Erik 2

Medlem
 • Innehållsantal

  1 367
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  8

Allt postat av Erik 2

 1. Erik 2

  Magsyra

  Men det här är ju väldigt intressant, jag vill läsa saluförbudet, är det livsmedelsverket ?
 2. Erik 2

  Magsyra

  Kunde farbror Zepp vänligen producera en studie som analyserar vad det är för farligheter i dessa salt från framförallt Atlanten. Jag antar att du dessutom unviker att bada i havet när du är på Gran Canaria och att du avstår från saltvattenfisk, allt för att undvika vad det nu är som finns i havsvattnet? Både Celtic och Lima garanterar sina produkters renhet från tungmetaller. Det finns ingen i näringslivet som tar lättvindigt på garantier.
 3. Erik 2

  Magsyra

  Jag slår ett slag för riktigt oprocessat havssalt istället. Tex. https://vitaminer.nu/sv/artiklar/celtic-havssalt.html https://www.limafood.com/en-gb/product/sea-salt-fine-atlantic
 4. Jag tycker det är väldigt tydligt från läkemedelsverket att läkare ska göra en total bedömning av risken för hjärt/kärlsjukdom och bara föreslå behandling med statiner när risken når viss nivå. Har du frågat din läkare varför han/hon tycker att du är i riskzonen, baserat på alla relevanta parametrar - i synnerhet oaktat blodprovsresultat? Vad jag kan se kan du inte rimligen anses tillhöra nån riskgrupp.
 5. Erik 2

  Magsyra

  Också viktigt att inte vara saltskrämd. Med salted kommer byggstenar till magsyran.
 6. Erik 2

  Magsyra

  Det handlar oftare om att man gör saker som spär ut magsyran. Vanligast är att man dricker för mycket i samband med måltid. Drick något 20-30 minuter innan mat och vänta sen till nästan 2 timmar efter mat. Innan mat kan man ta en liten snapps av nåt beskt eller surt det kan hjälpa. Tex äppelcidervinäger.
 7. Läkemedelsverket skriver följande om blodfetter och statiner. Att bara titta på LDL är inte relevant ens för läkemedelsverket ? Dessutom säger de numera inte att man ska använda statiner "förebyggande". https://lakemedelsboken.se/kapitel/hjarta-karl/blodfettsrubbningar.html Behandlingsrekommendationer Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer, Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång av läkemedel vid blodfettsrubbningar är de dokument från svenska myndigheter som berör användningen av dessa läkemedel. Personer med känd kranskärlssjukdom, cerebrovaskulär sjukdom eller perifer aterosklerotisk kärlsjukdom bör erbjudas statinbehandling om inte kontraindikationer eller biverkningsproblematik föreligger. För personer utan känd kärlsjukdom, men med hög risk för sådan, bör en bedömning av personens totala risk göras. Vid primärprevention ska behandlingsmålen relateras till patientens totala risk, med hänsynstagande till andra riskfaktorer. För patienter med mycket hög risk (se Faktaruta 2) gäller samma målvärden som vid sekundärprevention. Vid mera måttligt förhöjd risk kan en standardiserad dosering av statin i ordinär dos rekommenderas (till exempel simvastatin 20–40 mg eller atorvastatin 10–20 mg). Faktaruta 2. Riskvärdering Mycket hög risk: • Etablerad kranskärlssjukdom • Annan aterosklerotisk kärlsjukdom • Diabetes mellitus typ 2 • Kolesterol > 8,0 mmol/L; LDL > 6,0 mmol/L • Familjär hyperkolesterolemi Indikatorer för ökad risk • > 5 % risk i SCORE • Triglycerider > 1,7 mmol/L • HDL ◦ Män < 1,0 mmol/L ◦ Kvinnor < 1,3 mmol/L • ApoB/ApoA1 ◦ Män > 0,8 ◦ Kvinnor > 0,7 • Hypertoni • Bukfetma • Kronisk njursjukdom • Ärftlighet för koronarsjukdom • Rökning
 8. ? Mer trädgården jorden. Det är oroande att forskare använder IPCC:s standardsiffror för lustgasutsläpp (och metan) till underlag för beräkningar av utsläpp av koldioxidekvivalenter per kg kött, eller per kg morot eller per kg vete. Eller för att jämföra utsläppen av växthusgaser från ekologiskt odlat vete i förhållande till konventionellt odlat. Det är ännu mer skrämmande att det sedan finns forskare som använder dessa så kallade livscykelanalyser och bygger modeller som påstås visa hur stora växthusgasutsläpp som svenskarnas livsmedelskonsumtion innebär, eller hur stora utsläppen är från det svenska jordbruket. Ofta presenteras resultaten med decimalers noggrannhet. Modellerna och uträkningarna må vara hur bra som helst, men om indata är så skakigt borde inte resultaten presenteras som fakta utan som diskussionsunderlag eller liknande. Det blir som en sorts motsvarighet till pengatvätt. Man tar oren data och förvandlar dem till ren granskad forskning.
 9. http://tradgardenjorden.blogspot.se/2017/01/mindre-kott-ar-inte-losningen-pa.html http://tradgardenjorden.blogspot.se/2018/05/den-stora-datatvatten.html Vi ser att det egentligen är nötköttet som sticker ut som den animalieprodukt som har mycket stor klimatpåverkan. Men trots det släpper det ut mindre växthusgaser per protein än "grönsaker". http://tradgardenjorden.blogspot.se/2018/02/pastsallad-ar-inte-battre-for-klimatet.html
 10. Riktigt läskigt. Återigen påminns man om hur viktigt det är att ha ett immunförsvar på topp. Tror också att det finns en del naturliga antisvampmedel som sjukvården inte vill ta i, men snart har de inget val.
 11. Zoe Harcome skriver en bra kritik av Jamie Olivers förslag att mota fetmaepidemin. http://www.zoeharcombe.com/2018/05/jamie-oliver-hugh-fearnley-whittingstall-childhood-obesity/ Hon berättar där bla om ett TV program där man lät 5 barn handla vad de ville äta under veckan - så här gjorde barnen: Hugh went into a supermarket with five children (I estimated them to be approximately six to eight years old). He gave them three trolleys between them and invited them to do the family shop for the week. The two key outcomes were (i) they went for junk (confectionery, biscuits, crisps, fizzy drinks, sugary cereals) and (ii) they went for brands (Kinder eggs, Coca-cola, Pringles, Cadbury, Kellogg’s, Nestle). It was also interesting to note that NO vegetables whatsoever went into any trolley, although a number of fruit items were chosen (sugar in a different form.) The most popular junk/branded product chosen by the young shoppers was sugary cereals. This is one of the products most ruthlessly advertised to children, using cartoon characters, toys in packets, and with adverts at bus stops, online and during popular evening TV programmes.
 12. medan en stor studie just kommit fram till att köttätare's hjärtan mår bäst. Under vilken sten gömmer sig Lvsmdlsvrkt? https://www.nutritioncoalition.us/news/2018/4/9/healthy-countries-consume-more-fat-more-animal-protein-fewer-carbs-new-study-finds Healthy Countries Consume More Fat, More Animal Protein, Fewer Carbs, New Study Finds A new study examining food consumption in 158 nations found that a higher consumption of fat and animal proteins was associated with decreased risk of heart disease. Meanwhile, more carbohydrates—especially more wheat and cereals—were associated with higher rates of cardiovascular death. These data are the latest to confirm that the U.S. government’s high-carbohydrate diet is quite likely not the best advice. In this latest study, a team of Czech researchers analyzed the consumption of 60 food items in 158 countries around the globe between 1993 and 2011. The study found that the risk of mortality from cardiovascular disease was lower with higher intake of total fats and protein, animal protein and fat, meats, fruits, coffee and cheese. Moreover, “regardless of the statistical method used, the results always show very similar trends and identify high carbohydrate consumption (mainly in the form of cereals and wheat, in particular) as the dietary factor most consistently associated with the risk of cardiovascular diseases.”
 13. Jason Fung har en intressant teori om när man ska sluta ta antibiotikan. Man ska inte äta hela kuren .... https://www.dietdoctor.com/se/hur-man-bor-anvanda-antibiotika-mindre-ar-battre
 14. Säger de ingenting om socker ? Jo något litet. Intressant hur media vrider till det och inte exponerar sockret.
 15. Här en länk om lymfan. https://www.greatlife.se/artiklar-och-fakta/avgiftning-detox-hur-fungerar-det
 16. En annan intressant teori baseras på att insulin är nödvändigt för att "öppna" för transport in i hjärnan av aminosyror - vid kroniskt höga insulin-nivåer och rejält intag av protein (skräpmatskonsumtion) kanske det kommer in för mycket eller att det till och med kommer in delvis fel sorters aminosyror som kommer ihop sig och bildar proteiner i hjärnan man inte vill ha.
 17. Intressant om placket i hjärnan är att man nu börjar tänka sig att det kanske har en funktion, att det utgör ett skydd mot något.
 18. Mitt misstänkta magsår kunde de inte hitta någon förklaring till, gjorde alla undersökningar som fanns. Problemen försvann till stor del när jag slutade med gluten och helt när jag också slutade med ko-mejeri. Det som orsakar reflux är magens ibland kraftiga rörelser för att få syran att ta ordentligt på proteinerna om man har dåligt med syra. Vad göra, drick nåt surt 15 minuter innan mat och undvik att dricka nåt till maten, vänta 2 timmar sen får du dricka nåt igen. Snåla inte med salt. Ofrivilliga kraftiga magrörelser blir det av komplicerade kolhydrater som börjar gasa-ifrån sig i magsyran. Och har du bakterier för högt upp i tarmsystemet typ SIBO kommer de att kalasa på även enkla kolhydrater och gasa-ifrån sig. Ät inte för sent på kvällen och rör gärna på dig lugnt och fint efter mat, längre promenad. Fett har knappast nåt med reflux att göra.
 19. Erik 2

  Mässlinghysteri

  Och en nyhet till inom området från Annica. TBE-vaccination i Sverige är ingen självklarhet TBE-vaccination i Sverige bör enbart ske i högriskområden. Vaccinationen förhindrar inte en reinfektion, och om detta inträffar är risken påtaglig för värre symtom än om man inte är vaccinerad. Därmed saknas motiv för att införa subvention av TBE-vaccination. http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/05/TBE-vaccination-i-Sverige-ar-ingen-sjalvklarhet/
 20. Erik 2

  Mässlinghysteri

  Nu börjar det bli riktigt läskigt i gamla Sverige - det här är inget annat än rena ....... fasonerna. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6937915 Folkhälsomyndigheten vill ta reda på vilka grupper i befolkningen som är tveksamma till HPV-vaccinering för unga flickor. Det handlar om vilka föräldrar som väljer att inte låta vaccinera sina döttrar eller som väljer att ge vaccineringen senare, skriver tidningen Läkemedelsvärlden på nätet. För att ta reda på det ska Folkhälsomyndigheten nu analysera registerdata tillsammans med Karolinska institutet. HPV-vaccinet skyddar mot humant papillomvirus, som kan ge upphov till livmoderhalscancer. Av de flickor som föddes 2004 och 2005 har nästan 80 procent fått minst en dos av vaccinet, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.
 21. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6936029 Observatoriekullen i Stockholm är den enda mätstationen i Svealand som uppmätt meteorologisk sommar, då dygnsmedeltemperaturen legat på minst 10,0° under fem dygn i följd. I Stockholm har temperaturmätningar pågått sedan 1756 då är 17 april ett extremt tidigt ankomstdatum för den meteorologiska sommaren. Det har bara hänt en gång tidigare att den meteorologiska sommaren anlänt före den 17 april. Det allra tidigaste ankomstdatumet för sommaren i Stockholm är den 14 april vilket inträffade under den mycket varma aprilmånaden 1803. Det här skriver SMHI på sin sajt. En reservation för ankomstdatumet 1803 är att man på den tiden mätte temperaturen vid två tillfällen på dagen och att maximi- och minimitermometer inte införts. Med den reservationen så är årets ankomstdatum den 17 april således det näst tidigaste som observerats. Även 1996 och 1964 anlände den meteorologiska sommaren till Stockholm den 17 april.
 22. Om man måste ha bregott kan man göra egen på smör och MCT-olja. 70/30.