Erik 2

Medlem
 • Innehållsantal

  1 500
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  11

Inlägg postad av Erik 2


 1. Jag erkänner direkt, jag kan inget om medicin-insulin, men jag förstår inte varför du tar insulin om du äter en kost som inte ska höja blodsockret. Är du typ 2 är väl den egna insulinproduktionen knappast nåt problem? Om du tar insulin med keto stänger du fettförbränningen och lagrar in fettet i den ketogena kosten som fett. Och jag tänker att om du inte bränner fett pga insulinet kommer kroppen vilja ha annat att äta och då kanske lagrat glykogen blir kroppens lösning och du får blodsocker. ?

   

   

  • Gilla 1

 2. Antar att han i videon gör klart att högt blodtryck är ett symptom och inte en sjukdom. Blodtrycksregleringen är bla en del av immunförsvaret. 

  Om doktorn vill sätta in blodtrycksmedicin ska vi be om inflammations- och infektionstest istället. 

  • Gilla 2
  • Tack! 1

 3. En auto-immun sjukdom. Man vet som vanligt inte vad som är den utlösande faktorn. Celiaki är väl den enda autoimmuna sjukdomen där man vet vad som sätter igång den - gluten. 

  En del tror att en grundorsak vid autoimmunitet är en läckande tarm som släpper in proteiner eller peptider som liknar kroppsegen vävnad i blodet som immunförsvaret reagerar på och på den egna vävnaden. Lektiner sägs ha en sådan effekt på tarmen och sägs också kunna härma kroppsegen vävnad (mimikry). Gluten har en sådan effekt genom att locka fram zonulin.   

  I nedan urklipp står det om virus och bakterier, att någon kemikalie på virus eller bakterie skulle likna kroppsvävnad och därigenom starta den autoimmuna attacken.

   

  https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Guillain-Barré-Syndrome-Fact-Sheet

  The exact cause of GBS is not known. Researchers don’t know why it strikes some people and not others. It is not contagious or inherited.  

  What they do know is that the affected person's immune system begins to attack the body itself. It is thought that, at least in some cases, this immune attack is initiated to fight an infection and that some chemicals on infecting bacteria and viruses resemble those on nerve cells, which, in turn, also become targets of attack.  Since the body’s own immune system does the damage, GBS is called an autoimmune disease (“auto” meaning “self”). Normally the immune system uses antibodies (molecules produced in an immune response) and special white blood cells to protect us by attacking infecting microorganisms (bacteria and viruses). In Guillain-Barré syndrome, however, the immune system mistakenly attacks the healthy nerves.

  Most cases usually start a few days or weeks following a respiratory or gastrointestinal viral infection. Occasionally surgery will trigger the syndrome. In rare cases vaccinations may increase the risk of GBS. Recently, some countries worldwide reported an increased incidence of GBS following infection with the Zika virus.

  • Gilla 7

 4. Dumheten ..eh .. Religionen vet inga gränser. 

  https://isupportgary.com/articles/the-plant-based-diet-is-vegan

  ............

  I debatten runt köttkonsumtionens klimatpåverkan blandas siffror som inte alls är jämförbara hej vilt. Dels blandas globala och nationella siffror och dels blandas utsläpp från kött med utsläpp från tamdjur. Klimatutsläppen från tamdjuren brukar ofta anges till 14 procent av de globala utsläppen. Tamdjuren producerar kött, men också mjölk, matfett, ägg, dragkraft, kläder, byggnadsmaterial, naturvård, religiösa och kulturella upplevelser, bank- och försäkringstjänster. Det finns ingen seriös beräkning av hur stor del som skall hänföras till ”kött”. I fattiga länder, där nästan inga flyger, få har tvättmaskin och de flesta saknar bil står givetvis maten, oavsett vad den består av, för de allra största utsläppen. Att hänvisa till globala siffor för maten eller djurens andel av utsläppen i den svenska köttdebatten är därför både meningslöst och oärligt. I själva verket följer matens andel av utsläppen ganska väl hur stor andel matkostnaderna är i ett lands ekonomi. 
  Beräkningarna av utsläppen från djuren bygger på schabloner och modeller och har mycket stora felmarginaler. Detta gäller framför allt lustgasutsläppen där även FN:s klimatpanel anser att osäkerheten i beräkningsgrunderna varierar mer än tio gånger.Utsläppen som redovisas i olika livscykelanalyser bygger alltså inte på att någon har mätt utsläppen från den aktuella produktionen. Mycket tyder på att beräkningarna systematiskt överskattar utsläppen från extensiva produktionssystem, som betesdrift och underskattar utsläppen från intensiv växtodling och djurhållning som bygger på intensivt odlat foder. 
  Omräkningen av metan till koldioxidekvivalenter ger felaktigt intrycket av att effekterna av dessa två växthusgaser är jämförbara genom en omräkningsfaktor. För metan ger en ökning eller minskning en snabb men kortvarig klimateffekt medan konstanta utsläpp på en viss nivå inte orsakar vidare temperaturökning. Detta skiljer sig helt från hur koldioxid fungerar där konstanta utsläpp på nuvarande nivåer leder oss mot en katastrof. 
  För både lustgas och metanutsläppen från djurhållningen bygger siffrorna på antagandet att utsläppen från marken som djuren betar eller där man odlar foder på skulle upphöra om djuren försvann. Men det antagandet saknar vetenskaplig grund. Beräkningarna tar heller inte hänsyn till att betande djur, tillförsel av stallgödsel och vallodling kan leda till betydande inlagring av kol.  
  För dramaturgin runt köttkonsumtionen verkar det vara viktigt att betona hur den har ökat. Konsumtionen av helt kött har förvisso ökat en hel del de senaste femtio åren, men nästan hela ökningen handlar om kyckling som ju anses vara det mest klimatsmarta köttet. Om vi tittar på hela segmentet animalieprodukter kan man konstatera att kaloritillförseln från dessa har legat mer eller mindre still sedan 1960 medan att deras relativa andel minskat över tid.

  http://tradgardenjorden.blogspot.com/2019/01/tankefel-i-kottdebatten.html

  • Gilla 6

 5. Jag hittade vår egen trädgårdenjordens kommentar. 

  http://tradgardenjorden.blogspot.com/2019/01/en-ohallbar-analys-och-ett-ohallbart.html

  Tanken på att vi skall äta någon sorts global genomsnittskost kan bara uppstå i en värld där global handel med alla livsmedel anses vara normal och där kontrollen över livsmedelsproduktion och konsumtion ligger hos ett litet antal företag, eller möjligen hos staten. Det verkar som om ord som makt, inkomst, jämlikhet eller äganderätt helt saknas i författarnas perspektiv, vilket är anmärkningsvärt eftersom de alla är avgörande för vad folk äter och hur vår mat produceras. Grönsakskonsumtion är till exempel beroende av inkomst till och med i ännu högre grad än köttkonsumtionen. Matsvinnet beror på att det ligger i affärernas och producenternas intresse att sälja så mycket som möjligt och att mat är så billig. 

  Kultur, smak och matens roll i att koppla oss till resten av naturen är något man också helt bortser ifrån. Att sårbarhet och självförsörjningsgrad inte diskuteras är ännu mer anmärkningsvärt eftersom många av författarna hör hemma på Stockholm Resilience Center.    

  Man kan givetvis räkna på globala genomsnitt i pedagogiskt syfte, men att sedan dra iväg och ha dem som underlag för kostråd eller politik är helt förfelat. I själva verket borde vi verka för mer variation och en blomstrande regional gastronomi. 

   

  • Gilla 1
  • Tack! 2

 6. Om hon inte känner att hon kan äta kan hon väl låta bli. Energi har vi så det räcker i våra lager. Drick vatten och ersätt salt och käka massor efteråt går utmärkt. 

  • Gilla 3
  • Tack! 1

 7. Zepp. Din uppfattning tar inte hänsyn till att kvinnor har 30% mindre serotonin än män i genomsnitt, har cykler då det droppar helt och kan ha (liksom män) en genetik som ger extra snabb nedbrytning av serotonin (MAOA - fast) där tror jag vi har MariaF - hon behöver seorotonin power diet dvs lite insulin ökning mellan måltiderna. Sen kan vi i dessa dagar lägga till influenzan och coronavirus som ställer till det med serotoninet och med annat.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3043161/

   

   
  • Gilla 5

 8. Men Maria, så svåra grejor länkar jag väl inte till .. 😉 Men bra om du somnar av dom, alltid nåt. 

  Att du kommer ihåg drömmarna så där betyder nog att du sover för lätt. Det intressanta är att jag hade en period över jul/nyår då jag var sjuk och drömde som du beskriver och var låg och hade många dåliga/mörka tankar. Det satt i flera veckor, mennu är jag igenom och mår perfekt istället. Jag satsade på att stötta min metylering av homocystein med metylfolat (MTHFR) när tankarna var som mörkast tror det hade viss verkan. Du läste också i andra tråden att sjukdom/influenza har verkan på serotoninet och ligger man redan lågt (som kvinnor gör per default och eller pga MAOA generna)så bir det så klart ännu sämre vid sjukdom - vissa virus hittar man tydligen i centrala nervsystemet med trolig neurotropisk verkan. Länkar till artikeln här också (så kan du somna om) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3043161/

  Hittade denna om glycin: 

  Recently, we found that a non-essential amino acid, glycine subjectively and objectively improves sleep quality in humans who have difficulty sleeping. We evaluated the effects of glycine on daytime sleepiness, fatigue, and performances in sleep-restricted healthy subjects.Apr 18, 2012
  • Gilla 2

 9. Jo, viktigt, när man går över till att äta mycket lite kolhydrater är det viktigt att se till att ersätta alla mineraler som kommer att följa med ut ur kroppen när kroppen släpper den vätska den håller för att kunna hantera kolhydraterna. Natrium och magnesium framförallt.

  Man ska upp mot 600 mg magnesium om dan regelbundet inte bara under övergångstiden. 

  Läs intervju medMartina. https://kurera.se/martina-johansson-magnesium-har-forbattrat-mitt-liv/

   

  • Gilla 2

 10. Och inte att förglömma, sjukdomar påverkar serotoninet. Tex influensa. Man ser t.o.m koppling influenza - självmord och då tänker jag; hur är det med vaccin och serotonin? Mot influenza B (kopplat till självmord), kan man tydligen i värsta fall  trycka in 3 B stammar i samma spruta. Självmord är tyvärr lite extra relevant för mig nu då 2 själmord skett i min närhet på 2 månader.

  -----------------------------Från folkhälsomyndigh.  

  Inför influensasäsongen 2018–2019 (på norra halvklotet) byttes vaccinstammarna för influensa A(H3N2) och influensa B/Victoria ut jämfört med säsongen innan. WHO rekommenderar att nedanstående stammar ingår i trivalenta influensavacciner för 2018–2019:

  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-likt virus;
  • A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-likt virus
  • B/Colorado/06/2017-likt virus (B/Victoria/2/87-linjen)

  Tetravalenta vacciner rekommenderas även innehålla ett B/Phuket/3073/2013-likt virus (B/Yamagata/16/88-linjen) utöver de tre ovanstående stammarna.

  -----------------------

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3043161/

  Cytokines have also been reported to cause a depletion of tryptophan (a precursor amino acid for serotonin synthesis). They stimulate indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) which converts tryptophan to kynurenine (,Vollmer-Conna, 2001; Wichers and Maes, 2002) making tryptophan unavailable for serotonin synthesis. There is evidence that reduced tryptophan, and ultimately serotonin, play a role in the pathogenesis of a depressive disorder (Dursun et al., 2001).

  In exploring the possibility that the viruses could have directly affected the brain to induce a mood disorder, it is worthy to note the fact that both influenza and coronaviruses are potentially neurotropic and have been isolated from the central nervous system (Arbour et al., 2000; Dessau et al., 2001; McCullers et al., 1999; Fujimoto et al., 1998; Xu et al., 2005; Yeh et al., 2000).

  Methods

  Influenza A, B and coronavirus antibody titers were measured in 257 subjects with recurrent unipolar and bipolar disorder and healthy controls, by SCID. Pearson’s χ2 tests and logistic regression models were used to analyze associations between seropositivity for coronaviruses, influenza A and B viruses and the following: a) history of recurrent mood disorders b) having attempted suicide in the past c) uni- vs. bi-polarity and d) presence of psychotic features during mood episodes.

  Results

  Seropositivity for influenza A (p=0.004), B (p<0.0001) and coronaviruses (p<0.0001) were associated with history of mood disorders but not with the specific diagnosis of unipolar or bipolar depression. Seropositivity for influenza B was significantly associated with a history of suicide attempt (p =0.001) and history of psychotic features (p =0.005).

  • Ledsen 1

 11. 52 minutes ago, Lasse-hatten said:

  Det gäller väl i så fall alla titlar? Ändå är många här väldigt noga med att påpeka att LCHF-förespråkande forskare minsann är doktorer. 

  Titlar hit och dit, yta. Jag gillar innehåll. En talande maxim från juridikens värld.

  It is not by reason of its authority but by the authority of its reasons that we are convinced.

  • Gilla 3
  • Tack! 1

 12. Obehaglig sjukdom, men intressant att lära sig nytt. Den stora risken ligger tydligen i en form av arrytmi. När jag läser det tänker jag på magnesium som är vansinnigt viktigt för att hjärtmuskeln ska fungera som avsett. Hur har han det med magnesiumnivåerna ? Har man lågt magnesium kan det bero på dåligt upptag i tarmen som kan bero på skador i tarmen som tex vid celiaki. 

  • Gilla 4