jodan

För lite kolhydrater förkortar livet

Recommended Posts

I diskussioner mellan förespråkare för kolhydrater resp. högfettkost, typ LCHF, finns  i varje fall tre olika utgångspunkter:

 1. Ingen av parterna har tidigare drabbats av det metabola syndromet
 2. En av parterna är eller har varit drabbad
 3. Båda parter är eller har varit drabbade

I fall 1 blir diskussionen vanligen en fråga om att entusiastiskt väga mot varandra de positiva egenskaper som de olika kosttyperna visat upp enligt befintliga studier.

I fall 2 tillkommer den viktiga parametern som ad hoc-upplevelsen inneburit, för den som sett positiv fysiologisk verkan genom förbättringen av det metabola syndromet

I fall 3 blir det oftast fråga om att såväl dela positiva detaljerfarenheter som att ge varandra tips utifrån egna ad hoc-upplevelser före och efter växlingen till LCHF-kosten .

För min del var det huvudsakliga incitamentet bakom mina studier av LCHF, att övergång till fettförbränning för min hustru kunde verka positivt för hennes synförmåga (minska risken för de negativa förändringar i ögonbotten, som har med socker att göra).

För egen del kunde jag också snabbt se de stora fördelarna med LCHF - främst till att bli av med min diabetes 2, som när den åtgärdats i verkligheten, även visade sig normalisera blodtryck och lipidprofil som tillsammans medgav att all medicinering kunde sättas ut.

Vid ett sådant utfall efter växling av kosten, blir naturligtvis svårt för t.ex. en vegan att få mig på andra tankar i riktning råd att återta vanorna att äta potatis, ris och pasta. Vad gäller hjärnans funktion och fördelarna med förbränning av fett i den, gör det ytterligare intressant att ta del av forskningen runt epilepsi, som redan i början av 1900-talet kunde botas genom att man tog bort sockret ur kosten. En intressant effekt som alltså visar att fettet har vissa egenskaper vid förbränningen, genom positiva effekter som sockret saknar.

Eftersom mina ad hoc-erfarenheter till fullo överensstämt bl.a. med det trettiotal forskare som Kostdoktorn refererat till och de knivkarpa medicinska journalister som visat framfötterna, blir ytterligare svårt för mig att lämna LCHF.

Rent pragmatiskt föreställer jag mig att socker egentligen inte kan vara det ideala bränslet för kroppens celler och att alla föreställningar, som finns om vikten att äta sockerrik kost för att muskler och hjärna skall fungera, stupar på alla skador som sockret medför och de klara fördelar som kan räknas upp med fett som bränsle.

Vad man kan se om orskerna bakom flertalet kultursjukdomar, representerar just det metabola syndromet ett centralt förklaringsområde som intresset kretsar kring. Ingenstans hör man talas om att valet av kost, som bygger på förbränning av fett, skulle kunna knytas till det metabola syndromet. Detta kan istället direkt kopplas till högt blodsocker och diabetes 2 (insulinresistens) för vilket högkolhydratkost inte kan rekommenderas. Ytterligare kan högkolhydratkosten, via det metabola syndromet och diabetes 2 knytas till effekter som:

 • högt blodtryck
 • skev lipidprofil
 • fetma
 • Alzheimers- och Parkinsons sjukdom
 • epilepsi
 • och olika former av cancersjukdom

Dessa omständigheter tillsammans utgör för mig tunga skäl för växlingen av kost, vid vilken fett övertagit sockrets roll som energimedium.

Har vi sett någon information i massmedias presentation av de aktuella studierna, som Lancetredaktionen refererade till, som i något avseende tagit upp sockerdietens skadliga effekter? Plötsligt har fetmaepidemin i USA, den ökade andelen diabetes 2-fall, högt blodtryck och ökningen av antalet Alzheimerfall etc. (som relaterats till kolhydratfödan), försvunnit i debatten.

                                     _____________________________

Som du RobertAnd resonerar, ger du intryck av att inte ha haft medicinska problem genom ditt sätt att äta. Därför har jag full förståelse för ditt sätt att resonera. Den som  själv ännu inte drabbats av medicinska problem, ser ingen större  skillnad mellan sätten som tillskyndarna av vegetabilier resp. fett som energimedium presenterar sina preferenser på. Åter vill jag upprepa Ron Rosedales sätt att klargöra vikten av att använda fettet som energimedium:

"Your health and likely your lifespan will be determined by the proportion of fat versus sugar you burn over a lifetime...and that will be determined by the communication of nutrient sensors. The Answer  First......you should eat today to control the sensors that will tell your cells what they will need to eat tomorrow!

Dvs. om du är ung nog, kan du dra större fördel än vi äldre av möjligheten att hålla dig frisk och leva längre, om du nu växlar över till ketogen kost.

Gå ut på nätet och sök upp alla videor med Ron Rosedale - börja gärna med:

 

Du kommer inte att bli besviken på hans utläggningar om fettets roll under evolutionen! Denna i kombination med Stephen Phinneys intressanta video, som jag tidigare refererade till:

https://www.dietdoctor.com/se/medlem/intervjuer/phinney?autoplay=501007

täcker egentligen det du behöver veta för att få ambition att gå vidare i riktning ketos. Phinneys egen definition av ketos (nivån han tillämpar), ligger på 25-50 gram kolhydrater per dag - en nivå han hållit under de senaste 25 åren.

 

 • Tack! 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Problemet är att även veganerna har oändligt många anekdoter om folk som botat alla möjliga åkommor med hjälp av vegansk kost. Det är helt otroligt hur bra de känner sig, och vilka sjukdomar som botats. Och det är väl bra det, men det gör mig inte säker på att deras kost är unikt överlägsen, lika litet som LCHF-anekdoter gör mig övertygad om att den kosten är den bästa.

 

12 timmar sedan, Nils Engström sade:

Ytterligare kan högkolhydratkosten, via det metabola syndromet och diabetes 2 knytas till effekter som:

 • högt blodtryck
 • skev lipidprofil
 • fetma
 • Alzheimers- och Parkinsons sjukdom
 • epilepsi
 • och olika former av cancersjukdom

Ingen av detta kan knytas till högkolhydratskost, du blandar ihop högkolhydratskost med västerländsk skräpmat rik på både raffinerat fett och kolhydrater. Det finns gott om folkslag som ätit en extrem högkolhydratskost utan att drabbas metabolt syndrom. Kolla upp Lindebergs studier av Kitavafolket. 69 % kolhydrater, 21 % fett, men ändå överlägsen insulinkänslighet och hjärt- kärlhälsa i jämförelse med de mer fettätande svenskarna.

Jag är bekant med Rosedale, i mina ögon ett av de värsta exemplen av ett ultra-reduktionistiskt synsätt. Han tror att han kan reducera allt till en enda faktor; fett/kolhydrater. Det han gör är exakt vad Ancel Keys gjorde, fokuserar på en enda sak och skapar en hypotes utifrån det. Trots att det varken stämmer med sunt förnuft eller verkligheten. Om nu det skulle vara som Rosedale säger, så skulle eskimåerna vara det mest långlivade folkslag som någonsin funnits. Det är de inte. De mest långlivade och friskaste folken har alla ätit rejält med kolhydrater.

T.o.m. Stefansson erkänner att eskimåerna levde kortare och åldrades snabbare än västerlänningar:

From: “Adventures in Diet,” Part III, By Vilhjalmur Stefansson,Harper’s Monthly , January 1936

While meat eaters seem to average well in heath, we must in our conclusion draw a caution from the most complete modern example of them the Eskimos of Coronation Gulf, when he was anthropologist on my third expedition, that the two chief causes of death were accidents and old age. This puts in a different form my saying that these survivors of the stone age were the healthiest people I have ever lived among. I would say the community, from infancy to old age, may have had on the average the health of an equal number of men about twenty, say college students.

The danger is that you may reason from this good health to a great longevity. But meat eaters do not appear to live long. So far as we can tell, the Eskimos, before the white men upset their physiological as well as their economic balance, lived on the average at least ten years less than we. Now their lives average still shorter; but that is partly from communicated diseases.

It has been said in a previous article that I found the exclusive meat diet in New York to be stimulating – I felt energetic and optimistic both winter and summer. Perhaps it may be considered that meat is, overall, a stimulating diet, in the sense that metabolic processes are speeded up. You are then living at a faster rate, which means you would grow up rapidly and get old soon. This is perhaps confirmed by that early maturing of Eskimo women which I have heretofore supposed to be mainly due to their almost complete protection from chill – they live in warm dwellings and dress warmly so that the body is seldom under stress to maintain by physiological processes a temperature balance. It may be that meat as a speeder-up of metabolism explains in part both that Eskimo women are sometimes grandmothers before the age of twenty-three, and that they usually seem as old at sixty as our women do at eighty.

Stefansson even wrote an article in JAMA hypothesizing on why they age rapidly.

Vad säger Rosedale om mikrobiomet? Om vikten av antioxidanter, polyfenoler? Stress, dygnsrytm, fysisk aktivitet, socialt skyddsnät?

När det gäller fettets roll under evolutionen så är det rena spekulationer, som dessutom inte delas av riktiga vetenskapsmän på området. Spekulationer är visserligen intressanta, men ska inte blandas ihop med verkligheten. Vem som helst kan spekulera om vad som eventuellt hände för hundratusentals år sedan. Det är omöjligt att kontrollera. 

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, RobertAnd sade:

Ingen av detta kan knytas till högkolhydratskost, du blandar ihop högkolhydratskost med västerländsk skräpmat rik på både raffinerat fett och kolhydrater.

Du hänvisar till vad som av ett stort antal forskare anses leda till: högt blodtryck, skev lipidprofil, fetma , Alzheimers- och Parkinsons sjukdom, epilepsi och olika former av cancersjukdom. För en stor del av forskarvärlden (utom för vissa ur den äldre genarationen som pensionerats eller borde pensionera sig) råder i stort sett konsensus om att den renaste formen av förbränning i människokroppen sker via fettet som medium. En hög andel fett i kosten, som sänker blodsockret, kan därför knappast knytas till diabetes 2.

 1. Eftersom vi bara har att för energiförsörjningen välja mellan fett och kolhydrater återstår bara att förklara den ökande andelen kolhydrater i kosten ligga bakom ökningen av diabetes 2, efter att Ancel Keys inducerade fettskräck i amerikanerna och att därigenom kostråden tilläts påverkas i fel riktning. 
 2. Eftersom diabetes 2 utgör basen för det metabola syndromet följer därmed logiskt att ovan upptagna sjukdomar som ingår, också drivits fram genom den ökande mängden kolhydrater i vår kost och därmed den fetmaepidemi och övriga följder av det bakomliggande metabola syndromet som drabbat jordklotet.
 3. Fenomenet skräpmat är just följden av den ökade mängden produkter som fettskräcken avspeglar och matvaruhandeln tillåts manipulera. Med tanke på ökningen av det metabola syndromet, styrt av diabetesutvecklingen, ligger t.ex. ett stort problem i alla sockertillsatser som används i smakförbättrande syfte, som folk har svårt att värja sig mot inte minst i olika drycker.
 4. Sedan kommer all bluffpropaganda runt den "välgörande" effekten av att i matlagningen använda oljor från växtvärlden med det infammatoriskt verkande innehållet av omega 6.
 5. Användningen av mättat fett är naturligtvis att föredra framför allsköns oljor som, om de används för upphettning i stekpanna, bildar mängder cancerogena restprodukter.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
30 minuter sedan, Nils Engström sade:

För en stor del av forskarvärlden (utom för en del som pensionerats eller borde pensionera sig) råder i stort sett konsensus om att den renaste formen av förbränning i människokroppen sker via fettet som medium. En hög andel fett i kosten, som sänker blodsockret, kan därför knappast knytas till diabetes 2.

Om du tror att det råder en sådan konsensus bland ledande och kvalificerade forskare så tar du fel. Kanske konsumerar du bara vetenskapsnyheter från källor som förespråkar lågkolhydratkost? 

Fett i sig är liksom kolhydrater neutralt i samband med T2D. Men en ökad fettkonsumtion kan leda till ett högre kaloriintag, som ger T2D. Det syns tydligt i statistiken från flera Asiatiska länder som traditionellt haft ett väldigt högt kolhydratsintag och låga diabetesnivåer. När de nu börjar äta mer västerländskt, mer fett och protein, så ökar diabetes lavinartat. Men denna statistik kommer du inte att se på kostdoktorn. Därav faran med att bara ta in information från källor med kraftig bias. 

Så det är sant att i USA ökade andelen kolhydrater i kosten, samtidigt som diabetes ökade. Men i andra länder är det precis tvärtom. Lågkolhydratsförespråkare gör precis som Ancel Keys, väljer ut de länder som stämmer med ens egna teorier, avfärdar dem som motsäger ens egna teorier.

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Dålig kombo - man äter sina vanlig kolhydrater men ökar  intag av socker och vitt mjöl mycket samt äter dåliga vegetabiliska oljor - härdade o dyl. Detta ökar  fetman, diabetes och metabolt syndrom i Kina, Indien, Thailand m flera länder.

 • Gilla 4

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
5 timmar sedan, RobertAnd sade:

Fett i sig är liksom kolhydrater neutralt i samband med T2D. Men en ökad fettkonsumtion kan leda till ett högre kaloriintag, som ger T2D.

Med den logiken skulle:

 • min diabetes 2, knappast ha försvunnit praktiskt taget direkt efter att att jag övergick till LCHF-kost
 • mitt blodtryck inte blivit normalt
 • min lipidprofil inte normaliserats
 • förhållandet djupsöm/remsömn inte ökat
 • mina blodvärden i övrigt inte blivit perfekta etc.

Alla förbättringar har skett direkt efter att den normala kosten växlades över till LCHF. Obs ingen förändring skedde annat än att de kraftigt sockerbildande komponenterna i kosten avlägsnades. Några dagar därefter, i varje fall efter högst en vecka, befann jag mig i kraftig ketos, som uppmättes via utandningsluften.

Ditt påpekande om att den ökade fettkonsumtionen (med högre kaloriintag) i sig kunde leda till diabetes 2, är som jag ser det i praktiken omöjligt, eftersom den genom LCHF-kosten återuppväckta mättnadskänslan, omöjliggör högre kaloriintag med diabetes 2 som resultat. Majoriteten LCHF-tillskyndare  har f.ö. tydligt omvittnat detta.

Dessa fakta är bara att konstatera, oavsett hårklyverier om förhållandena i andra världsdelar (se f.ö. kickilottas blänkare). Hälsoeffekter, som för mig uppkom samtidigt med att all medicinering kunde sättas ut kan ses som en direkt bekräftelse på Hippokates sentens: 

"Låt maten vara din medicin och din medicin vara maten!"

Enligt ditt synsätt skulle förändringarna för min del uppenbarligen ha kunnat ske även med kost som varit förskjuten i riktning mot mer kolhydrater, eftersom de skulle vara "neutrala" beträffande diabetes 2.

Vad gäller konsensustänkandet, kan finnas anledning att nämna de studier som LCHF baseras på, vara moderna och väl utförda. De visar bl.a. att den renare förbränningen av fett medför stora fördelar, inte minst för hjärnan. Du hävdar det vara riktigt, att likna forskarnas konsensus för senare fakta runt LCHF med den som rör den orena förbränningen av glukos med de skadliga oxidativa processer som följer på den. Om du ytterligare jämställer de missgrepp som medförde "konsensus" för kretsarna runt Ancel Keys med koncensus runt LCHF-kostens fördelar  är du verkligen ute på djupt vatten.

Vad gäller källorna bakom min konsumtion av vetenskaplig information, kan jag försäkra dig att jag, som flertalet på detta forum som valt att tillämpa LCHF-kosten, i hög grad skaffat sig en bred kunskap som gått ut på att väga info runt kombinationen kolhydrater och fett resp proteiner. På annat sätt kan man inte komma fram till ett meningsfullt val.

När du säger:

" Lågkolhydratsförespråkare gör precis som Ancel Keys, väljer ut de länder som stämmer med ens egna teorier, avfärdar dem som motsäger ens egna teorier".

Dock är skillnaden stor vid jämförelsen med LCHF-kosten. Medan Ancel Keys var ensam om sin felaktiga hypotes i USA och raderade studiedata för att få hypotesen att se ut att stämma, finns en stor samstämmighet hos de forskare vilkas studieresultat omfattar stor funktionsbredd som leder till konsensus av helt annat slag än det Keys manade omgivningen till.

F.ö. måste man skilja på epidemiologiska studier och sådana där man kontrollerat kan styra försökspersonernas sätt att äta. Bäst är att lyssna av forskare som följer upp sina studier genom att själva tillämpa vad de vetenskapligt kommit fram till.  Stephen Phinney är ett bra exempel. Han har kontinuerligt (med vissa undantag för experiment på sig själv) befunnit sig i ketos under mer än 25 år. Med den stora samstämmighet som f.ö. råder bland forskarna, fanns för mig ingen tvekan inför att själv testa LCHF. Min egen ad hocanalys har mer än väl överensstämt med det förväntade resultatet. Ja så långt att några planer på att släppa den kosten absolut inte finns.

 

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2018-08-22 at 12:48, RobertAnd sade:

Men ju större del skitmat man äter, desto mer kommer man få kämpa för att hålla eller tappa vikt. Det bör därför reduceras så mycket som möjligt. Vilket ju också är vad kostråden säger i t.ex. Sverige. 

Du vet inte ens vad kostråden i Sverige säger! Det är Jacob Gudiol som talar om "skitmat" inte SLV. SLV vill minska på "Mättat fett", vilket man tagit bort i USAs kostråd , för man vet att påståendena om mätta fett var felaktiga. Men SLV har kvar påståendena, för att det passar SNF. 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
18 timmar sedan, RobertAnd sade:

Fett i sig är liksom kolhydrater neutralt i samband med T2D

Sådant här strunt skriver RobertAnd, och begär att folk skall lita på hans ord. Han lämnar inga fakta som talar för det han säger. RobertAnd verkar ha ett "mesiaskomplex".

 

18 timmar sedan, RobertAnd sade:

När de nu börjar äta mer västerländskt, mer fett och protein, så ökar diabetes lavinartat.

Det här är så ohyggligt dumt, så att klockorna stannar.  Vad   som har hänt i Amerika och Europa sedan 1980 är att konsumtionen av fet har minskat ,och  konsumtionen av kolhydrater och processad mat har ökat. Det animaliska fettet har minskat, och vegetabiliska värmebehandlade oljorna har ökat. Fettet har minskat från 40 - 45 % till 30% i USA.RobertAnd skriver:  "Så jag provade själv, och mycket riktigt, trots att jag nu äter kolhydrater igen, så är jag i bättre form än någonsin. Synliga magrutor, vilket jag aldrig hade på LCHF."

 

Det får mig att tänka på James Fixx, som i en bok skrev, att maratonlöpare inte får hjärtinfarkt! Han dog själv av hjärtinfarkt vid 48 års  ålder. Du  är nöjd med synliga magrutor och högkolhydratkost.. Jag säger bara lycka till,  LCHF fokuserar på hälsa inte magrutor. Men visst finns det de som äter LCHF och har synliga magrutor, men jag tycker man skall fokusera främst på hälsa, inte främst på utseende.

 

Här är artikeln som Jason Fung skrev om Kevin Halls studie: https://idmprogram.com/heres-5-kevin-hall-go-buy-clue/

 

Ser man vad Kevin Hall skriver idag om kolhydrat - insulin modellen(CIM) , så hävdar han inte själv att han motbevisat CIM. Så det är nog bara RobertAnd som tror på den lögnen fortfarande. jag tror KH visste det från början . Det var en liten pilotstudie, som var för liten för att bevisa något. David Ludwigs kommntar till studien visade det tydligt.

RoberAnd skriver

On 2018-08-22 at 12:48, RobertAnd sade:

"Men ju större del skitmat man äter, desto mer kommer man få kämpa för att hålla eller tappa vikt. Det bör därför reduceras så mycket som möjligt. Vilket ju också är vad kostråden säger i t.ex. Sverige. "

Du vet inte ens vad kostråden i Sverige säger! Det är Jacob Gudiol som talar om "skitmat" inte SLV. SLV vill minska på "Mättat fett", vilket man tagit bort i USAs kostråd , för man vet att påståendena om mätta fett var felaktiga. Men SLV har kvar påståendena, för att det passar SNFs försäljnings ambitioner. 

 •  

 

 • Tack! 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nu får du passa dig, RobertAnd. Du har hamnat i samma kategori som Jacob Gudiol och kommer därmed att utsättas för HelgeKs ständigt återkommande personangrepp. 

Själv tycker jag det är uppfriskande att någon vågar ifrågasätta de mer fundamentalistiska skribenterna här. 

James Fixx led av förstorat hjärta, var storrökare och överviktig fram till han började springa och hade en släkthistoria av hjärtinfarkter. Hur skall vi reagera när den första LCHFaren dör av hjärtinfarkt? För det kommer att hända (om det inte redan hänt)! 

 • Gilla 3
 • Förvirrad 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
12 timmar sedan, Nils Engström sade:

Alla förbättringar har skett direkt efter att den normala kosten växlades över till LCHF. Obs ingen förändring skedde annat än att de kraftigt sockerbildande komponenterna i kosten avlägsnades. Några dagar därefter, i varje fall efter högst en vecka, befann jag mig i kraftig ketos, som uppmättes via utandningsluften.

Är du helt säker på att du inte minskade ditt kaloriintag? Att du åt exakt samma antal kalorier? Det kan ju vara därför som förbättringar sker. Det är ju det som är problemet med anekdoter, man vet inte säkert vilka förändringar som genomfördes. Det finns ett berömt exempel med en professor som ersatte mat med kakor, chips och godis, men var noga med att hålla kalorierna nere. Han tappade drygt 15 kilo, HDL gick upp 20%,  LDL gick ner 20%, triglycerider ner 39%, kroppsfett gick ner från 33% till 25%. Men det i sig utgör inget bevis för att kakor, godis och chips reverserar metabolt syndrom. 

 

12 timmar sedan, Nils Engström sade:

Enligt ditt synsätt skulle förändringarna för min del uppenbarligen ha kunnat ske även med kost som varit förskjuten i riktning mot mer kolhydrater, eftersom de skulle vara "neutrala" beträffande diabetes 2.

Det är ju just det som så många har gjort, reverserat metabolt syndrom med vegankost t.ex., eller någon form av lågfett eller lågkalorikost. Slutat med sina mediciner, gått ner i vikt, etc. Varför skulle just du vara annorlunda, varför skulle det inte fungera för dig också?

Därmed inte sagt att det är den bästa vägen för alla. Lågkolhydratkosten har flera fördelar. Det är bra att det finns med som ett seriöst alternativ. Jag gillar studierna som Virta health utför, de är mycket seriösa. Det kan etablera lågkolhydratskost som en behandling vid T2D. 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
6 minuter sedan, Lasse-hatten sade:

Nu får du passa dig, RobertAnd. Du har hamnat i samma kategori som Jacob Gudiol och kommer därmed att utsättas för HelgeKs ständigt återkommande personangrepp. 

Ad Hominem in absurdum. Nåväl det livar i alla fall upp lite ?.

Jag håller med, det är ett behov av att ifrågasätta fundamentalismen, pseudovetenskapen och konspirationsteorierna. Det är tyvärr något som håller tillbaka lågkolhydratsrörelsen. Det blir lätt att folk får en negativ bild av rörelsen, vilket är tråkigt, för LCHF är ett bra alternativ. 

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Efter att ha prövat det mesta under 25 år hittade jag kostdoktorns sidor. Jag läste, lyssnade på föredrag av forskare , biokemister, läkare som tänker själva m.fl. under ett år, numera fyra år, Fick då en kunskap om hur vårt metabola systen fungerar. Hur glukos, fett och protein processas i kroppen på cellnivå.

Med den kunskapen, som för övrigt många på detta forum besitter, så är Robert And:s påstående inte gällande människokroppen då hans påstående går emot vår metabolism. När man har det kunskapen så blir man medveten om att många "vetenskapliga" undersökningar och rapporter strider mot hur vår metabolism fungerar. Genomgående för dessa undersökningar är att direkt eller indirekt betalas av läkemedelsindustrin eller livsmedelsindustrin.

Rolle på Österlen

 • Gilla 2
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag tycker det är bra att RobertAnd  och Lasse-hatten skriver här . För då är det lätt att se vad de tycker, och man kan citera det de säger, och kommentera det. Det tycker jag är ett bra sätt att diskutera. 

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Lågkolhydratkost kan förkorta livet (eller?!)

Zoe Harcombe har nu på sin blogg en noggrann genomgång av den koststudie som väckte sådan uppmärksamhet i media för några dagar sedan. Undrar om Harcombes kritiska analys kommer att få lika stor uppmärksamhet?

Low carb diets could shorten life (really?!)

http://www.zoeharcombe.com/2018/08/low-carb-diets-could-shorten-life-really/

 

 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
14 timmar sedan, Nils Engström sade:

De visar bl.a. att den renare förbränningen av fett medför stora fördelar, inte minst för hjärnan.

Nils, vad är det du menar med att fett ger renare förbränning än av glukos? Är det att det skapar mindre fria radikaler? I så fall är det baserat på föråldrad vetenskap:

https://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140508121245.htm

"Showing the actual molecular mechanisms by which free radicals can have a pro-longevity effect provides strong new evidence of their beneficial effects as signaling molecules"

I så fall talar de nya rönen för att man borde leva mer på glukosförbränning än fettförbränning om man vill leva länge, d.v.s. skapa fler fria radikaler. En annan sak som skapar fria radikaler är ju träning. Även det bra för hälsan.

Det är ju så klart så att ketoner har positiv effekt på epilepsi och Alzheimer. Men det är inget argument för att friska människor ska följa samma kost. Det finns dessutom en mängd andra sjukdomar som människor kan drabbas av. 

 

14 timmar sedan, Nils Engström sade:

Bäst är att lyssna av forskare som följer upp sina studier genom att själva tillämpa vad de vetenskapligt kommit fram till. 

Intressant är att Ancel Keys levde till 100 i god hälsa och vigör. 

Ancel Keys, who died in November, 2004, was an excellent testimonial to the health-promoting effects of his beloved Mediterranean diet. He lived to be 100 and, as the New York Times obituary put it, "remained intellectually active through his 97th year."  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC549524/

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
18 timmar sedan, RobertAnd sade:

Fett i sig är liksom kolhydrater neutralt i samband med T2D

13 timmar sedan, HelgeK sade:

Sådant här strunt skriver RobertAnd, och begär att folk skall lita på hans ord. Han lämnar inga fakta som talar för det han säger. RobertAnd verkar ha ett "mesiaskomplex". 

52 minuter sedan, HelgeK sade:

Jag tycker det är bra att RobertAnd  och Lasse-hatten skriver här . För då är det lätt att se vad de tycker, och man kan citera det de säger, och kommentera det. Det tycker jag är ett bra sätt att diskutera. 

Jag tycker att det är bra att du, Helge,  tar "fajten" mot RobertAnd ... men som moderator skulle jag bli glad om du undviker att använda nedsättande formuleringar om den du argumenterar mot, som  "mesiaskomplex ". ?

Sen håller jag med om att det är ett ganska horribelt uttalande att fett och kolhydrater är neutrala i samband med T2D. Det finns så mycket som pekar på att en T2D har massor att vinna på att dra ner på kolhydratkonsumtionen. Sen är det säkert så att en T2D kan äta mycket kolhydrater i någon form av komplicerat upplägg men det verkar vara en enklare lösning att dra ner på dem istället.

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, RolleE sade:

Efter att ha prövat det mesta under 25 år hittade jag kostdoktorns sidor. Jag läste, lyssnade på föredrag av forskare , biokemister, läkare som tänker själva m.fl. under ett år, numera fyra år, Fick då en kunskap om hur vårt metabola systen fungerar. Hur glukos, fett och protein processas i kroppen på cellnivå.

Med den kunskapen, som för övrigt många på detta forum besitter, så är Robert And:s påstående inte gällande människokroppen då hans påstående går emot vår metabolism. När man har det kunskapen så blir man medveten om att många "vetenskapliga" undersökningar och rapporter strider mot hur vår metabolism fungerar. Genomgående för dessa undersökningar är att direkt eller indirekt betalas av läkemedelsindustrin eller livsmedelsindustrin.

Så med andra ord så är de som är av en annan åsikt idioter, vi är för outbildade eller har för små hjärnor för att uppnå din höga förståelse för kroppens metabolism. Kroppens system är för oss allt för komplexa, vi kan helt enkelt inte ta in och förstå allt det. Det är därför vi kommer med så korkade uttalanden som går emot kroppens metabolism?

Vi är dessutom så dumma att vi går rakt i fällan och köper rakt av vad alla köpta vetenskapsmän säger, våra små hjärnor kan inte se sambanden och genomskåda denna jättelika konspiration. 

Problemet för mig är att inte ens när jag är i ketos uppnår jag detta höga intellektuella plan. Därmed är det väl hopplöst för mig? Jag kommer dö ung i min dumhet. Nåväl, jag ska se till att njuta så länge det varar i alla fall.

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
9 minuter sedan, Peter B sade:

Sen håller jag med om att det är ett ganska horribelt uttalande att fett och kolhydrater är neutrala i samband med T2D. Det finns så mycket som pekar på att en T2D har massor att vinna på att dra ner på kolhydratkonsumtionen. Sen är det säkert så att en T2D kan äta mycket kolhydrater i någon form av komplicerat upplägg men det verkar vara en enklare lösning att dra ner på dem istället.

Jag tar tillbaka det, jag menade inte på det sättet. Det jag menade var innan, för utvecklandet av T2D.

Har man redan diabetes så finns det mycket som talar för att reglera intaget av KH, och det har länge varit de officiella råden, s.k. "carb counting".

https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/diet-eating-physical-activity/carbohydrate-counting

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Mmmm ...men innan man har fått etablerad T2D har säkert många redan prediabetes eller andra metabola störningar rörande insulin-glukos regleringen. Det finns lika mycket som tyder på att de har mycket att vinna på att dra ner kolhydratintaget ... jag skulle bli förvånad om inte detta gäller för mer än 50% av befolkningen som är 50+ år...

Sen tror jag också att om man från barnsben skippar allt socker, glutenbaserade produkter och processad mat så kan man leva gott på att äta många kolhydrater ... men i praktiken hur många har ätit så ?

 

 

 • Gilla 5

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 minuter sedan, Peter B sade:

Mmmm ...men innan man har fått etablerad T2D har säkert många redan prediabetes eller andra metabola störningar rörande insulin-glukos regleringen. Det finns lika mycket som tyder på att de har mycket att vinna på att dra ner kolhydratintaget ... jag skulle bli förvånad om inte detta gäller för mer än 50% av befolkningen som är 50+ år...

Sen tror jag också att om man från barnsben skippar allt socker, glutenbaserade produkter och processad mat så kan man leva gott på att äta många kolhydrater ... men i praktiken hur många har ätit så ?

 

 

Det är helt klart så att det enklaste sättet för många är att dra ner på KH. Och det finns inga bevis för att det skulle vara skadligt på något sätt. 

Men man kan ha mycket att vinna på att även dra ner fettintag, och samtidigt öka protein. Man kan också byta kolhydratkällor till bättre KH. Man kan också minska sitt kaloriintag. Det finns många sätt som har fungerat både anekdotiskt och i studier, det är bara det jag menar. Det finns inga klara bevis för att det ena skulle vara överlägset det andra.

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
2 timmar sedan, RobertAnd sade:

Så med andra ord så är de som är av en annan åsikt idioter, vi är för outbildade eller har för små hjärnor för att uppnå din höga förståelse för kroppens metabolism. Kroppens system är för oss allt för komplexa, vi kan helt enkelt inte ta in och förstå allt det. Det är därför vi kommer med så korkade uttalanden som går emot kroppens metabolism?

Vi är dessutom så dumma att vi går rakt i fällan och köper rakt av vad alla köpta vetenskapsmän säger, våra små hjärnor kan inte se sambanden och genomskåda denna jättelika konspiration. 

Problemet för mig är att inte ens när jag är i ketos uppnår jag detta höga intellektuella plan. Därmed är det väl hopplöst för mig? Jag kommer dö ung i min dumhet. Nåväl, jag ska se till att njuta så länge det varar i alla fall.

Jaha, och var tog den sakliga argumentationen vägen? Vad är fel i den kunskapen vi har idag gällande hur vi processar glukos i förhållande till animaliskt fett och protein?

Rolle på Österlen

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 minuter sedan, RolleE sade:

Jaha, och var tog den sakliga argumentationen vägen? Vad är fel i den kunskapen vi har idag gällande hur vi processar glukos i förhållande till animaliskt fett och protein?

Ursäkta, det var i affekt, tillspetsat. Inget illa ment.

Det som är fel är att dessa gurus snöar in på vissa detaljer men inte ser helheten, eller medvetet utelämnar det för att driva sin hypotes. Jag vet inte riktigt vad som menas med att det skulle vara bättre rent metabolt med att processa fett vs kolhydrater. Mindre insulin? Mindre fria radikaler? Finns det några bevis för att detta de facto är en fördel, eller är det rena spekulationer? 

Det som är intressantast är s.k. end points. Vad händer egentligen i slutändan med människor som gör det ena eller det andra. T.ex. kan vi konstatera att äta mer fett och mindre fibrer är "dåligt" för mikrobiomet. Men vad betyder det egentligen? Finns det några bevis för att öka fettintag och äta mindre fibrer i en lågkolhydratskontext på något sätt skulle skada någons hälsa? Nej, det gör det inte, det är bara spekulationer. 

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2018-08-24 at 10:50, RobertAnd sade:

Det är ju så klart så att ketoner har positiv effekt på epilepsi och Alzheimer. Men det är inget argument för att friska människor ska följa samma kost. Det finns dessutom en mängd andra sjukdomar som människor kan drabbas av. 

Ketonerna i sig innebär visserligen att kroppen kan förbränna fett men den positiva effekten ligger enbart i själva fettförbränningen, som sker avsevärt snabbare än när kroppen drivs med glukos och med högre verkningsgrad (mindre syreförbrukning för samma energimängd). För hjärnan innebär den högre verkningsgraden inte bara förbättrat närminne och kognitiv förmåga för friska människor utan också klara förbättringar för Alzheimerpatienter som befinner sig i en inledande fas av sjukdomen. 

Mer och mer kan jag förstå ditt sätt att resonera men ändå förstår jag dig inte riktigt. Vad gäller kunskapen om epilepsi har man inte kommit långt under senaste seklet. Konstaterandet att övergången till fettförbränning stoppar anfallen visar ju en av nackdelarna med glukos som energimedium med vilket de epileptiska anfallen omedelbart återkommer om man återgår till kolhydratkost. I det fallet man är epileptiker är valet av fett i kosten självklar.  Det bejakar du ju också och ser i detta fall skäl till att se förbränningen av fett vara överlägsen glukosen - en logisk slutledning. Ditt resonemang som ung att inte välja fettet för egen del, eftersom du själv inte är epileptiker,  kan jag dock lättare köpa än det som härefter följer.

Vad gäller din positiva inställning till fördelarna för den som lider av Alzheimers sjukdom att tillämpa ketogen kost och att du, som icke-Alzheimerpatient  av samma skäl som för epilepsin, väljer bort denna kost, visar att du ser det enda viktiga vara att i ditt kostval utgå från vilka sjukdomar du för tillfället inte lider av relaterade till den kost du föredrar. Du förstärker ditt sätt att reonera med:

- Det finns dessutom en mängd andra sjukdomar som människor kan drabbas av

Ja, en lång rad kultursjukdomar, som är direkt relaterade till kraftigt  sockerbildande kolhydrater. Hur många kultursjukdomar kan du ange som kan anses relaterade till högt fettintag?  

Tänk  istället så här:

 • om en sjukdom (även om det gäller ovanliga sådana) bevisats bli förbättrad, bromsad eller botad genom växling av kosten, bör slutsatsen för var och en av oss bli att det finns något i kosten, som orsakat den positiva förändringen och att det därför kan finnas anledning att testa den
 • i fallet Alzheimer finns i allra högsta grad även för dig anledning att ta fasta på att välja bort sockerbildande föda. Alzheimers sjukdom är en långsamt utvecklande sjukdom som krupit allt längre ner i åldrarna. Med vet att Alzheimerepidemin har ett direkt samband med den ökade adelen kolhydrater i kosten.
 • Hos alla Alzeimerpatienter (gäller även Parkinsonsjuka) ser man vid alla analyser  sockret vara den gemensamma nämnaren.  Andelen plack som successivt reducerat hjärnans kapacitet har tveklöst med sockret att göra.
 • Även om kommande Alzheimersjukdom på grund av din låga ålder ännu inte brutit ut på dig (under förutsättningt att du någon gång uppnår tillräckligt hög ålder),  finns all anledning att fundera över valet av kost så att du kan hålla dig fri från sjukdomar, t.ex. Alzheimer, upp i åldrarna.

Vad gäller fria radikaler, uppkommer dessa bl.a. som en sidoeffekt vid muskelträning och i det avseendet är själva träningen viktig och ger fysiologiska fördelar. Metaboliskt är vår kropp mycket komplex och den utnyttjar utvecklade fria radikaler för vissa ändamål men det råder ingen tvekan om det nödvändiga i att fria radikaler i blodet måste hållas i schack. En rad oxidativa effekter är klart skadliga. Inte minst för hjärnan betraktas förbränningen av glukos som oren jämfört med fettförbränningen. Den senare medför att de fria radikalerna i hjärnan neutraliseras genom att antioxidanter bildas. Oxidationen av hjärnans neuroner hindras därigenom. Den sämre verkningsgraden vid förbränningen av glukos kräver mer syre och medför större andel fria radikaler som  successivt ger störst andel oxidativa skador på hjärnan.  

                                                        __________________

Vad gäller Ancel Keys livslängd, är den att anse som ett enstaka ad hocexempel, jämfört med den stora homogena gruppen forskare på lågkolhydratkosten. Ancel Keys matvanor har f.ö. från initierade källor beskrivits innefatta animalisk föda som helt avvikit från den kost hans kostråd innefattade och han har dessutom sent erkänt grundläggande fel i sin forskning.  

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Lasse _hatten  skrev:  "

Nu får du passa dig, RobertAnd. Du har hamnat i samma kategori som Jacob Gudiol och kommer därmed att utsättas för HelgeKs ständigt återkommande personangrepp. 

Själv tycker jag det är uppfriskande att någon vågar ifrågasätta de mer fundamentalistiska skribenterna här. "

Är ovanstående personangrepp? på mig, och på  "de mer fundamentalistiska skribenterna här. "  ?

 • Tack! 1
 • Förvirrad 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2018-08-23 at 17:38, kickilotta sade:

Dålig kombo - man äter sina vanlig kolhydrater men ökar  intag av socker och vitt mjöl mycket samt äter dåliga vegetabiliska oljor - härdade o dyl. Detta ökar  fetman, diabetes och metabolt syndrom i Kina, Indien, Thailand m flera länder.

En studie som sträckte sig från 1991 till 2009 där kolhydratintaget minskade hos kinesiska barn och ungdomar. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22244308 

Om matvanor, övervikt, fetma och diabetes i Kina. 

https://twitter.com/kevinnbass/status/942082468743729152

 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.