Jump to content

Nils Engström

Plusdatamedlem
 • Posts

  2,514
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  102

Everything posted by Nils Engström

 1. Ganymedes jag citerar ! Fullt klart är det naturligtvis att människans utveckling inte följt en rak linje. Möjligheten till det har under evolutionens gång funnits bl.a. genom utvecklingen av olika former av energiförsörjning - förmågan att både utnyttja kolhydrater och ketoner som energimedier. Kolhydraterna representerar ursprunget, när inget annat bjöds (omgivande miljötvång). Ketonerna representerar en utveckling, som medfört stora fördelar, som bl.a. rader av studier under senare decennier visat. Det inses lätt att arten människa haft oerhörd nytta av ketonerna under den långa perioden som jägare (hjärnans utveckling). Teorierna runt de olika miljöerna som människan anpassats sig till bekräftar bara allsidigheten. Vad senare decenniers forskning tagit fasta på är att ketonerna i en lång rad avseenden visat sig överlägsna glukosen, just vad LCHF-kostens förespråkare tagit fasta på och de flesta på detta forum känt fördelarna av.
 2. Hon menar sannolikt att risken ligger i att oxiderad omega 3 kan ge negativa effekter. Det är alltså mycket viktigt att den du äter är färsk och förvaras kallt. Balansen omega 6/omega 3 har ansetts mycket betydelsefull - den ena med inflammatorisk verkan - den andra med antiinflammatorisk. Någon avvikelse från den uppfattningen har jag inte hört.
 3. Vilket som är hönan och ägget under Evolutionen, för människoartens sätt att utveckla sin kost, kan alltid diskuteras. Oavsett veganens önskan att framhålla människans brist på huggtänder eller klor tala för att den vegetariska födan borde vara mest naturlig, måste vi med tacksamhet se tillbaka på den mycket långa perioden som våra förfäder ägnade åt jakt (sannolikt under större delen av evolutionen hittills). Den som gav tillräckligt energiöverskott med protein och fett till att medge utvecklingen av den mänskliga, komplicerade hjärnan. Med vegetarisk kost hade detta aldrig varit möjligt. Nedanstående video visar på ett intressant sätt varför faronerna ofta dog i låg ålder (hjärt/hjärninfarkt och leverförfettning) - deras huvudsakliga föda bestod av vetebröd. Andra analyser har visat att öl var den vanligaste drycken. https://www.dietdoctor.com/se/medlem/forelasningar/eades Bevisen för nackdelarna med veganismen, såväl i det evolutionära skedet som för människans kostvanor är uppenbara. Dagens veganer lever visserligen längre (dock är bara 2 % veganer hundraåringar) än de som levde under faraonernas tid, men de senare saknade dagens hälsokostaffärer och sjukvård. Mot bakgrund av såväl evolutionärt inriktad bevisning av olika kosters för-och nackdelar, som resultatet av senare decenniers forskning är märkligt att så många av den gamla skolans kostrådgivare och deras profeter inte kan acceptera fakta. Varför kan Tim Noakes, professor och idrottsspecialist efter trettio år så öppet deklarera, det som så många andra kollegor vet men inte vågar avslöja: "vi hade alla fel". Varför kan inte de svenska motsvarigheterna göra avbön. Istället utsätter de sig för ett ännu värre löjets skimmer.
 4. Eftersom tråden berör Maj-Lis Hellenius, som representant för den äldre generationen förvillade kostförespråkare, finns anledning att ytterligare komma in på hennes roll som förmedlare av läkemedelsreklam. I reklamfilmen för Pfizer: https://www.dietdoctor.com/se/kand-professor-i-reklamfilm-for-pfizer om att med mördande reklam prångla ut statinpreparat (hämma leverns produktion av det livsviktiga kolesterolet för alla kroppens celler). Den serie information om statiner, som till stor del visar sig vara ren bluff från företagens sida dokumenteras genom videon: https://topdocumentaryfilms.com/statin-nation-great-cholesterol-cover-up/ där många av de kända profilerna bakom lågkolhydratkost pedagogiskt förklarar bakgrunden. Om någon av er missat denna genomgång, är den ett måste. Knappast troligt att Hellenius tagit del av aktstycket - hon tycks ju inte ens förstå att mättat fett har stora fördelar som del i kosten.
 5. Ja, hon tror sig rädda situationen genom rådet att äta mindre socker men att framhålla det mättade fettet som nödvändigt, ligger på en öppenhetsnivå som tydligen är oöverkomlig - hon har lärt sin läxa av Rössner.
 6. Visst kan man spekulera över de positiva effekterna för köttproducenterna, om LCHF kommer riktigt i ropet. Dock är det min fulla övertygelse att de senare (producenterna) med tiden sannolikt får böja sig, för en del av olägenheterna med ökad djurhållning och sannolikt i sådant fall (med LCHF-entusiasterna i majoritet) att kött i framtiden kommer att snabbväxa i fabrik på löpande band, utan inblandning av djur, annat än som leverantörer av DNA/RNA för produktionen. Resultatet – inga betande oxar och därigenom ett minimum av för atmosfären skadliga avgaser men en oändlig mängd renodlad (giftfri): oxfilé tournedos, entrecote, chateaubriand etc. efter beställarnas smak. En köttproduktion som ökar verkningsgraden med ca 1000 %, jämfört med djur som köttproducenter, med deras krav på energi till att växa, beta och förflytta sig. I den senare produktionen skulle man i renodlad form kunna tillföra alla väsentliga ämnen som kroppen behöver (som motsvarar gräsätande boskap). Frågan är om veganerna mot den bakgrunden skulle börja äta kött, utan att tycka synd om köttet!
 7. Ann Fernholm beskrev under ett föredrag, förhållandet med de äldre profeterna som att hon tyckte synd om, alla som under några decennier predikat om felaktiga dieter och stod inför situationen att göra avbön. Alla har inte förmågan, som Tim Noakes, att hålla huvudet högt och erkänna sig ha haft fel sedan decennier tillbaka. En man som man har all anledning att beundra. Hade Hellenius bara orkat följa forskningen på fruktos- och fettsidan, skulle hon lätt med flaggan i topp, kunnat ändra sitt vansinniga råd om att äta ett halvt kilo frukt om dagen och acceptera den entydiga forskningen runt mättat fett.
 8. Alla kan se Hellenius i en reklamfilm för Pfizer, stapla en rad felaktiga uppgifter - man skäms verkligen, när en representant för svensk sjukvård kan yttra sig på detta sätt (också år 2013 filmen dock 2008). https://www.dietdoctor.com/se/kand-professor-i-reklamfilm-for-pfizer
 9. 2013 hölls föredraget. På din fråga om hennes nuvarande inställning, kan man inte se några förändringar, annat än att hon fortsätter att påpeka förvirringen fortsätta (med den nytillkommande forskningen).. Samma andas barn som professor Rössner, som lever vidare , som om ingenting hänt under senare 20 år.
 10. Många av er har sannolikt lyssnat av henne i olika sammanhang. Före ev. kommentarer vill jag gärna att de av er som vill ge er syn på vad hon framför, kikar på inslaget!
 11. Hans föreläsningar hör till de mest intressanta och han rensar alltid effektivt bort de vanligaste missuppfattningarna som rör skillnaderna mellan användningen av glukos och ketoner som element till att utveckla energi. Viktigaste fördelen med ketonerna är att de bränner fett och att den formen av förbränning är den renaste och innebär minst åldrande för våra celler. Han visar att fettförbränningen är en klar förbättring av den ursprungliga med glukos. Han är en av dem som mest tydligt visar vilka fördelar som LCHF-kosten innebär.
 12. Kostdoktorn representerar världens största sajt på kostområdet. På liknande sätt som glukosen svämmar över i kroppens celler för storätaren på kolhydratsidan, måtte allt infoutbyte som sker från alla entusiaster i när och fjärran svämma över ibland även för Kostdoktorn. Jag är i varje fall full av beundran över det fina organisatoriska upplägg som kännetecknar allt som Andreas och hans medarbetare skapar.
 13. "Evolutionen har anpassat oss" - en semantisk frågaantyder att evolutionen i sig skulle ha en avsikt. Verkligheten är i själva verket att de olika arterna på vår planet utgör en liten spillra av ursprunglig fauna - mindre än en promille finns kvar, däribland människan. Kännetecknande för nu levande arter är att de lyckats med konststycket att överleva naturens faror, dvs. anpassa sig och hitta möjligheter. I det ligger att de mest framgångsrika utvecklats att sätta sig på toppen av näringskedjan. Där finns människan. Att lägga moraliskt/etiska synpunkter på vår rätt att döda djur eller driva vår matkultur (påstå vad som är mest naturligt alt. optimalt för oss) i en viss riktning, håller inte riktigt. Att inte äta djur eller använda läder i skor eller djurhud som kläder med förklaringen att det är synd om djuren, håller lika lite för oss som för lejonen. I
 14. Den omständigheten att av dagens hundraåringar två procent är veganer kanske säger en viss del. Att analyser på egyptiska mumier, visar att människor dog tidigt i 20-30-årsåldern på den tiden är intressant. På tänder och i hjärta, hjärna och lever fanns klara belägg för den kost som förkortade livslängden. Huvudnäring vetebröd, huvuddryck öl - socker, socker, socker. I jägarkulturer blev människor ofta 70 år gamla. Detta har visats även i nutid och också att de vanliga kultursjukdomarna är sällsynta i den senare typen av kulturer. När veganer påpekar att människan saknar klor och huggtänder (tillbakabildade) och med det vill visa att vi inte är lämpade för köttätning, är detta exempel på bristande logik. Om de tillbakabildades förefaller den mest naturliga förklaringen ligga i att människan började ta den bekvämare vägen att efter att de dödat djuren, lärde sig att bereda födan (koka, steka, stycka med verktyg) och då inte längre behövde klor och huggtänder. Vår blindtarm å andra sidan talar inte för lämpligheten att bearbeta grönskan som hästen med sin fem meter långa blindtarm och korna med sina fyra magar. I nutida resonemang om fördelarna med olika typer av kost, är särskilt intressant att lyssna av representanter för veganism, när diskussionen kommer upp om vad som kan anses fysiologiskt naturligt att äta. I resonemanget kan inledningsvis påpekas, vad som skämtsamt brukar sägas om humlan: att den ”egentligen är för tung för att med sina små vingar kunna flyga (aerodynamiskt alltför liten bäryta till att få humlan att lyfta) - men det vet inte humlan så den flyger ändå". Vad gäller kostfrågan kan liknande analogi användas, när gruppen veganer hävdar: "att människan inte skulle vara skapad till att äta kött" - kan det, som i humlans fall, vändas till att "våra förfäder trots sin okunnighet ändå åt kött och tyckte det tillfredsställa smaklökarna”. Som tur var för oss, eftersom köttätandet medförde en bieffekt under evolutionens förlopp som möjliggjorde utvecklingen av människoartens stora och komplexa hjärna i den form vi nu känner. Mycket talar väl för att människan mer närmar sig rovdjuren än gräsätarna. De och vi tillämpar samma grundprincip - det vi inte själva kan smälta låter vi djuren förbereda. )
 15. Om man tar Kostdoktorn som exempel: Vilka söker sig hit? Den grupp människor som redan i sin personlighet har förmågan att reflektera och söka information och som förmått väga och förkasta befintlig information, främst på Internet. Ser man på normala personlighetsprofiler inses lätt vilka stora svårigheter, som ligger i att väcka intresse för något som kräver stora förändringar, stick i stäv mot förhållanden som har halvsekellång kultur i bakgrunden. Kosten är en sådan som för vissa är oerhört svår att bryta med. Initiativet som Andreas tog genom Kostdoktorn var ett genidrag som vi nu ser växa sig allt starkare, naturligtvis främst bland dem som har särskilt intresse och förmåga att tränga in i den vetenskapliga bakgrunden - en liten bråkdel av befolkningen i varje land. Lösningen, som skulle öka också intresset för Kostdoktorn i olika länder, är enligt min uppfattning ett stort internationellt diskussionsforum i vilket inriktningen/rekommendationen av naturliga skäl i hög grad skulle komma att, som ringar på vattnet, beröra Kostdoktorn.
 16. Det är just det som måste motverkas. De som finns i stora mängder bygger på äldre, felaktig forskning - det är den som gör att folk på gatan fortfarande inte kommer fram till nya forskningsresultat och därför hålls kvar i det gamla. Ett sammanfattande forum som listade olika kostråd och forskningen bakom dessa skulle lättare ge människor korrekt info.
 17. Tanken med ämnesstarten var att hitta idéer till att stödja människor som blivit villrådiga genom att på Internet inte kunna se "skogen för bara trän", dvs. att äldre synsätt som bygger på felaktig forskning fortfarande i överväldigande mängd finns kvar och hindrar utvecklingen. Undersökningar i USA, där man med hjälp av bilder på olika koster, frågar folk på gatan vad de anser bäst för kroppen, visar fortfarande till 90 % att vetenskapligt baserad info saknas i människors medvetande. Idealet - en sajt som dels listade på nätet förekommande sajter runt kostfrågor - kanske indelade i några få kategorier (fyra-fem) som inrymde de vanligaste kosttyperna, dels möjliggjorde öppen, saklig diskussion refererande till förekommande sajt. Just att i en samlad form vägleda människor, som i sitt val är osäkra genom mängden motstridiga uppgifter, skulle vara värdefullt. Sannolikt skulle en engelskspråkig sajt ge störst effekt men en svensk motsvarighet kunde också vara värdefull. Vad säger ni, vore det något att satsa på?
 18. Tyvärr förfaller risk finnas för oetiska utgångspunkter bakom studien. Tanken att bjuda in överviktiga som inte vill bli av med övervikten till att testa en viss kost. Vilken kontrollgrupp har man tänkt sig - någon som vet?
 19. Just, som ligger i det du påpekat, blir det lätt fråga om tyckande - alltför lite vetenskapligt baserat. Därför vore bra om det fanns en sajt som kunde uppfattas som neutral. Då kunde de kunniga debattörerna från olika riktningar drabba samman med rena metoder och sprida kunskap. Då skulle många problem för de villrådiga försvinna. Själv har jag lagt ner hundratals timmar på avlyssning av nätets expertis - alla riktningar. På ett tidigt stadium såg jag skillnaden i klarhet, som gick i riktning LCHF.
 20. Ja Kjell! Mitt intresse för den kost som våra förfäder för tusentals år sedan levde av, leder mig också framåt. Till skillnad från många ser jag dock frågan om optimerad kost i nuläget ur strikt vetenskaplig synvinkel. Dvs. de eventuella miljöproblem som skulle kunna uppstå med en viss kost får vika för det som kroppen mår bäst av. Efter nu drygt fyra månader efter start, har jag befunnit mig i ketos, som jag kunnat kontrollera via utandningsluften (acetonhalten i den). Min Ketonixmätare har fungerat ypperligt och medgivit dygnet-runt-kontroll. Resultatet har visat sig förflytta mig ca fyrtio år tillbaka, vad blodvärdena beträffar. Om man följer de analyser som gjorts på egyptiska mumier, kan konstateras att deras huvudsakliga födan utgjordes av vetebröd med tillhörande dryck (öl) alltså socker, socker, socker. Många av de högst stående blev inte gamla, oftast bara 20, 30 år. I motsats till detta visar sig jägarkulturer medge åldrar på 70-årsnivån. Det visar att fettet har en stor betydelse för en positiv åldersutveckling. Expertisen på området ser människoartens utvecklade stora och komplicerade hjärna nödvändigtvis vara ett resultat av en kost med stor andel animalisk föda. Den ad hoc-upplevelse jag själv är exempel på, visar klart att de kostråd som spridits från USA sedan 1960-talet varit helt felaktiga. Fortfarande kan vi idag se kulturer som främst lever av kött i vilka människorna klarar sig utmärkt från de kultursjukdomar vi lever med (fina värden på blodsocker, lipidprofiler och blodtryck). Den ketogena kosten för mig och mina närmaste har i varje fall kommit för att stanna. Vad Paleo beträffar har den konstaterats innehålla mycket större andel kött än vad som tidigare påståtts bl.a. i form av lamm. Den kosten går i varje fall i rätt riktning.
 21. Ja , men allteftersom jag bara kunde skönja ljuset i tunnelns ände, insåg jag hur svårt det skulle bli för de goda krafterna att vända utvecklingen. En idé kunde vara att en sajt startades med huvudsaklig uppgift att i kostfrågan lista allt som förekommer på Internet i två huvuddelar - det som talar i riktning modern forskning och det som sprider falsk info med utgångspunkt från förlegad eller "kriminell" sådan. Där skulle all info ge anledning för olika intressenter att försvara eller förklara listningens berättigande. Detta skulle kunna innebära en bättre balans. När man hör Nina Teicholz på ett fullständigt suveränt sätt göra upp med gubbväldet i FDA och i politiken, ser man vad som finns att göra. Även vi i Sverige har utmärkta kritiker, som sprider budskapet t.ex. Ann Fernholm - Annika Dahlqvist inte att förglömma - hennes pionjärgärning i vårt land och sätt att hålla grytan kokande är föredömlig. Kunde det vara något för Kostdoktorn att ta fasta på med sin starka internationella position - att ge möjlighet för alla intressenter i en väl sammanhållen sajt gå i öppen, ärlig diskussion om vad som egentligen är korrekt. Där kunde varje kontroversiellt inslag granskas och få den respons eller kritik som behövs från båda sidor.
 22. Under lång tid, något år, har jag plöjt genom Internet och efter moget övervägande, inte minst via Kostdoktorn, fastnat för LCHF. Redan efter två månader hade min diabetes försvunnit (korttids- och långtidssockret väl inom gränserna), blodtrycket kraftigt sjunkit, och lipidprofilen på väg mot normalvärdenvärdena. Av 32 blodvärden (Werlabs) hade 22 tydligt förbättrats - övriga 10 var redan tidigare OK. Med all medicinering utsatt (statin, blodtryck, diabetes) har jag numera blodvärden motsvarande som jag till viss del har sparade sedan fyrtio år tillbaka. Nu till problemet: Under ett par hundra timmars avlyssning av videor med kunniga, entusiastiska forskare på Kostdoktorn och i övrigt på Internet har jag bl.a., vid sidan av dessa, funnit följande: massor av sajter sprider falsk information, som helt åsidosätter korrekta fakta som berör moderna kostråd oftast reagerar jag starkt på vad som sägs om födoämnen som anses olämpliga (med mättat fett/kolesterol) problemen gäller inte endast gamla sajter utan även sådana av senare datum mycket av informationen måste faktiskt anses som rent kriminell då den uppmanar till- och ger osunda effekter många sajter anger överhuvud inget datum men många gör det - de värre fallen kan ange 2017, 2018 Uppenbart är att Internet, i varje fall på kostområdet, till stor del lever kvar i de föreställningar som var förhärskande för många decennier sedan. Andreas brukar i sina intervjuer ställa frågan hur den intervjuade ser på möjligheten att snabba på utvecklingen. Svaren brukar gå i två riktningar dels ovanifrån från gruppen vetenskapsmän/kvinnor (sprida fakta), dels underifrån via användare som sprider budskapet i vänkretsen som ringar på vattnet. Trögheten är stor, som att vända en stor oljetanker i 180 grader. Huvudsakligen beror trögheten på alla köpta "experter" - även i statliga organisationer: jordbrukarmaffian, fruktmaffian, livsmedelsföretagen och läkemedelsproducenterna - mångmiljardorganisationer som strävar efter att hålla folk lagom sjuka för att tvinga folk acceptera mediciner för att motverka uppkomna problem. Problemen för den som lider av fysiska eller psykiska problem som har med kosthållet att göra, har verkliga svårigheter att hitta rätt. För varje uppgift i en riktning finns tio i diametralt motsatt riktning. Det vore intressant att höra lite synpunkter från er på forumet om hur ni själva lyckades väja för alla grynnor och skär under seglatsen till LCHF. Kanske kunde vi tillsammans hitta vägar att effektivare än hittills sprida budskapet. Jag har i min närmaste krets genom föredrag och bildvisning fått intressanta resultat - dagen-efter-effekter som: "Vi har redan börjat med LCHF" (alltså med en dags betänketid). Säkert har också ni påverkats av andra eller själva påverkat er omgivning. Ideer ?
×
×
 • Create New...