Nils Engström

Socker eller fett som energimedium?

Recommended Posts

Problemen med att sprida ambitionen till kostförändring bland nära och kära

Som jag tidigare på forumet i olika sammanhang tagit upp, finns stora problem med att få människor att ändra sina kostvanor. De flesta på forumet har f.ö. samma erfarenheter - alltför många verkar inte vilja ta till sig viktig information, även om de för egen del därigenom i hög grad kunde minska risken för kultursjukdomar.  Många på forumet säger sig ha lagt ner försöken att påverka sin omgivning eftersom ansträngningarna betraktas vara verkningslösa. 

Då jag själv passerat 80-årsåldern, har jag dock många i familjen och bland släkt och vänner, som jag vill dela med mig mina erfarenheter till. Därför har jag försökt sammanställa några viktiga fakta, som tillsammans kan vara till stöd för den som vill verka för en spridning av kunskaper, som kan leda till en sund livsstil främst på kostområdet.  Om min pedagogiska förmåga varit tillräcklig för att effektivt föra fram vårt gemensamma budskap på forumet är en annan fråga.  Mitt "opus" får närmast ses som en sammanställning av de sammanställningar som våra favoriter bland forskarna på lågkolhydratkosten levererat under senare decennier.

En sak som jag tidigt blev klar över i mina funderingar över sättet att gå fram, var det enkla faktum att det grundläggande kravet för att nå resultat  ligger i en lite djupare kunskap, om förståelsen skall skall kunna uppstå. Först då kan  ambitionen att radikalt ändra kostvanorna bli verklighet.

Tyvärr är min erfarenhet hittills att nästan bara människor mellan 25 och 65 är  påverkbara, medan de äldre anser sin nuvarande kost ha fungerat väl och att de felaktiga kostråden under de senaste femtio åren därför saknar betydelse. För övrigt menar man att en hel dietistkår knappast kan ha fel och att den sockerrika sjukhusmaten som bjuds våra patienter rimligen inte heller kan vara fel. I annat fall skulle ju beslutsfattarna medvetet ha undvikit att verka för patienternas bästa. 

I min sammanställning nedan kommer textinnehållet enligt rubriken: Socker eller fett som energimedium? först in på fjärde bladet. Skälet är att jag ursprungligen ville ta upp det felaktiga sättet på vilket våra läkare skriver ut statiner (blad 1) och sammanfatta en del av ev. behov av kosttillskott (blad 2) resp. sömnens betydelse för kroppen avgiftning (blad 3). 

Kritiska, pedagogiska synpunkter eller tillägg av viktiga fakta, vore jag tacksam för att få tillgång till.

SOCKER ELLER FETT SOM ENERGIMEDIUM SL.doc

 

 

 

 • Gilla 7

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
2 timmar sedan, Nils Engström sade:

Kritiska, pedagogiska synpunkter eller tillägg av viktiga fakta, vore jag tacksam för att få tillgång till

Mycket intressant o bra skrivet. Eftersom jag arbetat med produktion och formgivning av dokument under många år på universitetsnivå så vill jag komma med några synpunkter.

Jag menar att du inte ska växla mellan olika typsnitt - man ska vara restriktiv med detta. Välj också genomgående samma storlek på rubriker. Använd fet stil eller italic sparsamt och när du gör det använd samma storlek och font. Formen på ett dokument har stor betydelse för läsbarhet och hur pass seriöst och klart dokumentet uppfattats av läsarna. Det är ju inte enbart textens innehåll man tar till sig. - Kanske detta kan vara till någon nytta för dig - jag vill uppmana dig att bearbeta formgivningen utifrån nämnda synpunkter.

Vänligen Kickilotta

 • Gilla 5

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
50 minuter sedan, kickilotta sade:

Formen på ett dokument har stor betydelse för läsbarhet och hur pass seriöst och klart dokumentet uppfattats av läsarna.

Du har självklart rätt i vad du säger. Sammanställningens utseende, som jag hittills  tagit fram, gör inte heller anspråk på att tillfredsställa kraven som t.ex. ställs från ett bokförlag, utan har främst samband med ambitionen att ge mina närmaste någorlunda lättillgänglig basal information. Olika typsnitt och rubrikstorlek har ofta haft med sidoutrymmet att höra (att få visst textinnehåll i sammanhållen form på en sida). När jag kan ta mig tid, kommer jag förmodligen att revidera struktureringen.

Huvudambitionen har hittills legat i faktainnehållet. I nuvarande form har jag utnyttjat strukturen vid korta föredrag för de mina, vilket gått bra för de yngre generationerna (65 minus). De yngre har också kunnat dra nytta av att läsa sammanställningen i häftad form, medan de äldre oftast inte läser. Skälet brukar vara att de inte anser sig behöva veta hur de olika kroppsorganen fungerar bara att de fungerar!!! 

 • Gilla 4

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
2 minuter sedan, Nils Engström sade:

De yngre har också kunnat dra nytta av att läsa sammanställningen i häftad form, medan de äldre oftast inte läser. Skälet brukar vara att de inte anser sig behöva veta hur de olika kroppsorganen fungerar bara att de fungerar!!! 

Haha - så lustiga äldre vänner är! Men det är säkert sant - det dåliga ätandet har kanske redan satt sina spår - svårare att tänka klart. - Men när det klagas på hälsan så  är det bara att påpeka att man gärna tycks vilja fortsätta att äta sig till ohälsa.

- Man kan dock göra sig ovän med folk.

 • Gilla 2
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ja, när mitt sista "trumfkort" briserar - att jag genom LCHF-kosten kunnat sätta ut alla mina mediciner (för blodtryck, diabetes och lipidprofilen) och ingen reaktion annat än en gratulation kommer, förstår jag att loppet är kört.

Så långt som till ovänskap kommer det aldrig. Det fantastiska är egentligen att tilliten till doktorns utskrivning av mediciner fortfarande ses som en garanti för lyckat resultat, inte att det naturliga är att inte behöva mediciner - bara rätt föda.

 • Gilla 4
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
16 timmar sedan, Nils Engström sade:

Användningen av statiner ebbade så småningom ut när alla patent gått ut (läs = när prisnivåerna sjunkit till för läkemedelsföre- företagen  ointressanta  nivåer).

Menar du att läkare slutat skriva ut statiner?


Som magnesiumkälla har du rekommenderat matvete, vetekli, hårt bröd och vetegroddar. Nu vet jag inte om samtliga dessa produkter innehåller gluten, men man kan sätta som förutsättning att höja hälsofokus genom att rekommendera total avhållsamhet från gluten.

Amerikansk oberoende forskning har visat att gluten, i kombination med raffinerade sockerarter, är 2 av de mest sjukdomsalstrande livsmedlen i modern tid.

 • Gilla 4
 • Tack! 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Magnesuimkällor: mineralsalt, pumpakärnor och kakao.

http://matkalkyl.se/naringsamnen58.php

Håller med kickilotta. Jag är en av dem som har svårt för att läsa texter som har olika färger och former (har bara skummat igenom sidorna, inte läst något). För mig måste texten vara estetisk tilltalande. ?

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om man använder andras bilder och texter så måste man uppge det. Det finns skydd för upphovsrätt när det gäller texter o bilder. Man bör i direkt anslutning till användning av material från andra upphovspersoner ange vad som är citat från dessa. Ibland måste man söka tillstånd från den som äger upphovsrätten.

I länken nedan kan man läsa vad lagen säger om hur man får använda andras material. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2018-08-10 at 07:56, Ekner sade:

Menar du att läkare slutat skriva ut statiner?

Tvärt om! Du utgår från min förstasida. Det representerade en framtidsvision fram till 2050.

Info om förekomsten av spårmetaller resp. vitaminer  utgår enbart från det som är känt inte att ses som kostrekommendationer för den som valt viss kost som sitt ideal. Olika födoämnen kan ju vara känsliga för vissa.

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
22 timmar sedan, kickilotta sade:

Om man använder andras bilder och texter så måste man uppge det

Bilderna som jag har med, representer grafiska sammanställningar /applikationer som jag själv framställt. I möjligaste mån har jag kontrollerat om ev. restriktioner funnits på delar av detaljer i mina bilder, som f.ö. inte avsetts använda för ekonomisk vinning. Vad gäller texterna representerar dessa sammanställningar av sammanställningar av sammanställningar av sammanställningar ... etc. från våra vänner och forskare som bl.a. framträtt på forummet i tal och skrift. Att i nivå efter nivå referera till alla skulle göra läsningen ytterligare trög. Därför har jag redovisat alla forskare i slutet av sammanställningen utan detaljer om vem som främst visat vad! (se sammanställningens sida 18/18).

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
22 timmar sedan, iAnna sade:

Jag är en av dem som har svårt för att läsa texter som har olika färger och former

Visst, men min avsikt har ursprungligen varit att vända mig till mina närmaste i familjen och vänkretsen - jag ser numera forumet som en del av den kretsen! De som hittills hört av sig (under 65) i vänkretsen har tagit till sig budskapet och reagerat positivt.

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
29 minuter sedan, Nils Engström sade:

Tvärt om! Du utgår från min förstasida. Det representerade en framtidsvision fram till 2050.

Info om förekomsten av spårmetaller resp. vitaminer  utgår enbart från det som är känt inte att ses som kostrekommendationer för den som valt viss kost som sitt ideal. Olika födoämnen kan ju vara känsliga för vissa.

Ok...jag förstår.

Bortsett från de 4 första sidorna har du gjort ett bra jobb, dock insisterar jag att gluten ska finnas med

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
5 minuter sedan, Ekner sade:

Ok...jag förstår.

Bortsett från de 4 första sidorna har du gjort ett bra jobb, dock insisterar jag att gluten ska finnas med

Jaaa - absolut gluten! Gluten -Leaky guts - läckande tarm som bidrar till inflammation i kroppen. Ett glutenfritt liv har hjälpt mig att bli i stort sett värkbefriad.

Micke Håkanssons blogg - han har mycket bra att lära oss.   https://gluten-celiaki.blogspot.com/

 • Gilla 2
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2018-08-09 at 12:25, Nils Engström sade:

Problemen med att sprida ambitionen till kostförändring

Ja, kära vänner, jag är klart medveten om problemen att få med allt väsentligt i en sammanställning av decenniers utveckling på ett så kontroversiellt område som kosten. Mina försök som 80-plussare att grafiskt sammanställa egna bildapplikationer och text, överensstämmer naturligtvis inte med alla de krav som kan ställas på ett material av denna typ.

En viktig del av min sammanställning har varit att enbart utgå från material i vilket uppgifter finns som det råder konsensus om i det vetenskapliga kollektivet på området. Dessutom har jag varit noga med att kontrollera om studier som jag utgår från varit betalda av läkemedels- och livsmedelsföretag etc. som kunde ha uppenbara fördelar av redovisade resultat.

Om ni  i vänkretsen kan ha någon nytta av materialet, som kan medvetandegöra någon om samband som kanske inte alla tidigare uppfattat, är det glädjande nog för mig. Dock är jag fortfarande tacksam för synpunkter runt sakinnehållet, som jag, när tid infinner sig, kan komplettera med eller förfina.

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Kan inte mat med både mycket kolhydrater och fett också vara en orsak till de sjukdomar som fanns bland de forntida egyptierna?

En artikel om den mat de egyptiska prästerna och deras familjer åt.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8536480.stm

En artikel om ateroskleros och kost i det gamla Egypten.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673610602942/fulltext#articleInformation

En artikel om japaners kost och hälsa.

https://www.huffingtonpost.com/entry/japan-healthiest-people-in-the-world-carbs-high-grain-diet_us_56f08cc4e4b084c6722139ca

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
5 timmar sedan, qwy sade:

Kan inte mat med både mycket kolhydrater och fett också vara en orsak till de sjukdomar som fanns bland de forntida egyptierna?

Med tanke på den långa rad parametrar man har att ta hänsyn till, som:

 • Kultur
 • Genetik
 • Rörelsemönster
 • Volym föda per tidsenhet
 • Kvalitet på födan
 • Dryckesvanor
 • Sömnvanor
 • Klimat
 • etc....

blir variationsbredden på in- och utdata stor. Det insåg Ancel Keys när han i USA presenterade sin sjuländersstudie 1961. Han valde för sin studie, länder som han visste överensstämde någorlunda med den egna hypotesen (att fet mat gav hög andel hjärt/kärlsjukdomar). Det vi nu vet via stora studier är att han hade fel. Det finns inget samband mellan fet mat och dessa sjukdomar. Kunskapen bakom sambandet hjärt/kärlsjukdomar och sockerbildande kolhydrater är dock numera väl grundat.  

Som exempel på befolkningar som huvudsakligen levt på kött, fisk, inälvor, ägg etc. brukar Inuiterna tas - de bebodde arktiska områden. De klarade sig väl på den matkulturen utan att drabbas av de kultursjukdomar som vi ser i de industrialiserade länderna och också i det gamla egypten.

Folkslag som levde utan tillgång till vegetarisk kost, kunde trots det uppenbarligen tillfredsställa  behovet av vitaminer och spårmetaller för att hålla sig friska. Kultursjukdomarna uppstod först för 10000 år sedan efter jordbrukets uppkomst.

I modern tid kan egentligen ingen vegan i praktiken leva ett långt friskt liv utan tillgång till hälsokostaffärer att skaffa kosttillskott från. Att andelen veganer bland 100-åringar är bara två procent är i sammanhanget intressant, särskilt som de senare som grupp är kända för att leva på mycket måttliga mängder föda. En vegan måste äta stora mängder vegetarisk föda för att tillfredsställa kroppens behov.  Köttets täthet vad gäller energi och nödvändigt innehåll av vitaminer och spårmetaller är oerhört mycket större än veganfödans. 

Slutsatserna som kan dras av moderna studier bör dock ses som avgörande, när man skall bedöma för- och nackdelar med olika former av kost.

 

 • Gilla 3
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Angående De gamla egyptierna. Citerat från artikeln i The Lancet:

"Interpretation of the hieroglyphs indicates that the diet consisted mainly of beef, wildfowl, bread, fruit, vegetables, cake, wine, and beer. Many of these food items would obviously have contributed to an intake of saturated fat, and our analyses of the individual meat and wildfowl they consumed would demonstrate that all provided greater than 35% of energy from fat. Goose, which was commonly consumed, contains around 63% energy from fat with 20% being saturated, while the bread that was eaten differed from that consumed today, often being enriched with fat, milk, and eggs. The cakes were typically made with animal fat or oil. Although it is difficult to calculate exactly how much was consumed in terms of portion size, variance in food storage, preparation, and cooking methods, it is still evident from a conservative estimate that the dietary energy was more than 50% from fat with a significant portion of this coming from saturated fat. Other components of the diet may have also increased the risk of cardiovascular disease: fruit and vegetables in addition to a reduction in fat intake are thought to play a key role in prevention. Current recommendations state that the daily energy intake should contain no more than 25–30% fat in total, with the saturated fat being less than 7% of this amount. It is difficult to establish whether the dietary intake of priests achieved this amount. Moreover, Egyptian priests consumed little fish, and while oily fish is a major source of omega 3 fatty acids, which are also advocated in cardiovascular disease prevention, it is unlikely that the intake would have achieved anything like that required. Finally, salt intake is likely to have been high, because it was often used as a preservative. Similarly alcohol, known to increase triglyceride levels, was a common feature of the diet and the intake would probably have exceeded today's recommendations."

Ingen kunskap om modern forskning om kost o hälsa alls hos artikelförfattarna - Låter litet som om Livsmedelsverket hade varit i farten och skrivit detta.

Inte så konstigt om man fick sjukdomar via högkolhydratkost - man åt mycket vete samt också en hel del honung, öl o vin om man var rik - sedan så drogs man säkert med genetiska sjukdomar som anrikades pga att man gifte sig inom familjen/släkten för att kunna bevara sina rikedomar och sin makt. - Rörde ganska litet på sig (buren i bärstol, tjänare som passade upp mm) Ingen hälsosam livsstil.

 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673610602942/fulltext#articleInformation

 • Gilla 2
 • Tack! 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

qwy skriver:"Kan inte mat med både mycket kolhydrater och fett också vara en orsak till de sjukdomar som fanns bland de forntida egyptierna?"

Vi kan vara ense om att kosten kan vara en anledning till de  sjukdomar som fanns hos egyptierna. Men vilka/vilken faktor orsakar sjukdom? fett eller kolhydrater?

Den moderna kostforskningen, då man undersöker en faktor i taget har visat ,att fett inte orsakar åderförkalkning.Se:

                             http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/06/Fettintag-och-hjartsjukdom-i-omstridd-metaanalys/

Professor Tommy Cederholm som är en välkänd propagandist för SNF(Där han haft framträdande poster)försvarar icke rigorös "vetenskap"(på samma sätt som sockerindustrin gjort väldigt länge. Medans docent Jonas Lindblom som var projektledare i SBU rapporten om mat vid  diabetes försvarade rigorös vetenskap(De som arbetar för SBU skall vara oberoende).

Man måste alltså undersöka en faktor i taget, och inte göra som sockerindustrin alltid gjort. Alltså t. ex. folk som slutat röka och dragit ned på att äta mättat fet får mindre hjärtsjukdom, så förmodligen beror hälften av minskningen på  att konsumtionen av mättat fett minskat, och andra halvan av minskningen beror förmodligen på minskad rökning.

Men där gissar de och är inte vetenskapliga.

I stället får man göra två undersökningar. En där man undersöker folk som slutar röka, och en där man undersöker folk som minskar konsumtionen av mättat fet.   Moderna undersökningar visar att minskad rökning minskar risken att få hjärtsjukdom, men minskad konsumtion av mättat fet inte  påverkar risken att få hjärtsjukdom.

    

     

 • Gilla 2
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
54 minuter sedan, HelgeK sade:

qwy skriver:"Kan inte mat med både mycket kolhydrater och fett också vara en orsak till de sjukdomar som fanns bland de forntida egyptierna?"

Vi kan vara ense om att kosten kan vara en anledning till de  sjukdomar som fanns hos egyptierna. Men vilka/vilken faktor orsakar sjukdom? fett eller kolhydrater?

Den moderna kostforskningen, då man undersöker en faktor i taget har visat ,att fett inte orsakar åderförkalkning.Se:

                             http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/06/Fettintag-och-hjartsjukdom-i-omstridd-metaanalys/   

 

Jag har fått uppfattningen att det är kombinationen av fett och kolhydrater som missgynnar hälsan. Det finns ju exempel på dieter där folk äter antingen mycket fett eller mycket kolhydrater (och lite fett) som visat sig hälsosamma.

 • Gilla 2
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
12 minuter sedan, Tureborgaren sade:

Jag har fått uppfattningen att det är kombinationen av fett och kolhydrater som missgynnar hälsan

Stämmer det! Kolhydrater och fabriksprocessade transfetter orsakar hälsoproblem

 • Gilla 2
 • Tack! 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
8 timmar sedan, Tureborgaren sade:

Jag har fått uppfattningen att det är kombinationen av fett och kolhydrater som missgynnar hälsan. Det finns ju exempel på dieter där folk äter antingen mycket fett eller mycket kolhydrater (och lite fett) som visat sig hälsosamma.

Det vore intressant om du utvecklar det där. Men jag tog ett exempel på hur sådana resonemang  missbrukas

   http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/06/Fettintag-och-hjartsjukdom-i-omstridd-metaanalys/   

Tommy Cederholm SNF står emot den oberoende forskaren Jonas Lindblom. 

PS. PURE - studien diskuterar mycket om kost :  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vad gäller undersökningar av mumier frå Egypten har, enligt den info jag fått fram, den mest högfrekventa dieten varit just vetebröd med vanligaste drycken öl. Självklart fanns det förmöget folk som hade råd med avvikande kosthåll. 

Vad gäller kombinationen fet mat och kolhydrater, finns undersökningar som visar att de stora problemen (sjukdomar, liten livslängd) uppstår när andelen kolhydrater i kosten överstiger 40 %.

I det fall den, som av av skälen ovan drabbas av diabetes 2, finns ingen tvekan om att övergång till betydligt lägre andel kolhydrater direkt kan innebära tillfrisknande och därmed också från den rad av sjukdomar som ligger inom det anabola syndromet t.ex. högt blodtryck, skev lipidprofil och Alzheimers sjukdom (som numera brukar benämnas diabetes 3). 

 • Gilla 4

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
22 timmar sedan, kickilotta sade:

Inte så konstigt om man fick sjukdomar via högkolhydratkost - man åt mycket vete samt också en hel del honung, öl o vin om man var rik - sedan så drogs man säkert med genetiska sjukdomar som anrikades pga att man gifte sig inom familjen/släkten för att kunna bevara sina rikedomar och sin makt. - Rörde ganska litet på sig (buren i bärstol, tjänare som passade upp mm) Ingen hälsosam livsstil.

Egencitat ovan.           -  Just precis- mycket vete som odlades i Nildalen

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2018-08-12 at 22:14, Nils Engström sade:

Med tanke på den långa rad parametrar man har att ta hänsyn till, som:

 • Kultur
 • Genetik
 • Rörelsemönster
 • Volym föda per tidsenhet
 • Kvalitet på födan
 • Dryckesvanor
 • Sömnvanor
 • Klimat
 • etc....

blir variationsbredden på in- och utdata stor. Det insåg Ancel Keys när han i USA presenterade sin sjuländersstudie 1961. Han valde för sin studie, länder som han visste överensstämde någorlunda med den egna hypotesen (att fet mat gav hög andel hjärt/kärlsjukdomar). Det vi nu vet via stora studier är att han hade fel. Det finns inget samband mellan fet mat och dessa sjukdomar. Kunskapen bakom sambandet hjärt/kärlsjukdomar och sockerbildande kolhydrater är dock numera väl grundat.  

Som exempel på befolkningar som huvudsakligen levt på kött, fisk, inälvor, ägg etc. brukar Inuiterna tas - de bebodde arktiska områden. De klarade sig väl på den matkulturen utan att drabbas av de kultursjukdomar som vi ser i de industrialiserade länderna och också i det gamla egypten.

Folkslag som levde utan tillgång till vegetarisk kost, kunde trots det uppenbarligen tillfredsställa  behovet av vitaminer och spårmetaller för att hålla sig friska. Kultursjukdomarna uppstod först för 10000 år sedan efter jordbrukets uppkomst.

I modern tid kan egentligen ingen vegan i praktiken leva ett långt friskt liv utan tillgång till hälsokostaffärer att skaffa kosttillskott från. Att andelen veganer bland 100-åringar är bara två procent är i sammanhanget intressant, särskilt som de senare som grupp är kända för att leva på mycket måttliga mängder föda. En vegan måste äta stora mängder vegetarisk föda för att tillfredsställa kroppens behov.  Köttets täthet vad gäller energi och nödvändigt innehåll av vitaminer och spårmetaller är oerhört mycket större än veganfödans. 

Slutsatserna som kan dras av moderna studier bör dock ses som avgörande, när man skall bedöma för- och nackdelar med olika former av kost.

 

Ett blogginlägg om svartmålningen av Ancel Keys. 

https://traningslara.se/svartmalningen-av-ancel-keys-och-daliga-historiekunskaper/  

I den här artikeln finns det en kommentar om ateroskleros och vaskulär förkalkning hos kanadensiska eskimåer som nästan bara åt kött. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673610602942/fulltext#articleInformation 

En studie där man har undersökt förekomsten av kardiovaskulära sjukdomar hos inuiter.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12535749

En studie där man letade efter ateroskleros hos mumier och fann det hos bl. a. jägare-samlare. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23489753

Ett blogginlägg om livslängden hos veganer, vegetarianer och allätare. 

https://traningslara.se/lever-veganer-och-vegetarianer-langre-an-allatare/

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
23 minuter sedan, qwy sade:

svartmålningen av Ancel Keys etc.

Det kommer länge att finnas en stort antal läger i kostfrågan, som alla håller på sitt sätt att äta. Under de hundratals studietimmar jag lagt ner på kostfrågan (främst genom att avlyssna forskare på båda sidor om gränsen fett/kolhydrater) och genom att läsa av resultaten av företagna medicinska studier, har jag kommit fram till följande:

 • Uteslut uttalanden från alla forskare och studier som sponsrats av något företag
 • Utgå inte från resultat av ad hoc-natur, såvida det inte med kraft understöds av vetenskapligt underlag som uppfyller uppställda kriterier på god forskning
 • Koncentrera intresset på forskare som själva tillämpar den kost som de propagerar för
 • Var misstänksam mot uttalanden (t.ex. från dietisterna) som lägger tonvikten på vad som är bäst för miljön - inte människokroppen.
 • Studera olika forskare som talar för en viss kostform och sök samband eller bristande samband av vetenskaplig natur som talar för- eller emot kosten 
 • Inbilla dig inte att bara genom eget s.k. sunt förnuft (bondförstånd) kunna bilda dig en egen motsatt uppfattning i komplexa sammanhang som tagit specialisterna decennier att forska fram.

I det fall du intresserat dig för ett vetenskapligt relaterat område t.ex. kostområdet, som beror på en strävan att förbättra din egen fysiologiska status -  ta fasta på vad som hävdas vara framgångsrikt och testa det för egen del - oftast den bästa vägen att ta ställning.

I mitt fall (i över 80 års ålder) under tio år medicinerad för diabetes 2, högt blodtryck och skev lipidprofil, ansåg jag mig själv vara ett intressant testobjekt.

Då jag efter någon månad i ketos kunde sätta ut all medicinering med resultatet: Normalt blodtryck, blodsocker och lipidprofil, kunde i varje fall jag konstatera att mina bedömningar av "tillfrågade" forskarbegåvningar slagit rätt i mitt fall. Min ursprungliga känsla stämde alltså med den logiska tanken, på att den som har förhöjda blodsockervärden, borde kunna sänka dessa genom att utesluta särskilt sockerbildande kolhydrater i  kosten.  Att jag efter snart ett år fortfarande uppvisar perfekta blodvärden och känslan av att vara helt frisk, lätt att bli utsövd och under några månader bibehållit normalvikt med BMI=23, talar för att jag inte ser anledning att under resten av livet upphöra med mitt nya kostval. Ingen här på forumet tvekar på att det för min del blev LCHF.   

 

 

 • Gilla 6

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.