Jump to content

Hälsa och sjukvård


kickilotta

Recommended Posts

Mycket bra artikel av Stefan Whilde. Hanformulerar vad många tänker

http://2op.se/2017/10/03/stefan-whilde-darfor-ar-sjukvarden-farlig-for-halsan/

Stefan Whilde: Därför är sjukvården farlig för hälsan

Vad är hälsa?
Innan vi svarar på den frågan så måste vi ta oss an en kanske ännu viktigare fråga: Vad är egentligen sjukdom?

Enligt WHO är hälsa ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.” En vanlig hederlig ordbok berättar att hälsa är detsamma som välfärd, lycka, vigör, styrka, livskraft, välgång. Och Svenska Nationella hälsokommitténs definition av arbete med hälsa börjar: ”Den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den.” Det sistnämnda tycks inte fungera i realiteten då vi har ett medicinskt monopol som inte ger individen något särskilt inflytande över sin situation. Och WHO:s tolkning verkar inte riktigt stämma överens med sjukvårdens.

Enligt Nationella Folkhälsokommittén är stress och belastning, näringsbrist, socialt stöd och nätverk, arbetssituation, självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro, hopp samt framtidstro faktorer som påverkar hälsan. Men tas det verkligen hänsyn till dessa faktorer inom dagens svenska sjukvård?

Under 1900-talet och fram till vår tid har innebörden av hälsa allt mer reducerats till funktionsduglig, symtomfri, arbetsför. Knutor på stämbanden opereras bort ”för säkerhets skull” utan att orsaken bakom det synliga sjukdomsresultatet utreds och botas, eksem undertrycks med våldsamma läkemedel av kosmetiska skäl till dess att patienten utvecklar astma, bronkit, depressioner eller hjärtsvikt.

Skolmedicinen (allopatin) är ensam om att använda sig av den biostatistiska definitionen av hälsa, detta till skillnad från världens alla helhetliga och miljövänliga läkekonster (klassisk homeopati, TCM, Ayurveda, örtmedicin, näringsmedicin med flera) som använder sig av den holistiska definitionen där välbefinnande, välfärd, stress, näringsbrist och ökad kontroll för individen vägs in i anamnes/diagnos och skräddarsydd behandlingsmetod.

Den biostatistiska definitionen av hälsa innebär att en avvikelse från ett statistiskt medelvärde avgör om du är sjuk eller inte. Du kan alltså vara fullt frisk, men ändå förklaras sjuk. Definitionen leder till att alla förr eller senare förklaras sjuka, även de som är friska. För den biostatistiska definitionen tar inte hänsyn till individ, individuell hälsostatus, tillfällig livssituation eller till naturliga avvikelser från ett statiskt värde. Många som avviker från normalvärdet när det gäller t ex blodtryck och sänka sjukförklaras trots att de är friska, får syntetiska läkemedel och blir sjuka på riktigt. Detsamma gäller allergier och astma – båda diagnoserna är godtyckliga och temporära och behandling med t ex kortisonpreparat innebär en belastning och en fara för individen.

Den biostatistiska definitionen av hälsa och sjukdom smittar även av sig på sjukvårdens och Livsmedelsverkets syn på näring. Statliga rekommendationer av C- och D-vitamin ligger generellt alldeles för låga och det ska till rena rama bottenvärden för att sjukvården ska erkänna vitaminbrist hos en människa. Individens egen känslighet och egna behov är helt bortglömt.

När det gäller D-vitamin så är ett naturligt tillskott viktigt för majoriteten svenskar, inte minst under vinterhalvåret (okt-mars). Det gäller barn, det gäller vuxna och det gäller äldre. Även C-vitamin behövs idag i betydligt högre grad. Men framförallt så måste vi börja ta hänsyn till individen och individens behov istället för att följa förlegade, statistiskt framtagna normativa medelvärden som på sin höjd kanske var aktuella för 50 år sedan.

Majoriteten människor som bor i Sverige, infödda såväl som invandrade, lider av D-vitaminbrist (även om skolmedicinen inte erkänner det). Detta beror delvis på klimatet, men också på att vi använder mer syntetisk solskyddskräm än någonsin vilket hindrar oss från att ta tillvara den mest naturliga källan D-vitamin – solen. Sedan handlar det givetvis också om att vi vistas allt mer inomhus under allt längre perioder per dag. Och att vår mat blir allt mer näringsfattig, detsamma gäller våra hav och vår odlingsbara jord som utarmas.

De här för låga halterna av C- och D-vitamin, magnesium, Omega 3 med mera är en delorsak till att vi i Sverige är/blir sjuka, inte minst när det kommer till uttryck som eksem, allergier, astma och mag- och tarmåkommor, men lika mycket depressioner och annan psykisk ohälsa. Den biostatistiska definitionen av hälsa och sjukdom tillåter dels ingen individualitet eller mångfald, dels ingen variation i de generella rekommendationer av kost och näring som monopolets sjukvård och samma monopols myndigheter präglar oss med.

Låt sjukvården vara med och hjälpa till vid trafikolyckor och livsviktiga kirurgiska ingrepp (tänk på att cirka nittio procent av dagens alla kirurgiska ingrepp är helt onödiga). När det gäller kroniska och autoimmuna sjukdomar samt psykisk ohälsa kan andra mer naturliga läkekonster och behandlingsmetoder ta vid i ett brett samarbete.

Ytterligare en aspekt som gör sjukvården farlig är att våra sjöar och hav tar svår skada av alla läkemedelsutsläpp. Syntetiska läkemedel (och det gäller allt ifrån receptfria värktabletter till sömnpiller, antibiotika, kortison, psykofarmaka och cellgiftspreparat) är klassade som miljöfarligt avfall. Rester av läkemedel måste därför lämnas in på Apotek för särskild hantering. På grund av den övermedicinering som pågår och pågått under lång tid läcker dagligen extremt höga halter av miljögiftiga läkemedel ut i vår natur. Inte bara för att vi spolar ner överblivna piller i toaletten, utan också för att på tok för många människor smörjer sig med salvor och krämer som innehåller kemikalier och syntetiska ämnen (t ex kortison, färgämnen, aluminium). Rester av dessa onaturliga produkter sköljs av och ner i avloppen när vi duschar och badar. Till detta ska läggas att alla som dagligen (miss)brukar syntetiska läkemedel kissar ut rester i vattnet. Långvarigt (miss)bruk av syntetiska läkemedel lagras i kroppen vilket gör att hantering och förvaring av döda människokroppar blir allt mer ogynnsam för miljön.

Fiskar och alger missbildas och dör av våra mediciner. Och vi människor får gammal, kasserad medicin – klassad som miljöfarligt avfall och tyngd av biverkningar – i oss via dricksvattnet. Det gäller inte minst våra barn som alltså dricker rester av vaccin, p-piller, färgämnen, antibiotika och annat skadligt varje dag (om inte vattnet först renas med t ex mineralstenar och filter).

Så låt oss vara med och rädda miljön för natur, djur och människor genom att så långt det är möjligt alltid, vid ohälsa, välja naturliga, helhetliga, miljövänliga behandlingsmetoder som klassisk homeopati, TCM, Ayurveda, näringsmedicin, osteopati, örtmedicin, mineral- och vitamintillskott och frisk luft & motion.
Sjukvården är inte bara skadlig för dig, den är skadlig för djur- och växtliv och för kommande generationer människor.

Den sista aspekten som jag tar upp i den här artikeln är jantelagen: ”Du ska inte tro att du är något!” Sjukvården, som den ser ut idag, är själva stöttepelaren i den svenska jantelagen: ”Du ska inte tro att du är friskare än någon annan! Alla är lika sjuka!”
Genom att skrota den biostatistiska definitionen av hälsa så hjälper vi också till att skrota jantelagen. För det är helt okej att vara friskare än andra! Det är helt okej att gå sin egen väg på sina egna premisser och med sina egna, helt unika förutsättningar.

Stefan Whilde

 

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...