Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  1 756
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  54

Allt postat av Nils Engström

 1. Som jag ser det, är talet om viktminskning med LCHF att se som positiv bieffekt inte den huvudsakliga finessen med att växla till den kosten. När jag för snart 2½ år sedan startade LCHF, gjorde jag ett snabbt lappkast i vilket ingick att få kroppen att växla över till ketos. Detta genom att maximalt dra ner på kolhydraterna. När väl den processen var igång kunde jag parera fett, kolhydrat och proteinintaget så länge som viktminskningen pågick (ca. ett kilo per månad). Med min KETONIX kunde jag kontrollera ketosnivån. När viktminskningen gått ner till en den nivå som jag ville ha, kunde jag öka fettintaget till i storleksorningen 80 E%. Sedan dess har vikten hållit sig konstant. 1-2. Grädde, smör, fetyoughurt, ost, nötter kokosfett är ok medan alla växtoljor i övrigt går bort. 3. Dock är alla de animaliska formerna i rätt andel de som tillsammans ger rätt andel E% ok, oavsett i vilken del av matlagningen de förekommer. 4. Inte om proportionen fett i kosten ligger inom normen 70-85 %. Däri ligger finessen i det metabola sammanhanget. 5. Fast matlagningen är nog en viktig detalj - svårt annars att klara LCHF 6. Gäller bara efter att man uppnått viktmålet. 7. Du fortsätter LCHF i moderat form innan du blåser på med fett - kroppseget fett få ingå i beräkningarna fram till punkten för rätt vikt 8. Nyttigt är väl inte rätt ord, när det gäller lågkolhydratkost - ungefär som att påpeka hur nyttig bensinen är för bilen! Fettet representerar ju energimediet i sig. Det som höll våra förfäder jägarna vid liv och byggde upp vår hjärna i den form vi nu kan uppleva. Det är att se som en naturlig bakgrund till lågkolhydratkosten. De andra koster som av religiösa-, djurvänlighets- eller klimatskäl etc. hävdas vara mer naturliga (stenålders, Paleo, medelhavs etc.) är mer tveksamma. Alla av de senare kan relateras till jordbrukets uppkomst för fem till tiotusen år tillbaka, då de kulturella sjukdomarna uppstod och medelåldern kraftigt sänktes. Egyptierna med sitt vetebröd och öl som sällan blev mer än 35 år gamla medan jägarna (fettätarna) kunde uppnå 70 års ålder (om de inte blivit uppätna eller skadat sig). Dåligt med apotek och välutrustade sjukhus på den tiden.😇
 2. Mina svar visar tvärtom - ju mer smör och vispgrädde, desto lägre kolesterol och triglycerider. Jag saxar lite från min något modifierade förklaringsmodell till min läkare, fast forumets medlemmar kan det mesta: Dvs. att våra läkare lider av KLAR MISSUPPFATTNING, då en stor andel mättat fett, från fysiologisk synpunkt, ger oerhörda fördelar genom resulterande mindre Apo B/Apo A1- kvot - den man eftersträvar. Vidare visar analyser av ett stort antal studier att inga belägg finns för ökad andel hjärt/kärlsjukdomar vid användning av mättat fett i kosten. Som mina blodanalyser otvetydigt visar är i varje fall fördelarna med fettet i sin helhet till min fördel. Den konventionella uppfattningen bygger dels på äldre omodern, epidemiologisk forskning, dels på ren missuppfattning om hur lipidprofilens riskparametrar skall bedömas. Därav uppkomsten av felaktiga rekommendationer, som fortfarande framgår av svensk sjukvård närmast omöjlig att rubba, trots alla vetenskapliga belägg som numera klargjort förhållandena. Förnekelsen av fakta förefaller närmast kunna förklaras genom påverkan från läkemedelsföretagen, vilkas oerhörda vinst på statiner i sin tur i flera steg påverkat ansvariga inom socialstyrelsen och därmed sjukvården. Modern forskning visar mycket klart att begreppet farligt kolesterol (LDL) är direkt meningslöst som begrepp och riskfaktor. Problemet ligger inte på mängden kolesterol i LDL-formen, utan på andelen oxiderat (härsket) kolesterol i blodet, som i huvudsak står för kroppens interna inflammation - den verkliga problemfaktorn. Utifrån blodanalysen får man en god bild av kolesterolets kvalitet (andelen icke-oxiderat kolesterol) genom att utgå från andelen triglycerider i blodet. Värden på < 1,0 mmol/L anses tyda på att större andelen kolesterol i LDL-kapseln inte är oxiderad. Min triglyceriandel har drygt två år efter LCHF-starten reducerats från 1,3 till 0,77 mmol/L. För samma syfte används också kvoten mellan totalkolesterolet / HDL. Om den kvoten är < 5-6, utgår man också från att större andel av kolesterolet i LDL-kapseln inte är oxiderat. Min kvot har sedan LCHF-starten hållit sig kring 4. Kvoten Apo B / Apo A1 anses utgöra den bästa parametern för direkt bedömning av risken för framtida hjärtinfarkt. Detta har bl.a. med bedömningen av storleken på LDL- kapslarna att göra (ju mindre kvot desto större LDL-kapslar med mindre risk för dessa att fästa sig på blodkärlens ytor). En kvot: > 0,9 anses då ange förhöjd risk. Kvoten 0,7-0,9 anger acceptabelt låg risk. Min kvot har två år efter LCHF-start ändrats från 1,3 till 0,6. Med utgångspunkt från lipidprofilens förändringar för min del, inkl. HDL-andelens ökning från 0,9 till 1,4 mmol/L, har den till synes höga andelen LDL (4,6 mmol/L) enbart positiv betydelse. Tillräcklig mängd LDL (särskilt till fördel för äldre) kan därigenom effektivt förse kroppens celler med material för celluppbyggnad, förbättra immunförsvaret och medge effektivt utbyte av kolesterol i kroppen. LCHF-kosten gör dels att minimal mängd oxiderat material cirkulerar i blodbanorna, dels att detta sker under kort tid. Den högre andelen HDL-kapslar, som står för "städningen", rensar blodet snabbt och effektivt - en avgörande fördel. Hur läkaren kommer att reagera på detta blir intressant!
 3. Forumet lämnar jag aldrig men du vet, när man kommer upp i åren kommer andelen barn, barnbarn och barnbarnsbarn att öka i antal... med allt vad det innebär. Kika på https://forum.kostdoktorn.se/topic/15842-blodfetter/?do=findComment&comment=159552 så ser du att jag förberett mig inför kommande kontakt med min läkare. Hur skulle du som läkare reagera på det?
 4. 1. Det vi hör från Kina är sannoliokt bara som toppen på ett isberg. Antalet sjuka kan mycket väl vara 5-10 gånger fler än kineserna rapporterar om - de är rädda för affärsmässiga konsekvenser. Att man bygger jättesjukhus på nolltid tyder på en storleksordning utöver det vanliga. Å andra sidan finns det många kineser!... Siffrorna på andelen döda kan alltså vara relativt små i stil med vanlig influensa. Vad jag kan se efter övergången till LCHF är i varje fall att immunförsvaret är avsevärt förbättrat - inga förkylningar på två år och fem månader. 2. Det måtte väl någon gång komma till ett optimum för läkemedelsföretagen, då antalet döda minskar på kundkretsens storlek och därmed lönsamheten.
 5. Frågan är vilken reaktion jag själv kommer att få vid nästa kontrolltillfälle, med tanke på de "utfästelser" som representanter för sjukvården under årens lopp lämnat: diabetes är en kronisk sjukdom som finns under hela livet diabetesmedicin måste intas livet ut valet av födoämnen skall vara sådant att blodsockret inte höjs för mycket sockret är dock nödvändigt då det är ett viktigt energimedium, som musklerna måste ha medicin för högt blodtryck måste också tas livet ut, eftersom även det är en kronisk åkomma statiner är absolut nödvändiga, då höga kolesterolvärden ökar risken för hjärtinfarkt Frågan är hur en medicinare skall kunna hålla fast vid socialstyrelsens doktriner, när en vårdtagare på väg mot 90-strecket presenterar en anamnes efter att för mer än två år sedan ha bytt kost till LCHF och presenterar effekten av detta med all medicinering utsatt sedan två år tillbaka : Min fråga är - om någon av forummedlemmarna skulle varit läkare med tidigare inställning, styrd av socialstyrelsen, som träffat på en vårdtagare på väg mot 90, som själv satt ut sin medicinering och bara genom en enkel kostväxling efter två år presenterar: 1. HDL-värde som ökat från 0,9 till 1,4 mmol/L (+56%) 2. Triglycerider som minskat från 1,3 till 0,77 mmol/L 3. Apo B/Apo A1-kvot som minskat från 1,4 till 0,6 4. Så förstås utan spår av diabetes Med perfekta värden för lever, njurar och bukspottkörtel! dessutom med ett blodtrycksmedelvärde på 130/80 efter att ha satt ut blodtycksmedicinen efter 25 år. Handen på hjärtat, skulle du kunna fortsätta medicinera dina vårdtagare som tidigare, eller blev du benägen att ta fasta på Annika Dahlqvist, som ju blev friad av socialstyrelsen? Skulle du alternativt anse den enskilda vårdtagaren som ett undantag? (För att med gott samvete kunna gå på som vanligt)
 6. Du missuppfttade mig - det motsatta rörde just motsatsen till dehydrering att det mer var fråga om att späda ut elektrolytetrna med för mycket drickande istället för ätande!
 7. Du tänker helt rätt - alltid det som ger anledning att ta upp livsstilsfrågor som måste inleda. Så långt en försiktig diskussion om bakgrunden till problem funnits, går allt bra. En liten bit längre så kommer taggarna ut och muren skjuter i höjden. Observera att det är en mycket nära vän det gäller som vet att jag är välmenande men ändå sker motståndet med explosiv verkan - exempelvis innebär bara ordet socker ett tvärt avbrott i all diskussion - därför gäller det att linda in detta på alla upptänkliga sätt.
 8. Där är problemet! Hur kommer man åt det med rationella metoder????
 9. 1. Visst har jag använt mina egna erfarenheter som belägg för kostomläggningens positiva effekter. Däri ligger en del av mina bryderier. Hur kan någon bortse från det fantastiska i att en nära vän, som närmar sig 90-årsstrecket, i denna sena ålder blivit fri från all sin tidigare medicinering för: - diabetes 2 som en serie läkare under åren beskrivit som en kronisk sjukdom som måste "underhållas" med medicinering livet ut och beskrivit urvecklingen av slutstadiet i form av insulininjicering i magen. - högt blodtryck som också klassas som kronisk med livslång medicinering. - "normalisering" av lipidprofilen som "måste" medicineras med statiner livet ut till att minska risken för hjärtinfarkt. Om någon helt främmande människa, med normal övertro på "läkemedlens" undergörande effekter, skulle visa misstro, det kan jag förstå. Alltså att enbart en kostomläggning kunde möjliggöra sådan verkan att medicineringen ovan kunde sättas ut. Människor är trötta på att höra talas om underdieter som skall lösa alla problem. I det privata har X fått följa min LCHF-utveckling under snart två och ett halvt år. Dessutom fick X med egna ögon i pappersform nyligen se mina fantastiska resultat sedan september år 2017 tills nu - 45 blodparametrar i grafisk form - alla i perfekt överensstämmelse med idealvärdena. Visserligen har glädjtillrop för min skull hörts under åren men det förbryllande ligger i att inga bevis i världen verkar öppna ögonen för X egen tillämpning, som verkligen finns mycket stort behov för. 2. Det rör sig om en mycket intelligent, rationell och pragmatisk personlighet. På alla tänkbara områden har X kunnat ta råd under åren. Dock reser sig oöverstigliga hinder till kommunikation, direkt när kostfrågan kommer på tal. Det är med stor sorg som jag, i varje fall tillfälligt, tvingas se en riskabel negativ utveckling komma, utan att kunna ingripa. Vädjandena från X att slippa höra råd i kostfrågan måste jag naturligtvis respektera.
 10. Tyvärr har du rätt, men med en mycket nära vän, som man vill det bästa och som man inte vill se gå ner sig, har man svårt att överge!
 11. Varför min uppfattning är som den är, bygger dels på min breda kännedom om X, dels på erfarenheter som kommer från andra håll bl.a.: En god vän med hustru som fick all kostinfo (hustrun följde någorlunda infon hon fick) men mannen negligerade allt i bessewisser-stil. LCHF har ju visat sig mycket positivt påverka tidig demens - en liten släng av sådan kunde jag se allteftersom negligensen inför råden successivt ökade. Mannen finns nu på vårdhem, går inte ur sängen, utvecklar alltmer av demens och är i princip opåverkbar, oavsett argument. På vårdhemmet struntar man i sängliggandet och kommer att låta honom långsamt avlida. Om det tar ett år eller två, möjligen längre, är svårt att säga. Så långt har min betydligt yngre vän X inte kommit men hans intellektuella skärpa har minskat (i varje fall i det aktuella avseendet) och det kan inte förklaras på annat sätt att det rör sig om allvarlig brist på viktiga födoämnen. En annars mycket rationell och pragmatiskt tänkande människa.
 12. Fast smörgåsbord är det så bra?😇 Skämt åsido - en serie utsökt intressanta föredrag, som verkligen kan rekommenderas för forumets medlemmar!
 13. Är det konstigt att jag famlar i mörkret runt min bäste vän?