Jump to content

Recommended Posts

En epokgörande konferens i Zurich ordnad av världens 2:a återförsäkringsbolag, Suisse RE. Stor genomgång av världens stora experter på Diabetes o hälsa. Diabetes2 kan helt reverseras med lågkolhydratkost. LCHF- och Ketogen kost är bra o inte farligt. - Många vet ju redan detta - men att det tas upp i detta väldigt seriösa sammanhang är Stort. - Nu kommer inte dietister och diabetessjuksköterskor kunna fortsätta att ge samma gamla felaktiga, förödande råd till Diabetiker.

Kan också, hoppas vi förändra de allmänna kostråden - vi vill väl inte få nya Diabetiker?

http://foodmed.net/2018/07/swiss-re-type-2-diabetes-reversal-lchf/

 • Like 5
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, kickilotta sade:

En epokgörande konferens i Zurich ordnad av världens 2:a återförsäkringsbolag. Stor genomgång av världens stora experter på Diabetes o hälsa. Diabetes2 kan helt reverseras med lågkolhydratkost. LCHF- och Ketogen kost är bra o inte farligt. - Många vet ju redan detta - men att det tas upp i detta väldigt seriösa sammanhang är Stort. - Nu kommer inte dietister och diabetessjuksköterskor kunna fortsätta att ge samma gamla felaktiga, förödande råd till Diabetiker.

Kan också, hoppas vi förändra de allmänna kostråden - vi vill väl inte få nya Diabetiker?

http://foodmed.net/2018/07/swiss-re-type-2-diabetes-reversal-lchf/

Inte nog med detta - din referens visade också slutet i juni 2018, på Tim Noakes problem ! Äntligen... Rättvisan kan segra ibland!

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Jag gillar detta policyuttalande från konferensen :

----To improve the science of nutritional advice, the BMJ (formerly the British Medical Journal) and the Swiss Re Institute will jointly publish a series of articles under the banner of “Food for thought: The science and politics of nutrition.”

Swiss Re believes that improved nutritional advice will lead to better health outcomes and greater societal resilience against lifestyle diseases.

Don't miss out on this opportunity to join nutritional researchers and interact with leading experts in the fields of medicine, research and public policy backgrounds. Together, we can reclaim the nutritional debate for science and evidence-based research.

Nutrition, which is often neglected, is one of the biggest drivers of the global epidemic of chronic lifestyle diseases, including obesity and diabetes. However, the evidence base for dietary advice is beset with poor quality science and unresolved controversy.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, kickilotta sade:

Nina Teicholz - en av mina nutritions-idoler ?

Där har vi samsyn. Efter att ha lyssnat av debatten mellan några av deltagarna inses lätt att motståndarna till lågkolhydratkosten på allvar börjar sprattla i nätet. Frågan är bara om den totala svängningen kommer om ett eller fler decennier? De kapital och enorma förtjänster som läkemedelsproducenter och matvarurelaterade företag tillgodogör sig,  genom att hålla fast vid de felaktiga kostråden utan hänsyn till människors bästa, blir svåra att motverka. Som jag ser det borde alla länder gå samman i en internationell organisation som sponsras av respektive regeringar. Då skulle man, oberoende av företagens resurser, kunna driva tunga studier på viktiga områden. Sannolikt enda möjligheten att stoppa vågen av studier med enda avsikten att snedvrida fakta för företagens bästa. Tron på att företagen, till människors bästa, skulle sponsra studier innebärande sämre förtjänster, är inte realistisk. Studier t.ex. på fördelarna med LCHF-kost är naturligtvis ekonomiskt ointressanta och kommer alltid att vara det.

Vi kommer länge att få fortsätta vänja oss vid studier som sjunger kolhydraternas lov, sponsrade av såväl sockerlobbyn som läkemedelsföretagen.  

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Eftersom att Suisse RE är ett så enormt stort försäkringsbolag - så har det tyngd. De återförsäkrar andra bolag. Förmodligen vill de nog inte behöva betala så mycket för Diabetes o andra livsstilssjukdomar - Diabetes2 exploderar i hela världen och är väldigt kostsamt - man kommer nog att vilja minska dessa stora kostnader. Om Suisse RE förstår att det är en kostfråga till största delen att man får Diabetes2, så kommer man nog att pusha för nya kostråd. - Därför tycker jag att detta är uppseendeväckande och hoppfullt.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Vi hade en liten diskussion om denna konferens i juli:

Den vetenskapliga tidskriften BMJ har lagt ut alla "papers" från konferensen, helt gratis:

https://www.bmj.com/food-for-thought

Jag tycker att det är lättare att läsa vetenskapliga artiklar i den formen än att försöka hänga med när någon pratar. 

Skärfläcka, MariaF, Zepp and 2 others reacted to this
 •  
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-14 at 21:20, kickilotta sade:

Eftersom att Suisse RE är ett så enormt stort försäkringsbolag - så har det tyngd

Kickilotta, du skall ha stort tack för att du åter medvetandegjorde forumet om detta symposium - det hade tidigare gått mig helt förbi. Detta finns all anledning att inom kostområdet se som det mest öppna och instruktiva någonsin på Internet. Inte nog med att områdesbredden är stor - alla åsikter ventilerades på ett utmärkt sätt såväl i ingående föredrag, som genom interfolierade paneldebatter med debattörer som fritt kunde uttala sig och motsägas. Nåja, något inslag fanns väl som saknade djup.

 

DET MEST MÅNGFASETTERADE SYMPOSIET I KOSTFRÅGAN

Utformat av BMJ (tidigare: The British Medical Journal) och the Swiss Re institute

Tankar runt maten: Vetenskap och politik om födoämnena  14-15 juni 2018
Plats: Rüschlikon / Zürich, Schweiz

Detaljerad information med videor enligt bifogade adresser i blått för de två symposiedagarna

Dag 1   http://institute.swissre.com/events/food_for_thought_bmj.html#tab_4

 • En näringsvetenskaplig historik: Konsekvenser för aktuell forskning, kostråd och livsmedelspolitik


TEMA 1: Stora kontroverser

 •  Fett i dieten och hälsa

 • Kolhydrater i kosten: Kvalitet, kvantitet och undergrupper i riskzonen

 • Dietmönster och obearbetade livsmedel


TEMA 2: Stora kontroverser

 • Fetma och vikthantering
 • Näringshantering och förebyggande av typ 2-diabetes
 • Partiskhetens roll i näringsforskningen

______________________________________________________________________________

Dag 2  http://institute.swissre.com/events/food_for_thought_bmj.html#tab_5

TEMA 3: Individuell hälsa

 • Magens mikrobiologiska miljö
 • Individanpassad näring


TEMA 4: Inverkan på global hälso- och hälsopolitikSkärskåda näringsskillnader i den globala undernäringen

 • Barriärer och möjligheter till hälsosammare sätt att äta.  Politikens och regeringens roll i näringsfrågan
 • De kommersiella livsmedelssystemens roll till att främja hälsan genom bättre kost
 • Varför näringsfrågan har  betydelse för försäkringsgivare

 

KOMMENTAR

Efter att ha genomlöpt de två forumdagarna med föredrag och paneldebatter, är jag övertygad om att de av våra forummedlemmar som tidigare noga botaniserat på Internet runt kostfrågan, kommer att konstatera rubricerat symposium sannolikt representera det mest omfattande som hittills förekommit. Detta symposium  kommer länge att utgöra normen för hur ett symposium bör läggas upp.  BMJ och the Swiss Re institute har utformat allt på ett föredömligt sätt. Även om några av er föredrar att enbart studera textsammanställningar/studier som ligger till grund för föredragshållarnas utläggningar, bör ni följa hur dessa verbalt demonstreras - inte minst i paneldebatterna.  Ur min synvinkel kommer först då motställda åsikter fram på ett intressant och tydligt sätt.

Visserligen har mitt val av LCHF-kost inte förändrats - enkelt eftersom jag genom den kunnat sätta ut all tidigare medicinering - men det betyder inte att incitament saknas för idémässig puts av kostvanorna, som kan komma att ske via det som framkommit via symposiet.

Vad beträffar vissa förhoppningar om att dietisterna, genom vad som tagits upp på detta symposium, skulle vara effektivt tystade, måste jag dock konstatera vara något överdrivna. Det fanns mycket i det sagda att ta fasta på, för den som är dietist att omsätta i "den dagliga gärningen". Dock bör framhållas att den föredragande, vid starten av dag ett, framhöll att man vid bespisningen av forumdeltagarna tillhandahöll vispgrädde - en liten förhoppning om framtida tonvikt i fett/kolhydratfrågan.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

23 timmar sedan, Nils Engström sade:

BMJ och the Swiss Re institute

Angående SVT och övriga massmedias okritiska sätt att till allmänheten göra reklam för och vidarebefordra information som på olika sätt nedvärderar LCHF-kost, jämfört med önskan att hålla fast vid "gällande" felaktiga kostråd. Det finns all anledning att ytterligare puffa för studier, som presenteras på rubricerat symposium, som kickilotta påminde om.

Symposiets föredömliga upplägg kan ses i föregående inlägg. Där har ni alla ett "smörgåsbord" att välja intressanta delar av, som även TV:s folk har anledning att följa.

P.S.

Vill bara tillägga att i en av paneldebatterna (fem i panelen):

http://institute.swissre.com/research/library/food_for_thought_fiona_godlee_panel.html

ställdes Sarah Hallberg mot tre något osäkra debattörer. Med sitt klara intellekt kan hennes argumentation för lågkolhydratkost närmast rubriceras som utskåpning. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

För er som inte sätter tid till att lysssna av föredragen i detta symposium - ta er tid för paneldiskussionerna - en stilla rekommendation:

Panel discussion on "What evidence can we trust?"
Moderator: John Schoonbee, Global Chief Medical Officer, Swiss Re

Panellists:
Zoë Harcombe, Author and Researcher
Aseem Malhotra, Consultant Cardiologist and Member, Academy Of Medical Royal Colleges Obesity Steering Group
Rita Redberg, Professor of Medicine, University of California, and Chief Editor, JAMA Internal Medicine
Gary Taubes, Science and Health Journalist, Co-Founder and President of the Non-Profit Nutrition Science Initiative
Walter Willett, Professor of Epidemiology and Nutrition, Harvard T.H. Chan School of Public Health; Professor of Medicine, Harvard Medical School

http://institute.swissre.com/research/library/food_for_thought_john_schoonbee_panel.html

 

Panel discussion on "Low carb high fat diets: Public controversies and opportunities"
Moderator: Fiona Godlee, Editor in Chief, The BMJ

Panellists:
Sarah Hallberg, Medical Director and Founder, Indiana University Health Arnett Medical Weight Loss Program, Indiana University Health
Michael Lean, Chair of Human Nutrition, University of Glasgow, and Consultant Physician Adjunct Professor of Human Nutrition, University of Otago, New Zealand
Matthias Schulze, Professor and Head of the Department of Molecular Epidemiology, German Institute of Human Nutrition
Jennie Brand-Miller, Professor of Human Nutrition, The University of Sydney
Roy Taylor, Professor of Medicine and Metabolism, Director of the Newcastle Magnetic Resonance Centre, Newcastle University

http://institute.swissre.com/research/library/food_for_thought_fiona_godlee_panel.html

 

Panel discussion on "Food politics and policy"
Moderator: Navjoyt Ladher, Head of Scholarly Comment, The BMJ

Panellists:
Sonia Angell, Deputy Commissioner, New York City Department of Health and Mental Hygiene
Nita Gandhi Forouhi, Professor of Population Health and Nutrition, Programme Leader & Consultant Public Health Physician MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge School of Clinical Medicine
Günter Hemrich, Deputy Director a.i., Nutrition and Food Systems Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Nina Teicholz, Science Journalist and Author; Executive Director of the Nutrition Coalition
Martin White, Professor and Director of Research, Food Systems and Public Health, Centre for Diet and Activity Research, University of Cambridge

http://institute.swissre.com/research/library/food_for_thought_navjoyt_ladher_panel.html

 

Fiona Godlee, Editor in Chief, The BMJ, moderated the open discussion on the way forward at the Swiss Re Institute's "Food for thought: The science and politics of nutrition" conference on 14 - 15 June 2018 in Rüschlikon.

Panellists of this discussion:
Dariush Mozaffarian, Jean Mayer Professor of Nutrition and Medicine; Dean of the Friedman School of Nutrition Science and Policy, Tufts University
Salim Yusuf, Distinguished University Professor of Medicine, McMaster University

http://institute.swissre.com/research/library/food_for_thought_fiona_godlee_discussion.html

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...