Jump to content

Nils Engström

Plusdatamedlem
 • Posts

  2,514
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  102

Everything posted by Nils Engström

 1. Mot den bakgrunden, är det någon som undrar varför: människor frivilligt utsätter sig för vacciner utan att kunna välja vaccintyp inget av vaccinerna som nu erbjuds genomgått normal testperiod och rutin för vacciner alla vacciner i praktiken nödgodkänts? vaccinerna säljs utan att företagen utfärdar minsta garanti skattebetalarna får stå för uppkomna skadeverkningar genom vaccinerna verkningsgraden t.ex. 95% som flertalet producenter anger i relativa tal är direkt missvisande alla billiga läkemedel med bevisad verkan mot Covid-19 förbjudits i Sverige medicinskt ansvariga i Sverige har läpparna totalt förseglade, inför mängden småstudier som tillsammans visar D-vitaminets otvetydigt klara funktion som förebyggande medel mot Covid-19 resp. i fallet att någon med bra D-vitaminstatus smittats, drastiskt minskar sjukdomsförloppets svårighetsgrad eller risken för dödsfall.
 2. Sannolikt har de skenande kostnaderna för vacciner år 2020-2021, redan medfört de genom tiderna största inkomsterna för medicinindustrin. Covid-19 med mutationer utgör alltså en idealisk kassako.
 3. Ja, den mängd information om D-vitaminets (tillsammans med C-vitaminets) oerhört centrala roll inne i varje kroppscells kärna, bl.a. för mitokondriernas energifunktion, verkar Läkemedelsverket och skolmedicinen länge negligerat. Där lever man forfarande kvar i tron att nivån, vid vilken engelska sjukan riskerar uppträda, skulle vara normgivande (med det rent löjeväckande låga 50 nmol/L uppmätt i blodet för 25(OH)D som resultat. Något som flertalet tongivande forskare på området för länge sedan har övergivit. Det verkar som om t.ex. den viktiga autofagin, för vilken D-vitaminet har mycket stor betydelse, vid sidan av övriga funktioner, ligger helt utanför skolmedicinens intresse. Autofagin går går ju ut på att kroppen snabbt skall kunna utnyttja energiinnehållet i materialet från döda celler. I sammanhanget viktigt att påpeka D-vitaminet som aktör för effektiv celldöd (så att ny cellbildning kan ske effektivt i tid för nybildning). Vad gäller blodnivåerna - 25(OH)D) kunde man på Läkemedelsverket ha bekvämat sig till att söka de mängder av studier (PubMed) som bl.a. klargör att ett absolut minimum på blodnivåerna - 25(OH)D ligger på 75 nmol/L. För att undvika vissa sjukdomar talas faktiskt om optimala värden på ända upp till 150 nmol/L. Min senaste blodmätning hamnade på 158 nmol/L vid dagligt intag D3-vitamin på 5000 IE. Nedanstående 15 år långa studie med 10 000 försökspersoner från Tyskland, som jag plottat en kurva på tycks ha gått helt förbi det svenska medicinska etablissemanget. Om man på den denna observationsstudie, som placebogrupp betraktar deltagare som uppvisat Läkemedelsverkets DÖDSNORM (50 nmol/L) så kan alla med 25(OH)D-nivåer på 120 - 160 nmol/L ses som aktiva i jämförelsen. Då kan tveklöst Bradford-Hill-kriterierna med råge anses uppfyllda med 15 års studie på 10 000 deltagare. Den som utökar dagsdosen från Läkemedelsverkets 400 IE till 5000 IE har en trettiofemtedels risk att dö av lungsjukdom. Läser man längst upp på Läkemedelsverkets sid om D-vitamin anges. D-vitamin reglerar kalkbalansen i skelett och tänder. Brist på D-vitamin kan orsaka rakit. D-vitamin är ett av de få vitaminer vi riskerar att få för lite av och vissa grupper kan därför behöva tillskott. Det diskuteras om D-vitaminbrist ökar risken för att smittas av eller få svår covid19-sjukdom, men än finns inte tillräcklig kunskap om så är fallet. Mig förefaller ovanstående, mot bakgrund av de tydliga studier som redan publicerats kring Covid-19 pandemin och exemplet Finland, med en tiondedel så många avlidna per kapita som i Sverige och statligt D-vitamintillskott sedan år 2011 för alla barn upp till 18 års ålder, helt ha negligerats av svensk sjukvård i sin helhet.
 4. Ja, det vi såg på 1940-talet jämfört med nu, ligger i linje med att barnen föds med likartad ämnesomsättning. Större delen av den fetmaepidemi som kan ses världen över, speciellt tydligt i USA, är klart framkallad av felaktig kost med stort växbaserat inslag. Inte minst med icke-mättat fett, som används i flytande form. Nackdelarna i det senare fallet kan mycket väl jämställas med vad den glukosbildande kosten i övrigt medför.
 5. Werlabs vet vilka budskap som attraherar flest kunder! Ett affärsdrivande företag bland andra. De vet att klimatsmart mat bland klimatalarmisterna endast representeras av den växtbaserade.
 6. Begreppet "jojobantning" är ju väl känt. När det gäller skillnaden mellan sätten att gå ner i vikt (via LCHF eller växtbaserad kost), brukar ju LCHF-kritikerna påpeka att fördelarna med den senare kosten jämnar ut sig efter ca. ett år. Existerande studier har visat just detta. I resonemanget ingår då att alltför stor andel studiedeltagare som satts på LCHF-kost successivt återgår till tidigare matvanor med förklaringen att den ketogena kosten skulle uppfattas som ensidig och tråkig. För den som vet vad LCHF innebär är detta ganska oförståeligt. Själv ser jag LCHF bjuda på lyxmat varje dag till lägre eller samma kostnad som den växtbaserade kosten. De oförståeliga för LCHF-entusiasten, särskilt om växlingen till denna kost föranletts av metabola problem (diabetes, fetma etc.) som övervunnits, är att kunna återgå till tidigare olämplig kost. Alltså att medvetet offra hälsan för dåliga vanor (sötsug etc.), Vad gäller det ökade inslaget fett, särskilt det mättade fettet, ger det genom sitt större energiinnehåll dels snabbare mättnadskänsla, dels längre varaktighet. Min 17-18 timmars dagliga fasta ger mig lång tid för aktiviteter av olika slag utan störande krav på avbrott i form av upprepade måltider under dagen. Två måltider av LCHF-typ räcker och kräver inga mellanmål. En kopp te eller kaffe representerar bara en social funktion och krävs eller uppstår inte via hunger. Ja, du vet redan vilken rekommendation som gäller i ditt fall!
 7. 1. Där har du problemet - en vana tvärt emot LCHF! 2. Observera att det finns grader av ketos. 3. Det behöver du inte oroa dig för - kroppen är klyftigare än så. När den uppnått sin idealvikt, så håller den sig där. 4. Du har själv konstaterat vari själva nyckeln till framgång ligger - att äta normalt utan att bli hungrig 5. Den LCHF-vane behöver inte göra något särskilt - bara äta tills den blir mätt - då håller sig vikten normal.
 8. Oavsett bakgrunden till din tidigare övervikt, riskerar du med stor sannolikhet att åter gå upp i vikt, om du närmar dig dina tidigare matvanor. När du säger "äta mer normalt" är det just vad LCHF innebär - att äta normalt, som kroppen eftersträvar dvs. som tillfredsställer bakteriekulturen i mage och tarmar. När det sker mår kroppen som bäst. Ditt LDL hamnar då högre, liksom ditt HDL och samtidigt sjunker ditt triglyceridvärde, som tillsammans med andra metabola förbättringar ger mycket positiva effekter. Du påpekar att du kunnat gå ner i vikt utan att behöva hungra. Det är just ditt högre fettintag som ligger bakom det fenomenet. Höjer du åter andelen glukosbildande inslag i kosten är du snart tillbaka på ruta ett med hungerkänslor etc.. Observera att skolsjukvårdens syn på LDL-nivån i blodet bygger på gamla felaktiga föreställningar (sedan 1950-talet) som nu helt motbevisats. LDL representerar i verkligheten en av kroppens viktigaste komponenter (bygger upp varje ny cell) - inte minst viktigt för immunförsvaret nu i samband med Covid-19 pandemin. Ett gott råd alltså: Låt LCHF i fortsättningen förbli förenat med begreppet att äta normalt.
 9. Det tar sin tid och kräver en rad genombrott under många år!
 10. Det verkligt sorgliga är att skolmedicinen metodiskt utrangerar D-vitaminets "obevisade" roll i sammanhanget. Man tar ständigt till sitt mantra att ingen tillräckligt stor studie utförts, vari jämförelse kunnat göras med hjälp av en tillräckligt stor placebogrupp. I detta fall egentligen en etiskt tvivelaktig metod, som per automatik i en sådan studie dömer vissa människor till döden. Den mängd småstudier som tillsammans belagt D-vitaminets betydelse, uppfyller redan Bradford Hills kriterier och borde istället ha inneburit att man världen över, som i Finland sedan tio år tillbaka, inriktat sig på att främst på äldreboenden och generellt till äldre, administrera eller rekommendera rejäla mängder D-vitamin. Den internationella erfarenheten är just att majoriteten allvarligt smittade och avlidna, finns just i dessa grupper som statistiskt lider av otillräckligt dagligt tillskott D-vitamin, tillsammans med överviktiga, mörkhyade och människor som av olika skäl har täckande klädsel även under sommartid. Vad skolmedicinen i själva verket gör, i sin väntan på "ytterligare bevis" på D-vitaminets fördelar, trots den kunskap som redan finns, är att stillatigande se på när folk avlider - en cynisk effekt av läkemedelsföretagens ovilja att låta billiga naturpreparat konkurrera med inkomstbringande mediciner och vacciner.
 11. Ja, morgonsol Det du beskriver av problem är inte på något sätt unikt. Ditt intresse för orsak och verkan gör dock att du mycket sannolikt - bit för bit själv kommer fram till de bästa lösningarna. Låt tråden leva, du är i en ålder som inte gör dig ensam - det tar tid att göra upp med sig själv och det nya samhället som nu växer fram - inte det lättaste för nutidsmänniskan. Under min ungdomstid på 1940-talet var det mycket lättare. Då fanns oftast en trygg hemmiljö att lita på. Då kavlade svenska folket upp ärmarna för att skapa ett av världens mest framgångsrika industrinationer. Mina minnen av människors psykiska problem var helt annorlunda än nu - innan psykiatrins medicinska preparat tagit greppet över läkare och människor. Min uppfattning är att många problem låter sig lösas via kost, sömn och motion - gärna styrketräning. Genom den bedrövliga fabriksmaten och näringsbristen, ser jag ingen annan lösning för flertalet normalätande till att lösa dagens bristsjukdomar, än genom diverse *kosttillskott exempelvis C-, D- och K2-vitamin, magnesium och några till. Sannolikt har många negativa trender i människors psyken sin or sak i att de flesta lider brist på vitaminer och spårmetaller, som alla behövs för ett väl fungerande psyke. *Det finns stora medicinska forskargrupper i olika länder som i joint venture - mot skolmedicinen - påpekat detta även för den som väl planerar sin kost.
 12. Sniffe ....Nina Teicholz hör alltid till favoriterna - alltid väl värd att avlyssna. I detta fall också. Du har näsa för de rätta personligheterna!
 13. Visst finns en viss genetisk bakgrund till kroppens utveckling men den bör inte överdrivas. Mycket av det som argumenteras runt kroppstyp, är mer fråga om medvetet påverkad utveckling, beroende på sätt att äta, dricka och röra sig. Ingen skall tro att Arnold Schwarzenegger byggde sin kropp enbart på anlag. Han förde från tidig ålder en lång enveten, ambitiös kamp för att bygga muskler med tanke att komma till USA och göra sin karriär där. Han visade ju också vart ambitionen förde honom. Världsmästare i kroppsbyggande, skådespelare och slutligen lyckades han också blev vald till guvernör i Kalifornien. Inte så lätt att bara hänföra till medfödd kroppstyp! Som vår svenske Arne Tammer brukade påpeka på 1940-talet i sin träningsreklam:
 14. 1. Vilken kost har du tillämpat under åren? 2. Hur länge i ketos? 3. Beskriv? 4. Knappast till att hålla kvar "kulan" 5. Med rätt träning är det just kulan som brukar försvinna. Särskilt om träningen fokuserar på muskeluppbyggnad med balans mellan rygg- och magmuskler.
 15. Den tanken får vi aldrig höra skolmedicinarna orda om. Lika skrämmande är att rejäla mängder C-vitamin (4-7 gram) utspridda under dagen inte får tas upp till diskussion av en läkare. Läkemedelsindustrin, som i princip styr skolmedicinen, är metveten om att C-vitaminet representerar tveklöst det främsta näringsämnet av alla. Man gör allt för att diskriminera C-vitaminet - ett ämne fullständigt utan toxisk verkan som, rätt använt, skulle göra en stor mängd läkemedel helt onödiga. Än så länge är läkemedelsföretagen någorlunda tillfreds. P.S Observera att C-vitaminet har en oerhörd betydelse för hjärnans välbefinnande och därmed för psyket. Om i blodet ambulerande andel C-vitamin är i minsta laget (t.ex. i nivåer som *Läkemedelsverket förordar) kommer hjärnan att glupskt ta så mycket den kan i anspråk. Skälet är bl.a. behovet att hålla hjärnan fri från fria radikaler, som annars riskerar att skapa oxidativ stress, som skadar hjärnceller. *De 75 milligrammen per dag bör ökas med faktorn hundra. Då kommer kroppen i samma läge, som för flertalet C-vitaminproducerande djur i samma viktsklass som människan. De producerar i storleksordningen 10 gram dagligen eller vid stress eller början till sjukdomstillstånd 100 gram. Därav det sällsynta att djur blir sjuka (får aldrig hjärtinfarkt och har glatta, fina blodkärl). Experiment med icke-C-vitaminproducerande djur får blodkärlen belagda om de får liten mängd C-vitamin, medan djur som får stora mängder får glatta, fina blodkärl.
 16. Du funderar på om frågeställningen skulle vara tveksam på ett kostforum. Tvärtom är den synnerligen relevant, eftersom kosten har såväl negativ betydelse som positiv för psyket, beroende på vilken kost som är på tapeten. Vad gäller den konventionella "sockerkosten" är fullt klart att den med åren för många har haft negativ betydelse för psyket. Det bedrägliga just med sockret är att dess negativa verkan oftast drar ut på tiden under många år och därför bara märks gradvis. I själva verket är sockret för många att betrakta som ett långsamt verkande gift som i slutändan ofta resulterar i allvarliga sjukdomstillstånd - alla inom det metabola syndromet - där psyket ingår. Sockerbetoendet · Beroendet har en närmast berusande verkan som liknar den som alkohol framkallar (främst via fruktsockret som ingår till hälften i vitt socker). I värsta fall leder detta redan i barnaåldern till: snabb ökning av adrenalinet som ger hyperaktivitet och ångest svårigheter till koncentration minskad funktionell aktivitet minskad inlärningskapacitet som kan påverka skolbetygen ökad risk för asocialt beteende minskad emotionell stabilitet depression övergång, redan i yngre år, till alkoholberoende Under vuxenåldern kan dessa problem allvarligt befästas och leda till depressioner av olika grad. Modern forskning har kunnat visa att socker i maten (som smakförhöjande etc.) i de mängder som konventionell kost motsvarar, innebär rader av negativa effekter. Bland mest iögonenfallande, för den äldre generationen, är de oxidativa effekter som med åren alltmer negativt påverkar hjärnan (utvecklar plack), medverkar till sämre minne med åtföljande kognitiva störningar, som slutligen kan leda till Alzheimers sjukdom. Skälet till att sjukdomssambanden runt sockret, först under senare år kunnat fastställas, har att göra med läkemedelsföretagens ointresse för jämförelser mellan sockerdiet och ketogen kost (överhuvud ointresse för annat än inkomstbringande läkemedel). Studier, som tidigare närmast varit omöjliga att genomföra eller skapa intresse för (resursbrist) har under senare år kunnat ske utan stöd från läkemedelsföretagen. Fördelarna för psyket att växla från konventionell till ketogen kost, är otvetydiga. Vid sidan av fördelarna med kostväxlingen, vad gäller människans metabolism i övrigt, som belagts i rader av välgjorda studier, har också kunnat konstateras hur människans psykiska välbefinnende påverkats (ingår i det metabola syndromet). Det förklaras genom: förbränningen av fett som utgör en renare energiform, som kroppen föredrar. Skälet till att glukos som energimedium medför nackdelar, har att göra med bildningen av fria radikaler vid förbränningen med oxidativa effekter som bl.a. medför ökad risk för skador på hjärncellerna. ketonernas rena energiförbränning vid ketogen kost, som t.ex. LCHF, innefattar parallellt med fettförbränningen att antioxidanter produceras som kraftigt minskar produktionen av fria radikaler (som uppstår i mindre mängd). Skadliga oxidativa processer hindras därmed och också risken för hjärnceller att skadas (visar sig annars med tiden genom uppkomsten av plack i hjärnan som har direkt samband med demenssjukdomar och åldrande). förbättrad hjärnfunktion som anses ske med minst (25%) vid ketogen kost. Detta gäller jämförelsen med glukos som energimedium och omfattar såväl den kognitiva funktionen som kort/långtidsminnet. studier på råttor som visar ökad koncentration av ATP i kroppens ”energifabriker” och i hippocampus. Produktionen av nervceller ger 50 % ökning av minnesfunktionen. Detta bekräftas i studier överensstämma med förbättrat minne hos äldre på ketogen kost. T.o.m lättare demens har helt eller nästan helt kunnat motverkas. ökad mitokondriell funktion – stabila energinivåer under dygnet utan hunger- eller sötsug bättre sömneffekt. Förhållandet djupsömn/remsömn ökas, vilket anse ha stor betydelse för psyket. effektiv migränbehandling och mindre tendens till huvudvärk stabiliserande funktion vid autism och bipolär sjukdom Allmän förbättring av hälsan. En rad kultursjukdomar reduceras eller uppstår aldrig som cancrar, Alzheimers, Parkinson, epilepsi och fettsleversjukdom. Tillsamman kan den ketogena kostens betydelse för skapandet av ett stabilt psyke inte nog poängteras. Så nog platsar din tråd morgonsol mycket väl på detta forum!
 17. vad gäller klimatsmart mat, är tyvärr det du visar upp, något vi får räkna med - nu och i framtiden. Något stöd från stat eller skolmedicin som motverkar kost som ger metabolt syndrom, till kostnader för såväl den enskilde som samhället, kan vi aldrig räkna med. Intresse saknas.
 18. Ofta talas det om naturen och arvsanlagen som orättvisa - "vissa kan äta hur de vill, andra måste disciplinerat vakta på vad de äter". Om jag tittar på gamla klassfoton från 1940-talet, fanns nästan ingen som då var överviktig - alla hade normal kroppskonstitution. Vilken kost var förhärskande - ja inte var den övervägande växtbaserad. Dagens överviktiga, barn eller vuxna, kan på en generation knappast hävisa till att arvsanlagen för fetma skulle ha tagit över så till den grad som brukar antydas. Från min skoltid kan jag egentligen inte påminna mig annat än någon enstaka kamrat i någon klass, som kom från veganhem. Kikar man numera på barnens eller barnbarnens klassfoton, är var tredje klasskamrat fetlagd (1960-80-talen och senare). Andelen människor ökar, som felaktigt förfäktar den ensidigt växtbaserade kosten vara mest nyttig och dessutom klimatsmart. Statistiken visar tydligt att fetman börjat ta över i alltför mångas liv. I Covid-19 tider är risken för allvarlig smitta och förlopp resp. frekvensen dödsfall dessutom mångdubbelt högre bland överviktiga. Vi vet att fettbaserad kost sällan bidrar till fetma. Var ligger den verkliga orsaken? Sannolikt på den bakteriekultur som den osunda kosten tvingat kroppen att anpassa sig till. Många matallergier och överkänslighet för t.ex. mejeriprodukter (också vanligt hos många invandrargrupper ovana vid mjölkprodukter) ligger just på bakteriekulturen i mage och tarmar. Lösning: Transplantera rätt bakteriekultur till tarmarna - antingen direkt eller genom successiv ändring av kosten i rätt riktning, vilket återställer den rätta kulturen.
 19. Så långt undrar jag om någon i Sveriges regering orkar tänka. Det räcker nog med att de konsulterar någon "specialist" på Karolinska sjukhuset eller lyssnat av någon kostrådgivare, som fått för sig att animalisk kost skulle vara skadlig för klimatet.
 20. Problemet som vanligt: I det som kommer fram i texten sägs i stort sett INGENTING! Typiskt när alla inblandade baserar struntpratet på ett minimum av kunskap och saknar vilja eller förmåga skaffa sig den. Vad som döljer sig bakom uttalandena förefaller vara en linje som leder till mer växtbaserad kost. Har någon avvikande åsikt?
 21. Tack Sniffe - Den tyske neurologen Frank Heppner, tidigare helt okänd för mig, visade sig vara utomordentligt intressant. Hans huvudsakliga yrkesmässiga intresse i samband med Covid-19 viruset, är naturligtvis dess påverkan på nervsystemet. Han visar att problemen, vid stora virusangrepp (typ efter en kväll i goda vänners lag, där en eller fler vid bordet är smittsamma). Risken för andningsstörningar längre fram, är inte bara beroende på cellskador i lungorna, utan genom i tidigare (under några dagar förmodar jag) uppkomna neurologiska skador i hjärnan, som styr andningen. Skador som immunförsvarets direktförsvar inte klarat att helt motverka. Underförstått att en viss andel virus hunnit infiltrera sig och passera cellmembranet in i cellernas kärnor. Där klarar inte direktförsvaret att gå till angrepp. Då finns bara att vänta någon vecka på immunceller som hunnit utbildas till att känna igen bovarna och kan förgöra dessa, även om de finns inne i cellerna. Heppner betonar att inflammatoriska skador i cellerna (framför allt i hjärnan) ligger bakom många problem. Han förtydligar att hjärnans stora energibehov, gör det extra problematiskt, om virus fått möjlighet att göra intrång (passerat cellmembranet) och påverkar mitokondrierna (cellernas energisystem). T.ex. de delar som påverkar smak och luktsinne. Förklaringen till långtidsproblem månadtals efter Covid-19 smitta. Ovanstående utgör en del av förklaringen till hjärnans normalt ständiga glupskhet i att dra till sig av kroppens C-vitaminer (störst koncentration av dessa i hjärnan) - behovet av antioxidanter. C-vitaminet har dels central funktion för mitokondriernas funktion inne i cellen, dels som antioxidant i blodet till att hindra inflammationshärdar i kroppen att uppstå eller släcka. Vid "sockerkost" särskilt av betydelse, eftersom stort överskott av fria radikaler då bildas vid förbränning av glukos i hjärnan. Saknas tillräckligt med antioxidanter, uppstår oxidativ stress och risk för cellförstörelse som kan påverka andningen och diverse andra av kroppens funktioner t.ex. den kognitiva förmågan och minnet. Vid ketos minskar andelen fria radikaler och dessutom skapas extra antioxidanter som neutraliserar dessa. Detta och en stor tillgång på C-vitamin gör situationen extra fördelaktig för den som äter ketogen kost typ LCHF i dess strikta form. Med tanke på C- och D-vitaminernas betydelse för att hålla cellerna friska och hålla stånd mot den oxidativa stressen via fria radikaler och därav inducerad inflammation (återigen viktigt i hjärnan), är märkligt att svensk skolmedicin håller närmast dödstyst om detta. Vid virusangreppet är just den oxidativa stressen ett av de viktiga fenomenen att motverka, inte minst i hjärnan. En stor tillförsel av antioxidanten C-vitamin i förebyggande syfte och likaså D-vitamin i långt större mängd än den Läkemedelsverket förordar är alltså viktiga, så att kroppen har en reserv att ta av om fienden angriper. Detta har man i Finland (lägst antal avlidna i Covid-19 i Europa), England (med fri distibution av D-vitamin till äldreboenden etc.) och Irland som medicinskt/politiskt officiellt gått ut med till befolkningen - varför inte i Sverige. Här betonas i stället det olagliga i att påstå C- och D-vitamin ha förebyggande funktion - det som i rader av studier verkligen bevisats tveklöst ha förebyggande betydelse. Just vad Annika Dahlqvist råkade ut för när en journalist på expressen (Anna Bäsén) anmälde henne för att ha rekommenderat C-vitamin som ett steg i riktning förebyggande åtgärd inför en eventuell Covid-19 smitta. Annika Dahlqvist valde då att, istället för att behöva ta sig tid till att gå i försvarsställning, avsäga sig sin läkarlegitimation. Vi kan vara glada över att ha Annika Dahlqvist, som exempel på integritet, intellektuell styrka och förmåga att säga sanningen till gagn för patienterna.
 22. Bl.a inuiterna visar hur långt man skulle kunna driva upp D-vitaminnivåerna via födan, även i modern tid. Uppåt 70 nmol/L ligger nära nivån som finländare och irländare anser vara optimalt (80 nmol/L) - underförstått att eftersträva i en befolkning. Dessa nivåer är dock inte optimala i de sammanhang där virus eller bakterier angriper kroppen. Kurvan härunder, enligt en tysk 15 år lång studie på 10000 personer, visar klart att högre daglig tillförsel av D3-vitamin (i storleksordningen 5000 IE per dag) ger immunförsvaret avsevärt bättre motståndskraft. 70 nmol/L kalcidiol ger visserligen högre skydd än det som Läkemedelsverkets norm säger (50 nmol/L), som motsvarar 400 IE D3-vitamin per dag men det är med förvåning (kanske inte) att skolmedicinen inte anammat den serie av klara forskningsresultat som finns till att höja normen, Irländarna har på ett hittills föredömligt medicinskt/politiskt sätt tagit upp Finlands unika joint venture mellan medicinare och regering (år 2011 D-vitamin upp till 18 års ålder) och dessutom engelsmännens gratis distribution av D-vitamin till vissa särskilt utsatta (bl.a. på äldreboenden). Såväl finnar, som under tio år medvetandegjorts om D-vitaminets stora betydelse och engelsmän, nu också irländarna och deras medicinare och politiker har i princip gått emot skolmedicinens tröghet, när det gäller användningen av annat än medicin. Finnarnas 138 avlidna per miljon invånare är lägst i Europa och det är en skam för svensk skolmedicin att inte inse finnarnas nu nära tio gånger lägre dödstal under Covid-19 pandemin, ha ett starkt samband med deras D-vitaminpolitik kontra den obefintliga förskrivningen av D-vitamin till människor på svenska äldreboenden. När Tegnell hänvisar till att Sveriges medeltal vad gäller D-vitamin, efter mätningar på befolkningen, är tillfredsställande, glömmer han medvetet inneboende på äldreboenden. Även om professor Gisslén medger att låga D-vitaminnivåer på äldre ofta konstaterats, tycks intresset i Sverige att rätta till problemet ligga på nollpunkten. Är agendan styrd av Läkemedelsföretagen med våra läkare som lydiga verktyg? Hur kommer det sig annars att trögheten, när det gäller tillämpningen av nya forskningsresultat på områden som kolesterol, vitaminer, spårmetaller etc. är så djupt rotad? Annika Dahlqvists ärende i Socialstyrelsen (risk för indragen läkarlegitimationen) är bara ett exempel. Det tog två år för sakkunniga att konstatera, det korrekta i det som vetenskapligt fanns klart redovisat redan två decennier tidigare - det som genom Annika Dahlqvist lagt grunden för LCHF-kostens utveckling. Inte nog med detta, som hände för några år sedan, nyligen kom Anna Bäsén, journalist på Expressen på att anklaga Annika Dahlqvist för att ha rekommenderat just C-vitamin som förebyggande inför eventuell Covid-19 smitta. Eftersom angreppet än en gång var avsett som skäl för indragning av Annika Dahlqvists läkarlegitimation, gjorde hon slag i saken och begärde själv att legitimationen skulle dras in. Vilken kvinna !!! Vilken integritet och styrka hon besitter!!! Vi kan vara glada över att sådana fina exempel finns i landet!
 23. Oavsett vad en del människor fortfarande tror, t.ex. att jorden måste vara platt struntar den i det och snurrar klotformad vidare 360 grader varje dygn. Alltmer börjar man inse att vetenskapligt grundade fakta, i varje fall ofta under lång tidsperiod får allt mindre betydelse, när de stora resurserna sätts in för att motverka sanningen. Förr eller senare vinner visserligen sanningen men för det krävs att kapitalet inte längre känns meningfullt att satsa vidare. Underförstått när bluffen inte längre lönar sig och det kan ta många decennier. Läkemedelsföretagen representerar några av samhällets viktigaste ekonomiska spelare, som har visat sig kunna gå mycket långt i profitens namn. Min uppfattning är att dessa företag cyniskt gör allt för att samverka med matvaruindustrin resp. veganrörelsen för att t.ex. hävda växtbaserat fett vara överlägset det animaliska, mättade fettet. Detta är fortfarande grunden till att den historiskt mest lönsamma produktionen av "läkemedel" (statiner) med sin 1,1% riskminskande effekt (för hjärtinfakt med rader av allvarliga biverkningar) kan fortsätta att administreras för människor livet ut. Tvärt emot sanningen om fettet (kolesterlolmyten), fortsätter läkemedelsföretagen, med skolmedicinens medverken och intensiv lobbyverksamhet, att kväva sanningen. Ett av de mest allvarliga fenomenen i sammanhanget är att läkemedel tillåts säljas med en varubeteckning, som för varuhandeln i övrigt skulle betecknas som falsk, med risken att kräva domstolsförfarande för godkännande. Om t.ex. en solskyddskräm i reklamen skulle sägas minska viss risk med t.ex. 1,1%, skulle försäljningen gå dåligt. Om reklammakarna kommer på att minskningen av risksiffran med matematiskt korrekt metod kunde ökas till 36 eller kanske 95%, skulle krämen sannolikt säljas med god förtjänst. Om det i efterhand visar sig att den senare effekten beräknats i relativa, istället för absoluta tal, skulle flertalet köpare sannolikt anse sig lurade och företaget riskera hamna i domstol. För läkemedelsföretagen finns inga problem, vare sig vid försäljningen av statiner eller vacciner (de senare med absolutsiffran under 1 % som i relativa tal presenteras ha 95% säkerhet). Som det förefaller, ställs tydligen inga krav på att den procentuella effektiviteten/riskminskningen, om den anges i relativa tal måste betecknas som just relativa (t.ex. finstilt efter siffran). Se nedan: P.S. Om någon skulle ta sig tid att tabellera de mest sålda läkemedlen med avseende på verkningsgrad/riskminskning angivna i absoluta procenttal, kan man sannolikt räkna med att flertalet skulle hamna under 10-procentsnivån. Räknar man in de biverkningar som läkemedlen ger, inses varför man i USA anser läkemedlen utgöra bland de vanligaste orsakerna till förtida död.
 24. Det värsta är att information av detta slag ofta produceras i organisationer med hög medicinsk status och får därför stort förtroende.
 25. Har man några tusen timmars plöjning av Internet bakom sig, som många på forumet har, bl.a. innefattande vad som sägs om olika koster, har man vanligen slutat förvånas över all felinfo som ständigt möter i parti och minut. Nedan ett av de ofta likalydande - i detta fall via dietister vid University of Chicago Medicine som tillåts yttra sig med vissa påståenden utan minsta relevans - en slags dietisters inlärda pladdrande. bl.a. påpekas: Ketogen diet: Vilka är riskerna? Mode-dieter kommer ofta med stora löften om viktminskning och optimal hälsa, men med vilka risker? Dietister vid University of Chicago Medicine säger år 2019 att den ketogena kosten, som har blivit populär under de senaste åren, är extremt strikt och svår att underhålla. Vad är ketodieten? Rachel Kleinman, klinisk dietist, sa att ketodieten används främst för att hantera krampanfall hos barn med epilepsi. Forskning om kostens effektivitet vid behandling av fetma eller diabetes är begränsad. Vad är ketos? Ketos är en metabolisk anpassning så att kroppen kan överleva under en period av svält. Din kropp kommer att bryta ner ketonkroppar, en typ av bränsle som levern producerar av fett, istället för socker eller glukos från kolhydrater. För att uppnå ketos, kräver kosten att du äter 75 procent av dina kalorier från fett, jämfört med 20-35 procent normalt. Det kräver också 5 procent kalorier från kolhydrater, cirka 20-50 gram per dag och 15 procent kalorier från protein. Kleinman sa att det tar ungefär 72 timmar för ketos att uppstå. "Det är egentligen en allt eller inget diet", sade Kleinman. Människor som följer keto-kosten bör äta mat som fet fisk, ägg, mejeri, kött, smör, oljor, nötter, frön och lågkolhydratgrönsaker. "Fettbomber" som osötad choklad eller kokosnötolja kan hjälpa människor att nå sina dagliga mål för fettintag. Keto-kompatibla livsmedel som rött kött och nötter kan vara kostsamma, sade Kleinman. Keto-märkta produkter som ketokaffe och andra kompletterande produkter är också både kostsamma och onödiga. Är ketodieten hälsosam? Wellness-dietist Mary Condon, sa att ketodieten kan leda till viktminskning och lägre blodsocker, men det är bare en kvick-fix. Ofta är det inte hållbart. Ofta kan viktökning komma tillbaka och du får mer än vad du förlorade, säger Condon. Condon sa att du alltid bör rådfråga din läkare innan du börjar med en ny diet. Vilka är farorna med ketodieten? Om du använder diabetesläkemedel som orsakar lågt blodsocker kan dessa läkemedel behöva justeras inom några dagar, säger Condon. Det finns hjärtfriska fettkällor, men om personen inte är utbildad om hjärtfriska fettkällor, kan de konsumera alltför stora mängder mättade fetter som kan öka risken för hjärtsjukdomar", säger Condon. Är ketodieten säker? Ketodieten kan orsaka lågt blodtryck, njursten, förstoppning, näringsbrist och ökad risk för hjärtsjukdom. Stränga dieter som keto kan också orsaka social isolering eller oordning. Keto är inte säker för personer med vissa tillstånd som involverar bukspottkörteln, levern, sköldkörteln eller gallblåsan. Kleinman sa att någon ny på ketodieten också kan uppleva det som kallas "ketoinfluensa" med symtom som magbesvär, yrsel, minskad energi och humörsvängningar orsakade av att din kropp anpassar sig till ketos. Är ketodieten dålig för dig? Både Condon och Kleinman sa att de inte skulle rekommendera ketodieten till sina patienter eftersom den i slutändan inte är realistisk eller hållbar. Kosten begränsar färsk frukt och grönsaker, fullkorn och mejeriprodukter med låg fetthalt som kan hjälpa till med långvarig viktminskning och hälsa. "Det finns inte en diet som är bra för alla", sa Kleinman. "Gör din forskning, kontakta en dietist, diskutera med din läkare och se till att du är säker." Ring hälso- och näringsexperterna...för att diskutera näringsrådgivningsprogram som erbjuds för att tillgodose dina personliga behov. ... Ät en hälsosam kost - En kost rik på frukt, grönsaker, fullkorn och mejeriprodukter med låg fetthalt kan bidra till att sänka blodtrycket. Minska ditt saltintag - När du blir äldre blir kroppen och blodtrycket känsligare för salt. En diet med lågt saltinnehåll, som DASH-dieten, kan hjälpa till att sänka ditt blodtryck... _____________________ Visserligen är var och en av oss att betrakta som ad hoc-exempel men vissa av våra erfarenheter är ganska likartade och avviker vanligen diametralt från de beskrivningar som florerar på nätet. Vanligt efter växling till LCHF-kost är normalisering av vikt, blodtryck, blodsocker, CRP, lipidprofil och en rad andra positiva fenomen, som helt kommer bort i hanteringen - speciellt om inspirationen av ett yttrande, runt annan kost än den veganska, läggs i munnen på de mindre insatta med huvudintresset inriktat på växtbaserad kost. Är någon förvånad?
×
×
 • Create New...