Jump to content

Läkartidningen om diabetes


celia

Recommended Posts

Läkartidningen nr 8 2018 har som tema diabetes typ 2. Det mesta handlar förstås om läkemedel. Förebyggande åtgärder får som vanligt professor Hellenius framföra. I artikeln skriver hon om en studie "health professionals study" där LITE kolhydrater och mycket animaliskt fett och protein var kopplat till ökad risk för diabetes typ 2 (se bild) Någon som vet något mer om denna studie. Verkar ju helt befängt att lite kolhydrater skulle öka risken för diabetes.

läkartidningen 18 1.jpg

läkartidningen 18.jpg

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, celia sade:

Läkartidningen nr 8 2018 har som tema diabetes typ 2. Det mesta handlar förstås om läkemedel. Förebyggande åtgärder får som vanligt professor Hellenius framföra. I artikeln skriver hon om en studie "health professionals study" där LITE kolhydrater och mycket animaliskt fett och protein var kopplat till ökad risk för diabetes typ 2 (se bild) Någon som vet något mer om denna studie. Verkar ju helt befängt att lite kolhydrater skulle öka risken för diabetes.

läkartidningen 18 1.jpg

läkartidningen 18.jpg

Kan man citera ditt inlägg och lägga upp på annat håll?

Link to comment
Share on other sites

Hellenius syftar förmodligen på Health Professionals Follow-Up Study.

Problemet är att detta projekt har avkastat cirka 1000 (ettusen) rapporter och artiklar av olika storlek och kvalitet. Att hänvisa till detta projekt utan att ange vilken rapport man menar är meningslöst. Ungefär lika korkat som när jag frågade en läkare om vad det fanns för belägg för att det var nyttigt att äta statiner. Han hänvisade till "Framingham". Som bekant har mer än 1000 vetenskapliga artiklar baserats på Framinghamkohorten. Med varierande kvalitet och motstridiga resultat. Även beträffande kolesterol och statiner. Men jag ska göra ett försök att få fram den artikel som hon kan syfta på. Kan någon annan skriva till Hellenius och fråga henne direkt?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Guest Tureborgaren
5 timmar sedan, HelgeK sade:

 

Om man tittar under Ref. Så Hittar man :

not 20   :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057550/

not 21   :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3114491/

Tanken att kött skulle orsaka typ 2 diabetes är inte trovärdig .

Mycket statistik-akrobatik i artiklarna...

Jag har ett problem med att de klumpar ihop rött och processat kött i samma kategori.

 • In this analysis we found that a score representing a low-carbohydrate, high animal protein and fat diet was positively associated with T2D in a cohort of male health professionals. This association was mainly due to intake of red and processed meat.
Link to comment
Share on other sites

Nu tänker jag bli långrandig. Jag har nämligen läst igenom de två undersökningar som döljer sig bakom noterna 20 och 21.

Så här skriver Mai-Lis Hellénius:

”I den amerikanska studien Health professionals study följdes 40 475 friska män i åldern 40–75 år i upp till 20 år. Männen kostregistrerades vart fjärde år. Ett kostmönster med lite kolhydrater och mycket animaliskt fett och protein var kopplat till en ökad risk för typ 2-diabetes, och ett medelhavslikt matmönster var förknippat med en minskad risk [20, 21].”

Denna text är vilseledande. Om det är avsiktligt eller bara slarvigt kan jag inte bedöma. De första två meningarna handlar om jättestudien Health Professionals Follow-Up Study som skulle utreda varför män fick hjärtinfarkt.

Texten före kommatecknet i den sista meningen handlar om en undersökning med 40 475 deltagare som gjorts genom att ta ut vissa data ur ovannämnda studie och behandla dem med avancerade statistiska metoder. Not 20 hänvisar till denna.

Den sista halvan av sista meningen hänvisar via not 21 till ytterligare en undersökning som utförts på liknande sätt, medelst ”data mining” i Health professionals-studien. Där hade man använt sig av 41 615 deltagare.

Undersökningen Low-carbohydrate diet scores and risk of type 2 diabetes in men (not 20) handlar inte om att jämföra lågkolhydrat- med högkolhydratkost. Den handlar om att jämföra effekterna av olika protein- och fettkällor i tre olika kostmönster, alla med lågt innehåll av kolhydrater. Exakt vad de menar med lågt innehåll av kolhydrater kan jag inte hitta någonstans

Som slutsats av denna studie konstaterar forskarna: ”Low-carbohydrate diets should obtain protein and fat from foods other than red and processed meat to minimize T2D risk.”

Alltså ungefär: ”Lågkolhydratkost bör ta protein och fett från annan mat än rött och processat kött för att minimera risken för typ 2 diabetes.”

Nu har de ju klumpat ihop rött kött med processat kött och processat kött vet vi att det kan vara onyttigt på flera sätt.

För oss som LCHF:are blir då slutsatsen: Om du äter lågkalorikost, se upp med korv och annat industriellt behandlat kött! Men det visste vi ju redan. De som äter konventionell högkolhydratkost kan glömma denna undersökning. Den handlar ju inte om dem!

Återstår att se om not 21, som hänvisar till undersökningen Diet-Quality Scores and the Risk of Type 2 Diabetes in Men, kan ge något stöd för Hellénius påståenden.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Japp så är det.. röttkötttochprocessetkött samt hårda fetter är roten till allt ont.. samt allt högre ålder.. främst den stigande ålder på den dieten!

För ju äldre vi blir ju  större chans är det att drabbas utav både CVD och cancer!

Oså visar det sig med lite micklande med olika statistik att i de länder där man har råd att äta mer "röttköttochprocessatkött" samt mer hårda fetter så lever man f*n så mycket längre.. finns fler fördelar att leva i dessa länder.. tex en rätt väl utbyggd sjukvård/äldreomsorg osv!

Iallafall.. förr eller senare så skall vi alla dö, en del utav oss på grund utav att hjärtat lägger av, det gör den förr eller senare eller så dör vi av cancer, men då får man f*n bli äldre för de flesta!

Iallafall.. i andra länder där de inte har råd att äta lika mycket "röttköttochprocessat kött/hårda fetter" så dör de som regel bra mycket tidigare av "all cause  mortality", oftast infektioner eller näringsbrist!

Oandrasidan i de där "andra länderna" så har de då heller inte samma infekterade diskution om pennsionssytemet.. iomed  att det sällan är något som helst problem.. man dör innan man får sin pension hur som helst!

En helt annan sak är hur vi  skall ändra dieten för folk i gemenen utan att det ger ytterligare påfrestningar på vårt  pensionsystem?

Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, Borje sade:

Så här skriver Mai-Lis Hellénius:

Mig förefaller det, när Hellénius, yttrar sig, som om den långa rad av framstående forskare, som öppet och ärligt förklarat verkligheten bakom LCHF - inte existerar. Snarast verkar hon använda sina sista år före pensionen att, på liknande sätt som Rössner, försvara sina tidigare misstag. 

Egentligen en förolämpning mot alla representanter för hederlig forskning.

5ab0349b55bc7_ScreenHunter_848Mar_1921_17.jpg.24e748cd07d3aa27d197e580aefbbf63.jpg

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Om man har medicinsk bakgrund eller är utbildad av medicinare till dietist, har man ett stort ansvar när man går ut i den offentliga debatten. Ett minimikrav borde vara att som yrkesutövande, oavsett vad den gamla skolan tidigare lärt ut, tog hänsyn till ny forskning som visar de uppenbara skador som den felaktiga kostrådgivningen orsakat (diabetes 2, fetma, förhöjt blodtryck, ökad risk för hjärt/kärlsjukdomar och i slutändan cancer, kognitiva problem, Alzheimers sjukdom etc.). Istället överträffar man varandra i att hitta försvar för att kunna fortsätta i de gamla hjulspåren - cyniskt, hänsynslöst till den grad att det borde bedömas som kriminellt. När man ser exempel i debatter som i:

https://www.youtube.com/watch?v=DIpn1wd-epc

in på opinion-inslaget på TV1 - dietisten Elisabeth Rothenberg - se 7:50 och 11:40 (där hon kommer in på sociala matvanor) - se även 4:20 okunnig kollega, inser man att Tim Noakes tydligen representerar ett strålande undantag.

Man skäms över den svenska flatheten och att det tydligen saknas juridiska möjligheter att rätta till felen i kostrådgivningen, som ger eftersläpning på sjukhusmat, skolmat och maten på våra åldringsboenden.

P.S.

Man får i sammanhanget inte glömma Annika Dahlkvist - henne kan vi alltid vara stolta över!

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Råkade ramla på ett föredrag Elisabeth Rothenberg betitlat "ATT SKRIVA AKADEMISKT",

https://play.hkr.se/media/t/0_yvke3b2e/32313122

där hon bl.a. betonar vikten av att korrekt utgå från vetenskapliga rapporter, som överensstämmer med beprövad vetenskap etc.  och att all sammanfattning av studier skall överensstämma med studiens slutsatser och innehåll. Dessutom hur viktigt det är med objektiv presentation av använda referenser.

Man ser hur teori och verklighet hos vissa personligheter kan variera så mycket att det närmast väcker löje. I föredraget pekar Rothenberg på alla de problem, som hon själv saknar förmåga att följa i samband med de kostråd, som hon spridit hittills. Bl.a. framhöll hon:

En akademisk text ska vara:

 • exakt
 • koncentrerad
 • överskådlig
 • trovärdig
 • kontrollerbar
 • korrekt
 • relevant
 • objektiv

!!! I teorin kan man lära ut men hur är säger man:

Eleverna lär mindre av det man håller föredrag om - mer av hur föredragshållaren själv tillämpar lärosatserna.

Varför lyssnar vi på och tror på alla fantastiska, pedagogiska begåvningar på LCHF-sidan - jo bl.a. för att de alla, genom att själva tillämpa det de yttrar sig om, skapar förtroende.

 

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

On 2018-03-19 at 7:58 PM, Borje said:

Nu tänker jag bli långrandig. Jag har nämligen läst igenom de två undersökningar som döljer sig bakom noterna 20 och 21.

Så här skriver Mai-Lis Hellénius:

”I den amerikanska studien Health professionals study följdes 40 475 friska män i åldern 40–75 år i upp till 20 år. Männen kostregistrerades vart fjärde år. Ett kostmönster med lite kolhydrater och mycket animaliskt fett och protein var kopplat till en ökad risk för typ 2-diabetes, och ett medelhavslikt matmönster var förknippat med en minskad risk [20, 21].”

Denna text är vilseledande. Om det är avsiktligt eller bara slarvigt kan jag inte bedöma. De första två meningarna handlar om jättestudien Health Professionals Follow-Up Study som skulle utreda varför män fick hjärtinfarkt.

Texten före kommatecknet i den sista meningen handlar om en undersökning med 40 475 deltagare som gjorts genom att ta ut vissa data ur ovannämnda studie och behandla dem med avancerade statistiska metoder. Not 20 hänvisar till denna.

Den sista halvan av sista meningen hänvisar via not 21 till ytterligare en undersökning som utförts på liknande sätt, medelst ”data mining” i Health professionals-studien. Där hade man använt sig av 41 615 deltagare.

Undersökningen Low-carbohydrate diet scores and risk of type 2 diabetes in men (not 20) handlar inte om att jämföra lågkolhydrat- med högkolhydratkost. Den handlar om att jämföra effekterna av olika protein- och fettkällor i tre olika kostmönster, alla med lågt innehåll av kolhydrater. Exakt vad de menar med lågt innehåll av kolhydrater kan jag inte hitta någonstans

Som slutsats av denna studie konstaterar forskarna: ”Low-carbohydrate diets should obtain protein and fat from foods other than red and processed meat to minimize T2D risk.”

Alltså ungefär: ”Lågkolhydratkost bör ta protein och fett från annan mat än rött och processat kött för att minimera risken för typ 2 diabetes.”

Nu har de ju klumpat ihop rött kött med processat kött och processat kött vet vi att det kan vara onyttigt på flera sätt.

För oss som LCHF:are blir då slutsatsen: Om du äter lågkalorikost, se upp med korv och annat industriellt behandlat kött! Men det visste vi ju redan. De som äter konventionell högkolhydratkost kan glömma denna undersökning. Den handlar ju inte om dem!

Återstår att se om not 21, som hänvisar till undersökningen Diet-Quality Scores and the Risk of Type 2 Diabetes in Men, kan ge något stöd för Hellénius påståenden.

I den studie som not 21 hänvisar till, Diet-Quality Scores and the Risk of Type 2 Diabetes in Men, ingår något som kallas "alternative mediterranean diet" i en jämförelse mellan olika dieter. Om man läser undersökningen och går in i tabellerna så finner man att denna teoretiska medelhavskost placerar sig bland de tre bästa dieterna beträffande risk för diabetes. Någon diet som liknar LCHF nämns inte i denna undersökning.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Hellénius har uttryckt sig vilseledande när hon påstår att ”Ett kostmönster med lite kolhydrater och mycket animaliskt fett och protein var kopplat till en ökad risk för typ 2-diabetes” eftersom studien hon hänvisar till inte har med några kostmönster med mycket kolhydrater. Det finns åtskilliga studier som slår fast att dieter med mycket kolhydrater ger ökad risk för diabetes men till dessa hänvisas inte i denna artikel.

Beträffande ”ett medelhavslikt matmönster” så finns det hur många varianter som helst på medelhavskosten. Hellénius variant har hon beskrivit med en matpyramid som är vida spridd.

image.png.f236d092e4958bc38714cd46221b2560.png

Själv brukar jag ibland också påstå att jag äter medelhavskost.Nämligen The Pioppi Diet, utformad av dr Aseem Malhotra. Alltså medelhavsmat anpassad efter reglerna för LCHF. Ingen pasta, inget bröd, inga sötsaker, ingen pizza, men gärna ett glas rödvin till maten.

Att säga att medelhavskost är nyttigt för det ena eller det andra är alltså ett meningslöst påstående så länge man inte specificerar vad man menar.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Borje sade:

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Hellénius har uttryckt sig vilseledande när hon påstår att ”Ett kostmönster med lite kolhydrater och mycket animaliskt fett och protein var kopplat till en ökad risk för typ 2-diabetes” eftersom studien hon hänvisar till inte har med några kostmönster med mycket kolhydrater. Det finns åtskilliga studier som slår fast att dieter med mycket kolhydrater ger ökad risk för diabetes men till dessa hänvisas inte i denna artikel.

Man bör betona att när Läkartidningen, som representerar och är ett organ för Sveriges läkare, okritiskt för in artiklar av denna art, närmar sig skandalen. När jag, en gång i min ungdom, som en av författarna fick en artikel införd i Science, var det fråga om knivskarpa vetenskapliga, logiska och språkliga kriterier som skulle uppfyllas. Läkartidningen tycks sakna sådana kriterier - räcker det med en professorstitel?

.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Hellénius anger 40 referenser och det avskräcker nog de flesta tidskriftsredaktörer. Och vem skulle misstänka en högt meriterad professor som innehar viktigs positioner för att inte kunna belägga sina påståenden, särskilt när dessa påståenden har betraktats som "sanningen" i tre decennier? I detta fall var det ganska enkelt att kolla de artiklar hon hänvisade till, eftersom bägge finns fritt tillgängliga på internet.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Borje sade:

Hellénius anger 40 referenser och det avskräcker nog de flesta tidskriftsredaktörer. Och vem skulle misstänka en högt meriterad professor som innehar viktigs positioner för att inte kunna belägga sina påståenden, särskilt när dessa påståenden har betraktats som "sanningen" i tre decennier? I detta fall var det ganska enkelt att kolla de artiklar hon hänvisade till, eftersom bägge finns fritt tillgängliga på internet.

För en tidning som Läkartidningen, eftersom den måste anses som offentlig, räcker inte att bara acceptera en referenslista. Ett minimikrav måste ändå vara att göra några enkla jämförelser mellan av henne utvalda studier och motställda studier. Sådana fanns i stort antal. Man kan jämföra med seriösa artiklar t.ex. av: 

Ralf Sundberg, Björn Hammarskjöld, Karl Arfors,

som påpekade att läkare och allmänhet vilseleds om salt - helt relevant då många dör p.g.a. saltbrist genom nuvarande rekommendationer bl.a. på sjukhus. De refuserades av Läkartidningen, då deras åsikter ansågs alltför mycket avvika från det klassiska. Någon kontroll av innehållets relevans gjordes aldrig.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...