Jump to content

SOCKRETS SKADEVERKNINGAR


Nils Engström
 Share

Recommended Posts

”Några” sätt på vilka socker kan fördärva din hälsa

Listningen av skador/sjukdomar och risker, för uppkomsten av allvarliga tillstånd, som har samband med socker, kan synas oväntad. I det evolutionära perspektivet är problemen med socker dock fullt förklarliga. Inte förrän 10 000 - 15 000 år tillbaka (som en blinkning i tidsrymden) började människan bruka jorden och ändra matkulturen - till en början genom att odla vete och baka vetebröd – senare till att komplettera med alltmer sofistikerade vegetabilier (i modern tid nyskapade). Det naturliga under större delen av människans existens dessförinnan, var att äta kött och som energi bränna fett inte socker.

       Att för mycket socker kan leda till skadliga effekter för hälsan är väl känt. Vad menas med för mycket - egentligen redan den mängd som de felaktiga kostrekommendationerna under senaste femtio åren innefattat. Då ingår godis och diverse sötade drycker inkl. fruktjuicer, öl och övriga drycker innehållande alkohol (liknande påverkan som fuktsocker). Mot den bakgrunden, kan man räkna in många sätt, på vilka socker kan orsaka hälsorisker. Såvida inga bestående skador finns kvar från sockerdieten, kommer sannolikt upptagna skaderisker att försvinna efter övergången till fettförbränning. Faran med socker kan uppdelade i fyra kategorier: 

1.    Generellt ökad risk för sjukdomar…

2.    Obalans eller brist på näringsämnen

3.    Kroppsliga försämringar

4  Beteendeförändringar                         

 

 1. Ökad risk för sjukdomar alt. direkt bakomliggande skäl till uppkomsten av sjukdomar

 • ·         Matar cancerceller
 • ·         Kan inducera celldöd
 • ·         Ökar systoliskt blodtryck
 • ·         Orsakar grå starr och närsynthet
 • ·         Ökning av trombocytadhesionen (blodplättar som klistrar ihop sig och fastnar i kärlväggarna)
 • ·         Leder till bildandet av njursten och gallsten
 • ·         Främjar överdrivet födoämnesintag genom den snabba absorptionen av socker
 • ·         Ökad konsumtion på intensivvårdsenheter kan orsaka dödsfall
 • ·         Medverkar till Fetma
 • ·         Minskar insulinkänsligheten, vilket leder till höga insulinnivåer och slutligen diabetes 2
 • ·         Reaktiv hypoglykemi (snabba sockerarter ger för mycket insulin och därmed lågt blodsocker=hunger)
 • ·         Huvudvärk, inklusive migrän
 • ·         Yrsel
 • ·         Magtarmkanalen får problem
 • ·         Matallergier
 • ·         Främjar kroniskt degenerativa sjukdomar
 • ·         Orsakar ateroskleros (stela blodkärl) och kardiovaskulära sjukdomar
 • ·         Kan leda till autoimmuna sjukdomar som artrit, astma och multipelskleros
 • ·         Orsakar emfysem (uppblåsta celler i lungorna)
 • ·         Bidrar till osteoporos (benskörhet)
 • ·         Sammandragning blindtarm, hemorrojder och åderbråck
 • ·         Parkinsons sjukdom (människor med sjukdomen har alltid högt sockerintag)
 • ·         Alzheimers sjukdom (i det senare fallet alltid bakomliggande högt sockerintag)
 • ·         Surhet i saliv, tandförfall och paradentala sjukdomar
 • ·         Tandköttssjukdom
 • ·         Gynnsamt främjande av okontrollerad tillväxt av Candida Albicans (jästinfektioner)
 • ·         Toxemi vid graviditet (havandeskapsförgiftning)
 • ·         Bidrar till eksem hos barn
 • ·         Försvårar symtom hos barn med ADHD
 • ·         Hyperaktivitetsproblem
 • ·         Ökar risken för polio
 • ·         Kan leda till epileptiska anfall
 • ·         Ökar risken för gikt

2. Obalans eller brist på näringsämnen genom socker                                                                 

 • ·   Försämrar mineralförhållandena i din kropp
 • ·   Krombrist
 • ·   Försämrar upptaget av kalcium, magnesium och protein
 • ·   Ökar total kolesterol och försämrar lipidprofilen
 • ·   Sänker vitamin E-nivåer
 • ·   Jämfört med socker från stärkelse omvandlar kroppen annat socker två till fem gånger mer som fett i blodet

  3. Kroppsliga försämringar

 • ·   Har potential att inducera onormala metaboliska processer hos en normal frisk individ (särskilt via fruktos)
 • ·   Undertrycker immunförsvaret, ökar risken för infektionssjukdomar
 • ·    Förlust av vävnadselasticitet och funktion (ger t.ex. högt blodtryck genom stela blodkärl)
 • ·    Svagare syn
 • ·    Förtida åldrande
 • ·    Ökar glykationsändprodukter där sockermolekylerna fäster vid och fördärvar protein (karamellisering)
 • ·    DNA-strukturstörning
 • ·    Kan blockera syretillförsel till hjärnan vid intravenös matning
 • ·    Förändring av proteinstrukturen och kan orsaka permanent förändring av protein i din kropp
 • ·    Byte av struktur på kollagenet (en viktig del av kroppens bindväv, som utför uppgifter som omger och skyddar känsliga inre   organ)
 • ·    Åldrar huden
 • ·    Försvårar fysiologisk homeostas (jämvikten) i kroppens olika system
 • ·    Minskar enzymers förmåga att fungera
 • ·    Ökar leverstorleken genom att uppta leverceller till att förfetta levern (främst fruktsockret ligger bakom detta)
 • ·    Ökar njurstorleken och producerar patologiska förändringar genom förfettning av levern.
 • ·    Bukspottskörtelskador (i samband med diabetes) men även på icke-diabetiker
 • ·    Ökning av kroppens vätskeretention (onormal vätskeansamling i kroppen)
 • ·    Påverkar urinelektrolytkompositionen
 • ·    Sänker förmågan hos binjurarna att fungera
 • ·    Kompromisser i kapillärerna
 • ·    Ökning av delta-,alfa-, och tetahjärnvågor, vilket kan förändra förmågan att tänka klart     
 • ·    Orsakar hormonella obalanser
 • ·    Ökar fria radikaler och därmed oxidativ stress
 • ·    Leder till en avsevärd minskning av graviditeten
 • ·    Dehydrering bland nyfödda
 • ·    Påverkar koldioxidproduktionen när syre ges till prematura barn

  4. Beteendeförändringar

 • ·    Beroendeframkallande och berusande, liknar alkohol (främst via fruktsocker som ingår till hälften i vitt socker)
 • ·    Snabb ökning av adrenalin, hyperaktivitet och ångest
 • ·    Leder till svårigheter i koncentration, dåsighet inte minst hos barn
 • ·    Resultat i form av minskad aktivitet hos barn
 • ·     Minskar inlärningskapaciteten som kan påverka skolbarns betyg
 • ·     Ökar risken för asocialt beteende
 • ·     Minskar emotionell stabilitet
 • ·     Depression
 • .     Alkoholism

Man bör i sammanhanget - socker - ta hänsyn till att åratals överkonsumtion av sockerprodukter i hög utsträckning bidrar till uppkomsten av diabetes 2. I sin tur ligger diabetes 2 delvis bakom eller förstärker det metabola syndromet (fetma, högt blodtryck, skev lipidprofil,  etc.). Vad lipidprofilen beträffar, brukar majoriteten läkare lägga sten på bördan genom att medicinera med statiner. Som bieffekter, vid sidan av det sockret ger, kommer statiner att ge allvarliga problem för den som inte kan stå emot läkarens erbjudande bl.a.:

 • ·     Hjärtproblem genom brist på coenzymet Q10 (viktigt bl.a. för hjärtat)
 • ·     Muskelinflammation (rabdomyolys) skador i skelettmuskulaturen
 • ·     Skador på njurar p.g.a. rabdomyolys
 • ·     Leverskador
 • ·     Nervskador (polyneuropati), oftast i det perifera nervsystemet (fötterna)
 • ·     Ökar plackförekomsten i blodkärlen (reducerad produktion av K2-vitamin)
 • ·     Ger risk för uppkomsten av diabetes 2 resp. manifesterar befintlig sådan
 • ·     Riskerar uppkomsten av Parkinsons sjukdom
 • ·     Ökar minnesförluster som kan ge Kognitiv försämring och slutligen Alzheimers sjukdom
 • ·     Depression, "kort stubin", våldsamt uppträdande
 • ·     Missbildat barn under graviditet
 • ·     Ökar risken för grå starr
 • ·     Cancer

Verkligt sorgligt i det senare sammanhanget är att allvaret i ovannämnda och en rad andra biverkningar inte ordentligt informerats om från läkemedelsföretagens sida - info på bipacksedeln säger mycket lite. I praktiken visar sig f.ö. frekvensen rapporterade biverkningar inte avspegla det verkliga allvaret för den som drabbas.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

6 minuter sedan, Ekner sade:

Undrar om inte sockret även står bakom för tidigt håravfall och pigmentförändringar (grått hår)  

Plus hundratals problem underordnade de upptagna. Finesserna med fet kost ligger dolda i arten människas ursprung för miljontals år sedan. Det är självklart att den feta kost våra förfäder livnärde sig på då, är den som ligger bakom att kroppen trivs bäst med fett.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Ekner sade:

Undrar om inte sockret även står bakom för tidigt håravfall och pigmentförändringar (grått hår)  

Visst är det så. När jag var ung för oändligt massa år sedan så var det sällsynt med flintisar och gråhåringar.

Link to comment
Share on other sites

50 minuter sedan, Nils Engström sade:

När jag var ung några år tidigare fanns dock många flintisar?Då sa man att det berodde på att männen bar tättsittande hattar.

Om det fanns många flintisar så bör du inte ha uppnått pensionsåldern.☺️

Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, jala sade:

Om det fanns många flintisar så bör du inte ha uppnått pensionsåldern.☺️

Ungdomstiden jag hänvisade till rörde 1940-talet! Då talades alltid om att män, som normalt bar hatt, blev flintis p.g.a. att håret inte fick ventilation genom den tätt åtsittande hatten.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, Nils Engström sade:

Ungdomstiden jag hänvisade till rörde 1940-talet! Då talades alltid om att män, som normalt bar hatt, blev flintis p.g.a. att håret inte fick ventilation genom den tätt åtsittande hatten.

Så det var därför hattarna försvann, för att nu igen återkomma. Många är flintisarna med stort skägg.?utan hatt

Link to comment
Share on other sites

Just hårväxten tror jag är mycket genetiskt, om jag tittar på männen i min familj. På min mammas sida, mina morbröder, så har de väldigt dålig täckning, men däremot riklig hårväxt på resten av kroppen, även ryggen i vissa fall. Min pappa tappade aldrig nåt hår, men det var inte i nån vidare kvalitet, bäbishår som vi brukade kalla det. Han var i stort sett befriad från kroppsbehåring, utom runt genitalier (förmodar jag...) och under armarna. Ingen vidare skäggväxt heller. Mina bröder har ärvt hårväxten på min mor sida och även deras söner, medan min son är mera lik min far - och sin far i hårväxt. Tyvärr ärvde även jag min fars tunna mjuka hår, men det kanske jag ska vara glad över så jag slipper hår på ryggen! null

Långt ifrån ämnet i huvudrubriken...men ändå...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

19 timmar sedan, jala sade:

Skapade en tråd om socker i slutet av förra året.

ja i den visade man upp två "forskare" i 25-30-årsåldern med "lång erfarenhet" som blivit till en bok, som avfärdar hundratals forskares studier under många årtionden. I intervjun med de två forskarna sa de bl.a.:

"Alltså vi har ju hållit på med kroppen så himla länge så man blir kanske lite yrkesskadade kanske man kan säga".

Erfarenheterna på vilka man byggt upp sin bok rörde 16 personer mellan 30 - 60 år. Gruppen hade studerats i fyra månader och man hade efter det bl.a. konstaterat att något problem med socker inte fanns... bl.a. mot bakgrund att:

"Kolhydrater är en av våra viktigaste  energikällor"

Man fick också höra, vad gällde motion och träning att:

"...procentuellt sett bränner du mer om du går men ännu mer om du ligger stilla... mer fett  precis bränner procentuellt mera fett om du ligger och vilar men du bränner mer totalt antal kalorier om du springer, än om du ligger!"

På frågan om vad man bör äta kommer:

"ett halvt kilo frukt och grönsaker men byta ut

rött kött och chark"

Efter den eminenta och klart utformade informationen måste man ju bli övertygad om att resultatet i bokform måste vara korrekt!?

 

 

 • Haha 1
 • Confused 2
Link to comment
Share on other sites

54 minuter sedan, Nils Engström sade:

Efter den eminenta och klart utformade informationen måste man ju bli övertygad om att resultatet i bokform måste vara korrekt!?

Ja, du ska ju inte tro på allt du läser på internet. Står det i en BOK däremot, då är det så! :P

 • Like 1
 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...