Jump to content

kostråd till patienter med diabetes typ 2


Recommended Posts

Ja det är tragiskt hur patienter skräms från att äta som vi mår bäst av och som gör att vi inte utvecklar övervikt, diabetes, demens, cancer m.m.

Vårdapparaten har blivit ett system för att skapa kroniska sjukdomar vars symptom mildras med piller (fast även pillrens främsta uppgift är att skapa sjukdom).

Här är ytterligare ett exempel på lögner och ryktesspridning. Bra kommentar av Annika Dahlqvist.

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Fallbeskrivning/2018/06/LCHF-kost-gav-svar-ketoacidos-hos-patienter-med-typ-2-diabetes/

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag har funderat mycket över det som hände och blir faktiskt upprörd eftersom om jag inte hade varit övertygat och säker på min nya livsstil hade jag gått därifrån med kostråd som inte var lämpliga och egentligen är ej lämpliga för någon samt ett antal mediciner som egentligen skulle förvärrat min hälsa på långsikt.  Jag förstår att de måste följa riktlinjer men det borde innefatta alla och inte endast det gängse och berömda tallriksmodellen och råden borde ta hänsyn till patientens önskemål och övertygelser. Jag anser att sjukvården står inför en stor förändring när "patienterna" är mer insatta om sin sjukdom än personalen.

  • Like 3
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Alltså, egentligen bryter dom mot både patientlagen om patientens medbestämmande i behandlingen och SBUs (eller om det var Socialstyrelsen) rekommendation om kost vid diabetes, där måttlig lågkolhydratkost var ett alternativ (av 4) och att patienten ska få den hjälp han/hon behöver om han/hon vill äta den kosten som ett led i behandlingen. De flesta som pratar med läkare/sjuksköterskor om detta blir bemötta som du, att dom inte får nån hjälp och att sjukvården inte kan ta nåt ansvar, att det är på patientens egen risk, vilket är rent bullshit. Det är visst deras ansvar, dom är ålagda att hjälpa patienten, som ska vara i centrum. Skulle vara mycket intressant att se vad som hände om någon anmälde vården för felaktig behandling alt bemötande. 

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Ur SBUs rapport 2010

Fettintagets betydelse för utveckling av hjärt-kärlsjukdom, särskilt kranskärlssjukdom, har alltmer ifrågasatts under de senaste åren. Två metaanalyser av det vetenskapliga underlaget har publicerats 2009–2010.Den ena analysen innefattade både randomiserade studier och observationsstudier [6]. Författarnas slutsats blev att det totala fettintaget inte har något säkert samband med risken för kranskärlssjukdom. I denandra metaanalysen fann man inget samband mellan intaget av mättat fett och risk för hjärt-kärlsjukdom [7]. Ingen av metaanalyserna analyserade studiedeltagare med diabetes separat. 

Socialstyrelsen råd om kost vid diabetes 2011

Det är ännu oklart om extrem lågkolhydratkost kan vara bra vid diabetes, eftersom det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma långsiktiga effekter och långsiktiga risker. Om en person ändå väljer

att pröva extrem lågkolhydratkost är det viktigt att hälso- och sjukvården kan ge information om hur denna typ av kost är sammansatt samt följa upp personens hälsotillstånd och vad kosten har för effekt.

Patientlagen

En god vård ska bland annat kännetecknas av att den är individfokuserad, jämlik och säker. Den ska genomföras i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas. Det ställer krav på att vårdgivare, chefer och hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar den lagstiftning som reglerar patientens ställning och att det finns ett ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet som också omfattar bemötande, information, delaktighet och kontinuitet.

Gå in på SBUs och Socialstyrelsens hemsidor och beställ rapporterna så har du mer på fötterna nästa gång. Kolla också igenom Patientlagen, den är ju tvingande, den måste dom följa.

  • Like 3
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Du är tyvärr inte ensam om detta bemötande.
Får man fråga till vilken mottagning du var på (är inte intresserad av namn på läkare/sköterska, utan själva vårdmottagningen)?

Skulle rekommendera att du byter mottagning. Det finns flera att välja på i Stockholmsområdet. Leta efter de grönmarkerade mottagningarna i "Smarta Diabeteskartan", http://www.bit.ly/SmDia-Kartan
De gröna mottagningarna är sådana där minst en person rapporterat att man kan få allt från "tyst" till aktivt stöd att mha LCHF-kost kostbehandla sin diabetes.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...