Jump to content

Uffe

Medlem
 • Posts

  2
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Uffe last won the day on November 29 2020

Uffe had the most liked content!

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Uffe's Achievements

Nyanländ

Nyanländ (1/7)

31

Reputation

 1. Uffe

  Kolesterol

  Det finns många som är oroliga för sitt blodtryck. Jag ska därför berätta lite om det jag brukar kalla hypertoniskandalen. 1994 publicerade SBU boken ”Måttligt förhöjt blodtryck.” Här hade man analyserat alla de BT-sänkande experiment som hade publicerats på den tiden. I 17 experiment som omfattade mer än 17,000 med lätt förhöjd BT hade man jämfört BT-behandlade med obehandlade ”patienter”. Det visade sig att skillnaden mellan antalet som dött i en hjärtkärlsjukdom var endast 0.83%; en skillnad som inte ens var statistisk säker och liknande resultat har uppnåtts i flera senare studier. Enligt analysen hade en patient med obehandlad hypertoni 96 procents chans att inte dö av en hjärtkärlsjukdom inom de närmaste åren och den antihypertensiva behandlingen ökade blott chansen till 96.8 procent. Dessa siffror var medelvärden för bägge kön och alla åldrar. Om man delade upp resultaten efter kön och ålder har många studier visat att effekten för kvinnor och äldre knappast är mätbar. Jag skrev en artikel om detta i Medikament i 2002 (”Den tveksamma nyttan av att stämma i bäcken”), men ingen reagerade. SBU har till och med tagit bort boken och ersatt den med en ny version i 2004 som kallas version 1 och som visat det motsatta, utan att nämna ett ord om resultatet i utgåvan från 1994. Många senare studier har visat liknande resultat. I en studie från 2018 hade författarna följt kring 38,000 ”patienter” med mild hypertoni under många år. Hälften hade behandlats med BT-sänkande medicin; den andra hälften var obehandlade. Här är vad författarna konkluderade: Findings In this study of electronic health records of 38286 low-risk patients with mild hypertension, no evidence of an association was found between exposure to antihypertensive treatment and mortality or cardiovascular disease. There was evidence that treatment may be associated with an increased risk of adverse events, such as hypotension, syncope, and acute kidney injury. Meaning. The findings suggest that physicians should be cautious when initiating treatment in low-risk patients with mild hypertension, particularly because such an approach may affect millions of individuals with little evidence of benefit. Att blodtrycket är högre hos äldre människor är inte så märkligt därför att våra artärer blir stelare med åldern och det krävs därför ett högre tryck för att blodet ska kunna nå hjärnan. För många år sedan betraktades därför ett systoliskt BT på 100 plus åldern och ett diastoliskt BT kring 100 hos äldre för helt normalt. Mitt eget ligger kring 180-200/100-110. Jag tänkte tidigare att fortsätta forska om detta, men insåg att den som både påstår att hög kolesterol och högt blodtryck är ofarligt kommer att betraktas som galen. Att högt blodtryck är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom är korrekt, men det betyder inte att det är orsaken. Stress höjer till exempel blodtrycket, men stress kan bidra till hjärtkärlsjukdom på annat vis. Nu något annat. Vi publicerade, som jag nämnt tidigare, en artikel för fem år sedan där vi pekade på 19 artiklar som visat att äldre människor med högt LDL-kolesterol lever lika länge eller längre än normalt. Sedan dess har det publicerats 19 fler studier med liknande resultat, vilket vi har beskrivit i en ny artikel. I ett av studierna, som omfattade mer än 5 miljoner yngre människor, var det lite fler som dog bland dem med högt LDL-kolesterol, men det rörde sig endast om 0.072 procent medan antalet som dog bland dem med normalt kolesterol var 0.068 procent; alltså en skillnad på mindre än 0.005 procent. Det har troligen rört sig om människor med ärftligt högt kolesterol, men orsaken till att de dog beror med all säkerhet inte på deras höga kolesterol, utan, som jag även berättat tidigare, att några få med denna abnormitet även har ärvt förhöjda koagulationsfaktorer. Vår artikel om detta är nu tillgänglig i sin helhet, och vi har även publicerat en ny artikel om detta.
 2. Uffe

  Kolesterol

  Tydligen är det fortfarande någon som är rädd för högt kolesterol Jag ska därför berätta att för 4-5 år sedan publicerade vi en artikel i BMJ där vi hänvisade till 19 studier vars författare hade följt mer än 68,000 äldre människor i åtskilliga år sedan de hade mätt deras LDL-kolesterol. Det visade sig, att i de flesta fall levde de som hade de högsta värden längst; ingen av studierna visade det motsatte. Sedan dess har det publicerats nästan lika många studier med liknande resultat. Vi har även publicerat en artikel där vi har visat att kolesterolhypotesen är falsk. Enligt Taylor&Francis som publicerar mer än 10,000 vetenskapliga artiklar varje år var vår den mest lästa under 2018 trots att den först publicerades i mitten av oktober. I dag har den laddats ner av mer än 175,000 läsare, men ingenting händer, troligen för att de flesta hjärtprofessorer är betalda av läkemedelsindustrin och den är givmild. Den som har familjär hyperkolesterolämi bör kolla sin blödnings- och koagulationstid därför att orsaken till att några få med denna abnormitet drabbas tidigt av hjärtinfarkt är inte deras höga kolesterol utan att de även har ärvt höga koagulationsfaktorer. Läs mer om detta i vår FH-artikel.
×
×
 • Create New...