen. Om de inte längre har förmågan att upptäcka vad som i huvudsak är bedräglig forskning, så ... Vad gör vi då? Vad är detta egentligen? Faktum är att saker i allmänhet har tagit en skarp vändning till det sämre sedan COVID-pandemin slog till. Nya studier, nya data, ny information anländer med hög hastighet, ofta med liten eller ingen effektiv granskning. Vad kan man tro, vem kan man tro? Nästan ingenting skulle vara den säkraste uppfattningen. Malariamedicinen hydroxiklorokin - betydelsen som medel mot Covid-19 Fortfarande Kendricks ord: En fråga som har spelats upp under de senaste månaderna har avlägsnat alla återstående rester av mitt förtroende för medicinsk forskning. Det gäller anti-malaria läkemedlet hydroxiklorokin. Ni kanske är medvetna om att Donald Trump godkände det - vilket ger en hel serie problem för många människor. Innan pandemin drabbade oss, rekommenderade jag dock lokalt att vi skulle se till att fylla på förrådet med hydroxiklorokin. Det har gjorts en hel del forskning under åren, vilket tyder starkt på att det skulle kunna hämma intrång av virus i celler och att det också störde viral replikering inuti cellen. Denna verkningsmekanism förklarar varför den kan hjälpa till att hindra malariaparasiten från att komma in i röda blodkroppar. Vetenskapen är komplex, men många forskare tyckte att det fanns goda skäl att tänka hydroxiklorokin ha några verkliga, om än inte oerhörda fördelar, i COVID-19-sammanhang. Idén förstärktes ytterligare av kunskapen om att den har vissa effekter som minskar ”cytokinstormen” som anses dödlig vid COVID-19. Läkemedlet förskrivs vid reumatoid artrit för att minska immunattacken på lederna. Det andra skälet till att rekommendera hydroxiklorokin är att det är extremt säkert. Det är till exempel det mest förskrivna läkemedlet i Indien. Miljard på miljard doser har ordinerats. Det finns tillgängligt direkt över disk i de flesta länder. Så jag kände mig ganska bekväm när jag rekommenderade att det kunde testas. I värsta fall skulle ingen allvarlig skada inträffa. Då blev hydroxiklorokin centrum för en världsomspännande storm. På ena sidan, "de vita hattarna", befann sig de forskare som tidigt hade använt läkemedlet, som tycktes visa betydande fördelar. Till exempel, enligt professor Didier Raoult i Frankrike: "En känd forskarprofessor i Frankrike har rapporterat framgångsrika resultat genom en ny behandling för COVID-19, med tidiga tester som tyder på att det kan stoppa viruset från att bli smittsamt på bara sex dagar." Sedan forskning från Marocko: "Jaouad Zemmouri, en marockansk forskare, tror att 78% av Europas dödsfall i COVID-19 kunde ha förhindrats om Europa hade använt hydroxiklorokin ..." Marocko, med en befolkning på 36 miljoner, [ungefär en tiondel av USA] har bara 10 079 bekräftade fall av Covid-19 och endast 214 dödsfall. "Professor Zemmourit tror att Marockos användning av hydroxiklorokin har resulterat i en återhämtningsgrad på 82,5% från COVID-19 och endast en dödlighet på 2,1% - hos dem som är inlagda på sjukhus." Precis före detta publicerades en studie i Lancet den 22 maj med uppgift att hydroxiklorokin faktiskt ökade dödsfallen. Det visade sig sedan att de använda uppgifterna inte kunde verifieras och sannolikt bestod av fel. Författarna hade stora intressekonflikter med läkemedelsföretag som tillverkade antivirala läkemedel. I början av juni drogs hela artikeln tillbaka av redaktören Richard Horton. Sedan kom en UK-studie ut som antydde att hydroxiklorokin inte fungerade alls. När han diskuterade resultaten, kom han in på ett uttalade från professor Martin Landray: ”Detta är inte en behandling för COVID-19. Den fungerar inte, ”berättade Martin Landray, en professor i Oxford University som är ledande för RECOVERY-försöken (test av läkemedel för ev. behandling av Covid-19 smittade). ”Detta resultat borde förändra medicinsk praxis över hela världen. Vi kan nu sluta använda ett läkemedel som är värdelöst. ” Denna studie har sedan dess kraftigt kritiserats av andra forskare som säger att den använda dosen hydroxiklorokin potentiellt var giftig (10 gånger normaldosen). Det gavs också alldeles för sent för att ha någon positiv effekt. Många av patienterna låg redan i respirator. I går fick jag en "förskyddad" kopia av en artikel som skulle publiceras i International Journal of Infectious Diseases som har funnit att hydroxiklorokin ... ”signifikant” minskade dödsfrekvensen för patienter som var involverade i analysen. I studien analyserades 2541 patienter som var inlagda i systemets sex sjukhus mellan 10 mars och 2 maj 13% av dem som behandlades med hydroxiklorokin dog 26% av dem som inte fick läkemedlet dog När saker och ting blir trassliga, tenderar jag att leta efter potentiella intressekonflikter. Med vilket jag menar: vem kommer att tjäna pengar på att stoppa användningen av hydroxiklorokin (som är ett generiskt läkemedel som har funnits sedan 1934 och kostar cirka 7 pund för en burk med 60 tabletter)? I detta fall är det de företag som producerar de oerhört dyra antivirala läkemedel som Gilead Sciences 'Remdesvir - som kostar 2.340 $ (1877 pund) för en typisk fem-dagars behandling i USA. För det andra är det de företag som strävar efter att få ett vaccin på marknaden. Det finns miljarder och åter miljarder dollar på spel här. I den här världen har billiga läkemedel, till exempel hydroxiklorokin, ingen chans. Inte heller billiga vitaminer, som vitamin C och vitamin D. Har de fördelar för COVID-19-drabbade? Jag är säker på att de har det. Kommer sådana fördelar att avfärdas i studier som noggrant har manipulerats för att säkerställa att de inte fungerar? Självklart. Kom ihåg dessa ord: ... "läkemedelsföretag är så ekonomiskt kraftfulla idag och kan använda sådana metoder för att få oss att acceptera papper som tydligen är metodologiskt perfekta, men som i verkligheten lyckas dra den slutsatsen de vill att studien skall resultera i, säger Lancet [ chefredaktör] Richard Horton" Såvida inte regeringar och medicinska organ agerar beslutsamt för att permanent bryta de ekonomiska banden mellan forskare och BigPharma, kommer dessa snedvridningar och manipulationer i strävan efter stora vinster att fortsätta. Snälla, håll inte andan i väntan? Med det menar Kendrick naturligtvis - lita inte på företagen och deltag själva i kampen! http://foodmed.net/2016/11/kendrick-sweden-gets-it-right-with-idiot-dietitians-lchf/ https://drmalcolmkendrick.org/2020/07/05/distorting-science-in-the-covid-pandemic/ P.S. För att ytterligare hälla bensin på brasan som Kendrick tänt upp, kan vara lämpligt att visa hur läkemedelsföretagen, till förmån för sina inkomster och utan minsta hänsyn till männislors bästa, använder cyniska metoder till att tona ner statinernas skadeverkningar och skamlöst framhålla närmast uteblivna fördelar - angivna i relativa procenttal som i öppna absoluta procenttal ligger närmast NOLL. https://www.youtube.com/watch?v=o_QdNX9etCg
 15. Frågan är fortfarande, hur stor andel av dödsfallen som direkt kan kopplas till åldern eller till de biverkningar som deras läkemedel ger. I USA anses alltmer att en av de absolut främsta orsakerna till förtida död ligger på överförskrivning av läkemedel. Vad gäller statistiskt förväntad medellivslängd finns en del på den sida som drar ned förväntad medellivslängd: alkohol rökning narkotika felaktig föda sömn träning land/kultur gener hudfärg uppfostran oturlig sjukdom klimat olyckor olyckligt äktenskap nedbrytande sociala miljöer ekonomisk situation arbetslöshet övermedicinering ... För 107-åringen har tydligen flertalet punkter ovan utfallit positivt. Eftersom jag råkar befinna mig i årsgruppen nära 90 gäller det att bocka av. För övrigt det alla bör göra i god tid! Inte så sent som jag! P.S. I övrigt ser jag de flesta sjukdoms/dödsfall, oavsett ålder, bero på näringsbrist. Lyssnar man på Yngve Gustafson (professor i geriatrik) betonar han att de äldre på vårdhemmen just är undernärda. Naturligtvis innebär detta nu i Covid-19-tider generell brist på C- och D-vitamin, zink etc. - viktiga för immunförsvaret och förmågan att motstå virusinfektioner. Dessutom är inre inflammatoriska tillstånd vanligt förekommande hos äldre - tacka för att folk dör i förtid. En enkel förklaring till att > 80 % av veganerna, i varje fall i USA, helt avbryter vegankosten någon gång i livet, kan vara att de märker av bristerna som veganfödan medför. Veganer brukar ju mer än andra vara väl insatta i innehållet av olika födoämnen i kosten. Kanske har de också märkt att de, mer än andra, regelbundet måste besöka hälsokostaffären - vissa tillskott brukar dessutom betecknas vara absolut tvingande för veganens överlevnad som: Vitamin B12. Vitamin D tillsammans med kalcium, i varje fall kalcium Omega-3 Järn Zink. Veganen, drivs ju av den närmast religiösa föreställningen att beroendet av djur till att slaktas till människoföda är etiskt felaktig. Med tiden som vegan bör dock tydligt framstå vilken kostform som ligger närmast den för människan naturliga, som historiskt rådde under större delen av människans existens - hundratusentals år som jägare, jämfört med några hundra år med en teknik som möjliggjort veganlivet.
 16. De fakta som relateras har varit kända i decennier. Vad gäller Covid-19 är det ytterst få som dör av själva viruset. Det är kroppen själv som efter någon vecka, genom nedsatt immunförsvar (lågt intag av C- och D-vitamin resp. zink), stormar på utan gräns - inte bara mot viruset utan också mot kroppens celler. Visst kan sjukvården uttrycka saken som att de avlidna ändå skulle ha avlidit relativt snart - även utan Covid-19 - men med vilken rätt kan man resonera så? Ser man på antalet smittade som dör, är det självklart att andelen äldre människor, sköra bl.a. genom övermedicinering, är stor. Som professor Yngve Gustafson i egenskap av sommarpratare: https://sverigesradio.se/artikel/7490860 påpekade, är det en skam för äldrevården att vi låtit våra äldre dö, utan adekvat, livräddande behandling. Sådan har ersatts med palliativ vård med vilken den smittade får avsluta sitt liv. Det verkligt skrämmande är att folkhälsomyndighetens representanter är förbjudna att yttra sig om enkla metoder som genom kosttillskott skulle innebära att smittan inte blir dödlig. Det innebär sannolikt att tusentals människor tvingats dö i onödan.
 17. Graferna ovan i koncentrerad form representerar uppmätta medelnivåer D-vitamin på 20 europeiska länders befolkningar under Covid-19 pandemin (juni 2020). Oavsett vad Socialstyrelsen och skolmedicinen anser vara tillräckliga nivåer (se deras bedömningar härunder, som saknar all relevans): är uppenbart, av graferna överst, att 50 nmol/L är en rent löjligt låg nivå. Av den övre högra grafen, som visar dödlighdeten för olika nivåer D-25(OH), framgår att risken att dö för medborgare i många befolkningar, relaterad till D-vitaminnivån, är betydligt större vid 50 nmol/L än för högre koncentratiner. Den streckade blå linjen i grafen antyder att rekommenderad medelnivå borde ha legat på mer än 120 nmol/L för att någorlunda säkra immunförsvarets behov av D-vitamin. För att nå den nivån krävs vanligen ett dagligt intag av D3-vitamn på 50 ug (2000 IE) eller mer - skolmedicinen rekommenderar 20 ug D3-vitamin som maximalt dagligt intag. Skolmedicinens påståenden med 125 nmol/L som potentiellt farlig nivå, bygger definitivt inte på annat än rena gissningar - en absolut lägsta nivå som krävs för en gravid kvinna, till att tillfredsställa barnets krav på D-vitamin. Om man grupperar olika europeiska länders statistik härunder efter en successivt ökande nivå D-25(OH): ser man en tydlig minskning av dödsfallen motsvarande mer än 50 % lägre dödlighet, om medelnivån D-vitamin i blodet ändras från i storleksordning 50 till 65 nmol/L. Denna lilla nivåändring är dock alltför liten för att säkra de mest utsatta medicinberoende äldre. Ändringen mot allt lägre dödstal vid ökad andel D-vitamin i blodet analogt med dosberoendet för intaget D3-vitamin, lär inte ens de ansvariga inom folkhälsan kunna undgå att se. Mot den bakgrunden är det i hög grad ansvarslöst att ansvariga under pandemin, hittills vägrat yttra sig om den livräddande effekten som vissa kosttillskott har, där D-vitamin är ett mycket viktigt sådant. Anmärkning: Visserligen anses beräkning av medeltal på medeltal, som visas i tabellen ovan, inte överensstämma med ortodox matematisk praxis. Variationen i folkmängd i olika länder kommer då inte att ge motsvarande tyngd i en beräkning. Om man däremot anser olika länders medelvärden som specifika för landet beroende på typ av matvanor, solexponering, demografiska förhållanden, medicinering, sömn, rörelse/träningsmönster etc., kan accepteras att se varje land som en specifik grupp, där gruppens medelvärde representerar dess matematiska signatur oberoende av gruppens (landets) storlek. Då kan såväl medelvärden av medelvärden för blodanalysen som för korrelerande dödlighet tjäna som jämförande funktion. Om man delar upp tabellen i två delar efter länder med lägsta och högsts medelvärdet, i detta fall de tio med högsta värdet mot de tio med lägsta, ser man den klara tendensen. Ett enkelt sätt att få ett mått på lämpliga nivåer av D3-vitamintillskott att rekommendera. ALLVARLIG KRITIK MOT FOLKHÄLSO-"MYNDIGHETEN" De är svårt att förstå varför svensk skolmedicin med socialstyrelsen i täten inte inser att den rad studier som utförts, såväl före Covid-19 pandemin som under den, pekar på betydligt högre nivåer D3-vitamintillskott till att säkra immunförsvarets behov av D-vitamin, än tillämpat regelverk stipulerar. Om man anser kalcifieringsrisken vara påtaglig redan vid blodnivåer på 125 nmol/L (motvarande det barnet i livmodern kräver), borde man påpeka den enkla lösningen för det dilemmat genom tillskott av K2-vitamin - när hörde vi någon av sjukvården representanter nämna ett ord om det (Tegnell)??? Han håller fortfarande fast vid handtvätt och två meters avstån mellan människor som bästa råd till att minska smittspridning - en rekommendation som utan ändringar sannolikt kommer att fortsätta under resten av pandemin. I en rad observationsstudier har tydligt visats att såväl andelen smittade av Covid-19 som dödligheten med stor sannolikhet kan anses relaterad till D-vitaminet. Vissa studier, när data kalibrerats efter åldersprofil etc. i studiegruppen, talar för betydligt större risk att avlida vid lågt D-vitaminnivå (storleksordningen tio gånger) vid de nivåer som skolmedicinen rekommenderar jämfört med högre nivå. Eftersom Folkhälsan med Tegnell som medicinsk representant borde vara medveten om förhållsandena där D-vitaminet (och C-vitaminet) har stor betydelse för immunförsvarets funktion, är anmärkningsvärt att man aldrig får höra rekommendationer om enkel rådgivning till landets äldreboenden om behovet av kosttillskott i form av D3-vitamin i ordentliga mängder 2000 - 5000 IE dagligen. Alla borde vara medvetna om de generella bristerna på i varje fall D-vitamin som våra innesittande äldre uppvisar. Alla data som strömmat in, sedan Covid-19 gjorde sin entré i Sverige, visar att tusentals liv sannolikt kunde ha räddats i Sverige, om folkhälsan tidigt gått ut med uppenbart livräddande information till äldreboenden och äldre människor med eget boende. Är det egentligen så märkligt med påståendena att massmord varit på gång i Sverige och fortfarande pågår? Vem eller vilka kan sättas ansvariga? Har du inte lyssnat av professor (geriatrik) Yngve Gustafson som sommarpratare, missa inte att göra det på: https://sverigesradio.se/artikel/7490860 Utan tvekan en av de bästa sommarpratarna i år, som klartgör hur vi under viruspandemin misshandlat våra äldre och låtit dem dö, i praktiken utan adekvat, livräddande behandling. Flertalet till att avsluta livet enbart med palliativ vård. Det oerhörda ligger i att en svensk rakryggad professor i sina internationella kontakter skall behöva utfrågas om hur illa svensk sjukvård behandlar sina gamla.
 18. Folkhälsan, med Tegnell som talesperson, "älskar" att förklara den orimliga andelen dödsfall på äldreboendena, med att dessa beror på de sköra åldringarna (underförstått som stöttas av ett flertal "läkemedel"). Aldrig hör vi någon förklaring till att det dör fler än tio gånger så många i Sverige per kapita som i Norge - samma förhållande som mellan 80-plussare och 50-59-åringar. En av förklaringarna till det senare är sannolikt att äldre människor av hävd anser sig kunna lita på läkarnas drift att vilja sina patienters bästa. Det gäller säkert också de flesta läkare som liksom de äldre, själva ser ålderdomen som en kronisk, obotligt utdragen sjukdom. Båda parter sätter därför sin tillit till läkemedlens "livgivande" effekter. Ytterst få läkare och patienter ser andra möjliga utvägar som avgörande, livgivande faktorer. Bland skolmedicinarna har det gått så långt att de räknar med att förlora sin läkarlegitimation, om de skriver ut annat än symtomdämpande eller smärtstillande medicin. Dock kan de sträcka sig till att skriva ut motion - men det är också där gränsen går. Den läkare som t.ex. skulle råda sin patient att övergå till LCHF-kost kunde, som Annika dahlqvist, direkt riskera sin legitimation. Det spelar ingen roll att patienten genom kostrekommendationen skulle slippa den uppenbara risken för metabola sjukdomar, som i sig grundlägger flertalet kultursjukdomar (diabetes 2, hjärt/kärlsjukdomar, cancer, Alzheimers sjukdom, fetma etc.) - läkaren hindras genom sin bristfälliga utbildning och kollegiala inställning att arbeta för patientens bästa. Istället kommer det gamla vanliga (livslång medicinering med statiner, metformin - senare insulin - blodtrycksmedicin etc.). Dagens läkare har i praktiken utvecklats till att i första hand agera som läkemedelsföretagens förlängda arm, inte att som ”Läkekonstens fader” Hippokrates, ordinera mat som medicin. Vad gäller den gamla läkareden, som bl.a. innehöll: - Efter förmåga och omdöme skall jag följa den behandling jag anser gagnerikast för mina patienter och det som kan skada eller irritera dem skall jag undvika. Vad har blivit av den innebörden? Snarast: - Noga följa socialstyrelsens regelverk, oavsett om detta i något viktigt avseende sedan länge passerat "bästföredatum", ersatt av ny kunskap, belagd genom decenniers modern forskning. Alltså åtar jag mig att utanordna den äldre medicineringen trots att jag är medveten om skadan jag därigenom orsakar min patient.
 19. Peter! Har sagt det tidigare, jag gillar starkt ditt metodiska sätt att använda kroppen som medium för att söka metabola och andra samband! Samtidigt intressant att följa någon som åldersmässigt inledde sin LCHF-karriär fyra decennier före mig - med de fördelar detta innebär för dig. Mitt enkla sätt att i hög ålder göra något liknande, har du sett tidigare - att växla till LCHF och sätta ut alla mediciner. De två huvudområden, som då intresserade mig särskilt, låg av naturliga skäl på förväntade förändringar för blodsocker och lipidprofil. I samlad form kan vara intressant att se några ex
 20. 1. Ja, och utan att vänta på att det "genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt".😇 2. Dock finns anledning att ta rekommendationen på allvar - de poängterar den totala rekommendationen gälla "utöver konsumtionen av en välbalanserad diet". De fyra separata forskargrupperna i England, USA, Holland och Nya Zeeland har alltså beräknat och gemensamt kommit fram till vad man genomsnittligt får i sig eller inte får i sig, även om man tillämpar en bra kost. Min uppfattning har länge varit att flertalet människor som inte känner sig friska eller drabbas av sjukdomar och dör i förtid, vanligen uppvisar brister på ett antal vitaminer eller spårmetaller som kroppen suktar efter. Speciellt viktigt i högre åldrar när upptagningförmågan försämras.
 21. På Kings Collage i London har man utarbetat ett utmärkt system, som på ett sofistikerat sätt delar upp Covid-19-virusets olika symtom i sex olika grupper (tre milda, tre allvarliga). Som jag ser det klart tillämpligt till att bedöma graden av allvar för var och en av oss. När det är lämpligt med egenvård i hemmet och när det eventuellt är dags att lyfta luren och söka sjukvårdshjälp. Symtomgrupper Covid-19-smittade uppdelade efter svårighetsgrad Symtom uppträder 2-14 dagar efter smitta (5 dagar vanligt). 1 "influensaliknande" utan feber: huvudvärk, luktförlust, muskelsmärta, hosta, halsont, bröstsmärta, ingen feber. 2 "influensaliknande" med feber: huvudvärk, luktförlust, hosta, ont i halsen, heshet, feber, aptitlöshet. 3 Gastrointestinal: Huvudvärk, luktförlust, aptitlöshet, diarré, ont i halsen, bröstsmärta, ingen hosta. 4 Allvarlig nivå ett, trötthet: Huvudvärk, luktförlust, hosta, feber, heshet, bröstsmärta, trötthet. 5 Allvarlig nivå två, förvirring: Huvudvärk, luktförlust, aptitlöshet, hosta, feber, heshet, ont i halsen, bröstsmärta, trötthet, förvirring, muskelsmärta. 6 Allvarlig nivå tre, buk- och andningsorgan: Huvudvärk, luktförlust, aptitlöshet, hosta, feber, heshet, ont i halsen, bröstsmärta, trötthet, förvirring, muskelsmärta, andnöd, diarré, buksmärta. Patienter med nivåer 4,5 och 6 var mer benägna att läggas in på sjukhus och mer troligt att de behöver andningsstöd (respirator), dock mindre än 20 % av patienterna (se frekvens nedan): Frekvens andningsstöd (flertalet med behov av vård kommer in 13 dagar efter sina första symtom) 1. 1,5 % (16% behövde sjukhusvård) 2. 4,4% 3. 3,3% 4. 8,6% 5. 9,9% 6. 19,8% (50% behövde sjukhusvård) Symtomgrupp 4 - 6 >60% av intagna är överviktiga, vanligt för äldre sjukliga, i övrigt är diabetes resp. lungsjukdom ofta förekommande bakom kravet på andningsstöd. I den svåraste gruppen smittade (grupp 6), varav hälften behöver sjukhusvård är dock färre än 20% av den gruppen i behov av andningsstöd (respirator). Forskarna har med utgångspunkt från ovanstående data utvecklat en modell som kombinerar information om ålder, kön, BMI och befintliga tillstånd tillsammans med symtom som samlats in bara fem dagar efter sjukdomens början. Dessa fynd har viktiga konsekvenser för vård och övervakning av människor som är mest allvarligt utsatta för COVID-19. Om man kan förutsäga vilka av de smittade som befinner sig på dag fem (efter smitta), finns god tid till att ge stöd och tidiga insatser, som att övervaka blodets syre och sockernivåer* och se till att folk är ordentligt hydrerade - enkel vård som kan ges hemma, förhindra sjukhusinläggningar och rädda liv. *Hur gör man på sjukhuset med LCHF-patienter eller har man inga sådana? Data ovan representerar det mest kraftfulla verktyget hittills i kampen mot COVID-19. Alla uppmanas att skaffa sig vana vid att använda kunskapen dagligen för att lagra/bedöma hälsodata under kommande månader. Människor kan själva bedöma sin situation. Sjukvården kan då tidsmässigt ligga före i planering och resursanvändning inför lokala virusutbrott eller vid ev. kommande andra våg av infektioner. * Forskare har nu i tillägg identifierat hudutslag som ett viktigt symtom på COVID-19 i upp till ett av tio fall. Det erkändes emellertid inte som symptom under tiden då data samlades in för denna analys, så det är för närvarande okänt hur hudutslag medverkar till kartläggningen av till dessa sex symtomkluster. https://www.kcl.ac.uk/news/coronavirus-update Som ni alla vet, strävar livsmedelsverket efter att förbjuda råd/tips som syftar till att försätta kroppen immunförsvar i bästa läge. Man säger bl.a.: "Att hävda ett livsmedel förebygga, bota eller behandla en sjukdom är olagligt. Medicinska påståenden får enbart göras när det gäller läkemedel. Det är inte heller tillåtet att göra hälsopåståenden om ett livsmedel förrän det genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt". Allt enligt principen - hellre se på när någon dör, än ge ett råd om icke-medicinsk metod som botar (exempelvis stor mängd - vitamin C intravenöst). Frågan är vad livsmedelsverket anser om nedanstående rekommendation om kosttillskott: Det blir ju bara löjligt att förbjuda råden om kosttillskott enligt ovan, som fyra stora vetenskapliga grupper kommit fram till i ett joint venture mellan fyra stora länder, även om Socialstyrelsen i Sverige ännu inte godkänt råden ovan (eller EU). Det kan naturligtvis tilläggas att dessa kosttillskott genom att bl.a. förstärka immunförsvaret naturligtvis utgör grunden till en mycket kraftfull minskning av risken dels att bli allvarligt sjuk av Covid-19-viruset, dels vid större virusdos motverka ett allvarligt sjukdomsförlopp. "...även innan råden genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt".
 22. Du har helt rätt vad gäller vissa av oss.😇 Den dagliga fastan kanske inte är lika effektiv men fungerar oerhört mycket mer effektivt än den vanliga sockerkosten - det kan jag försäkra. Tanken och effekten bakom fastan är bl.a. att simulera brist på energi (slut på glukos) och få levern att producera ketoner (ja du vet allt det där). Resultatet: kroppens energibehov tillfredsställs genom naturlig, effektiv förbränning av fett, på ett sätt som den konventionella kosten aldrig ger möjlighet till att efterlikna. Därav feta människors närmast hopplösa kamp, när det gäller att banta, om glukos utgör huvudsakligt energimedium. Under mina 17 timmars dagliga fasta förbrukas de eventuella rester av glukos som finns kvar i kroppen under eftermiddagen. Detta visar sig under kvällen/natten ge kraftig ketos (framgår tydligt via KETONIXen). Dag ut och dag in upplever jag detta, som för mig snabbt efter LCHF-start innebar befrielse från all medicin (mot diabetes, högt blodtryck och kolesterol). Vad mer kunde jag egentligen ha hoppats på - att medicinutsättningen i min ålder skulle gått fortare?
 23. Just den utgångspunkten hade jag i september 2017 då min LCHF-resa inleddes. Studierna fram till dess ledde mig fram till att 80-plussare, som ville ha optimal nytta av LCHF nog gjorde bäst i att fasta dagligen. Enkelt till att inte äta mer än kroppen behöver, frukost med tidig middag och 17 timmars fasta. Kontroll med KETONIX, de dagar då inget vin* serverades, visar oftast ketos på hög nivå. Har fungerat mycket väl under mer än två och ett halvt år med konstant kroppsvikt. Den kommer förhoppningsvis att öka när träningsmusklerna tilltar. Klart rekommendabelt, även för oss äldre. *Vinet ger förhöjda ketosnivåer på KETONIXEN. Ofta hör man talas om att vissa människor ser stora svårigheter i att dra ner på antalet måltider - vanan och tvånget bakom att hålla mättnadsnivån tillräckligt hög under vakenperioden brukar ligga bakom (oftast kost med stor andel vegetabiler). Talet om att alla inte skulle vara lämpade för lågkolhydratkost, en del beroende på att fett känns motbjudande, kan naturligtvis vara en förklaring. Har man vant sig vid att äta fem-sex mål om dagen eller hört av diabetessköterskan (om man har diabetes 2) påpeka det fördelaktiga i att dela upp ätandet i så många småmål som möjligt, blir det svårt att bryta sådant beteende. Övergången till lågkolhydratkost och att på två måltider bli mätt borde dock i längden vara att föredra. ______________________ En utvikning, vad gäller tanken på att tycka om fett eller inte, gör att jag direkt ser framför mig en familjegrupp för 40 000 år sedan äta sig mätt på kött och fett av ett nyligen nedlagt bytesdjur. Om någon av de yngre i gruppen dristade sig till att påpeka det där vita (fettet) inte vara gott, blev resultatet en snabb tillrättavisning från de äldre erfarna i gruppen. Då skulle alla i gruppen snabbt få klart för sig att just fettet är det bästa till att ge energi - det som medger långa gångsträckor i sökandet efter nya bytesdjur. Sannolikt skulle de äldre påpeka att ungdomarna borde lära sig av rovdjuren, som främst intresserar sig för de feta delarna av det nerlagda bytet. Självklarheten bakom att äta animaliskt fett är egentligen odiskutabelt. Korrelationen mellan flertalet kulursjukdomar och samvariationen sockerberoende/fett pressat ur växter är f.ö. klarlagt. Att människor i nutid inte skulle kunna äta animaliska produkter förefaller därför osannolikt. På den tiden var det inte tal om att ogilla tvånget att fasta - en naturlig del av livet. Svårigheterna att växla till LCHF har naturligtvis samband med att bakteriefloran är anpassad för tidigare använd kosttyp. Det betyder att man kan förvänta sig vissa svårigheter under en tid - eventuellt tillföra lämplig bakterieflora. Har man tur som jag, uppstår inga problem. Ursäkta utvikningen till forntiden! 😇
 24. Från klarhet till klarhet - då är det alltså fråga om lite finputs! Med din ambition att hitta lösningar, kommer du att hamna rätt - jag fortsätter på mitt sätt.
 25. Då får du möjlighet att dra energi från fettet, dock utan de näringsämnen som köttet ger - men vad gör man inte för att kunna använda LCHF?!
×
×
 • Skapa nytt...