HelgeK

Medlem
 • Innehållsantal

  1 411
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  18

Allt postat av HelgeK

 1. De stora parterna i klimatfrågan är IPCC('representanter för majoriteten av FNs länder) och på andra sidan oljebolagen(De kämpar för att få fortsätta som hitintills(Även om det finns mycket annat man kan använda olja till) https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/23/exxon-climate-change-fossil-fuels-disinformation
 2. Du anger INGEN källa till dina påståenden. Hur kommer det sig? : "HelgeK! Problemet med förstärkningseffekten via vattenångan är att det är en teori, som visat sig inte ge de effekter man tidigare hävdat (dessa har ingått i algoritmerna bakom klimatmodellerna) - ett av skälen till att dessa visat så stora fel. Meningslöst alltså att fortsätta framhålla dessa fel inte existera. Mycket sannolikt är att ökad luftfuktighet, med följande ökad molnbildning (genom ökad reflexion av solinstrålningen) utgör en kompensation som upphäver förstärkningseffekten". Här är en länk från Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Darfor-blir-det-varmare/Vaxthuseffekten-forstarks/ Ett citat ur den artikeln: Atmosfären består till nästan 99 procent av syre och kväve, och båda dessa gaser släpper fram värmestrålning, även kallad infraröd strålning, lika lätt som de släpper fram ljus. I mindre mängder innehåller luften också gaser som delvis är ogenomskinliga för infraröd strålning. Dessa gaser fångar upp (absorberar) en hel del av värmestrålningen från jordytan. Den värmestrålning som absorberats skickas snabbt ut på nytt, men inte bara mot rymden utan i alla möjliga riktningar, även tillbaka mot jorden. Värmeenergin i retur från atmosfären Mycket av den värmeenergi som jordytan har försökt bli kvitt genom att stråla ut den mot rymden kommer på så sätt i retur från atmosfären. Jordytan tar alltså emot energi inte bara från solen utan också från luften, och den blir därför betydligt varmare än den skulle ha blivit om luften inte hade funnits. Det är denna extra uppvärmning som vi kallar för växthuseffekten – atmosfären håller kvar värmeenergin från solen ungefär som glasväggarna håller kvar värmen i ett växthus. De gaser som fångar upp värmestrålning och därmed bidrar till växthuseffekten kallas växthusgaser. Växthuseffekten är en förutsättning för liv på jorden De viktigaste växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga, koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas). De finns i luften sedan gammalt och åstadkommer på så sätt en kraftfull naturlig växthuseffekt. Utan den effekten skulle det ha varit 35 grader kallare på jorden än det är i dag, och då hade förmodligen inget liv kunnat utvecklas här. Växthuseffekten i sig är alltså inget problem, tvärtom. Problemet är i stället att människan förstärker effekten genom att släppa ut växthusgaser i luften. Luftens koldioxidhalt har ökat med ungefär 50 procent sedan förindustriell tid, och den fortsätter att stiga med ungefär 0,5 procent per år. Mängden dikväveoxid har ökat med ungefär 20 procent, och metanhalten med över 150 procent. Det är därför temperaturen på jorden nu stiger i snabb takt. Vattenånga är den viktigaste växthusgasen Vattenångan är den allra viktigaste växthusgasen i atmosfären – den står för åtminstone tre fjärdedelar av den naturliga växthuseffekten. Luftens innehåll av vattenånga påverkas inte direkt av människan utan är i stället mest beroende av temperaturen. Ju varmare det är, desto mer vatten i ångform kan finnas i atmosfären och desto mer vatten avdunstar från jordytan och blir till ånga i atmosfären. Varje temperaturhöjning – oavsett vad den beror på – leder alltså till att vattenångehalten ökar i luften och att växthuseffekten därigenom förstärks. Då stiger temperaturen ännu mer – det blir med andra ord ”rundgång” (i vetenskapliga sammanhang talar man om ”positiv återkoppling”). På indirekt väg kan människan därför trots allt påverka vattenångan och dess uppvärmande effekt. När vi exempelvis släpper ut koldioxid och därigenom höjer temperaturen på jorden blir följden att även vattenångehalten stiger. Det finns också andra slags positiva återkopplingar som förstärker växthusgasutsläppens inverkan på klimatet. På egen hand uppskattas en fördubbling av luftens koldioxidhalt bara kunna värma upp jorden med drygt en grad, men med återkopplingarnas hjälp uppskattas uppvärmningen, till följd av en sådan fördubbling", i själva verket kunna bli omkring tre grader." Här är en länk till en Aftonblads artikel, där de anger vad ICPP ansåg 2007: "Enligt FN:s klimatpanel IPCC kommer medeltemperaturen troligtvis stiga med mellan 1,8 och 4 grader de närmaste hundra åren, men i värsta fall kan det bli så mycket som 6,4 grader" Se: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zLOmPO/jorden-varms-upp-snabbare-an-beraknat Nils du verkar bara tro på oljebolagens desinformations lobbyister. Är det skälet till att du inte anger några källor för dina uppgifter? För er som läser här, och undrar vad som är rätt och fel. En sak som är väldigt viktig är, att vill ni veta vad IPCC påstår, så läs på där ni får rätt information. IPCC är ett FN-organ, och i Sverige är det SMHI som representerar IPCC. Se https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-specialrapport-fran-ipcc-havet-och-kryosfaren-i-ett-forandrat-klimat-1.152232 De har massor information som man måste ta del av om man skall kunna bilda sig en egen uppfattning om frågorna. IPCC har organisationer som arbetar med rapporter, om de egna landet bl. a. Det är mycket att ta hänsyn till när de gör sina rapporter. Läs på om det.Det finns mycket att lära. Oljebolagen lägger ner mycket pengar på att hindra, att IPCCs förslag genomförs, för om oljebolagens försäljning går ner, så minskar bolagens vinster, och då blir det kritik mot ledning och styrelse. Aktieägarna kanske blir oroliga, och vill ha ledningen utbytt. Det är följden av den så kallade kvartalskapitalismen. Där det gäller för bolagsledningen att vara aktiv. Då är det nära till att göra som oljebolagen bevisligen gör. De desinformerar om vad IPCCs åtgärder, och vad de kommer att leda till, för att de inte vill att deras försäljning skall minska. Men elda upp fossila bränslen är inte bra för klimatet. Alla länder som deltar i IPCC har egen forskning, om effekten på de respektive länderna. Det är mycket att vegasamman. IPCC har internationella konferenser där dylikt diskuteras. Här t. ex. kommer mycket att diskuteras: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/ Här är en lista på forskare, som förbereder konferensens rapport .Se listan på deltagande forskare:https://apps.ipcc.ch/report/authors/report.authors.php?q=36&p= Så ta inte lätt på ett sådant ställningstagande ,utan läs på ordentligt från bägge sidorna.
 3. Lite om växthuseffekten: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Darfor-blir-det-varmare/Vaxthuseffekten-forstarks/ https://www.nyteknik.se/fordon/krav-dieselbilarna-maste-ha-over-90-procent-biobransle-i-tanken-6960984 https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.144799!/Kort om SMHI februari 2019.pdf
 4. IPCC är en FN organisation, som bildades 1988 av Meteorologiska världsorganisationen(https://public.wmo.int/en/our-mandate ) och UNEP(FN:s miljöprogram)Sehttps://www.unenvironment.org Läs en kort historik. T. ex. 2007 delade IPCC Nobelsfredspris med Al Gore: https://www.ipcc.ch/about/history/ i Sverige är det SMHI som har hand om klimatforskningen.https://www.smhi.se/klimat Det sker vid Rossby Center.Se:https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/om-oss-rossby-centre-1.308 Se också: https://www.ucsusa.org/resources/ipcc-who-are-they Att det skulle vara oljebolagen som lanserat teorin "att det är oljebolagen som hittat på att det är koldioxiden som styr klimatet" har jag inte hittat något som tyder på. Tvärtom . Däremot har jag tidigare visat artiklar som talar om att oljebolag lägger ut mycket pengar för att hindra att IPCCs planer genomförs. Se: t.ex. https://www.theguardian.com/business/2019/oct/24/fossil-fuel-big-five-spent-251m-lobbying-european-union-2010-climate-crisis Eller varför inte: https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/03/25/oil-and-gas-giants-spend-millions-lobbying-to-block-climate-change-policies-infographic/#1809e12c7c4f Två ganska olika tidskrifter med olika läsekrets, men tydliga om oljebolagensförsök att sabotera IPCCs arbete.Se även : https://www.motherjones.com/environment/2015/07/no-earth-not-heading-mini-ice-age/ och även https://fof.se/blogg/industrilobby-mot-klimatforskning Jag länkade också till en gammal tobaks lobbyist, som blivit "klimatförnekare".
 5. Här är en länk om CCS bland annat: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:18238/FULLTEXT01.pdf Lite mer bakgrunds material: https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8608-4.pdf?pid=8533 https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-specialrapport-fran-ipcc-havet-och-kryosfaren-i-ett-forandrat-klimat-1.152232 https://www.ipcc.ch/about/history/
 6. https://www.naturskyddsforeningen.se/globaluppvarmning https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vaxthuseffekten
 7. Nils du skriver: "Vad som nu sker, är att oljeindustrin fått IPCC att inrikta intresset på utsläppen av koldioxid - en förvillelse på mastodontiskt hög nivå, som gör att ett stort antal stater satsar stora kapital på att begränsa koldioxidutsäppen istället för att koncentrera sig på nersmutsning av hav, vattendrag och jord." Det är desinformation av modell större. Jag har länkat till Forbes och Guardian där det visas att oljebolagen satsar stora pengar på att motverka IPCCs förslag till åtgärder. Du låtsas inte om det. Varför kan man undra.Dit agerande går inte ihop. Du påstår att oljebolagen har bestämt IPCCs agenda.Men du vill inte alls diskutera de pengar som oljebolagen satsar på att motverka IPCCs förslag. Märkligt. För den som är intresserad av vetenskap om klimatet så är det här en bra sida: https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat
 8. Jag googlade efter kritiker som är motståndare till IPCC, Jag hittade var en annons för Klimatrealisterna, och där fanns ett namn som är känt bland de som är intresserad av lobbyister Ingemar Nordin prof. emeritus(Känd för lobbyism för bl. a. tobaks företag). Jag är övertygade att jag skulle hitta ett antal "kända personner". Så Nils jag tvekar inte för en sekund på vilken sida det finns köpta röster... https://www.klimatupplysningen.se/om-oss/stockholmsinitiativetsstyrelse/
 9. däremot menar man att så mycket talar emot koldioxiden som huvudfienden att de oerhörda resurser som läggs på begränsningen av koldioxid inte är rimlig. Resurser som hellre borde läggas på energiforskningen. De verkliga klimatförnekarna finns att söka i kretsarna runt IPCC. Klimatförnekare i avseendet att inte inse koldioxiden med stor sannolikhet ha en mycket liten betydelse jämfört med andra uppenbara faktore Oil and gas companies Report comes amid calls for set up of firewall to protect politics from industry influence Sandra Laville Thu 24 Oct 2019 06.01 BSTLast modified on Fri 6 Dec 2019 09.09 GMT S Analysis of the European commission’s record of meetings shows gas and oil industry lobbyists held 327 meetings with top EC officials since 2014. Photograph: F1 Online/REX The five biggest oil and gas companies, and their industry groups, have spent at least €251m (£217m) lobbying the European Union over climate policies since 2010, research has revealed. The data on the scale of lobbying by oil companies and their representatives comes as 200 organisations demand the setting up of a firewall around democratic politics to protect it from the influence of the fossil fuel industry. Declarations from the EU’s transparency register reveal BP, Shell, Chevron, ExxonMobil and Total have registered spending €123m between 2010 and 2018 on lobbying EU institutions, the report by a coalition of NGOs reveals. Their 13 industry groups declared spending a further €128m in the same period. In total, between 2010 and 2018 the companies and their lobbying industry bodies have spent at least €251.3m on lobbying activities within EU institutions, according to the report by Corporate Europe Observatory, Food & Water Europe, Friends of the Earth Europe and Greenpeace. The researchers say the figure represents the tip of the iceberg, as in some years companies made no declarations of spending in the voluntary register. The report also does not examine lobbying spending by each company relating to national parliaments and institutions. Analysis of the European commission’s public record of meetings shows the oil firms and their industry groups employ 200 lobbyists in Brussels, who have held 327 meetings with top EC officials since 2014, when Jean-Claude Juncker took office – the equivalent of more than one meeting per wee At the same time, the profits of the big five have continued to rise to more than $82bn (£62bn) in 2018. Pascoe Sabido, researcher at Corporate Europe Observatory, said: “Big polluters like Shell, BP and their lobby groups have delayed, weakened and sabotaged EU action on the climate emergency thanks to their hefty lobby spending. A cool quarter of a billion over the last decade buys a lot of access and influence in Brussels.” The report comes after the Guardian’s Polluters series, which revealed that 20 oil and gas companies – including BP, Shell, Chevron, ExxonMobil and Total – can be directly linked to a third of greenhouse gas emissions since 1965. The companies – which include multinationals and state-owned firms – are continuing to expand their operations and driving the climate emergency, despite having been aware for decades of their industry’s devastating impact on the planet. The report says the lobbying has succeeded in watering down EU climate legislation. Lobbying, it says, peaks at times when legislation is being drawn up. The oil and gas companies, and their industry groups had high spending in 2014 during the discussions over the EU’s 2030 climate targets, when they spent €34.3m on lobbying the EU institutions. The report says the climate targets were weakened as a result; they included no binding energy savings target and included a “woefully inadequate” renewable energy target. The Guardian recently revealed how the car industry and big oil companies are the most negative influencers on climate policy of all the top 250 biggest investor-owned industry and their trading associations. The NGOs behind the report are demanding that politics be freed from fossil fuel influence. In a call, supported by 200 civil society organisations, they said they wanted to see an end to the fossil fuel industry accessing decision making. They are calling for: an end to lobbying meetings with fossil fuel and their representatives no revolving door between public office and the oil and gas industry the end of fossil fuel subsidies no sponsorships or partnerships with industry representatives The call to set up a firewall between the fossil fuel industry and democratic politics comes as pressure is growing on the oil and gas industry. The US Congress held a hearing on Wednesday examining the oil industry’s efforts to suppress the truth about the climate emergency. In New York, a supreme court trial opened this week examining allegations that ExxonMobil misled its investors about climate change. In the UK, BP and Shell have faced a growing backlash. This month the Royal Shakespeare Company announced it was ending its sponsorship deal with BPand the National Theatre said it would end its Shell sponsorship in the new year. Timeline Half a century of dither and denial – a climate crisis timeline Sebastian Mang, climate policy adviser for Greenpeace Europe, said: “Big oil and gas are causing death and destruction in exchange for eye-watering profits. But millions of people are calling them out, as they face trial for their role in fuelling the climate emergency … It’s time our governments hold them to account.” A spokesperson for Chevron said: “We lobby ethically, constructively and in a nonpartisan manner. We lobby in accordance with all laws. Chevron brings expertise on many issues that can be valuable to elected public officials and their staffs. Our goal is to contribute to economic prosperity through sound policy.” Shell said: “We firmly reject the premise of this report. We are crystal clear about our support for the Paris agreement, the European commission’s vision to achieve EU climate neutrality by 2050 and the steps we are taking to help meet society’s need for more and cleaner energy. ExxonMobil said: “ExxonMobil, like many companies, non-governmental organisations and other entities, engages with the European institutions. We have a responsibility to our customers, employees, communities and shareholders to engage in a public policy dialogue that impacts our business.” The company said it complied with the requirements of the EU transparency register. Total said national and international trade groups had an important role in discussions on how the Paris climate agreement goals could be met – for example through carbon pricing, which Total supported. BP did not respond to a request for comment. As the climate crisis escalates... … the Guardian will not stay quiet. This is our pledge: we will continue to give global heating, wildlife extinction and pollution the urgent attention and prominence they demand. The Guardian recognises the climate emergency as the defining issue of our times. You've read 10 articles in the last four months. We chose a different approach: to keep Guardian journalism open for all. We don't have a paywall because we believe everyone deserves access to factual information, regardless of where they live or what they can afford to pay. Our editorial independence means we are free to investigate and challenge inaction by those in power. We will inform our readers about threats to the environment based on scientific facts, not driven by commercial or political interests. And we have made several important changes to our style guide to ensure the language we use accurately reflects the environmental catastrophe. The Guardian believes that the problems we face on the climate crisis are systemic and that fundamental societal change is needed. We will keep reporting on the efforts of individuals and communities around the world who are fearlessly taking a stand for future generations and the preservation of human life on earth. We want their stories to inspire hope. We will also report back on our own progress as an organisation, as we take important steps to address our impact on the environment. Kopierat från Guardian, som har haft många bra artiklar om oljeindustrins försök att fördröja klimatåtgärder, för de skulle minska oljebolagens vinster, om oljebolagen lyckas, så kommer priset för mänskligheten bli högt. Oljebolagen är tveklöst förvillare i klimatfrågan. IPCC har ingen lyckats påvisa att de är påverkade av lobbyism från företag. När Ipcc bildades så var det inte så kontroversiellt. Det gör att Ipcc har en trovärdighet, som är betydligt högre än oljebolagen. Åtminstone bland oss som tror att oberoende forskning är viktigt.
 10. Bra artikel: https://www.globalutmaning.se/analys/15-graders-global-uppvarmning-staffan-laestadius-tolkar-ipccs-klimatrapport/?fbclid=IwAR1sZqqsnPvsWrQ09sowygCzIBCt4VBIr1PoZeWgZ03_dKB8hciIDWQLWS4
 11. Vilka är "bägge sidorna"? Den ena sidan är väl IPCC: https://www.ipcc.ch/about/ Se också: http://klimatfakta.info/doku.php?id=klimatorganisationer#foerenta_nationerna Se även: https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/04/climate-models-have-accurately-predicted-global-heating-study-finds Bert Bolin en svensk i IPCC: https://en.wikipedia.org/wiki/Bert_Bolin Den andra sidan är väl olja och gasbolagen: https://www.svd.se/rapport-oljebolagen-driver-dold-agenda-om-klimatet https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/03/25/oil-and-gas-giants-spend-millions-lobbying-to-block-climate-change-policies-infographic/#66b29a207c4f Även: : https://www.expressen.se/nyheter/klimat/oljebolagens-miljardlobbying-mot-klimatatgarder/ , https://www.theguardian.com/business/2019/mar/22/top-oil-firms-spending-millions-lobbying-to-block-climate-change-policies-says-report Jag tror att oljebolagen är rädda för lägre vinstnivåer kortsiktigt! Jag tror Nils har fel i att det kommer att bli kallare under de 30 närmaste åren. Ekner kan du redovisa fakta,som stödjer din konspirations teori om Greta? Du skrev: " Istället skickar man fram ett barn som fått mandat att trigga världens befolkning och läxa upp makthavare över något som klimatforskarna anser kommer att inträffa först tusentals år in i framtiden." Vilka menar du skicka fram Greta. Lite fakta i frågan behöver du nog komma med, om du vill bli tagen på alvar.
 12. När Greta är ute och reser har hon sin far med sig, och det är fel att framställa det som att "skickar man fram ett barn " och " man lärt Greta att säga". Sådana konspiration teorier finns det inga som helst belägg för. Marlena har berättat att föräldrarna var emot hennes planer om en strejk för klimatet. Gretas mest kända paroll är "lyssna på forskarna inte mig" . De här påhoppen, som ser på Greta som en marionett grundar sig inte på fakta. Läs hur Gretas mor skildrar hur det gick till när Greta började skolstrejk för klimatet.: https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/RxMjyO/malena-ernmans-forsvar--efter-kritiken-mot-dottern Att Greta fått så stort genomslag beror förmodligen på att hon ses som en talesperson för den yngsta generationen, för den generationen kommer att drabbas mycket hårdare än den generationen, som dagens makthavare tillhör. Det tror jag är främsta skälet till uppmärksamheten runt Greta. Men Greta är inte den enda kändisen som engagerat sig i klimatfrågan.. T..ex. Russel Crowe som i stället för att ta emot ett filmpris i London åkte hem till Ausstralien för att bekämpa bränderna med släktingar och grannar. Han är minst lika övertygad som Greta att Klimatförändringarna är verkliga. jennifer Aniston tog emot Rusel Crowes pris och läste upp ett tal som Russel Crowe hade skrivit om klimatförändringarna. Han kan nog inte fås att tro på En forskare som Valentina Zharkova som vidhåller att, "med början år 2020 under en period fram till 2055, av nämnda skäl en temperaturminskning kommer att uppstå. Risken för brist på livsmedel måste man med tiden då räkna med", fast av motsatta skäl än vad IPCC framhåller (dess tal om temperaturhöjning utbytt mot temperatursänkning med försämrade skördar och livsmedelsbrist som resultat)." Jag tror han fäster större vikt vid denna metrologs åsikter: https://www.motherjones.com/environment/2015/07/no-earth-not-heading-mini-ice-age/
 13. Nils du säger det skall bli kallare från år 2020. 12 dagar in på år 2020,så kan man fastslå att du hitintills har fel.....Men vi får återkomma senare för att följa upp utvecklingen .
 14. VoF har delat ut Förvillarpriser och Folkbildar priser för 2019 . Anna Bäsen, som jag oftast tycker skriver intressanta och bra artiklar(trots hon hennes kontakter i rörelsen) har skrivit nästan en hel sida om "förvillarpriset" i Expresen. Dock utan att nämna att VoF tillhör "Skeptikerrörelsen", där det ingår en del läkemedels bolags intressen . Den engelska skeptiska stiftelsen "Sense About Science" finansieras huvudsakligen av pengar från läkemedelsbolag. I VoF har Dan Larhammar från Larhammar Consulting ett företag som betjänar läkemedelsindustrin länge varit en framträdande person. 2019 års "folkbildare" Christian Dahlström samarbetade med voffare när de försökte få tillstånd en "oberoende" granskning av "Hälsoböcker" Nu hänvisas till hans arbete när det gäller utväljande av årets "Förvillare". Om VoF vore en förening intresserad av vetenskap, så skulle de nog se märkligt ut om "Folkbildaren" i praktiken varit på andra sidan mot "Fövillaren". Det är inte första gången en VoF-närstående utses till Årets Folkbildare.. Det är ett sätt för VoF att försöka höja anseendet för de som Stödjer Vofs syn på VoFs verksamhet. VoF länkar till en Expressen artikel. Den står som "debattartikel" Första namnet på artikeln är med i VoFs styrelse: https://www.expressen.se/debatt/din-skatt-har-slosats-pa-ovetenskaplig-smorja/ Företaget som fick "Förvillarpriset" Delar inte "Folkbildarens" syn på deras verksamhet: https://move.se/sv/news/med-anledning-av-felaktiga-pastaenden-i-media/ VoFs styrelse: https://www.vof.se/riksstyrelsen/ Lite om den engelska skeptiska stiftelsen Sense about science: https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/jan/05/sense-about-science-celebrity-observations Dan Larhammar retweetade en tweet från S a S när de gett ett pris till en socker lobbyist. Jag har naturligtvis ingen uppfattning om behandlingsformen. Men en intressant bok om psykmediciner är https://www.bokus.com/bok/9789187207631/dodlig-psykiatri-och-organiserad-fornekelse/ Av någon anledning går ofta deras Förvillarpriser till något, som kan tänkas minska läkemedels försäljningen.
 15. För några år sedan kritiserade tre riksrevisorer läkemedelsbolagens inflytande. De tre fick sparken! Är det någon som känner till de närmare omständigheterna. De borde fått medalj. Tänk så mycket pengar vården slösar bort på statiner. Miljarder skulle kunna användas till vård i stället för statiner som orsakar mer skada än nytta. Endast oberoende forskning bör få användas när det handlar om göra av med skatte pengar.
 16. Vad jag menar är, om man får lättare att motstå suget, när man slipper stora blodsocker svängningar .Vi vet alla att det är lättare att gå ner i vikt på LCHF än på HCLF. Jag funderar om de mindre blodsocker svängningarna på LCHF gör det lättare att motstå suget efter alkohol?
 17. Kan den här artikeln https://www.dietdoctor.com/se/lchf/alkohol-och-lchf sammanfattas : En HÖGFETKOST gör det lättare, att bli av med kolhydrat- eller alkoholberoende?
 18. Om man minskar förbräningen av fossila bränslena så minskar luftföroreningarna. Det vet vi med säkerhet, och det räcker egentligen för att genomföra det som IPCC föreslår. Men en överväldigande majoritet av världens klimatforskare tror att det också kommer att minska uppvärmningen av atmosfären. GOTT NYT ÅR!!
 19. Studien är bara en observations studie . Så den kan inte vissa på ett orsakssamband. Den säger inget hur de höga molnen varierar med de låga molnen, eller mot temperaturen. De har 6 artiklar som de refererar till, och i fyra av dem ingår en ellr bägge författarna. Sambandet kan också tänkas vara det motsatta.Altså de låga molnen varierar med temperaturen. Nej mig övertygar den artikeln inte om att CO2 inte är en viktig växthus gas som har viktig effekt på temperaturen. Har författarna några ekonomiska band till olje företag?
 20. " Sedan vad det gäller lobbying i klimatfrågan, så satsar oljebolagen på lobbying men åt motsatt håll än vad du gissar på. Se: https://www.expressen.se/nyheter/klimat/oljebolagens-miljardlobbying-mot-klimatatgarder/ , https://www.theguardian.com/business/2019/mar/22/top-oil-firms-spending-millions-lobbying-to-block-climate-change-policies-says-report Jag tror inte oljebolagen skulle vilja riskera sinna nuvarande vinster, för högst osäkra framtida vinster. Nils Engström Jag gissar inte - uppgifterna är kända. Vad du ser i dina referenser är kringrörelser, just för att bolagen inte skall misstänkliggöras. De stora resurserna för klimatalarmisterna kommer just från oljeföretagen. Även IPCC styrning påverkas till stor del av oljeföretagens kapital och inflytande." Nils det blir lite svårt att tro på det hela utan rejäla bevis, när du hävdar att oljebolagen dels ligger bakom "klimatalarmisterna" och att oljebolagen samtidigt satsar stora pengar på att motverka "klimatalarmisternas" åtgärder, för att dölja att de(oljebolagen) ligger bakom det hela. Det blir en lite väl djärv konspirations teori, och då behövs det rejäla fakta om någon enda skall kunna tro på det. Dessutom så gillar jag tanken på renare luft och en del annat som "klimatalarmisterna" förespråkar.
 21. Tack Nils för den finna statistiken. Där ser man tydligt att temperaturen stiger. Även om det inte går så fort som en del har trott. För några decennier sedan var jag uppe på en Norsk glaciär, där man märkt ut hur isen dragit sig tillbak sedan 1860-talet tror jag att det var. Jag vill minnas att de märkt ut hur isen dragit sig tillbaka på de senaste 10 åren. jag har för mig de startade 1860. Här är en länk till en artikel om en tysk glaciär som håller på attt dra sig tillbaka sedan 1800-talet: https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhôneglaciären ,och jag har intrycket att den utveckling som pågår på många glaciärer på hela planeten. Även vårt högsta berg Kebenekajse krymper https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/har-ar-sveriges-hogsta-punkt-just-nu Det tyder på att det är en pågående uppvärmning, och jag antar att klimatforskarna på många olika samband innan de fastnade för C02. Med tanke på hur långsam temperatur stegringen är, så tvivlar jag på att några stora företag skulle våga ge sig in på en så stor spekulations kupp. Det är alldeles för många faktorer, som de skulle behöva kunna kontrollera för att lyckas med en sådan kupp. Vad det gäller solen, som orsak till den aktuella temperatur stegringen , så har jag inte sett någon teori för hur det skulle gå till. Sedan vad det gäller lobbying i klimatfrågan, så satsar oljebolagen på lobbying men åt motsatt håll än vad du gissar på. Se: https://www.expressen.se/nyheter/klimat/oljebolagens-miljardlobbying-mot-klimatatgarder/ , https://www.theguardian.com/business/2019/mar/22/top-oil-firms-spending-millions-lobbying-to-block-climate-change-policies-says-report Jag tror inte oljebolagen skulle vilja riskera sinna nuvarande vinster, för högst osäkra framtida vinster.
 22. Nils Är det IPCC som hävdar det? Har du någon källvisning på det? MVH Helge K
 23. 2019 års förvillare bör vara:: Den svenska grenen av skeptiker rörelsen Varför ? 2008 konstaterade Socialstyrelse efter en två år lång utredning led av professor Berne, att LCHF var en bra kost vid typ 2 diabetes.Samma erkännadehar kommit från många länder. Trots det har VoF en artikels som denna som en beskrivning av LCHF. ”LCHF den farligaste modedieten vi haft”, Dagens Nyheter, 2012-02-02 Det visar väldigt tydligt att VoFs ställningstagande inte styrs av vetenskapliga övervägande vad det gäller LCHF, utan tvärtom någons egenintresse. Så de är förvillare som missleder folk i kostrågan. Det gör dem till värdiga 2019 års Förvillare.
 24. En annan bra video med Dr Dale Bredesen: https://www.doctoroz.com/episode/controversial-doctor-who-claims-he-can-reverse-alzheimer-s?video_id=5612898146001