patrix

Medlem
 • Innehållsantal

  397
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  1

patrix vann senast 26 Maj 2015

patrix hade det mest gillade innehållet!

Anseende bland gemenskapen

1 204 Enastående

Om patrix

 • Rank
  Stammis

Senaste besökare till profilen

702 profilvisningar
 1. patrix

  Video med Garry Fettke från "förbudstiden"

  Styrning av nyheter och vetenskap sker subtilt och långsiktigt med hjälp av de pengar Eliten tillverkar (alla nationer är i dag skuldsatta i privatägda banker). De ser till att de forskare som kommer fram till rätt (men för oss fel) saker får anslag och att styrelserna på de vetenskapliga institutionerna har personer som ser genom fingrarna mot ersättning. Desamma gäller tidningar och mediehus. Redaktörer och utgivare uppmuntrar de journalister som skriver "rätt" och refuserar de som inte gör det. Och det händer säkert att journalister ser igenom systemet och försöker visselblåsa men det blir ju svårt för oss att upptäcka eftersom ingen tidning skriver om det. Faktum är att vi på många områden befinner oss i en mörk medeltid idag trots alla våra tekniska framsteg. Det är förstås svårt att tro, och det var det för de som levde på medeltiden också.
 2. patrix

  Video med Garry Fettke från "förbudstiden"

  Desinformation. Det är vad media handlar om. Och de högst upp i pyramiden som Elisabeth vet detta eftersom de ligger bakom vansinnet.
 3. Oj... Jag vill med gott stöd av forskning hävda att i varje punkt så är det den exakta motsatsen som är korrekt. T.ex. för att hålla en god hormonbalans är det viktigt att hålla nere på kolhydraterna och undvika processade växtoljor. I slutet skrivs det att snabba kolhydrater inte är detsamma som kolhydrater. Ok. Vore kanske bättre att definiera sina begrepp i början och det är ju dessutom en inkorrekt definition. Hur står det till med skribentens mängdlära?
 4. Fast en mycket viktig poäng här är att gruppen LCHFare inte uppbär skattefinansierade professurer och får oproportionerligt utrymme i media. Och har man tagit på sig läkar- eller professorrocken så har man väl för fan ett mycket större ansvar för hur man uttalar sig!? Om jag exempelvis skriver på ett forum att jag anser det belagt att cancer är en genetisk åkomma trots att det motsägs av kontrollerade experiment, så är det inte samma sak eller lika allvarligt som när världens samlade cancerexpertis nu gör det.
 5. Bildade personer och jag vill påstå jag hör dit, är de mest arroganta. Vi vet ju redan allt och blir konstant affirmerade om det i de slutna cirklar vi rör oss.
 6. Under kriget sägs det att britterna avkodare tyska ubåtars meddelanden men att de var försiktiga med att använda informationen för att inte tyskarna skulle misstänka något. Undrar stilla hur lång tid det tar för oss att lägga ihop två och två och inse att media och vetenskap inte är vad vi tror och att det systematiskt används mot oss. Därmed inte sagt att personer som Stig Bengmark medvetet ljuger.
 7. patrix

  Ett slag för homeopati

  Ja alltså jag är betydligt mer positiv till homeopati än vår skolsjukvård. Det hoppas jag framgår. Men jag tror kroppen är ett självläkande system om vi ger den rätt förutsättningar. När vi blir sjuka så vill vi vila och tappar aptiten och jag tror vi ska lyssna på de signalerna. Fasta och vila är det vi i första hand ska göra vid sjukdom. Och om vi sen tar ett homeopatiskt preparat som vi tror gör oss friska så är det bra också. Tron och viljan att bli frisk är viktigt också. Det kallas ju ofta placebo. Ang. svamp/cancer så håller jag helt med. Cancer är cellförändringar och inte svamp. Men att cancern uppträder tillsammans med svamp kan bero på att cancer i själva verket är kroppens aktiva försvar mot ett invasivt svampangrepp.
 8. patrix

  Ett slag för homeopati

  Tack för synpunkten. Jag har förklarat hur jag menar på slutet nu.
 9. patrix

  Ett slag för homeopati

  Jag tror inte att mikroskopiska mängder av en substans i en lösning har någon effekt på kroppens sjukdomstillstånd. Däremot tror jag att det är klokt att undvika den konventionella sjukvården så långt det över huvud taget är möjligt och Homeopati ligger ju då nära. Vissa undantag gäller naturligtvis. Bryter du benet eller skär av dig ett finger, ska du naturligtvis söka konventionell vård. Och det här är ingen attack mot alla de samvetsgranna och duktiga läkare och vårdpersonal som försöker göra ett bra jobb inom de ramar som ges. Det är inte där problemet ligger. Det här är en ”reality check” även för er. Nedan följer en uppräkning av några av de problem jag ser. Jag är inte någon läkare och det här är åsikter och inte medicinsk rådgivning. Vacciner. Kanske det känsligaste ämnet så jag tycker vi börjar där. Vacciners fantastiska förmåga att förebygga sjukdom är omtalat. Det som dock blir förbryllande är att när man börjar leta efter det vetenskapliga underlaget för detta så saknas det. Vacciner har t.ex. aldrig testats mot placebo i dubbelblindstudier. Det har visserligen gjorts tester men av någon anledning har man valt att alltid jämföra med tidigare existerande preparat. Man kan jämföra det med att hävda att ett visst cigarettmärke förebygger tuberkulos och sen genomföra en studie där man jämför en grupp som röker det nya märket med en som röker ett befintligt och sen konstatera att det i den nya gruppen är det vare sig fler personer som fick tuberkulos eller lungcancer (biverkning) och utifrån det resultatet hävda att det nya märket är både säkert (det var ju inte fler som fick lungcancer jämfört med det tidigare märket) och effektivt (lika många eller färre fick tuberkulos i den nya gruppen). Det här kan låta som en knasig liknelse men det är viktigt att känna till att de sjukdomar vaccinerna sägs ha minskat var på brant nedgång redan innan vacciner började användas p.g.a. bättre sanitet och levnadsförhållanden. Linda Karlströms m.fl. arbete tycker jag alla ska titta på vad gäller den här frågan http://vaccin.me/ . Det finns också en intressant bok från 1800-talet(!) där en William White redogör för smittkoppsvaccinet och dess påstådda effektivitet och säkerhet https://archive.org/details/storyofgreatdelu00whitrich/page/n7 Övervikt, diabetes, hjärtkärlsjukdom, demens m.m. Här verkar det tämligen tydligt att det är ett överintag av vissa kolhydrater – Spannmål och socker, samt ett för lågt och felaktigt intag av fetter (för mycket fleromättade och för lite naturliga/animaliska) som är problemet. Fullkorn och ej fermenterad spannmål samt soja verkar också vara extra problematiskt då dessa innehåller antinutrienter - kemi som växterna har i sig för att undvika att ätas av djur i för stor omfattning. Här är två intressanta videos om detta Sen har vi problemet med att äta för ofta. Även detta tycks påverka vår hälsa negativt Och nu kommer vi till det riktigt intressanta/skrämmande. Dessa saker, och även problemen med vacciner (se boken ovan) verkar ha varit kända historiskt. Bibeln t.ex. skriver om ”the fat of the land” och alla religioner har fasteperioder. Men av någon outgrundlig anledning har vår ”moderna evidensbaserade” medicin fått detta HELT om bakfoten. Man har i decennier förespråkat de livsmedel och ätmönster som ORSAKAR dessa sjukdomar. Och inte nog med det… De behandlingar man tagit fram mot sjukdomar som uppkommit p.g.a. felaktiga råd FÖRVÄRRAR sjukdomstillstånden. Övervikt – Istället för att råda patienter att fasta och dra ner på kolhydraterna så rekommenderar man exempelvis träning, fettsnål kost, frekventa måltider och i vissa fall stympning av magen som garanterat skapar framtida problem. Det har precis släppts en bok om det. Tack för det. Diabetes Typ2 – Här vill man tillföra insulin, när högt insulin är problemet som tillstöter vid för högt kolhydratintag. Hjärtkärlsjukdom – Här uppmuntrar man patienten att äta ett gift - Statiner, som kemiskt hämmar kroppens förmåga att tillverka det material som behövs för cellreparation – kolesterol. Man kan också tänka sig att kirurgiskt behandla sjukdomen som annars självläker bara man stoppar det inflammatoriska tillstånd som uppstått p.g.a. för stort intag av dåliga kolhydrater och växtoljor. Höftleds-”förslitningar” Här är det återigen sannolikt kosten som är problemet. Leder behöver brosk och ledvätska och för att kroppen ska kunna tillverka det i adekvat mängd så behövs vårt viktigaste näringsämne – fett. Men var gör sjukvården? SÅGAR av höftlederna och sätter dit proteser. Det håller i bästa fall ca 10-20 år. Sen blir det komplikationer i form av infektioner och annat. Samma sak med ryggoperationer. Cancer Här har vi en riktig bubblare. De sjukdomar jag hittills nämnt har ofta en koppling till cancer. Men vad är då cancer? En genetisk åkomma säger vår ”moderna” medicin. En metabol åkomma säger Tomas Seyfried som forskat många år på ämnet och också konstaterat att på början av 1900-talet hade man den synen också. Svamp säger bl.a. Erik Enby och Tullio Simoncini som båda förlorat sina läkarlegitimationer efter att behandlat patienter på de sätt de ansåg fungerade. Ett varnande exempel till andra läkare att hålla käften kan man se det som. Om vi tittar vidare på svamphypotesen kan vi konstatera att ett av de mest cancerogena ämnen man känner till är ett ämne som mikrosvamp/mögel utsöndrar – aflatoxin. Kan det vara så att cancern och dess tumörer i själva verket är ett försvar mot invasiv svamptillväxt i kroppen? Cancern kapslar in svampen och kväver den genom att äta upp dess näring – socker. Och om så är fallet hur fungerar vår konventionella cancervård vad gäller att komma till rätta med sjukdomen? Celler, dvs det som tumörer består av är känsliga för och dör av strålning. Svamp är betydligt motståndskraftigare mot joniserande strålning. Så man kan tänka sig att strålningsbehandlingen i själva verket monterar ner kroppens eget försvar – tumören, och ger svampinfektionen fritt spelrum. Detsamma gäller cellgifter. Och ett klassiskt förlopp för en cancerpatient är att tumörerna försvinner vid cellgiftsbehandling, men efter en tid uppstår metastaser och patienten dör. Kan det vara så att anledningen till att läkaren kan säga hur lång tid patienten har kvar beror på att man ganska väl vet hur lång tid det tar för gifterna att montera ner kroppens försvar och ge svampinfektionen fritt spelrum? Återigen, jag tror inte läkare är "med på detta". De handlar i god tro. Likaså är biopsier och operation ingen bra ide i detta scenario. Då punkterar man kroppens inneslutning och svampen kan sprida sig via blodomloppet. Någon gång får man lägga ihop två och två och faktiskt se den skrämmande bild som uppstår. Hur kan det ha blivit så här? Varför skriver inte media om det? Hur kommer det sig att kontrollerade experiment som de Thomas Seyfried utfört och som visat att cancer inte kan ha genetiska orsaker ignorerats i mer än tio år nu? Med anledning av detta - Att skolmedicinen av okänd anledning verkar motverka sitt grundsyfte, så förespråkar jag därför homeopati. Jag tror alltså inte att homeopati fungerar men den gör i alla fall inte mer skada än nytta. Och heder åt alla läkare och andra (T.ex. Annika Dahlqvist, Andreas Eenfeldt, Tim Noakes) inom medicinen som vågar stå upp mot detta kollektiva vansinne. Medicinen måste reformeras och det pågår just nu.
 10. patrix

  Dieter är vår tids religion enligt TV1

  >Såå om det finns någon konspiration så heter den egennyttan! Mmmm. Vår arrogans och ovilja se sånt som kan vara otäckt är stor. Men jag har slutat att tro att det faktum att vi har en global pandemi av övervikt, cancer, diabetes, demens, hjärtkärlsjukomar, autism m.m. är en tillfällighet eller något som "giriga läkemedelsbolag" har åstadkommit själva. Det måste vara värre än så tyvärr.
 11. patrix

  Dieter är vår tids religion enligt TV1

  Nej, problemet Zepp är att media och medicin är en del av en riktigt stor fet konspiration som bl.a. går ut på att göra oss sjuka för att några psykopater tycker det ska vara så. Därför har man sålt in idiotiska saker som t.ex. kolesterolhypotesen. Vanliga journalister och läkare inser naturligtvis inte detta. Men att det skulle vara så här är naturligtvis väldigt väldigt svårt att tro och just därför fungerar det.
 12. patrix

  Dieter är vår tids religion enligt TV1

  Instämmer. Det har tagit tid för mig men medias oförmåga att förstå LCHF och rapportera korrekt kring det har hjälpt mig inse. För några år sedan slank saker igenom som t.ex. Vetenskapens värld där människor blev botade från sin typ 2 diabetes med LCHF. Men sen las locket på. Vegan och tallrik är det som predikas trots att det är sämre för både hälsa och miljö. Media vill förvilla och tiga ihjäl denna revolution som visar att de senaste decenniernas medicin har varit helt ute och cyklat.
 13. patrix

  Dieter är vår tids religion enligt TV1

  Var det någon som såg "dietprogrammet" på SVT - vår skattefinansierade propaganda? Efter TIO år och namnet Low Carb HIGH FAT klarar inte SVT att beskriva kosten korrekt utan påstår att det handlar om att äta mycket PROTEIN. Tallriksmodellätarna och veganerna är förtjusta för de tycker de kan äta så gott och varierat men LCHF familjen är trötta på alla ägg!? Men vfn!? Skaldens kokbok tex!? Det går att göra gourmet mat som är LCHF. Och sen har ju LCHF också så klart högst miljöbelastning enligt SVT Om någon tvivlade på om SVT är ren Nordkorea propaganda kan ni sluta nu.
 14. patrix

  Dunder och snus

  > Varför tror du att snusare får mer cancer i bukspottkörteln eller mer hjärt- och kärlsjukdomar? Läs gärna vad jag skrev tidigare. 2017 tog Karolinska tillbaks sin ide (formulerad som en studie 2007) om att det fanns någon koppling mellan bukspottcancer och snus, och det var dessutom alltså en korrelation och inget konstaterat orsakssamband. > Skedde det inte när tobaks företagen började doppa tobaken i sockerlösning? Se "Evidence against sugar" av Garry Taubes. Ja dom har nog skruvat på alla rattar tror jag för att göra rökning så skadligt och vanebildande som möjligt tyvärr. Se till att röken kommer ner i lungorna. Tillsätt div skadliga kemikalier som socker och mentol och annat som ger en bättre "kick" och därmed högre konsumtion och beroende. Lungcancern är en bonus som gynnar läkemedelsbolagen som de också äger... >Lite intressant jag skriver att nikotin inte är nyttigt. Du skriver att nikotin inte är "bra" . Var kom den glidningen ifrån?? Såg faktiskt inte precis vad du skev. Hur definierar du nyttigt? Är kaffe nyttigt? Ska nyttigheten/skadligheten vara uppbackad av någon forskning av vikt? Tycker ärligt talat det inte är särskilt sakligt att uttrycka sig så. Men vi tycker alla olika. Vi är säkert överens om att puritansk veganism bär emot. Jag ogillar dock även puritanism och moralkakor i stort Jala skrev: https://www.svd.se/experter-valde-bort-studier-som-visar-att-snus-ar-farligt Och med det vill du säga att forskningsfusk och vinklingar inte kan gälla andra saker än fettdemonisering, och tror jag något annat så måste jag vara en tobakslobbyist? Edit: Tack för tipset om snuskommisionen. Där fanns intressant läsning. Bl.a. denna rapport http://snuskommissionen.se/wp-content/uploads/2018/03/Rapport-snuskommissionen_180312.pdf "5.1 Forskning visar att inga dödsfall kan härledas till svenskt snus" "7. Den svenska desinformationen. Rökning beräknas orsaka över 5 000 dödsfall per år i Sverige enbart i form av cigarettrelaterade cancerfall. Det är fler liv än trafikolyckor, narkotika och självmord skördar tillsammans." Hur ska man tänka här? Att är man så dum att man börjat röka och inte kan sluta med Läkemedelsbolagens tuggummin och plåster (som dessutom är kostsamma) får man stå sitt kast, riskera bli sjuk och sen belasta sjukvården och samhället p.g.a. uteblivna skatteintäkter? Vad är nyttan med det? Snus förefaller utifrån det här vara en toppenprodukt som Sverige borde exportera. Men tidningarna och våra institutioner säger det motsatta, och dom kan ju aldrig misstänkas för att driva någon dold agenda. Nej, nej. Det har vi ju aldrig sett... Edit2: Tycker mig ser hur media bedriver sin köpta agenda nu. De vetenskapliga argumenten tryter vad gäller snusets farlighet, så då kokar man ihop något som förknippar snus med illegal skumraskverksamhet, alltså artikeln i början av den här tråden. Om någon minns gjorde man något liknande kring LCHF för många år sen. Cissi Wallin tror jag hon hette satt i TV och grät om hur hon hamnat på sjukhus p.g.a. LCHF kost. Jojo.
 15. patrix

  Dunder och snus

  Tja men tobak var väl tämligen oreglerad också ända tills man kom på att göra rökning riktigt skadlig genom att sätta filter på rökverken så att rökaren tvingas dra röken långt ner i lungorna för att få uppnå önskad effekt...