Nils Engström

Industriellt producerat nötkött utan behov av slaktdjur

Recommended Posts

44 minuter sedan, Carl August Arge sade:

Nej, inte målar du fan på väggen - han är där: stor, ful och tydlig för envar .... som vill se.  Stort problem med det..... en kollektiv förnekelse i massepsykosklassen....

För mig är det två vägar vi måste gå... MÅSTE!

1) I största mån ekonomisera med resurserna och producera vettigt på alla sätt och vis. Denna linje är du helt inne på.

2) Få kontroll över antalet i klotets  befolkning. Den bör som minimum inte öka. Och kanske den bör minska. Du tycks vara mkt pessimistisk mht denna linjen. Kina har gjort det.... så omöjligt är det inte. Svårt ja - men ABSOLUT nödvändigt

Vi är helt överens om vad mänskligheten borde styras in på. Vad gäller Kina, har man med politiska medel delvis lyckats dämpa befolkningsutvecklingen men då bör man tänka på att landet är en diktatur. Kinas befolkning på 1930-talet var 0,5 miljarder nu 2018 1,4 miljarder.

Indien och Afrika är de två stötestenarna.  Allteftersom deras ekonomier förbättras  ökar deras befolkningar över alla gränser.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
11 timmar sedan, Nils Engström sade:

Eftersom ev. framtida kött kommer att växa till sig på liknande biologiskt sätt som i verklighetens betesdjur, finns ingen anledning att tro produkten bli näringslös. Konkurrensen mellan olika producenter kommer sannolikt att tala för successiva kvalitetsförbättringar till kundernas fromma.

Vad får dig att tro det? Det fungerar ju inte så i dagens livsmedelsproduktion. Naturligtvis kommer köttillverkarna ta alla genvägar de kan för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Att tro något annat är i bästa fall naivt. 

 • Gilla 3
 • Tack! 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
22 minuter sedan, MariaF sade:

Men vad är det vi ska diskutera?

En del tycks handla om mängden mat där en del av oss är övertygade om att Moder Jord klarar att föda fler än vi tror OM vi anammar hennes egen metod, kretsloppet. Då kan vi diskutera hur vi kan öka produktionen och på köpet minska skräpproduktion och svinn.

Andra tycks vara mer inne på att diskutera en fantastisk (??) uppfinning, industrikött, och diskussionen liknar mer propaganda där man ska banka in budskapet om produktens förträfflighet i oss som tror på något annat..? Lite som med veganismen, och det är liksom ingen idé att diskutera om argumenten inte beaktas.

Men jag kanske missuppfattar...? :blink:

 

Jag tycker det verkar som du har fattat helt rätt. Frågan verkar i stället vara vad Nils har för agenda eller om han är en domedagsproffessor.

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
12 timmar sedan, Nils Engström sade:

Till skillnad från annan artificiell föda, i vilken komponenter förekommer som är olämpliga för kroppen, måste naturligtvis serietillverkat kött, som får växa under hygieniskt kontrollerade former i fabriksmiljö, tillföras näring som motsvarar människans behov. Det mesta av det som kött byggs upp av är ju redan känt. Behovet som du påpekar dig ha kommer sannolikt också att kunna tillfredsställas. Här finns f.ö. möjligheter till noggrann statlig kvalitetskontroll.  

Till skillnad från mig har du en mycket stor tilltro till vetenskapens kunskap och den statliga kontrollens effektivitet. Vi pratar ofullkomliga människor, vi pratar ekonomi.

Jag är på nivån att jag börjar inse hur mycket det finns som jag inte vet.

 • Gilla 3
 • Tack! 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
17 minuter sedan, MariaF sade:

en del av oss är övertygade om att Moder Jord klarar att föda fler än vi tror OM vi anammar hennes egen metod, kretsloppet

Självklart måste alla till buds stående medel utnyttjas, där tankarna runt det naturliga kretsloppet är en. I frågeställningen ligger dock att jordens befolkning ökat mer än tre gånger under de senaste 80 åren. Rent statistiskt inses att födoämnesproduktionen i framtiden inte kommer att kunna tillfredsställa en befolkning som ökar i samma hastighet - det lär vara nödvändigt med kompletterande lösningar, som effektivt ökar produktiviteten. Exempelvis skulle i en framtid en 1000-procentig effektivitetsökning kunna uppnås, vad gäller produktionen av animala produkter (nödvändigt protein).

Det känns visserligen inte särskilt attraktivt att behöva ta till metoder som avviker från de vi vant oss vid som normala men hur löser vi de framtida problemen utan radikala grepp. En viktig bas för jordklotet ligger i energiförsörjningen - utan den faller alla planer på rationell utveckling. Hoppet berör bl.a. en lyckad utveckling av fusionsreaktorn - utan den lär det fossilfria samhället bli svårt att skapa.

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
31 minuter sedan, Effie sade:

Till skillnad från mig har du en mycket stor tilltro till vetenskapens kunskap och den statliga kontrollens effektivitet. Vi pratar ofullkomliga människor, vi pratar ekonomi.

Jag är på nivån att jag börjar inse hur mycket det finns som jag inte vet.

Eftersom du, jag och övriga på forumet anammat vetenskapligt belagda principer vad gäller kosten, måste vi väl ha en viss känsla för existensen av ärliga forskare. Utan den kunskap du och jag förvärvat, skulle vi ha fortsatt med tidigare felaktig kost med de konsekvenser det medfört.

Principerna för LCHF-kosten kommer i en framtid att innebära en stor ökning av produktionen animalisk föda. Den lilla spillran LCHF-entusiaster nu kommer att utvecklas till att utgöra en majoritet av jordens människor. Om det kommer att ta 50 år eller ett sekel är svårt att förutsäga. Denna tråd utgår inte från vad vi har att vänta inom de närmaste åren, utan berör framtiden för våra barnbarn och barnbarnsbarn.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, Lasse-hatten sade:

Naturligtvis kommer köttillverkarna ta alla genvägar de kan för att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Samtidig måste man inse att jordens regeringar måste ta ett större ansvar än tidigare. Därför kommer kontrollen av vad som skall tillföras sådan produktion att bli en statlig angelägenhet med goda möjligheter att kontrollera. 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, jala sade:

Jag tycker det verkar som du har fattat helt rätt. Frågan verkar i stället vara vad Nils har för agenda eller om han är en domedagsproffessor.

Tråden gäller inte någons agenda, utan utgör enbart en titt in i en tänkbar framtid, som våra efterlevande kommer att tvingas in i, oavsett obehaget som vad vi nu levande känner.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Flertalet av forumets medlemmar är med mig rörande eniga om att matvarubutikernas hyllor till stor del är fyllda med skräpprodukter. Dvs. där tillverkningens syfte saknar minsta samband med vad som kunde vara till fördel för den mänskliga kroppen. Enbart profiten är för producenterna av intresse. Det staten i de rika länderna har beslutat om, är hur stor andel delprodukter som skall tillåtas ingå i en viss matvara - det är då frågan om vad som blandas in i den.

I en framtid måste staten, efter att tidigare ha låtit sig så kapitalt luras av matvaru- och läkemedelsindustrins påtryckargrupper,  rimligen skärpa tonen. 

På liknande sätt som t.ex. slaktdjurens föda regleras, kommer naturligtvis en framtida produktion av naturligt protein i fabriksmiljön att kunna styras, sannolikt med mycket bättre kontroll än den som utövas på dagens djurskötsel. Det är i varje fall den förhoppning man kan ha.

Överhuvudtaget förefaller många ha förlorat så mycket tilltro till stat och företag i matvaru- och läkemedelsbranschen att varje diskussion runt framtida matproduktion blir explosiv. Istället borde alla statliga initiativ ligga steget före inte efter, till att räta upp skutan (den hittills felaktiga kostrådgivningen) och slutligen få till en produktion av minimalt bearbetade matvaruprodukter (utan tillsatser), som utgår från kroppens naturliga behov.

Kanske de stränga kraven, som naturliga celler ställer för att växa och frodas, äntligen medför att  naturen tvingar fram en ren produkt, som trots att den fabriceras, tillfredsställer de högsta kraven på renhet och som inte låter sig manipuleras till skada för människan.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
3 timmar sedan, Nils Engström sade:

Samtidig måste man inse att jordens regeringar måste ta ett större ansvar än tidigare. Därför kommer kontrollen av vad som skall tillföras sådan produktion att bli en statlig angelägenhet med goda möjligheter att kontrollera. 

Du är uppenbarligen mer än lovligt naiv! Livsmedelsverket, som alla älskar att hata, är väl också en statlig angelägenhet?

Läs gärna någon eller några av Lars Berns artiklar om globalismen och vem det egentligen är som styr och ställer i världen. Han må vara enkelspårig och ibland lite burdus, men jag tror inte han har helt fel. Han har f. ö. åsikter om en hel massa annat intressant också, bl. a. klimatbluffen.

https://anthropocene.live

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 timmar sedan, Nils Engström sade:

Det känns visserligen inte särskilt attraktivt att behöva ta till metoder som avviker från de vi vant oss vid som normala men hur löser vi de framtida problemen utan radikala grepp.

Lite cyniskt kan man konstatera att emellanåt slår Moder Jord tillbaka. Orkaner , torka och sjukdomsepedemier skördar liv. Enligt vissa är det vi själva som orsakat detta (klimatförändringar) men även längre bakåt i historien har böldpest och väder skördat liv. Så viss begränsning fås där. En annan, liknande begränsning, ser vi i krig och inte minst alla som styrker med på sin färd, om önskan om ett bättre liv. Runt 60 milj människor är på flykt och ja, många stryker med på vägen.
Så, det är två begränsande faktorer. En annan variant är förstås den som kineserna tillämpar. Den är utomordentligt effektiv i samhällen där sonen ska försörja föräldrarna på ålderns höst för då aborteras den flesta flickfoster. Det är barnabegränsande i sig på lite sikt. 

Men... vore det inte bättre att FÖRST begränsa öknens utbredning? Att först begränsa matjordens utarmning? Att först minska behovet av pesticider och stötta pollinerande insekter?  Att först värna om havet och dess invånare som är så viktiga för oss? Att först sluta producera skräpgrödor på värdefull jordbruksmark? Att först sluta odla spannmål till kor som bara får ont i magarna av det när de kunde fått betat gräset istället och bidragit till matjordslagret? 
Sen får de som lever i framtiden bedöma om de insatserna varit tillräckliga eller jobba vidare med nya idéer utifrån de förutsättningar som finns då.

Nej, istället ska vi fortsätta som vi gör och börja fabrikstillverka "kött" och tjäna pengar på det, DET är lösningen! Sen kan vi tillsätta lite käcka smakämnen och färgämnen som gör det hela lite aptitligare, typ som margarin och vips! har vi lyckats få massor av människor beroende av produkten och då tjänar vi ännu mer pengar! Och Moder Jord, tja, hon klarar sig nog! 

Förlåt min ironi, Nils, men jag tror fortfarande att vi KAN klara problemet utan radikala grepp men vi måste få världsmedborgare att samarbeta och, väldigt viktigt, få till den sunda, oberoende forskningen på hur illa ställt det egentligen är med jorden, havet, klimatet, kosten, hygienen...

 • Gilla 2
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
37 minuter sedan, Lasse-hatten sade:

Du är uppenbarligen mer än lovligt naiv! Livsmedelsverket, som alla älskar att hata, är väl också en statlig angelägenhet?

Läs gärna någon eller några av Lars Berns artiklar om globalismen och vem det egentligen är som styr och ställer i världen. Han må vara enkelspårig och ibland lite burdus, men jag tror inte han har helt fel. Han har f. ö. åsikter om en hel massa annat intressant också, bl. a. klimatbluffen.

https://anthropocene.live

Fast du har helt missuppfattat min grundinställning - om någon är kritiskt inställd till nuvarande förhållanden och statliga institutioners missar i livsmedels- och kostfrågor, så är det jag. Med bortåt 80 års erfarenhet av vad makthavarna går för (med avdrag från mognaden under barnaåren) är jag väl medveten om vad som man kan förvänta sig.   Vad tråden handlar om är framtida förhållanden/problem och hur de förhoppningsvis kommer att lösas under galgen för alla inblandade. När kunskapen börjar fräta på makthavarna och äldre generationers profeter pensionerats kommer sanningens ögonblick att tvinga till handling - där en befolknings hälsa slår högre än företagens vinstintressen.

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 minuter sedan, MariaF sade:

jag tror fortfarande att vi KAN klara problemet utan radikala grepp men vi måste få världsmedborgare att samarbeta och, väldigt viktigt, få till den sunda, oberoende forskningen på hur illa ställt det egentligen är med jorden, havet, klimatet, kosten, hygienen...

Så länge positiva strömningar i klimat och livsmedelssammanhang har en möjlighet att slå rot och ge effekt, är självklart att man skall välja kretsloppsvägen. Vad tråden handlar om (måste upprepa detta) ligger bortom den tidsperiod då det senare kan lösa problemen och att teknologiska metoder måste till för att försörja jordklotet. Det blir när vi skapat möjligheter att utvinna energi utan fossila bränslen. Genom fusionsreaktorn, när den är färdig för användning, får vi oändlig tillgång till bränsle via vatten.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
3 minuter sedan, Nils Engström sade:

Vad tråden handlar om (måste upprepa detta) ligger bortom den tidsperiod då det senare kan lösa problemen och att teknologiska metoder måste till för att försörja jordklotet.

Men det VET vi ju inte? VI, här och nu, måste ta itu med matjorden, havet, den sunda livsmedelsproduktionen, inte tala om för framtiden vad de ska äta! Sen, om 30, 50, 100år, när vi reinkarnerat oss, DÅ kan vi fundera över vad vi ska göra för att försörja oss med mat om åtgärderna inte varit tillräckliga. Redan de gamla egyptierna bidrog till Saharas utbredning, fenomenet är inte nytt. Som hyfsat ung var jag väldigt hoppfull inför klimatkonferensen i Kanada med uppföljning i Rio de Janeiro några år senare(sent 80, tidigt 90-tal, kanske?). Men, vad besviken jag blev! Utkomsten var att man ska fortsätta diskutera och, mycket viktigt, de länder som har regnskog, har INTE rätt till ersättning för de ämnen som läkemedelsproducenterna hittar där! Ja men allvarligt, hur många rika länder har regnskog? Tacka sjutton för att fattiga länder hittar andra vägar att tjäna pengar. Suspekt turism och hugga ner skogen, till exempel, vilket bidrar till den onda spiral vi nu är inne i.

 • Gilla 2
 • Tack! 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 minuter sedan, MariaF sade:

VI, här och nu, måste ta itu med matjorden, havet, den sunda livsmedelsproduktionen, inte tala om för framtiden vad de ska äta!

Om alla generationer/kulturer enbart planerade för den närmsta tiden, stannade ju utvecklingen. Det du talar om är ju just att arbeta för framtiden.

5 minuter sedan, MariaF sade:

Redan de gamla egyptierna bidrog till Saharas utbredning, fenomenet är inte nytt.

Nej och inte heller att egyptierna missade tidigare kunskap, om att fet mat var det rätta för människan, på liknande sätt som skedde i USA efter att Ancel Keys inducerade fettskräcken. Som för tusentals år sen, då folk blev sjuka i samma kultursjukdomar som nu, har människan sedan 1960-talet upprepat samma misstag - äta mjölmat och dricka öl. Socker, socker, socker - fetma, diabetes, metabolt syndrom etc..

5 minuter sedan, MariaF sade:

hugga ner skogen, till exempel, vilket bidrar till den onda spiral vi nu är inne i.

Med det slår du in öppna dörrar - naturligtvis måste världens regeringar agera direkt - det styrker ytterligare att det inte håller att vänta in framtidens elände - det krävs planering och åtgärder i god tid just för framtiden.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
36 minuter sedan, Nils Engström sade:

det krävs planering och åtgärder i god tid just för framtiden.

Ja, men i form av att lära från historien, inte genom att skapa nya dumheter! 

 • Gilla 1
 • Tack! 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
6 timmar sedan, Nils Engström sade:

Eftersom du, jag och övriga på forumet anammat vetenskapligt belagda principer vad gäller kosten, måste vi väl ha en viss känsla för existensen av ärliga forskare. Utan den kunskap du och jag förvärvat, skulle vi ha fortsatt med tidigare felaktig kost med de konsekvenser det medfört.

Det där tror jag är ett s k halmgubbeargument. Jag har inte nämnt ärliga eller oärliga forskare. Jag har enbart spekulerat över frågan ”vet vetenskapsmännen allt?”  Och med följdfrågan ”om inte, vad får det för följder när vi försöker förbättra naturen?”

Hur världen ser ut om femtio år, med tanke på lchf, världsbefolkningen och livsmedelsförsörjningen - det vet vi inte. 

 • Gilla 3
 • Tack! 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, Effie sade:

Jag har enbart spekulerat över frågan ”vet vetenskapsmännen allt?”... Hur världen ser ut om femtio år, med tanke på lchf, världsbefolkningen och livsmedelsförsörjningen - det vet vi inte. 

Om inga förberedelser av vetenskaplig art sker i god tid, skulle utvecklingen stanna upp. Prognoser måste till så att man någorlunda vet, vilka åtgärder som krävs i framtiden - helt utan kunskap är vi inte. Med statistikens hjälp har vi en ganska god bild av hur framtiden kommer att gestalta sig.

Återigen... den  kunskap runt LCHF, som medlemmarna på detta forum inhämtat, har just kunnat ske genom forskningen som våra favoriter bl.a. förmedlat via Kostdoktorn. Många av dessa forskare började några decennier tillbaka spekulera och forska på det som då var inriktat på framtiden. Den forskningen utgjorde alltså en sorts framtidsforskning, som vi nu kan dra nytta av. 

Fortfarande är inte varje detalj i kroppens metabolismen helt klarlagd, så var och en av oss utgör därför en del av den fortsatta utvecklingen - vi lever i den.  För egen del kan jag efter mer än tio års medicinering (diabetes, blodtryck och statinbehandling) konstatera att vetenskapen runt LCHF hade rätt, eftersom jag nu är helt fri från medicinering - med bloddata som är helt normala - i varje fall om Werlabs 35 blodparametrar kan anses tillräckligt vältäckande och att mina mätinstrument visar rätt. 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det var väl Hans Rosling som lärde oss att jordens befolkning kommer att plana ut vid pass 10 miljarder? Så jag är övertygad om att riktig mat kommer att räcka till oss alla om vi bara kan vara lite altruistiska.

Apropå konstgjord mat, tycker jag att grönsaker odlade i näringslösning i bergrum med LED-lampor hör till den kategorin.

Citat

Från bergsal under Liljeholmen kommer en världsomvälvande nyhet, och Ica Kvantum Liljeholmen har det stora nöjet att först i Sverige presentera Urban Oasis. /.../ Och snart märks det i naturen då denna typ av odlingar har så pass liten miljöpåverkan att ordet ekologiskt inte räcker till på långa vägar. 

https://www.ica.se/butiker/kvantum/stockholm/ica-kvantum-liljeholmen-13418/butiken/nytt-fran-liljeholmen/vara-vanner-under-berget/

https://www.urbanoasis.life/about

 • Gilla 1
 • Tack! 2
 • Ledsen 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
42 minuter sedan, iAnna sade:

Det var väl Hans Rosling som lärde oss att jordens befolkning kommer att plana ut vid pass 10 miljarder? Så jag är övertygad om att riktig mat kommer att räcka till oss alla om vi bara kan vara lite altruistiska.

Apropå konstgjord mat, tycker jag att grönsaker odlade i näringslösning i bergrum med LED-lampor hör till den kategorin.

7, 6 miljarder år 2018 varefter en mindre brant kurva upp till 10 miljarder kunde förväntas.  Roslings beräkningar, som säkert kom sanningen nära, när det gäller befolkningsutvecklingen, byggde bl.a. på att inkomstutjämningen mellan länderna skulle minska barnafödandet.  Då bör man tänka på att ökade inkomster också innebär mer exklusivt kosthåll för allt fler människor. Då är vi där igen - kravet på allt större volymer exklusiva livsmedel kommer i kölvattnet.  Säkert kommer allt fler exempel, som du tog upp t.ex. om grönsaksodlingar inomhus, att bli vanliga. Den framtida efterfrågan på animaliska produkter kommer med nödvändighet att öka över nuvarande möjligheter att fylla via konventionell djurhållning. 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
21 timmar sedan, Nils Engström sade:

Nej och inte heller att egyptierna missade tidigare kunskap, om att fet mat var det rätta för människan, på liknande sätt som skedde i USA efter att Ancel Keys inducerade fettskräcken. Som för tusentals år sen, då folk blev sjuka i samma kultursjukdomar som nu, har människan sedan 1960-talet upprepat samma misstag - äta mjölmat och dricka öl. Socker, socker, socker - fetma, diabetes, metabolt syndrom etc..

Den egyptiska adeln i det gamla Egypten åt kanske mycket fett.

https://classroom.synonym.com/did-nobleman-eat-ancient-egyptian-times-9126.html

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60294-2/fulltext?code=lancet-site

https://consumer.healthday.com/health-technology-information-18/cat-scan-news-88/scans-of-egyptian-mummies-show-heart-disease-was-ancient-malady-653018.html

http://www.cardiobrief.org/2011/05/17/the-curse-of-the-egyptian-mummy-coronary-artery-disease/

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
9 minuter sedan, qwy sade:

Den egyptiska adeln i det gamla Egypten åt kanske mycket fett.

Inte mycket, dock mer än befolkningen i övrigt. De kultursjukdomar som konstaterats för egyptierna, anses ha ett klart samband med den stora andelen kolhydrater i deras kost- och dryckesvanor. Observera att medelåldern var mycket låg men att man ändå kunnat konstatera sambanden och se tecknen på ateroskleros. Om jag tar mitt eget fall - över 80-årsåldern hade jag före LCHF starten (83 år gammal) t.ex. högt blodtryck med medicinering.

Högt blodtryck har dels med åderförfettningen att göra (blodkärlen styvnar och släpper inte efter när hjärtats pumpslag kommer), dels påverkas av ett enzym, vars uppgift är att hålla kärlväggarna mjuka. Eftersom jag även hade statiner för lipidprofilen (nu vet jag det vanvettiga i detta) dämpades enzymets verkan och befäste det höga blodtrycket. Efter LCHF-starten sjönk mitt blodtryck drastiskt, varför jag kunde sätta ut medicineringen. Mitt genomsnittliga blodtryck över en dag ligger nu runt 129/79. Nästan lite skrämmande men min läkare lyssnade av systemet och påpekade att hjärtat slog kraftigt och pulsen kändes tydligt ända ner i fötterna. Tack Kostdoktorn för alla fina råd som förmedlades på sajten och att mina tre tidigare mediciner nu är borta och sjukdomssymtomen likaså.

 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nils Engström ..... för mig är du dubbel-president här i vårt kära forum: utöver att vara kunskapspresident är du kanske även ålderspresident :)

Alltid ett stort nöje att läsa dina mycket insiktsdjupa, relevanta och skarpt logiska texter som är mig till stor hjälp ?  :)

Kanske lite off-topic, men det är väl OK att ge ett välment klapp på skuldern :)

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

485667052_KOSTDOKTORNFLYGKLARKLAR.thumb.jpg.400d6837d6ee956957dc83f13a45626e.jpg

I själva verket är det ni på detta fina forum som inspirerat mig till de nu hundratals timmarnas fördjupade studier på områden som egentligen berör oss alla och som så många på forumet i  viktiga detaljer behärskar.  Man märker hur generöst alla delar med sig av sin kunskap, inte minst med utgångspunkt från personliga erfarenheter.

Man behöver inte med lång framförhållning, som jag gjorde före min kostväxling, utgå från sin egen diabetes etc., för att ta initiativet till LCHF.  I själva verket har alla, som fortfarande är så kallat friska och oavsett ålder, stora fördelar efter övergången till LCHF.  

Eftersom det roar mig att göra collage i olika former, såg jag anledning att fira danskarnas initiativ till att i sjukhusmiljön bota diabetessjuka utan annan medicin än mat. Bilden ovan blev resultatet - du har nog sett den redan, om du av misstag klickat på min revolver.

För att återgå till trådens ämne - vore naturligtvis allra bäst om din syn på en begränsad, global befolkningsökning kunde förverkligas och man kan hoppas att Roslings beräkningar om en mindre brant tillväxtkurva stämmer.

Om man i den parallella försörjningskurvan lägger in en eventuell sensation via danskarna, som pekar på fördelarna med en kraftigt reducerad kolhydratkost, kan utvecklingen gå snabbare än förväntat och nya kostråd bli följden. Då kommer behovet av animalisk föda att öka och en framtida produktion med 1000-procentig effektivitetsökning bli möjlig eller nödvändig - vilket begrepp man nu föredrar att använda dvs. beroende på om man tillhör producentledet  eller dess kunder.

.   

 • Gilla 2
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.