The Biochemist

Medlem
 • Innehållsantal

  709
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  39

Allt postat av The Biochemist

 1. Jodå det går öka i vikt även på ketogen kost. Istället för att tänka i termer av energi, vilket kan vara lite abstrakt om man inte är utbildad på område, tänk massbalans. Tex 500g fett går in, 300g går ut (i huvudsak som koldioxid och vatten via förbränningen). Då är det 200g kvar helt enkelhet. Eller total mat in 1kg, total ut 0.8 kg, då ökar man i vikt. Sedan ”råkar” denna massa motsvara en viss mängt energi om man eldar upp det i en förbränningskammare. Hormoner kan man också hoppa över i tänker. De är budbärare som ”råkar” hjälpa till att styra upp så balansen går ihop. Men de är inte enda reglermekanismen. En del anser till och med att kolhydrater som inte höjer insulin är värre än de som gör det. Med det sagt har det visat sig ganska svårt att öka på ketogen diet. I studier måste man i det närmaste tvångsmata folk så de mår illa för de ska öka i vikt.
 2. Hej igen Jag lägger upp en kopia av dokumentet här så alla kan ta del av det. Skrev detta för ett antal år sedan så passade på att uppdatera en del referenser då hypotesen har stärkts baserat på senaste årens forskning (den tidigare verisionen tror jag också finns postad här på forumet för några år sedan). Novel hypothesis to cure cancer through therapeutic hypoglycemia 1. Increase ketone concentration (β-hydroxybutyrate & Acetoacetate), either endogenous (ketogenic diet/fasting) and/or exogenous (ingestion of ketone salt/ester or IV administration) 2. Induce therapeutic hypoglycemia. There are a number of existing drugs that can decrease blood glucose. Metformin might be the first choice to slowly decrease blood glucose during some weeks. For a more dramatic and acute intervention insulin can be used. Cancer starvation should lead cell apoptosis or at least a profoundly depressed metabolism. Be aware, insulin will also decrease β-hydroxybutyrate (AcAc is less sensitive to insulin). The sum of glucose and ketone bodies should to be at least 4 mmol/L to avoid brain damage. References A) Ketones suppress cancer cells Cell Death Dis. 2019 Mar p53 β-hydroxybutyrylation attenuates p53 activity Kun Liu, Fangzhou Li, Qianqian Sun, Ning Lin, Haichao Han, Kaiqiang You, Feng Tian, Zebin Mao, Tingting Li, Tanjun Tong, Meiyu Geng, Yingming Zhao, Wei Gu, and Wenhui Zhaocorresponding Int J Cancer. 2014 Oct Ketone supplementation decreases tumor cell viability and prolongs survival of mice with metastatic cancer. Poff AM, Ari C, Arnold P, Seyfried TN, D'Agostino DP. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24615175 Low glucose concentration can starve the cancer cells J Exp Clin Cancer Res. 2019 Feb Low glucose and metformin-induced apoptosis of human ovarian cancer cells is connected to ASK1 via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress-associated pathways. Ma L, Wei J, Wan J, Wang W, Wang L, Yuan Y, Yang Z, Liu X, Ming L. J Exp Clin Cancer Res. 2019 Feb Low glucose and metformin-induced apoptosis of human ovarian cancer cells is connected to ASK1 via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress-associated pathways. Ma L, Wei J, Wan J, Wang W, Wang L, Yuan Y, Yang Z, Liu X, Ming L Cureus. 2015 Feb The Efficacy of Ketogenic Diet and Associated Hypoglycemia as an Adjuvant Therapy for High-Grade Gliomas: A Review of the Literature. Varshneya K, Carico C, Ortega A, Patil CG Med Hypotheses. 2014 Dec 10 Starvation of cancer via induced ketogenesis and severe hypoglycemia. Kapelner A, Vorsanger M. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25579853 Nutrition. 2014 Feb Tumor cell culture survival following glucose and glutamine deprivation at typical physiological concentrations. Mathews EH, Stander BA, Joubert AM, Liebenberg L. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24262514 Cell Cycle. Mar 1, 2013 A low-carb diet kills tumor cells with a mutant p53 tumor suppressor gene The Atkins diet suppresses tumor growth Edward L. LaGory and Amato J. Giaccia* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3610718/ PLoS One. 2013 Jun The ketogenic diet and hyperbaric oxygen therapy prolong survival in mice with systemic metastatic cancer. Poff AM, Ari C, Seyfried TN, D'Agostino DP. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755243 Drug Resist Updat. 2012 Feb-Apr Starvation, detoxification, and multidrug resistance in cancer therapy Changhan Lee,a, Lizzia Raffaghello,b and Valter D. Longoa http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3573885/ C) The CNS can survive hypoglycemia J Clin Endocrinol Metab. 2014 Nov Systemic, cerebral and skeletal muscle ketone body and energy metabolism during acute hyper-D-β-hydroxybutyrataemia in post-absorptive healthy males. Mikkelsen KH, Seifert T, Secher NH, Grøndal T, van Hall G. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25415176 Endocr Pract. 2010 Sep-Oct Insulinoma in a patient with normal results from prolonged fast and glucagon-induced hypoglycemia. Soh AW, Kek PC. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20570814 Am J Emerg Med. 1997 May Alcoholic ketoacidosis presenting with extreme hypoglycemia. Marinella MA https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9148987
 3. Du har helt rätt i att det fortfarande finns glukos att tillgå även på ketogen diet. Exakt hur känsliga cancerceller är för lågt blodsocker varierar men oftast räcker inte ketogen diet för att döda cancerceller men bromsa och försvaga dem. För att få ned blodglukos ytterligare på naturlig väg behöver du fasta. Exakt hur smart det är när man har cancer och behöver lägga på dig vikt vet jag inte. Det finns ytterligare åtgärder för att få ned blodglukos och eventuellt börja döda cancerceller. Men jag måste varna alla som läser detta att det är förenat med livsfara att experimentera på egen hand. Alternativ 1. Sänka blodglukos under normala (2-4 mmolar) under 1-2 veckor med hjälp av läkemedel (tex metformin) och kraftig ketos (summan BHB i blod + blod glukos bör ej understiga 4 mmolar). Alternativ 2. Akut sänkning av blodglukos (0.5-1 mmolar) med tex insulin i kraftig ketos (supplementering kan behövas av ketoner). samma här att summan BHB i blod + blod glukos bör ej understiga 4 mmolar. Vad jag känner till har ovan bara testad i provrör än så länge. Jag har ett dokument skrivet på medicinsk Engelska med referenser som kan vara lämpligt att ge till behandlande läkare (om man hittar en sådan). Skicka PM så kan jag maila det till dig.
 4. Jag förstår. När det gäller provsvar tänkte jag mer att läkaren borde gjort ett antal standard prover (elektrolyter, inflammationsmarkörer, levervärden) samt kanske ett EKG om du hade hög puls ibland. När det gäller Keto kan det mycket väl vara så att det går bättre vid 20g än lägre. Rent teoretiskt om man gör en massbalansberäkning då hamnar man faktiskt på 20g kolhydrater som det enklaste för kroppen att hålla sig i ketos på. Men det kan variera pga av ett antal faktorer som inte alltid är samma mellan olika individer. En av dem är hur mycket av fiberinnehållet i maten som eventuellt blir glukos (beror på vilka bakterier man har i magen). Det verkar som Ketonixen visa hur du mår vilken är bra om du testar olika saker och har ett mätinstrument utöver den subjektiva bedömningen. Om du mår bättre och blåser högre värden med lite mer kolisar och mindre protein bör du fortsätta så.
 5. Ok, har du fått ta del av provresultaten? Eller kan se dem på vårdguiden om du loggar in? Order ”normalt” för en läkare är oftast ganska breda intervall och att veta om man ligger högt eller lågt inom det ”normala” kan ge ledtrådar. Om jag förstått rätt får du lätt starka histaminreaktioner men tål inte läkemedel som tex Atarax (antihistamin)? Har du provat Rhodiola? Det är ett naturmedel som gör att gruppen är lugnare vid stressreaktioner. Finns en hel del forskning som visar på diverse positiva effekter och har sett att den ganska ofta hjälper individer i liknade situation som dig. När det gäller ketoner och kolhydrater uppfattar jag det som att när du går på LCHF mår du bättre om Ketonixen visar 10-15 ppm och sämre när det går ner mot noll. Samtidigt mår du bättre senaste dagarna när du ätit mer kolhydrater? Då borde Ketonixen också visa låga värden antar jag? Det är inte så motsägelsefullt som det låtet. Låt mig se om jag kan förklara. Värden på 10-15 betyder hög fettförbränningen och värden på noll betyder noll fettförbränning. Går men på LCHF behöver man ha bra fettförbränning annars måste kroppen använda protein som bränsle och då blir den upprörd och känner sig stressad. Muskler består av protein och under vår utveckling på jorden har det varit förenar med fara att tappa muskler och bli svag (de individer rovdjuren tar). Om du ligger på noll i Ketonixen men tar kolhydrater blir kroppen gladare för då behöver den inte använda protein för att bilda kolhydrater. Den absolut vanligaste orsaken till problem i allmänhet vid LCHF är att man försöker köra Keto men inte får igång fettförbränning tillräckligt högt samt inga ketoner. Har man dessutom något underliggande problem förstoras allt upp. I praktiken har man två vägar till lyckad LCHF 1: Keto-vägen. <40g kolhydrater och bekräftad hög fettförbränning (>10 på Ketonix) samt ketoner (>0.7 BHB i blod). Då mår både kropp och hjärna bra. 2: LCHF mellanvägen. 120-180g kolhydrater. Detta täcker hjärnans behov och kroppen signalerar inte panik för den behöver offra protein och göra glukos av dessa Ligger du under 120g kolhydrater men inte är i ketos uppstår mer eller mindre besvär då kroppen får kämpa lite mer. Även minskning av fettmassa blir bäst om man håller sig till 1 eller 2 ovan. Landet däremellan fungerar men inte lika bra. Vet inte om jag hjälpt till eller rört till (?) men fråga om du funderar på något.
 6. Har stött på några liknande genom åren. Inte alltid lätt att hitta en enkel orsak. Vad säger läkaren? Om du får histamin reaktioner borde antihistamin hjälpa. Har du provat det? 0.8-1.5 i blodketon är trots allt att betrakta som lyckad ketos. Blodketonen (dvs betahydroxybutyrat) är den hjärnan primärt använder. Om du även har en ketonix vore det intressant att se även detta värde tillsammans med BHB och gärna blodglukos också. Relationen mellan det du ser på Ketonix (Acetoacetat) och blod (BHB) är av intresse för det visar hur vissa hormoner fungerar. AcAc styrs i huvudsak via cellkemisk reglering medan BHB också regleras av hormoner. Biokemi och hjärnan är helt sammankopplade. En kemisk signal kan få olika responser i olika personer. I slutändan är det kopplingar i den undermedvetna delen av hjärnan som bestämmer vad den medvetna delen skall få för information om tillståndet i kroppen. Dessa kopplingar påverkas till viss del av tex meditation. Om det inte känns helt främmande skulle jag rekommendera att prova vipassna eller zen. Vipassna kallas ofta ”mindfulness” i väst. Pga av dess popularitet finns mindfullnessinstruktörer i varje gathörn. Se dock till att konsultera någon vet vad vipassna är och inte bara har en kvällskurs på CV:t. Det finns risk att dina symptom initialt blir värre om du börjar med en riktig vipassna ledare kan guida dig genom detta.
 7. Vet inte om jag skulle se det som du är på ruta ett igen. Har du legat på 2 mmolar nivån i fem månader innan eller hur länge? Har du testat glukos eller acetoacetat också? Några förändringar där? Ändrat något i kosten, mer grönsaker eller light drycker?
 8. Bra artikel du skrivit Martin. Orsaken till att det är skillnad på naturliga och industriella transfetter är att de naturliga inte är transfetter. Det finns tre sorters dubbelbindningar i fett, ciss (naturlig och vanligast förekommande), trans (nästan enbart från kemisk industri) och konjugerade. CLA tex betyder conjugated linolic acid konjugerad dubbelbindning är ett system med flera dubbelbindningar utspridda över flera kolatomer. En kemist skulle säga de är delokaliserade Normalt är dubbelbindningen på ett ställe men i konjugerade system är den utsmetad över flera atomer. Här uppstår ett problem hur man ritar en sådan bindning som inte är på ett enda ställe. Det finns då en konvention (regelverk) för hur dessa ska ritas så kemister emellan kan förstå varandra. När det gäller tex fettsyror som CLA ritar man en dubbelbindning på varannan atom där den första är ciss och den andra är trans. Men det är bara som man ritar, det är ingen trans bindning där i verkligheten. Försökte faktiskt förklara för en av livsmedelsverket dietister för sådär 15 år sedan men hon hade minsann studerat på Universitetet och ingen hade nämnt något om konjugerade dubbelbindningar så några sådana fanns inte. Idag kan vem som helst ta fram sin telefon och söka på nätet men så var det inte då
 9. Man mäter sötma med testpersoner. Fruktos är sötare än glukos om det inte varit uppvärmt. När det värms byter det isomerform och blir mindre sött. Därför ser man ibland ett intervall angivet i tabeller för relativ sötma. En anekdot i sammanhanget gällande honung i varm dryck (gäller mat också). På en fest serverades te och värdinnan sa efter halva koppen. Det är så knepigt, jag har i lite honung och får det perfekta teet. Men efter halva koppen måste jag ha i en sked till för det känns som det tappat smaken. Det är värnen som får vissa sockerarter att byta isomer form och då blir det mindre sött vilket jag försökte förklara. Slutade dock med att alla tittade på mig som jag vore en Alien.
 10. Det där med doggy bag ör tyvärr helt fel. Hjärnans första val är BHB. 70% betyder också att 70% ketonenergin till hjärnan kommer från BHB. Det händer en hel kaskad av ändringar i biokemin vid ketos, flera pga av aktivering av gener, det mesta av dessa sker via BHB. I princip alla studier, från friska till sjuka, där ketos ger någon form av positiv effekt har använt BHB som kriterium för ketos då det är den primära ketonen. Med det sagt, jag tycker Ketonix mätaren är en utmärkt produkt, men den behöver tolkas korrekt annars lurar man lätt sig själv.
 11. Acetyl Coenzym A —> Acetoacetat—> beta-hydroxybutyrate Urin - AcAc Utandningsluft - Aceton (AcAc indirekt) Blod - BHB Aceton är en ”svans” på AcAc som trillar av. Dessa två har ett linjärt samband. Vid full ketos är AcAc på 30% och BHB på 70%. Dvs om du mäter 3 mmolar på blod BHB har du nästan 1 mmolar AcAc också (totalt 4 mmolar ketoner i blodet). BHB är den primära ketonen för hjärnan BHB - 50:50 hormonell och cellbiokemisk reglering AcAc - I huvudsak cellbiokemisk reglering De olika reglermekanismerna gör att förhållandet mellan BHB:AcAc bl a ger indikation på insulinkänslighet.
 12. Det finns ca 20 monosackarider (socker) i naturen. Av dessa är det bara glukos som direkt höjer glukos och därmed insulin. De kan ha en viss indirekt effekt om de senare omvandlas till glukos. Detta betyder till exempel att GI studier är tämligen värdelösa om kolhydratkällan i ett livsmedel inte enbart består av glukos eller polymerer av denna. Men låt dig inte luras att dessa andra sockerarter skulle vara bättre på något sätt. Vissa av dem motverkade tex ketos (strikt LCHF) mer än glukos och de är alla att betrakta som snabba kolhydrater i sin rena form. Även utan insulin har socker fettinlagringen egenskaper då detta även styrs av biokemiska processer.
 13. Ok, orsaken till frågan var att ibland kan man ha bakterier som omvandlar fibrer till glukogena ämnen (sånt som kan bli glukos i kroppen). Sötningsmedel ökar enligt studier dessa med 4-5 ggr (därav den första fråga om dem). Men verkar inte vara det som är ditt problem. Vet du hur ditt blodsocker ligger och om det har ändrats under LCHF? Det finns ingen speciellt gräns för vad det måste ligga på för att komma i ketos då det är individuell. Däremot brukar det gå ner ca 1 mmolar jämfört med innan. För en del tar det ett tag att nå ketos (nån månad) även om det vanligaste är ca 2 veckor. Om du fastar bör det gå på ca 50-70h. Det är alltid lite lurigt när man inte har mätt blodketon (beta hydroxybutyrat) eftersom man inte kan vara helt säker på vart man ligger.
 14. Känner en tjej som är 40+ som har fått börja visa leg på systemet efter ett år på Keto.
 15. Ok, glycin kan förvisso omvandlas till glukos men antar att du inte tar sådana mängder att det blir ett problem. Äter du mycket eller lite grönt?
 16. HbA1c är en så kallad AGE (advanced glycation endproduct). Detta sker via Maillard reaktionen. Dvs en reaktion där socker och protein klumpar ihop sig (Hb = hemoglobin är ett protein). Högre blodsocker ökar på denna ihopklumpning mellan socker och protein. Reaktornshastigheten är dock inte linjär. Det betyder att Hb1Ac som ”medelvärde” för långtidsblodglukos är en lite missvisande förklaring. Låt mig ge ett exempel innan alla slutar läsa. Person A. Blodglukos på 5 resp 7 50% av tiden vardera. Detta ger medelglukos på 6 (hypotetisk exempel då man självklart inte enbart kan ligga på exakt 5 eller 7 hela tiden) Person B. Blodglukos på 4 resp 8 50% vardera. Detta ger också medelblodglukos på 6. Har de då samma HbA1c? Om det vore det vanliga medelvärdet skulle så vara fallet men svaret på frågan är att person B kommer ha högre HbA1c. Orsaken är att Maillardreaktionen ökar mer vid högre blodsockervärden. Så det blir ett viktat medelvärde där enskilda toppar straffar sig mer. Dessutom påverkar fler faktorer. Bl a antioxidation status. Summan av det hela är att blodglukosmätningar visar uppenbart blodglukos vid mättillfället. HbA1c däremot är snarare ett mått på vilken skada blodsockret gjort över tid och inte ”bara” ett långtidssocker. Som lite kuriosa kan nämnas att när du grillar kött och får en brun yta är detta också Maillard reaktion mellan protein och socker. Det är därför glasyrer innehåller socker för att ge mer brunt. Det är alltså detta ”brända” som bildas i kroppen HbA1c visar.
 17. Det där med sötningsmedel är lurigt. Inom mainstream-medicin hänvisas till diverse studier som visar att icke kalorigivande sötningsmedel har försumbar påverkan på insulin. Trots detta har jag genom åren märkt att klienter som har svårt att få bra resultat av LCHF nästan alltid använder sötningsmedel. Till slut bestämde jag mig för att testa. Fastade först ”ren” utan sötningsmedel och mätte tiden tills jag fick en keton-spik. Gjorde om samma sak men drack light och zero drycker samtidigt. Det tog exakt lika lång tid att nå keton-peak. Precis vad man kunde anda baserat på studier. Men tyckte fortfarande något inte stämde mellan vetenskap och praktiska erfarenheter. Gjorde om försöket men inte 100% fastande utan ”fasting mimic diet”. Åt ca 20g kolhydrater, 20g protein, 30g fett vilket är ca 400kcal/dag. Nu blev det minsann skillnad. Med sötningsmedel tog det längre tid att få ketoner och kom inte alls upp i samma nivåer (0.7 mmolar vs 3.4 utan sötningsmedel). Nu gick jag tillbaka till den vetenskapliga litteraturen och tittade lite närmare hur studierna var gjorda. Jodå, alla studier som visade att sötningsmedel inte hade någon effekt på insulin eller annat var gjorda fastande. Men fann några studier där man tittat på samspelet mellan sötningsmedel och matintag och här var det minsann dramatiska skillnader i både blodglukos, insulin och diverse andra hormoner. Allt blev sämre med sötningsmedel och verkar gälla i princip alla sötningsmedel. Har dock inte hittat någon sådan studie på erytriol så här är det oklart om det har samma effekt. Nu är det inte alla som får problem med LCHF och sötningsmedel men om man har det är det värt att testa ta bort dem. Framförallt om man kör strikt och mäter ketoner för då får man svart på vitt om der har någon effekt. Jag pratar en del om detta och massa annat intressant kring Keto i podcasten nedan från nov 2018 https://podtail.com/en/podcast/super-human-radio/shr-2240-the-ketogenic-continuum-emerging-science-/
 18. Glyceroldelen av en fettmolekyl (triglycerid) är 5-10% av energin beroende på vilket fett vi tittar på. Den delen kan omvandlas till glukos. Kroppens behov av glukos vid nollning av kolisar i maten är ca 50g/dygn. Vid en högfett-diet hamnar man på kanske 30g glukos från fett. Då saknar fortfarande 20g glukos. Sannolikt därför flertalet LCHF ”gurus” kommer fram till att 20g kolhydrater är ”optimalt” vid strikt LCHF. Då går massbalansen exakt ihop utan hatt kroppen behöver omvandla protein till glukos (detta är själva nyckeln till att LCHF fungerar så bra).
 19. Vet inte om jag förstod poängen i inlägget men citronsyra och askorbinsyra är två helt olika molekyler. Citronsyra ingår, som namnet antyder, i citronsyracykeln. Askorbinsyra är som nämnts tidigare vitamin C.
 20. Metformin tar bort effekten av träning. Den adaption som sker efter träning så att man kan prestera mer nästa gång blockeras.
 21. Om målet är att gå ned i vikt och du gör det kanske det inte är så mycket att vara ledsen över. De flesta som går ned i vikt på LCHF är nog inte i ketos. Sen bör man definiera ketos. Jag menar med det betahydroxybutyrat i blod på 0.7 eller mer. Om du mäter acetoacetat via utandningsluft (formellt mäter man aceton men det ger indirekt AcAc konc i blod) ligger du kanske mellan 5-10 ppm vilket betyder bra fettförbränning. Urinstickor är säkert i mitten på skalan (dessa visar också AcAc).
 22. Jag skulle gissa att du faktiskt inte är i ketos och ligger högt i protein. Om du luktar ammoniak/urea gör kroppen av med kväve. Kvävet kommer från protein och blir över när protein görs om till kolhydrater viket kroppen behöver göra om du drar med kolhydraterna men inte hamnar i ketos. Även biverkningarna stämmer bra med detta.
 23. Om man solar reglerar kroppen själv hur mycket d vitamin det blir. Med kosttillskott kan den inte det. Jag tycker man kan använda kosttillskott för att komma upp från låga nivåer till normala men skulle inte använda det för att komma från mellan Vivo till hög. För att veta vad som är hög kan man mäta hur högt man kommer upp en solig sommar. När man när en platå har man kroppen egen reglering av optimalt värde. Gjorde själv detta på 90 talet och har funderar på att göra om det igen då åldern kanske ändrar något.