Jump to content

Sockrets skadeverkningar


Nils Engström

Recommended Posts

Joseph Mercola har sammanfattat sockrets skadeverkan - jag kunde inte låta bli att försvenska med vissa tillägg (kan möjligen vara intressant att ta del av för den som lider av sötsug).

75 sätt som socker kan fördärva din hälsa

För mycket socker kan leda till skadliga effekter för hälsan. Vad menas med för mycket - egentligen redan den mängd som de felaktiga kostrekommendationerna under senaste femtio åren innefattat. Då ingår godis och diverse sötade drycker inkl. fruktjuicer. Mot den bakgrunden, kan man räkna in minst 75 sätt, på vilka socker kan orsaka allvarliga hälsorisker.  Samtliga av dessa försvinner när kroppen gått över till att förbränna fett istället för socker (glukos/fruktos).  Faran med socker kan uppdelade i fyra kategorier:

Generellt ökad risk för sjukdomar

Obalans eller brist på näringsämnen,

Kroppsliga försämringar

Beteendeförändringar

 

Ökad risk för sjukdomar alt. direkt bakomliggande skäl till uppkomsten av sjukdomar

 • Matar cancerceller
 • Kan inducera celldöd
 • Ökar systoliskt blodtryck
 • Orsakar grå starr och närsynthet
 • Ökning av trombocytadhesionen (blodplättar som klistrar ihop sig och fastnar i kärlväggarna)
 • Leder till bildandet av njursten och gallsten
 • Främjar överdrivet födoämnesintag genom den snabba absorptionen av socker
 • Fetma
 • Minskar insulinkänsligheten, vilket leder till höga insulinnivåer och slutligen diabetes 2
 • Reaktiv hypoglykemi (snabba sockerarter ger för mycket insulin och därmed lågt blodsocker=hunger)
 • Huvudvärk, inklusive migrän
 • Yrsel
 • Magtarmkanalen får problem
 • Matallergier
 • Främjar kroniskt degenerativa sjukdomar
 • Orsakar ateroskleros (stela blodkärl) och kardiovaskulära sjukdomar
 • Kan leda till autoimmuna sjukdomar som artrit, astma och multipelskleros
 • Orsakar emfysem (uppblåsta celler i lungorna)
 • Bidrar till osteoporos (benskörhet)
 • Sammandragning blindtarm, hemorrojder och åderbråck
 • Parkinsons sjukdom (människor med sjukdomen har alltid högt sockerintag)
 • Ökar risken för gikt och Alzheimers sjukdom (i det senare fallet alltid bakomliggande högt sockerintag)
 • Surhet i saliv, tandförfall och paradentala sjukdomar
 • Tandköttssjukdom
 • Gynnsamt främjande av okontrollerad tillväxt av Candida Albicans (jästinfektioner)
 • Toxemi vid graviditet (havandeskapsförgiftning)
 • Bidrar till eksem hos barn
 • Försvårar symtom hos barn med ADHD
 • Hyperaktivitetsproblem
 • Ökar risken för polio
 • Kan leda till epileptiska anfall
 • Leder ofta till högt blodtryck
 • Ökad konsumtion på intensivvårdsenheter kan orsaka dödsfall

 

Obalans eller brist på näringsämnen genom socker                                                              

 • Försämrar mineralförhållandena i din kropp
 • Krombrist
 • Försämrar upptaget av kalcium, magnesium och protein
 • Ökar total kolesterol och försämrar lipidprofilen
 • Sänker vitamin E-nivåer
 • Jämfört med socker från stärkelse omvandlar kroppen annat socker två till fem gånger mer som fett i blodet

 

Kroppsliga försämringar

 • Har potential att inducera onormala metaboliska processer hos en normal frisk individ (särskilt via fruktos)
 • Undertrycker immunförsvaret, ökar risken för infektionssjukdomar
 • Förlust av vävnadselasticitet och funktion (ger t.ex. högt blodtryck genom stela blodkärl)
 • Svagare syn
 • Förtida åldrande
 • Ökar glykationsändprodukter där sockermolekylerna fäster vid och fördärvar protein (karamellisering)
 • DNA-strukturstörning
 • Kan blockera syretillförsel till hjärnan vid intravenös matning
 • Förändring av proteinstrukturen och kan orsaka permanent förändring av protein i din kropp
 • Byte av struktur på kollagenet (en viktig del av kroppens bindväv, som utför uppgifter som omger och skyddar känsliga inre organ)
 • Åldrar huden
 • Försvårar fysiologisk homeostas (jämvikten) i kroppens olika system
 • Minskar enzymers förmåga att fungera
 • Ökar leverstorleken genom att uppta leverceller till att förfetta levern (främst fruktsockret ligger bakom detta)
 • Ökar njurstorleken och producerar patologiska förändringar genom förfettning av levern.
 • Bukspottskörtelskador (i samband med diabetes) men även på icke-diabetiker
 • Ökning av kroppens vätskeretention (onormal vätskeansamling i kroppen)
 • Påverkar urinelektrolytkompositionen
 • Sänker förmågan hos binjurarna att fungera
 • Kompromisser i kapillärerna
 • Ökning av delta-,alfa-, och tetahjärnvågor, vilket kan förändra förmågan att tänka klart     
 • Orsakar hormonella obalanser
 • Ökar fria radikaler och därmed oxidativ stress
 • Leder till en avsevärd minskning av graviditeten
 • Dehydrering bland nyfödda
 • Påverkar koldioxidproduktionen när syre ges till prematura barn

 

Beteendeförändringar

 • Beroendeframkallande och berusande, liknar alkohol (främst via fruktsocker som ingår till hälften i vitt socker)
 • Snabb ökning av adrenalin, hyperaktivitet och ångest
 • Leder till svårigheter i koncentration, dåsighet inte minst hos barn
 • Resultat i form av minskad aktivitet hos barn
 • Minskar inlärningskapaciteten som kan påverka skolbarns betyg
 • Ökar risken för asocialt beteende
 • Minskar emotionell stabilitet
 • Depression
 • Alkoholism

Listningen av skador/sjukdomar och risker för uppkomsten av allvarliga tillstånd, som har samband med socker, kan synas oväntad (i varje fall för den som ännu inte växlat till icke-sockerkost). I det evolutionära perspektivet är problemen med socker dock fullt förklarliga. Inte förrän 15 000 år tillbaka började människan bruka jorden och ändra matkulturen - till en början genom att odla gräset vete och så småningom baka vetebröd – senare till att komplettera med alltmer sofistikerade vegetabilier. Det naturliga dessförinnan var att äta kött och som energi bränna fett inte socker. Den perioden får vi vara tacksamma för - i annat fall hade vår hjärnas konstruktion inte räckt till för att kommunicera på det här sättet.

 

 

 

 

 • Like 4
 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

Man bör i sammanhanget - socker - ta hänsyn till att åratals överkonsumtion av sockerprodukter i hög utsträckning bidrar till uppkomsten av diabetes 2. I sin tur ligger diabetes 2 delvis bakom eller förstärker det metabola syndromet (fetma, högt blodtryck, skev lipidprofil,  etc.). Vad lipidprofilen beträffar, brukar majoriteten läkare lägga sten på bördan genom att medicinera med statiner. Som bieffekter, vid sidan av det sockret ger, kommer statiner att ge allvarliga problem för den som inte kan stå emot läkarens erbjudande:

 • Hjärtproblem genom brist på coenzymet Q10 (viktigt bl.a. för hjärtat)
 • Muskelinflammation (rabdomyolys) skador i skelettmuskulaturen
 • Skador på njurar p.g.a. rabdomyolys
 • Leverskador
 • Nervskador (polyneuropati), oftast i det perifera nervsystemet (fötterna)
 • Parkinsons sjukdom
 • Kognitiv försämring och minnesförluster
 • Alzheimers sjukdom
 • Depression, "kort stubin", våldsamt uppträdande
 • Missbildat barn under graviditet
 • Cancer

Mot den bakgrunden (om den inte skulle räcka för att övertyga alla med sötsug om det lämpliga att bryta det), kan man fråga sig vad som skulle behövas som ytterligare påtryckning?

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...