Jump to content

För lite kolhydrater förkortar livet


jodan

Recommended Posts

 

20 hours ago, Nils Engström said:

Zoe har reagerat: 

http://www.zoeharcombe.com/2018/08/low-moderate-or-high-carbohydrate/

Citat: "The data have been manipulated." 

Ja, detta är utan tvekan ett fall av manipulerade data. I ARIC-undersökningen, som de utgår från, är deltagarna snyggt och prydligt indelade i 5 kvintiler med lika många deltagare i varje. Men nu har "forskarna" ändrat indelningen till 6 "kvintiler" med olika antal deltagare. Denna specialtabell har jag hittat i något som kallas Supplementary Appendix i form av ett PDF-dokument som är mycket segt i nedladdningen.

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30135-X/fulltext#seccestitle160

image.thumb.png.a8ef68b49a9b5797721ce034c621b264.png

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

35 minutes ago, Borje said:

Ja, detta är utan tvekan ett fall av manipulerade data.

Men vafför gör di då på dette viset?

Tja, vi har ju inte tillgång till forskarnas grunddata, men det går att utläsa en del från de publicerade tabellerna. Om man inte hade avskilt den lilla extremgruppen på 315 personer med extremt hög dödlighet så hade man inte fått en lika "vacker" kurva på den ökade risken med "för lite" kolhydrater. Hade man bibehållit den ursprungliga indelningen efter medianintag av kolhydrater och lika stora grupper så hade det inte blivit så stora skillnader och det hade blivit tydligare att "för mycket" kolhydrater är lika farligt som "för lite". Om man studerar den justerade risken och konfidensintervallen längst ner i tabellen så förefaller det till och med som om skillnaderna skulle bli statistiskt osäkra. Och då hade det inte blivit något att publicera. Men nu tycker jag att det framgår tydligt att dessa forskare hade i uppdrag att fastställa att ett lägre kolhydratintag än vad de amerikanska (och svenska) kostråden föreskriver är farligt. Och då har de ändrat på gruppindelningen fram och tillbaka tills de har kommit fram till det resultat som var bestämt i förväg.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag tror generellt att forskarna inte tänker att nu ska vi ta fram ett fejkat resultat eftersom vi har fått betalt för det. I normalfallet lider de antagligen av konfirmeringsbias (antagligen något vi LCHF-anhängare bör vara uppmärksamma på när det gäller oss själva också). De är så övertygade om att mycket fett är farligt och kolhydrater är nyttiga att de "manipulerar" resultaten så att de till sist får resultatet de "vet" är rätt.

 

Är man någorlunda objektiv så visar den här studien ingenting om lågkolhydratkost är nyttigt eller inte.

 • Like 4
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, Borje sade:

Ja, detta är utan tvekan ett fall av manipulerade data.

I allra högsta grad!  Inte nog med att läkaren KenDBerry, som haft tillgång till basal studieinformation runt studien, påpekar att man i den sorterat bort data som visar vilka som drabbats av det metabola syndromet - deltagarna i studien visar sig dessutom till nära 70% varit rökare eller till mer än hälften fortsatt vara det under studien! Trots detta anser man sig kunna dra långtgående konträra slutsatser jämfört med de moderna studier som utförts under senare två decennier med utgångspunkt från problemen med just kolhydratkosten, som påverkat fetma- , diabetes- , lipid- och Alzheimerepedimierna i USA (ja även i Europa). Studier som utförts av välrenommerade forskarbegåvningar, som själva tillämpar den kost de genom sin forskning rekommenderar.

Ett typexempel på reaktionerna i dietistgruppen, som känner luft under vingarna världen runt genom aktuell studie (som Lancet  tagit in), kan tas:

Catherine Collins RD FBDA, NHS dietist, som säger:

“No aspect of nutrition is so hotly contended on social media than the carb versus fat debate, despite the long term evidence on health benefits firmly supporting the higher carb argument.  Yet supporters of the cult of Low Carb High Fat (LCHF) eating, itself based on a lifestyle choice and the flimsiest of evidence supporting benefit, will no doubt disagree with this newest research on the subject.

Not surprising, given that nutrition research from the 1950s onwards has helped define and refine these current global nutrition guidelines and their recommendations.

Reducing carbs means dietary fat intake must rise – and in doing so, this increases not only the post-meal cardiac risk associated with higher circulating fat levels, but also boosts saturated fat intake, too.

Secondly, and more importantly, it raises some timely and important issues about whether people with diabetes should be using a low carb or very low carb approach as long term treatment."

Egentligen kan man ifrågasätta, om utbildningen bland dietistfrälset i något avseende har förändrats under de senare 70 åren.  Sorgligt är också att massmedias representanter utan minsta tvekan låter sig inlemmas i de ledband som beställarna till liknande studier avsett. Det visar sig f.ö. att tillskyndarana till studien funnits i de kretsar som haft samband med Ancel Keys och som bekostats av intressenter som har ekonomiska fördelar av att sprida information som motverkar LCHF-strömningarna. 

_____________________________

I det senare fallet i diskussionen om diabetes 2, kan man fråga sig om jag, efter att ha passerat 80-årsgränsen, som efter medicinering:

 • tio år för diabetes 2
 • tio år med statiner för skev lipidprofil
 • 25 år med medicin för högt blodtryck,  

nästan direkt kunde sätta ut all medicinering, skulle mått bättre av att följa de konventionella dietistråden som går ut på att äta kolhydrater, som tillfälligt bromsar utvecklingen av glukos i mage och tarmar????

Nu efter snart ett LCHF-år är jag säker på att mitt eget val varit det bästa, - klar i skallen (kanske andra skall uttala sig om det), med toppensömn och med känslan av att i alla avseenden känna mig helt frisk  (helt perfekta blodvärden för lever, bukspottkörtel, lipidprofil), vill jag påpeka:

Vi som är tillräckligt väl insatta i de grundläggande metabola sambanden bakom LCHF, har all anledning att fundera över trögheten i tänkandet hos dem, som egentligen är satta att med skattebetalarnas resurser verka för befolkningens bästa (dietister, livsstilsförespråkare, utbildande professorer, läkare etc.). 

Oavsett om någon själv drabbats av det metabola syndromet eller känner till det genom egna studier, känns självklart att en kost, som utan behov av mediciner, så effektivt botar en rad allvarliga fysiologiska tillstånd, måste representera något unikt. Varför LCHF enbart skulle vara till fördel för den som drabbats t.ex. av diabetes 2 är svårt att förstå. Naturligtvis måste denna kost vara till fördel även för den som vill hindra en framtida etveckling av prediabetes och slutligen diabetes 2 med allt som följer av detta (fetma, skev lipidprofil, Alzheimers sjukdom etc.).  Jag har i sammanhanget svårt att undvika Ron Rosedales uttalande:

"Your health and likely your lifespan will be determined by the proportion of fat versus sugar you burn over a lifetime...and that will be determined by the communication of nutrient sensors. The Answer  First......you should eat today to control the sensors that will tell your cells what they will need to eat tomorrow!

 

 

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Peter B said:

 

Är man någorlunda objektiv så visar den här studien ingenting om lågkolhydratkost är nyttigt eller inte.

Alldeles riktigt. Men redan i inledningen till sammanfattningen av studien anknyter de korrumperade /blint troende forskarna till "de populära lågkolhydratdieterna". Beställaren var National Institutes of Health, som också betalade den vetenskapliga tidskriften The Lancet Public Health för att rapporten skulle läggas ut på internet fritt tillgänglig utan någon betalvägg. Det hela får ses som etablissemangets motdrag mot PURE-studiens krav på att de officiella kostråden bör ändras.

 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Borje sade:

Beställaren var National Institutes of Health, som också betalade den vetenskapliga tidskriften The Lancet Public Health för att rapporten skulle läggas ut på internet fritt tillgänglig utan någon betalvägg.

Visserligen har denna beställare status som statlig men det betyder inte att den kan betraktas som opartisk. Medlemmar i beslutande organ i USA är i högsta grad i händerna på de stora företagen på medicinska sidan, livsmedelsföretagen, sockerlobbyn etc. Upplägget för aktuell studie (resultatet var närmast förutbestämt innan studien inleddes) är kristallklar - inte leda till att kraven på drastiska förändringar i de nationella kostråden.

Något intresse finns uppenbarligen inte från beställarens sida eller underliggande intressenter att utgå från de moderna studier som under senare decennier klart visar lågkolhydratkostens förtjänster. Beräkningar i USA tyder på närmast statlig konkurs inom överskådlig framtid, med tanke på sjukvårdens ökade kostnader p.g.a. amerikanernas sätt att äta. Mot den bakgrunden och att stor del av de ökande kostnaderna beror på rådande kostråd i USA, inses lätt att valet av metastudier, genom bearbetning av 30 år gamla studier, inte tyder på särskilt stor ambition till ändringar i riktning lågkolhydratkost.

Link to comment
Share on other sites

22 minuter sedan, HelgeK sade:

Skulle de producera en så manipulerad studie som denna, om det gick att göra en korrekt studie, som visade att högkolhydrat kosten är bättre än lågkolhydratkosten? 

Kostrådgivarna blir dock alltmer överflyglade av forskare, som med egna oberoende studier visar vägen. Sarah Hallberg är en som i mindre skala koncentrerar sig  på diabetes 2. I Danmark har man inlett kontrollerade studier på en enskild sjukhusklinik där LCHF-kost skall väderas. Kanske kan WHO i framtiden komma att styra kontrollerade studier istället för epidemiologiska eller att EU startar en.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-20 at 03:07, HelgeK sade:

RobertAnd missade att artikeln var uppdaterad den första Augusti! Det borde vara svårt att missa eftersom professor Ludwig så tidigt i artikeln länkar till Kevin Halls slutgiltiga artikel, och det är samma som Jason Fung  diskuterar. Men RobertAnd kanske inte läste så långt? Även om RobertAnd skrev:" (Ludwigs inlägg är skrivet innan studien ens publicerats, och kommenterar inte ens relevanta fakta)".

Hela artikeln är skriven innan studien publicerades och är baserad på ett yotubeklipp, förutom dessa tre meningar i början som lades in i efterhand. De meningarna tillför inget, och undviker att kommentera resultaten från studien. Det spelar ingen roll hur mycket Ludwig försöker blanda bort korten och vilseleda, eftersom jag själv kan läsa studien. 

Den lilla ökning på 100 kcal energiförbrukning på ketogen diet försvann gradvis, och saknar signifikans. Nedbrytningen av muskler ökade också på den ketogena kosten, vilket är mycket negativt, men även detta saknar signifikans eftersom även den effekten försvann gradvis.

Ludwig undviker föga förvånande att kommentera huvudresultatet: ketogen diet minskade insulinnivåerna med 47%, men ledde till sämre fat loss än på högkolhydratkost.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-20 at 21:44, Zepp sade:

Och iomed att jag avslöjat denna hemlighet.. så har du säkert några synpunkter på vad som reglerar kaloriintaget samt även på Jason Fungs ilska som då handlar till stora delar om att han behandlar patienter med diabetes/hyperinsulinemi/obesety?

Och du har säkert litta koll på sk Tautologier.. dvs allt för förenklade förklaringar är i princip bogus.. dvs de är rätt självklara, men förklarar i princip inget på ett personligt plan, typ vad bör man äta/ hur man bör leva för att komma fram till målet.

Varför Fung hetsar upp sig är uppenbart, han har byggt hela sin karriär på att säga att ALLT handlar om insulin, och absolut inte har något som helst samband med kalorier. När nu denna hypotes testas i praktiken och falsifieras måste han göra allt vad han kan för att upprätthålla sin ställning och sina ekonomiska intressen. 

Vad som reglerar kaloriintag är ändå i slutändan man själv. Jag stoppar själv i munnen det jag äter, jag skyller inte på någon annan. Visst, skitmat gör det hela svårare att reglera, men knappast omöjligt. T.o.m. jag som varit en sockerråtta har lärt mig att ta en liten bit choklad, en liten bit tårta, om det bjuds. Jag föredrar att lära mig att hantera det än att helt ge upp denna njutning i livet, och dessutom bli socialt konstig.

Men ju större del skitmat man äter, desto mer kommer man få kämpa för att hålla eller tappa vikt. Det bör därför reduceras så mycket som möjligt. Vilket ju också är vad kostråden säger i t.ex. Sverige. 

Däremot är det befriande att inse att det inte är en fråga om kolhydrater eller insulin, för då kan man äta potatis, bönor, linser, pasta, grovt bröd, o.s.v. igen. Allt detta är bra födoämnen som människor ätit och njutit av långt innan problemen med övervikt och diabetes började. 

 

On 2018-08-20 at 21:44, Zepp sade:

Meen.. inte att förta, det finns de som lider utav hyperinsulinemi/diabetes/metabolt syndrom.. alla gör nu inte detta, men det ökar.. och för dessa kan det tillomed hjälpa med LCHF/ketogen diet.

LCHF hjälper bra där, och är ett verktyg som folk borde ha tillgång till. Jag tycker själv att det är mättande kost, i alla fall om jag håller protein högt. Annat som i studier visats förbättra eller reversera T2D/metabolt syndrom är kalorirestriktion, högt fiberintag, vegansk lågfett diet. Även det bra verktyg. 

 

On 2018-08-20 at 21:44, Zepp sade:

So WTF, man får lov att äta fett.. tillomed mättat fett.. sådant kan få konsekvenser, förutom omställningsbesvären.. man kan tex tappa en del av aptiten, dvs man kan bli ohungrig på färre kalorier eller i värsta fall bara äta få måltider per dag?

Iallafall så inbillar jag mig att varken du eller jag ger något som helst för påståendet att förlite kolhydrater förkortar livet?

Man får lov att äta fett, det är uppenbart. Och för vissa verkar det vara outhärdligt att äta lågfett, och då passar förmodligen en LCHF kost bättre. Andra trivs bättre med det motsatta. Själv föredrar jag numera en s.k. blandkost. Jag vill inte ge upp varken fett eller kolhydrater, och det behöver jag inte heller. Tre normala mål mat om dagen  och ett litet glas vin är för mig ca 1500-2000 kcal. Dvs. energiunderskott och viktnedgång. Släng in lite efterrätter och mer vin på det så är jag i kaloribalans. Släng däremot in fotbolls VM och stora mängder öl, chips och godis varje dag, och då hamnar jag på överskott och går upp lite. Då får jag skärpa mig sedan.

Det är ändå intressant tycker jag att både PURE studien och denna nya studie visade på lägst dödlighet kring 50-55 E% kolhydrater. I så fall äter jag för lite KH, brukar ligga runt 30-40%. Men det är inget som oroar mig, det är i sig inte bevis för att för lite eller för mycket kolhydrater förkortar livet. Det är bara epidemiologi, båda studierna är samma skit i rent bevisvärde. Men likväl intressanta för hypotesskapande. Det är ju därför som epidemiologi finns. Sen att massmedia inte fattar något, det är inget nytt. Exakt samma tidningar som hade rubriker i samband med PURE studien att för mycket kolhydrater förkortar livet har nu rubriker om att för lite kolhydrater förkortar livet. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, RobertAnd sade:

ketogen diet minskade insulinnivåerna med 47%, men ledde till sämre fat loss än på högkolhydratkost.

Diskussionen om LCHF-kostens för- och nackdelar har ofta kommit att missuppfattas som att LCHF skulle stå eller falla med dess förmåga att uppfylla människors önskan om att reducera sin vikt. Den senare effekten räknar LCHF-tillskyndarna enbart som en sidoeffekt - det är väl känt att liknande effekt kan uppnås också med annan kost.

De stora vinsterna med att växla energimedium från kolhydrater till fett ligger i att flertalet kultursjukdomar därigenom radikalt reduceras (diabetes 2, högt blodtryck, skev lipidprofil, olika cancerformer). Den som är kunnig på området vet att kroppen föredrar den rena förbränning som fettet medför. Viktigt i det sammanhanget är förbränningen, som ger hjärnan energi, dels är effektivare (snabbare) med fett som bränsle, dels ger avsevärt högre verkningsgrad (förbrukar mindre syre och skapar antioxidanter som reducerar andelen fria radikaler och därmed minskar risken för oxidativa processer). Det betyder mindre skador på hjärnans neuroner (plackbildningen) och därmed mindre risk för uppkomsten av Alzheimers- och Parkinsons sjukdom.

Den som kommit upp i åren uppfattar som mest väsentligt att se forskningsresultat som pekar på sådant som 25% bättre hjärnfuntion, 50 % bättre minne etc.. I jämförelsen med några procents skillnad i frågan om bantning rör sig den senare diskussionen runt striden om påvens skägg.

 

 • Like 2
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Nils Engström sade:

Diskussionen om LCHF-kostens för- och nackdelar har ofta kommit att missuppfattas som att LCHF skulle stå eller falla med dess förmåga att uppfylla människors önskan om att reducera sin vikt. Den senare effekten räknar LCHF-tillskyndarna enbart som en sidoeffekt - det är väl känt att liknande effekt kan uppnås också med annan kost.

Nu gällde diskussionen just insulinhypotesen, inte vilket bränsle som är mest effektivt. Det finns så klart många andra intressanta diskussioner också. Men jag håller inte med om att viktnedgångsaspekten hålls som en trevlig bieffekt rent generellt. Snarare tvärtom, det har varit själva grunden via Atkins, Taubes, Kostdoktorn, att man ska komma tillrätta med epidemin av övervikt. Att kolhydrater orsakat denna övervikt, o.s.v. 

Men precis som du nämner så finns det potentiella fördelar med fettdrift, och det finns också potentiella nackdelar. Det är teoretiska resonemang hit och dit, men hittills kan man inte visa något konkret att det ena skulle ge ett bättre slutresultat än det andra. 

Link to comment
Share on other sites

 

2 timmar sedan, RobertAnd sade:

hittills kan man inte visa något konkret att det ena skulle ge ett bättre slutresultat än det andra. 

Om du lyssnar igenom något 30-tal av de framstående forskare och vetenskapsjournalister som refereras till via Kostdoktorn resp. följer de studier som tas upp (egna eller andras), blir redan då svårt att hålla fast vid det du påpekar. Följer du sedan upp vad som framkommit i detaljstudier av hjärnan vid förbränning av glukos resp. fett, blir ännu svårare. Om du dessutom går igenom de större kultursjukdomarna  som har direkt samband med kolhydratkosten som energiförmedlare, klarnar bilden ytterligare. Det metabola syndromet kan aldrig resoneras bort.

Diskussionen om insulinhypotesen och effektiviteten genom olika dieter för viktreduceringen blir då av marginellt intresse.

 

 

Link to comment
Share on other sites

37 minuter sedan, Nils Engström sade:

 

Om du lyssnar igenom något 30-tal av de framstående forskare och vetenskapsjournalister som refereras till via Kostdoktorn resp. följer de studier som tas upp (egna eller andras), blir redan då svårt att hålla fast vid det du påpekar. Följer du sedan upp vad som framkommit i detaljstudier av hjärnan vid förbränning av glukos resp. fett, blir ännu svårare. Om du dessutom går igenom de större kultursjukdomarna  som har direkt samband med kolhydratkosten som energiförmedlare, klarnar bilden ytterligare. Det metabola syndromet kan aldrig resoneras bort.

Diskussionen om insulinhypotesen och effektiviteten genom olika dieter för viktreduceringen blir då av marginellt intresse.

 

 

Ja, och om jag skulle titta igenom videorna på https://nutritionfacts.org/ så skulle jag bli lika övertygad om att animaliskt protein och fett orsakar alla kultursjukdomar. Båda sidor är duktiga på att argumentera, båda ägnar sig åt cherry picking och spekulationer. Därför orkar jag inte med dem längre, utan föredrar mera objektiva källor. Ted Naiman är en av de mer intressanta rösterna på kostdoktorns sida.

Om man ska se på slutresultaten av dieter så är faktum att de mest långlivade och friskaste folken har alla ätit en blandkost, de s.k. blå zonerna, och ingen har haft fettdrift. Inget folkslag som någonsin observerats har varit ketogent. Allt annat är spekulation och gissningar. 

 

Link to comment
Share on other sites

2 minuter sedan, RobertAnd sade:

Inget folkslag som någonsin observerats har varit ketogent.

Inuiterna kan inte ha varit annat - då de saknade tillgång till kolhydrater och våra förfäder för 15 000 år sedan var jägare och bytestillgången då och miljoner år dessförinnan var inte så säker att de alltid kunde få mat för dagen. De var tvungna att leva på kroppsfettet tills de kunde lägga ner ett byte att föda sin stam med. Man kan se att de uppnådde hög ålder (70-årsåldern) och inte drabbades av kultursjukdomar. De senare uppträdde först efter att jordbruket inletts för ca 10 000 år sedan. Under större delen av människans utveckling anses arten under större delen av sin existens ha fått sin energi i form av fett. Dessutom anses människans mångfasetterade hjärna aldrig ha kunnat utvecklas utan den övermängd på energi som fettet medger.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

9 minuter sedan, Nils Engström sade:

Inuiterna kan inte ha varit annat - då de saknade tillgång till kolhydrater och våra förfäder för 15 000 år sedan var jägare och bytestillgången då och miljoner år dessförinnan var inte så säker att de alltid kunde få mat för dagen. De var tvungna att leva på kroppsfettet tills de kunde lägga ner ett byte att föda sin stam med. Man kan se att de uppnådde hög ålder (70-årsåldern) och inte drabbades av kultursjukdomar.

Inuiterna var och är inte i ketos. För det första åt de för mycket protein för det, upp till 300 g om dagen.

https://freetheanimal.com/2014/10/damned-inuit-diet.html

It should be made abundantly clear that no researcher has ever found evidence of ketosis from the traditional diet of the Inuit. Furthermore, the published scientific literature clearly shows that the Inuit could not have been in ketosis due to the high levels of protein consumed and their conservation of fat for lighting and heating.

För det andra har de en genetisk variation som gör att de inte kan vara i ketos, eller har mycket svårt att vara det.

https://www.marksdailyapple.com/dear-mark-ketosis-and-hiit-keto-after-menopause-inuit-and-ketosis/

The Inuit are an interesting bunch with regards to ketosis. Despite eating almost nothing but seafood and marine and land mammals and their fat, with negligible amounts of carbohydrates, the Inuit rarely show evidence of ketosis. A legitimate fast isn’t even enough to reliably produce ketosis in the Inuit. It turns out that many of them possess a gene variant that prevents ketosis and drops blood sugar during fasting and starvation.

https://chrismasterjohnphd.com/2017/10/26/inuit-genetics-show-us-evolution-not-want-us-constant-ketosis-mwm-2-37/

http://vegetablepharm.blogspot.com/2014/11/of-eskimos-and-atkins.html

 

Har du några bevis för att de inte drabbades av kultursjukdomar och levde länge, eller är det spekulation?

Tre av fem upphittade inuit-mumier hade åderförkalkning: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23489753

 

Link to comment
Share on other sites

19 timmar sedan, RobertAnd sade:

Inuiterna var och är inte i ketos

Det må vara som du säger om inuiternas andel proteiner i kosten ,men i varje fall förefaller klart att den andel glukos som de utvecklade genom levern knappast kan ha överstigit andelen producerade ketoner. Sådana upplever även du genom din lever under natt och morgontimmar före frukosten. Du kan få en bra bild av Innuiternas sätt att leva av Stephen Phinney:

https://www.dietdoctor.com/se/medlem/intervjuer/phinney?autoplay=501007

Vi kommer inte ifrån att arten människa under en mycket stor del av sin utveckling nödvändigtvis måste ha fått sin energi huvudsakligen via fettet, annars hade utvecklingen av vår komplexa hjärna aldrig kunnat gå så långt. Våra släktingar aporna har varit låsta vid kolhydrater fram till vår tid och därför aldrig kunnat utveckla sin hjärna som homo sapiens.

Det du säger om den stora mängden tillskyndare av kolhydratkosten, har du naturligtvis helt rätt i - de har ju haft tre- fyra gånger så lång tid på sig till att samla studiematerial i ladorna (ofta av vetenskapligt låg kvalitet), jämfört med LCHF-anhängarna .

Internet vimlar f.ö. av grupper som utgår från kostrekommendationerna som Ancel Keys ligger bakom. Hans bevisligen felaktiga hypotes och hans falska redovisning av sju-ländersstudien 1961, ligger bakom 1980-talets kostrekommendationer, som via alla lidit av.

De statistiskt välkontrollerade, moderna studier som under senare två decennier tagit upp skillnaden mellan kolhydrat- och fettbaserad kost visar, enligt min uppfattning, tydligt varför LCHF-kosten tilldragit sig sådant intresse och lämnat spår i form drastiskt sjunkande sockerpriser och höjda priser på smör. Människor börjar närma sig en för läkemedels- och födoämnesindustrin ekonomiskt farlig nivå. Den studie vi diskuterat i denna tråd utgör typexempel på hur långt LCHF-motståndarna med falska medel är beredda att gå.

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

I diskussioner mellan förespråkare för kolhydrater resp. högfettkost, typ LCHF, finns  i varje fall tre olika utgångspunkter:

 1. Ingen av parterna har tidigare drabbats av det metabola syndromet
 2. En av parterna är eller har varit drabbad
 3. Båda parter är eller har varit drabbade

I fall 1 blir diskussionen vanligen en fråga om att entusiastiskt väga mot varandra de positiva egenskaper som de olika kosttyperna visat upp enligt befintliga studier.

I fall 2 tillkommer den viktiga parametern som ad hoc-upplevelsen inneburit, för den som sett positiv fysiologisk verkan genom förbättringen av det metabola syndromet

I fall 3 blir det oftast fråga om att såväl dela positiva detaljerfarenheter som att ge varandra tips utifrån egna ad hoc-upplevelser före och efter växlingen till LCHF-kosten .

För min del var det huvudsakliga incitamentet bakom mina studier av LCHF, att övergång till fettförbränning för min hustru kunde verka positivt för hennes synförmåga (minska risken för de negativa förändringar i ögonbotten, som har med socker att göra).

För egen del kunde jag också snabbt se de stora fördelarna med LCHF - främst till att bli av med min diabetes 2, som när den åtgärdats i verkligheten, även visade sig normalisera blodtryck och lipidprofil som tillsammans medgav att all medicinering kunde sättas ut.

Vid ett sådant utfall efter växling av kosten, blir naturligtvis svårt för t.ex. en vegan att få mig på andra tankar i riktning råd att återta vanorna att äta potatis, ris och pasta. Vad gäller hjärnans funktion och fördelarna med förbränning av fett i den, gör det ytterligare intressant att ta del av forskningen runt epilepsi, som redan i början av 1900-talet kunde botas genom att man tog bort sockret ur kosten. En intressant effekt som alltså visar att fettet har vissa egenskaper vid förbränningen, genom positiva effekter som sockret saknar.

Eftersom mina ad hoc-erfarenheter till fullo överensstämt bl.a. med det trettiotal forskare som Kostdoktorn refererat till och de knivkarpa medicinska journalister som visat framfötterna, blir ytterligare svårt för mig att lämna LCHF.

Rent pragmatiskt föreställer jag mig att socker egentligen inte kan vara det ideala bränslet för kroppens celler och att alla föreställningar, som finns om vikten att äta sockerrik kost för att muskler och hjärna skall fungera, stupar på alla skador som sockret medför och de klara fördelar som kan räknas upp med fett som bränsle.

Vad man kan se om orskerna bakom flertalet kultursjukdomar, representerar just det metabola syndromet ett centralt förklaringsområde som intresset kretsar kring. Ingenstans hör man talas om att valet av kost, som bygger på förbränning av fett, skulle kunna knytas till det metabola syndromet. Detta kan istället direkt kopplas till högt blodsocker och diabetes 2 (insulinresistens) för vilket högkolhydratkost inte kan rekommenderas. Ytterligare kan högkolhydratkosten, via det metabola syndromet och diabetes 2 knytas till effekter som:

 • högt blodtryck
 • skev lipidprofil
 • fetma
 • Alzheimers- och Parkinsons sjukdom
 • epilepsi
 • och olika former av cancersjukdom

Dessa omständigheter tillsammans utgör för mig tunga skäl för växlingen av kost, vid vilken fett övertagit sockrets roll som energimedium.

Har vi sett någon information i massmedias presentation av de aktuella studierna, som Lancetredaktionen refererade till, som i något avseende tagit upp sockerdietens skadliga effekter? Plötsligt har fetmaepidemin i USA, den ökade andelen diabetes 2-fall, högt blodtryck och ökningen av antalet Alzheimerfall etc. (som relaterats till kolhydratfödan), försvunnit i debatten.

                                     _____________________________

Som du RobertAnd resonerar, ger du intryck av att inte ha haft medicinska problem genom ditt sätt att äta. Därför har jag full förståelse för ditt sätt att resonera. Den som  själv ännu inte drabbats av medicinska problem, ser ingen större  skillnad mellan sätten som tillskyndarna av vegetabilier resp. fett som energimedium presenterar sina preferenser på. Åter vill jag upprepa Ron Rosedales sätt att klargöra vikten av att använda fettet som energimedium:

"Your health and likely your lifespan will be determined by the proportion of fat versus sugar you burn over a lifetime...and that will be determined by the communication of nutrient sensors. The Answer  First......you should eat today to control the sensors that will tell your cells what they will need to eat tomorrow!

Dvs. om du är ung nog, kan du dra större fördel än vi äldre av möjligheten att hålla dig frisk och leva längre, om du nu växlar över till ketogen kost.

Gå ut på nätet och sök upp alla videor med Ron Rosedale - börja gärna med:

 

Du kommer inte att bli besviken på hans utläggningar om fettets roll under evolutionen! Denna i kombination med Stephen Phinneys intressanta video, som jag tidigare refererade till:

https://www.dietdoctor.com/se/medlem/intervjuer/phinney?autoplay=501007

täcker egentligen det du behöver veta för att få ambition att gå vidare i riktning ketos. Phinneys egen definition av ketos (nivån han tillämpar), ligger på 25-50 gram kolhydrater per dag - en nivå han hållit under de senaste 25 åren.

 

 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

Problemet är att även veganerna har oändligt många anekdoter om folk som botat alla möjliga åkommor med hjälp av vegansk kost. Det är helt otroligt hur bra de känner sig, och vilka sjukdomar som botats. Och det är väl bra det, men det gör mig inte säker på att deras kost är unikt överlägsen, lika litet som LCHF-anekdoter gör mig övertygad om att den kosten är den bästa.

 

12 timmar sedan, Nils Engström sade:

Ytterligare kan högkolhydratkosten, via det metabola syndromet och diabetes 2 knytas till effekter som:

 • högt blodtryck
 • skev lipidprofil
 • fetma
 • Alzheimers- och Parkinsons sjukdom
 • epilepsi
 • och olika former av cancersjukdom

Ingen av detta kan knytas till högkolhydratskost, du blandar ihop högkolhydratskost med västerländsk skräpmat rik på både raffinerat fett och kolhydrater. Det finns gott om folkslag som ätit en extrem högkolhydratskost utan att drabbas metabolt syndrom. Kolla upp Lindebergs studier av Kitavafolket. 69 % kolhydrater, 21 % fett, men ändå överlägsen insulinkänslighet och hjärt- kärlhälsa i jämförelse med de mer fettätande svenskarna.

Jag är bekant med Rosedale, i mina ögon ett av de värsta exemplen av ett ultra-reduktionistiskt synsätt. Han tror att han kan reducera allt till en enda faktor; fett/kolhydrater. Det han gör är exakt vad Ancel Keys gjorde, fokuserar på en enda sak och skapar en hypotes utifrån det. Trots att det varken stämmer med sunt förnuft eller verkligheten. Om nu det skulle vara som Rosedale säger, så skulle eskimåerna vara det mest långlivade folkslag som någonsin funnits. Det är de inte. De mest långlivade och friskaste folken har alla ätit rejält med kolhydrater.

T.o.m. Stefansson erkänner att eskimåerna levde kortare och åldrades snabbare än västerlänningar:

From: “Adventures in Diet,” Part III, By Vilhjalmur Stefansson,Harper’s Monthly , January 1936

While meat eaters seem to average well in heath, we must in our conclusion draw a caution from the most complete modern example of them the Eskimos of Coronation Gulf, when he was anthropologist on my third expedition, that the two chief causes of death were accidents and old age. This puts in a different form my saying that these survivors of the stone age were the healthiest people I have ever lived among. I would say the community, from infancy to old age, may have had on the average the health of an equal number of men about twenty, say college students.

The danger is that you may reason from this good health to a great longevity. But meat eaters do not appear to live long. So far as we can tell, the Eskimos, before the white men upset their physiological as well as their economic balance, lived on the average at least ten years less than we. Now their lives average still shorter; but that is partly from communicated diseases.

It has been said in a previous article that I found the exclusive meat diet in New York to be stimulating – I felt energetic and optimistic both winter and summer. Perhaps it may be considered that meat is, overall, a stimulating diet, in the sense that metabolic processes are speeded up. You are then living at a faster rate, which means you would grow up rapidly and get old soon. This is perhaps confirmed by that early maturing of Eskimo women which I have heretofore supposed to be mainly due to their almost complete protection from chill – they live in warm dwellings and dress warmly so that the body is seldom under stress to maintain by physiological processes a temperature balance. It may be that meat as a speeder-up of metabolism explains in part both that Eskimo women are sometimes grandmothers before the age of twenty-three, and that they usually seem as old at sixty as our women do at eighty.

Stefansson even wrote an article in JAMA hypothesizing on why they age rapidly.

Vad säger Rosedale om mikrobiomet? Om vikten av antioxidanter, polyfenoler? Stress, dygnsrytm, fysisk aktivitet, socialt skyddsnät?

När det gäller fettets roll under evolutionen så är det rena spekulationer, som dessutom inte delas av riktiga vetenskapsmän på området. Spekulationer är visserligen intressanta, men ska inte blandas ihop med verkligheten. Vem som helst kan spekulera om vad som eventuellt hände för hundratusentals år sedan. Det är omöjligt att kontrollera. 

Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, RobertAnd sade:

Ingen av detta kan knytas till högkolhydratskost, du blandar ihop högkolhydratskost med västerländsk skräpmat rik på både raffinerat fett och kolhydrater.

Du hänvisar till vad som av ett stort antal forskare anses leda till: högt blodtryck, skev lipidprofil, fetma , Alzheimers- och Parkinsons sjukdom, epilepsi och olika former av cancersjukdom. För en stor del av forskarvärlden (utom för vissa ur den äldre genarationen som pensionerats eller borde pensionera sig) råder i stort sett konsensus om att den renaste formen av förbränning i människokroppen sker via fettet som medium. En hög andel fett i kosten, som sänker blodsockret, kan därför knappast knytas till diabetes 2.

 1. Eftersom vi bara har att för energiförsörjningen välja mellan fett och kolhydrater återstår bara att förklara den ökande andelen kolhydrater i kosten ligga bakom ökningen av diabetes 2, efter att Ancel Keys inducerade fettskräck i amerikanerna och att därigenom kostråden tilläts påverkas i fel riktning. 
 2. Eftersom diabetes 2 utgör basen för det metabola syndromet följer därmed logiskt att ovan upptagna sjukdomar som ingår, också drivits fram genom den ökande mängden kolhydrater i vår kost och därmed den fetmaepidemi och övriga följder av det bakomliggande metabola syndromet som drabbat jordklotet.
 3. Fenomenet skräpmat är just följden av den ökade mängden produkter som fettskräcken avspeglar och matvaruhandeln tillåts manipulera. Med tanke på ökningen av det metabola syndromet, styrt av diabetesutvecklingen, ligger t.ex. ett stort problem i alla sockertillsatser som används i smakförbättrande syfte, som folk har svårt att värja sig mot inte minst i olika drycker.
 4. Sedan kommer all bluffpropaganda runt den "välgörande" effekten av att i matlagningen använda oljor från växtvärlden med det infammatoriskt verkande innehållet av omega 6.
 5. Användningen av mättat fett är naturligtvis att föredra framför allsköns oljor som, om de används för upphettning i stekpanna, bildar mängder cancerogena restprodukter.
Link to comment
Share on other sites

30 minuter sedan, Nils Engström sade:

För en stor del av forskarvärlden (utom för en del som pensionerats eller borde pensionera sig) råder i stort sett konsensus om att den renaste formen av förbränning i människokroppen sker via fettet som medium. En hög andel fett i kosten, som sänker blodsockret, kan därför knappast knytas till diabetes 2.

Om du tror att det råder en sådan konsensus bland ledande och kvalificerade forskare så tar du fel. Kanske konsumerar du bara vetenskapsnyheter från källor som förespråkar lågkolhydratkost? 

Fett i sig är liksom kolhydrater neutralt i samband med T2D. Men en ökad fettkonsumtion kan leda till ett högre kaloriintag, som ger T2D. Det syns tydligt i statistiken från flera Asiatiska länder som traditionellt haft ett väldigt högt kolhydratsintag och låga diabetesnivåer. När de nu börjar äta mer västerländskt, mer fett och protein, så ökar diabetes lavinartat. Men denna statistik kommer du inte att se på kostdoktorn. Därav faran med att bara ta in information från källor med kraftig bias. 

Så det är sant att i USA ökade andelen kolhydrater i kosten, samtidigt som diabetes ökade. Men i andra länder är det precis tvärtom. Lågkolhydratsförespråkare gör precis som Ancel Keys, väljer ut de länder som stämmer med ens egna teorier, avfärdar dem som motsäger ens egna teorier.

Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, RobertAnd sade:

Fett i sig är liksom kolhydrater neutralt i samband med T2D. Men en ökad fettkonsumtion kan leda till ett högre kaloriintag, som ger T2D.

Med den logiken skulle:

 • min diabetes 2, knappast ha försvunnit praktiskt taget direkt efter att att jag övergick till LCHF-kost
 • mitt blodtryck inte blivit normalt
 • min lipidprofil inte normaliserats
 • förhållandet djupsöm/remsömn inte ökat
 • mina blodvärden i övrigt inte blivit perfekta etc.

Alla förbättringar har skett direkt efter att den normala kosten växlades över till LCHF. Obs ingen förändring skedde annat än att de kraftigt sockerbildande komponenterna i kosten avlägsnades. Några dagar därefter, i varje fall efter högst en vecka, befann jag mig i kraftig ketos, som uppmättes via utandningsluften.

Ditt påpekande om att den ökade fettkonsumtionen (med högre kaloriintag) i sig kunde leda till diabetes 2, är som jag ser det i praktiken omöjligt, eftersom den genom LCHF-kosten återuppväckta mättnadskänslan, omöjliggör högre kaloriintag med diabetes 2 som resultat. Majoriteten LCHF-tillskyndare  har f.ö. tydligt omvittnat detta.

Dessa fakta är bara att konstatera, oavsett hårklyverier om förhållandena i andra världsdelar (se f.ö. kickilottas blänkare). Hälsoeffekter, som för mig uppkom samtidigt med att all medicinering kunde sättas ut kan ses som en direkt bekräftelse på Hippokates sentens: 

"Låt maten vara din medicin och din medicin vara maten!"

Enligt ditt synsätt skulle förändringarna för min del uppenbarligen ha kunnat ske även med kost som varit förskjuten i riktning mot mer kolhydrater, eftersom de skulle vara "neutrala" beträffande diabetes 2.

Vad gäller konsensustänkandet, kan finnas anledning att nämna de studier som LCHF baseras på, vara moderna och väl utförda. De visar bl.a. att den renare förbränningen av fett medför stora fördelar, inte minst för hjärnan. Du hävdar det vara riktigt, att likna forskarnas konsensus för senare fakta runt LCHF med den som rör den orena förbränningen av glukos med de skadliga oxidativa processer som följer på den. Om du ytterligare jämställer de missgrepp som medförde "konsensus" för kretsarna runt Ancel Keys med koncensus runt LCHF-kostens fördelar  är du verkligen ute på djupt vatten.

Vad gäller källorna bakom min konsumtion av vetenskaplig information, kan jag försäkra dig att jag, som flertalet på detta forum som valt att tillämpa LCHF-kosten, i hög grad skaffat sig en bred kunskap som gått ut på att väga info runt kombinationen kolhydrater och fett resp proteiner. På annat sätt kan man inte komma fram till ett meningsfullt val.

När du säger:

" Lågkolhydratsförespråkare gör precis som Ancel Keys, väljer ut de länder som stämmer med ens egna teorier, avfärdar dem som motsäger ens egna teorier".

Dock är skillnaden stor vid jämförelsen med LCHF-kosten. Medan Ancel Keys var ensam om sin felaktiga hypotes i USA och raderade studiedata för att få hypotesen att se ut att stämma, finns en stor samstämmighet hos de forskare vilkas studieresultat omfattar stor funktionsbredd som leder till konsensus av helt annat slag än det Keys manade omgivningen till.

F.ö. måste man skilja på epidemiologiska studier och sådana där man kontrollerat kan styra försökspersonernas sätt att äta. Bäst är att lyssna av forskare som följer upp sina studier genom att själva tillämpa vad de vetenskapligt kommit fram till.  Stephen Phinney är ett bra exempel. Han har kontinuerligt (med vissa undantag för experiment på sig själv) befunnit sig i ketos under mer än 25 år. Med den stora samstämmighet som f.ö. råder bland forskarna, fanns för mig ingen tvekan inför att själv testa LCHF. Min egen ad hocanalys har mer än väl överensstämt med det förväntade resultatet. Ja så långt att några planer på att släppa den kosten absolut inte finns.

 

Link to comment
Share on other sites

Nu får du passa dig, RobertAnd. Du har hamnat i samma kategori som Jacob Gudiol och kommer därmed att utsättas för HelgeKs ständigt återkommande personangrepp. 

Själv tycker jag det är uppfriskande att någon vågar ifrågasätta de mer fundamentalistiska skribenterna här. 

James Fixx led av förstorat hjärta, var storrökare och överviktig fram till han började springa och hade en släkthistoria av hjärtinfarkter. Hur skall vi reagera när den första LCHFaren dör av hjärtinfarkt? För det kommer att hända (om det inte redan hänt)! 

 • Like 2
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

12 timmar sedan, Nils Engström sade:

Alla förbättringar har skett direkt efter att den normala kosten växlades över till LCHF. Obs ingen förändring skedde annat än att de kraftigt sockerbildande komponenterna i kosten avlägsnades. Några dagar därefter, i varje fall efter högst en vecka, befann jag mig i kraftig ketos, som uppmättes via utandningsluften.

Är du helt säker på att du inte minskade ditt kaloriintag? Att du åt exakt samma antal kalorier? Det kan ju vara därför som förbättringar sker. Det är ju det som är problemet med anekdoter, man vet inte säkert vilka förändringar som genomfördes. Det finns ett berömt exempel med en professor som ersatte mat med kakor, chips och godis, men var noga med att hålla kalorierna nere. Han tappade drygt 15 kilo, HDL gick upp 20%,  LDL gick ner 20%, triglycerider ner 39%, kroppsfett gick ner från 33% till 25%. Men det i sig utgör inget bevis för att kakor, godis och chips reverserar metabolt syndrom. 

 

12 timmar sedan, Nils Engström sade:

Enligt ditt synsätt skulle förändringarna för min del uppenbarligen ha kunnat ske även med kost som varit förskjuten i riktning mot mer kolhydrater, eftersom de skulle vara "neutrala" beträffande diabetes 2.

Det är ju just det som så många har gjort, reverserat metabolt syndrom med vegankost t.ex., eller någon form av lågfett eller lågkalorikost. Slutat med sina mediciner, gått ner i vikt, etc. Varför skulle just du vara annorlunda, varför skulle det inte fungera för dig också?

Därmed inte sagt att det är den bästa vägen för alla. Lågkolhydratkosten har flera fördelar. Det är bra att det finns med som ett seriöst alternativ. Jag gillar studierna som Virta health utför, de är mycket seriösa. Det kan etablera lågkolhydratskost som en behandling vid T2D. 

Link to comment
Share on other sites

6 minuter sedan, Lasse-hatten sade:

Nu får du passa dig, RobertAnd. Du har hamnat i samma kategori som Jacob Gudiol och kommer därmed att utsättas för HelgeKs ständigt återkommande personangrepp. 

Ad Hominem in absurdum. Nåväl det livar i alla fall upp lite ?.

Jag håller med, det är ett behov av att ifrågasätta fundamentalismen, pseudovetenskapen och konspirationsteorierna. Det är tyvärr något som håller tillbaka lågkolhydratsrörelsen. Det blir lätt att folk får en negativ bild av rörelsen, vilket är tråkigt, för LCHF är ett bra alternativ. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Efter att ha prövat det mesta under 25 år hittade jag kostdoktorns sidor. Jag läste, lyssnade på föredrag av forskare , biokemister, läkare som tänker själva m.fl. under ett år, numera fyra år, Fick då en kunskap om hur vårt metabola systen fungerar. Hur glukos, fett och protein processas i kroppen på cellnivå.

Med den kunskapen, som för övrigt många på detta forum besitter, så är Robert And:s påstående inte gällande människokroppen då hans påstående går emot vår metabolism. När man har det kunskapen så blir man medveten om att många "vetenskapliga" undersökningar och rapporter strider mot hur vår metabolism fungerar. Genomgående för dessa undersökningar är att direkt eller indirekt betalas av läkemedelsindustrin eller livsmedelsindustrin.

Rolle på Österlen

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Lågkolhydratkost kan förkorta livet (eller?!)

Zoe Harcombe har nu på sin blogg en noggrann genomgång av den koststudie som väckte sådan uppmärksamhet i media för några dagar sedan. Undrar om Harcombes kritiska analys kommer att få lika stor uppmärksamhet?

Low carb diets could shorten life (really?!)

http://www.zoeharcombe.com/2018/08/low-carb-diets-could-shorten-life-really/

 

Link to comment
Share on other sites

14 timmar sedan, Nils Engström sade:

De visar bl.a. att den renare förbränningen av fett medför stora fördelar, inte minst för hjärnan.

Nils, vad är det du menar med att fett ger renare förbränning än av glukos? Är det att det skapar mindre fria radikaler? I så fall är det baserat på föråldrad vetenskap:

https://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140508121245.htm

"Showing the actual molecular mechanisms by which free radicals can have a pro-longevity effect provides strong new evidence of their beneficial effects as signaling molecules"

I så fall talar de nya rönen för att man borde leva mer på glukosförbränning än fettförbränning om man vill leva länge, d.v.s. skapa fler fria radikaler. En annan sak som skapar fria radikaler är ju träning. Även det bra för hälsan.

Det är ju så klart så att ketoner har positiv effekt på epilepsi och Alzheimer. Men det är inget argument för att friska människor ska följa samma kost. Det finns dessutom en mängd andra sjukdomar som människor kan drabbas av. 

 

14 timmar sedan, Nils Engström sade:

Bäst är att lyssna av forskare som följer upp sina studier genom att själva tillämpa vad de vetenskapligt kommit fram till. 

Intressant är att Ancel Keys levde till 100 i god hälsa och vigör. 

Ancel Keys, who died in November, 2004, was an excellent testimonial to the health-promoting effects of his beloved Mediterranean diet. He lived to be 100 and, as the New York Times obituary put it, "remained intellectually active through his 97th year."  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC549524/

 

 

Link to comment
Share on other sites

18 timmar sedan, RobertAnd sade:

Fett i sig är liksom kolhydrater neutralt i samband med T2D

13 timmar sedan, HelgeK sade:

Sådant här strunt skriver RobertAnd, och begär att folk skall lita på hans ord. Han lämnar inga fakta som talar för det han säger. RobertAnd verkar ha ett "mesiaskomplex". 

52 minuter sedan, HelgeK sade:

Jag tycker det är bra att RobertAnd  och Lasse-hatten skriver här . För då är det lätt att se vad de tycker, och man kan citera det de säger, och kommentera det. Det tycker jag är ett bra sätt att diskutera. 

Jag tycker att det är bra att du, Helge,  tar "fajten" mot RobertAnd ... men som moderator skulle jag bli glad om du undviker att använda nedsättande formuleringar om den du argumenterar mot, som  "mesiaskomplex ". ?

Sen håller jag med om att det är ett ganska horribelt uttalande att fett och kolhydrater är neutrala i samband med T2D. Det finns så mycket som pekar på att en T2D har massor att vinna på att dra ner på kolhydratkonsumtionen. Sen är det säkert så att en T2D kan äta mycket kolhydrater i någon form av komplicerat upplägg men det verkar vara en enklare lösning att dra ner på dem istället.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, RolleE sade:

Efter att ha prövat det mesta under 25 år hittade jag kostdoktorns sidor. Jag läste, lyssnade på föredrag av forskare , biokemister, läkare som tänker själva m.fl. under ett år, numera fyra år, Fick då en kunskap om hur vårt metabola systen fungerar. Hur glukos, fett och protein processas i kroppen på cellnivå.

Med den kunskapen, som för övrigt många på detta forum besitter, så är Robert And:s påstående inte gällande människokroppen då hans påstående går emot vår metabolism. När man har det kunskapen så blir man medveten om att många "vetenskapliga" undersökningar och rapporter strider mot hur vår metabolism fungerar. Genomgående för dessa undersökningar är att direkt eller indirekt betalas av läkemedelsindustrin eller livsmedelsindustrin.

Så med andra ord så är de som är av en annan åsikt idioter, vi är för outbildade eller har för små hjärnor för att uppnå din höga förståelse för kroppens metabolism. Kroppens system är för oss allt för komplexa, vi kan helt enkelt inte ta in och förstå allt det. Det är därför vi kommer med så korkade uttalanden som går emot kroppens metabolism?

Vi är dessutom så dumma att vi går rakt i fällan och köper rakt av vad alla köpta vetenskapsmän säger, våra små hjärnor kan inte se sambanden och genomskåda denna jättelika konspiration. 

Problemet för mig är att inte ens när jag är i ketos uppnår jag detta höga intellektuella plan. Därmed är det väl hopplöst för mig? Jag kommer dö ung i min dumhet. Nåväl, jag ska se till att njuta så länge det varar i alla fall.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 minuter sedan, Peter B sade:

Sen håller jag med om att det är ett ganska horribelt uttalande att fett och kolhydrater är neutrala i samband med T2D. Det finns så mycket som pekar på att en T2D har massor att vinna på att dra ner på kolhydratkonsumtionen. Sen är det säkert så att en T2D kan äta mycket kolhydrater i någon form av komplicerat upplägg men det verkar vara en enklare lösning att dra ner på dem istället.

Jag tar tillbaka det, jag menade inte på det sättet. Det jag menade var innan, för utvecklandet av T2D.

Har man redan diabetes så finns det mycket som talar för att reglera intaget av KH, och det har länge varit de officiella råden, s.k. "carb counting".

https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/diet-eating-physical-activity/carbohydrate-counting

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Mmmm ...men innan man har fått etablerad T2D har säkert många redan prediabetes eller andra metabola störningar rörande insulin-glukos regleringen. Det finns lika mycket som tyder på att de har mycket att vinna på att dra ner kolhydratintaget ... jag skulle bli förvånad om inte detta gäller för mer än 50% av befolkningen som är 50+ år...

Sen tror jag också att om man från barnsben skippar allt socker, glutenbaserade produkter och processad mat så kan man leva gott på att äta många kolhydrater ... men i praktiken hur många har ätit så ?

 

 

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

4 minuter sedan, Peter B sade:

Mmmm ...men innan man har fått etablerad T2D har säkert många redan prediabetes eller andra metabola störningar rörande insulin-glukos regleringen. Det finns lika mycket som tyder på att de har mycket att vinna på att dra ner kolhydratintaget ... jag skulle bli förvånad om inte detta gäller för mer än 50% av befolkningen som är 50+ år...

Sen tror jag också att om man från barnsben skippar allt socker, glutenbaserade produkter och processad mat så kan man leva gott på att äta många kolhydrater ... men i praktiken hur många har ätit så ?

 

 

Det är helt klart så att det enklaste sättet för många är att dra ner på KH. Och det finns inga bevis för att det skulle vara skadligt på något sätt. 

Men man kan ha mycket att vinna på att även dra ner fettintag, och samtidigt öka protein. Man kan också byta kolhydratkällor till bättre KH. Man kan också minska sitt kaloriintag. Det finns många sätt som har fungerat både anekdotiskt och i studier, det är bara det jag menar. Det finns inga klara bevis för att det ena skulle vara överlägset det andra.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, RobertAnd sade:

Så med andra ord så är de som är av en annan åsikt idioter, vi är för outbildade eller har för små hjärnor för att uppnå din höga förståelse för kroppens metabolism. Kroppens system är för oss allt för komplexa, vi kan helt enkelt inte ta in och förstå allt det. Det är därför vi kommer med så korkade uttalanden som går emot kroppens metabolism?

Vi är dessutom så dumma att vi går rakt i fällan och köper rakt av vad alla köpta vetenskapsmän säger, våra små hjärnor kan inte se sambanden och genomskåda denna jättelika konspiration. 

Problemet för mig är att inte ens när jag är i ketos uppnår jag detta höga intellektuella plan. Därmed är det väl hopplöst för mig? Jag kommer dö ung i min dumhet. Nåväl, jag ska se till att njuta så länge det varar i alla fall.

Jaha, och var tog den sakliga argumentationen vägen? Vad är fel i den kunskapen vi har idag gällande hur vi processar glukos i förhållande till animaliskt fett och protein?

Rolle på Österlen

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 minuter sedan, RolleE sade:

Jaha, och var tog den sakliga argumentationen vägen? Vad är fel i den kunskapen vi har idag gällande hur vi processar glukos i förhållande till animaliskt fett och protein?

Ursäkta, det var i affekt, tillspetsat. Inget illa ment.

Det som är fel är att dessa gurus snöar in på vissa detaljer men inte ser helheten, eller medvetet utelämnar det för att driva sin hypotes. Jag vet inte riktigt vad som menas med att det skulle vara bättre rent metabolt med att processa fett vs kolhydrater. Mindre insulin? Mindre fria radikaler? Finns det några bevis för att detta de facto är en fördel, eller är det rena spekulationer? 

Det som är intressantast är s.k. end points. Vad händer egentligen i slutändan med människor som gör det ena eller det andra. T.ex. kan vi konstatera att äta mer fett och mindre fibrer är "dåligt" för mikrobiomet. Men vad betyder det egentligen? Finns det några bevis för att öka fettintag och äta mindre fibrer i en lågkolhydratskontext på något sätt skulle skada någons hälsa? Nej, det gör det inte, det är bara spekulationer. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-24 at 10:50, RobertAnd sade:

Det är ju så klart så att ketoner har positiv effekt på epilepsi och Alzheimer. Men det är inget argument för att friska människor ska följa samma kost. Det finns dessutom en mängd andra sjukdomar som människor kan drabbas av. 

Ketonerna i sig innebär visserligen att kroppen kan förbränna fett men den positiva effekten ligger enbart i själva fettförbränningen, som sker avsevärt snabbare än när kroppen drivs med glukos och med högre verkningsgrad (mindre syreförbrukning för samma energimängd). För hjärnan innebär den högre verkningsgraden inte bara förbättrat närminne och kognitiv förmåga för friska människor utan också klara förbättringar för Alzheimerpatienter som befinner sig i en inledande fas av sjukdomen. 

Mer och mer kan jag förstå ditt sätt att resonera men ändå förstår jag dig inte riktigt. Vad gäller kunskapen om epilepsi har man inte kommit långt under senaste seklet. Konstaterandet att övergången till fettförbränning stoppar anfallen visar ju en av nackdelarna med glukos som energimedium med vilket de epileptiska anfallen omedelbart återkommer om man återgår till kolhydratkost. I det fallet man är epileptiker är valet av fett i kosten självklar.  Det bejakar du ju också och ser i detta fall skäl till att se förbränningen av fett vara överlägsen glukosen - en logisk slutledning. Ditt resonemang som ung att inte välja fettet för egen del, eftersom du själv inte är epileptiker,  kan jag dock lättare köpa än det som härefter följer.

Vad gäller din positiva inställning till fördelarna för den som lider av Alzheimers sjukdom att tillämpa ketogen kost och att du, som icke-Alzheimerpatient  av samma skäl som för epilepsin, väljer bort denna kost, visar att du ser det enda viktiga vara att i ditt kostval utgå från vilka sjukdomar du för tillfället inte lider av relaterade till den kost du föredrar. Du förstärker ditt sätt att reonera med:

- Det finns dessutom en mängd andra sjukdomar som människor kan drabbas av

Ja, en lång rad kultursjukdomar, som är direkt relaterade till kraftigt  sockerbildande kolhydrater. Hur många kultursjukdomar kan du ange som kan anses relaterade till högt fettintag?  

Tänk  istället så här:

 • om en sjukdom (även om det gäller ovanliga sådana) bevisats bli förbättrad, bromsad eller botad genom växling av kosten, bör slutsatsen för var och en av oss bli att det finns något i kosten, som orsakat den positiva förändringen och att det därför kan finnas anledning att testa den
 • i fallet Alzheimer finns i allra högsta grad även för dig anledning att ta fasta på att välja bort sockerbildande föda. Alzheimers sjukdom är en långsamt utvecklande sjukdom som krupit allt längre ner i åldrarna. Med vet att Alzheimerepidemin har ett direkt samband med den ökade adelen kolhydrater i kosten.
 • Hos alla Alzeimerpatienter (gäller även Parkinsonsjuka) ser man vid alla analyser  sockret vara den gemensamma nämnaren.  Andelen plack som successivt reducerat hjärnans kapacitet har tveklöst med sockret att göra.
 • Även om kommande Alzheimersjukdom på grund av din låga ålder ännu inte brutit ut på dig (under förutsättningt att du någon gång uppnår tillräckligt hög ålder),  finns all anledning att fundera över valet av kost så att du kan hålla dig fri från sjukdomar, t.ex. Alzheimer, upp i åldrarna.

Vad gäller fria radikaler, uppkommer dessa bl.a. som en sidoeffekt vid muskelträning och i det avseendet är själva träningen viktig och ger fysiologiska fördelar. Metaboliskt är vår kropp mycket komplex och den utnyttjar utvecklade fria radikaler för vissa ändamål men det råder ingen tvekan om det nödvändiga i att fria radikaler i blodet måste hållas i schack. En rad oxidativa effekter är klart skadliga. Inte minst för hjärnan betraktas förbränningen av glukos som oren jämfört med fettförbränningen. Den senare medför att de fria radikalerna i hjärnan neutraliseras genom att antioxidanter bildas. Oxidationen av hjärnans neuroner hindras därigenom. Den sämre verkningsgraden vid förbränningen av glukos kräver mer syre och medför större andel fria radikaler som  successivt ger störst andel oxidativa skador på hjärnan.  

                                                        __________________

Vad gäller Ancel Keys livslängd, är den att anse som ett enstaka ad hocexempel, jämfört med den stora homogena gruppen forskare på lågkolhydratkosten. Ancel Keys matvanor har f.ö. från initierade källor beskrivits innefatta animalisk föda som helt avvikit från den kost hans kostråd innefattade och han har dessutom sent erkänt grundläggande fel i sin forskning.  

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-23 at 17:38, kickilotta sade:

Dålig kombo - man äter sina vanlig kolhydrater men ökar  intag av socker och vitt mjöl mycket samt äter dåliga vegetabiliska oljor - härdade o dyl. Detta ökar  fetman, diabetes och metabolt syndrom i Kina, Indien, Thailand m flera länder.

En studie som sträckte sig från 1991 till 2009 där kolhydratintaget minskade hos kinesiska barn och ungdomar. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22244308 

Om matvanor, övervikt, fetma och diabetes i Kina. 

https://twitter.com/kevinnbass/status/942082468743729152

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

7 timmar sedan, HelgeK sade:

de mer fundamentalistiska skribenterna

Frågan är vilken definition på fundamentalism som är tillämplig på ett LCHF-forum? LCHF ses gärna som ett skällsord från t.ex. personligheter som Maj-Lis Hellenius / Stephan Rössner eller landets dietister/kostrådgivare, som närmast anser LCHF-tillskyndarna tillhöra en sekt? Veganer, som ursprungligen utgått från ett religiöst tänkande, ser all animalisk föda som etiskt tveksam (att föda upp djur till att döda och ätas) och bedömer LCHF efter det och menar naturen sakna möjligheter att tillfredsställa ett sådant kosthåll. 

Även innan jag övergick till LCHF-kost, uppfattade jag flertalet debattörer positivt och hade god hjälp av många, inte minst på Kostdoktorns forum. Mig föreföll de grundläggande kunskaperna hos forummedlemmarna i hög grad vara grundade på djuplodande studier av det metabola syndromet och varför lågkolhydratkosten och fet mat löste många problem för människor med diabetes 2.  

Med det kunskapsfundament som många på forumet besitter, blir egentligen begreppet fundamentalism något positivt, som utanförstående (utan tillräcklig kunskap) på liknande sätt som veganernas synsätt, kan uppfattas som religiöst inriktat.  LCHF uppfattas då av många som en av många dieter bl.a. att tillfälligt ta till för att kunna banta. De inser inte att lättheten att gå ner i vikt främst har att göra med den återuppväckta  mättnadskänslan som gör att man inte äter mer än man behöver - en fin bieffekt. Kolhydratkosten fungerar ju på motsatt sätt via insulinet, vilket ligger bakom fetmaepidemin.

Så fundamentalister i form av entusiaster som bara hört rykten om att LCHF skulle vara en bra diet att hoppa på, utan att noga studera förutsättningarna, tror jag faktiskt är mycket sällsynta i varje fall på detta forum.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-24 at 21:02, Nils Engström sade:

Vad gäller din positiva inställning till fördelarna för den som lider av Alzheimers sjukdom att tillämpa ketogen kost och att du, som icke-Alzheimerpatient  av samma skäl som för epilepsin, väljer bort denna kost, visar att du ser det enda viktiga vara att i ditt kostval utgå från vilka sjukdomar du för tillfället inte lider av relaterade till den kost du föredrar.

Jag har ibland lekt med tanken att öka fettintaget på ålderns höst. Men det är komplicerat. Alzheimers finns inte i min släkt, så det är inget som jag har tänkt så mycket på. Däremot har det funnits ett fall av hudcancer i släkten, och där finns det en studie som visar att ketoner accelererar tillväxt av malignt melanom. Så jag kanske skulle bli skyddad mot Alzheimers, men öka risken för att dö i hudcancer? Å andra sidan har det också funnits ett fall av hjärntumör, och där har fettrik kost åtminstone rent anekdotiskt visats sig hjälpa. Det är en mängd olika faktorer som spelar in, och det blir komplicerat.

Sen intresserar jag mig mycket för forskning på mikrobiomet, jag läser böcker och många studier. Mikrobiomet är kopplat till en mängd olika kroniska sjukdomar. Alltså är jag intresserad av att bygga upp och underhålla en bra tarmflora. Och då är det tyvärr ingen som rekommenderar en fettbaserad kost. Så för mycket fett skulle alltså kunna försämra tarmfloran, och potentiellt leda till kronisk sjukdom. Det finns sätt som skulle kunna minska skadan, t.ex. att ta tillskott av prebiotika, satsa på olivolja, nötter och avokado i stället för animaliska fetter, etc. Men det skulle likväl inte vara den ideala kosten för tarmfloran.

Vad det gäller kolhydraters koppling till kronisk sjukdom så existerar den inte. Det är dock sannolikt att större mängder raffinerade kolhydrater har en koppling till västerländska välfärdssjukdomar, men det konsumerar jag mycket litet av, så det är inget som oroar mig. Även socker och vitt mjöl ska ju bort om man vill ha en bra tarmflora.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2018-08-25 at 12:53, qwy sade:

En studie som sträckte sig från 1991 till 2009 där kolhydratintaget minskade hos kinesiska barn och ungdomar. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22244308 

Om matvanor, övervikt, fetma och diabetes i Kina. 

https://twitter.com/kevinnbass/status/942082468743729152

Det där är intressant statistik. Man kan se att kineser minskar på kolhydrater, ökar sitt fettintag, men att deras hälsa blir sämre. Mer T2D, mer övervikt. Kineser konsumerar dessutom väldigt lite socker. 

Obekväma fakta för de som lider av bias. Intressant för oss andra.

Link to comment
Share on other sites

Kineser konsumerar lite socker...? Nej, enligt en kinesisk vän så är det ett stort problem i Kina med ökande övervikt. Numera så äter en kines mer Västerländskt, dvs snabbmat och socker. Och jag har ingen studie att referera till, bara vad jag fått berättat.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Oavsett om socker ökar eller inte, så är det intressant utveckling i flera asiatiska länder. Mindre KH från framförallt ris, mer fett, och mer övervikt och diabetes. Bekräftas dessutom i RCT studier att byta ut en del kolhydrater mot fett (mättat) kan ge ökad insulinresistens och sämre hälsovärden. 

Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, RobertAnd sade:

Vad det gäller kolhydraters koppling till kronisk sjukdom så existerar den inte

Innan jag går in på just det referererade citatet, bör påpekas att vår kropp inrymmer en oerhört stor mängd celler - man räknar med i storleksordningen 10^14 celler. Antalet celltyper ligger på ca 200. Det innebär att olikheterna, i de fel som kan uppstå i en cell för att kunna utvecklas i onormal riktning och t.ex. bli till en cancercell, är lika många.  Komplexiteten i vår kropps metabolism är alltså oerhörd.

Möjligheterna till att genom enskilda studier säkra enstaka samband är av naturliga skäl mycket begränsade - konglomeratet interaktioner är alltför stort t.ex. mellan skador och uppkomna sjukdomar som har med yttre eller genetisk påverkan att göra som:

 • luftmiljö
 • kemikalier i vår föda
 • djuruppfödning
 • typ av jordbruk
 • jordarnas utarmning
 • livsstil
 • genetisk och kulturell variation etc

De studier som ligger till grund för ställningstaganden i kostfrågan blir därför, såväl ekonomiskt som praktiskt, svåra att lägga upp och genomföra. Tyvärr blir det ofta fråga om epidemiologiska studier, som endera går ut på att presentera en serie frågor i en studiegrupp om vad deltagarna äter och hur livsföringen i övrigt är och jämföra medicinska mätresultat med frekvensen förekommande sjukdomar i studiegruppen. I vissa mätningar kan frekvensanalyser jämföras med utfallet i olika befolkningsgrupper eller med referensgrupper om vilka man anser sig ha god kunskap.  

När du påstår att säkra belägg för:

kolhydraters koppling till kronisk sjukdom inte existerar

så måste dock påstås att, i den stora mängden förekommande delstudier, metastudier dock kunnat visa en klar bild växa fram, som i varje fall i USA belägger en klart negativ påverkan genom ökningen kolhydrater i kosten. Den som uppkom efter  att Ancel Keys etablerat fettskräck i amerikanerna. Nuvarande katastrofala läge tog ca. 40 år att utveckla.

Vad man har kunnat se är resulterande epidemier av diabetes 2 (en av de viktigare, som kronisk betraktad sjukdom) med alla följdsjukdomar (också de kroniska) som ingår i därpå följande metabola syndrom som:

 • fetma
 • högt blodtryck
 • hjärt- och kärlsjukdomar
 • cancersjukdomar
 • psykiska sjukdomar som Alzheimers sjukdom etc.

 

Till dessa följer sjukdomar som:

 • lungsjukdomar
 • astma
 • allergier
 • neurologiska sjukdomar i övrigt
 • muskel- och ledsjukdomar
 • långvariga smärttillstånd.

Att frekvensen av många av nämnda sjukdomer skjutit i höjden, efter en från evolutionsperspektivet extremt kort tidsperiod, med ökat intag av kolhydrater i kosten, råder knappast någon tvekan om. Att hänföra alla dessa problem till  livsmedelsindustrins sätt att tillsätta tveksamma kemikalier till våra födoämnen är att ta i, utom i ett speciellt fall - tillsatsen av socker som smakförbättrande ämne. Socker i sin renaste form av kolhydrater (glykos/fruktos) i mat och dryck.

En större mängd sockerbildande kolhydrater som bl.a. ligger i potatis, ris, pasta, bröd och läskedrycker avlägsnas ju från kosten genom LCHF.  Som en följd av detta kan direkt konstateras att den främsta sjukdomsframkallande grunden till våra kultursjukdomar, diabetes  2, upphör eller att sjukdomen tydligt förbättras och därmed den rad kroniska sjukdomar (som också minskar i frekvens), när energimediet växlas till fett. 

Att mot denna bakgrund hävda att:

kolhydraters koppling till kronisk sjukdom inte existerar

är inte rimligt.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

58 minuter sedan, Nils Engström sade:

Att mot denna bakgrund hävda att:

kolhydraters koppling till kronisk sjukdom inte existerar

är inte rimligt.

Vilken typ av kolhydrater har amerikanerna ökat sitt intag av? Du kan inte slå ihop vitt socker och mjöl, utblandat med raffinerade fetter och diverse kemikalier, med kolhydrater i form av baljväxter, rotfrukter och fullkorn. Det är helt skilda saker. 

Om nu kolhydrater i sig orsakar kroniska sjukdomar, hur förklarar du då alla folkslag som ätit mycket mer kolhydrater än både amerikaner och svenskar utan att utveckla dessa sjukdomar? Hur förklarar du att Kitava folket med sin högkolhydratskost hade överlägsen metabol hälsa i jämförelse med svenskar som åt mer fett? Det finns massa sådana exempel.

Link to comment
Share on other sites

56 minuter sedan, RobertAnd sade:

Vilken typ av kolhydrater har amerikanerna ökat sitt intag av? Du kan inte slå ihop vitt socker och mjöl, utblandat med raffinerade fetter och diverse kemikalier, med kolhydrater i form av baljväxter, rotfrukter och fullkorn. Det är helt skilda saker. 

Med kolhydrater avses alla produkter ur växtvärlden som när de hamnar i din mage bildar glukos och fruktos. Det är alltså den totala mängden socker som det är fråga om bakom uppräknade sjukdomsepidemier - hur du tänkt dig att kunna utesluta vissa kolhydrater i ekvationen kanske du borde beskriva lite närmare.

1 timme sedan, RobertAnd sade:

Om nu kolhydrater i sig orsakar kroniska sjukdomar, hur förklarar du då alla folkslag som ätit mycket mer kolhydrater än både amerikaner och svenskar utan att utveckla dessa sjukdomar? Hur förklarar du att Kitava folket med sin högkolhydratskost hade överlägsen metabol hälsa i jämförelse med svenskar som åt mer fett? Det finns massa sådana exempel.

Som jag tidigare tagit upp är mängden interaktioner mellan olika faktorer oerhörd. Under evolutionen har olika miljöförutsättningar och kulturer utvecklat genetiska och andra olikheter som ger olika utfall på olika delar av jordklotet. Såväl Ancel Keys, som andra har insett att alla folkslag inte är identiska. Keys agerade vetenskapligt ohederligt genom att för sin sjuländersstudie metvetet välja de länder  som närmast låg i linje med den egna  hypotesen. Det har alltför många fått lida för genom att utgå från de kostråd som kommit från USA med utgångspunkt från de felaktiga resultaten i Keys studier.

Vad gäller t.ex. oss norbor bör utgångspunkten för vårt kostval ligga i att utgå från förhållanden som ligger vår kultur nära - inte nödvändigtvis i överensstämmelse med vad som gäller på andra delar av jordklotet.

Link to comment
Share on other sites

6 minuter sedan, Nils Engström sade:

Med kolhydrater avses alla produkter ur växtvärlden som när de hamnar i din mage bildar glukos och fruktos. Det är alltså den totala mängden socker som det är fråga om bakom uppräknade sjukdomsepidemier - hur du tänkt dig att kunna utesluta vissa kolhydrater i ekvationen kanske du borde beskriva lite närmare

Enligt din logik så orsakar fett hjärtsjukdom. Det är allmänt erkänt, t.o.m. av förespråkare av lågkolhydratskost, att transfetter orsakar hjärtsjukdom. Fett orsakar hjärtsjukdom, för fett är fett. Håller du med om det? Eller vill du utesluta vissa fetter ur gruppen fett?

Andra menar att växtoljor höjer inflammation. Fett orsakar alltså inflammation. Eller vill du utesluta vissa fetter ur ekvationen?

Alltså, är alla fetter likadana och har exakt samma påverkan på kroppen? Nej. Är alla kolhydrater likadana och har exakt samma påverkan på kroppen? Nej.

Rent genetiskt kommer jag från en lång linje av lantbrukare, som konsumerat stora mängder potatis, spannmål, mejerier och kött. Och det har de gjort utan några metabola syndrom. 

Link to comment
Share on other sites

51 minuter sedan, HelgeK sade:

RobertAnd får jag fråga varifrån du fått idee'n  att "kolhydraters koppling till kronisk sjukdom inte existerar"?

Skälet till att jag frågar är att en mycket vanlig uppfattning är att Typ 2 diabetes har att göra med kolhydrat konsumtion, och det är inte bara "LCHFare", som anser så.

Det faktum att många folkslag konsumerat stora mängder kolhydrater utan att utveckla T2D. Alltså bör orsaken sökas någon annanstans. 

Dessutom finns det exempel där diabetes reverseras med högkolhydratskost. Hur är det möjligt, om kolhydrater orsakar diabetes?

Men däremot har vi tydligare kopplingar till raffinerade kolhydrater och metabola syndromet. Vilket också återspeglas i kostråden.

Link to comment
Share on other sites

10 minuter sedan, RobertAnd sade:

Det är allmänt erkänt, t.o.m. av förespråkare av lågkolhydratskost, att transfetter orsakar hjärtsjukdom.

Absolut med vad har detta med t.ex. mättat fett att göra som inte kan knytas till hjärt/kärlsjukdom?

12 minuter sedan, RobertAnd sade:

vill du utesluta vissa fetter ur gruppen fett?

Naturligtvis! De som inte medför problem!

 

13 minuter sedan, RobertAnd sade:

Är alla kolhydrater likadana och har exakt samma påverkan på kroppen?

Av de två som är aktuella (glukos och fruktos) är fruktos den farligaste eftersom den helt saknar nyttig funktion för människokroppen - i mer än ca. 25 g/dag att enbart betrakta som ett rent gift (ger tillsammans med eller utan alkohol - samma sorts fettleversjukdom som alkohol ensam kan ge). Fruktos utgör dessutom ett bra energimedium för cancerceller.

Den för kroppen användbara kolhydraten är annars glukos som, jämfört med t.ex. mättat fett, betraktas ge mindre ren energiförbränning.

25 minuter sedan, RobertAnd sade:

Rent genetiskt kommer jag från en lång linje av lantbrukare, som konsumerat stora mängder potatis, spannmål, mejerier och kött. Och det har de gjort utan några metabola syndrom. 

Ja, inte var de rädda för fet mat, kött, fläsk, ägg, grädde, fet ost! Det var när konsumtionen av mat i USA, i fettskräckens namn, försköts till mer vegetarisk kost som epidemierna för diabetes 2, fetma, högt blodtryck, kolesterol, Alzheimers sjukdom etc. steg skyhögt. Något som vi Europeer fått del av, eftersom amerikanernas kostråd kom att avspeglas i våra. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...