pch

Statiner?

Recommended Posts

11 hours ago, Aidra said:

Kanske finns något läsvärt här: https://diabetes.nu/kolesterol-statiner-aderforkalkning/

Diabetes.nu skriver mycket om LDL-kolesterol, men när de diskuterar statiner och andra LDL-sänkande preparat så utelämnas dessas biverkningar. Detta trots att de har läst vår diskussion här. Beträffande deras genomgång av uppkomsten av hjärtinfarkt anser jag att Malcolm Kendrick har trängt djupare in i ämnet: https://drmalcolmkendrick.org/

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

När statinerna introducerades så var argumentet att de reducerade totalkolestrolet och somliga läkare använder fortfarande det som skäl för att patienten ska äta statiner. När forskningen kom fram till att högt totalkolesterol inte kunde kopplas till högre risk för hjärt-kärlsjukdom så ändrade man marknadsföringen till att statiner sänker "det farliga LDL-kolesterolet". Nu, när allt fler rapporter visar att högt LDL-kolesterol inte är en riskfaktor för att dö i hjärtsjukdom, eller att dö överhuvudtaget, så pratar man om att statiner nog har en "inflammationsdämpande effekt" och därför skulle kunna vara nyttiga ändå.

Diabetes.nu har en utmärkt och ganska lättläst genomgång av den stora PURE-studien,   en av de undersökningar som konstaterar att det inte finns något samband mellan högt LDL-kolesterol och risk för hjärt-kärlsjukdom. Jag citerar tre av punkterna i deras sammanfattning av resultatet av PURE del 1:

 

Att ersätta mättade fetter med kolhydrater har den mest skadliga inverkan på blodfetterna.

Att ersätta mättade fetter med omättade fetter leder till lägre LDL kolesterol och lägre blodtryck, men tyvärr också lägre HDL kolesterol och högre triglycerider.

LDL kolesterol var ingen bra riskmarkör för kardiovaskulär sjukdom: ApoB-till-ApoA1 var betydligt bättre.

Rekommenderar läsning av hela genomgången på Diabetes.nu. Själva PURE-undersökningen ligger bakom The Lancet´s betalvägg, men sammanfattningen av resultaten är fritt tillgänglig. Den slutar så här:

High carbohydrate intake was associated with higher risk of total mortality, whereas total fat and individual types of fat were related to lower total mortality. Total fat and types of fat were not associated with cardiovascular disease, myocardial infarction, or cardiovascular disease mortality, whereas saturated fat had an inverse association with stroke. Global dietary guidelines should be reconsidered in light of these findings.

Den sista meningen betyder, i översättning från forskarnas fikonspråk: Ändra de allmänna kostrekommendationerna omedelbart, innan fler dör i onödan!

 • Gilla 6

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst troll1

Du har sannolikt rätt i det, Börje, och det finns mycket som är dåligt med läkemedelsindustrin, onekligen.

Men Malcolm Kendricks argument köper jag inte: https://diabetes.nu/aderforkalkning-ldl-hdl-kolesterol-statiner-studier/

Det är jätteviktig med en nyanserad diskussion. Sen kan det väl vara bra att inte glömma rökning, motion, mat och stress - risker bortom kolesterol.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
7 timmar sedan, Aidra sade:

Du har sannolikt rätt i det, Börje, och det finns mycket som är dåligt med läkemedelsindustrin, onekligen.

Men Malcolm Kendricks argument köper jag inte: https://diabetes.nu/aderforkalkning-ldl-hdl-kolesterol-statiner-studier/

Det är jätteviktig med en nyanserad diskussion. Sen kan det väl vara bra att inte glömma rökning, motion, mat och stress - risker bortom kolesterol.

Det skulle vara intressant att veta vad det är av hans argument som du inte köper.

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
9 timmar sedan, Aidra sade:

Det är jätteviktig med en nyanserad diskussion. Sen kan det väl vara bra att inte glömma rökning, motion, mat och stress - risker bortom kolesterol.

Helt rätt! Rökning, motion, mat och stress påverkar hela hälsobilden och det är oerhört viktigt att få med i diskussonen! Själv anser jag att det enskilt största man kan göra för sin hälsa är att sluta röka, sen kan man ta tag i resten. Det blir ofta ganska enkelspåriga diskussioner, ett ämne i taget, sällan helheten. Jag råder min mor att avstå från statinerna, vilket jag tror hon gör, men hjälper det egentligen när hon ändå äter annat som vad jag tror påverkar kroppen negativt?  

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag råder min mor att avstå från statinerna, vilket jag tror hon gör, men hjälper det egentligen när hon ändå äter annat som vad jag tror påverkar kroppen negativt?"

Hon slipper de fruktansvärda biverkningar, men det bästa vore naturligtvis om hon ändrade sin kost och uteslöt samtliga samtliga sädesprodukter.

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Aidra, när du hänvisar till Diabetes.nu så syftar du gissningsvis på den mening som slutar med "... och där ser man att LDL kolesterol orsakar åderförkalkning." Men i oktober skrev de alltså, efter att ha tagit del av PURE-resultaten: "LDL kolesterol var ingen bra riskmarkör för kardiovaskulär sjukdom".

För mig förefaller det som om Diabetes.nu är på glid mot den ståndpunkt som intas av Malcolm Kendrick och ett antal andra forskare och läkare. Nämligen att kolesterol har mycket liten betydelse, eller ingen alls, när det gäller uppkomsten av kardiovaskulär sjukdom. 

Och vårt råd till den som fått ett recept på statiner måste då vara: Strunta i medicinerna och koncentrera dig i stället på att ändra ditt levnadssätt, med bra kost, god sömn, mindre stress, måttlig motion. Och försök sluta använda tobak om du gjort det tidigare.

 

 • Gilla 3
 • Tack! 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tack alla för en givande diskussion! Mitt beslut står fast, inga statiner.

Nu till nästa "pilsner"...
Enligt https://diabetes.nu/aderforkalkning-blodfetter-kolesterol-ldl-hdl-statiner/, citat;  "bisoprolol och ramipril endast gör nytta om man har hjärtsvikt, och briliques effekt är tämligen liten jämfört med konkurrenten clopidogrel som är väsentligt billigare" Även Aidra har berört detta i tidigare inlägg (tack) Vad tillför Trombyl?
Är det värt besväret att betala dyrt till läkemedelsindustrin genom att ta de 4 nämnda preparaten, eller räcker det med artegen kost i artegen mängd, god sömn, vara stressfri samt motionera?

Svar mottages tacksamt!

Redigerad av pch
 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

När det gäller statiner känner jag mig trygg med att avråda från dem, har läst ganska mycket om kolesterol och statiner.

För övrigt är jag inte direkt påläst. När det gäller min egen hälsa skulle jag i första hand fundera på vilka livsmedel (oprocessade, inget becel i mitt hus ;) ) som kan ha samma effekt som läkemedlen sägs ha. Eller vilka livsmedel som motverkar det man vill uppnå. Om man har mycket inflammation i kroppen är det ju läge att ta bort sådant som triggar inflammation i kosten (främst kolhydrater tänker jag), och sedan se om behovet av inflammationshämmande preparat minskar.

När jag föreslog min mor att öka intaget av omega-3 sa hon att det inte var lämpligt eftersom hon äter waran (eller liknande). Då skulle blodet bli alltför tunt helt enkelt.

Jag skulle hellre välja mat rik på omega-3 än äta läkemedel. Men jag är frisk och har inga känningar av hjärtsjukdom eller annat.

Jag är inte heller utbildad inom medicin, så jag har långt ifrån "hela bilden".

 

 • Gilla 7

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
3 hours ago, pch said:

Vad tillför Trombyl?

Trombyl är inte så komplicerat. Tanken är att det ska motverka att blodplättarna klumpar ihop sig, alltså verka trombocytaggregationshämmande. Läkemedlen i denna grupp brukar också kallas antikoagulantia eller blodförtunnare. De förtunnar inte blodet, men de minskar blodets förmåga att levra sig och därmed minskar risken att det ska bildas blodklumpar i blodkärlen. Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra, som också finns i t.ex. Albyl, Bamyl och Aspirin.

Det finns tyvärr nackdelar med att minska blodets förmåga att klumpa ihop sig. Risken för blödningar ökar och särskilt farligt är då blödningar i mag-tarmkanalen och hjärnblödning. Om du tittar på bipacksedeln så ser du att det tas upp som ”Mindre vanliga biverkningar, förekommer hos färre än 1 patient av 1000”.

På detta dilemma med verkningar kontra biverkningar kan man reagera på olika sätt. När min sambo träffade en hjärtläkare ett år efter hjärtinfarkten och berättade att hon hade slutat med alla mediciner så sa han: ”Att sluta med trombyl är det farligaste du har gjort!”

Å andra sidan, när doktor Malcolm Kendrick fick en fråga på sin blogg om han inte tar aspirin för att minska risken för hjärtinfarkt, så svarade han: ”På grund av den minimala effekten och risken för biverkningar gör jag inte det.”

 • Gilla 3
 • Tack! 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
6 hours ago, pch said:

Är det värt besväret att göda pillertrillarna genom att ta nämnda preparat, eller räcker det med artegen kost i artegen mängd, god sömn, vara stressfri samt motionera?

 

Bisoprolol och Ramipril är blodtryckssänkande. Mitt råd beträffande dem är att skaffa en blodtrycksmätare, finns på apoteket för cirka en tusenlapp. Sedan följer man upp blodtrycket, till en början ett par gånger om dagen. LCHF-kost har en tendens att sänka blodtrycket, och om man hamnar på ett systoliskt tryck på 100mmHg eller därunder med medicinerna så måste man ju dra ner på medicineringen. För lågt blodtryck kan göra att man plötsligt ramlar eller svimmar, och det är inte bra. Minskning av medicinering bör göras långsamt och försiktigt. Kroppen anpassar sig efter mediciner och därför kan den behöva tid för att ställa om sig till icke-medicinerat tillstånd.

Har man inte börjat ta de blodtryckssänkande så kommer man i stället in på den intressanta diskussionen om vad som är ett ”bra” blodtryck. Är det under 120 systoliskt, som läkemedelsbolagen hävdar, eller är det 140 eller 160 som gäller? Eftersom buden är så många, så måste till slut den enskilde ”patienten” välja. Och väga det mot medicinernas biverkningar. Betablockerare (t.ex. Bisoprolol) har flera obehagliga biverkningar och bör plockas bort i första hand.

 

Jag måste påpeka att jag är varken läkare eller farmaceut. På grund av anhörigas sjukdom har jag emellertid varit tvungen att sätta mig in i hur ett antal olika mediciner fungerar. Jag är bra på att läsa engelska och har läst en hel del forskningsrapporter och jämfört med vad som skrivs på internet, både av myndigheter och diverse ”skeptiker”.

 • Gilla 5
 • Tack! 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
29 minuter sedan, Borje sade:

Eftersom buden är så många, så måste till slut den enskilde ”patienten” välja. Och väga det mot medicinernas biverkningar. 

Själv har jag ofta ett systoliskt tryck under 100mmHg och ja, det är lite yrt ibland. Inga mediciner eller så, jag är född sån. Maken däremot ligger skyhögt, hans systoliska tryck kan gå upp mot 180mmHg och nu äter han sänkande. Han blev personlighetsförändrad (arg) av flera olika preparat han testade initialt. Det han mådde bra av och sänkte trycket gav ödem i benen. Vristerna försvann. Nu har han valt att ta en lägre dos av den han mår bra av för att minska ödemproblemet och har följdaktligen ett något högre tryck än sjukvården vill att han ska ha. Hans distriktsköterska är dock väldigt bra så de har någon form av samförstånd i detta. Just detta att själv välja sin linje är oerhört viktigt, det håller jag helt med om.

 • Gilla 4

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst troll1

@jala Jag tycker att han skriver väldigt underhållande och trevligt, men det är inte så mycket vetenskap bakom råden han ger. Hans argument kretsar mest kring industrins pengar och köpta forskare. Jag är osäker på hans agenda, men det saknas vetenskap bakom råden. Du får gärna ge mig en länk där han skrivit och rekommenderat något så ska jag bli mer specifik, för detta är viktigt. 

@jala Var god se PURE-studien som Börje länkar till. Du kan förbättra dina blodfetter med kost (särskilt med LCHF!) men magnituden av förbättringen kan inte jämföras med statiner som inte sällan minskar LDL med 40%.

@MariaF Instämmer till fullo. Personligen tror jag att rökningen är vårt största folkhälsoproblem fortfarande, trots minskad förekomst.

@Borje Inte riktigt Börje. Det är jag som skrivit texterna på Diabetes.nu. Vad som står där är att LDL kolesterol – PRECIS SOM DU SKRIVER – inte är den bästa riskmarkörer och i detta fall är en "riskmarkör" en variabel i en prediktionsmodell. Det har inget att göra med om LDL är en faktistk orsak till kranskärlssjukdom, för så är fallet. Sedermera, LDL kolesterol är även dålig som prediktor, om du är villig att blanda in LDL (som alltså inte är samma sak som LDL kolesterol!) samt apo B. Men varför pratar och handlar vi efter LDL kolesterol? Det blev så på tidigt 90-tal då det var mer bekymmersamt med analyser av LDL, LDL kolesterol och Apo-B. För att studier skulle gå att harmonisera höll man fast vid "LDL kolesterol". Självklart är ditt argument väldigt bra om att fokusera på helhetsbilden. Men faktum är att när man skapar modeller med alla tänkbarariskfaktorer – kön, ålder, stress, LDL, blodtryck, rökning, utbildning, diabetes, boendeförhållanden osv – och försöker jämföra vilken prediktor som är starkast associerad med hjärtattack så kvarstår faktum att blodfetter, röking och blodtryck (och diabetes) sopar banan med övriga riskfaktorer.

@pch Angående Trombly. Trombyl är lyckligtvis det enda av alla "hjärtpreparat" som vi kan uttala oss om med stor säkheret, eftersom studier på trombyl gjordes innan alla andra studier (innan beta-blockad, innan statiner, innan allt). Vad man gjorde då (de mest kända studierna är ISIS-2, eller var det ISIS-1? kan inte minnas...) var att låta personer med instabil kranskärlssjukdom, liksom personer med hjärtattack få äta trombyl, helt slumpmässigt. De som fick trombyl halverade sin dödlighet. Du förstår säkert att det var decennier sedan vi hittade ett så effektivt läkemedel? Sorgligt men sant. Läkemedelsbolagen störde sig såklart på att trombyl är 150 år gammalt, utan patent och ville ta upp kampen med trombyl. De drog därför igång enorma studier med konkurrerande, men snarlika, preparat där de tävlade mot trombyl. Brilique som du också fått utskrivet är ett sådant preparat och vinsten är ganska liten kan man säga, men ändock "signifikant" till den grad att man vill ge den till alla.

Bisoprolol har du fått för att forskare från Göteborg upptäckte, för snart 40 år sedan, att man kunde minska storleken på en hjärtinfarkt om man äter det. Faktum är att detta fynd inte kunde styrkas särskilt väl i kommande studier. Än värre är det att bisoprolol visade sig ha ganska liten effekt efter hjärtattack. Men det finns ett undantag: hjärtsvikt. Om din hjärtattack har orsakat svikt så är bisoprolol extremt effektivt. Men varför ger vi ut bisoprolol till hjärtattacker som inte utvecklat hjärtsvikt? Vi hoppas att de studier som visat att det kan skydda skall ha rätt, även om bevisen är tvetydiga. DEssutom hoppas vi hålla borta maligna arytmier eftersom beta-blockare (t ex bisoporlol) kan minska risken för sådana. Bisoprolol har inte så mycket med blodtrycket att göra även om det finns en viss blodtryckssänkande effekt också.

Jag kommer uppdatera detta inlägget med referenser alldeles strax.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej Aidra! Vad roligt att du trätt ut ur anonymiteten och talar om att du är författare till texterna på Diabetes.nu! Då blir det lättare att diskutera med varandra. Först vill jag säga att jag beundrar det arbete ni har lagt ned på Diabetes.nu. Det är imponerande genomgångar av forskningen och jag håller med om nittio procent av det du har skrivit. Jag ser fram emot en diskussion om de punkter där vi inte har samma åsikt.

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

En rykande färsk studie från Danmark. 

CLUSIONS:

Stepwise higher concentrations of nonfasting triglycerides were associated with stepwise higher risk of heart failure; however, concentrations of low-density lipoprotein cholesterol were not associated with risk of heart failure in the general population.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29097364

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
18 minutes ago, Erik 2 said:

En rykande färsk studie från Danmark. 

CLUSIONS:

Stepwise higher concentrations of nonfasting triglycerides were associated with stepwise higher risk of heart failure; however, concentrations of low-density lipoprotein cholesterol were not associated with risk of heart failure in the general population.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29097364

En imponerande studie. Mer än hundratusen deltagare som följts under två decennier. Den tycks komma fram till samma slutsats som PURE: Nivån på LDL-kolesterol påverkar inte risken för "heart failure". 

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst troll1

@Borje Tack Börje, kul att du uppskattar det. Vår målsättning är att ge hela bilden och därför går vi igenom saker väldigt noggrant, vilket tyvärr innebär att artiklarna blir väldigt långa... :-/ Men precis som du säger, det är jätteviktigt att ha en bra diskussion.

@jala Jag har läst kommentarerna och förstår att folk är skeptiska. Det är sunt att vara skeptiskt, förstås. Många verkar ha funderingar på just LDL kolesterol. 

 

Bra studie att ta upp (för denna typ av studier används inom alla kolesterol- och statinkritiska kretsar. Jag tar mig friheten att säga några ord, hoppas det är OK.

1. Det är en observationsstudie. Resultaten är spännande, men inget mer än spekulation. Tyvärr är det så med observationsstudier och de är hemskt luriga. I sådana studier kan till och med diabetes framkomma som något hälsosamt!

2. LDL har aldrig, mig veterligen, ansetts vara en riskfaktor för hjärtsvikt och detta utforskades intensivt på 90-talet. Post-hoc analyser av statinstudierna visade då att statiners enda skydd mot hjärtsvikt gick via skyddet mot hjärtattack. Det fanns såklart forskare som inte gav upp och gjorde randomiserade studier med hjärtsviktpatienter, och där framkom att statiner var meningslöst som hjärtsviktsbehandling. Här väljer man ändå att undersöka LDL och hjärtsvikt. Okej, det är en fri värld.

3. Det stora fyndet är att triglycerider förutsäger hjärtsvikt. Okej, faktum är att i observationsstudier brukar triglycerider förutsäga i princip alla kardiovaskulära händelser (hjärtattack, hjärtsvikt, stroke, perifer kärlsjukdom). Men tyvärr är det så att om man tar höjd för andra riskfaktorer så försvinner effekten av triglycerider (studie efter studie visar detta - Referens 1. Det här känner man igen från klinisk praxis eftersom de med höga triglycerider ofta drar åt det metabola syndromet, särskilt diabetes. Så om man vill klargöra om triglycerider har en egen effekt, dvs att de kan orsaka hjärtsvikt, så måste man självfallet ta höjd för t ex diabetes (personer med diabetes har 4 ggr ökad risk för hjärtsvikt). Så här står det i artikelns "Metod":

Citat

"Vi justerade för ålder, kön, högt blodtryck, statiner, röking och förmaksflimmer"

Och då finner man att triglycerider förutsäger hjärtsvikt. Detta är resultatet som man skriver i Abstract och i den tryckta artikeln. Det är förstås förfärligt, för man har nämligen gjort beräkningar (kanske efter påtryckningar från tidskriften?) där man beaktar t ex diabetes. Vad händer då? Då försvann hela sambandet mellan triglycerider och hjärtsvikt!!! Jag har bifogat bild från artikeln (detta hittar man i Supplements, vilket folk som regel inte orkar läsa).

Men så gör man även en analys där man tittar på hur LDL påverkar risken för svikt bland personer utan kranskärlssjukdom och då verkar det som att högt LDL är skyddande (bifogad bild). Är det skyddande? Kanske skyddar LDL mot hjärtsvikt? Kanske är det så att personer med högt LDL fick statiner efter en tid, vilket skyddar dem mot hjärtattack och därmed mot hjärtsvikt? Rätt svar: det går inte att säga.

För den särskilt intresserade kan nämnas att det finns dock studier som talar för att vissa lipoproteiner som är triglycerid-rika och innehåller ApoCIII kan orsaka inflammation i kroppen men vi vet inte så mycket om dessa ännu (Referens 2 och 3).

Slutsats: Skall man vara artig så är slutsatsen att studien är spännande och inbjuder till mer forskning. Skall man vara rak så är slutsatsen att denna studien inte säger ett skvatt...

Tillägg: de kolesterol- och statinkritiska studier som florerar på bloggar / forum är av exakt samma typ som denna studien och inte sällan är kvaliteten på analysen ännu sämre.

 

Referenser

1. Sarwar, N. et al. Triglycerides and the risk of coronary heart disease: 10,158
incident cases among 262,525 participants in 29 Western prospective studies.
Circulation 115, 450–458 (2007).

2. Kawakami, A. et al. Toll-like receptor 2 mediates apolipoprotein CIII-induced
monocyte activation. Circ. Res. 103, 1402–1409 (2008).

3. Mullick, A. E., Tobias, P. S. & Curtiss, L. K. Modulation of atherosclerosis in mice
by Toll-like receptor 2. J. Clin. Invest. 115, 3149–3156 (2005).

LDL och svikt.png

Triglycerider och svikt.png

Beräkningarna.png

Redigerad av troll1
tillägg

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
14 hours ago, Aidra said:

Trombyl är lyckligtvis det enda av alla "hjärtpreparat" som vi kan uttala oss om med stor säkheret, eftersom studier på trombyl gjordes innan alla andra studier (innan beta-blockad, innan statiner, innan allt). Vad man gjorde då (de mest kända studierna är ISIS-2, eller var det ISIS-1?

Nu ska jag försöka att inte vara en binär körsbärsplockare. Till en början får jag erkänna att när jag skrev om Trombyl så tänkte jag bara på långtidsanvändningen, att år efter år äta en tablett om dagen. Det var detta som jag ifrågasatte. Det finns också en annan användning av antikoagulantia, och det är omedelbart efter en hjärtinfarkt. Efter att man fått en hjärtinfarkt är risken mycket stor att man får en ny inom några timmar, några dagar eller några veckor. För att förhindra en sådan andra hjärtinfarkt, som kan vara dödlig, är det motiverat att sätta in även sådana mediciner som vid långtidsanvändning kan ge allvarliga biverkningar.

Jag letade upp ISIS-2 på nätet och hittade ett intressant diagram. Länk här.

Enligt diagrammet dog 1841 av de 17187 deltagarna under de första 5 veckorna efter att de fått diagnos på hjärtsjukdom (=efter att de tagits in på sjukhus?). Av dem som fått Aspirin (=Trombyl) dog 9,4%. Av dem som fått placebo-piller dog 12%. En kraftig effekt av Trombyl, men knappast en halvering av dödligheten.

Om vi sedan ser på långtidseffekten, efter de första fem veckorna, så var den noll. (Death rate ratio Day 36 - year 10: 0,99 (0,93 to1,06)). Vilket på vanligt språk betyder att de som käkade sockerpiller i 10 år hade precis samma risk för att dö som de som stoppade i sig trombyl varje dag under de åren. När de väl hade överlevt de första 35 dagarna.

 

 • Gilla 4
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ska man ta medicin för att den är billig och alla patent gått ut ? Har du nångång tittat på biverkningslistorna? 

500,000 studier som talar för statiner, verkligen? - och spelar det nån roll; när jag växte upp sa vi "en miljon flugor kan inte ha fel ät ... " Det är lite som MLH som i tv brukar slänga ur sig att det finns tusentals studier som visar att mättat fett är livfarligt, verkligen?

Vad är det för kvalitet på dessa "500,000" studier? Har du granskat dem lika noga som du granskar studier som talar emot ? Har du gjort samma jobb som Ralf, Uffe, mfl? 

Är det relevant att titta på kolestrolsänkningen eller all cause mortality (död oavsett orsak) som ändpunkt ? 

Uffe (Ravnskov) skriver bla: http://www.ravnskov.nu/2016/01/12/january-2016-time-to-stop-statin-treatment/

http://www.ravnskov.nu/2015/12/30/myt-6-statinernas-effekt-beror-inte-pa-kolesterolsankningen/

""Och visst, statinbehandling minskar risken för både hjärtinfarkt och stroke, men nyttan är minimal.
Har det därmed bevisats, att ett högt kolesterol är den viktigaste orsaken till åderförkalkning och hjärtinfarkt? Är förklaringen till de tidigare misslyckade experimenten helt enkelt att vi inte sänkt kolesterolet tillräckligt mycket? På den punkten är statinerna nämligen effektiva då de kan sänka kolesterolet med 30-40 % eller mer. Men resultaten från statinexperimenten på människor stämmer inte med det vi fått lära om kolesterol.
För det första förebygger statinbehandling stroke trots att de flesta studier visat att högt kolesterol inte är en riskfaktor för stroke.
För det andra fungerar statinerna bäst för patienter som tidigare haft hjärtinfarkt trots att de flesta studier har visat att ett högt kolesterol inte är en riskfaktor för patienter som redan fått en infarkt.
För det tredje fungerar statinerna antingen kolesterolet är högt eller normalt.
Men det märkligaste är att statinerna gör nytta, antingen kolesterolet sänks med mer än 40 % eller det blott minskar kolesterolet lika lite som de gamla verkningslösa kolesterolsänkarna. Det saknas dos-respons och med detta menas att det saknas ett samband mellan graden av kolesterolsänkning och medicinens effekt på hjärta och kärl. Det har man kommit fram till i de statinexperiment där man beräknat dos-respons och även i mer än 20 angiografiska experiment, där man försökt bromsa åderförkalkningen genom kolesterolsänkning, bland annat genom statinbehandling.
Hur kommer det sig att en kolesterolsänkande medicin kan förebygga sjukdomar hos människor för vilka ett högt kolesterol inte är en riskfaktor?
Den enda naturliga förklaringen är att statinerna har andra och nyttigare egenskaper än att sänka kolesterolet. Det finns mycket som tyder på det. Vi känner idag elva olika egenskaper hos statinerna som var och en kan vara nyttig för hjärtkärlsystemet, och alla är de oberoende av kolesteroleffekten. Tyvärr har statinerna även många negativa effekter; mer om det senare.

Chansen att överleva

Om du redan haft en hjärtinfarkt och har högt kolesterol (som i 4S) är din chans att inte dö av en ny de nästa fem åren 91.5 % utan behandling. Om du tar en statintablett eller två varje dag i fem år ökar dina chanser till 95 %. Om du haft en hjärtinfarkt och har normalt kolesterol (som i Care), då är din chans att inte dö i hjärtinfarkt de nästa fem åren 94.3 % utan behandling. Om du tar en statintablett eller två varje dag i fem år kan du öka chansen till 95.4 %. Om du är frisk och har högt kolesterol (som i WOSCOPS)  är din chans att inte dö i hjärtinfarkt de närmaste 4-5 åren utan behandling hela 98.4 %. Tar du en statintablett eller två varje dag under denna tid ökar chansen till 98.8 %.

En bortglömd statinstudie
I PROSPER-studien till exempel, där alla deltagarna, nästan 6000 högriskpatienter, var 70 år eller äldre uppvägdes vinsten på 20 färre dödsfall i hjärtinfarkt av att 24 fler dog i cancer. Och i den första statinstudie EXCEL, som tycks vara bortglömd när statinentusiasterna beskriver de strålande resultaten, var dödligheten större i behandlingsgruppen redan efter ett år; 0.3 % i behandlingsgruppen mot 0.1 % i kontrollgruppen. Efter det första behandlingsåret avbröts studien, därför att syftet med den var blott att se om patienterna tålde behandlingen, och det gjorde de, skrev försöksledarna. Mycket få läkare och forskare känner till EXCEL-studien, ännu färre om den ökade dödligheten, därför att det står ingenting om detta i försöksrapportens sammanfattning, och de flesta nöjer sig som regel med att läsa sammanfattningar. Sanningen är, att om man tar en statintablett varje dag i 4-5 år kan man högst förlänga sitt liv med 3-4 dagar.
Biverkningarna
Vi får inte glömma att statinbehandling även minskar risken för en icke-dödlig hjärtinfarkt. Men om en behandling leder till en så pass liten minskning av dödligheten, eller om den till och med ökar den, är det absolut nödvändigt att analysera alla biverkningar mycket noggrant. Många som överlever en hjärtinfarkt eller en stroke har nämligen inga eller obetydliga besvär på längre sikt, medan några av biverkningarna efter statinbehandling kan vara nog så allvarliga. Det är därför inte självklart att de positiva effekterna uppväger de negativa."" Muskelproblem, leverskada, cerebrala biverkningar, nervskador, fosterskador, cancer. 
 

--------------------------------------------------

Den här från JAMA i somras är intressant vad gäller förbyggande behandling med statiner hos äldre med något förhöjda blodfetter och något förhöjt blodtryck. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28531241

CONCLUSIONS AND RELEVANCE:
No benefit was found when pravastatin was given for primary prevention to older adults with moderate hyperlipidemia and hypertension, and a nonsignificant direction toward increased all-cause mortality with pravastatin was observed among adults 75 years and older.

 • Gilla 5
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har "gömt" ett antal av de sista inläggen i denna tråd.  Jag tycker att de har varit off topic på ett väl otrevligt sätt.

Det är inte förbjudet att diskutera vilka som ligger bakom diabetes.nu ... men detta görs förslagsvis i en egen tråd ... men även då bör eventuella påståenden kännas rimligt relevanta.

 • Gilla 1
 • Tack! 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Snyggt jobbat Peter B. Jag lyckades i alla fall locka fram Troll Ett

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

@Erik 2

Bra att du klargör kvaliteten på deras utsagor. Självklart kan vi inte acceptera irrläror utan att avslöja dem. Det jag först reagerade på var kostnaden för statinerna, otroligt löjligt argument. Det absolut viktiga är dessa fruktansvärda biverkningar som jag ser dagligen. Stort tack.                                                          

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.