Jump to content

Socker eller fett som energimedium?


Nils Engström
 Share

Recommended Posts

Problemen med att sprida ambitionen till kostförändring bland nära och kära

Som jag tidigare på forumet i olika sammanhang tagit upp, finns stora problem med att få människor att ändra sina kostvanor. De flesta på forumet har f.ö. samma erfarenheter - alltför många verkar inte vilja ta till sig viktig information, även om de för egen del därigenom i hög grad kunde minska risken för kultursjukdomar.  Många på forumet säger sig ha lagt ner försöken att påverka sin omgivning eftersom ansträngningarna betraktas vara verkningslösa. 

Då jag själv passerat 80-årsåldern, har jag dock många i familjen och bland släkt och vänner, som jag vill dela med mig mina erfarenheter till. Därför har jag försökt sammanställa några viktiga fakta, som tillsammans kan vara till stöd för den som vill verka för en spridning av kunskaper, som kan leda till en sund livsstil främst på kostområdet.  Om min pedagogiska förmåga varit tillräcklig för att effektivt föra fram vårt gemensamma budskap på forumet är en annan fråga.  Mitt "opus" får närmast ses som en sammanställning av de sammanställningar som våra favoriter bland forskarna på lågkolhydratkosten levererat under senare decennier.

En sak som jag tidigt blev klar över i mina funderingar över sättet att gå fram, var det enkla faktum att det grundläggande kravet för att nå resultat  ligger i en lite djupare kunskap, om förståelsen skall skall kunna uppstå. Först då kan  ambitionen att radikalt ändra kostvanorna bli verklighet.

Tyvärr är min erfarenhet hittills att nästan bara människor mellan 25 och 65 är  påverkbara, medan de äldre anser sin nuvarande kost ha fungerat väl och att de felaktiga kostråden under de senaste femtio åren därför saknar betydelse. För övrigt menar man att en hel dietistkår knappast kan ha fel och att den sockerrika sjukhusmaten som bjuds våra patienter rimligen inte heller kan vara fel. I annat fall skulle ju beslutsfattarna medvetet ha undvikit att verka för patienternas bästa. 

I min sammanställning nedan kommer textinnehållet enligt rubriken: Socker eller fett som energimedium? först in på fjärde bladet. Skälet är att jag ursprungligen ville ta upp det felaktiga sättet på vilket våra läkare skriver ut statiner (blad 1) och sammanfatta en del av ev. behov av kosttillskott (blad 2) resp. sömnens betydelse för kroppen avgiftning (blad 3). 

Kritiska, pedagogiska synpunkter eller tillägg av viktiga fakta, vore jag tacksam för att få tillgång till.

SOCKER ELLER FETT SOM ENERGIMEDIUM SL.doc

 

 

 

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Nils Engström sade:

Kritiska, pedagogiska synpunkter eller tillägg av viktiga fakta, vore jag tacksam för att få tillgång till

Mycket intressant o bra skrivet. Eftersom jag arbetat med produktion och formgivning av dokument under många år på universitetsnivå så vill jag komma med några synpunkter.

Jag menar att du inte ska växla mellan olika typsnitt - man ska vara restriktiv med detta. Välj också genomgående samma storlek på rubriker. Använd fet stil eller italic sparsamt och när du gör det använd samma storlek och font. Formen på ett dokument har stor betydelse för läsbarhet och hur pass seriöst och klart dokumentet uppfattats av läsarna. Det är ju inte enbart textens innehåll man tar till sig. - Kanske detta kan vara till någon nytta för dig - jag vill uppmana dig att bearbeta formgivningen utifrån nämnda synpunkter.

Vänligen Kickilotta

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

50 minuter sedan, kickilotta sade:

Formen på ett dokument har stor betydelse för läsbarhet och hur pass seriöst och klart dokumentet uppfattats av läsarna.

Du har självklart rätt i vad du säger. Sammanställningens utseende, som jag hittills  tagit fram, gör inte heller anspråk på att tillfredsställa kraven som t.ex. ställs från ett bokförlag, utan har främst samband med ambitionen att ge mina närmaste någorlunda lättillgänglig basal information. Olika typsnitt och rubrikstorlek har ofta haft med sidoutrymmet att höra (att få visst textinnehåll i sammanhållen form på en sida). När jag kan ta mig tid, kommer jag förmodligen att revidera struktureringen.

Huvudambitionen har hittills legat i faktainnehållet. I nuvarande form har jag utnyttjat strukturen vid korta föredrag för de mina, vilket gått bra för de yngre generationerna (65 minus). De yngre har också kunnat dra nytta av att läsa sammanställningen i häftad form, medan de äldre oftast inte läser. Skälet brukar vara att de inte anser sig behöva veta hur de olika kroppsorganen fungerar bara att de fungerar!!! 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

2 minuter sedan, Nils Engström sade:

De yngre har också kunnat dra nytta av att läsa sammanställningen i häftad form, medan de äldre oftast inte läser. Skälet brukar vara att de inte anser sig behöva veta hur de olika kroppsorganen fungerar bara att de fungerar!!! 

Haha - så lustiga äldre vänner är! Men det är säkert sant - det dåliga ätandet har kanske redan satt sina spår - svårare att tänka klart. - Men när det klagas på hälsan så  är det bara att påpeka att man gärna tycks vilja fortsätta att äta sig till ohälsa.

- Man kan dock göra sig ovän med folk.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ja, när mitt sista "trumfkort" briserar - att jag genom LCHF-kosten kunnat sätta ut alla mina mediciner (för blodtryck, diabetes och lipidprofilen) och ingen reaktion annat än en gratulation kommer, förstår jag att loppet är kört.

Så långt som till ovänskap kommer det aldrig. Det fantastiska är egentligen att tilliten till doktorns utskrivning av mediciner fortfarande ses som en garanti för lyckat resultat, inte att det naturliga är att inte behöva mediciner - bara rätt föda.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

16 timmar sedan, Nils Engström sade:

Användningen av statiner ebbade så småningom ut när alla patent gått ut (läs = när prisnivåerna sjunkit till för läkemedelsföre- företagen  ointressanta  nivåer).

Menar du att läkare slutat skriva ut statiner?


Som magnesiumkälla har du rekommenderat matvete, vetekli, hårt bröd och vetegroddar. Nu vet jag inte om samtliga dessa produkter innehåller gluten, men man kan sätta som förutsättning att höja hälsofokus genom att rekommendera total avhållsamhet från gluten.

Amerikansk oberoende forskning har visat att gluten, i kombination med raffinerade sockerarter, är 2 av de mest sjukdomsalstrande livsmedlen i modern tid.

 • Like 4
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Om man använder andras bilder och texter så måste man uppge det. Det finns skydd för upphovsrätt när det gäller texter o bilder. Man bör i direkt anslutning till användning av material från andra upphovspersoner ange vad som är citat från dessa. Ibland måste man söka tillstånd från den som äger upphovsrätten.

I länken nedan kan man läsa vad lagen säger om hur man får använda andras material. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-10 at 07:56, Ekner sade:

Menar du att läkare slutat skriva ut statiner?

Tvärt om! Du utgår från min förstasida. Det representerade en framtidsvision fram till 2050.

Info om förekomsten av spårmetaller resp. vitaminer  utgår enbart från det som är känt inte att ses som kostrekommendationer för den som valt viss kost som sitt ideal. Olika födoämnen kan ju vara känsliga för vissa.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

22 timmar sedan, kickilotta sade:

Om man använder andras bilder och texter så måste man uppge det

Bilderna som jag har med, representer grafiska sammanställningar /applikationer som jag själv framställt. I möjligaste mån har jag kontrollerat om ev. restriktioner funnits på delar av detaljer i mina bilder, som f.ö. inte avsetts använda för ekonomisk vinning. Vad gäller texterna representerar dessa sammanställningar av sammanställningar av sammanställningar av sammanställningar ... etc. från våra vänner och forskare som bl.a. framträtt på forummet i tal och skrift. Att i nivå efter nivå referera till alla skulle göra läsningen ytterligare trög. Därför har jag redovisat alla forskare i slutet av sammanställningen utan detaljer om vem som främst visat vad! (se sammanställningens sida 18/18).

Link to comment
Share on other sites

22 timmar sedan, iAnna sade:

Jag är en av dem som har svårt för att läsa texter som har olika färger och former

Visst, men min avsikt har ursprungligen varit att vända mig till mina närmaste i familjen och vänkretsen - jag ser numera forumet som en del av den kretsen! De som hittills hört av sig (under 65) i vänkretsen har tagit till sig budskapet och reagerat positivt.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

29 minuter sedan, Nils Engström sade:

Tvärt om! Du utgår från min förstasida. Det representerade en framtidsvision fram till 2050.

Info om förekomsten av spårmetaller resp. vitaminer  utgår enbart från det som är känt inte att ses som kostrekommendationer för den som valt viss kost som sitt ideal. Olika födoämnen kan ju vara känsliga för vissa.

Ok...jag förstår.

Bortsett från de 4 första sidorna har du gjort ett bra jobb, dock insisterar jag att gluten ska finnas med

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

5 minuter sedan, Ekner sade:

Ok...jag förstår.

Bortsett från de 4 första sidorna har du gjort ett bra jobb, dock insisterar jag att gluten ska finnas med

Jaaa - absolut gluten! Gluten -Leaky guts - läckande tarm som bidrar till inflammation i kroppen. Ett glutenfritt liv har hjälpt mig att bli i stort sett värkbefriad.

Micke Håkanssons blogg - han har mycket bra att lära oss.   https://gluten-celiaki.blogspot.com/

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-09 at 12:25, Nils Engström sade:

Problemen med att sprida ambitionen till kostförändring

Ja, kära vänner, jag är klart medveten om problemen att få med allt väsentligt i en sammanställning av decenniers utveckling på ett så kontroversiellt område som kosten. Mina försök som 80-plussare att grafiskt sammanställa egna bildapplikationer och text, överensstämmer naturligtvis inte med alla de krav som kan ställas på ett material av denna typ.

En viktig del av min sammanställning har varit att enbart utgå från material i vilket uppgifter finns som det råder konsensus om i det vetenskapliga kollektivet på området. Dessutom har jag varit noga med att kontrollera om studier som jag utgår från varit betalda av läkemedels- och livsmedelsföretag etc. som kunde ha uppenbara fördelar av redovisade resultat.

Om ni  i vänkretsen kan ha någon nytta av materialet, som kan medvetandegöra någon om samband som kanske inte alla tidigare uppfattat, är det glädjande nog för mig. Dock är jag fortfarande tacksam för synpunkter runt sakinnehållet, som jag, när tid infinner sig, kan komplettera med eller förfina.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Kan inte mat med både mycket kolhydrater och fett också vara en orsak till de sjukdomar som fanns bland de forntida egyptierna?

En artikel om den mat de egyptiska prästerna och deras familjer åt.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8536480.stm

En artikel om ateroskleros och kost i det gamla Egypten.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673610602942/fulltext#articleInformation

En artikel om japaners kost och hälsa.

https://www.huffingtonpost.com/entry/japan-healthiest-people-in-the-world-carbs-high-grain-diet_us_56f08cc4e4b084c6722139ca

Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, qwy sade:

Kan inte mat med både mycket kolhydrater och fett också vara en orsak till de sjukdomar som fanns bland de forntida egyptierna?

Med tanke på den långa rad parametrar man har att ta hänsyn till, som:

 • Kultur
 • Genetik
 • Rörelsemönster
 • Volym föda per tidsenhet
 • Kvalitet på födan
 • Dryckesvanor
 • Sömnvanor
 • Klimat
 • etc....

blir variationsbredden på in- och utdata stor. Det insåg Ancel Keys när han i USA presenterade sin sjuländersstudie 1961. Han valde för sin studie, länder som han visste överensstämde någorlunda med den egna hypotesen (att fet mat gav hög andel hjärt/kärlsjukdomar). Det vi nu vet via stora studier är att han hade fel. Det finns inget samband mellan fet mat och dessa sjukdomar. Kunskapen bakom sambandet hjärt/kärlsjukdomar och sockerbildande kolhydrater är dock numera väl grundat.  

Som exempel på befolkningar som huvudsakligen levt på kött, fisk, inälvor, ägg etc. brukar Inuiterna tas - de bebodde arktiska områden. De klarade sig väl på den matkulturen utan att drabbas av de kultursjukdomar som vi ser i de industrialiserade länderna och också i det gamla egypten.

Folkslag som levde utan tillgång till vegetarisk kost, kunde trots det uppenbarligen tillfredsställa  behovet av vitaminer och spårmetaller för att hålla sig friska. Kultursjukdomarna uppstod först för 10000 år sedan efter jordbrukets uppkomst.

I modern tid kan egentligen ingen vegan i praktiken leva ett långt friskt liv utan tillgång till hälsokostaffärer att skaffa kosttillskott från. Att andelen veganer bland 100-åringar är bara två procent är i sammanhanget intressant, särskilt som de senare som grupp är kända för att leva på mycket måttliga mängder föda. En vegan måste äta stora mängder vegetarisk föda för att tillfredsställa kroppens behov.  Köttets täthet vad gäller energi och nödvändigt innehåll av vitaminer och spårmetaller är oerhört mycket större än veganfödans. 

Slutsatserna som kan dras av moderna studier bör dock ses som avgörande, när man skall bedöma för- och nackdelar med olika former av kost.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Angående De gamla egyptierna. Citerat från artikeln i The Lancet:

"Interpretation of the hieroglyphs indicates that the diet consisted mainly of beef, wildfowl, bread, fruit, vegetables, cake, wine, and beer. Many of these food items would obviously have contributed to an intake of saturated fat, and our analyses of the individual meat and wildfowl they consumed would demonstrate that all provided greater than 35% of energy from fat. Goose, which was commonly consumed, contains around 63% energy from fat with 20% being saturated, while the bread that was eaten differed from that consumed today, often being enriched with fat, milk, and eggs. The cakes were typically made with animal fat or oil. Although it is difficult to calculate exactly how much was consumed in terms of portion size, variance in food storage, preparation, and cooking methods, it is still evident from a conservative estimate that the dietary energy was more than 50% from fat with a significant portion of this coming from saturated fat. Other components of the diet may have also increased the risk of cardiovascular disease: fruit and vegetables in addition to a reduction in fat intake are thought to play a key role in prevention. Current recommendations state that the daily energy intake should contain no more than 25–30% fat in total, with the saturated fat being less than 7% of this amount. It is difficult to establish whether the dietary intake of priests achieved this amount. Moreover, Egyptian priests consumed little fish, and while oily fish is a major source of omega 3 fatty acids, which are also advocated in cardiovascular disease prevention, it is unlikely that the intake would have achieved anything like that required. Finally, salt intake is likely to have been high, because it was often used as a preservative. Similarly alcohol, known to increase triglyceride levels, was a common feature of the diet and the intake would probably have exceeded today's recommendations."

Ingen kunskap om modern forskning om kost o hälsa alls hos artikelförfattarna - Låter litet som om Livsmedelsverket hade varit i farten och skrivit detta.

Inte så konstigt om man fick sjukdomar via högkolhydratkost - man åt mycket vete samt också en hel del honung, öl o vin om man var rik - sedan så drogs man säkert med genetiska sjukdomar som anrikades pga att man gifte sig inom familjen/släkten för att kunna bevara sina rikedomar och sin makt. - Rörde ganska litet på sig (buren i bärstol, tjänare som passade upp mm) Ingen hälsosam livsstil.

 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673610602942/fulltext#articleInformation

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Guest Tureborgaren
54 minuter sedan, HelgeK sade:

qwy skriver:"Kan inte mat med både mycket kolhydrater och fett också vara en orsak till de sjukdomar som fanns bland de forntida egyptierna?"

Vi kan vara ense om att kosten kan vara en anledning till de  sjukdomar som fanns hos egyptierna. Men vilka/vilken faktor orsakar sjukdom? fett eller kolhydrater?

Den moderna kostforskningen, då man undersöker en faktor i taget har visat ,att fett inte orsakar åderförkalkning.Se:

                             http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/06/Fettintag-och-hjartsjukdom-i-omstridd-metaanalys/   

 

Jag har fått uppfattningen att det är kombinationen av fett och kolhydrater som missgynnar hälsan. Det finns ju exempel på dieter där folk äter antingen mycket fett eller mycket kolhydrater (och lite fett) som visat sig hälsosamma.

Link to comment
Share on other sites

Vad gäller undersökningar av mumier frå Egypten har, enligt den info jag fått fram, den mest högfrekventa dieten varit just vetebröd med vanligaste drycken öl. Självklart fanns det förmöget folk som hade råd med avvikande kosthåll. 

Vad gäller kombinationen fet mat och kolhydrater, finns undersökningar som visar att de stora problemen (sjukdomar, liten livslängd) uppstår när andelen kolhydrater i kosten överstiger 40 %.

I det fall den, som av av skälen ovan drabbas av diabetes 2, finns ingen tvekan om att övergång till betydligt lägre andel kolhydrater direkt kan innebära tillfrisknande och därmed också från den rad av sjukdomar som ligger inom det anabola syndromet t.ex. högt blodtryck, skev lipidprofil och Alzheimers sjukdom (som numera brukar benämnas diabetes 3). 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

22 timmar sedan, kickilotta sade:

Inte så konstigt om man fick sjukdomar via högkolhydratkost - man åt mycket vete samt också en hel del honung, öl o vin om man var rik - sedan så drogs man säkert med genetiska sjukdomar som anrikades pga att man gifte sig inom familjen/släkten för att kunna bevara sina rikedomar och sin makt. - Rörde ganska litet på sig (buren i bärstol, tjänare som passade upp mm) Ingen hälsosam livsstil.

Egencitat ovan.           -  Just precis- mycket vete som odlades i Nildalen

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-12 at 22:14, Nils Engström sade:

Med tanke på den långa rad parametrar man har att ta hänsyn till, som:

 • Kultur
 • Genetik
 • Rörelsemönster
 • Volym föda per tidsenhet
 • Kvalitet på födan
 • Dryckesvanor
 • Sömnvanor
 • Klimat
 • etc....

blir variationsbredden på in- och utdata stor. Det insåg Ancel Keys när han i USA presenterade sin sjuländersstudie 1961. Han valde för sin studie, länder som han visste överensstämde någorlunda med den egna hypotesen (att fet mat gav hög andel hjärt/kärlsjukdomar). Det vi nu vet via stora studier är att han hade fel. Det finns inget samband mellan fet mat och dessa sjukdomar. Kunskapen bakom sambandet hjärt/kärlsjukdomar och sockerbildande kolhydrater är dock numera väl grundat.  

Som exempel på befolkningar som huvudsakligen levt på kött, fisk, inälvor, ägg etc. brukar Inuiterna tas - de bebodde arktiska områden. De klarade sig väl på den matkulturen utan att drabbas av de kultursjukdomar som vi ser i de industrialiserade länderna och också i det gamla egypten.

Folkslag som levde utan tillgång till vegetarisk kost, kunde trots det uppenbarligen tillfredsställa  behovet av vitaminer och spårmetaller för att hålla sig friska. Kultursjukdomarna uppstod först för 10000 år sedan efter jordbrukets uppkomst.

I modern tid kan egentligen ingen vegan i praktiken leva ett långt friskt liv utan tillgång till hälsokostaffärer att skaffa kosttillskott från. Att andelen veganer bland 100-åringar är bara två procent är i sammanhanget intressant, särskilt som de senare som grupp är kända för att leva på mycket måttliga mängder föda. En vegan måste äta stora mängder vegetarisk föda för att tillfredsställa kroppens behov.  Köttets täthet vad gäller energi och nödvändigt innehåll av vitaminer och spårmetaller är oerhört mycket större än veganfödans. 

Slutsatserna som kan dras av moderna studier bör dock ses som avgörande, när man skall bedöma för- och nackdelar med olika former av kost.

 

Ett blogginlägg om svartmålningen av Ancel Keys. 

https://traningslara.se/svartmalningen-av-ancel-keys-och-daliga-historiekunskaper/  

I den här artikeln finns det en kommentar om ateroskleros och vaskulär förkalkning hos kanadensiska eskimåer som nästan bara åt kött. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673610602942/fulltext#articleInformation 

En studie där man har undersökt förekomsten av kardiovaskulära sjukdomar hos inuiter.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12535749

En studie där man letade efter ateroskleros hos mumier och fann det hos bl. a. jägare-samlare. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23489753

Ett blogginlägg om livslängden hos veganer, vegetarianer och allätare. 

https://traningslara.se/lever-veganer-och-vegetarianer-langre-an-allatare/

Link to comment
Share on other sites

23 minuter sedan, qwy sade:

svartmålningen av Ancel Keys etc.

Det kommer länge att finnas en stort antal läger i kostfrågan, som alla håller på sitt sätt att äta. Under de hundratals studietimmar jag lagt ner på kostfrågan (främst genom att avlyssna forskare på båda sidor om gränsen fett/kolhydrater) och genom att läsa av resultaten av företagna medicinska studier, har jag kommit fram till följande:

 • Uteslut uttalanden från alla forskare och studier som sponsrats av något företag
 • Utgå inte från resultat av ad hoc-natur, såvida det inte med kraft understöds av vetenskapligt underlag som uppfyller uppställda kriterier på god forskning
 • Koncentrera intresset på forskare som själva tillämpar den kost som de propagerar för
 • Var misstänksam mot uttalanden (t.ex. från dietisterna) som lägger tonvikten på vad som är bäst för miljön - inte människokroppen.
 • Studera olika forskare som talar för en viss kostform och sök samband eller bristande samband av vetenskaplig natur som talar för- eller emot kosten 
 • Inbilla dig inte att bara genom eget s.k. sunt förnuft (bondförstånd) kunna bilda dig en egen motsatt uppfattning i komplexa sammanhang som tagit specialisterna decennier att forska fram.

I det fall du intresserat dig för ett vetenskapligt relaterat område t.ex. kostområdet, som beror på en strävan att förbättra din egen fysiologiska status -  ta fasta på vad som hävdas vara framgångsrikt och testa det för egen del - oftast den bästa vägen att ta ställning.

I mitt fall (i över 80 års ålder) under tio år medicinerad för diabetes 2, högt blodtryck och skev lipidprofil, ansåg jag mig själv vara ett intressant testobjekt.

Då jag efter någon månad i ketos kunde sätta ut all medicinering med resultatet: Normalt blodtryck, blodsocker och lipidprofil, kunde i varje fall jag konstatera att mina bedömningar av "tillfrågade" forskarbegåvningar slagit rätt i mitt fall. Min ursprungliga känsla stämde alltså med den logiska tanken, på att den som har förhöjda blodsockervärden, borde kunna sänka dessa genom att utesluta särskilt sockerbildande kolhydrater i  kosten.  Att jag efter snart ett år fortfarande uppvisar perfekta blodvärden och känslan av att vara helt frisk, lätt att bli utsövd och under några månader bibehållit normalvikt med BMI=23, talar för att jag inte ser anledning att under resten av livet upphöra med mitt nya kostval. Ingen här på forumet tvekar på att det för min del blev LCHF.   

 

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

9 timmar sedan, Nils Engström sade:

Uteslut uttalanden från alla forskare och studier som sponsrats av något företag

Ja det är allt viktigare för vår hälsa att bortse från industrifinansierad forskning.

Jag har märkt en ökande trend i vården av allt större fientlighet mot oberoende forskning. Inom exempelvis cancervården kan hänvisningar till oberoende forskning bemötas med uttalanden som bullshit, kvasiteorier, humbug.
Så i en framtid verkar det som vi måste vända vården ryggen och läka oss själva...
 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Ekner sade:

Ja det är allt viktigare för vår hälsa att bortse från industrifinansierad forskning.

Jag har märkt en ökande trend i vården av allt större fientlighet mot oberoende forskning. Inom exempelvis cancervården kan hänvisningar till oberoende forskning bemötas med uttalanden som bullshit, kvasiteorier, humbug.
Så i en framtid verkar det som vi måste vända vården ryggen och läka oss själva...
 

Men då är ju problemet att kunna avgöra vad som är sant. Jag kan tänka mig att det kan publiceras en del bullshit och kvasiteorier även om det är oberoende. Och hur ska jag veta vad jag ska lita på?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

6 timmar sedan, Effie sade:

Jag kan tänka mig att det kan publiceras en del bullshit och kvasiteorier även om det är oberoende.

Precis så resonerar man inom vården. Jag hävdar att oberoende forskning är betydligt mer tillitsfull då den så gott som alltid syftar till hälsa genom koständringar och inte sjukdom och läkemedel.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-14 at 20:25, Nils Engström sade:

Vad gäller undersökningar av mumier frå Egypten har, enligt den info jag fått fram, den mest högfrekventa dieten varit just vetebröd med vanligaste drycken öl. Självklart fanns det förmöget folk som hade råd med avvikande kosthåll.

Om vaskulär förkalkning även förekom hos fattigare egyptier är det kanske ingen som vet.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1253842/The-sacred-junk-food-Egyptian-pharaohs.html

Link to comment
Share on other sites

20 timmar sedan, Nils Engström sade:

Det kommer länge att finnas en stort antal läger i kostfrågan, som alla håller på sitt sätt att äta. Under de hundratals studietimmar jag lagt ner på kostfrågan (främst genom att avlyssna forskare på båda sidor om gränsen fett/kolhydrater) och genom att läsa av resultaten av företagna medicinska studier, har jag kommit fram till följande:

 • Uteslut uttalanden från alla forskare och studier som sponsrats av något företag
 • Utgå inte från resultat av ad hoc-natur, såvida det inte med kraft understöds av vetenskapligt underlag som uppfyller uppställda kriterier på god forskning
 • Koncentrera intresset på forskare som själva tillämpar den kost som de propagerar för
 • Var misstänksam mot uttalanden (t.ex. från dietisterna) som lägger tonvikten på vad som är bäst för miljön - inte människokroppen.
 • Studera olika forskare som talar för en viss kostform och sök samband eller bristande samband av vetenskaplig natur som talar för- eller emot kosten 
 • Inbilla dig inte att bara genom eget s.k. sunt förnuft (bondförstånd) kunna bilda dig en egen motsatt uppfattning i komplexa sammanhang som tagit specialisterna decennier att forska fram.

I det fall du intresserat dig för ett vetenskapligt relaterat område t.ex. kostområdet, som beror på en strävan att förbättra din egen fysiologiska status -  ta fasta på vad som hävdas vara framgångsrikt och testa det för egen del - oftast den bästa vägen att ta ställning.

I mitt fall (i över 80 års ålder) under tio år medicinerad för diabetes 2, högt blodtryck och skev lipidprofil, ansåg jag mig själv vara ett intressant testobjekt.

Då jag efter någon månad i ketos kunde sätta ut all medicinering med resultatet: Normalt blodtryck, blodsocker och lipidprofil, kunde i varje fall jag konstatera att mina bedömningar av "tillfrågade" forskarbegåvningar slagit rätt i mitt fall. Min ursprungliga känsla stämde alltså med den logiska tanken, på att den som har förhöjda blodsockervärden, borde kunna sänka dessa genom att utesluta särskilt sockerbildande kolhydrater i  kosten.  Att jag efter snart ett år fortfarande uppvisar perfekta blodvärden och känslan av att vara helt frisk, lätt att bli utsövd och under några månader bibehållit normalvikt med BMI=23, talar för att jag inte ser anledning att under resten av livet upphöra med mitt nya kostval. Ingen här på forumet tvekar på att det för min del blev LCHF.   

 

 

Jag menar bara att Ancel Keys kanske inte fuskade med data, fast det behöver ju inte betyda att han hade rätt.

Link to comment
Share on other sites

22 minuter sedan, qwy sade:

Jag menar bara att Ancel Keys kanske inte fuskade med data, fast det behöver ju inte betyda att han hade rätt. 

Min blänkare var ingen kritik mot dig och jag förstår din tveksamhet runt en namnkunnig forskare som Ancel Keys (att han skulle riskera sitt anseende genom att fuska.). Dock finns ett stort antal forskare som haft tillgång till Ancel Keys studiedata och som alla under årens lopp kunnat konstatera hans bluff. Dvs. han både bluffade och hade utgått från en felaktig hypotes som han förtvivlat hävdade vara riktig.

Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-15 at 20:01, HelgeK sade:

Eftersom rigorös vetenskap i dag har visat, att mättat fet inte orsakar arteioscileros , så är det oundvikligen så ,att mättat fet naturligtvis inte orsakade arteioscileros  i det gamla Egyptien heller. Vi vet att sockerindustrin finansierade Andel Keys studier sedan 1940-talet, så det finns goda skäl att tro, att Ancel keys visste vad han gjorde. Det finns många trådar här på forumet som visat det. Vill man ändra på det så måste man bevisa att de moderna vetenskapliga studierna är felaktigt gjorda. Att bara ta gamla artiklar som påstår att mättat fet orsakar arteioscileros är från vetenskplig synpunkt värdelöst. Det mest rigorösa moderna vetenskapen som visat att mättat fet inte orsakar arteioscileros är den som gäller  idag . Då innebär det, att det är den vetenskap som måste motbevisas, och då duger inte med gamla tidningsartiklar från 2010.

En tråd som varit inne på det är: 

https://forum.kostdoktorn.se/topic/11719-självutnämnda-experter-i-kostfrågan/?do=findComment&comment=141759

 

Fast omättade fetter är kanske bättre? 

Livsmedelsverket om mättat fett.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett/mattat-fett

Link to comment
Share on other sites

10 minuter sedan, qwy sade:

Fast omättade fetter är kanske bättre? 

Livsmedelsverket om mättat fett.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett/mattat-fett

Först när dagens ansvariga för Livsmedelsverket m.fl. organisationer pensionerats, kommer sådan info att kunna raderas - de tror fortfarande Ancel Keys studier vara korrekta!

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

6 timmar sedan, Nils Engström sade:

Först när dagens ansvariga för Livsmedelsverket m.fl. organisationer pensionerats, kommer sådan info att kunna raderas - de tror fortfarande Ancel Keys studier vara korrekta!

Påverkar Ancel Keys studier de Nordiska Näringsrekommendationerna?

Link to comment
Share on other sites

4 timmar sedan, qwy sade:

Påverkar Ancel Keys studier de Nordiska Näringsrekommendationerna?

Ja han har haft ett stort inflytande - han påverkade USAs kostråd på ett tidigt stadium - något som ledde till low-fat kost och varningar för att äta mättat fett. Lowfat  -med början på allvar under1970-talet i de breda befolkningslagren. USA har genom åren varit helt tongivande. Dessa råd har fullt ut legat till grund för de svenska kostråden. - Läs mer om detta hos Ralf Sundberg som gör en genomgång av nutritionshistorien med början på slutet av 1800-talet i USA och fram till idag. Bok "Forskningsfusket bara fortsätter".

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Riktat till qwy och i viss mån Kickilotta.

Ja, Nordiska Näringsrekommendationerna har i allra högsta grad fortfarande påverkats av  Ancel Keys forskningsfusk, liksom motsvarande rekommendationer i EU som alla ursprungligen påverkats av vad som hänt i USA.

När man lyssnar av representanter (medicinska och till dessa anknutna kostrådgivare) i Sverige, Norge, Danmark, Finland får man alltid höra att antagna rekommendationer bygger på noggranna genomgångar av stort antal studier. Trots den kunskap som nu finns, om skillnaden mellan lågfettkost och lågkolhydratkost, till den senares fördel, står klart att Ancel Keys och hans sjuländersstudie fortfarande finns kvar som riktmärke i bakgrunden. Detta trots att analys av 21-studier tydligt visar mättat fett med alla dess fördelar sakna samband med hjärt/kärlsjukdomar.

Om du inte haft tillfälle att läsa Ninia Teicholz utmärkta bok "The big Fat Surprise", kan du snabbt få en bild av vad det hela rör sig om genom nedanstående video:

8 timmar sedan, qwy sade:

Påverkar Ancel Keys studier de Nordiska Näringsrekommendationerna?

Du kan också se avskräckande exempel på hur professorer i Sverige vågar fortsätta demonstrera sina bristande kunskaper t.o.m. i form  av reklamfilm för ett större läkemedelsföretag!

https://www.dietdoctor.com/se/kand-professor-i-reklamfilm-for-pfizer

qwy - eftersom du funderade över vilket typ av fett som var att föredra, kan vara lämpligt att också lyssna av Nina Teicholz intelligenta tolkning och historik runt oljorna ur växtriket (som genom att de lätt oxiderar producerar en rad giftiga föreningar) - felaktigt avsedda att ersätta det sunda mättade fettet (t.ex.smör), som inte så lätt låter sig oxideras. Obsevera att i propagandan för växtoljor använts att de minskar andelen kolesterol i kroppen. Vad man i reklamen dock sopat under mattan, är att utförda studier istället tydligt visat väsentligt ökad risk för cancer. Exempelvis olivolja, som lämpligen kan användas som dressing i sallader, skall under inga omständigheter användas att steka i - då den enligt vad som ovan sagts blir  giftig. Steker gör man i smör eller ister.

När vi ändå har uppe Nina Teicholtz, denna underbara informatör (om det som händer på kostområdet), kan jag inte avhålla mig från att referera till hennes video:

- om politikernas och företagens mobbing av forskningen runt lågkolhydratkosten

 

I denna visar hon, hur verkligt viktig information från stora studier sopas under mattan, då företagens (beställarnas) önskemål inte anses uppfyllda. Hon visar också hur beslutande politiker och vetenskapliga rådgivare samverkar i mobbingen av dem som står upp för korrekt vetenskap. I videon demonstreras hur resultaten från stora studier helt negligeras, som  - om de offentliggjordes - radikalt skulle ändra kostråden i annan riktning än den som läkemedelsföretag och matvaruproducenter önskar hålla fast vid.

Med tanke på att Sverige internationellt ofta nämns som föregångsland, där LCHF-kost godkänts av  staten (i form av Socialstyrelsen/Livsmedelsverket) kommer Kostdoktorn sannolikt att bli en av de mest pådrivande faktorerna. Inte minst genom Andreas Eenfeldts eminenta förmåga att kring Kostdoktorn samla de främsta forskarna. En annan faktor som ytterligare kan föra budskapet framåt ligger i Danmark, där man låtit en medicinsk institution specialisera sig på forskning runt LCHF !

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-19 at 19:05, Nils Engström sade:

qwy - eftersom du funderade över vilket typ av fett som var att föredra, kan vara lämpligt att också lyssna av Nina Teicholz intelligenta tolkning och historik runt oljorna ur växtriket (som genom att de lätt oxiderar producerar en rad giftiga föreningar) - felaktigt avsedda att ersätta det sunda mättade fettet (t.ex.smör), som inte så lätt låter sig oxideras. Obsevera att i propagandan för växtoljor använts att de minskar andelen kolesterol i kroppen. Vad man i reklamen dock sopat under mattan, är att utförda studier istället tydligt visat väsentligt ökad risk för cancer. Exempelvis olivolja, som lämpligen kan användas som dressing i sallader, skall under inga omständigheter användas att steka i - då den enligt vad som ovan sagts blir  giftig. Steker gör man i smör eller ister.

Ett blogginlägg om vegetabiliska oljor och cancer. 

https://davissciencesays.com/2016/11/03/what-does-science-really-say-about-vegetable-oils-and-cancer/

Link to comment
Share on other sites

52 minuter sedan, qwy sade:

Som du säkert har sett, vimlar det av sajter som framhäver olika produkter som det råder diskussion kring. Växtoljor är i allmänhet inflammationsdrivande genom omega 6-innehållet. Det finns all anledning för producenterna att börja dra öronen åt sig.

Margarin som utgår från växtoljor har i många länder förbjudits. Det sannolika är att flertalet växtoljor kommer att möta liknande motstånd - själv skulle jag aldrig komma på tanken att använda andra oljor än jungfruolja eller kockosnötolja.  F.ö. är att steka i smör det enda som för mig är aktuellt. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-23 at 20:30, Nils Engström sade:

Som du säkert har sett, vimlar det av sajter som framhäver olika produkter som det råder diskussion kring. Växtoljor är i allmänhet inflammationsdrivande genom omega 6-innehållet. Det finns all anledning för producenterna att börja dra öronen åt sig.

Margarin som utgår från växtoljor har i många länder förbjudits. Det sannolika är att flertalet växtoljor kommer att möta liknande motstånd - själv skulle jag aldrig komma på tanken att använda andra oljor än jungfruolja eller kockosnötolja.  F.ö. är att steka i smör det enda som för mig är aktuellt. 

Livsmedelsverket om fleromättat fett, omega-3 och omega-6. Längst ner i texten står det om omega-6-fett och inflammatoriska sjukdomar.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett/fleromattat-fett-omega-3-och-omega-6

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

23 timmar sedan, qwy sade:

Livsmedelsverket om fleromättat fett, omega-3 och omega-6. Längst ner i texten står det om omega-6-fett och inflammatoriska sjukdomar.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett/fleromattat-fett-omega-3-och-omega-6

 

Texten på Livsmedelsverkets hemsida som man hänvisar till via länken ger ingen information om omega6 och inflammatoriska sjukdomar. ?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-25 at 19:07, qwy sade:

Livsmedelsverket om fleromättat fett, omega-3 och omega-6. Längst ner i texten står det om omega-6-fett och inflammatoriska sjukdomar.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett/fleromattat-fett-omega-3-och-omega-6

 

Ja, här står ord emot ord.

Livsmedelsverket skriver:

"När det gäller omega-6 diskuteras det om omega-6-fett skulle kunna öka risken för inflammatoriska sjukdomar. Den forskning som finns tyder på att det inte är så. I studier där man tittat på människors intag av olika mängder omega 6-fett ser man generellt ingen koppling mellan intaget av omega-6 och markörer för bland annat inflammation. I vissa studier har man tvärtom sett att omega-6 skyddar mot inflammation."

Den forskning som finns? ? 

 

Kostdoktorn skriver 2009:

 • "Omega-6 fett är byggstenar för inflammatoriska ämnen i kroppen. Det är kanske orsaken att personer som äter mycket Omega-6 (eller Omega-6 rikt margarin) har mer astma och mer inflammatorisk tarmsjukdom än andra."
 • "En ny studie visar att personer som äter mycket omega-6 fett (ex margarin) oftare får tarmsjukdomen ulcerös kolit. Bland annat SvD skriver om det idag." (=2 aug. 2009)
 •  "Man bör ha en balans mellan intaget av omega-3 och omega-6. Men i västerländsk kost får de flesta i sig minst tio gånger mer omega-6."
 • "Inte bara tarmen riskerar bli sjuk av för mycket omega-6 rikt margarin. Just sådant som Livsmedelsverket vill ha som enda alternativ för skolbarn."

 

BBC skriver 2009:

"The multinational team working on the EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) study say there is a plausible biological mechanism that could explain why linoleic acid is linked with this bowel condition."

"Once in the body, linoleic acid is converted to arachidonic acid, which is a component of the cell membranes in the bowel.

Arachidonic acid can then be converted into various inflammatory chemicals, high levels of which have been found in the bowel tissue of patients with ulcerative colitis."

 

Tidningen Hälsa skriver 2011:

"... vid ett seminarium på Karolinska Institutet i juni 2010, där den ledande amerikanska kostforskaren och läkaren Walter Willett, professor vid Harvard University i USA berättade att 'vi har verkligen letat efter nackdelar hos omega 6-fettsyrorna, men inte kunnat hitta några'  ".

Karolinska institutet ja, där fröoljeälskande professor Inga-Lisa Helénius styr. Här har vi grunden till SLV:s ställningstagande angående Omega 6-fettsyror.

-  -  -  -  -

Jag är fortfarande MYCKET skeptisk till SLV:s kostrekommendationer, av flera olika skäl. Bland annat för deras sätt att tolka forskningsfakta, sopa dem under mattan eller helt missa dem.

 

 

 • Like 2
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

11 minuter sedan, Inez sade:

Jag är fortfarande skeptisk till SLV:s kostrekommendationer, av flera olika skäl. Bland annat deras sätt att tolka forskningsfakta, eller missa att läsa dem.

 

Ja de grundar sig i mångt och mycket på de oriktiga kostråden som framarbetades i USA på 1900-talet. Redan på 1860-talet så propagerade de inflytelserika sjundedagsadventisterna om att man inte skulle äta animalisk kost.

Man kom att utarbeta de amerikanska kostråden tillsammans med Kellogs och den amerikanska livsmedelsindustrins olika intressenter. - Dessa råd byggde på falska antaganden och manipulerad forskning som anpassats till livsmedelsindustrins önskemål. - Livsmedelsverket visar ingen vilja att göra upp med dessa felaktiga kostråd.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Vi behöver tillföra både omega 3 och 6 genom kosten eftersom kroppen behöver båda men inte kan tillverka dem själv. Det är PROPORTIONERNA det handlar om. Ration skall helst vara 2:1, med cirka dubbelt så mycket Omega 3 som 6, men som Diet doctor skriver så får vi i oss 10 gånger så mycket Omega 6 som 3 när vi äter industrimat och följer nuvarande kostråd.  Det är det som är felet! 

Ska vi komma ner till hälften så mycket Omega 6 som Omega 3, så får vi se till att ransonera intaget av Omega 6 så mycket vi kan. Det slinker in ändå. Jag säger bara LCHF.

 

 

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Inez sade:

Vi behöver tillföra både omega 3 och 6 genom kosten eftersom kroppen behöver båda men inte kan tillverka dem själv.

Så är det men risken att man skulle få för lite omega 6 är närmast obefintlig - det är därför man bör stressa den inflammatoriska funktionen hos omega 6. I USA räknar man med att förhållandet: omega 6/omega 3 är 20:1 - i Europa 15:1.

En väg att rätta till förhållandet är att inte använda växtoljor (undantaget jungfruolja,  kokosnötolja och avokadoolja). Naturligtvis äta mycket fisk, kaviar, valnötter.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, qwy sade:

Jadå, jag har läst Ann Fernholms text under den länk du angav. Jag förstår inte vad hon eller du vill säga. Hon tycker forskningsresultaten om Omega 6  och inflammationer är otydliga, så hon äter nötter och låter sina barn äta nötter. Vi LCHF:are äter också nötter, såvida vi inte är nötallergiker.

I klartext, qwy- vad är ditt budskap till oss här på Forumet, när du skickar länkar med text som säger att det inte är vetenskapligt bevisat att Omega 6 är inflammationsdrivande?  Tycker du vi  av hälsoskäl ska sluta begränsa intaget av Omega 6, eller vad?

 

 • Like 1
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

28 minuter sedan, Inez sade:

Vi LCHF:are äter också nötter, såvida vi inte är nötallergiker.

Valnötter innehåller t.ex. omega 3, så dessa nötter är i varje fall bra i sammanhanget.

Vad gäller studier om växtoljor - om de sponsrats av företag - kan studierna, som i detta fall, direkt räknas bort. Det finns stora kapital att förlora för industrin bakom alla oljor pressade ur västriket. För oss människor utan värde, snarast till skada.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-27 at 00:28, Inez sade:

Jadå, jag har läst Ann Fernholms text under den länk du angav. Jag förstår inte vad hon eller du vill säga. Hon tycker forskningsresultaten om Omega 6  och inflammationer är otydliga, så hon äter nötter och låter sina barn äta nötter. Vi LCHF:are äter också nötter, såvida vi inte är nötallergiker.

I klartext, qwy- vad är ditt budskap till oss här på Forumet, när du skickar länkar med text som säger att det inte är vetenskapligt bevisat att Omega 6 är inflammationsdrivande?  Tycker du vi  av hälsoskäl ska sluta begränsa intaget av Omega 6, eller vad?

Nej, det är kanske bra att begränsa intaget av omega-6-fett.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...