Gå till innehåll

"Självutnämnda experter i kostfrågan"


Recommended Posts

Varifrån kommer påståenden om  att kritikerna av  den sockerrika högkolhydratkosten är "självutnämnda experter"? Det är naturligtvis inget nytt uttryck, men det tycks ha ökat i användning. Hur kommer det sig? En faktor som spelat in är förmodligen att Swedish Nutrition Foundation ordnade ett seminarium "Seminarium: Alternativa fakta är inget alternativ".Det var den 26 april 2018 i Lund, och de beskriver själva bakgrunden så här:  

"Bakgrund

Fantasifulla dieter och budskap från självutnämnda experter tar stort utrymme i samhällsdiskussionen om mat-hälsa. På sikt riskerar detta att underminera såväl folkhälsoarbetet som den nutritionsrelaterade forskningen och livsmedelsbranschens arbete för hälsosamma matvanor." http://snf.ideon.se/2018/02/14/alternativa-fakta-ar-inget-alternativ/ 

 

   Så vi som förespråkar lågkolhydrat kost med nyttiga fetter riskerar underminerar folkhälsoarbetet,den nutritionsrelaterade forskningen och  "livsmedelsbranschens arbete för hälsosamma matvanor." (Man  kan undra, om de inte borde skrivit "lönsamma matvanor" i st. för hälsosamma.)  

      Ja, SNF har till och med skapat en ny portal, för att bemöta de alternativa fakta som  "självutnämnda experter" sprider. Den heter nutritionsfakta. Se:  http://nutritionsfakta.se/2018/07/02/alternativa-fakta-ar-inget-alternativ/ 

"– Samverkan är enda vägen, sade Christel Larsson, professor i kostvetenskap vid Göteborgs universitet och tillträdande vetenskaplig rådgivare för SNF."

En nationell kommitté' för forskning skall skapas.         "Tio år och 35 miljoner per år som mål

Konkret arbetar kommittén nu med att utforma en nationell strategisk forskningsagenda, som förväntas vara klar under 2018. Agendan kommer att lägga grunden för det nationella forskningsprogrammet."

 

"den Nordiska nutritionsakademin (NNA), som är ett samarbete mellan KI, Karolinska universitetssjukhuset, Baxter och Nestlé. NNA är ett utbildnings- och forskarutbildningsprogram som har som mål att utveckla klinisk nutrition i Norden."

Här är en artikel där Baxter omnämns.: https://www.news-medical.net/news/2008/02/11/29/Swedish.aspx 

 

I denna deras första artikel har de ett stycke som heter "Tre exempel" Det är talande exempel hur SNF arbetar:

Om Nestle' skiver artikelförfattaren :"– Nestlé som är världens största livsmedelsföretag fick massiv kritik på 1970-talet för marknadsföring av modersmjölksersättning i utvecklingsländer. Vi marknadsförde modersmjölksersättning på samma sätt som andra leverantörer på den tiden men fick mest kritik för att vi var störst berättade Annelie Barkelund, ansvarig för kommunikation och hållbarhet på Nestlé i Sverige." Kritiken gick ut på att Nestle' m. fl  sålde bröstmjölks ersättning där det var svårt att få tagit rent vatten. Så det var hälsorisker med att sälja ersättningen, som ett bättre alternativ än bröstmjölk.   Men det finns själ att nämna att Nestle'var en av storanvändarna   av socker , som sockerindustrin fick att börja producera forskning, som skulle motbevisa riskerna  med socker. En känd studie som Nestle' finansierade var studien, som påstod att fetman berodde på "lathet och glupskhet" hos de som blev fetta.

           Så nog har SNF samarbetspartners med passande moral för SNF, och vi får nog räkna med skandal artiklar om LCHF, och LCHFare, och artiklar om hur fantastisk den högprocessade,sockerrika kosten är. Men de kan inte tvinga oss att äta den. Det gäller att äta riktig mat.  DNs Amina Manzoor är redan på SNFs sida.Se:  https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/amina-manzoor-vi-maste-bli-mer-kritiska-mot-sjalvutnamnda-halsoexperter/

 

 

SNFs och SLVs beskrivning av Pure-studien är misstänkt lika. Se:

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/mat-och-naring/pure-studie-om-kost-och-halsa    ,och

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext

 

Läs vad PURE själva vill hålla fram , som SLV och SNF inte tycker är tillräckligt viktigt att nämna:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28864332       Se under:  INTERPRETATION:  

"INTERPRETATION: 

High carbohydrate intake was associated with higher risk of total mortality, whereas total fat and individual types of fat were related to lower total mortality. Total fat and types of fat were not associated with cardiovascular disease, myocardial infarction, or cardiovascular disease mortality, whereas saturated fat had an inverse association with stroke. Global dietary guidelines should be reconsidered in light of these findings."

SLVs kostråd är i hög grad reklam för det livsmedelsindustrin vill sälja.Varför skall skattebetalarna betala för det??

 

 

PS . SLV har dock en länk till själva studien. Det får nog betraktas som en Brask-lapp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Gilla 2
 • Tack! 1
 • Ledsen 3
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Min omgivning betraktar mig som "självutnämnd expert" i kostfrågor, gissar jag. Senast igår hamnade jag i debatt med en arbetskamrat som menade att kroppen MÅSTE ha socker varje dag, och att man MÅSTE äta minst tre gånger om dagen.

Skämt åsido: när jag läser att Nestlé är involverat blir jag bekymrad. I SNF:s Nutritionsråd sitter representanter för t ex Coca-cola, Swedish Oat Fiber, Viktväktarna, Fazer. Det känns ju väldigt tryggt... :(

 • Gilla 3
 • Ledsen 3
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det är inom många områden ett problem för dem med en specifik utbildning/titel/position att all information och forskning nu är tillgänglig för envar. Nu kan vem som helst som har intresse läsa in vad som helst utan att behöva gå någon utbildning, och granska vad experter säger mot tillgänglig information. 

Kort och gott: det har blivit väldigt svårt att lura människor som är läskunniga och kritiskt tänkande. Jag tycker det blir extra roligt när jag läser ingenjörerna som på sitt osvikligt logiska sätt smular sönder vidskepelserna inom tex kolestrol och hjärthälsa. Varför skulle sådana analyser vara sämre bara för att de inte har titeln nutritionist? Biokemisterna är också underbara att läsa, tyvärr har de fått märkligt lite utrymme i debatten.

Nu försöker de vars makt och ekonomiska intressen står på spel att slå tillbaka med alla medel, en av de mest klassiska härskarteknikerna är att förminska motståndet; "de saknar titel, alltså vet/kan de inget".

Det kanske fungerade förut, men det är nya tider nu. Titlar ger inte tolkningsföreträde längre - förutom bland journalister....

 

 • Gilla 4
 • Tack! 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
27 minuter sedan, Erik 2 sade:

Det är inom många områden ett problem för dem med en specifik utbildning/titel/position att all information och forskning nu är tillgänglig för envar.

All information finns. Problemet är att man måste ha kunskaper (och kritiskt tänkande) för att kunna tolka, och inte minst sålla, informationen. Det star allt möjligt på nätet; vad är sant? vad är relevant? vad är bevisat? Vem kan man lita på?

De som har en utbildning inom området borde ju vara de som kan ta till sig all info...tycker man.

 • Gilla 4
 • Tack! 1
 • Förvirrad 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

När industrin vill ha pengar från staten/skattebetalarna, då visar de en annan sida. Då talar företagen om "Life science".Se.

http://swedenbio.se/om-life-science/

Det finns massor av företag även om många är små: https://industrymap.ssci.se

https://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/life-science/

https://www.lifesciencesweden.seDet är en glättad bild industrin ger av sig själv, och det är den regeringen verkar se.

 

" Den svenska modellen med samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, patienter och industri är den avgörande pusselbiten för att förverkliga vår vision om att förbättra människors hälsa." 

    Det står i en artikel med rubriken:

                                  "Regeringen tar ett helhetsgrepp om life science"(Se: https://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/02/regeringen-tar-ett-helhetsgrepp-om-life-science/)

Men det är en ren lögn! Det går att förbättra folkhälsan genom att ändra kostråden. Det går att bota typ 2 diabetes och  fetma, och det till låga kostnader. Där finns miljarder att spara! Förebilder saknas inte. Virta Health i USA går före. Men det finns kunskap i ämnet i sverige. Professor Fredrik Nyström  kan säkerligen vara en som kan spara miljarder genom att ändra kostråden i Sverige, och genom att ändra behandlingen av typ 2 diabetes och fetma genom att titta på erfarenheter som Virta Health har gjort i USA.

           Regeringen tar INTE ett helhetsgrepp om life science, utan de är bereda att ta på sig stora utgifter, som läkemedelsföretagen inte gärna vill stå för. Men när det finns ett billigt sätt att spara miljarder, DÅ SÄGER REGERINGEN INGENTING OM DET!!    OK! Läkemedelsindustrin kommer inte att tjäna pengar på det. Men staten kommer att spara miljarder i vårdkostnader, och folkhälsan skulle förbättras. Pengarna som sparades  skulle kunna användas till satsningar inom Life science(bland annat), men då bör det granskas av oberoende forskare, och inte bara lättvindigt skänka pengar  till företag med mycket dålig moral! Regeringen bör kritiskt granska sin egen verksamhet, och inte fokusera på att göra av med pengar, utan försöka få så mycket som möjligt för pengarna.

                                                                                                                                  Det borde vara självklart! Men som vi vet så är det inte det. 

 

 

 • Gilla 4
 • Tack! 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tack, Borje!   Jag kopierar in PUREs svar till kritikerna:

                                              

"We concur with Jim Mann and colleagues that dietary recommendations should be informed with all available evidence, and that ideally large randomised trials on clinical outcomes should be used. In the absence of randomised trials, large, well designed observational studies on clinical outcomes provide the next best type of evidence. Our results are consistent with previous observational studies  that showed no harm with high fat intake—even when mean fat intake was higher than in the Prospective Urban Rural Epidemiological (PURE) study.

1

2

 The Women's Health Initiative trial

3

 of 49 000 women, showed no benefit of a low-fat diet on myocardial infarction, stroke, or mortality. The Prevención con Dieta Mediterránea (PREDIMED) trial

4

 showed that a Mediterranean diet supplemented with nuts or olive oil (which increased fat intake, including saturated fats), compared with a low-fat diet, led to a decrease in major cardiovascular events and death. Therefore, both cohort studies and randomised trials do not support the hypothesis that low-fat diets reduce clinical events.

Mann and colleagues and Andrew Reynolds correctly point out that carbohydrate quality needs to be considered. This factor is currently being analysed by the PURE investigators and will be reported in the future.

Hana Kahleova and colleagues assert that fruits and vegetables are rich in carbohydrates. In our study, potatoes were not included as vegetables, and other fruits and vegetables were not a main source of carbohydrate (2% of daily energy intake). Furthermore, legume intake (a source of unrefined carbohydrate) was associated with a low risk of mortality. Our findings reaffirm the importance of increasing fruit, vegetable, and legume consumption in populations, particularly in those with a low intake.

Kahleova and coworkers suggest that high carbohydrate intake might be a proxy for poverty. Our results persisted despite extensive adjustments for five markers of socioeconomic status (education, income, wealth, occupation, and geographical location). Additionally, we adjusted for study centre as a random effect, which takes into account socioeconomic factors and clustering by community, leading to comparisons within countries.

Jacques Rossouw and Ross Prentice, and Kahleova and coworkers suggest conducting analyses within each country. At present too few events occur within most countries for robust analyses, but such analyses are planned after longer follow-up and enlargement of the study. Analyses within Asia versus outside Asia (ie, regions representing contrasting amounts of carbohydrate and fat intake) show consistent results.

Raj Bhopal and Anoop Misra assert that individuals with low fat intake might be malnourished. However, we excluded individuals with implausible energy intake (<500 kcal/day) and our findings are based on intake as a proportion of total energy. Therefore, low fat intake (as a percentage of energy) corresponds to high carbohydrate intake and vice versa since individuals eat either one macronutrient or the other. Thus, low fat intake does not correspond to low food intake, but indicates that individuals are consuming increased carbohydrates.

Jacques Rossouw and Ross Prentice cite a subgroup analysis of the Women's Health Initiative trial as evidence for the effectiveness of a low-fat diet, but conclusions drawn from this trial should be based on the main findings, which were null.

Salvatore Carbone and colleagues point out that our findings on unsaturated fats reflect consumption from foods but not from vegetable oils. However, the validated Food Frequency Questionnaire in each country (except China) included mixed dishes, which recorded use of vegetable oils. Excluding China from our analyses did not change the results.

Jin-Tai Yu and coworkers suggest that carbohydrate intake in China is higher in PURE than that reported in the China Health and Nutrition Survey (CHNS). However, PURE assessed diet using validated Food Frequency Questionnaires (commonly used for large epidemiology studies). The CHNS included a younger population than PURE, with little overlap in age; therefore, the two studies are not comparable. People have been found to consume carbohydrate-rich diets in Northern China

5

 and PURE included more communities in the north than in the south. Our estimates are consistent with other cohort studies reporting high carbohydrate intakes in China.

5

6

,  

7

Boris Hansel and colleagues suggested adjusting for body-mass index (BMI) instead of waist-to-hip ratio (WHR). Our previous study,

8

and unpublished data from PURE, show that WHR was more strongly associated with clinical outcomes than BMI. Replacing WHR with BMI in our multivariable models does not alter our results.

Marcus Kleber and colleagues suggested measuring fatty acids in erythrocytes; this method is feasible and affordable for small studies, but not for large studies such as PURE.

We declare no competing interests."

Jag tog bort referenserna, för att inlägget inte skulle bli för långt. Men de finns i slutet på inlägget ovan!

 

 

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2018-08-07 at 19:33, qwy sade:

Från Harvard univ sprids mycket ofakta när det gäller nutrition och har gjorts i många år. Jag har för mig att tar emot direkt stöd från livsmedelsindustrin,

 • Gilla 3
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ralf Sundberg skriver mycket utförligt om hur industriintressena (livsmedel, läkemedel) mycket tidigt - redan från början av 1900-talet har gjort sitt bästa för att influera forskning och utbildning i USA. Man gav stora penningdonationer till universitet för att de skulle börja med nutritionsforskning. - Läs Forskningsfusket bara fortsätter. Har man läst Ralfs bok så får man en tydligare bild av hur det kan var som det är idag  - mycket falsk och skadlig information som oupphörligt produceras av nämnda globala intressen.

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Citat från artikeln i länken från New York Times som du delade HelgeK "

"In 1965, Mr. Hickson enlisted the Harvard researchers to write a review that would debunk the anti-sugar studies. He paid them a total of $6,500, the equivalent of $49,000 today. Mr. Hickson selected the papers for them to review and made it clear he wanted the result to favor sugar.

Harvard’s Dr. Hegsted reassured the sugar executives. “We are well aware of your particular interest,” he wrote, “and will cover this as well as we can.”

As they worked on their review, the Harvard researchers shared and discussed early drafts with Mr. Hickson, who responded that he was pleased with what they were writing. The Harvard scientists had dismissed the data on sugar as weak and given far more credence to the data implicating saturated fat."

 - Mycken falsk forskning från Harvard Nutrition genom åren, att det kommer från ett väl ansett universitet har ingen betydelse...

 • Gilla 3
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
29 minuter sedan, kickilotta sade:

Ralf Sundberg skriver mycket utförligt om hur industriintressena (livsmedel, läkemedel) mycket tidigt - redan från början av 1900-talet har gjort sitt bästa för att influera forskning och utbildning i USA. Man gav stora penningdonationer till universitet för att de skulle börja med nutritionsforskning. - Läs Forskningsfusket bara fortsätter. Har man läst Ralfs bok så får man en tydligare bild av hur det kan var som det är idag  - mycket falsk och skadlig information som oupphörligt produceras av nämnda globala intressen.

Läs Ralf Sundbergs bok - Men var beredda på att det är mycket märkliga saker man får läsa om - mycket mygel o fusk

 • Gilla 3
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2018-08-07 at 00:48, HelgeK sade:

  Ja, SNF har till och med skapat en ny portal, för att bemöta de alternativa fakta som  "självutnämnda experter" sprider. Den heter nutritionsfakta. Se:  http://nutritionsfakta.se/2018/07/02/alternativa-fakta-ar-inget-alternativ/ 

"– Samverkan är enda vägen, sade Christel Larsson, professor i kostvetenskap vid Göteborgs universitet och tillträdande vetenskaplig rådgivare för SNF."

En nationell kommitté' för forskning skall skapas.         "Tio år och 35 miljoner per år som mål

Konkret arbetar kommittén nu med att utforma en nationell strategisk forskningsagenda, som förväntas vara klar under 2018. Agendan kommer att lägga grunden för det nationella forskningsprogrammet."

 

Det finns goda  skäl att hålla utkik efter de "studier" som kommer att produceras för 35 miljoner per år i  tio år framöver. En del av pengarna kommer förmodligen gå till ryktesdestruktion av det slag som riktades mot professor John Yudkin när han skrev "Pure White and deadly" . För den vetenskapliga debatten kan SNF inte vinna ,  utan korruption fusk av allehanda slag  får vi nog räkna med. Vi  får nog vara beredda på att politiker kommer att köpas av industriföretag, för att gynna livsmedelsföretagens  vinstmål och läkemedelsindustrins intressen kan emellanåt sammanfalla med sockerindustrins intressen....

   

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2018-08-09 at 14:56, kickilotta sade:

Läs Ralf Sundbergs bok - Men var beredda på att det är mycket märkliga saker man får läsa om - mycket mygel o fusk

Och man får vara beredd på att man kan reagera med en del ilska... 

 • Gilla 4
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2018-08-07 at 00:48, HelgeK sade:

 

 Swedish Nutrition Foundation ordnade ett seminarium "Seminarium: Alternativa fakta är inget alternativ".Det var den 26 april 2018 i Lund, och de beskriver själva bakgrunden så här:  

"Bakgrund

Fantasifulla dieter och budskap från självutnämnda experter tar stort utrymme i samhällsdiskussionen om mat-hälsa. På sikt riskerar detta att underminera såväl folkhälsoarbetet som den nutritionsrelaterade forskningen och livsmedelsbranschens arbete för hälsosamma matvanor." http://snf.ideon.se/2018/02/14/alternativa-fakta-ar-inget-alternativ/ 

 

Det finns goda  skäl att hålla utkik efter de "studier" som kommer att produceras för 35 miljoner per år i  tio år framöver. En del av pengarna kommer förmodligen gå till ryktesdestruktion av det slag som riktades mot professor John Yudkin när han skrev "Pure White and deadly" . För den vetenskapliga debatten kan SNF inte vinna ,  utan korruption fusk av allehanda slag  får vi nog räkna med. Vi  får nog vara beredda på att politiker kommer att köpas av industriföretag, för att gynna livsmedelsföretagens  vinstmål och läkemedelsindustrins intressen kan emellanåt sammanfalla med sockerindustrins intressen....

  Det här är otroligt viktigt! Fakta måste avgöra hur vården skall agera! Att man kan bota type d diabetes är fakta!  Det är inte "alternativa fakta". SNFs agerande är ett hot mot demokratin . Politikerna måste vakna. Annars kan det bli som i Putins Ryssland. När SNF påstår att man kan bota typ 2 diabetes är "alternativa fakta" då utgör SNF ett hot mot demokratin!

Läs:  https://mailchi.mp/ddf447abb1da/reversing-type-2-diabetes-report-1472601?e=8b2ca66d84                   Det är inte "alternativa fakta", som SNF vill ge sken av!  Nedtyckning av sanningen, och ryktesdestruktion får inte ersätta en saklig vetenskaplig diskussion . Idag vet vi professor John Yudkin hade rätt. Lögner och ekonomisk styrka får inte en gång till förkväva sanningen. Lögnen som metod är inte OK! se t.ex. 

https://forum.kostdoktorn.se/topic/5714-gudiols-teorier/?do=findComment&amp;comment=141682

       Det här är så viktigt  https://mailchi.mp/ddf447abb1da/reversing-type-2-diabetes-report-1472601?e=8b2ca66d84  Det får inte stoppas på samma sätt   som sanningen om socker stoppades! genom korruption och fusk inom vetenskapen.

 

 • Gilla 1
 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2018-08-07 at 00:48, HelgeK sade:

 

 Swedish Nutrition Foundation ordnade ett seminarium "Seminarium: Alternativa fakta är inget alternativ".Det var den 26 april 2018 i Lund, och de beskriver själva bakgrunden så här:  

"Bakgrund

Fantasifulla dieter och budskap från självutnämnda experter tar stort utrymme i samhällsdiskussionen om mat-hälsa. På sikt riskerar detta att underminera såväl folkhälsoarbetet som den nutritionsrelaterade forskningen och livsmedelsbranschens arbete för hälsosamma matvanor." http://snf.ideon.se/2018/02/14/alternativa-fakta-ar-inget-alternativ/ 

 

Det finns goda  skäl att hålla utkik efter de "studier" som kommer att produceras för 35 miljoner per år i  tio år framöver. En del av pengarna kommer förmodligen gå till ryktesdestruktion av det slag som riktades mot professor John Yudkin när han skrev "Pure White and deadly" . För den vetenskapliga debatten kan SNF inte vinna ,  utan korruption fusk av allehanda slag  får vi nog räkna med. Vi  får nog vara beredda på att politiker kommer att köpas av industriföretag, för att gynna livsmedelsföretagens  vinstmål och läkemedelsindustrins intressen kan emellanåt sammanfalla med sockerindustrins intressen....

  Det här är otroligt viktigt! Fakta måste avgöra hur vården skall agera! Att man kan bota type d diabetes är fakta!  Det är inte "alternativa fakta". SNFs agerande är ett hot mot demokratin . Politikerna måste vakna. Annars kan det bli som i Putins Ryssland. När SNF påstår att man kan bota typ 2 diabetes är "alternativa fakta" då utgör SNF ett hot mot demokratin!

Läs:  https://mailchi.mp/ddf447abb1da/reversing-type-2-diabetes-report-1472601?e=8b2ca66d84                   Det är inte "alternativa fakta", som SNF vill ge sken av!  Nedtyckning av sanningen, och ryktesdestruktion får inte ersätta en saklig vetenskaplig diskussion . Idag vet vi professor John Yudkin hade rätt. Lögner och ekonomisk styrka får inte en gång till förkväva sanningen. Lögnen som metod är inte OK! se t.ex.  https://forum.kostdoktorn.se/topic/5714-gudiols-teorier/?do=findComment&amp;comment=141682

 

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det här är en stor seger mot  SNF! 

https://www.dietdoctor.com/se/halsotrenden-ger-sockerberg-priset-rasar

Men SNF kommer förmodligen att producera studier som den här: https://forum.kostdoktorn.se/topic/11761-för-lite-kolhydrater-förkortar-livet/?page=3&amp;tab=comments#comment-141959          Annars tvingas SNF gå med på ändrade kostråd.      

 

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 9 months later...

Den här artikeln https://nutritionsfakta.se/2019/04/10/ketogen-kost-popular-kost-eller-medicinsk-behandling-vid-svar-sjukdom/     hör hemma i denna tråd, och det är värt att notera att Jacob Gudiols vän Ola Wallengren kommer ut som lobbyist för SNF. Förvånad ? Knappast! Det är nog inte en tillfällighet att JG låter som en SNF-lobbyist. Men vet JG om att det är en industri-agenda han propagerar, eller är han lurad?

            I  Syd-afrika fick industrins "självutnämnda (anonyma) experter" facebook att ta ned en stor LCHF-sajt.  Men motelden fick Facebook att lägga upp sidan igen. Om debatten handlar om vetenskap, så brukar LCHF vinna. Men om "livsmedelsföretag" får sinna lobbyister att  låtsas vara "oberoende experter", vilket Marion Nestle' visat att de inte är.Se t. ex.  https://www.foodpolitics.com/2019/05/industry-funded-study-of-the-week-avocados-2/       Oberoende forskare skall vara verkligt oberoende och inte finansierade av industriföretag.

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Här är en bra beskrivning  av vad LCHF kan vara!

 

                     

LCHF är inte en plåga som SNFs  lobbyister  vill få folk att tro!  Se videon med Sara hallberg

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 4 weeks later...

Apropå "självutnämnda experter": satt idag och tittade på en utmärkt, rolig och starkt tankeväckande föreläsning på UR Play. Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, föreläste om varför hälsoråd behöver vara vetenskapligt underbyggda. Ett felaktigt råd kan resultera i sjukdom och död, vilket hon visade på konkret sätt.

Hon var kritisk till att myndigheter m fl levererar råd som inte har stöd i verkligheten. Till exempel Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten,, WHO. Hon relaterade bland annat till det tidigare rådet att lägga spädbarn på mage, vilket visade sig öka fallen av plötslig spädbarnsdöd dramatiskt. Ingen vet var det rådet kom ifrån. Hon tog även upp råd om allergi, amning, jordnötter mm.

https://urplay.se/program/212469-ur-samtiden-den-svindlande-tanken-varfor-rad-maste-vara-vetenskapliga?cmpid=del:cl:20190618:urplay

 

 • Gilla 4
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Skapa nytt...