Jump to content

Nils Engström

Plusdatamedlem
 • Posts

  2,514
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  102

Everything posted by Nils Engström

 1. Det beror främst på läkarkollegor som ogillar hans avsteg från konventionell skolmedicin och att han lagt av den vanliga läkarrocken och tjänar pengar på annat håll - knappast något annat. Hans intervjuer med specialister på olika medicinska områden, som styr hans verksamhet, är ofta mycket intressanta. Jag kan inte påstå mig ha stött på några tokerier från hans sida, som ger anledning till större kritik.
 2. Du är ett klart fall för stort dagligt intag av C- och D-vitamin. Det borde varje kunnig läkare påpeka för sina patienter med högt CRP. Du har alltså drabbats av en hög grad av oxidativ stress. Av det skälet är C- och E-vitaminerna de två antioxidanter som är av största vikt för skötseln av insidan på varje cell av de 30 000 miljarder cellerna i din kropp. De tillser bl.a. att mitokondrierna (energiverken) i cellerna fungerar effektivt. På utsidan av cellerna kommer betydelsen, framför allt av extra stor mängd C-vitamin i blodet in. Vad våra skolmedicinare inte får uttrycka (rädslan för att stöta sig med läkemedelsföretagen med risken att ekonomiska resurser därifrån för studier etc. för all framtid stryps), är att våra fyrfota vänner (även de, som vi, däggdjur) dagligen kräver >100 gånger mer C-vitamin - ibland >1000 gånger mer i förhållande till kroppsvikten än Läkemedelsverket anger - med sin direkt löjeväckande låga norm (75 mg dagligen för en människa). Vid den högre graden av oxidativ stress som du drabbats av, är viktigt med största möjliga andel C-vitamin i blodet. För C-vitamin i mycket stor mängd har inga toxiska effekter rapporterats. För det verkligt stora effekterna, enligt den mängd studier som utförts på C-vitaminet, efter att askorbinsyra kunde framställas i större mängder (nära ett sekel tillbaka), förefaller gränsen ligga runt 3 - 5 gram per dag (obs! utspritt på tre-fem gånger under dagen). Själv tar jag numera 5 - 6 gram ren askorbinsyra per dag med verkan att CRP-värdet sjunkit dramatiskt och märkligt nog sygasmättnaden i hämoglobinet höjts från 95 till 97-98 %. Mätvärden på 99 % har ibland mätts upp, vilket under de senaste 20 åren aldrig tidigare hänt mig med samma mätare. Kontrollerad mot ny exakt mätare som anger samma värden. Genom D-vitaminets hormonella verkan på bl.a. immunförsvaret, har även detta stor betydelse. Immunförsvaret ingriper ju på de ställen i kroppen som uppvisar inflammationshärdar (= högt CRP). Tillsammans har C- och D-vitamin också stor betydelse till att förebygga risken att insjukna efter Covid-19 smitta och för den som ändå insjuknar (dosresponseffekten är stor) minskar risken att avlida med mer än 10 gånger. En rad mindre studier visar detta med stor tydlighet. Kika gärna på parallelltråden: https://forum.kostdoktorn.se/topic/17455-blodtryck/?tab=comments#comment-168103 Där finns lite mer matnyttig info att tillföra.
 3. Kan det möjligen vara en indikation på att den mindre andelen döda per kapita i Finland, smittade av Covid-19, haft samband med finska statens och sjukvårdens positiva inställning till D-vitaminet till skillnad från i Sverige?
 4. Vilket vaccin - man får ju inte välja. Ett av dessa är av RNA-typ ett av konventionell typ. Den som har höga nivåer av den aktiva formen av D-vitamin i blodet som du tar, får avsevärt lägre risk att drabbas av viruset redan i första fasen och vad gäller risken för allvarligt insjuknande och död - bättre än en tiondedel av den som har nivåer motsvarande Läkemedelsverkets uppfattning (400 IE). Kanske därför som man i Finland har en tiondedel så, många döda i Covid-19 som i Sverige. Där rekommenderar sjukvården D-vitamin från småbarnsåldern och upptill 18 -20 år och i större mängd än i Sverige.
 5. Visserligen sägs från någon att de som varit sjuka kan vänta med vaccinering men att de ändå bör vaccinera sig längre fram, när tillfälle bjuds. Man måste ju tänka på vaccinföretagen! P.S. F.ö. är RNA-typen vaccin inget vaccin enligt definitionen, utan fungerar mer som ett slags antibiotikum med tanken att mildra uppkommen smitta. Problemet är att virus lätt muterar vilket gör det omöjligt att långsiktigt vaccinera bort smittan, som vid bakteriell smitta. Däremot får den som stärkt sitt immunförsvar (C- och D-vitamin och zink) vid smitta, en mild form av sjukdomen som oftast blir kortvarig med fördelen att ge en långvarig, naturlig immunitet.
 6. 1. Rimligtvis i varje fall under läkemedelsverkets rekommendationer (75 mg/dag). Tyvärr finns inga uppgifter om tydliga gränsnivåer i litteratur eller studier som jag stött på. Med din dagliga dosering > 10 gånger dosen ovan lär problemen inte ligga där. Själv doserar jag 5-6 gram C-vitamin (uppdelat på 4 - 5 gånger per dag) utan annat än stora fördelar: Låga CRP-värden, bra syresättning i blodet, inga virusinfektioner (annat än en sannolik släng av Covid-19 som var över på några dagar i april förra året) och ökat välbefinnande. Möjligen skulle höga nivåer av C-vitamin kunna ge förbättring om dina attacker kunde bero på någon form av inflammation. Då är höga nivåer C-vitaminet till god hjälp. 2. De råd du hittar, inriktas vanligen på normalkostare och är sannolikt mycket tveksamma, vad gäller lågkolhydratkosten. 3. Ingen lätt situation när det gäller att lyssna av alla råd. Bäst är att fortsätta testa som du gör. Hur är det med vätsketillförseln? Vad gäller fasta, finns knappast skäl att förvänta sig större tendens gallsten med lågkolhydratkost än med konventionell "sockerkost". Själv fastar jag dagligen ca. 17-18 timmar, utan minsta problem. Eftersom jag börjar närma mig 90-årsstrecket, borde eventuella problem i den riktning du tar upp ha visat sig för länge sen (LCHF över tre år) men alla parametrar har bara blivit avsevärt bättre i riktning ung människa och ålderssymtomen försvunnit. 4. "kokosgrädden, kollagentillskottet, osten, bönorna, grönkålen...???? Vad vågar jag äta idag? I mitt eget fall har smöret, vispgrädden, köttet, fettet, fisken, fågeln, grönsakerna, blåbären, avokadon, nötterna, rödvinet etc. i en härlig blandning enligt kostdoktorns recept, funkat suveränt för mig - diabetes borta, statinerna borta, lipidprofil, blodtryck och syresättning perfekt - vad kan man mer begära. Det enda jag är lite tveksam till är att min vakenhetsnivå är sådan att jag tenderar till att utan trötthetskänsla dra ut på natten vid datorn. Å andra sidan är min sömn mycket bra (djupsömnen) så problemet kanske inte är så stort att oroa sig för. ______________________________ Du får gå vidare och testa på. Som nämnts kan möjligen ett större C-vitamintillskott - spitt över hela dagen (nödvändigt för bästa resultat) - vara ett experiment att testa. Då får du i varje fall ett besked om dina anfalls natur - om de beror på inflammation eller ej. Skulle anfallen ha inflammatorisk bakgrund, kunde höga C-vitaminnivåer mycket väl ligga till grund för en lösning.
 7. En självklarhet att jägarfolken åt vad de kom över men det diskussionen rör sig om, är om huvudsakligen växtbaserad eller animalisk föda utgjorde viktigaste energimediet. Uppkomsten av jägarkulturer, när våra förfäder för gott lämnade trädmiljön, var rimligen att de drog nytta av den större energimängden som fanns i fettet från nedlagda byten. Varför skulle de annars börja jaga? Förmågan att förflytta sig över stora ytor över jordklotet hade i stor utsträckning att göra med trädmiljön de lämnade och förändringen i riktning animalisk föda. Vid bedömningen av hur gamla människor kunde bli under jägarkulturerna (uppåt 70 år) är kosten naturligtvis den viktigaste faktorn att inrikta sig på och vilka fördelar den visade upp jämfört med efterföljande jordbrukarkulturer. T.ex. visar den egyptiska jordbrukarkulturen att medelåldern därigenom kraftigt sjönk, när den växtbaserade kosten kom in i bilden och kultursjukdomar av liknande typ som vi nu ser, visar i sig - knappast en bra energigrund för folkvandring.
 8. I mitt fall, hade jag några få kilo (fem) att gå ned det skedde under en kort period efter LCHF-start - sedan har vikten under tre år varit närmast konstant på BMI under 25. Daglig fasta 17 -18 timmar. Har fungerat närmast perfekt. Diabetes 2 borta, lipidprofilen perfekt (HDL-värdet ökat från 0,95 till 1,4), triglyceridvärdet lång ner i botten, blodtryck med blodtryckssänkande medicin utsatt (nu 130/80). Ingen tvekan om att LCHF-kostens fantastiska effekter ligger bakom. Att jag på senare tid ökat upp det dagliga C-vitamintaget (askorbinsyra i pulverform) till 5 - 6 gram har dessutom gjort att blodets syremättnad gått upp från 95 till 97-98 procent - en effekt som jag inte har sett omtalad i några studier. Dock inte alltför förvånande, om man tänker på C-vitaminets antioxiativa förmåga - innebärande att t.ex. den oxidativa stressen som skapar inflammationshärdar i kroppen, motverkas. Inflammation i såväl blodkärl, hjärta som lungor minimeras. Det förefaller medverka till förbättrad syresättning av hämoglobinet i blodet. Lungornas 700 miljoner alveoler blir friskare och lungornas funktion bättre.
 9. Idag 13 feb. ca. 14:30 på radions P1, hördes en professor uttala sig om orsakssamband, som kunde tänkas ligga bakom långtidssjuka i Covid-19 (många månaders problem efter att unga friska människor fått sjukdomen men ansetts ha "tillfrisknat"). Efter att ha påpekat att viruset kunde tänkas beröra flera kroppsorgan med viss cellförstörelse, antydde professorn att detta kunde medföra inflammation runt om i kroppen. Slutorden berörde det stora problemet att man inte hade några idéer om hur man skulle kunna motverka detta. Var och en som har begrepp om virus och deras generella verkan, vet att effekten bl.a. rör sig om ökad oxidativ stress. Det första naturliga sättet att tackla sådan är att ösa på med antioxidanter. Det mest potenta utifrån är som bekant C-vitamin, som inte bara kan oskadliggöra fria radikaler under oxidativ stress, utan också rädda skadade kroppsceller. När får vi höra ett enda ord om detta via svensk skolmedicin? Också C-vitaminets stora betydelse för immunförsvaret och dessutom dess skyddande funktion att tillsammans med E-vitaminet (en annan antioxidant) hålla ordning på mitokondrierna i alla kroppens celler. Tanken på att dessutom få höra något om D-vitaminets viktiga förmåga att modulera immunförsvaret (mildra cytokinstormen) och dess betydelse i övrigt på cellnivå, tycks vara helt omöjlig över hela det medicinska fältet. I England finns åtminstone en, av alla politiker med vetenskaplig bakgrund, som fick parlamentet att sända D-vitamin till äldreboendena. Läs hans fantastiska brandtal i överhuset (i översättning)! https://forum.kostdoktorn.se/topic/16324-d-vitaminets-enorma-betydelse-än-en-gång/?tab=comments#comment-167941 Resultatet av D-vitaminet till de engelska äldreboendena, efter att skolmedicinen (sannolikt med läkemedelsindustrin i bakgrunden) blev: daglig dos 400 IE. Ja... ni förstår!!!! Å andra sidan är innehållet i parlamentsledamotens tal sensationellt - det första allvarliga initiativet från en politiker - i varje fall en inledning till något som i framtiden kanske kan komma att vidareutvecklas.
 10. Kände knappast lust för det just då - fullt tillräckligt med alla symtom, som jag kunde mäta upp. Eftersom det blev kortvarigt (enda sjukdomssymtom på de då nära tre åren efter LCHF-start som jag känt av, dvs. mäta upp).
 11. Eftersom det fanns mer fett på djuren de åt, än grönsaker. När människan lämnade träden och övriga apor bakom sig, som krävde dygnet-runt-ätande, insåg de att energin från fettet möjliggjorde långa gångsträckor i sökandet efter nya jaktbyten. Energin från huvudsakligen växtbaserad föda skulle aldrig räckt till för människans utveckling och spridning över jordklotet. Aporna kan av rena energiskäl aldrig lämna träden för längre sträckors strövande.
 12. D-vitamin: Covid-19. Tal i Underhuset klockan 16.58 den 14 januari 2021 av David Davis, Parlamentsledamot 72 år med vetenskaplig bakgrund. Första gången en politiker som av egen kraft satt sig in i problemet Covid-19 och D-vitaminets potential som medel att förstärka immunförsvaret till att rädda liv. _______________________ Talet i översättning* - ett från politisk synpunkt unikt förhoppningfullt tal *Ett alltför unik tal för att låta bli. När det gäller frågan om medicinsk utbildning har man länge förstått att D-vitamin spelar en avgörande roll för kalciumupptaget och förebyggande av sjukdomar som Engelska sjukan och osteoporos. Det var vad man ansåg vara dess huvudsakliga effekt. Sedan 1983 har det gjorts en stor mängd forskning som visar dess inverkan, kritiskt för kroppens immunsystem. Många av de inblandade mekanismerna är nu mycket välkända. År 2017 hade det tydligt visats i ett antal randomiserade kliniska prövningar att D-vitaminbrist var en mycket viktig fråga vid akuta andningsstörningar, som influensa, förkylning, lunginflammation och till att korrigera bristen genom att tillföra tillskott, för att minska svårighetsgraden av symtomen med så mycket som 70%. Ovanstående och andra undersökningar visade att D-vitamin har en avgörande roll för aktiveringen av både det nedärvda och det adaptiva immunsystemet och för att modulera några av immunsvaren, särskilt den nu ökända cytokinstormen. Brist på D-vitamin ledde till nedsatt immunförsvar och, som ett resultat, mottaglighet för ett antal sjukdomar, särskilt andningssjukdomar men naturligtvis också för covid-19. Trots att detta tyder på att D-vitamin har större hälsofördelar än bara benhälsan, och trots vår särskilt utsatta situation i Storbritannien, har våra folkhälsoorgan gjort alltför lite för att rätta till problemet. I början av covid-19-krisen märkte flera, väl respekterade forskargrupper, ett tydligt samband mellan låga vitamin D-nivåer i blodet och svårighetsgraden på Covid-19-symtom hos patienter. Tidiga bevis tyder på en stark koppling mellan de två, med studier som visar att 40% av patienterna som fick allvarliga Covid-19-effekter berodde på D-vitaminbrist jämfört med 4% av dem med tillräckliga nivåer av D-vitaminet. Dessutom var dödligheten för patienter med D-vitaminbrist dramatiskt högre än för patienter som hade tillräckliga nivåer av D-vitamin. Dessa var korrelationsstudier, så de gav inte tillräckliga bevis för orsakssamband, men de var massivt indikativa med tanke på de tidigare bevisen på D-vitaminets betydelse för immunsystemet. Så detta var häpnadsväckande bevis. I början av maj förra året skrev jag därför till hälsosekreteraren och uppmanade regeringen att omedelbart granska tillgängliga bevis, för att bedöma den roll som D-vitamin kan spela för att hjälpa oss att bekämpa detta fruktade virus. Hälsosekreteraren överlämnade i vanlig ordning detta arbete till sina hälsorådgivare och beordrade dem att göra en snabb genomgång av bevisen. National Institute for Health and Care Excellence försökte analysera de statistiska uppgifterna men utan att övertygas. Problemet är att korrelation inte är ett bevis på orsak och verkan och en korrelation, om än stark, var allt vi hade vid den tiden. I själva verket sa NICE att mer data var nödvändiga. Man kunde tycka att det vid denna tidpunkt borde ha inletts en stor, väldesignad kontrollstudie för att fastställa frågan: Är D-vitamin en orsaksfaktor för sämre Covid-19 utfall, när det gäller sjuklighet och dödlighet? När allt kommer omkring är det en otroligt allvarlig sjukdom och detta (D-vitamintillskott) är en mycket billig och säker behandling. Man inte bara missade detta, utan avslog dessutom två ansökningar om finansiering för att genomföra kontrollförsök runt D-vitaminet. Sedan dess har mer generella, globala bevis i många andra länder ökat i styrka, vilket gör passiviteten allt mer tveksam. Flera studier har publicerats som visar hur låga D-vitaminnivåer leder till sämre resultat för covid-19-offer. I september 2020 publicerades resultaten av världens första randomiserade kontrollstudie - guldstandarden för medicinsk forskning - om vitamin D och covid-19. Den kliniska studien som genomfördes i södra Spanien på ett sjukhus i Córdoba, involverade 76 patienter som led av covid-19, tillräckligt svårt sjuka för att behöva läggas in på sjukhus. Femtio av patienterna fick D-vitamin och de återstående 26 inte. Hälften av dem, som inte fick D-vitamin, blev så sjuka att de behövde sättas på intensivvård. Som jämförelse, krävde bara en person, av de 50 som fich D-vitamin, IVA-behandling - bara en. För att uttrycka det på annat sätt, verkade användningen av D-vitamin minska patientens risk att få intensivvård tjugofemfaldigt. Andra studier har, på en statistiskt signifikant nivå, visat stora minskningar av dödligheten. Det genomfördes en experimentell studie på ett vårdhem i Frankrike med 66 deltagare. Resultatet efter den studien: Att regelbundet ta D-vitamintillskott visade sig vara förknippat med mindre allvarliga Covid-19- effekter och en bättre överlevnadsgrad. Bevis från United Memorial Medical Center och Sentara Norfolk General Hospital, båda i USA, visade att de kunde få mer än 75% absolut reducering av risken för dödsfall och minskad dödlighet vid behandling av patienter med en cocktail av behandlingar inklusive D-vitamin. Forskare vid Eastern Virginia Medical School som utformade protokollet, uppskattar att om deras tillvägagångssätt, inklusive D-vitamin vid patienthanteringen, hade genomförts i stor utsträckning i början av pandemin, kunde det ha räddat många tusen liv. Resultaten av dessa studier är skarpa och tydliga, och vad som ursprungligen avfärdades till vissa delar, stöds nu av ledande medicinare världen runt. Richard Carmona, en av de främsta kirurgerna i USA, har sagt: "Reaktionen på pandemin ... bör inkludera ett försök att aggressivt eliminera det som är uppenbart som riskfaktor för sjuklighet och dödlighet vid COVID-19 - D-vitaminbrist." Dr Carmona påpekade att de klassiska kriterierna för att hantera korrelationsbevis, ironiskt nog, utarbetades i detta land av de stora brittiska läkarna Sir Austin Bradford Hill och Sir Richard Doll, i sin studie av rökning och lungcancer. De drog slutsatsen att det var möjligt att använda korrelationsdata för att visa kausalitet om vissa andra villkor kunde visas: konsekventa bevis, specificitet av bevis, dosrespons och vad de kallade temporalitet, vilket i grund och botten betyder att det som händer först betraktas som orsaken och vad som händer i andra hand är själva effekten. Det enkla faktum är att vi kan visa att alla Bradford Hill-kriterier är uppfyllda för vitamin D och covid-19 (tillsammans) om vi tittar på de många separata individuellt små men kollektivt övertygande studierna. Alla kriterier kan anses vara uppfyllda. Det är förmodligen anledningen till att Dr Anthony Fauci, den kände chefen för amerikanska US Coronavirus Task Force - ett svårt jobb vid den tiden - har sagt: "Det finns goda bevis för att om du har en låg vitamin D-nivå ... har du mer benägenhet att smittas". Dessa är seriösa röster som nu backas upp av seriösa bevis. Regeringen skall verkligen ha beröm för att ha initierat tillhandahållandet av D-vitamintillägg gratis till de kliniskt extremt utsatta på vårdhem. Men om tillskott ska ha någon materiell effekt, måste dosen vara tillräcklig till att korrigera befintlig brist. Tyvärr, med regeringens program för de kliniskt extremt utsatta, kommer vald storlek på tillägg långt ifrån detta. Regeringen tillhandahåller tillägg på 400 IE. Det är i linje med vad den nationella hälsovården för närvarande rekommenderar för att ta itu med frågorna kring benhälsa. Däremot rekommenderar de amerikanska hälsovårdsmyndigheterna 600 IE till 800 IE beroende på ålder. Den senaste forskningen från Royal College of Physicians rekommenderar att hälsovårdsmyndigheterna omedelbart rekommenderar ett högre tillskott på 800 IE till 1000 IE per dag, vilket skulle mer än fördubbla den aktuella dagliga rekommenderade dosen av D-vitaminet. Men även den dosen - baserad på benhälsa - är inte tillräckligt hög till att ge ytterligare fördelar och skydda mot andningsstörningar genom Covid-19 för dem med befintlig D-vitaminbrist; dosen måste vara mycket, mycket högre. Vi strävar inte efter att skydda äldre människor i vårdhem från Engelska sjukan - vi strävar efter att skydda dem från en dödlig sjukdom, vilket är en helt annan fråga. Vitaminet är säkert i ganska höga doser. Under sommarmånaderna kunde en person sola i 30 minuter och få motsvarande 20 000 IE - mycket mer än vad som skulle tas i en daglig dos. Alla moderna toxikologiska bevis tyder på att om det finns några skadliga effekter alls, så inträffar de inte förrän en mycket högre dos uppstår än 20 000 IE. Även NHS, som är mycket försiktig med detta, accepterar att en dos på 4000 IE per dag är helt säker; det skriver så på sin webbplats. Vad som behövs för att ge adekvat skydd mot covid-19 är en signifikant högre dos på upp till 4000 IE per dag, särskilt för de utsatta grupper som tenderar att ha brist på vitamin - nämligen äldre, etniska minoriteter och de som lider av ett antal medicinska sjukdomstillstånd. Att tillhandahålla tillägget till de kliniskt, extremt utsatta på vårdhem är ett litet steg i rätt riktning. Det är dock en droppe i havet jämfört med de åtgärder som regeringen borde vidta totalt sett. Det måste finnas ett bredare system med kompletteringar till alla riskpopulationer, inklusive äldre, överviktiga, etniska minoritetsgrupper, diabetiker och personer med högt blodtryck. Det skulle vara en liten kostnad jämfört med andra hälsoinitiativ. Ett års leverans av en daglig dos kommer sannolikt att kosta cirka 15 pund per person, så att fördela den till de identifierade riskgrupperna skulle uppgå till 45 miljoner pund. Att fördela det till dessa grupper plus varje medborgare med etnisk minoritet skulle kosta cirka 200 miljoner pund, och varje kliniskt överviktig person och personer i riskzonen i andra kategorier skulle kosta lite mer. Dessa siffror kan dock halveras om risken är allvarligare under vintermånaderna och vi gav bara dosen då. Fördelarna skulle bli enorma. Den kostnaden skulle enbart utgöra ett avrundningsfel, när vi mäter den mot kostnaden för att inte besegra pandemin eller kostnaden för en låsning av samhället. Det är inte en slump att Storbritannien är ett av de värsta länderna i världen beträffande dödlighet. När allt kommer omkring har vi också en av de värsta nivåerna av D-vitaminbrist i världen - cirka 40% av befolkningen - och därmed mycket höga nivåer av människor med nedsatt immunförsvar. Emellertid fortsätter folkhälsan i England att vägra erkänna de växande bevisen som kopplar samman D-vitaminbrist och sämre resultat av covid-19 och för detta betalar vi nu priset. D-vitamin kan vara ett av verktygen som hjälper till att vända tidvattnet i kampen mot detta fruktansvärda virus. Vacciner rullas naturligtvis ut nu, men det tar fortfarande lite tid att nå nivåer som är tillräckliga för att låsning av samhället inte längre skall behövas. Regeringen gör ett bra jobb med vacciner, men det finns gränser för vad de kan göra och till skillnad från den generella effekten av tillräcklig nivå D-vitamin på immunsystemet, är vacciner mycket specifika. Om en person drabbas av en specifik mutation, kan vaccinet redan vara föråldrat; detta gäller inte för D-vitamin. Under tiden kan tillskott ges till alla riskgrupper snabbare och till en lägre kostnad. Som jag sa i början av mitt tal, har Storbritannien nu haft nästan 85 000 döda. Det är långt förbi den punkt, där vi kunde försöka göra något även med marginell chans att lyckas med att förhindra dessa dödsfall stiga ännu mer. Tja, D-vitaminet har mycket mer än en marginell chans att lyckas: Vi har nu goda skäl att tro att D-vitamintillskott kommer att bidra till att minska dödligheten vid covid-19 och minska känsligheten för infektion. Det kommer att rädda liv, förbättra befolkningens immunitet och bidra till att minska den medicinska och ekonomiska påverkan, när vi fortsätter att universellt distribuera vacciner. Det finns nu ingen anledning att inte agera. När allt kommer omkring, med statssekreterarens egna ord, har tillägg "inga nackdelar" - han hade rätt. Kirurgen, som jag tidigare citerade, påpekade att vi inte borde låta covid-19-patienter dö med brist på D-vitamin medan vi "väntar på perfekta bevis". D-vitamin är billigt; det är säkert; det har många andra bevisade hälsofördelar; och, som Andalusiens regering har visat, kan det vara ett dramatiskt effektivt vapen i vår kamp mot Covid-19. Det finns inte mer tid att slösa bort. Tiden att agera är nu, ministern. _______________________________ Vad anser ni - skulle vi kunna tänka oss en svensk politiker sätta sig in i medicinska sammanhang på detta sätt och sedan sammanfatta och i liknande termer yttra sig i Riksdagen resp. kräva något av regeringen för att minska dödligheten på våra äldreboenden? Observera att talet resulterade i att parlamentet distribuerade D-vitamin till alla äldreboenden, visserligen med alltför låg daglig dosering - som väntat till glädje för läkemedelsföretagen, som åter ser möjligheten att ytterligare kunna påpeka sig ha belägg för att kosttillskott inte fungerar!
 13. Det visar sig att risken att få gallsten och njursten väsentligt minskas om man håller C-vitaminnivån hög. Enligt myten skulle det vara tvärt om. Stora studier har dock entydigt visat att låga C-vitaminnivåer visar större risk för stenar än högre nivåer.
 14. En intressan effekt, som jag observerat efter att ha höjt det dagliga C-vitaminintaget till 4 - 6 gram, är att syrgasmättnaden i blodet ökat till 98% (ibland 99 - jag bor såpass mycket över havsnivån att 100 aldrig kommer upp. 98-99 ständigt på barnbarnsbarnen). Tidigare låg den genomsnittliga nivån för mig mellan 95-96 %. Jag använder en mätare av hög kvalitet med vilken jag kunnat jämföra mätvärden med medicinskt väl kalibrerade instrument (och barnbarnsbarnens värden). Avvikelser alltså mellan 0 - 1 %. Ökningen av syrgasmättnaden har sannolikt samband med att effekter av inflammation i kärlsystemet via C-vitaminet har tagits ner. Vilket sänkningen av CRP också visar. För hjärtats del har mitt blodtryck hållit sig lågt (låg inflammationsgrad i hjärtats muskelceller, som numera alltmer anses ha betydelse för en del av blodtrycket). Lungorna som utgör en viktig del av systemet (till att förse blodkropperna med syre) har sannolikt också förbättrats, genom att effektivare transportera syrgas in och koldioxid ut).
 15. Flertalet av forummedlemmarna har, som du exemplifierar, under åren konstaterat att det oftast finns 13 studier på dussinet, som antingen säger just det som ansvarig för studien vill betona eller uppdragsgivaren betalar för. En självklarhet f.ö. att några veckors studier inte säger något annat än vad som på den korta tiden råkade hända men ingenting på lång sikt. De flesta av oss, luttrade genom allt som dagligen dyker upp på nätet och som dessutom upprepade gånger fått höra att den mänskliga organismen inte kan liknas vid en maskin, att alla är individer och att variationen mellan olika kroppar är så stor att den noga måste anpassas efter arvsanlag etc. - egentligen som ursäkt exempelvis för hetsätning eller sötsug som inte går att stoppa. Bortsett från medfödda anlag , sjukdomar och psyken, har den grundläggande mänskliga metabolismen dock oerhört stora likheter för en stor majoritet av jordens befolkning. Den metabola variationen, utöver vad kroppen egentligen är byggd för, ligger självklart i linje med matkulturen, som i sin tur hör samman med tillgången på viss typ av födoämnen i den lokala omgivningen. Resultatet blir då att bakteriekulturen i mage och tarmar anpassats till aktuell matkultur. En anpassning som likaväl kan återställas till den som våra förfäder tillämpade. Flertalet av oss har nog under åren sett fördelarna av att utgå från vad som vetenskapligt går att utläsa, via egen genomgång av forskning tillkommen genom väl utformade studier av moderna forskare, med förmåga att skilja på korrelation och kausalitet. Avgörande efter självstudier är att, med den egna kroppen, testa det man läst in sig på. Under åren jag följt medlemmarnas resonemang på detta forum, förefaller flertalets uppfattning sammanfalla med min, att forskningsresultaten brukar stämma väl överens med erfarenheterna som uppnås med den egna kroppen som experimentmedium. Ja, varför skulle det vara annorlunda? Vi bär ju alla på samma typ av kropp, som utvecklats under många miljoner år med någon miljard års basal utveckling av olika animala arter. Den moderna människans kost och sätt att äta, är i tid som en vindpust i förhållande till den för tiotusen år tillbaka och ytterligare bakåt i tiden. Det var då vår hjärna utvecklades genom dåtida animal föda. Fett som energimedium var då det naturliga. LCHF ligger naturligtvis rätt.
 16. Ja, en av de mer ambitiösa! Ser man på hennes sammanfattning - de viktigaste delarna, så inser man vad svensk sjukvård i decennier missat, inte minst under nuvarande viruspandemi - ett av skälen till min kritik av skolmedicinen och läkemedelsverket i samband med Covid-19 pandemin. Man förnekar konsekvent existensen av de kliniska, övertygande studier som finns på såväl C- som D-vitaminet och deras viktiga funktioner och effekter i förebyggande syfte. Tveklöst kan man med kraftfullt intag av C-vitamin hålla immunförsvaret på topp. Vad gäller virussmittade patienter intagna på sjukhus finns internationellt omtalade kliniska studier som kunnat väsentligt minska risken för allvarlig utveckling av sjukdomen genom tillförsel av den aktiva formen av D-vitamin. Slutsats (i översättning) "Allmänt erkänt som en potent antioxidant och en kritisk komponent i immunsystemet, deltar C-vitaminet i otaliga biologiska processer och styrande funktioner och påverkar flera organsystem. Rekommenderade intag av vitamin C varierar beroende på ålder, kön och livsstadier hos friska människor, men högre intag, särskilt i mängder som uppnås med kompletterande C-vitamin, är förknippade med minskad risk att utveckla ett brett spektrum av akuta och kroniska sjukdomar, allt i svårighetsgrad från förkylning till cancer, hjärt-kärlsjukdom och neurodegenerativa störningar. Omvänt minskar lågt vitamin C-intag (som varierar mellan olika populationer och påföljande brister), viktiga biologiska processer och utgör en ökad risk för vissa tillstånd, såsom minskat fettanvändning under träning och ökad svårighetsgrad av Alzheimers sjukdom. C-vitamin kan vara särskilt fördelaktigt för kritiskt sjuka människor, särskilt de med virusinfektioner, som vanligtvis har lägre nivåer av C-vitamin i blodet jämfört med friska människor... De till synes motsägelsefulla resultaten från mycket av forskningen om C-vitamin, härrör från skillnader i studiedesign, populationer, dos och leveransmetoder, liksom en mängd andra faktorer. Framtida studier baserade på konsekventa, entydiga studiedesigner är nödvändiga för att belysa C-vitaminets fulla potential för att gynna människors hälsa". ____________________________ Det senare stycket i liknande form, nästan alltid förekommande i medicinska sammanhang. Befintligt studieunderlag är dock fullt tillräckligt för min del. I min ålder under min livstid dock inget att förvänta sig mer av - eventuella kommande, dyrbara studier som i varje fall läkemedelsindustrin inte vill lägga resurser på, kommer inte att sjösättas på årtionden. Därav min inställning bl.a. för att hålla mitt CRP på lägsta möjliga nivå, vilket mina blodtester med önskvärd tydlighet visat efter att jag ökat upp till en daglig dos på fyra till sex gram. Vad gäller lunginflammation botades sådan under början av 1900-talet - innan antibiotika, annat än sulfapreparat, fanns tillgängligt. Något att tänka på inte minst för ansvariga för vården av Covid-19 smittade - snabb tillförsel av rejäl mängd C-vitamin borde vara en av de första åtgärderna till att minska den oxidativa stressen, som uppstår genom virussmittan! C-vitamin intravenöst är väl inte att förvänta sig av den tröga svenska sjukvården. Det får väl vänta tills övriga världen föregått med exempel - något decennium kanske.
 17. Nästa gång kan du påpeka att den som tar statiner får högre D-vitaminnivå - den potenta formen (Kalcitriol) i blodet - en positiv sak i sig men nog föredrar man att ta ett extra D-vitamintillskott. Ett naturligt födoämne utan biverkningar, jämfört med de för kroppen onaturliga statinerna livet ut, med därav allvarliga biverkningar t.ex. betydligt lägre HDL-kolesterol resp. högre triglycerider, resp. muskelkramper och annat "trevligt".
 18. Visst känner man till följa john-principen bland läkare men att någon skall behöva uppleva dessa, även på privat basis, så totalt uppvisa sin okunnighet - det förvånar mig fortfarande. Speciellt med dina fina värden - måste det betraktas som upprörande. Lätt att förstå att du håller fast vid LCHF! Välkommen till forumet förresten!
 19. 1. Ja, om jag som läkare själv vore mentalt sjuk och i någon form av avundsjuka hade för avsikt att ta livet av dig, skulle jag kunna rekommendera statiner. Dock är din lipidprofil såpass bra att det skulle ta många år innan du blev sjuk på allvar - fast en del tråkiga biverkningar skulle du få. 2. Nästa variant: Läkaren saknar fundamentala kunskaper i människans metabolism och som Zepp påpekar: "Fan jag kan inte utbilda varenda läkare jag möter!" Det senare gäller naturligtvis även dig. Å andra sidan anser jag att varje läkare du kan omvända, hjälper många patienter till en ljusare framtid utan livslång medicinering och rader av biverkningar. 3. Eftersom vi befinner oss mitt i en viruspandemi kan du väl påpeka att du är angelägen om att stå emot Covid-19 genom högsta möjliga kolesterolförråd (LDL) till att effektivt skapa celler (cellmembranet) i immunförsvaret. Påpeka också att du är angelägen om din höga HDL-nivå till att snabbt få undan rester av döda celler innan de ger inflammationshärdar som höjer ditt CRP-värde. Efter det kanske han förstår en del - man kan ju alltid hoppas. Hade det varit i USA skulle läkarens vilja att skriva ut statiner, trots dina fina bloddata, möjligen kunna försvaras/förklaras med pengar (att läkarens utskrivningsstatistik, kunde ge bonus).
 20. Det finns många faktorer att tänka på - HelgeK påpekade Stephen Phinney, som en bra referens, ett suveränt förslag - en humoristisk man som kan det mesta inom området: Han är lätt att följa. Ev. kan någon anse honom tala snabbt, då kan vara bra att samtigt med talet följa den svenska texten: Om du aldrig hittat översättningen tidigare, kika härunder:
 21. Det märkliga är att sådan information från skolmedicinsk synpunkt uppfattas som otillräcklig för att kunna direkt tillämpas. För att kunna det måste det till stora dyrbara studier som aldrig kommer att utföras. Se varför i: https://forum.kostdoktorn.se/topic/17274-om-forskning-och-varför-man-bör-tro-eller-misstro-resultaten-lchf-vegankost-c-d-vitamin-etc/?tab=comments#comment-167569 Å andra sidan finns rader av studier och fakta i övrigt, som vi haft uppe på forumet som visar vilken otvetydlig effekt D-vitaminet har för att med kraft rädda liv vid Covid-19 smitta, t.ex.; https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/page/7/?tab=comments#comment-164230 och https://forum.kostdoktorn.se/topic/16963-idioti-om-kosttillskott-ett-exempel-på-skolsjukvårdens-brister/?tab=comments#comment-165753 Skolmedicinen /Läkemedelsverket är livsfarliga för oss i befolkningen. Den saken behöver ingen tveka på!
 22. Inte tillräckligt negativ! Alltmer förefaller det internationellt komma info från alla håll, som ger stöd för kritik t.ex. runt vaccinationshysterin. I vilket avseende anser du att jag visat mindre objektivitet? På vilken eller vilka punkter? P.S. Där objektiviteten verkligen saknas, finner vi hos ansvariga för svensk skolmedicin. Man hör aldrig ett enda ord nämnas om de verkliga, naturliga födoämnen som med korrekt information och rådgivning om användningen, kunde ha medfört underverk på vårdhemmen med reducerade dödstal i stil med Finlands och Norges. Med tanke på hur Covid-19 viruset påverkar lungorna, förefaller ingen av ansvariga ens ha en aning om att C-vitamin redan på 1930-talet bl.a. användes för att bota lunginflammation och en rad andra sjukdomar. Objektivt sett, borde någon ansvarig poängterat den oerhörda vikten av C-vitamin i sammanhanget och att 75 mg dagligt intag är totalt felaktigt och livsfarligt lågt för den som inte laddat upp, om smittan skulle slå till. Om vaccineringen verkligen har den verkan som talats om, är verkligen frågan* - en kombination bl.a. av C-, D-vitamin, zink, selen kunde mycket väl vara överlägset, såväl för att hindra virus som till att skapa immunitet. *I tyskland tycks man avbryta vaccineringen för människor 65 år och däröver, just av skälet att effektiviteten anses vara bara 7-10 %. Rätt meningslöst eftersom yngre överlever till 99 % efter smitta. Vaccinet var ju avsett främst för äldre och vårdpersonal. Kika gärna på: https://forum.kostdoktorn.se/topic/17274-om-forskning-och-varför-man-bör-tro-eller-misstro-resultaten-lchf-vegankost-c-d-vitamin-etc/?tab=comments#comment-167569 som bl.a. från läkarnivån (i sekretess) visar verkligheten bakom skolmedicinens agerande.
 23. Det är när du har stor andel fett i din kost, som du befinner dig i kotos. Vid allför stor andel proteiner, kan kroppens glukosmängd öka och kroppen välja att stänga ner fettförbränningen till fördel för glykogenet. När det förrådet är slut kommer ketosen åter.
 24. För en stund sedan stötte jag på följande intressanta fyra timmar gamla artikel - ett joint venture mellan en av de prominenta personligheterna på C-vitaminområdet (Andew W. Saul) med kollega, som tillsammans med en läkare (av sekretesskäl okänd) uttalar sig i linje med det som vi på forumet haft uppe till diskussion. Bl.a. berör artikeln nödvändigheten av att fördela dosen C-vitamin under dygnet och att kroppens förmåga att ta upp C-vitaminet, kraftigt ökar vid infektion, som i sin tur beror på att den oxidativa stressen då kraftigt ökar. Alltså konstateras att förbrukningen av C-vitamin ökar vid smitta eller annan sjukdom och att högsta möjliga koncentration är till fördel för kroppen till att snabbt slå tillbaka smittan redan under inledningsfasen. [Kommentarer i texten från min sida visas i blå färg] Näring till att behandla och förebygga COVID-19 av doktor Y, Andrew W. Saul och Robert G. Smith (17 jan 2021) Att tala om näringsterapi för COVID-19 är riskabelt för läkare. Ytterligare en läkare hotas av sin statliga licensnämnd för det du nedan kommer att läsa. Vi kallar inte honom/henne ”Doctor Y” av rent slumpmässigt skäl, utan snarare av nödvändighet. [Ett exempel på orsakerna till bristande öppenhet från skolmedicinens sida men också för rädslan att ekonomiskt ratas av läkemedelsföretagen, vad gäller resurser för meriterande studier]. ____________________________ Det anses allmänt att det för närvarande inte finns några effektiva sätt att stoppa SARS-COV-2-viruset [Covid-19], förutom genom att hålla avstånd till andra människor, bära mask och genom vacciner. Metoderna antas vara effektiva, men många har ifrågasatt dessa och anser att vaccinerna har levererats på ett orättvist sätt världen runt. Uppenbarligen bildas nya muterade stammar av viruset och det är inte säkert hur mycket skydd som kommer att blir tillgängligt via befintliga eller nyutvecklade vacciner. [De nya uppgifterna från Tyskland exemplifierar detta genom att effektiviteten på vaccinet för människor över 65 års ålder bara skulle ligga kring 8 - 10 % inte på utlovade 95%, uppgifter som vaccinproducenten naturligtvis tillbakavisar] Informationen om de effektiva, förebyggande metoderna har censurerats. Problemet för skolmedicinen är att det utanför den finns en enorm kunskap om immunsystemets näringsbehov, som är relevant för orsaken till svår lunginflammation och dödsfall genom COVID-19. Denna kunskap är uppenbarligen inte särskilt uppskattad av läkare, allmänhet och myndigheter. Tydligt har under flera decennier påvisats att många viktiga näringsämnen, inklusive C-vitamin, D-vitamin, magnesium, zink och selen, har antivirala egenskaper. [Detta och många av oerhört värdefulla kunskaper går alltså helt till spillo för den stora allmänheten och får inte användas eller spridas av våra skolmedicinare] Det är också känt att en majoritet COVID-19-patienter, som tas in på sjukhus, har brister på ett eller flera av dessa näringsämnen. Vidare är det känt att svår lunginflammation vid COVID-19, förbrukar många av för kroppen väsentliga näringsämnen. Detta genererar ofta akuta näringsbrister, som gör COVID-19 mer livshotande än annars. Det har i nyligen genomförda medicinska studier visats att man effektivt kan behandla COVID-19 och förhindra svår lunginflammation och dödsfall helt enkelt genom att administrera vitamin C och vitamin D i lämpliga, stora doser. Att tillräcklig näring möjliggör effektivt hinder för virusinfektion, inklusive COVID-19, har visats i en mängd olika epidemiologiska studier. Det kan räcka med att höja mängden D-vitamin i kroppen till en adekvat nivå med billiga och säkra tillskott av D-vitamin, till att minska risken för infektion att uppstå. Allmänt kan påstås att denna information om förebyggande åtgärder genom behandling av näringsämnen mot COVID-19 inte har uppskattats av läkare. [Ett milt sätt att uttrycka den cyniska inställningen hos skolmedicinens utövare och att man av kollegiala skäl och av hänsyn till läkemedelsföretagen och de negativa effekterna som öppenheten mot patienterna skulle innebära, lägger en tät rökridå runt livgivande fakta]. Tydligen har problemet varit att kliniska prövningar av näringsprotokoll, som är kända för att vara effektiva i små kohortstudier, inte har finansierats för stora randomiserade väl kontrollerade studier. Följaktligen har stora kliniska prövningar av näringsprotokoll för att förebygga COVID-19 inte publicerats till att fastställa ”bevis” på att adekvata doser av näringsämnen, inklusive vitamin C och D, magnesium, zink och selen är effektiva. Ändå är näringsprotokollet billigt, mycket säkert och allmänt tillgängligt över hela världen. C-vitamin, 1000 mg (eller mer) 3 gånger dagligen D-vitamin, 5000 IE / dag Magnesium 400 mg / d (i malat-, citrat-, kelat- eller kloridform) Zink, 20 mg / dag Selen 100 mcg / d Även om det kan tyckas osannolikt för många att billiga vitaminer kan hjälpa till att förhindra en pandemi, kan de verkligen det. D-vitamin är inte bara ett vitamin; det är ett viktigt hormon, som i stor utsträckning används av kroppen och krävs för att immunsystemet ska fungera. C-vitaminet vid daglig normdos (75 mg) förhindrar skörbjugg, men det krävs högre nivåer för att immunsystemet ska fungera optimalt, särskilt när sjukdom tillstöter. Under en akut virusinfektion förbrukas C-vitaminet snabbt. [Läkemedelsverket i Sverige har alltså satt normnivåerna på en så låg nivå att människors liv äventyras - för små reserver av vitaminet för att motstå den ökade oxidativa stressen vid smitta och till att fullgöra sin viktiga funktion i själva immunförsvaret] För att förstå varför kunskapen om näringsmetoder för att förebygga virusinfektion och behandla sådan, inte har uppskattats i tillräcklig utsträckning, måste man förstå bakgrunden till medicinska prövningar. En stor välkontrollerad kohortstudie som omfattar tusentals människor är mycket dyr och kan bara genomföras av ett stort företag som står för studien och som kan dra nytta av resultatet, eller av en statlig organisation, som är offentligt finansierad. Men att en så stor studie skulle genomföras för att testa ett näringsprotokoll är osannolikt, med tanke på att det rör näringsämnen - vanliga vitaminer och mineraler som inte kan patenteras. Detta kan jag påstå [sannolikt uttalat av läkaren som delaktig artikelförfattare] med tanke på att jag i allmänhet arbetar med läkemedelsindustrin för att utveckla nya läkemedel, som får den privata sektorn att frodas. Utan en tydlig slutsats från en sådan studie, som visar att en näringsstrategi är effektiv, sägs det ofta att "inga bevis finns" runt näringsstrategin. Medan brist på ”bevis” skulle vara en motiverad anledning till att inte rekommendera den allmänna användningen av ett läkemedelsprotokoll, skiljer sig ett näringsprotokoll på flera sätt från ett typiskt läkemedelsprotokoll. Först måste försöket utformas till att testa lämplig dosering. Otillräckliga doser har liten effekt. Dosrekommendationerna i denna artikel är större än rekommenderade kosttillskott, där C-vitamin, D-vitamin, magnesium, selen och zink har använts i många år och är kända för att vara säkra vid angivna doser (och också i högre doser). [Ett av skälen till att skolmedicin/Läkemedelsverket rekommenderar orimligt låga doseringar av viktiga näringsämnen nivåer förefaller ha med rädslan för konkurrens av kost/näringsämnen att göra. De ständiga påståendena om att människan får allt den behöver via kosten, utan kunskap om vilken kost som tillämpas, är rent befängd] En näringsprövning måste också bestämma de befintliga nivåerna av väsentliga näringsämnen som ska administreras för varje individ vid deltagandet i studien. Problemet är att alla deltagare har en del av varje näringsämne i kroppen, för alla näringsämnen som är så väsentliga att vi inte kan leva utan dem. Någon som har brist på näringsämnen eller när brist uppstår genom infektion, kan påverkan i en studie bli stor vid intag av vitamin- eller mineraltillskott, medan någon annan som inte har brist, sannolikt inte kommer att uppvisa särskild nyttoeffekt. Olika individer kommer dessutom sannolikt att ha olika brister. [Vad skolmedicinen i hög utsträckning missat är att patienter på äldreboenden i regel just lider av brist på viktiga näringsämnen, som läkare sällan eller aldrig skriver ut. Dessutom får de boende otillräcklig näring via den mat som serveras] Alla nämnda effekter kan enkelt förväxlas i en studie som testar ett näringsprotokoll, vilket gör att nyttan med ett sådant för pandemin inte kan exakt bevisas. Detta gäller även om det är känt att näringsprotokollet är effektivt till att förhindra en mängd olika virusinfektioner och att detta har visats i små kliniska studier resp. vid behandling av COVID-19 för att förhindra allvarlig lunginflammation och död. För närvarande finns därför en ”Brist på bevis” om denna effektivitet tillämpad på studier i stora populationer. En godtagbar motivering för att undvika användning av ett läkemedel. [Som skolmedicinarna alltid kan stödja sig på för att slippa kritik. Anders Tegnell poängterar med stolthet denna inställning] Näringsprotokollet är dock billigt, säkert och allmänt tillgängligt för allmänheten. Uppenbarligen har medicinska institutioner och myndigheter varit så fokuserade på läkemedels- eller vaccinbehandlingar att de avfärdat den livräddande kunskapen hos viss näring till att ge immunförsvaret en förebyggande effekt och till behandling av COVID-19-infektionen. Bevisbördan som är nödvändig för godkännande av ett receptbelagt läkemedelsprotokoll (läs "tillräckligt farlig sjukdom för att kräva recept") skiljer sig mycket från bevisbördan för näringsämnen. Vi måste konsumera mer av de väsentliga näringsämnena i maten. Större tilläggsdoser än standarddoserna i näringsprotokollet är säkra. Påståendet "inget bevis" är alltså inte en anledning att avfärda tillräckligt höga och säkra doser av vitaminer och mineraler. [Sammanfattat innebär skolmedicinens överdrivna krav på resultat från stora och dyra studier - som ovan förklarats "aldrig" kommer till stånd - att de oerhörda effekter som vissa naturliga födoämnen ger aldrig kommer till allmän användning. Det bör observeras att det rör sig om ämnen, som utan risk kan användasi mycket stora mängder utan toxiska effekter. För D-vitamin >20 gånger Läkemedelsverkets norm, för C-vitamin >1200 gånger]. ____________________ I den engelskspråkiga originalversionen : https://www.iceagenow.info/nutrition-to-treat-and-prevent-covid-19/ finns en rad hänvisningar (siffror inom parentes i den engelska texten) med viktiga vetenskapliga belägg, väl värda att studera. För den som vill lyssna av Saul, som ägnat sig åt C-vitaminet under 42 år förekommer han i nedanstående podd (för att slippa pratet i inledningen -reklamfinansiering- gå in till 07:00 på podden) https://poddtoppen.se/podcast/1195955730/burn-it-nutrition-podcast/ep72-top-3-most-important-podcast-ive-ever-recorded-high-dose-vitamin-c-for-healing-wandrew-saul-aka-the-mega-vitamin-man Saul beskriver där lite av sin och C-vitaminets bakgrund.
 25. Märkligt, jag citerade inte dig, utan vår medlem Mig. Oförklarligt!
×
×
 • Create New...