Gå till innehåll

Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  2 027
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  60

Allt postat av Nils Engström

 1. 1. En förhoppning att kunna uppnå men min avsikt var närmast att entusiasmera dig till de stordåd som jag förstår du har potential till men som kräver lite extra ambition. 2. För min del mycket enkelt. Med LCHF i grunden och med snart tre års upplevelser av ständig förbättring av kropp och psyke, vore konstigt annars. Bara nöja mig med det, vore inte bara otacksamt mot entusiasterna inom forskningen och er inspiratörer runt omkring som visat vägen, utan också mot mig själv. Trots att jag redan konstaterat att den del av livsstilsförändringen som kosten utgör, har allra störst betydelse, inser jag att effekten av återupptagen daglig fysisk träning blir som grädde på moset. Redan har jag sett att LCHF-kosten utgör en utmärkt bas för ytterligare förbättringar genom träning. Dagligen ser jag tecken på positiva förändringar som: Distinkt mjukhet/hårdhet i muskulaturen beroende på stundens krav Bättre fysisk kondition (bl.a. lägre puls vid samma energiutveckling) Ytterligare några snäpp högre grad av vakenhet under dagtid Skärpt kognitiv förmåga vid studier av komplexa samband Bättre pedagogisk förmåga till att entusiasmera min omgivning Ökat intresse för nya sidoområden som kost/träning lett mig in på Egentligen är jag förvånad över att jag inte själv i yngre år, som flertalet av er på forumet, brytt mig mer om att skaffa mig annan typ av kunskap än den rent medicinska. Som Lars Bern helt korrekt påpekar, om läkarnas utbildning - den saknar allt om Hippokrates grundteser i vilka kosten betraktas som den främsta medicinen. Skälet till detta ligger också bakom folkhälsomyndighetens totala tystnad om hur C- och D-vitamin positivt påverkar risken för sjuklighet vid virusinfektioner och hur betydande kosttillskott med nämnda vitaminer skulle ha förhindrat svåra infektioner som nu krävt intensivvård och tusentals svenska liv helt i onödan. Varför inte en enda politiker orkat sätta sig in i fakta och insett den ekonomiska hämsko på skolmedicinens representanter som läkemedelsföretagen utövar är en gåta och samtidigt skam för vårt samhälle. Det hade i ett tidigt Covid-19-skede räckt med en enda central order till alla svenska äldreboenden med att tillföra C- och D3-vitamin dagligen till alla och vi skulle sannolikt haft mindre än hälften så många dödsfall genom Covid-19. Med rätt kost skulle ytterligare många liv ha sparats. Som Lars Bern i sin utmärkta bok "Den metabola pandemin" påpekar: - Vi måste själva ta befälet över vår hälsa. För att kunna göra det måste vi själva skaffa oss lämplig kunskap Underförstått att inte sätta vår tillit till den delen av skolmedicinen som slentrianmässigt med läkemedel ersätter sund kunskap om metabolismen - den som forumets medlemmar sätter en ära i att tillämpa - ett föredöme som jag dragit nytta av i min egen strävan.
 2. När Lustig och Malhotra diskuterar kan budskapet inte missas utom av en kategori - skolmedicinarna. Det kommer tydligt fram i denna diskussion. Man ser hur kosten kan knytas till Covid-19 (sockret). Vilka skulle bättre kunna ta fram detta än dessa två. Varför får vi aldrig höra folkhälsan säga ett enda ord i frågan????
 3. Funderade gjorde också jag - men när min självalda neddragning av träning under ca. två år var över (som du, hade jag då använt min kropp som experimentobjekt), fanns ingen återvändo. Jag hade ju redan via mina 45 blodprover vid jultid 2019 fått bevisat att ni alla på forumet hade rätt i detalj - att enbart kosten har en dramatisk effekt (som belägg har ju alla mina tre mediciner genom LCHF kunnat sättas ut). Som flertalet av forumets medlemmar med lång LCHF-erfarenhet, baserade jag min kostväxling på några hundra timmars genomgång av forskning, videor etc. som några av våra vänner på avstånd står bakom och kostdoktorn refererade till: Vid årskiftet 2019 återkopplade jag till stunden (september 2017) då jag slog näven i bordet och på en sekund beslöt växla till LCHF-kost. Min tanke var att kunna återgå till träningscykeln på liknande sätt. Dock gick detta inte lika snabbt som vid LCHF-starten, trots då långt över tusen timmars studietid och hög ambition att se hur långt den fysiska träningen kunde ta mig. Det mentala problemet (att bryta lättjan framför studiedatorn) löste jag genom att först ta mig tid till studier runt senast kända principer för effektiv träning. Därav samlade jag idematerial till ett program för muskelåtervinningen. Ja en del av er har sett mitt protokoll och att jag även använder cykeln till träning av överkroppen. Detta via träningsband i olika hårdhetsgrad - fungerar fortfarande utmärkt. Som vid LCHF-starten 2017 med er på forumet och också den oförännelige LCHF-fantasten Lars Bern som inspirationskälla, hade jag nu också ett eget fullt färdigt träningsprotokoll att testa. Med denna träningsform som datatekniskt, enkelt tillåter mig successivt allt större tröghetsmoment, räknar jag med drygt ett år till att återvinna tidigare muskelbyggnad. Det kan ta längre tid än så med tanke på min ålderskategori (lättare att förlora muskler än det tidskrävande att bygga nya). Gammal man gör så gott han kan! Sammanfattat om t.ex. ambitionen ligger på mer avancerad styrketräning: kika på den eventuella forskning som du ännu inte känner till välj den form som bäst passar dig sammanfatta i skrift utforma ett tydligt protokoll med anvisning om mätform som anger träningseffekt (välj att inte testa för ofta - annars kan besvikelsen minska ambitionen efter en alltför liten förbättring t.ex. med bara en veckas testintervall). Sannolikt är det lämpligt att göra en jämförelse med samma lyftrutin efter 3-4 veckors intervall (det betyder naturligtvis inte att man under träningsmånaden inte varierar med olika lyftrutiner). Återhämtningen kan t.ex. mätas i form av tidsbehovet för samma övning eller mätning av återhämtningen av pulsen efter en eller två minuter, möjligen att också utgå från kroppstemperaturen vid lyftrutinens slut och efter viss tid. Du har säkert egna tankar om saken. Med den typen av förberedelser som jag skissat på, kan i varje fall inte jag klara av att bara vara nyfiken - inte testa av mig själv utformade tränings/rapportrutiner. Kör på oavsett magrutorna - de kommer så småningom. Om ambitionen finns, kan underverk ibland ske på ganska kort tid -MIRAKLER brukar dröja!
 4. 1. Dina mätningar stämmer dåligt med långtidsvärdena du tidigare hade (kalibrering?). 2. Så kan det vara men "skadan" är sannolikt bara tillfällig, i varje fall för de flesta, någorlunda friska. Annars skulle jag, efter 12 år på Metformin nära 90-årsåldern aldrig kunnat uppvisa nedanstående värden efter att ha inlett min LCHF-kost och satt ut medicineringen kort efter start (även statiner och blodtrycksmedicin): Det bör påpekas att mina fastevärden, som tagits på morgonen, såg relativt bra ut redan vid LCHF-starten efter att ingen sockerartig mat intagits något dygn tidigare. Ett sätt för mig att testa bukspottkörtelns kondition, även för glukos från levern. P.S. Varför får vi aldrig ett enda ord från Hegnell och Co om tillståndet hos våra äldre på äldreboenden med glukosdata, C- och D-vitaninnivåer resp. den undermåliga kostens betydelse för de döda bland åldringarna där, resp. jämförande data på de överlevande. Av alla 70-plussare som avlidit har över hälften varit inlagda på äldreboenden - ställen avsedda att skydda och vårda patienterna inte smitta ner dem.
 5. 1. I vissa fall ja - men om man t.ex. ser till den ökade koldioxidhalten, kan direkt påstås att den inneburit miljontals människors räddning från svält, eftersom jordarnas skördar under tiden blivit många gånger större. 2. Granskningen (1) är en viktig positiv observation. Tidigare har den största oron för massvält hos klimatforskarna relaterats till kallare klimat. 3. Med hänsyn till (1) och (2) förefaller tveksamt dels om nackdelarna med lägre koldioxidhalt är något att eftersträva, dels om det finns något som tyder på att människan har minsta möjlighet att påverka klimatet. Mycket talar för att växlingar i klimatet som historiskt förekommit, visar att huvuddelen av det som kan observeras har naturliga orsaker. Intressant skall bli att observera hur kommande aktivitetsförändringar i solen kommer att påverka klimatet. Mycket mer intressant än det mesta som sammanfattats av IPCC under senare år är denna sammanfattning i videoform: En utmarkt, mycket saklig genomgång (med utmärkta referenser för den som läser boken som refereras). En god hjälp för den som efterstävar en balanserad bild av verkligheten och avvikelserna från den som presenteras genom klimatmodeller och IPCC:s tolkning av dessa. Rekommenderad läsning inte minst för alla som med oro för framtiden tagit del av klimatalarmisternas tongivande argument.
 6. Bra exempel på hur fiffigt man kan använda tröghetsmomentet i den egna kroppsvikten med enbart kroppen som träningsredskap. "inte orkar mer..." representerar själva grundkonceptet för alla former av träning - att pressa kroppen - helst till svettning. En träningssession utan behov av avslutande dusch ger sällan annat än underhållande effekt dvs. man behåller då den fysiska nivå man hade före träningen. Det låter på dig att du tar ut svängarna ordentligt. Om du med en månads intervall mäter skillnaden i puls direkt efter träningen och en minut senare, så får du en bra bild av din återhämtning. Din successiva konditionsförbättring, efter jämförelsen mellan två på varandra följande mätningar vid varje månadsintervall, är intressant. För egen del vill jag ha någon form av återhämtningsdata i numeriska termer för att se om träningen behöver skärpas eller fortgår med tillräcklig intensitet enlig planerna. P.S. Problemet som jag ser det, är att all träning står och faller med kontinuiteten. Det är därför jag anser hemmaträningen som viktig, eftersom den inte är beroende av besök på gym eller väder och vind i naturen. Som Arne Tammer brukade göra reklam för med sitt träningsprogram på 1940-50-talen: "...ge mig en kvart om dagen och jag skall ge dig en ny kropp..." Det ligger mycket i den slogan... P.S. Den som inte får regelbunden bekräftelse på positiva effekter av träningen, får i längden svårt att hålla träningsambitionen på topp, dvs. hålla fast vid den nödvändiga regelbundna träningen och att successivt öka intensitet/motstånd/tröghet alt. längden på varje träningssession. Så... ett gott råd... för att hålla ambitionen på topp - testa träningsresultatet med jämna mellanrum!
 7. På det viset kommer du att hamna suveränt bra när du blir äldre. Vad jag konstaterat är att den gamla frasen: "Det är aldrig försent att börja..." faktiskt har förverkligats i mitt fall. Visserligen har jag tidigare i livet aldrig varit något träningsfreak men nu börjar jag faktiskt tendera åt det hållet. Delvis beror det på att jag har kvar min gamla träningscykel, som visar sig mycket väl lämpad för ändamålet i högre ålder. Genom att alla datoriserade träningsparametrar finns lättillgängliga i tydliga bildfönster, kan jag snabbt överföra dessa till en blankett som gör det lätt att hålla koll på min utveckling och jämförelsen med familjen i övrigt: Korresponderande siffror i marginalen används för tilläggsinfo, som blodtryck, temperatur, syrgasmättnad, kosttillskott etc. som kan påverka eller ge god information om förbättringar (eller tillfälliga försämringar) i träningsresultatet resp. medverkande faktorer. Det visar sig lämpligt att inte göra några detaljerade resultatanalyser med mindre än en månads intervall - de verkligt tydliga effekterna synliggörs först då. För att få jämförbara återhämtningssiffror bör man vara noga med att på träningsdag 28 tillämpa samma träningsprogram som under dag ett. Eftersom fler än ett träningsprogram kommer till användning under en månad, kan man lämpligen variera typen av program som man vill jämföra graden av återhämtning med. Dessutom tillse att träningstid, tröghetsinställningar och pedalrotation är identiska för bägge jämförelsesessioner. Läkarnas tendens att skriva ut blodtrycksmedicin i tid och otid är ett elände. Dels verkar det inte som om dagens läkare (specialistläkarna förhoppningsvis undantagna) fortbildar sig tillräckligt, dels inte vill tillägna sig kunskap som möjliggör läkemedelsfri terapi, t.ex. kost- resp. tillskottsrelaterad terapi. Då gäller de egna initiativen som i ditt fall. Vad gäller dina 45 minuters promenad i det fria kan de aldrig vara fel. Som du kanske observerade i trådstarten, har kanadensarna i studier konstaterat att en minuts hårdträning motsvarar 45 minuters träning i måttlig takt. Den senare motsvarar i sin tur sannolikt många timmars promenad. Ditt eget träningsprogram om det är tillräckligt hårt, ger sannolikt liknande skillnad i effektivitet. Hårdträning i intervallformen dock inget man ägnar sig åt, om man är otränad. Hjärtligt väkommen till forumet förresten!
 8. Eftersom hjärtinfarkt hör till de allra mest högfrekventa orsakerna till problem med dödsfall som följd (i varje fall i högre åldrar), ville jag med tråden nu lyfta just kombinationen LCHF-kost/träning. Inte just träning med träningscykel, som i min ålder i hemmiljön och av ren praktiska skäl råkar passa mig bäst, utan TRÄNING ÖVERHUVUDTAGET. För att överföra tankar runt fysiologisk träning är dock enklast att utgå från någon form, som medger klar dokumentation av använda träningsparametrar, som kan jämföras med varandra under träningsförloppet vecko- eller månadsvis. För flertalet av oss lär träning som inriktas på det kardiovaskulära systemet vara särskilt viktig, den som företrädesvis sker under eftermiddags- och kvällstid. Den medvetna bromsningen av min egen fysiska träning undet drygt två års tid, efter att jag inlett min LCHF-bana, var enbart avsedd till att isolerat visa kostens betydelse. Min kropp fick fungera som testobjekt. Resultaten , i varje fall för egen del, har klart belagt att enbart kosten i form av LCHF har mycket stor betydelse för framgång. Som jag ser saken, nu när jag återupptagit träningen, ligger främst övergången från anaerob till aerob träning bakom de positiva effekterna - alltså att energiutbytet genom LCHF, främst sker via förbränningen av fett - till den åtgår syrgas. Vad träningen då går ut på, är bl.a. att förbättra kroppscellernas förmåga att ta upp och effektivt använda syrgas och också att öka syrgasmättnaden i blodet - inte minst viktigt i Covid-19-sammanhang. Vid sidan av LCHF-kosten representerar den fysiska träningen ett praktiskt sätt att hålla kropp och psyke i topp. Om man studerar resultaten av olika former av fysisk träning ser man uppgifter om effekter som vid kontinerlig träning talar för: ▲ Ökning av den kardiovaskulära och aeroba konditionen som innebär upp till 55% minskning av hjärtinfarkt ▼ Minskning av risken för cancer med 20% ▼ Minskning av risken för diabetes med nära 60% ▲ Ökning av styrkan i alla kroppens muskler ▲ Ökning av syrgasmängden som kroppen kan ta upp (gäller även syrgasmättnaden i blodet) ▲ Ökning av kroppens generella energinivå ▼ Effektiv reglering av andelen kroppsfett på en sund nivå ▲ Förbättring av hjärnans förmåga och neurologiska funktioner i övrigt Mycket talar alltså för kroppens behov av träning men att förutsättningen för optimalt resultat i generell mening (inte nödvändigtvis till att vinna rekord på hundra meters löpning) förefaller ligga på typen av kost. Oavsett om man redan är igång med ett träningsprogram och formen är bra, gör en rätt utformad träningsmodell att man relativt enkelt och behagligt kan uppnå en förbättrad konditionsnivå och muskelstyrka. Det går alltså att träna sig till en successivt ännu friskare kropp än den som enbart LCHF-kosten medför. För att ambitionen att hålla fast vid kontinuiteten i träningen inte skall falna, bör man tillämpa någon form av övervakningssystem, som kvantifierar framstegen. Vad som tilltalar mig med träningscykel, är att man datatekniskt, successivt kan relatera träningens parametrar under- och efter träningen genom enkel registrering av viktig information som: träningstid simulerad vägsträcka hastighet kaloriförbrukning per timme relativ arbetsbelastning genomsnittlig rotationshastighet på pedalerna belastningsmotstånd och graden av återhämtning (enklast genom att se hur pulsen går ner under en minut efter träningen) Vid andra träningsformer får man dokumentera framstegen på annat sätt, bara fantasin sätter gränserna. Med risk att uppfattas som pryltokig, bör framhållas att det minimum av mätverktyg som var och en bör hålla sig med, för att kunna följa kroppens konditionsutveckling är: blodtrycksmätare örontermometer pulsoximeter personvåg (gärna med mätning av andel muskler, fett och vätska) (för oss ketosintesserade någon form av mätare av ketosnivån t.ex. KETONIX) Träna just benmusklerna - varför är det så viktigt? Många frågar sig varför benmusklerna råkar vara så intressanta att träna, vad det har med den kardiovaskulära träningen att göra och varför den aeroba träningen har sådana fördelar? Ser man människans utveckling under jägartiden, kan man se varför benmusklernas utveckling hade så stor betydelse - kravet på att dagligen tillryggalägga stora avstånd i sökandet efter bytesdjur. Ser man på de muskelgrupper i benen som krävs för god funktion och uthållighet finns verkligen anledning att bli imponerad: Vastus medialis: Det här är en quadriceps-muskel som ligger i framsidan av låret. Det hjälper till att stabilisera patella (knäskålen) och förlänger benet vid knäet. Rectus femoris: En av quadriceps-musklerna, detta är den enda muskeln som är ansvarig för att böja höften. Den sträcker sig också och lyfter knäet och böjer låret Vastus lateralis: Ligger på sidan av det övre låret, den här muskeln sträcker sig underbenet och hjälper till med att resa kroppen rakt upp från en hukande position. Semitendinosus: Denna hamstringsmuskel ligger på baksidan av låret. Det hjälper till att böja knäet och förlänga höften. Tibialis anterior: Denna muskel löper längs frambenet och hjälper till att böja foten mot underbenet (en rörelse som kallas dorsiflexion) Medial gastrocnemius: Det här är en av kalvmusklerna, som bl.a. hjälper till när man står på tå. Det böjer också benet vid knäleden. Biceps femoris: Den här tvådelade muskeln ligger på baksidan av låret. Det är en komplex muskel som utför knäflexion, höftförlängning och inre och yttre rotation. Gluteus maximus: Den största muskeln i skinkorna, gluteus maximus sägs vara en av de starkaste musklerna i kroppen. Det möjliggör rörelse i höft och lår. Så, varför har träningen av alla dessa muskler sådan betydelse för den kardiovaskulära hälsan? Orsaken ligger i att en konsekvent aerob benmuskelträning kräver hjärtats medverkan för att kunna genomföras och därigenom under träningsansträngningen stärker hjärtmusklerna, förbättrar lungkapaciteten, minskar vilopulsen och blodtrycket över tid. Kort sagt har en avgörande betydelse inte bara för muskelstyrkan utan för konditionen i stort. Dessutom kan sägas att kroppens ökade hormonella- och enzymatiska aktivitet gör att även övriga delar av kroppen åker snålskjuts på träningen av benmusklerna. Man kan också tillägga att detta i sig representerar ett bra sätt att lindra stress och till att hålla humöret på topp. Så... vilken typ av träningsform du än tillämpar, hur ung du än är och vilket kön du tillhör, hör gärna av dig med dina erfarenheter!!!
 9. Det vore intressant om ni med erfarenheter av liknande slag (oavsett ålder), hörde av er med synpunkter - variation i puls, blodtryck etc. - genom kombinationen kost, träning!?
 10. Inget problem men om man är uppe i åren, vill man utnyttja dygnet till det som man inte hann med tidigare i livet.
 11. Visst - Annika Dahlqvist tvingade fram detta men det har uppenbarligen inte nått fram till läkarna.
 12. Trots att jag alltför ofta bryter mot detta (fem timmar inte sällsynt under de sista tre åren), har LCHF ändå totalt raderat min diabetes 2. Senaste mätningen i december 2019 ser ut enligt nedanstående: Men jag jobbar på att sova mer, det kan jag lova! Mina läkare skakar bara på huvudet och påstår att det inte går att ändra på en kronisk sjukdom som diabetes 2 utan läkemedel - mat uppfattas inte som läkemedel! När de ser bevisen, blir kommentaren bara att jag måste vara ett enstaka undantag. Dock har jag nu fått en läkare som med stort intresse betraktar resultaten, men samtidigt påpekar risken att förlora läkarlegitimationen, om patienter skulle rekommenderas kostväxling istället för medicinering.
 13. Det är bara det att när man befann sig i tonåren, alla över 60 var hopplöst gamla. I mitt barndomshem minns jag den klassiska väggbonaden "Från vaggan till graven": och att jag som barn, sannolikt i sexårsåldern då min mor, som var lärare lärt mig skriva, inte var riktigt nöjd med detaljnoggrannheten, varför jag fyllde i siffrorna från vaggan till 10. När man själv närmar sig 90 är vanliga pensionärer ,som unga flickor och pojkar att ta efter. Det fantastiska med kostomläggningen till LCHF är att åldrandet faktiskt går tillbaka, om man inte ger sig. Lars Bern brukar betona om FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN: att den med Tegnell i spetsen felaktigt talar om 70-plussare som särskilt sköra, som om åldern skulle vara en sjukdom. I själva verket är de metabola sjukdomarna och ordinerade läkemedel grundorsaken till den ökade känsligheten för Covid-19-viruset. Att vårdhemmen inte i större utsträckning serverar näringsrik mat och tillser att immunförsvaret får sitt - främst att de övertygande bevisen för C- och D-vitaminets betydelse negligeras - är en ren skam. Med den kunskap som finns måste man tveklöst anse medvetet mord av inneboende vårdtagare fortfarande sker. Sannolikt hade en stor andel av redan avlidna på vårdhemmen aldrig behövt dö om de äldre där i tid ordinerats tillräckliga doser C- och D-vitamin. Ser man dessa kosttillslott som en kostnad inte värd att investera, vägd mot dödsfallen ?
 14. Förtjänsten är i så fall forumets, som under de senaste åren inspirerat mig till att inte se åldern som begränsande faktor för radikala livsstilsförändringar. Genom att LCHF befriat mig från all medicinering (tre) förefaller mitt blod, hjärta, njurar, lever, bukspottskörtel och hjärnan resp. kroppen i övrigt utvecklas i en föryngrande riktning. Den mänskliga kroppen visar sig ha en oerhörd förmåga att kompensera för åldern men det krävs medvetenhet och stöd från insatta forskare och erfarna människor, där entusiasterna på forumet, inklusive dess utmärkta administratörer representerar en viktig inspirationskälla.
 15. En av mina målsättningar, vid sidan av min diabetes 2, med växlingen till LCHF har varit att kunna sätta ut min blodtrycksmedicin, som jag medicinerats med under 25 års tid. Initialt på den tiden uppmättes som standard 170/85. Efter att under åren ha prövat några kombinationer av olika preparat, blev det slutligen Irbesartan jubilant 300 mg som ensam blev kvar. Fram till växlingen till LCHF - september 2017 - kunde jag med blodtrycksmedicin sällan hamna bättre än 140/85. Olika träningsformer gav försumbara effekter. Under drygt två år under LCHF har jag f.ö. medvetet dragit ner på träningen för att kunna isolera förbättringseffekterna till kostvalet. Fram till december 2019 hade mitt blodtryck utan medicinering i genomsnitt under dagtid varit 130/80. Ett slag var det nära att jag bekymrades över detta och att jag i min ålder kanske borde ligga högre. Bl.a. utgick jag från olika studier, i vilka betydligt högre blodtryck än mitt tolkades vara optimala - t.ex. enligt LEIDEN 85-plus Study 2002. I min ålder på väg mot 90 förefaller dock studiens resultat: att ≥160 / ≥70 till 90 skulle vara optimala för en 80-plussare, vara lite väl magstarkt. Garanti kan dock utfärdas, vad gäller studiegruppen, att dess typ av kosthåll i varje fall inte består av LCHF. Därför får resultaten stå för andra fenomen. Nåväl... verkligt intressant var det, efter att jag nyligen återupptog träningen på min träningscykel - en äldre modell av SCHWINN (220p). För att kunna optimera träningen på lämplig pulsnivå för en nära 90-åring bestämde jag mig för två säkerhetsnivåer 100 -125 i puls. Den lägre för måttlig träningsnivå, den högre för maximal nivå. I vila ligger min puls på 55-65. För att modernisera styrningen efter puls och syrgasnivå använder jag en mätare som fästs på handleden. Den mäter kontinuerligt blodets syrgasmättnad och puls och medger inställning av ljudsignal när pulsen överstiger inställt maxläge resp. *syrgasmättnaden sjunker under 90%. På det viset kan träningscykelns tröghetsinställning justeras, så att man orkar med valt träningsprogram under hela sessionen. Skulle signal ljuda under träningen, är det bara att minska lite på på pedalernas rotation eller reducera tröghetsinställningen med bibehållen pedalrotation, tills signalen tystnar. En elegant metod till att uppnå effektivast möjliga träning, som ju kräver att pulsen under stor del av träningen håller högsta möjliga åldersanpassad nivå. * Det ökade behovet av syrgas vid muskelansträngningen, brukar regleras genom att andningsfrekvensen ökar under träningen (syrgasmättnaden i blodet hålls därigenom >90%). För min del har syrgasmättnaden under träning aldrig sjunkit under 93%. Förbättringen för kroppens celler att ta upp syrgas genom träning, för att tillfredställa den aeroba träningsinriktningen (energi ur fett) har klart ökat, vilket jag ser på blodets sygasmättnad som succsessivt ökar - ännu inte till 99 % men på god väg. Då jag testade min mätare på ett av de yngre barnbarnsbarnen (flicka 11 år) visade mätaren 99% vilket överensstämmer med höjden över havet som mätningen gjordes på. Oavsett hur mycket hon forcerade andningen stod mätaren kvar på 99% - ingen "glädjemätare" alltså - skönt med den precisionen. _____________________________ Intressant är att efter ett antal intervall-körningar (inte många), jag i en heldagsserie direkt kunde mäta mitt genomsnittliga blodtryck ha sjunkit till något under 120/75 och att återhämtningen (pulsen en minut efter träningssessionen) tydligt minskat. Förändringarna håller dock inte längre än några dagar, om den kontinuerliga träningen under tiden upphör - visar vikten av kontinuitet. Sannolikt mer utpräglad effekt när man kommit upp i åldern. HÖGINTENSIV TRÄNING Mycket intressant med de kanadensiska studierna som visar högintensiv träning på träningscykel under en minut (3 x 20 sek) ge samma resultat som efter 45 minuters måttlig träning. Receptet är enkelt 2 min uppvärmning (sakta cykling) 20 sek högintensiv cykling 2 min sakta cykling 20 sek högintensiv cykling 2 min sakta cykling 20 sek högintensiv cykling 3 min nedkylning (sakta cykling) ______________________________________ 10 min totalt (Normal stretching och uppvärmning förutses ha utförts före intensivträningen). I intervallexemplet ovan (strukturen med de röda punkterna) har jag försökt implementera tankegångarna ovan. Det tycks så här långt fungera väl! Så här ser maskinen ut - verkligen inte av senaste modell men synnerligen hållbar, trogen och anpassningsbar - även för yngre. Extremt tydlig att läsa av och snabb att manövrera - ett bra kap om man hittar någon begangnad - en stryktålig maskin. Lämpligt, till att minska ev. tristess, är att hålla armarna igång med diverse uppmjukande programrörselser runt kroppen, med hjälp av olika gummiband med anpassad hårdhet - en bra kombinationsträning. Väljer man de hårdaste banden resp. lindar dessa runt handtagen, kan hårdare träning av biceps ske - fungerar utmärkt och spar tid! Genom ryggstödet medges - med färre skaderisker - betydligt större möjlighet till effektiv träning av benmuskler, än vid vertikala träningscyklar, där kroppsvikten sätter gränsen för kraften som musklerna tillåts utveckla. Med ryggstödet kan benmusklerna maximalt utnyttjas och därmed muskelstyrkan utvecklas vidare. Sannolikt skälet till den betydligt större popularitet som "liggande träningscyklar" med ryggstöd nu har, jämfört med när jag köpte cykeln. Ryggstöd betraktades då lämpligt endast för äldre medan man idag insett finessen även för yngre. Möjligen kan tävlingscyklister ha synpunkter på det annorlunda kroppsläget, jämfört med vanlig cykel, men den ökade möjligheten till allsidig och effektivare/hård träning av alla benmuskler, bör vara avgörande för de flesta, vid val av träningscykel för träning på gymmet eller i hemmet. För egen del med min personlighet skulle jag se det som störande dels att i regn, snö och rusk dagligen behöva ta mig tid till att besöka ett gym, dels till att stå i kö för att kunna använda en träningscykel eller annat träningsredskap. Hemmet med närhet till dusch, klädbyte, återhämtning och planering efter huvudmåltiden känns idealiskt och tillåter i praktiken säker kontinuitet i träningen utan tidförluster runt den. Den som inte har plats i hemmet för träningscykel eller inte vill investera i en sådan, kan t.ex. träning med gummiband och hantlar också ge bra resultat. Huvudsaken är att man kan upprätthålla ett träningsmönster som låter alla kroppens muskler arbeta med så stort motstånd som möjligt. Kroppen är gjord för rörelse och man känner före, under och efter träning att kroppen suktar efter att hålla sig igång. En bra rekommendation, särskilt för er som är "äldre" (över 60) är att säkra dels att maxpulsen inte överskrids, dels att pulsen inte är för låg - för att nå bra resultat gäller högsta möjliga puls under träningen relaterad till åldern. Då krävs att någon form av pulsmätning kan ske kontinuerligt - det finns till låg kostnad (några hundralappar) t.ex. en pulsoximeter att köpa: som mäter såväl blodets syrgasmättnad som pulsen - bra investering i Covid-19 tider (såvida man inte satsar på den lite dyrare handledsmätaren) till att bedöma kroppens förmåga att klara ett virusangrepp, där syrgasmättnaden i blodet har stor betydelse för överlevnaden. Vad gäller vilopulsen (mätt på morgonen före frukost) brukar följande värden för 65-plussare anges: Sannolikt är spännvidden på dessa data i befolkningen större än tabellen visar. I mitt fall närmare 90-årsåldern och långt ifrån vältränad, med över två år utan egentlig träning - från LCHF-start september 2017 fram till januari-februari 2020 - hade jag en vilopuls på mellan 55 - 65. Betydligt bättre än före kostväxlingen, dvs. redan LCHF har betydelse för en sänkning av pulsen. Blir intressant om ca. två år (förhoppningsvis fortfarande vid liv då) att se vilken vilopuls jag får när jag genom träningen återhämtat vad jag hittills förlorat i träning. Optimal tidpunkt på dagen för träning Valet av tidpunkt är beroende av huvudsyftet med träningen. Om avsikten är att reducera övervikt väljs om möjligt träning före frukost, eftersom kroppen då befinner sig i svältläge. Energin tas då av fettreserverna med ökad möjlighet till viktreducering. Vid träning inriktad på den kardiovaskulära sidan, bör träningen ske en till tre timmar efter huvudmålet, dvs. om middagen, som i mitt fall, avätits klockan 15:30 blir 16:30 - 18:30 idealisk för träning (senare på kvällen också lämpligt). Kl 17-18 passar mig utmärkt - duschad och klar till TV-nyheterna. Huvudskälen för kardiovaskulär inriktning på träningen under eftermiddags/kvällstid är att kroppstemperaturen då är som högst och hjärtat som starkast. Det finns även biokemiska förhållanden (hormontillströmning etc.) som gör denna tidpunkt optimal. Resultat / fortsättning Mina erfarenheter hittills visar att LCHF (inkl. ökad tillgång på K2-vitamin) tillsammans medverkat till att sänka mitt blodtryck från 170/85 till 130/80 medan träningen står för ytterligare sänkning ner till lite lägre tryck än 120/80. Det bör påpekas att den kortfristiga pulsminskningen bara håller i sig under några dagar, om man dagarna efter missar träningen, vilket visar vikten av fortlöpande träning. Min ambition att tveklöst fortsätta träningen gör jag naturligtvis inte avkall på. Framför allt gör ketoskosten (LCHF) att den aeroba träningen blir alltmer intressant. Ökningen av förmågan hos kroppens celler att ta upp syre (även vad gäller syrgasmättnaden i blodet) ger därmed effektivt utnyttjande av fettet som energimedium till att ersätta den anaeroba energiutvecklingen (som utnyttjar glukos/glykogen). Skall bli mycket intressant att se utvecklingen på ytterligare några månaders sikt. Vore intressant med andra forummedlemmars erfarenheter?! P.S. Kanske lämpligt att åter påpeka mitt intag av K2-vitamin, som sannolikt mjukat upp hjärtats kransartärer (rensat kalciumbeläggning i kärlen) och därmed varit delaktigt i den positiva blodtrycksförändringen. Dessutom har K2-vitaminet medverkat till att jag under den återupptagna träningen kunnat utnyttja min åldersrelaterade maxpuls vid beräkningen av lämplig träningspuls utan inskränkningar (inga tecken på angina pectoris, som annars kan utgöra begränsning).
 16. Mycket ledsamt att du som ny forummedlem skall behöva känna så. Du förefaller inte ha återkommit i trådarna! Det kanske då kan vara lite trösterikt att höra andras reaktioner på den första tiden som medlem. I mitt fall för snart tre år sedan, hade jag sedan länge följt mängder av forumtrådar här utan att vara medlem. Det gav blodad tand. Efter att jag gått in med konto i Kostdoktorn, blev den naturliga fortsättningen att också bli forummedlem - definitivt inget som jag ångrat. Enligt min mening har den naturliga öppenheten i detta forum skapat en synnerligen varm, vänskaplig atmosfär. Kännetecknande är dessutom den stora kunskap och välvilja som medlemmarna visar, i sättet att ge nytillkomna relevanta råd byggda dels på egen erfarenhet dels på väl dokumenterad forskning sedan minst två decennier tillbaka - mycket äldre än så. Återigen är vår gemensamma förhoppning att du skall återkomma i trådarna och ta till dig av den kunskap som finns på forumet och successivt förmedla erfarenheter du själv tillägnat dig.
 17. Den som, liksom flertalet klimataktivister, tror sig kunna fastställa en personlig slutsats i klimatfrågan, inte minst via allt dravel från "nobelpristagaren" Al Gore (i väsentliga avseenden med verkligheten snedvriden till oigenkännelighet), bör skaffa sig ett lämpligt kunskapstillskott. Efter att ha följt Michael Moores presentation nedan, lär de flesta behöva justera de gröna tankegångarna och ta ny sats. Den som inte sett detta mästerverk, måste bara se det - gärna flera gånger. Att yttra sig i "gröna" tongångar utan att ha sett videon, bör undvikas! I denna mycket tänkvärda video skärskådas världens energiförsörjning, som med önskvärd tydlighet visar att huvuddelen av hittills presenterade gröna lösningar på energiområdet saknar ens elementär matematiskt/statistiskt genomtänkt grund. T.ex. byggs numer energianläggnar upp som, istället för att drivas av olja, kol eller kärnkraft, avses bygga på övergång till s.k. "biomaterial" (underförstått trävirke). En skrämmande konsekvens av detta vansinne innebär t.ex. att allt skogsmaterial i USA bara skulle räcka ett år till att förse landet med energi. Därefter skulle all mark vara befriad från skog, som därefter tar ca. 50 år för återväxt. Nu köps bl.a. från Kanada - så länge deras skogar räcker till. Hur blir det då med det minskade koldioxidupptaget och därmed ökade andelen koldioxid i atmosfären? Konsekvensen av kort livslängd för vindkraftverk, solkraftpaneler och elbilar är att tillverkningen av dessa ger lika stora mängd utsläpp (kodioxid etc.), som om man skulle ha fortsatt energiproduktion och förbrukning av biobränsle som tidigare, utan omvägar. Min slutliga synpunkt är att, om man avser att upphöra med biobränslen för att tillfredsställa nuvarande energibehov på annat sätt, kvarstår kärnenergin som enda rimliga energikällan - i framtiden förhoppningsvis ersatt av fusionsreaktorer, som i praktiken skulle göra oss oberoende av bränsle genom havsvattnet.
 18. Bra med sortering i bakhuvudet! I själva verket är din referens med Peter Attia en av de bättre jag hittills sett på området*. Sambanden mellan fruktos/gikt/blodtryck/lever- och njurfunktion/elektrolyter etc. är briljant beskrivna. Tål att doppa både fram- och bakhuvudet i mer aktivt än annars. Ger mig den viktiga bakgrunden bl.a. till varför LCHF-starten gjorde att min tendens till gikt totalt försvann och likaså det höga diastoliska blodtrycket, som efter utsättning av medicinen sjönk med >10 mm Hg, från >140 med medicin till 125 - 135 (snitt 130 under dagtid) utan medicin. *"området..." - underförstått en lång rad viktiga samband, som på ett beundransvärt sätt sammanfattas!
 19. Förmodligen har törsten i ditt fall inget med diabetes, dålig sömn, stress, brist på saliv, onormal svettning vid träning etc. att göra - annars vanliga orsaker till törst. Du påpekar att "problemen" uppkommit i samband med LCHF-starten, det är där du bör söka orsakssambanden. Som du beskriver ditt drickande kan man nog se problemen ha med din elektrolytbalans att göra. Snarast har du kommit in i en djävulscirkel. Genom ditt myckna drickande skapar du en rad problem. Den saltbalans (kalium/natrium, kalcium/magnesium etc.) som är nödvändig att optimera, riskerar du sannolikt genom ditt överdrivna drickande. Jag förutsätter att du före LCHF-tiden inte hade problem med drickandet. Några tips: rekommendationen för överviktiga - att dricka ett eller två glas vatten någon halvtimme före måltid (för att snabbare bli mätta) bör inte tillämpas vid LCHF, eftersom den kosten normalt mättar mycket mer effektivt än vid kolhydratrik kost, dvs. tendensen att äta mycket minskar (för de flesta är kanske bäst att tillägga). viktigt är istället - att inte dricka före måltiden och minimalt vid måltiden. Detta har att göra med strävan efter att hålla så lågt pH-värde i magen som möjligt. Faktum är att drickandet bör ske så långt efter måltiden som möjligt så att matsmältningen inte störs. I ditt fall kan det vara så att du genom övermängd vatten sköljer ut alltför mycket av de dyrbara salterna i maten. Då kan både saltbalansen och mängden salter förändras på ett skadligt sätt. torr i munnen åtgärdas bara genom att fukta den inte genom glasvis med vatten. Kroppen känner av detta lika bra som mängder av vatten. Om du kan hålla tillbaka drickandet vid de viktiga tillfällena runt måltiderna, kommer du snabbare fram till den metabola balansen och därmed ner till känslan av ett mer normalt vätskebehov. Flertalet av forumets medlemmar har genomlöpt samma fenomen som du. Om du trots allt inte kan stå emot törstanfallen, lär du vara tvungen att genom tillskott av olika salter kompensera för bristerna som uppkommer. Havssalt som innehåller en bra blandning salter är då att rekommendera. På liknande sätt som korna slickar på saltblock, eller sjömän på "värmen" måste äta salt, måste vi alla - inte bara dricka vatten. Som du redan hört genom tidigare inlägg är LCHF på sikt inte alls särskilt vätsekrävande. P.S. Vad gäller forumet, bör du veta att den samlade sakkunskapen här är mycket stor - du måste ge och ta (för bästa stöd lämna lite mer av grunddata runt din person. Utan sådana kan vara svårt att få rätt hjälp). Forumet är f.ö. ovanligt trevligt med medlemmar, som alla verkligen är välvilligt inställda till att ge av sina erfarenheter och kunskaper. Du skall känna dig hjärtligt välkommen och jag är övertygad om att du skall komma att trivas och känna det stöd du är ute efter. Som på alla forum kan t.ex. en skämtsam ton missuppfattas som om den vore kränkande, vilket dock aldrig är avsikten. De sakliga reaktioner på dina frågor som forummedlemmarna hittills lämnat, visar att alla med bästa ambition velat förmedla kunskap och erfarenhet. Det vore verkligen synd om du skulle uppfatta din LCHF-start och inträdet på detta forum som misslyckat. Låt oss gemensamt rätta till det eventuella problemet med ömsesidig känslighet i debattonen.
 20. "Ketonixen"... "Han älskar mäta o veta..." - då kanske du kan ha visst intresse av mitt sätt att använda min: https://forum.kostdoktorn.se/topic/12085-blodmätare/?do=findComment&comment=144589
 21. Två år, åtta månader och 15 dar. I Corona-tider skulle man i min ålder våga påstå att LCHF-starten inleddes i rätt tidslucka - laddad med kolesterol, C-, D-, K2-vitamin etc. - inga mediciner eller ålderssymtom värda namnet (dock vissa svårigheter att komma i klass med mina meriter i höjd- och längdhopp, som jag var bra på i ungdomsåren). Vi får se hur träningen går!
 22. Typiskt att alla runt sjukvården (men inte den själv annat än i undantagsfall) i det närmaste skall behöva ta till strupgrepp för att få en ändring till stånd. När t.o.m. medlöparna - massmedia - börjar nagga sjukvården i kanten, ser man att alternativmedia börjat göra intrång i PK-sverige. Det är märkligt att de grundläggande tankarna som Hippokrates - "Läkekonstens fader" förmedlade genom den hippokratiska eden inte längre är så aktuell som den borde vara. Den som går ut på att läkaren främst skulle sätta patientens bästa framför allt annat. Märkligt också att det skall behövas att andra - inte sjukvården själv - till att leda utvecklingen rätt. SSOM får anses som ett undantag.
 23. Svårt att motstå frestelsen att visa bakgrunden till det underbara vågstycket som fyra medicinare stod för när de i sin artikel satte rubriken: Dör patienter i onödan i covid-19? I själva verket har SSOM enligt föregående inlägg det generella syftet: att förebygga och behandla sjukdomar genom att förse kroppen med optimala mängder av olika naturliga substanser, däribland rätt form av kosthåll och kosttillskott. Om man enbart skulle utgå från nedanstående referenspaket som SSOM refererar till, är klart belagt att såväl D-vitaminet som C-vitaminet har en betydelsefull inverkan på kroppens immunförsvar och därmed utgör viktiga faktorer bakom motståndskraften vid bekämpningen av en rad sjukdomar, inte minst virussjukdomar. A. Aktuella vetenskapliga översikter: 1) Colunga Biancatelli RML, et al. The antiviral properties of vitamin C. Expert Review of Anti-infective Therapy 2020;18:99-101 2) Grant WB, et al. Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza andCOVID-19 Infections and eaths. Nutrients 2020;12:988 3) Rasmussen, MPF. Vitamin C Evidence for Treating Complications of COVID-19 and other Viral Infections.Orthomolecular Medicine. News Service, April 23, 2020 B. Svenska debattinlägg: 4) Jonsson BH. Död bör vara primärt utfallsmått i sepsisstudier. Läkartidningen 2020;117:461 5) Jonsson BH, Akner G, Cederholm T, Gustafson Y. Näringsintaget viktigt under pandemin, inte minsthos äldre. Lakartidningen.se 2020-04-17 6) Ravnskov U. Goda anledningar att pröva höga doser C-vitamin vid covid-19. Läkartidningen 2020;117:636 7) Humble MB, Pelling M, Bejerot S. D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19. Lakartidningen.se 2020-05-07 😎 Fallbeskrivning Narkos- och intensivvårdsläkare Sture Blomberg __________________________ Dessa medicinare vågar alltså ifrågasätta det regelverk som normalt tillämpas inom svensk sjukvård!!! I stort sett innebärande att aldrig ta upp frågor runt kosttillskott och att några av dessa skulle kunna överträffa konventionella läkemedel. Kan det vara möjligt - ett trendbrott? Vilka konsekvenser kan det föra med sig och för vem? I förlängningen: - kanske minska antalet framtida dödsfall som COVID 19 orsakat genom att svenska folket undanhållits viktiga fakta som den enskilde tidigare kunnat utnyttja för att minska risken att bli allvarligt sjuk eller i värsta fall avlida. - ge svenska läkare som tidigare egentligen skulle velat säga sanningen: råg i ryggen att våga utgå från den verklighet som man i medicinska sammanhang, internationellt är överens om. Vad tror forumets medlemmar om tidsaspekten? Låt oss förenkla eller göra förhoppningarna mer troliga. Låt dessa begränsas till att hälften av den svenska läkarkåren kommer till insikt om att viktiga komponenter i föda och vissa tillskott kan överträffa läkemedlen med råge! När blir denna verklighet en självklarhet?
 24. NU HAR DET HÄNT! Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM) skriver den 13 maj under rubriken: Dör patienter i onödan i covid-19? Uppenbarligen initierat av framsynta, orädda medicinare (tänk att sådana finns) som: Mats B Humble, psykiater, med dr, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet Henrik Pelling, barnpsykiater, Uppsala Susanne Bejerot, överläkare, Region Örebro län; professor, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet Bo Jonsson, med dr, leg läk, ordförande i SSOM, som vågat publicera följande sammanfattning: ur: https://www.mynewsdesk.com/se/ortomolekylaera-saellskapet/pressreleases/doer-patienter-i-onoedan-i-covid-19-2998641 "Aktuell forskning gällande virus- och coronasjukdomar tyder på att extra tillskott av D- och C-vitamin skulle kunna minska risken att insjukna och få allvarliga komplikationer vid covid-19. Kompletterande behandlingar med dessa vitaminer bör därför övervägas i sjukvården. Detta enligt ett uttalande från Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM). Mätningar visar att svårt sjuka covid-19-patienter har låga nivåer av D-vitamin i blodet. De allvarligaste sjukdomsfallen har betydligt lägre D-vitaminnivåer än de med lindriga symtom. Kontrollerade studier vid sepsis, ARDS och andra virussjukdomar uppvisar goda effekter av högdosbehandling med intravenöst C-vitamin. Detsamma gäller många andra virus- och lungsjukdomar. Fallrapporter finns om tillfrisknande vid mycket allvarlig covid-19, efter att patienterna behandlats med intravenöst C-vitamin i höga doser. Vi rekommenderar hälso- och sjukvården att ta till sig den forskning som faktiskt finns om högdosbehandling med C-vitamin och adekvata doser av D-vitamin för att minska dödsfallen i covid-19. I kommande forskning bör man mäta D- och C-vitaminhalter hos patienter då de akut kommer in till sjukhus för att öka kunskapen om dessa samband." ________________________ Kan vi börja hoppas att t.ex. Tegnell eller någon i hans krets vid något tillfälle kommer att informera om de verkligt effektiva icke-läkemedlen (nåja de finns ju inskrivna i FASS) till att rädda människoliv???? 👍 P.S. Man skall inte bli alltför upprymd av ovanstående med tanke på de inbyggda resterna av medicinareutbildningen som finns kvar i varje läkare. T.ex. skriver, den 8:e maj, en läkare i Stockholm: "Aktuella referenser ger inget stöd för att D-vitamin skyddar mot allvarliga luftvägsinfektioner. Värt att påpeka är att i den studie som refereras (16) så gav D-vitaminsubstitution inget skydd mot att behöva vårdas på sjukhus för luftvägsinfektion eller risken att dö på grund av luftvägsinfektion. Det som anges som statistiskt signifikant effekt var en minskning av alla rapporterade luftvägsinfektioner vilken kan innefatta allt från banala förkylningar till tillstånd som i själva verket inte alls är en luftvägsinfektion (ex. pollenallergi)." _________________ Som tidigare antytts, riktigt lycklig blir man aldrig! Denne läkare har tydligen inte sett det samma som andra sett internationellt, t.ex. den studie som denna tråd inletts med. Efter Ivor Cummins bearbetning lär den få anses vara otvetydig. Om folkhälsans ansvariga bestämmer sig för att inte tala klarspråk i fallet C- och D-vitamin, dvs. medvetet undvika att väsentligt minska risken för COVID 19-patienter att dö, är fråga om de inte begår ett allvarligt juridiskt fel. I så fall borde i varje fall socialstyrelsen eller annan myndighet vara förpliktigad att ingripa! 🇸🇪
 25. De flesta forummedlemmar är övertygade om att människans kropp inte är byggd för att vara sjuk. När bakterierna i mage och tarmar (till sitt antal större än alla kroppens celler i övrigt), via lagom mängd föda och dryck, får det de trivs med, håller sig kroppen frisk. Först då ger våra bakterier i gengäld kroppens celler det de vill ha och organen möjlighet till att optimalt balansera alla funktioner. Om man bortser från genetiskt betingade sjukdomar, kan de negativa tillstånd som ändå kan drabba kroppen, relateras till fel kost och fel livsstil, där familj och miljöbetingelserna i övrigt ingår (klimat/temperatur, ren luft, vattenkvalitet, stress etc.). Eftersom du visar ett sunt intresse av att kunna åldras i en frisk kropp, kan det kanske vara av intresse att se vilka positiva förändringar som människor i kanske mer än dubbla din ålder kan uppnå enbart efter växling till LCHF-kosten. De väsentliga förändringar som jag fått uppleva, sedan jag övergick till LCHF för snart tre år sedan, bör vara uppmuntrande för de flesta, som står i valet och kvalet att växla kost eller som nyss har inlett sin LCHF-bana och möjligen vill att förändringarna går snabbare. För mig har kosten inneburit otvetydigt positiva förändringar som att: Kreatininet förbättrats från 106 till 80 umol/L GFR från under 60 till 77 HbA1c från 48 till 35 mmol/mol Glukos (fastevärde) från 5,5 med medicin till 4,6 mmol/L utan medicin. HDL-kolesterolet från 0,9 till 1,4 mmol/L Perfekta värden för lever, galla, bukspottkörtel, hjärta och elektrolyter. Diabetes 2 efter 12 år helt upphävd Blodtryck normalt framför allt befriad från alla tre mediciner De som normala ålderskrämpor ansedda fenomenen borta, dvs. tanken på att ålderdomen skulle vara liktydigt med sjukdom, är i varje fall för mig bevisat felaktig. Eftersom jag med stormsteg närmar mig 90-strecket och tidigare knappast kunde klassas som renlevnadsman, visar sig ändå att människokroppen, oavsett åldern, kan rätta till sig om den får tillgång till de ämnen den önskar - eller kanske hellre bakterierna önskar. Det verkar som om glaset rödvin till köttet och vitvinet till fisken inte tas emot med sur min utan tvärt om ger positiva effekter. Så Lobke, vad gäller ditt blodtryck, tror jag knappast att du behöver vara särskilt orolig. Det du kan göra och säkert redan gör, ligger på att rensa olika produkter i kosten - en efter en och kontrollera. Visserligen har i många år påpekats att natriumsaltet höjer blodtrycket några få mm Hg, men tidigare normer har dock ändrats från 2 gram per dag till 5 gram. Natrium/kaliumbalansen är mycket viktig, så det kan vara den som ligger bakom blodtrycket. Hur har du det med kalcium/magnesium ev K2 - tar du dessa som tillskott? Just kalcium/magnecium styr hjärta/blodtryck - kalcium kontraherar, magnesium avslappar. En process som sker en gång i sekunden livet ut.
×
×
 • Skapa nytt...