Gå till innehåll

Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  2 027
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  61

Allt postat av Nils Engström

 1. På Kings Collage i London har man utarbetat ett utmärkt system, som på ett sofistikerat sätt delar upp Covid-19-virusets olika symtom i sex olika grupper (tre milda, tre allvarliga). Som jag ser det klart tillämpligt till att bedöma graden av allvar för var och en av oss. När det är lämpligt med egenvård i hemmet och när det eventuellt är dags att lyfta luren och söka sjukvårdshjälp. Symtomgrupper Covid-19-smittade uppdelade efter svårighetsgrad Symtom uppträder 2-14 dagar efter smitta (5 dagar vanligt). 1 "influensaliknande" utan feber: huvudvärk, luktförlust, muskelsmärta, hosta, halsont, bröstsmärta, ingen feber. 2 "influensaliknande" med feber: huvudvärk, luktförlust, hosta, ont i halsen, heshet, feber, aptitlöshet. 3 Gastrointestinal: Huvudvärk, luktförlust, aptitlöshet, diarré, ont i halsen, bröstsmärta, ingen hosta. 4 Allvarlig nivå ett, trötthet: Huvudvärk, luktförlust, hosta, feber, heshet, bröstsmärta, trötthet. 5 Allvarlig nivå två, förvirring: Huvudvärk, luktförlust, aptitlöshet, hosta, feber, heshet, ont i halsen, bröstsmärta, trötthet, förvirring, muskelsmärta. 6 Allvarlig nivå tre, buk- och andningsorgan: Huvudvärk, luktförlust, aptitlöshet, hosta, feber, heshet, ont i halsen, bröstsmärta, trötthet, förvirring, muskelsmärta, andnöd, diarré, buksmärta. Patienter med nivåer 4,5 och 6 var mer benägna att läggas in på sjukhus och mer troligt att de behöver andningsstöd (respirator), dock mindre än 20 % av patienterna (se frekvens nedan): Frekvens andningsstöd (flertalet med behov av vård kommer in 13 dagar efter sina första symtom) 1. 1,5 % (16% behövde sjukhusvård) 2. 4,4% 3. 3,3% 4. 8,6% 5. 9,9% 6. 19,8% (50% behövde sjukhusvård) Symtomgrupp 4 - 6 >60% av intagna är överviktiga, vanligt för äldre sjukliga, i övrigt är diabetes resp. lungsjukdom ofta förekommande bakom kravet på andningsstöd. I den svåraste gruppen smittade (grupp 6), varav hälften behöver sjukhusvård är dock färre än 20% av den gruppen i behov av andningsstöd (respirator). Forskarna har med utgångspunkt från ovanstående data utvecklat en modell som kombinerar information om ålder, kön, BMI och befintliga tillstånd tillsammans med symtom som samlats in bara fem dagar efter sjukdomens början. Dessa fynd har viktiga konsekvenser för vård och övervakning av människor som är mest allvarligt utsatta för COVID-19. Om man kan förutsäga vilka av de smittade som befinner sig på dag fem (efter smitta), finns god tid till att ge stöd och tidiga insatser, som att övervaka blodets syre och sockernivåer* och se till att folk är ordentligt hydrerade - enkel vård som kan ges hemma, förhindra sjukhusinläggningar och rädda liv. *Hur gör man på sjukhuset med LCHF-patienter eller har man inga sådana? Data ovan representerar det mest kraftfulla verktyget hittills i kampen mot COVID-19. Alla uppmanas att skaffa sig vana vid att använda kunskapen dagligen för att lagra/bedöma hälsodata under kommande månader. Människor kan själva bedöma sin situation. Sjukvården kan då tidsmässigt ligga före i planering och resursanvändning inför lokala virusutbrott eller vid ev. kommande andra våg av infektioner. * Forskare har nu i tillägg identifierat hudutslag som ett viktigt symtom på COVID-19 i upp till ett av tio fall. Det erkändes emellertid inte som symptom under tiden då data samlades in för denna analys, så det är för närvarande okänt hur hudutslag medverkar till kartläggningen av till dessa sex symtomkluster. https://www.kcl.ac.uk/news/coronavirus-update Som ni alla vet, strävar livsmedelsverket efter att förbjuda råd/tips som syftar till att försätta kroppen immunförsvar i bästa läge. Man säger bl.a.: "Att hävda ett livsmedel förebygga, bota eller behandla en sjukdom är olagligt. Medicinska påståenden får enbart göras när det gäller läkemedel. Det är inte heller tillåtet att göra hälsopåståenden om ett livsmedel förrän det genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt". Allt enligt principen - hellre se på när någon dör, än ge ett råd om icke-medicinsk metod som botar (exempelvis stor mängd - vitamin C intravenöst). Frågan är vad livsmedelsverket anser om nedanstående rekommendation om kosttillskott: Det blir ju bara löjligt att förbjuda råden om kosttillskott enligt ovan, som fyra stora vetenskapliga grupper kommit fram till i ett joint venture mellan fyra stora länder, även om Socialstyrelsen i Sverige ännu inte godkänt råden ovan (eller EU). Det kan naturligtvis tilläggas att dessa kosttillskott genom att bl.a. förstärka immunförsvaret naturligtvis utgör grunden till en mycket kraftfull minskning av risken dels att bli allvarligt sjuk av Covid-19-viruset, dels vid större virusdos motverka ett allvarligt sjukdomsförlopp. "...även innan råden genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt".
 2. Du har helt rätt vad gäller vissa av oss.😇 Den dagliga fastan kanske inte är lika effektiv men fungerar oerhört mycket mer effektivt än den vanliga sockerkosten - det kan jag försäkra. Tanken och effekten bakom fastan är bl.a. att simulera brist på energi (slut på glukos) och få levern att producera ketoner (ja du vet allt det där). Resultatet: kroppens energibehov tillfredsställs genom naturlig, effektiv förbränning av fett, på ett sätt som den konventionella kosten aldrig ger möjlighet till att efterlikna. Därav feta människors närmast hopplösa kamp, när det gäller att banta, om glukos utgör huvudsakligt energimedium. Under mina 17 timmars dagliga fasta förbrukas de eventuella rester av glukos som finns kvar i kroppen under eftermiddagen. Detta visar sig under kvällen/natten ge kraftig ketos (framgår tydligt via KETONIXen). Dag ut och dag in upplever jag detta, som för mig snabbt efter LCHF-start innebar befrielse från all medicin (mot diabetes, högt blodtryck och kolesterol). Vad mer kunde jag egentligen ha hoppats på - att medicinutsättningen i min ålder skulle gått fortare?
 3. Just den utgångspunkten hade jag i september 2017 då min LCHF-resa inleddes. Studierna fram till dess ledde mig fram till att 80-plussare, som ville ha optimal nytta av LCHF nog gjorde bäst i att fasta dagligen. Enkelt till att inte äta mer än kroppen behöver, frukost med tidig middag och 17 timmars fasta. Kontroll med KETONIX, de dagar då inget vin* serverades, visar oftast ketos på hög nivå. Har fungerat mycket väl under mer än två och ett halvt år med konstant kroppsvikt. Den kommer förhoppningsvis att öka när träningsmusklerna tilltar. Klart rekommendabelt, även för oss äldre. *Vinet ger förhöjda ketosnivåer på KETONIXEN. Ofta hör man talas om att vissa människor ser stora svårigheter i att dra ner på antalet måltider - vanan och tvånget bakom att hålla mättnadsnivån tillräckligt hög under vakenperioden brukar ligga bakom (oftast kost med stor andel vegetabiler). Talet om att alla inte skulle vara lämpade för lågkolhydratkost, en del beroende på att fett känns motbjudande, kan naturligtvis vara en förklaring. Har man vant sig vid att äta fem-sex mål om dagen eller hört av diabetessköterskan (om man har diabetes 2) påpeka det fördelaktiga i att dela upp ätandet i så många småmål som möjligt, blir det svårt att bryta sådant beteende. Övergången till lågkolhydratkost och att på två måltider bli mätt borde dock i längden vara att föredra. ______________________ En utvikning, vad gäller tanken på att tycka om fett eller inte, gör att jag direkt ser framför mig en familjegrupp för 40 000 år sedan äta sig mätt på kött och fett av ett nyligen nedlagt bytesdjur. Om någon av de yngre i gruppen dristade sig till att påpeka det där vita (fettet) inte vara gott, blev resultatet en snabb tillrättavisning från de äldre erfarna i gruppen. Då skulle alla i gruppen snabbt få klart för sig att just fettet är det bästa till att ge energi - det som medger långa gångsträckor i sökandet efter nya bytesdjur. Sannolikt skulle de äldre påpeka att ungdomarna borde lära sig av rovdjuren, som främst intresserar sig för de feta delarna av det nerlagda bytet. Självklarheten bakom att äta animaliskt fett är egentligen odiskutabelt. Korrelationen mellan flertalet kulursjukdomar och samvariationen sockerberoende/fett pressat ur växter är f.ö. klarlagt. Att människor i nutid inte skulle kunna äta animaliska produkter förefaller därför osannolikt. På den tiden var det inte tal om att ogilla tvånget att fasta - en naturlig del av livet. Svårigheterna att växla till LCHF har naturligtvis samband med att bakteriefloran är anpassad för tidigare använd kosttyp. Det betyder att man kan förvänta sig vissa svårigheter under en tid - eventuellt tillföra lämplig bakterieflora. Har man tur som jag, uppstår inga problem. Ursäkta utvikningen till forntiden! 😇
 4. Från klarhet till klarhet - då är det alltså fråga om lite finputs! Med din ambition att hitta lösningar, kommer du att hamna rätt - jag fortsätter på mitt sätt.
 5. Då får du möjlighet att dra energi från fettet, dock utan de näringsämnen som köttet ger - men vad gör man inte för att kunna använda LCHF?!
 6. Du är klok som en människa! (tänker annorlunda än skolmedicinens disciplar). Hur reagerar du på kokosnötolja? Klarar du det finns gott hopp!
 7. Men du strävar ändå efter LCHF. Reagerar du negativt även på kokosfett? I så fall lär du nog få lämna tanken på LCHF.
 8. Många problem hör samman med den kost man vande sig vid under barnaåren. Man ser t.ex. hos människor som invandrat från andra länder där mjölk och mejeriprodukter inte varit vardagsmat. Poblemen med mejeriprodukter är då vanligen svåra att komma över. Ofta bara att sätta ut. Allergier/intolerans som du är inne på representerar en annan av naturens djävulska nycker. Har man otur får man ställa om sin kost mer radikalt. LCHF utan animaliskt fett blir dock något problematiskt. Ersättning med kokosfett är visserligen en väg men den är svår att i praktiken genomföra - kokosfett i ren form tillför inte mycket av den andel väsentliga näringsämnen, som i stor mängd finns i kött/lever/njure etc.. Den oerhörda mängd viktiga beståndsdelar man missar utan animaliska produkter blir man då tvungen att tillföra med större andel kosttillskott än annars. I ditt fall ser analyssvaret i blodet tydligen bra ut. Jag förmodar att det innefattat data på: blodsocker bukspottkörtel, njurar Blodparametrar i övrigt (röda vita blodkroppar storlek koncentration järninnehåll) markörer för inflammation status för lever sköldkörtel lipidprofil balans på mineraler elektrolyter vitaminnivåer I ditt fall kanske en metod kunde vara att medvetet förändra bakteriefloran i mage och tarmar och bli vän med den nya. Där brukar många problem ligga. Barn som föds via kejarsnitt får ofta fel bakterieflora som vuxna, eftersom moderns tarmflora inte överförs till barnet.
 9. 1. Om man räknar de läkare som är tätt lierade med producenterna men ännu viktigare att många läkare vet att deras karriär på toppnivå är över, om de nämner icke-läkemedel som verkningsfulla i sin professionella verksamhet. 2. Av stress och genom bristen på magnesium i vår föda. Exempelvis har ett äpple i dag mindre än 20 % kvar av andelen magnesium jämfört med under min barndom på 1940-talet. Vi får vara tacksamma för att de fyra ländernas forskargrupper vågat presentera sina resultat om behovet av kosttillskott. Det måste rimligen ge effekter på sikt i läkarkåren (både kritik och beröm) - i längden av positivt slag.
 10. Bara en liten inblick i hur jag kunnat styra min mage etc. Nu råkar jag gå mot 90-årsåldern, varför jag försöker närma mig idealförhållandena för kroppen så långt det går. Mycket ligger i precisionen man lyckas uppnå. Alla parametrar i kosten bör ligga så nära idealet som möjligt. Sjukdom ligger oftast i att kroppen saknar någon viktig ingediens utifrån. Praktiskt taget all kost saknar viktiga komponenter, som måste tillföras som tillskott. Den som tror annat är ute på villovägar liksom flertalet läkare. P.S. Vad gäller min mage har alla dess funktioner stabiliserats via LCHF-introduktionen och sedan dess (2½ år) inget enda tillfälle av sura uppstötningar förekommit. Vad jag egentligen ville säga, är att diverse försök att ändra detaljer i kosten, utan att göra detaljerade blodanalyser som visar var problemen ligger, innebär tidsförlust, i varje fall för oss äldre. Vanligen kommer de flesta problem att försvinna om saltbalans och behovet av spårmetaller/vitaminer tillfredsställts. Ett problem med mage/tarmar kan vara för stort vätskeintag, särskilt före och under måltiden. Vid sådant kan pH-värdet i magen ligga för högt. Dessutom kan elektrolyterna alltför mycket spädas och förloras via urinen.
 11. Intressant att se så många individuella erfarenheter. Visst kan man variera kosten inom begreppet LCHF men knappat om man ogillar fett eller proteiner i form av kött - i varje fall då inte lätt. Min enkla infallsvinkel, när jag för två och ett halvt år sedan inledde växlingen till LCHF, var att utgå från grundreceptet på ca. 80 % energi från fett, 10% från proteiner, 10 % från kolhydrater. Det innebar: uteslutning av potatis, ris, pasta, produkter med brödsäd och mjölk, pressade växtfetter, alla former i övrigt av sötade drycker premiering av smör, ost, kokosfett, ägg, vispgrädde, kött, lever, fisk, fågel, grönsaker, nötter, avocado, blåbär, lågsockerprodukter i övrigt, vin, vissa ölsorter med liten mängd socker. komplettering med tillskott i stil med det som rekommenderats av de fyra forskargrupperna som nyligen (mars 2020) presenterade följande: dock inte Zink separat eller höga nivåer C-vitamin men i övrigt likartat. En intressant sak som jag kunnat iaktta, när jag mer kontinuerligt under hela vakenperioden ökat C-vitaminintaget (totalt tre gram fördelat under dagen), har varit ökningen av syrgasmättnaden i blodet och att blodtrycket ytterligare sänkts i riktning mot 120/75 (utan medicinering, så mina annars 130/80 i medeltal kan mycket väl sjunka ytterligare). Före LCHF sällan under 140/85 (med medicinering). Genom att övervaka ketosnivån med en KETONIX har jag kunnat balansera kosten förvånansvärt bra och hålla ketosen bra. Har sannolikt haft tur med mage och tarmar som fungerar klanderfritt, liksom med vakenhetsgraden och sömnen - tyvärr blir det lätt sena nätter med 5-7 timmars sömn. Något jag försöker bättra mig på (min personlighet och aktivitetslusta gör det svårt att nå idealet - över 6, 7 i genomsnitt). All diabetes 2 fullständigt raderad. LCHF passar mig tydligen utmärkt, kräver möjligen lite envishet i karaktären - dock tror jag inte på behovet av fast karaktär, däremot är bra med observationsförmåga. Den som successivt känner allt tydligare, positivt resultat och kontrollerar det med blodprovtagning (gärna ett 40-tal) behöver ingen särskild karaktärsegenskap för att lyckas, såvida man inte struntar i sin kropp och hur den mår.
 12. Ja i det fallet Sniffe tar upp: ligger en del i vad du säger men att låta "barnet försvinna med badvattnet" är dock en tveksam metod. När t.o.m. fyra medicinska forskargrupper av olika nationalitet, som av hävd under sin utbildning disciplinerats till att avhålla sig just från icke-läkemedel i sammanhanget, bör man reagera starkt positivt. Särskilt i diskussionen om vad som bäst håller kroppen i trim (särskilt immunförsvaret), sammanfattat runt behovet av just kosttillskott. I all synnerhet om mina erfarenheter sedan mer än 40 års tid på nästan identiskt sätt bekräftats gälla samma behov, så kan de ju inte ha fel! 😇 Vad gäller: "Om man ser nåt på innehållsförteckningen man inte känner igen så gör inte immunförsvaret det heller..." är det nog inte immunförsvaret som mest bryr sig utan främst njurarna. De klarar det mesta som inte är att klassa som rent gift. Där kommer C-vitaminet, om det förekommer i tillräcklig mängd, in i avgiftningsprocessen. Det har en fantastisk potential. Så om njurarna är välskötta klarar de med C-vitaminets hjälp att neutralisera: kvicksilver bly krom arsenik kadmium nickel vanadium aluminium fluor orm- och spindelgift alkoholförgiftning (viss effekt endast) barbiturater giftiga svampar sex olika sorters pesticider stryknin och tetanus-toxin Inte särskilt märkligt att man puffar för C-vitaminet!
 13. Där är du inne på den viktiga kvalitetsfrågan. Vad forskarna i England, USA, Holland och Nya Zeeland kommit fram till är med största säkerhet ett resultat efter användning av i marknaden förekommande preparat. Vad gäller de särskilt viktiga komponenterna: C-vitamin i form av askorbinsyra har tillverkats i bortåt hundra år. Någon anledning att ifrågasätta det preparatet finns inte. D-vitamin utvinns huvudsakligen från fårull i Australien och är ett naturpreparat som från kvalitetssynpunkt inte heller finns anledning att ifrågasätta. Omega 3 har också, som D-vitamin, en icke artificiell ursprungskälla. Zink som enskilt preparat lär vara svårt att missa i tillverkningsledet. Återstår kombinationspreparaten, som bör inköpas i delad form - vitaminer och spårmetaller var för sig. Det gäller i de senare fallen att utgå från av tillverkarna oberoende tester som skärskådar olika preparat. Utgångspunkten vid val av fabrikat bör inte vara lägsta möjliga kostnad. Så till skillnad från medicinskt, patenterbara preparat, har ovannämnda naturmedel stora fördelar. De ger som rena preparat (1 - 4) - som kroppen sedan urminnes tider krävt - sällan eller aldrig biverkningar, även i höga doser. De har vart och ett så stora multifaktoriella effekter att inga läkemedel existerar med liknande bredd. Detta är huvudskälet till att läkemedelsföretagen, via skolmedicinen indoktrinerat blivande läkare till att inte ta kosttillskott i sin mun (verbalt). Även om de i tysthet med all säkerhet själva intar dessa naturmedel, när de väl inser vilken oerhörd effekt de har. Den som dessutom inser fördelarna med lågkolhydratkosten (t.ex. LCHF) har sannolikt närmat sig den optimala livsstilen. Till skillnad från kroppens sätt att glupsk ta upp naturegna födoämnen genom kost och tillskott, gör den allt den kan för att bli av med artificiella komponenter i läkemedlen. Eftersom dessa patenterbara preparat representerar huvuddelen av inkomsterna för läkemedelsföretagen, har de senares intresse alltid varit stort till att tona ner betydelsen av konkurrerande naturpreparat och kost. Ett fenomen i samband med presentationen av läkemedel, i avsikt att direkt lura läkare och patienter, är att undantagslöst framhålla fördelarna i form av relativprocent. Läkemedelsföretagens försäljningstaktik Klassiskt enkel jämförelse att exemplifiera med är om en viss sjukdom till två procent (absoluta tal) under en viss tidsperiod normalt drabbar en befolkning. Ett läkemedel som minskar den risken ner till en procent ger knappast incitament för vare sig läkare eller patient att låta sådant preparat inklusive biverkningar etc. användas livet ut. En procent förefaller ju ligga inom den slumpmässiga felräkningsnivån för alla typer av studier. Hur gör då företaget för att väcka maximalt intresse för sitt preparat? Jo, använder sig just av begreppet relativprocent. Minskningen av risken med en procent anges istället med relativprocent dvs. siffran en procent växer plötsligt till 50 % (en procent minskning från ursprungliga två blir just 50 %). Företagens försäljningsavdelningar är väl medvetna om den bristande matematiska förståelsen hos större delen av läkemedelsanvändarna (ja, sannolikt också hos många läkare), varför vissa läkemedel ger toppförtjänster, där statiner intar en topposition. Räknar man på det kan man vid användning till livets slut i fallet statiner i bästa fall komma fram till en ökad överlevnad på någon eller några få dagar räknat på en normal livslängd. Under användningstiden bör användaren dock vara medveten om de rader av biverkningar som knappast kan uppfattas som positiva. Själv är jag av egen erfarenhet väl medveten om nackdelarna resp. fördelarna med att sätta ut detta preparat. Under senare år har visat sig att de riktlinjer som Socialstyrelsen utfärdat runt kolesterolmyten, allvarlig ökat risken för försämring av immunförsvaret genom att statinerna dels minskar tillgången till material för vita blodkroppar, del reducerar andelen coenzym Q10, viktigt för mitokondriernas energiutveckling - i Covid-19-sammanhanget av mycket stor betydelse. Är det någon mer än jag som är kritisk till läkemedelsindustrins sätt att marknadsföra sina produkter? 🤺
 14. Som flertalet av er känner till, kommer många svenska läkare som tillfrågas om eventuellt behov av kosttillskott för kroppens bästa, att svara undvikande. Det spelar ingen roll om den som frågar är vegan, LCHF-kostare eller äter efter tallriksmodellens sockerkost. Svaret blir detsamma - det behövs inget tillskott - maten innehåller allt det kroppen behöver! Detta är helt barockt och vittnar om att stor andel läkare medvetet undanhåller kända fakta (resultatet av utarmade jordar som minskar andelen viktiga näringsämnen i vår kost), inte minst decennier av forskning som visar den stora betydelsen av betydligt större dagliga mängder näring än den som även välbalanserad kost innehåller. Under medicinareutbildningen ses behovet av tillskott i form av vitaminer och spårmetaller etc. som bagatellartat. I utbildningen utgår man felaktigt från att folk i allt väsentligt får i sig tillräckligt med nödvändiga födoämnen via maten. För att förstå bakgrunden, finns anledning att nämna vad de flesta, såväl blivande läkare som folk i allmänhet inte är särskilt medvetna om, nämligen att läkemedelsindustrin historiskt sett från tidigt 1900-tal huvudsakligen fått stå för styrningen av läkarutbildningen och fortfarande gör det. Genom företagens monopolställning har man kunnat leda blivande ambitiösa läkare till förståelse, för kraven att senare under yrkesutövningen strikt begränsa uttalanden, som berör annat än det som talar för läkemedlens roll. Diskussioner runt kosttillskott eller kostens betydelse, som inte i väsentlig utsträckning ingår i utbildningen, tonas därför ner. För egen del, även före min LCHF-debut, hade jag en viss tveksamhet till den begränsade informationen som läkare var villiga att ge, vid sidan av den som rör läkemedel. Detta och egna beräkningar på innehållet i olika livsmedel, jämfört med de uppgifter som finns om det dagliga behovet av näringsämnen, medförde att jag redan för mer än 40 år sedan inledde mitt intresse för kosttillskott. Redan då stod klart att det skulle krävas orimliga mängder mat för att tillfredsstäla alla kroppens behov av näringsämnen. Vad gäller finessen med LCHF, som kosttillskotten inte rådde på för min del, var just diabetes 2 som förvann extremt fort några månader efter kostomläggningen. Utsättningen av blodtrycksmedicin och statiner gjorde f.ö. LCHF till en ren sensation, som jag kunnat njuta av i nästan tre år. Länge har många av oss förfasat oss över den extrema försiktighet och ovilja till klarspråk som flertalet läkare uppvisar. Därigenom tog exempelvis folkhälsans representanter aldrig tillfället i akt under Covid-19 pandemin att reducera andelen avlidna, genom att rekommendera viktiga kosttillskott till äldreboendena. Med stor sannolikhet hade många liv kunnat räddas om öppenhet i dessa avseenden fått råda. Frågan är om läkemedelsindustrins drivande kraft bakom försäljningen av medicin, som genom patentskyddet ger god avkastning, kan fortsätta hålla tillbaka nödvändigheten av klarspråk runt kosttillskotten och valet av kost, som tillsammans kan göra underverk, som läkemedel sällan kan mäta sig med. Särskilt nu, när fyra stora grupper forskare från lika många länder öppnar ögonen på sina kollegor jorden runt. De inte bara rekommenderar kostillskotten (mars 2020), utan påpekar vikten av att dessa, genom nedanstående rekommendation, behöver intas även till väl avvägd kost. Genom denna klartext i frågan, kommer förhoppningsvis allt prat om kvacksalveri att kunna dö ut, vad gäller kosttillskott och framsynta läkare, som bryr sig om patienternas bästa, slipper att bli uthängda. Den särställning som C- och D-vitamin har, tar jag upp i en separat tråd. Evidensbaserade fakta, för den som är extra intresserad finns att gå igenom nedan. https://forum.kostdoktorn.se/topic/16497-varför-skolmedicinarna-sällan-talar-om-c-vitaminets-oerhörda-betydelse/?do=findComment&comment=163662 Inte många läkemedel har en potential och bredd i sin funktion som C-vitamin - den saken är klar (med D-vitamin tätt efter). Trådens innehåll bör inte minst av det skälet vara av intresse jorden runt. Hur många av i tabellen upptagna tillskott använder du?
 15. För fullständighetens skull refererar jag till ytterligare viktig info, runt en rent sensationell rekommendation av kosttillskott, som fyra forskargrupper i England, Nya Zeeland, USA och Holland gemensamt kommit fram till. Detta för att kraftigt förstärka immunförsvaret till att minska risken för allvarligt insjuknande eller död i Covid-19. Diametralt avvikande från svensk skolmedicins avvisande åsikt i frågan om kosttillskott. Liknande info presenterad av svenska sagesmän, skulle ha utsatts för mycket allvarlig kritik med stor risk för förlorad läkarlicens om den yttrats av en läkare. Klicka på den övre delen - Måndag vid 23:58
 16. Den omständigheten att Sveriges ambition att tillämpa känd vetenskap runt immunförsvaret, av stor vikt vid Covid-19-pandemin, ligger långt efter flertalet länders, går inte att förneka. Härunder ses hur skolmedicinen i vårt land borde ha tänkt från allra första början, när det blev känt att det nya viruset var att vänta. Det första vi då fick höra Tegnell yttra, var att Sverige var väl rustat men att vi inte hade något allvarligt utbrott att vänta. Från det tillfället tills nu har Sverige visat sig tillhöra de absolut sämsta länderna räknat i andel döda per capita. I våra grannländer gjorde man just det, som kunde krävas. Exempelvis insåg man i Norge tidigt vikten av att utbilda vårdpersonalen på äldreboendena i en lång rad avseenden, som i Sverige egentligen aldrig skett med någon större ambition, knappast ens nu efter ett halvår. Vid sidan av informationen runt handtvätt och avstånd till andra människor, väntar vi fortfarande på de rätta råden om hur immunförsvaret optimeras med rätt kost och nödvändiga tillskott, för att drastiskt kunna minska andelen avlidna. Norrmännens åtgärder har inneburit en fjärdedel så många avlidna per capita som i Sverige. Det vi nu ser på svenska äldreboenden i form av minskad dödlighet är enkelt förklarat genom att de mest dåligt rustade redan avlidit. Ett joint-venture (presenterat i mars 2020) mellan England, Nya Zeeland, USA och Holland visar hur vi på ett tidigt stadium borde ha gjort. Dessa länders forskargrupper visar på ett föredömligt sätt hur ansvarsfulla länder borde agera och dra lärdom av varandra - framför allt tillämpa de klart belagda studieresultat som under åren ackumulerats internationellt och nyligen under Covid-19 pandemin. I Sverige har vi ännu inte hört något av innehållet i blodanalyser, om skillnaden mellan dessa för överlevande och avlidna t.ex. vad gäller D-vitaminnivån resp. övriga för immunförsvaret viktiga komponenter. Självklara åtgärder att direkt dra lärdom av i nutid, på liknande sätt som skett i andra länder. Är svensk skolmedicin verkligen så skräckslaget, ekonomiskt och medicinskt låst av regelverket att den hellre offrar människoliv än gör avkall på hänsynen till läkemedelsindustrin som till stor del ligger bakom? ____________________ Under nedanstående rubrik inleddes samarbetet mellan de fyra ländernas forskargrupper - bara abstraktet och rekommenderade doser redovisas. Den som mer i detalj vill se hela bakgrunden läs: https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/1181/htm Optimal näringsstatus för ett välfungerande immunsystem är en viktig faktor för att skydda mot virusinfektioner av Philip C. Calder 1, Anitra C. Carr 2, Adrian F. Gombart 3 och Manfred Eggersdorfer 4 Medicinska fakulteten, University of Southampton och NIHR Southampton Biomedical Research Center, University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Tremona Road, Southampton SO16-6YD, UK Nutrition in Medicine Research Group, Institutionen för patologi och biomedicinsk vetenskap, University of Otago, Christchurch, P.O. Box 4345, Christchurch 8140, Nya Zeeland Linus Pauling Institute, Institutionen för biokemi och biofysik, Oregon State University, 307 Linus Pauling Science Center, Corvallis, OR 97331, USA Institutionen för internmedicin, University Medical Center Groningen, 9713 GZ Groningen, Nederländerna Abstrakt Folkhälsopraxis inklusive handtvätt och vaccinationer hjälper till att minska spridningen och påverkan av infektioner. Ändå är den globala infektionsbördan hög och ytterligare åtgärder är nödvändiga. Akuta luftvägsinfektioner låg till exempel bakom cirka 2,38 miljoner dödsfall över hela världen år 2016. Den roll näringen spelar för att stödja immunförsvaret, är väl etablerad. En mängd mekanistiska och kliniska data visar att vitaminer som: A, B6, B12, C, D, E och folater spårelement, som: zink, järn, selen, magnesium, koppar; och omega-3-fettsyrorna eikosapentaensyra och docosahexaensyra spelar viktiga och kompletterande roller för att stödja immunsystemet. Otillräckligt intag och status av dessa näringsämnen är utbrett, vilket leder till en minskning i resistens mot infektioner och som en följd en ökning av risken för smitta/sjukdom. Mot denna bakgrund kan följande slutsatser fastställas: komplettering med ovanstående näringsämnen och omega-3-fettsyror är en säker, effektiv och billig kostnadsstrategi för att stödja optimal immunfunktion; komplettering ovanför den rekommenderade kosttillskottet (RDA), men inom rekommenderade övre säkerhetsgränser, för specifika näringsämnen som vitamin C och D är berättigade; och tjänstemän inom folkhälsan uppmuntras att inkludera näringsstrategier i sina rekommendationer för att förbättra folkhälsan. Nyckelord: immunsystem; virusinfektion; influensa; COVID-19; näringsämnen; vitaminer; Omega-3 fettsyror; mineraler; C-vitamin; vitamin D Härunder specificeras doseringen på rekommenderade kosttillskott: Har vi någonsin sett någon från folhälsan t.ex. Tegnell yttra ett ord i här presenterad riktning om lämpliga kosttillskott? I hans ögon är t.ex. den administrativa ledningen (icke-medicinskt utbildad) för de enskilda äldreboendena medicinskt ansvariga för de inneboende! De har dock aldrig fått några medicinska riktlinjer i stil med de nedan tabellerade. Det enda vi hört från folkhälsan om riktlinjer, är den viktiga handtvätten och avståndet till andra människor (2 meter) och på senare tid att inte låta ventilationsfläktar vara igång till att virvla upp smittoämnen. Kommentar: Här ses alltså exempel på fyra forskargrupper i fyra tongivande länder som lyckats komma överens om att helt avvika från den konventionella skolmedicinens fastlåsta inställning till kosttillskott: jämfört med svensk skolmedicin att anse som sensationellt med påpekandet att alla dessa spårelement i form av vitaminer och metaller är rekommendabla att tillföra utöver vad kosten innehåller!!! Som extra viktigt upptas C-vitamin och påpekas särskilt att behovet ökar under infektion. Det säger sig självt att under Covid-19 pandemin, risken för infektion är ständigt närvarande även av annat slag, som ökar risken att bli allvarligt sjuk, om även viruset skulle smitta. En utökad daglig dosering är därför att rekommendera i förebyggande syfte. Observera att svensk skolmedicin fortfarande håller fast vid ett dagligt intag på 75 mg medan de fyra forskargrupperna rekommenderar minst 200 mg upptill 2000 mg. Här rekommenderas D3-vitamin 2000 ie (50 ug/dag) - en dosering långt över skolmedicinens norm i Sverige. En rekommendation som skolmedicinen här snarast vill tona ner. Ytterligare en rekommendation som vi aldrig skulle höra en svensk läkare rekommendera utöver normalkosten. Samtliga av ovan rekommenderade kosttillskott avses utgöra tillägg till befintlig kost, vilket betyder att de aktuella forskargrupperna enats om att stora svårigheter finns att klara kroppens totala näringsbehov enbart genom maten. Alltså en från svenska läkarkåren klart avvikande uppfattning (att kosttillskott aldrig behövs, dvs. att det som finns i maten skulle vara fullt tillräckligt). I det senare avseendet verkar det vara uppenbart att ambitionen därigenom i första hand är att tillfredsställa läkemedelsföretagens behov av lagom sjuka människor att sälja läkemedel till - en ekonomisk fråga långt viktigare än befolkningens bästa. Frågan är när vi kan förvänta oss att höra ansvariga inom svensk sjukvård - inte minst inom folkhälsan - vakna till liv och inse hur man på bästa sätt informerar hela svenska folket om möjligheterna för den enskilda människan att personligen förbättra immunförsvaret - inte minst förmedlar denna info till administrationen på våra äldreboenden till att inte längre spilla liv i onödan. Tyvärr har man alltid en misstanke om att ju mer tydligt för svensk skolmedicin och socialstyrelsen bevisen visar allvarliga misstag begångna, desto större risk finns för tendensen att ytterligare mörka fakta.
 17. Att andra studier på friska människor visar minskad risk för uppkomsten av cancer och att i fallet Covid-19, det gäller att väga för och nackdelar Risker för vidarespridning av vissa cancerformer mot risken att avlida av virusangrepp. F.ö. har göteborgsstudien inte visat den bredd i övriga avseenden som forskningen i övrigt visar (se mitt tillägg i nästa inlägg). Studien (Sahlgrenska sjukhuset) avser råttor som redan har cancer och att antioxidanter då kan medföra större spridning av befintliga cancerceller. In vitro-analyser som också visar liknande samband måste ses mot bakgrunden att Cancer är en kultursjukdom som uppstår då kroppen saknar viktiga komponenter i kosten - med stor sannolikhet också när kosten innehåller stor andel socker. Man bör vid bedömningen av studier som berör ett enstaka område tolka in vilka övriga parametrar som kunde talat i annan riktning. I fallet Sahlgrenskastudien kan man inte begära att studiematerialet (råttor) skulle matas med LCHF-kost, resp. behandlas enligt de principer som gäller människor med ett effektivt immunförsvar, som i sig minskar risken för cancer att uppstå. Om man av etiska skäl kunnat studera människor, hade de med stor sannolikhet tillämpat normalkost dvs. med stor andel glukosbildande kolhydrater i kosten - därmed redan av det skälet med högre riskandel beroende på sockerinnehållet. Nästa inlägg upptar principerna som fyra forskargrupper från fyra länder tillsammans kommit fram till för att stärka immunförsvaret. De kan knappast alla ha fel i sin gemensamma bedömning. Kika på den!
 18. Som en del i kroppens sätt att försvara sig mot virusangrepp, ingår C-vitaminet i hög grad. Tråden nedan visar vilken enorm, generell betydelse C-vitaminet har för människokroppen. Det gäller även specifikt i samband med Covid-19-angrepp, därför platsar nedanstående tråd som inlägg här.
 19. Ofta diskuteras om tillförlitligheten i information från vissa källor som etablissemanget ogillar, dvs. icke politiskt korrekta sajter, icke-konventionella media etc.. Det talas om fake info, som naturligtvis dagligen förekommer, men det värsta sker dock med hjälp av lobbyister som mot betalning vill föra ut sina affärsmässiga budskap - inte minst från läkemedelsföretagen. Den verksamheten sker vanligen i konventionella media och sväljs med hull och hår av medias representanter, villiga att föra info vidare och göra den sväljbar. Min uppfattning är dock att okonventionella media oavsett politisk färg, ofta sätter en ära i att sakligt fokusera på viktiga brister i samhället, särskilt medicinska nu i Covid-19-tider som aldrig kommer fram via vanliga massmedia. I fallet Covid-19 är det t.o.m. så att det till övervägande del är konventionella massmedia som står för de allvarliga problemen - främst genom att mörka viktig information som kunnat rädda tusentals liv (rätt mat på äldreboendena, medicinering av C- och D-vitamin etc.). Om man någonsin bör tala om fake news är det när representanter för folkmedicinen antingen tystnar om viktiga livräddande tillskott eller, om frågan kommer upp, kommenterar med att förklara det meningslösa med alla former av kosttillskott.
 20. Bl.a. framgår följande ur denna referens: "Medicinska påståenden får enbart göras när det gäller läkemedel. Det är inte heller tillåtet att göra hälsopåståenden om ett livsmedel förrän det genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt." Detta visar ju bara att läkemedelsföretagens representanter och lobbyister på allvar påstår att endast läkemedel har positiv betydelse för människors hälsa. Detta innebär att uttalanden om de mest potenta kosttillskotten (t.ex. C- och D-vitamin) med otvetydigt belagda, potenta effekter skulle förbjudas. I sig visar detta vilka intima kopplingar som finns mellan skolmedicinen och läkemedelsföretagen och att valet att verka för människors bästa övergått till att istället värna om företagens ekonomiska utbyte.
 21. I samband med studierna runt kostens sammansättning, har nog många av oss kommit till slutsatsen att en av de viktiga orsakerna bakom flertalet sjukdomar ligger i bristen på något eller några näringsämnen och vitaminer. Till skillnad från flertalet skolmedicinare, inser vi också att det kan vara svårt att via kosten få i oss optimala mängder av det kroppen kräver. Vi utgår då främst från att vegetabilierna, som normalt ingår i kosten, genom att ha odlats på utarmade jordar inte längre ger tillräckligt utbyte. Även animalsidan uppvisar vissa försämringar men med tonvikten på andra områden, som jag lämnar därhän, eftersom tråden koncentreras på C-vitaminets betydelse. Den logiska konsekvensen, att via tillskott tillföra det som saknas i kosten, hör vi sällan en läkare ta upp till diskussion. Vid förfrågan brukar den vanliga kommentaren vara att man får det man behöver via vanlig mat. Detta bygger på en skrämmande brist på insikt. Om man är cynisk, skulle oviljan att erkänna födoämnesbristernas betydelse för sjukligheten i världen, kunna förklaras med att dessa går hand i hand med läkemedelsföretagens ambition att tillförsäkra sig en bred kundkrets, med lagom stor andel sjukdomar livet ut till att medicinera och få intäkter från. I varje fall ser företagen de icke-patenterbara kosttillskotten som konkurrensmedel, särskilt när de senare i många avseenden kan ha betydligt bättre verkan än läkemedlen till att hålla sjukdomar borta. C- och D-vitamin hör till dessa. Inte särskilt märkligt att naturliga födoämnen ofta har så kraftfull verkan jämfört med artificiellt framtagna läkemedel. Naturliga födoämnen - kroppsegna hormoner, vitaminer och mineraler - tas upp och integreras i kroppen på ett annat sätt än artificiella substanser som kroppen gör allt för att avlägsna så fort som möjligt. Därav behovet av daglig tillförsel av läkemedel i noggrant specificerade doser. Läkaren Sture Blomberg docent, anestesi & intensivvård, skiljer tydligt ut sig från läkare i allmänhet, bl.a. genom att arbeta fram en mycket intressant sammanställning runt C-vitaminet. Vad där framkommer borde varje medicinare ta del av, så att det inom detta viktiga område äntligen blir slut på den sorgliga bristen på kunskap och intresse. För att slå hål på de vanligaste myterna, inte minst som flertalet läkare aktivt underhåller runt C-vitamin (som överförs till- och sprids vidare av patienterna), utgår Sture Blomberg från den på området mycket kunniga läkaren Suzanne Humphrey som sammanfattar: Myt nr. 1: C-vitamin i doser över 1000 mg/dag är onödiga och dessutom farliga. Så är det inte alls. Ibland behöver man mycket mer och doser uppemot 100 g (mer än tusen gånger den dagliga dos som skolmedicinen förordar) är inte ovanliga idag. Med dessa doser finns inga biverkningar beskrivna. Myt nr. 2: Kroppen mättas och kan inte ta upp mera än 150 mg/dygn (ett löjeväckande påstående utan minsta verklighetsförankring). Myt nr. 3: Man utvecklar njursten vid högre doser - detta är felaktigt - motsatsen gäller dvs. hög nivå på C-vitamin minskar risken för njursten. Myt nr. 4: Det finns ingen vetenskaplig litteratur som stöder användning av C-vitamin i höga doser (det finns tiotusental studier utspidda under många decennier ). Myt nr. 5: Man bör inte inta syntetiskt framställt C-vitamin utan endast i naturlig form, t. ex. via frukt och grönsaker (helt taget ur luften - f.ö. är innehållet i 15 apelsiner, ca. ett gram C-vitamin - klart i underkant för ett optimalt dagligt intag). Myt nr. 6: *Om man råkar få diarré av C-vitamin, så är denna farlig (i verkligheten helt ofarlig). Myt nr. 7: Om man är sjuk så behöver man inte tillföra mer C-vitamin. Det C-vitamin som finns i naturlig föda är fullt tillräckligt även vid svår sjukdom (verkligheten är den totalt motsatta). * Den som säger sig ha problem med att ta in t.ex. en moderat dos C-vitamin i storleksordningen ett gram per tillfälle, bör söka problemet på annat håll - inte undvika adekvata, dagliga doser C-vitamin exempelvis 3 x 1 gram utspridda under dagen. Denna dos är synnerligen viktig och motsvarar C-vitamininnehållet i ca 45 medelstora apelsiner. Eventuell lös mage är helt normalt och åtgärdas genom att C-vitaminintaget fördelas under fler än tre tillfällen under dagen. Dagsdosen 3 gram löst i vatten som successivt dricks i små omgångar under dagen brukar lösa problemet. Begreppet C-vitamin myntades för mer än hundra år sedan och är sedan dess en av de mest studerade substanserna av vikt för kroppen. Även i mycket höga doser uppvisar vitaminet inga toxiska problem. Mot den bakgrunden förefaller myterna ovan väl anpassade till läkemedelsföretagens intresse av att hålla icke-patenterbara substanser borta från läkemedelskonkurrensen. Vi har all anledning att anta omfattande, mångårig lobbyverksamhet från läkemedelsföretagen ligga bakom den information som annars skulle göra C-vitaminet till en allvarlig konkurrent med för företagen stort inkomstbortfall till följd. I övrigt enligt Sture Blombergs rubriksättning (med vissa rubrikändringar och textkommentarer) - i min kortversion - ingår viktiga delar av hans sammanfattning: Människors och djurs behov av C-vitamin Där intressanta jämförelser görs mellan djur och människor och att skolmedicinen är helt fel ute vad gäller riktlinjer (75 mg/dygn C-vitamin) när för människan optimala mängder sannolikt ligger i storleksordningen hundra gånger högre och vid sjukdom tusen gånger högre. Ganska typiskt för skolmedicinen att sätta så låga normvärden - de täcker bara risken för skörbjugg, som sjömännen förr i tiden led av. Som en analog jämförelse, normerar skolmedicinen även D-vitamintillskott till så låga nivåer att risken för en smittad att avlida i Covid-19, enligt en relativt ny studie, är 10 gånger större än vid nivåer motsvarande dagligt intag D3-vitamin på 2000-5000 ie (50 - 125 mikrogram). Mätningar av C-vitamin hos friska och sjuka människor Visar att skolmedicinen utgår från på tok för låga nivåer i blodet för att kunna betraktas som tillräckliga. Tyvärr visar det sig att inget laboratorium finns i Sverige med möjlighet att mäta C-vitaminnivån i blodet eller har intresse att sätta upp någon mätmetod. Mycket lite vetenskap kring människans behov av C-vitamin Under det senaste året har många intensivvårdsavdelningar i olika delar av världen börjat använda relativt moderata doser av C-vitamin intravenöst - med extremt god effekt. Studier saknas egentligen som kan fastställa människans behov av Vitamin C för hälsa och för sjukdom. En sak är dock säker - skolmedicinens norm är mycket långt under den optimala nivån såväl för friska som sjuka människor - ett påstående som kan göras utan att studier utförts för att bestämma detta. Studier för vilka läkemedelsföetagen av konkurrensskäl undvikit att ställa resurser till förfogande. Trots att mycket gott underlag finns som visar att toxiska effekter inte föreligger ens för mycket höga doser C-vitamin och att just höga doser visat mycket goda effekter i en lång rad sjukdomssammanhang, intar svensk skolmedicin en tveksam inställning. Förklaringar som förmedlas antyder att man inte nöjer sig med att C-vitaminet bevisligen räddar liv, man vill först i detalj veta och förklara varför, innan C-vitaminet sätts in. Underförstått tittar man hellre på när någon dör än att tillämpa känd, funktionell livräddande terapi. Detta har vi i Sverige under Covid-19-pandemin sett exempel efter exempel på i våra äldreboenden, där hälften av alla avlidna i virussmittan befunnit sig. Folkhälsans representanter har inte med ett enda ord i massmedia eller i regelverket för äldreboendena nämnt den livräddande betydelsen av C- och D-vitamin i stora doser resp. kostens viktiga skyddsfunktion. Därmed har läkare och representanter för läkemedelsföretagen medvetet låtit tusentals människoliv offras på skolmedicinens altare. Det visar sig att Kiwifrukter är mycket bra på att hålla C-vitaminnivån hög (normal) och att C-vitaminet har stor betydelse för ögonens funktion. I väntan på att socialstyrelsen ändrar regelverk och praxis, kommer vi andra som tillämpar decennier av otvetydiga forskningsresultat att rädda oss själva med dagligt intag av C-vitamin i avsevärt större dos än skolmedicinen föreslår. Varför C-vitamin är viktigt C-vitamin är faktiskt kroppens viktigaste antioxidant. C-vitamin är också ett viktigt antihistamin. Man har visat att höga histaminnivåer nästan alltid betyder låga Vitamin C-nivåer. Vitamin C skulle därför kunna vara mycket värdefullt vid allergiska reaktioner. C-vitamin är en viktig co-faktor för enzymer när det bildas kollagen, neurotransmittorer, hormoner och carnithin. C-vitaminets betydelse vid diabetes C-vitamin ökar produktionen och frisättningen av insulin och ökar känsligheten för frisatt insulin. Det finns större C-vitaminbehov vid diabetes och/eller vid inflammation. C-vitaminet ökar blodkärlens friskhet på grund av förbättrad kollagenproduktion. Diabetiker har alltså behov av största möjliga intag av C-vitamin, där 3 gram dagligt intag sannolikt måste betraktas som minimum. Hjärtsjukdom och C-vitamin Hjärtsjukdom betraktas alltmer som ett inflammatoriskt tillstånd som uppstår genom "oxidativ stress" på kärlväggarna. Varje riskfaktor för hjärtsjukdom förbättras av C-vitamin (t. ex. blodkärlsinflammationen, kolesterolmetabolismen och hypertensionen) C-vitaminets betydelse för fostrets tillväxt C-vitamin har visat sig vara extremt viktig för ett växande foster till att bilda hud, bindväv, ben eller brosk, som alla behöver C-vitamin. Viktigt alltså för mamman att väsentligt öka intaget extra C-vitamin för fostrets skull. Värkarbetet mycket stressande för fostret Vid vaginalförlossning förbrukas enorma mängder C-vitamin under förlossningsarbetet. Den stora stressreaktionen hos barn och mor är funktionell och sätter fart på hela immunsystemet och tömmer lungan på vätska, vilket är väldigt viktiga omställningar för livet utanför livmodern och kräver mycket C-vitamin. Gulsot hos nyfödda bör förebyggas med C-vitamin Bilirubin är kroppens näst viktigaste antioxidant (den viktigaste är C-vitamin). Utsöndringen av bilirubin kan vara barnets svar på den enorma stressen under förlossningsarbetet. Av de nyfödda på våra förlossningsavdelningar har idag 60-70% förhöjda bilirubin värden, som ger upphov till gulsot, vilket kan vara mycket farligt om det samtidigt är förenat med lågt albumin. Sannolikt kan höga C-vitaminnivåer i det nyfödda barnet minska risken för hjärnskador. Lämpligt under graviditeten att kvinnan tar 5-6 g C-vitamin/dag under graviditeten (egentligen inte särskilt höga nivåer). Vävnader i barnet som är beroende av C-vitamin Under utvecklingen av barnets ögon, krävs extremt höga nivåer C-vitamin för att kunna utvecklas. Det påverkar också: skelettbildning hud ligament senor blodkärl. Effekten av C-vitamin på infektioner C-vitamin har antiseptiska och antibakteriella egenskaper och kan användas utvärtes på hudsår och invärtes i munhåla och gom. Viktigt mot svåra bakterie- och virussjukdomar, som i stort sett är okänt för merparten av världens läkare - svenska läkare inga undantag. T.o.m. polio har visats kunna botas med C-vitamin. Även patienter med: akut hepatit virus encefalit akut reumatisk feber ebola tuberkulos infektiös mononukleos m.m. har visats bli botade med C-vitaminbehandling. Också vid toxisk svampförgiftning, trauma, kirurgi- och brännskador, har stora doser C-vitamin intravenöst, radikalt minskat vätskebehovet hos den brännskadade. C-vitamin har använts via intravenös infusion och injektion i samband med svåra infektionssjukdomar sedan 80 år tillbaka med extremt goda resultat också mot svår sepsis med förbluffande resultat. C-vitamin dödar eller inaktiverar alla kända virus in vitro och in vivo C-vitamin dödar eller inaktiverar alla virus in vitro, som det testats mot. Ett exempel är polio-virus, som 1935 inaktiverades fullständigt av C-vitamin. Andra exempel är: herpes-virus vaccinia-virus tobaksmosaik-virus bakteriofag-virus entero-virus influensa-virus rabies-virus Ebstein-Barr virus paramyxovirus m. fl.. När det gäller effekten in vivo, så dödar eller inaktiverar C-vitamin i adekvata doser alla kända virus. C-vitamin vid akut hepatit Snabba läkningseffekter med C-vitamin har iakttagits vid behandling av akut hepatit som brukar ha utdragna sjukdomsförlopp och ibland övergå i kronisk hepatit. Akut hepatit tar normalt 2-6 månader att läka. Med C-vitamin blev patienterna kliniskt återställda efter bara 3-4 dagar med C-vitamin och laboratorievärdena blev alltid normaliserade inom 7-10 dagar. C-vitamin vid svininfluensa Exempel på C-vitaminets verkan vid leukemi och svårartad svininfluensa. En patient, som med säkerhet skulle ha dött med läkarnas normala synsätt som behandlingsnorm, räddades med hög koncentration C-vitamin injicerad. C-vitamin som behandling vid andra virus C-vitamin har mycket framgångsrikt använts vid andra svåra virusinfektioner som virus-encefalit, där många befunnit sig i koma vid behandlingens början. Med C-vitamin kommer dessa patienter vanligtvis till medvetande bara inom några timmar efter första dosen och kan åka hem efter några dagar. Mononucleos som har ett utdraget förlopp på upptill 6 månader med riskabel mjält- och leverförstoring och risk för mjältruptur kan med C-vitamin läka ut inom 3-4 dagar. C-vitamin botar många icke-virus infektioner helt och hållet Även om C-vitamin dödar alla virus in vitro och in vivo, så dödar det dock inte alla bakterier men hindrar nästan alltid bakterien från att föröka sig. Dessutom stärks immunsystemet alltid - faktiskt via ett 20-tal olika mekanismer. C-vitamin visar sig bota: difteri tetanus akut reumatisk feber stafylokocker streptokocker pseudomonasinfektioner Gynnsamt påverkas sjukdomar som: malaria spetälska (lepra) tyfoid feber brucellos trichinosis dysenteri (amöba och bacillär) trypanosomala infektioner (Chaga’s disease). C-vitamin är en icke-specifik antidot mot toxiner och gifter C-vitamin har visat sig neutralisera förgiftningar på grund av: kvicksilver bly krom arsenik kadmium nickel vanadium aluminium fluor orm- och spindelgift alkoholförgiftning (viss effekt endast) barbiturater giftiga svampar sex olika sorters pesticider stryknin och tetanus-toxin kikhosta i kombinationen bakterie/toxin behandlas med C-vitamin. Den kunnige Dr. Thomas Levy, som skrivit mycket i detta ämne, säger sig inte känna till något toxin eller gift som inte C-vitamin kan neutralisera. Han menar att det t.o.m. kan vara bättre än antiserum, eftersom det inte ger de sjukdomssymptom som uppträder för vissa i samband med antiserum. C-vitamin fördelaktigt mot kroniska sjukdomar och strålning C-vitamin har visat sig på ett gynnsamt sätt påverka kroniska sjukdomar som: borrelia AIDS kronisk hepatit tuberkulos. C-vitamin neutraliserar dessutom strålningsskador och reparerar därefter skador man fått. C-vitamin har anti-cancer effekt in vitro och in vivo Man har visat att C-vitamin bildar ”väteperoxid” och därigenom selektivt dödar cancerceller utan att påverka normala celler alls, eftersom normala celler har enzymer som bryter ner väteperoxid. C-vitamin förhindrar dessutom att det bildas nya blodkärl (angiogenes) som kan transportera näring till cancertumören. De med de högsta plasmavärdena hade lägst dödlighet i hjärtsjukdom, cancer och andra orsaker. De 20 % patienter med den högsta C-vitaminnivån i plasma hade en dödlighet som endast var hälften av den hos de 20 % med den lägsta C-vitamin/plasma. C-vitamin förstärker på motsatt sätt immunsystemet och kan därför användas som ett komplement till cytostatika och det är så det idag används på Riordan-kliniken i USA. Onkologerna oroar sig för att C-vitaminets anti-oxidativa effekt motverkar cytostatikas pro-oxidativa effekt och därför har man kommit överens om att ge C-vitamin först någon till några dagar efter att cytostatika har givits och försvunnit ur kroppen. Det har visat sig att C-vitamin potentierar effekten av både strålning och cytostatika. C-vitamin bildar INTE njursten Det har varit en vanlig invändning mot C-vitamin i högdos att det skulle kunna bilda njurstenar. Detta är en missuppfattning som tillbakavisas genom de stora studier som gjorts. Det finns därför ingen anledning att ha några restriktioner för vitamin C intag Vid ”Harvard Prospective Health Professional Follow-up Study”, visades att de personer som hade högst intag av C-vitamin hade lägre risk för njursten än de som hade lägst intag. Exempel på person som fått 300 g C-vitamin på en dag gav inga problem -------------------------------------------------------- När man i sammanfattning ser vilka fantastiska funktioner som C-vitaminet har, kan man mer och mer förstå varför skolmedicinen överhuvudtaget inte vill diskutera vitamintillskott i onödan. Vad gäller C-vitamin neutraliserar det ensamt ett stort antal sjukdomstillstånd. Risken för läkemedelsföretagen, om alltför mycket blir känt och offentligt diskuterat av skolmedicinarna, är att stora andelar av marknaden skulle förloras. De ser hellre att patenterbara preparat med biverkningar används och försäljs än att billiga naturmedel utan biverkningar rekommenderas. Detta gäller som ni alla vet även D-vitamin, som liksom C-vitaminet har mycket stor betydelse för immunförsvaret och kroppens "sophantering" (av oxiderat kolesterol som i sin tur kräver hög nivå av HDL-kolesterol). Hög nivå av LDL-kolesterol krävs som material för effektiv produktion av celler i immunförsvaret). Om folkhälsans, skolmedicinens och läkemedelsföretagens verkliga avsikter, var för sig eller i gemenskap/kombination, kan man ha många synpunkter. Jämfört med den ambition och det resultat som kan utläsas av nämnda gruppers sätt agera, är i varje fall uppenbart att de alla avsiktligt avstått från att utnyttja många av de otvetydigt livräddande funktioner som forskningen sedan lång tid tillbaka demonstrerat. För att visa vilka misstag som skett, kan vara lämpligt att ta den aktuella Covid-19-pandemin som utgångspunkt och exempel: Genom att hålla fast vid rekommendationen om dagligt lågt intag av C-vitamin (75 mg), har man medvetet undanhållit nyttoeffekterna för människokroppen (upptagna i denna tråd) som vid större doser skulle inneburit väsentlig förmåga att stå emot eller mildra effekten av virusangrepp. Genom att hålla fast vid låga nivåer D-vitamin, har man medvetet undanhållit människor, särskilt äldre, den oerhört viktiga funktionen som D-vitamin i stora doser har för immunförsvaret. Genom att hålla kvar kolesterolmyten och med statiner reducera kolesterolnivån, har man medvetet reducerat möjligheten att förse immunförsvaret med tillräckligt material för effektiv produktion av vita blodkroppar och till att stärka immunförsvaret i övrigt. Inte bara det - statinerna, som oftast skrivs ut till äldre, reducerar även Coenzym Q10, som bl.a. är oerhört viktigt för immunförsvaret (energiutvecklingen). Minskningen förvärrar dessutom ytterligare de äldres låga produktion av detta enzym. Analyser/studier världen runt har visat att enskilda brister på någon av punkterna ovan, väsentligt ökar risken för allvarligt insjuknande och dödsfall i Covid-19. Eftersom skolmedicinens normer innebär låga nivåer på samtliga punkter, inses allvaret i hanteringen hittills av Covid-19-smittade, särskilt på äldreboenden, där patienterna vanligen lider brist på det som upptas på punkterna ovan. Allvarligt är att folkhälsans representanter, trots nytillkomna studier som bekräftat vad som tidigare varit känt (som angivits i ovanstående tre punkter), fortfarande hårdnackat tiger ihjäl inte bara fakta utan låter många Covid-19-smittade fortsätta avlida i onödan. Sedan Covid 19-viruset för ett halvår sedan drabbade Sverige, har ännu inget hörts från ansvarigt håll om vikten av att förse åldringar med potenta mängder C- och D-vitamin resp. sätta ut den för immunförsvaret skadliga medicineringen med statiner till att fullt ut återställa leverns viktiga produktion av kolesterol. Genom tidigare direkt cyniskt, bristande tillämpning av fakta, har skolmedicinens felaktiga normer lämnats företräde framför bevisat livräddande dosering av kosttillskott. Har detta samband med strävan efter att, genom tystnad och därmed förnekelse av de allvarliga felen hittills, rädda ansiktet på de ansvariga? Den som vill läsa allt material som Sture Blomberg i originalskick sammanfattat under rubriken: OM VITAMIN C gå till: http://stureblomberg.blogspot.com/ Där finns åtskilligt i form av fallstudier, referenser och mer. Det jag personligen uppskattar med Sture Blomberg, är att han skalat bort viktiga delar av det som annars kännetecknar skolmedicinens representanter (att mörka viktig information) och talar därför klarspråk. Hans entusiasmerande sätt att närma sig C-vitaminet och dess egenskaper är inget mindre än briljant! Mitt enkla sätt att sammanfatta och kommentera en del i denna tråd är bara avsett att väcka intresse för merstudier. Av Sture Blomberg sammanställd, omfattande referenslista ger en utmärkt bas för egenstudier. Se också: https://www.youtube.com/watch?v=y0LLX0sgwAU&list=PLM2AnIL87GxBZVLr3eC6BndT20iOEyoHn&index=5 Suzanne Humphrey, som bröt sin läkarkarriär med motiveringen att inte längre ensidigt fungera som läkemedelsindustrins hantlangare. Mycket intressant personlighet som bl.a. kan C-vitamin i alla dess viktiga avseenden.
 22. En i vanlig ordning kristallklar förklaring ger Lars Bern i: Råd innan ni smittas av Covid-19 runt skolmedicinens sätt att medvetet utesluta annat än patenterade, för läkemedelsföretagen inkomstbringande läkemedel. https://anthropocene.live/2020/05/08/rad-innan-ni-smittas-av-covid-19/ Därav skolmedicinarnas totala avståndstagande från kosttillskott av alla slag - framför allt sådana med mycket kraftfull, positiv, livräddande verkan i Coronatider. Exempelvis är tystnaden total vad gäller C- och D-vitamin - som med sin oerhörda betydelse bl.a. för immunförsvaret, kraftfullt reducerar risken för smitta och död vid Covid-19-pandemin. Som svensk medborgare har man anledning att fundera över, hur vissa delar av läkarkåren kunnat låta sig föras in i den värsta formen av cynism, som uppenbarligen innebär bråd död för dem inom den äldre befolkningen som insjuknat och överförts till äldreboende. Kan det verkligen så enkelt förklaras bara i egoistiska, ekonomiska termer, som vi lätt kommer fram till? Det är ju egentligen fråga om direkt mord, när man som läkare vet att en ordination av morfin för den med andningssvårigheter, istället för syrgasbehandling, innebär en säker död - särskilt som en läkare kan tillåta sig att ge besked i frågan per telefon, utan att ens ha sett patienten. Begreppet "palliativ vård" som täckmantel platsar då inte i sammanhanget. Det rör sig istället om direkt dödshjälp - i många fall synonymt med mord. När läkaren Jon Tallinger redan i mars månad slår larm om det senare - visas bl.a. i följande: https://www.varldenidag.se/nyheter/lakare-kraver-syrgas-till-aldre-tusentals-kan-raddas/reptef!RiOMC34kix73L7Xe5TSgYQ/ kallas i efterhand, det han påstår, som fake news. Man låter dessutom hans inlägg i läkartidningen och direkta, otvetydigt kristallklara frågor till ansvariga i regeringen och följdfrågor av andra till socialstyrelsen mörkas eller viftas bort. Medan man i Norge på ett tidigt stadium installerade syrgasutrustningar på sina äldreboenden och såg till att personalen fick adekvat utbildning, skedde i praktiken ingen motsvarande utveckling i Sverige. Detta hade naturligtvis stor betydelse för de fyra gånger lägre dödstalen i Norge under Covid-19-smittan. I Sverige blev riktlinjerna att istället ge äldre med andningssvårigheter morfin - oftast med dödlig utgång. Socialstyrelsens representant påstår dock helt frankt att någon brist på syrgas på äldreboenden inte förekommer - en uppenbar lögn. Det är så etablissemanget och skolmedicinen behandlar obehagliga fakta. Förhållandena är i själva verket så allvarliga att man frågar sig vilka krav en svensk medborgare i framtiden kan ställa på det skattefinansierade sjukvårdssystemet med socialstyrelsen som central, medicinskt styrande enhet. P.S. Om någon kritiserar mig för att inte vara tillräckligt politiskt korrekt, vill jag bara tillägga att jag i dessa sammanhang skulle uppfattar det enbart som ett positivt tillmäle (förresten menar jag nog i alla sammanhang, eftersom politiskt korrekta uttalanden numera brukar vara liktydiga med försvarstal för samhällsfenomen, som i stort sett alla bygger på felaktiga föreställningar). 😇
 23. Tyvärr är jag nästan säker på att skolmedicinens representanter är väl medvetna om metabola sjukdomar - hur dessa uppkommer och kan motverkas utan medicinska läkemedel. Det är det som är riktigt skrämmande. Därför kan vi med stor sannolikhet anse folkhälsans representanter, med de kunskaper de besitter men håller tyst om, vara cyniska massmördare
 24. Det vi alla har störst anledning att oroa oss för, är att så stor andel av utbildningen går ut på att fastställa sjukdomssymtom och lära sig hur symtomen kan åtgärdas - inte hur den grundäggande sjukdomen skall kunna läkas bort. På detta forum är alla främst intresserade av möjligheten att via kosten ge kroppen möjlighet att själv sköta återhämtningen utan behov av medicinska läkemedel. Exemplen du tar upp, visar skolmedicinens felaktiga inriktning - att låta patienten fortsätta med sin felaktiga livsstil men sätta in medicin till att dölja symtomen. I den framtida läkarutbildningen måste den centrala utbildningen runt metabola sjukdomar tvingas in på de statligt bekostade lärosätena.
 25. Av en av mina kontakter fick jag igår följande två informationsblad som båda funnits i samma informationhäfte som rörde hälsosamt sätt att äta. Det övre exemplet ser jag som ett bra exempel på sansad och korrekt information (möjligen med viss tveksamhet i punkt 3 om påstått problem med smör och ost). Om informationen stannat vid detta vore allt frid och fröjd men när så följande skräckexempel förekommer i samma häfte blir man inte särskilt glad. Hur skall folk veta vem av de två som har rätt? Om Hellénius hänvisar till de 25 % som antas äta LCHF (kött, smör, mer animaliska produkter) är svårt att veta men vi är nog rätt övertygade om att denna professor avser att ge LCHF en känga. Hon vill på allvar att vi skall äta mer vegetabiliskt fett och i stort sett sluta med mejeriprodukter. Vad gäller modern teknik har hon inte informerat sig om att det sedan decennier tillbaka finns utmärkta personvågar, som mycket bra anger andelen fett, muskler, vatten. Förresten anser hon inte vikten vara en särskilt stor riskfaktor att räkna med. Hur ser ni på saken, finns det egentligen någon möjlighet att komma åt dessa medicinare som låter sig köpas av läkemedelsföretagen (Hellénius är en)? I hennes fall rör det sig om av läkemedelsbolag betalt uppdrag att tala för det som kan hålla människor kvar i en någorlunda sjuk kondition till att tvinga på medicin livet ut. Denna reklam för ett företag säger egentligen tillräckligt. Ett obehagligt exempel, där orden läggs i hennes mun av företaget, som inte bara tillverkar statinpreparat till att minska kolesterolproduktionen, utan också från början inrättat och bekostat hennes professur. Av videon framgår tydligt att Mejerinäringen definitivt inte bidragit till hennes professur. En skam att en professor lånar sig till sådant som tas upp i denna video. Hon kan rimligen inte tro på vad hon uttalar sig om. P.S. Inte så märkligt att en representant från svensk skolmedicin agerar som i ovanstående sammanhang. Genomgången utbildning har ju styrts av läkemedelsföretagen, som har intresse av att uteslutande tjäna pengar på patenterade medicinska produkter. Särskilt i ett läge där en läkare mot pengar låtit ett företag lägga orden i munnen vid reklam- eller andra sammanhang, blir det i solidaritetens namn närmast omöjligt att i den övriga läkargärningen förorda ett icke-patenterbart tillskott. Särskilt svårt blir det att rekommendera ett sådant som till en ringa kostnad ger betydande fördelar jämfört med tänkbara kostnadskrävande läkemedel. Exempelvis representerar D3-vitamin och C-vitamin preparat, som vi nästan aldrig hör skolmedicinare i ansvarig ställning nämna, eftersom dessa i hög grad gör att folk kan hålla sig friska utan medicinering, dvs. representera en dålig kundkrets. Det sagda gör t.ex. att Tegnell med kollegor, trots de uppenbara bevisen för fördelarna med nämnda preparat vid Covid-19-smittan, cyniskt kan fortsätta se på när hälften av alla avlidna virussmittade dör på våra äldreboenden - kända för onyttig mat, boende med låg D-vitaminnivå och med hög sannolikhet också låg C-vitaminnivå. En liten förhoppning om klargörande kan möjligen "tänkas" förverkligad genom den nya kommission som riksdagen fattat beslut om. En grupp sakkunniga som skall yttra sig om begångna fel under pandemin hittills. För att knyta ihop säcken med veckopressens och massmedias ansvar för vad som förmedlas om mat och tillskott, inses enligt ovan vilka svårigheter de möter t.ex. i form av en professor med ekonomiska band till ett läkemedelsföretag. Den information som förmedlas blir nödvändigtvis nästan alltid falsk, utan att tidningsredaktionen egentligen bryr sig om att göra minsta kontroll. Hur löser man problemet? Har någon en idé?
×
×
 • Skapa nytt...