Jump to content

Årets rapport från Hjärt Lungfonden


Erik 2

Recommended Posts

Antalet döda minskar,  alltså är vi bättre på att rädda de som drabbas - bra akutvård. Men hur många insjuknar? Och varför insjuknar de? 

Inte så många överraskningar.... kolesterol ?!, stillasittande ?! och det behövs mer kunskap !? 

https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Rapporter/Hjärtrapporten_2017 slutversion.pdf

I dag lanserar Hjärt-Lungfonden Hjärtrapporten 2017 som sammanställer hjärthälsoläget och forskningens framsteg och utmaningar i Sverige. Antalet döda i hjärt-kärlsjukdom har minskat med nästan 7 000 personer per år under de senaste tio åren. Samtidigt leder vår livsstil till att riskfaktorer som fetma och stillasittande ökar kraftigt.

– I Sverige har vi en hjärtsjukvård i världsklass och forskningen har bidragit med många viktiga framsteg. Det stora hotet nu är vår livsstil. Det behövs mer kunskap om hur sjukdomarna påverkas av förändrade riskfaktorer, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Att motion är bra för hälsan är väl känt, men det är först på senare tid som forskningen kunnat visa på faran med stillasittande i sig. Långvarigt stillasittande ökar risken för hjärt-kärlsjukdom oavsett motionsvanor. Samtidigt är varannan svensk i dag överviktig. Det kan vara en förklaring till att allt fler unga nu drabbas av sjukdomar som hjärtsvikt och stroke som annars främst drabbar äldre.

Stillasittandet dödar i dag lika många som rökningen gör världen runt och fetma och diabetes ökar dramatiskt. Risken är därför stor att den positiva utvecklingen vänder. För att förhindra det behöver vi kunskapen från forskningen mer än någonsin. Och beslutsfattarna måste lyssna på forskarnas slutsatser, säger Kristina Sparreljung.

Under 2016 dog 31 616 personer av hjärt-kärlsjukdom i Sverige. Tio år tidigare, år 2006 var den siffran 38 455. Antalet döda i hjärt-kärlsjukdomar har alltså minskat med 18 procent samtidigt som befolkningen blivit större. Fortfarande är hjärt-kärlsjukdom den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-rapport-farre-dor-av-hjart-och-karlsjukdomar

Ny rapport: Färre dör av hjärt-och kärlsjukdomar

I dag dör allt färre människor av hjärt-och kärlsjukdomar men samtidigt finns det andra riskfaktorer i människors nya livsstil som har blivit ett allvarligt hot. Det visar en ny rapport från Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-och kärlsjukdomar är än i dag den vanligaste dödsorsaken och gjorde att över 31.000 människor miste sina liv förra året. Men under en tioårsperiod, från 2006 till 2016, har antalet döda i hjärt-och kärlsjukdomar minskat med ca 7.000 personer vilket motsvarar en minskning på ungefär 20 procent. Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden, anser att det finns flera faktorer, bland annat förbättringar i den akuta hjärtsjukvården, som har bidragit till minskningen.

– Vi ser medicinska utvecklingar, exempelvis så har vi idag bättre koll på blodtryck och kolesterol. Den typen av värden som man själv kan kontrollera, det hjälper till med att minska dödligheten av hjärt-kärlsjukdomar.

– Vi ser ett allvarligt hot i vår nya livsstil. Vi ser att stillasittande, övervikt och diabetes är nya faktorer och de gör att sjukligheten i kroppen uppträder och påverkar på ett helt annat sätt än när vi tidigare rökte ciggpacket och var mer aktiva.

Sparreljung påpekar att det finns många punkter som är oroande och anmärkningsvärda i rapporten. Hjärtsvikt har exempelvis ökat hos unga människor. En sjukdom med dödstal som inte har minskat på femton år och något som, Sparreljung menar, bör forskas ännu mer djupgående då det kan finnas en koppling mellan livsstil och ökad hjärtsvikt hos ungdomar.

– Det positiva i den här utveckling är att det går att göra något åt det. Vi har bra forskning som kan hjälpa oss och visa vad vi själva kan göra i förebyggande syfte. Och om man ändå drabbas så finns det behandlingsmetoder och diagnostikmetoder. Det är detta som forskningen hjälper till med.

Människor i dagens samhälle har anpassat sig till en mer stillasittande livsstil och behöver bli mer aktiva och röra sig i sin vardag, påstår Sparreljung. Hon anser att ett entimmes pass på gymmet inte nödvändigtvis är bättre än vardagliga aktiviteter.

– Ny forskning visar att all typ av vardaglig rörelse har betydelse för hjärt-kärlhälsan. Vardaglig aktivitet kan bland annat vara att man promenerar, tar trapporna istället för hissen, bär matkassorna, går av en busstation tidigare och att man står upp och rör på benen om man är stillasittande i en halvtimme.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Undrar om amerikanska hjärt organsationen AHA kommer ändra spår nu när deras högste drabbats av hjärtattack.  

"The president of the Dallas-based American Heart Association is recovering after suffering a minor heart attack Monday morning at the organization's scientific conference in California."

Dagen innan hade han hållit tal och berättat om en sorglig familjetradition. 

"On Sunday afternoon, Warner gave his presidential address to the association's Scientific Sessions meeting and discussed the impact heart disease has had on his family.  His father and paternal grandfather both had heart bypass surgery in their 60s, and his maternal grandfather and great grandfather both died of heart disease. "After my son was born and we were introducing him to his extended family, I realized something very disturbing: There were no old men on either side of my family. None. All the branches of our family tree cut short by cardiovascular disease," Warner, 52, said in his speech. "

https://www.dallasnews.com/business/health-care/2017/11/13/president-dallas-based-american-heart-association-suffers-heart-attack-health-conference

 

WheatBelly skriver ett öppet brev. 

http://www.wheatbellyblog.com/2017/11/open-letter-dr-john-warner-president-american-heart-association/

 

 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...