Erik 2

Medlem
 • Innehållsantal

  1 316
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  6

Allt postat av Erik 2

 1. Har du hört talas om GAPS och Natasha Campbell mcbride? http://www.gapsdiet.com/about.html
 2. Erik 2

  Guillain-Barres syndrom och LCHF?

  En auto-immun sjukdom. Man vet som vanligt inte vad som är den utlösande faktorn. Celiaki är väl den enda autoimmuna sjukdomen där man vet vad som sätter igång den - gluten. En del tror att en grundorsak vid autoimmunitet är en läckande tarm som släpper in proteiner eller peptider som liknar kroppsegen vävnad i blodet som immunförsvaret reagerar på och på den egna vävnaden. Lektiner sägs ha en sådan effekt på tarmen och sägs också kunna härma kroppsegen vävnad (mimikry). Gluten har en sådan effekt genom att locka fram zonulin. I nedan urklipp står det om virus och bakterier, att någon kemikalie på virus eller bakterie skulle likna kroppsvävnad och därigenom starta den autoimmuna attacken. https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Guillain-Barré-Syndrome-Fact-Sheet The exact cause of GBS is not known. Researchers don’t know why it strikes some people and not others. It is not contagious or inherited. What they do know is that the affected person's immune system begins to attack the body itself. It is thought that, at least in some cases, this immune attack is initiated to fight an infection and that some chemicals on infecting bacteria and viruses resemble those on nerve cells, which, in turn, also become targets of attack. Since the body’s own immune system does the damage, GBS is called an autoimmune disease (“auto” meaning “self”). Normally the immune system uses antibodies (molecules produced in an immune response) and special white blood cells to protect us by attacking infecting microorganisms (bacteria and viruses). In Guillain-Barré syndrome, however, the immune system mistakenly attacks the healthy nerves. Most cases usually start a few days or weeks following a respiratory or gastrointestinal viral infection. Occasionally surgery will trigger the syndrome. In rare cases vaccinations may increase the risk of GBS. Recently, some countries worldwide reported an increased incidence of GBS following infection with the Zika virus.
 3. Erik 2

  Kan hundar också vara vegetarianer?

  Dumheten ..eh .. Religionen vet inga gränser. https://isupportgary.com/articles/the-plant-based-diet-is-vegan ............ I debatten runt köttkonsumtionens klimatpåverkan blandas siffror som inte alls är jämförbara hej vilt. Dels blandas globala och nationella siffror och dels blandas utsläpp från kött med utsläpp från tamdjur. Klimatutsläppen från tamdjuren brukar ofta anges till 14 procent av de globala utsläppen. Tamdjuren producerar kött, men också mjölk, matfett, ägg, dragkraft, kläder, byggnadsmaterial, naturvård, religiösa och kulturella upplevelser, bank- och försäkringstjänster. Det finns ingen seriös beräkning av hur stor del som skall hänföras till ”kött”. I fattiga länder, där nästan inga flyger, få har tvättmaskin och de flesta saknar bil står givetvis maten, oavsett vad den består av, för de allra största utsläppen. Att hänvisa till globala siffor för maten eller djurens andel av utsläppen i den svenska köttdebatten är därför både meningslöst och oärligt. I själva verket följer matens andel av utsläppen ganska väl hur stor andel matkostnaderna är i ett lands ekonomi. Beräkningarna av utsläppen från djuren bygger på schabloner och modeller och har mycket stora felmarginaler. Detta gäller framför allt lustgasutsläppen där även FN:s klimatpanel anser att osäkerheten i beräkningsgrunderna varierar mer än tio gånger.Utsläppen som redovisas i olika livscykelanalyser bygger alltså inte på att någon har mätt utsläppen från den aktuella produktionen. Mycket tyder på att beräkningarna systematiskt överskattar utsläppen från extensiva produktionssystem, som betesdrift och underskattar utsläppen från intensiv växtodling och djurhållning som bygger på intensivt odlat foder. Omräkningen av metan till koldioxidekvivalenter ger felaktigt intrycket av att effekterna av dessa två växthusgaser är jämförbara genom en omräkningsfaktor. För metan ger en ökning eller minskning en snabb men kortvarig klimateffekt medan konstanta utsläpp på en viss nivå inte orsakar vidare temperaturökning. Detta skiljer sig helt från hur koldioxid fungerar där konstanta utsläpp på nuvarande nivåer leder oss mot en katastrof. För både lustgas och metanutsläppen från djurhållningen bygger siffrorna på antagandet att utsläppen från marken som djuren betar eller där man odlar foder på skulle upphöra om djuren försvann. Men det antagandet saknar vetenskaplig grund. Beräkningarna tar heller inte hänsyn till att betande djur, tillförsel av stallgödsel och vallodling kan leda till betydande inlagring av kol. För dramaturgin runt köttkonsumtionen verkar det vara viktigt att betona hur den har ökat. Konsumtionen av helt kött har förvisso ökat en hel del de senaste femtio åren, men nästan hela ökningen handlar om kyckling som ju anses vara det mest klimatsmarta köttet. Om vi tittar på hela segmentet animalieprodukter kan man konstatera att kaloritillförseln från dessa har legat mer eller mindre still sedan 1960 medan att deras relativa andel minskat över tid. http://tradgardenjorden.blogspot.com/2019/01/tankefel-i-kottdebatten.html
 4. Erik 2

  Lågt levervärde

  Vilket värde och vilka är intervallen ? Är Glader357 en hane eller hona
 5. Jag hittade vår egen trädgårdenjordens kommentar. http://tradgardenjorden.blogspot.com/2019/01/en-ohallbar-analys-och-ett-ohallbart.html Tanken på att vi skall äta någon sorts global genomsnittskost kan bara uppstå i en värld där global handel med alla livsmedel anses vara normal och där kontrollen över livsmedelsproduktion och konsumtion ligger hos ett litet antal företag, eller möjligen hos staten. Det verkar som om ord som makt, inkomst, jämlikhet eller äganderätt helt saknas i författarnas perspektiv, vilket är anmärkningsvärt eftersom de alla är avgörande för vad folk äter och hur vår mat produceras. Grönsakskonsumtion är till exempel beroende av inkomst till och med i ännu högre grad än köttkonsumtionen. Matsvinnet beror på att det ligger i affärernas och producenternas intresse att sälja så mycket som möjligt och att mat är så billig. Kultur, smak och matens roll i att koppla oss till resten av naturen är något man också helt bortser ifrån. Att sårbarhet och självförsörjningsgrad inte diskuteras är ännu mer anmärkningsvärt eftersom många av författarna hör hemma på Stockholm Resilience Center. Man kan givetvis räkna på globala genomsnitt i pedagogiskt syfte, men att sedan dra iväg och ha dem som underlag för kostråd eller politik är helt förfelat. I själva verket borde vi verka för mer variation och en blomstrande regional gastronomi.
 6. Erik 2

  sportdryck

  Om hon inte känner att hon kan äta kan hon väl låta bli. Energi har vi så det räcker i våra lager. Drick vatten och ersätt salt och käka massor efteråt går utmärkt.
 7. Anne Mullens på dietdoctor ger en bra sammanställning för moteld: https://www.dietdoctor.com/report-cut-red-meat-eating-by-80-percent-to-save-the-planet
 8. Erik 2

  Kall potatis

  Zepp. Din uppfattning tar inte hänsyn till att kvinnor har 30% mindre serotonin än män i genomsnitt, har cykler då det droppar helt och kan ha (liksom män) en genetik som ger extra snabb nedbrytning av serotonin (MAOA - fast) där tror jag vi har MariaF - hon behöver seorotonin power diet dvs lite insulin ökning mellan måltiderna. Sen kan vi i dessa dagar lägga till influenzan och coronavirus som ställer till det med serotoninet och med annat. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3043161/
 9. Men Maria, så svåra grejor länkar jag väl inte till .. Men bra om du somnar av dom, alltid nåt. Att du kommer ihåg drömmarna så där betyder nog att du sover för lätt. Det intressanta är att jag hade en period över jul/nyår då jag var sjuk och drömde som du beskriver och var låg och hade många dåliga/mörka tankar. Det satt i flera veckor, mennu är jag igenom och mår perfekt istället. Jag satsade på att stötta min metylering av homocystein med metylfolat (MTHFR) när tankarna var som mörkast tror det hade viss verkan. Du läste också i andra tråden att sjukdom/influenza har verkan på serotoninet och ligger man redan lågt (som kvinnor gör per default och eller pga MAOA generna)så bir det så klart ännu sämre vid sjukdom - vissa virus hittar man tydligen i centrala nervsystemet med trolig neurotropisk verkan. Länkar till artikeln här också (så kan du somna om) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3043161/ Hittade denna om glycin: Recently, we found that a non-essential amino acid, glycine subjectively and objectively improves sleep quality in humans who have difficulty sleeping. We evaluated the effects of glycine on daytime sleepiness, fatigue, and performances in sleep-restricted healthy subjects.Apr 18, 2012 The Effects of Glycine on Subjective Daytime Performance in Partially ... https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3328957/
 10. Erik 2

  Gå upp i vikt med LCHF

  Jo, viktigt, när man går över till att äta mycket lite kolhydrater är det viktigt att se till att ersätta alla mineraler som kommer att följa med ut ur kroppen när kroppen släpper den vätska den håller för att kunna hantera kolhydraterna. Natrium och magnesium framförallt. Man ska upp mot 600 mg magnesium om dan regelbundet inte bara under övergångstiden. Läs intervju medMartina. https://kurera.se/martina-johansson-magnesium-har-forbattrat-mitt-liv/
 11. Läs gärna Martinas kloka ord. https://martinajohansson.se/hur-man-valjer-kosttillskott/
 12. Erik 2

  Lchf och ångest

  Och inte att förglömma, sjukdomar påverkar serotoninet. Tex influensa. Man ser t.o.m koppling influenza - självmord och då tänker jag; hur är det med vaccin och serotonin? Mot influenza B (kopplat till självmord), kan man tydligen i värsta fall trycka in 3 B stammar i samma spruta. Självmord är tyvärr lite extra relevant för mig nu då 2 själmord skett i min närhet på 2 månader. -----------------------------Från folkhälsomyndigh. Inför influensasäsongen 2018–2019 (på norra halvklotet) byttes vaccinstammarna för influensa A(H3N2) och influensa B/Victoria ut jämfört med säsongen innan. WHO rekommenderar att nedanstående stammar ingår i trivalenta influensavacciner för 2018–2019: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-likt virus; A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-likt virus B/Colorado/06/2017-likt virus (B/Victoria/2/87-linjen) Tetravalenta vacciner rekommenderas även innehålla ett B/Phuket/3073/2013-likt virus (B/Yamagata/16/88-linjen) utöver de tre ovanstående stammarna. ----------------------- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3043161/ Cytokines have also been reported to cause a depletion of tryptophan (a precursor amino acid for serotonin synthesis). They stimulate indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) which converts tryptophan to kynurenine (,Vollmer-Conna, 2001; Wichers and Maes, 2002) making tryptophan unavailable for serotonin synthesis. There is evidence that reduced tryptophan, and ultimately serotonin, play a role in the pathogenesis of a depressive disorder (Dursun et al., 2001). In exploring the possibility that the viruses could have directly affected the brain to induce a mood disorder, it is worthy to note the fact that both influenza and coronaviruses are potentially neurotropic and have been isolated from the central nervous system (Arbour et al., 2000; Dessau et al., 2001; McCullers et al., 1999; Fujimoto et al., 1998; Xu et al., 2005; Yeh et al., 2000). Methods Influenza A, B and coronavirus antibody titers were measured in 257 subjects with recurrent unipolar and bipolar disorder and healthy controls, by SCID. Pearson’s χ2 tests and logistic regression models were used to analyze associations between seropositivity for coronaviruses, influenza A and B viruses and the following: a) history of recurrent mood disorders b) having attempted suicide in the past c) uni- vs. bi-polarity and d) presence of psychotic features during mood episodes. Results Seropositivity for influenza A (p=0.004), B (p<0.0001) and coronaviruses (p<0.0001) were associated with history of mood disorders but not with the specific diagnosis of unipolar or bipolar depression. Seropositivity for influenza B was significantly associated with a history of suicide attempt (p =0.001) and history of psychotic features (p =0.005).
 13. Erik 2

  Gå upp i vikt med LCHF

  Leta hos Martina J , tämligen säker på att hon tagit upp detta.
 14. Erik 2

  LCHF är farligt säger professor

  Titlar hit och dit, yta. Jag gillar innehåll. En talande maxim från juridikens värld. It is not by reason of its authority but by the authority of its reasons that we are convinced.
 15. Doktor Doom (Rockström) och hans kompisar har en politisk agenda som handlar om allt annat än hälsa. Han vill utrota alla djur och ställa ut människorna i hagarna för att äta gräs. Det är viktigt att förstå att detta handlar om politik, vilja och egna uppfattningar. Det har inget med vetenskap att göra. De skapar "bevis" som passar deras agenda. Det tragiska är återigen att media fungerar som megafon utan filter, kritisk analys eller frågor. Väntar några dagar på att Zoe Harcombe skriver kommentar.
 16. Erik 2

  Gå upp i vikt med LCHF

  Obehaglig sjukdom, men intressant att lära sig nytt. Den stora risken ligger tydligen i en form av arrytmi. När jag läser det tänker jag på magnesium som är vansinnigt viktigt för att hjärtmuskeln ska fungera som avsett. Hur har han det med magnesiumnivåerna ? Har man lågt magnesium kan det bero på dåligt upptag i tarmen som kan bero på skador i tarmen som tex vid celiaki.
 17. Erik 2

  Nu ska vi äta gräs

  Och som jag sagt tidigare, det är uppenbart att planen är att utrota alla djur: "då vi själva äter gräset istället för att ge det till korna"
 18. Erik 2

  Gå upp i vikt med LCHF

  Vad kan orsaken till låg vikt vara? Hormoner? Martina gör en bra genomgång. https://martinajohansson.se/tag/kroppstyp/ Problem att tillgodogöra sig maten? Tarmproblem. Celiaki. Vad är det för hjärtproblem? Medicin?
 19. Erik 2

  Buljong

  Leta efter stockpot.se Eller koka en kyckling
 20. Erik 2

  Lchf och ångest

  Lyssna på Dr Rostenberg. När han väl kommer igång blir det väldigt intressant hur tryptofan under olika förhållanden kommer att användas till annat än serotonin, hur tarmfloran har betydelse, mm.
 21. Erik 2

  Lchf och ångest

  Det gläder mig att ha hittat nåt nyttigt. Om du ännu inte köpt Dirty Genes trots all min reklam så slår jag ett slag för den igen, svaret på allt inklusive serotoninproblem. Jag är väldigt nyfiken på just kopplingen dopamin och serotonin men har inte hittat nån som bekräftar min lilla teori (inte ens boken ovan) att de som har lågt serotonin kanske söker dopaminkickar som kompensation. Bland dessa räknar jag in sockerkicken, nikotinkicken, alkoholkicken, endorfinkicken, osv.
 22. Erik 2

  bröstcancer orsaker

  Jag tror det är minst lika viktigt om inte viktigare att stötta avgiftningen / detox av framförallt levern. I synnerhet för de kvinnor som har en genetisk variant på COMT generna som gör detox av bla östrogen väldigt trögt.
 23. Erik 2

  Lchf och ångest

  Lite Lorry över den frågan. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5829131/ De här forskarna säger att 25-30g kolhydrat (men utan protein). I formen av "snack" dvs melanmål. Och att det inte hjälper att äta protein (med tryptofan) som mellanmål - högproteindieter kan tvärtom förvärra läget (säger de men det känns inte logiskt mot det de säger i övrigt - tryptofan finns i protein och det måste man få i sig för serotoninet). Om jag förstår det de säger så hjälper insulinet till att få bort andra aminosyror (neutrala - LNAA) ur blodet och in i skelettetmusklerna istället för till hjärnan. Tryptofan verkar inte gå till skelettmusklerna. Så när LNAA går in i skelettmusklerna blir tryptofanet kvar och kan gå in i hjärnan. Edit: lagt "muskel" till skelett. Och nåt mer.. "The ability of sweet or non-sweet carbohydrate-rich foods to improve mood probably relates to the changes induced by the synthesis and release of the brain neurotransmitter serotonin [25, 26]. The carbohydrates elicit insulin secretion, and the insulin promotes the uptake of most circulating amino acids—especially the large, neutral amino acids [LNAA; principally leucine, isoleucine, valine, tyrosine, phenylalanine, and methionine] into skeletal muscle. However, uptake of tryptophan, serotonin’s precursor amino acid, into skeletal muscle is not substantially increased. Since plasma tryptophan must compete with the other LNAA for uptake into the brain—where some of it can be converted to serotonin—the insulin-induced decrease in plasma LNAA causes more tryptophan to enter the brain and, sequentially, more serotonin to be synthesized and released [8, 25]. This improves the mood [20, 21, 22, 24], much as would happen if patients had increased intrasynaptic serotonin levels by receiving a serotonin-reuptake blocker. It also decreases the concurrent “carbohydrate craving,” and by doing so suppresses the rise in total calorie consumption, especially if the carbohydrate rich foods are also rich in fats. In normal weight individuals, the consumption of relatively small quantities of carbohydrates (e.g., 25–30 g of carbohydrate in a snack, without protein [26]) induces sufficient insulin secretion to lower plasma levels of these other LNAA thus increasing brain tryptophan levels and serotonin synthesis. (?) Paradoxically, the consumption of dietary proteins—all of which, unlike carbohydrates, do contain tryptophan—fails to elevate tryptophan levels and serotonin synthesis and may actually reduce them [1, 8, 25]. This is because tryptophan is a very minor constituent of dietary proteins (1–1.5%) whereas the LNAA that compete with tryptophan for brain uptake constitute 20–25% of most dietary proteins. Hence, the more protein in a meal or snack (e.g., for example, from Thanksgiving-Day turkey), the less brain serotonin is formed and released [25]."
 24. Erik 2

  Pizzasallad

  ja, om du skippar pizzan.
 25. Men herpes är väl ett virus, funkar antibiotika mot virus ?