Kjell Granelli

Moderator
 • Innehållsantal

  3 529
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  76

Allt postat av Kjell Granelli

 1. Kokosoljan har säkert påverkat värdena, så jag skulle rekommendera att du tar om proverna. Be då också om minimum även triglycerider och gärna apo-kvot. För att kunna värdera om ett högt LDL-värde skulle kunna vara dåligt behöver man veta apo-kvoten som berättar om LDL-partiklarna är farliga eller nyttiga.
 2. Man kan äta MYCKET kål och sallad som fyller magen. Mata in mängderna i kostbevakningen.se så ser du hur många kalorier och från vilka makronutrienter!
 3. Jag har inte heller tagit ställning kring vaccin, men vill nämna att jag för ett år sedan blev mäkta förvånad då jag såg statistik över en del sjukdomar och de vacciner som utvecklats mot dem. Redan decennier innan massvaccinationerna började så visade sjukdomarna negativa trender, och man kunde inte se att kurvornas lutningar påverkades av att vaccinationerna börjat. Skumt. Det tyder på att många av de sjukdomar som vi tror oss ha vaccinerat bort kanske i själva verket utrotats av andra faktorer såsom ökad hygien ???
 4. Lök och jordärtskockor ger också bra fibrer för våra vänner i tjocktarmen
 5. Om du inte kan fasta helt, så kanske 5:2 kan vara något? Då begränsar du kalorierna till ca 500 två valfria dagar i veckan, vilket kan delas upp i tre mål. Grönsaker och kål fyller bra men ger få kalorier. Satsa på proteinkällor utan fett dessa dagar. Detta hjälpte i alla fall mig - 2012 gick jag ner 15 kg på LCHF men de senaste åren hade 5 av dessa krupit tillbaka. 3 av de 5 har nu försvunnit på ett par månader med 5:2. Lycka till!
 6. Man ska alltså resa till Umeå för en längre intervju om ens kostvanor. Lite för långt för mig i alla fall...
 7. ...och här är innehållet i det bifogade brevet: "Information om deltagande i LCHF-studie Bakgrund och syfte Lågkolhydratkost har under senare år varit en populär trend. LCHF (Low Carbohydrate High Fat) är en variant som blivit populär i Sverige. Anledningen till att välja en LCHF-kost kan vara många. Det kan röra sig om viljan att gå ner i vikt, minska risken för eller hantera sin diabetes eller att minska sin risk för att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar. Det finns ingen vedertagen definition av hur en LCHF-kost skall sättas samman. Det finns på olika hemsidor förslag på fördelning av mängd kolhydrater, fett och protein samt generella råd om kvalitet på kolhydrater och fett. Ur ett vetenskapligt perspektiv finns det mycket vi inte vet om LCHFkostens effekter på hälsan. Den här studien syftar till att kartlägga hur kostinnehållet ser ut hos de som äter LCHF-kost. Studien syftar också till att kartlägga vilka riskfaktorer rörande hjärt-kärlhälsa som finns hos de som äter LCHF. Förfrågan om deltagande Du tillfrågas om deltagande i denna studie eftersom du uttryckt intresse för deltagande genom att svara på vår annonsering. Hur går studien till? Du som väljer att deltaga kommer att vid ett första besök genomgå en kosthistorisk intervju. Den tar uppskattningsvis 1-2 timmar och syftar till att kartlägga dina kostvanor under senaste tiden. I samband med det besöket mäter vi och väger dig, kontrollera ditt blodtryck samt tar blodprover för att mäta kolesterolnivåer, leverprover, njurfunktionsprover, inflammationsmarkörer, urinprover samt hjärtprover. Det rör sig om ordinär mängd blod vid en provtagning, ca 20ml. Proverna analyseras i första hand i Umeå och i andra hand på annan ort i Sverige och utomlands. Därefter kommer du att bli erbjuden att deltaga i en kostregistrering som innebär att du varje dag under 3-4 dagar skriver ner vad du äter. Du kommer också att bli erbjuden att bära en aktivitetsmätare under samma 3-4 dagar för att mäta ditt basala energibehov. Blodprover sparas i en biobank. Dina personuppgifter skyddas genom kodning. Ingen utanför forskargruppen har tillgång till blodproverna och dina personuppgifter. Vid önskemål om annan användning i framtiden måste en bedömning av etikprövningsnämnden genomgås och ditt godkännande inhämtas. Vilka är riskerna? Riskerna att deltaga i studien bedöms små. Vid provtagning riskeras sedvanligt obehag vid provtagning i form av stick i huden och smärta. Vid upplevt obehag eller frågor kring detta kontaktas forskningsansvarig. Uppföljande samtal kring obehagliga upplevelser kommer att erbjudas om det framkommer. Finns det några fördelar? Det finns inga förväntade fördelar eller positiva effekter på din hälsa för dig som deltar i studien. Hantering av data och sekretess Uppgifterna vi registrerar om dig kommer att sparas kodade för att ingen obehörig skall kunna identifiera dina blodprover. Kodnyckeln kommer endast att vara tillgänglig för oss som är medlemmar i forskningsgruppen. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen. Inga uppgifter kommer att lämnas vidare till läkemedelsföretag eller andra företag. Inom ramen för projektet kan uppgifter delas med medarbetare inom projektgruppen vid andra lärosäten. Ansvarig för dina personuppgifter är Västerbottens Läns Landsting. Dina personuppgifter inhämtas av dig som deltar vid första besöket. Personuppgifter innefattar namn, personnummer samt kontaktsätt (e-post, telefonnummer). Du har rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Du har rätt att få ett utdrag över analyser gjorda på dina blodprover samt svar på dessa. Studieresultatet kommer att analyseras och publiceras på gruppnivå i vetenskaplig tidskrift. Det innebär att ingen kan härleda dina uppgifter till dig som person. För att kunna spåra prov vid ändrat samtycke kan vissa uppgifter om sparade prov (biobanksdata) komma att lagras i det Svenska Biobanksregistret. Hur får jag information om studiens resultat? Du kommer att erbjudas en genomgång av dina egna resultat efter avslutad datainsamling. Då studien är genomförd kommer deltagare att erbjudas en genomgång av resultaten i grupp. Deltagare kommer också att delges de publikationer som antas. Försäkring och ersättning För att ersätta det obehag som kan uppstå vid provtagning ersätts du med ett presentkort om 200kr på DUÅ. Vid bortfall av inkomst ersätts du efter intyg från arbetsgivare för detta. Patientförsäkringen gäller för dig som deltar. Frivillighet Deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst utan att ange anledning avbryta ditt deltagande samt begära att dina uppgifter och din data avidentifieras eller förstörs. Ditt deltagande eller avbrutet deltagande kommer inte att påverka din ordinarie sjukvård eller omhändertagande. För att återta samtycke till deltagande eller delgivning av uppgifter som är lagrade kontaktas Henrik Hagström, lchfstudien@gmail.com, 090-7864656 Ansvariga Forskningshuvudman tillika personuppgiftsansvarig Västerbottens läns landsting Huvudansvarig forskare Krister Lindmark, överläkare Forskningsdeltagare Henrik Hagström, ST-läkare Rikard Hedelin, överläkare Linda Hagfors, leg dietist. Samtyckesformulär Härmed intygas att jag har fått delgivits ovanstående information, fått möjlighet att ställa frågor samt få dem besvarade. Jag samtycker härmed till deltagande i studien samt behandling av personuppgifter och sparande av prover i biobank enligt ovan. Ort Datum ___________________________________________ Namnförtydligande"
 8. Här är mejlet man får om man anmäler sig till studien: " Re: Anmälan till studien HH Henrik Hagström <lchfstudien@gmail.com> Svara| ti 04-11, 23:19 Du Information om deltagande i LCHF-studie.pdf345 kB Ladda ned Spara till OneDrive – Privat Hej! Tack för visat intresse angående deltagande i LCHF-studien. Vi bifogar här ett dokument med information om studien och vad det innebär att deltaga. Läs igenom informationen och maila gärna tillbaka med frågor eller behov av förtydliganden. Vi letar efter dig som: .. är 18 år gammal eller äldre .. har ätit LCHF-kost i minst 3 månader och avser att fortsätta i minst 3 månader. Vi kan tyvärr inte inkludera dig i studien om du har: .. blodfettsänkande medicinering .. känd eller misstänkt familjär hyperkolesterolemi (ärftlig blodfettsrubbning). Studien är finansierad med ALF-medel (stat och landsting) från Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus. Medel är också sökta från Norrländska hjärtfonden. Forskningsdeltagarna är anställda inom Hjärtcentrum vid Norrlands Universitetssjukhus respektive Kostvetenskapliga institutionen vid Umeå Universitet. Inga externa företag eller organisationer har sponsrat eller har intressen i studien. Studien bedrivs i Umeå och utgår från att deltagarna kan komma till Umeå för intervju, provtagning samt lån av aktivitetsmätare. Vi har fått en hel del sökande från andra orter vilket glädjer oss. Vi skall undersöka möjligheten att deltaga även för er som bor annorstädes. Vi återkommer med mer information om detta. Vi har planerat att inkludera ca 30 deltagare som ett första steg. Därefter är det möjligt att vi kan inkludera fler. Vi återkommer till er inom kort med mer information och för att inhämta ett besked från er angående deltagande. Vänliga hälsningar! Henrik Hagström, läkare Krister Lindmark, docent, överläkare Rikard Hedelin, överläkare Linda Hagfors, leg dietist"
 9. Det rekryteras nu LCHF:are till en ny studie. En ansvarig läkare gjorde ett inlägg på Annika Dahlqvists blogg: " 10 LCHF-studien says: 11 april, 2017 at 17:55 Hej! Så kul att intresset är så stort! Det stämmer att vi idag startar en studie om LCHF och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Studien som länkas till ovan är från 2015 och är avslutad. Vår studie har två huvudsakliga syften. Det första är att kartlägga kostens sammansättning hos er som äter LCHF. Andelen kolhydrater, fett och protein kommer att utvärderas men också kvalitet på kolhydrater och fett, animaliskt och vegetabiliskt ursprung samt analys av kostmönster hos deltagarna. Det andra är att undersöka riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och om det skiljer sig mellan olika sammansatta LCHF-varianter. Vi kommer att mäta sedvanliga riskfaktorer men också bland annat subfraktioner av LDL-kolesterol. Det övergripande målet är att öka kunskapen om LCHF och att bättre kunna stötta personer som vill äta LCHF och samtidigt minska risken för hjärt-kärlsjukdom För att studien ska bli trovärdig är objektivitet avgörande. Vi är absolut inte intresserade av att ”svärta ner” LCHF-kosten. Vi tror att ökad kunskap är grunden för en bra dialog. För att anmäla sitt intresse för deltagande, för att få ytterligare information eller för att ställa frågor maila till: lchfstudien@gmail.com Vänliga hälsningar Henrik Hagström Läkare Hjärtcentrum Norrlands Universitetssjukhus, Umeå" Jag har anmält mig till studien och redan fått svar av honom.
 10. Fast annonsen i VK verkar vara publicerad idag???
 11. Här kan man läsa annonsen, tack vare Lena Winberg i Smarta Diabetiker: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1629366333758160&set=gm.1398245083603858&type=3
 12. http://annikadahlqvist.com/2017/04/11/studie-pa-lchf-i-vasterbotten/ Annika Dahlqvist skriver om en planerad studie på folk som ätit LCHF en tid. Man har en annons i Västerbottenskuriren https://evk.vk.se/titles/1/issues/8891/spreads/3/ men man måste logga in för att se den. Någon som har inloggning och kan publicera annonsen här? Fint om så många som möjligt med goda erfarenheter av LCHF anmäler sig!
 13. Här kan man konvertera sina kolesterolvärden till de amerikanska: http://www.onlineconversion.com/cholesterol.htm
 14. I alla fall för mig funkar det så att när jag klickar på ämneslänken kommer jag till den sista alt första olästa kommentaren (vet inte säkert ännu vilket av dessa två för de har hittills varit samma).
 15. Jag var dessvärre könlös, upptäckte jag. Det är dock korrigerat nu
 16. Då får man vänja sig vid ett lite annorlunda utseende... Skönt att det fungerar igen.
 17. Veckans Affärer rapporterar om den finska miljardären Sami Inkinen som grundat bolag i Californien för att med hjälp av LCHF hjälpa människor bekämpa problemen med diabetes typ 2. "Tillsammans med läkare, forskare och tekniker har han startat företaget Virta Health – en onlinebaserad klinik i San Fransisco. Bolaget lanserades tidigare den här veckan och har som mål att lindra effekterna av typ 2 diabetes. Med hjälp av en diet som drar ner på kolhydrater och som samtidigt är rik på fett vill de skapa ett individuellt tillvägagångssätt för varje patient under resan mot en friskare kropp. Processen får även stöd av läkare, tränare och algoritmer. Allt ska genomföras utan vare sig mediciner eller kirurgiska ingrepp. Virta säger att en studie som har granskat behandlingen visar att de lyckades mildra effekterna av typ 2 diabetes för hälften av patienterna som provade behandlingen. De lyckades även eliminera eller minska insulinintaget för 87 procent av patienterna på bara 10 veckor." http://www.va.se/nyheter/2017/03/10/rodde-till-hawaii-och-salde-sitt-bolag-for-35-miljarder--nu-ska-finske-stalmannens-app-besegra-diabetes/ Här är klinikens hemsida: https://www.virtahealth.com/
 18. Enligt "blodgruppsdieten" ska O ha varit den ursprungliga blodgruppen sedan vår jägar-samlartid, och A/B utvecklats efter jordbrukets införande. Men genetiska analyser visar att det i själva verket var A som utvecklades först, och det för många miljoner år sedan... Det luktar humbug och nonsens lång väg. Däremot kan man som vanligt tänka sig en viss placeboeffekt om man tror på det som får en att följa dieten striktare än annars t.ex.
 19. Så kom det en artikel i danska Politiken: http://politiken.dk/mad/art5845179/Fedt-og-salt-er-ikke-farligt-for-hjertet-men-det-er-br%C3%B8d-sukker-og-pasta
 20. http://www.docsopinion.com/2017/02/27/carbs-fats-heart-disease-pure-study/ Kommentar till Yusufs presentation av Axel F. Sigurdsson. Han skriver förresten att videon plockats bort pga copyright issues, inte som sagts ovan pga felaktigheter i innehållet.