Jump to content

Hjärtmedicin orsakar hjärtsjukdom enligt ny studie


patrix

Recommended Posts

Bra patrix att du tar upp den information som alla lurade patienter inte känt till, trots att diskussionen om statiner varit igång under åratal. Själv var jag en av de lurade. Ett ev skälen till detta var min dåvarande läkares förtjusning, över att genom sin utskrivning av medicin ha åstadkommit mina fina kolesteroldata - i själva verket rent dödligt låga, i varje fall för min ålderskategori.

Inte förrän LCHF-tankarna och studierna bakom kostfrågan gav mig blodad tand, började jag intressera mig för statiner. När jag jämförde mina data med diverse studier på området började jag inse hur lurad jag varit (och min läkare). Se t.ex. sammanställningen här under:

(Håll Ctrl-tangenten nere nere när du klickar på filen, om det inte fungerar på annat sätt):

bild med stora studier.docx 

Som jag sammanfattat kan bluffen med statiner beskrivas så här:

Otvetydigt är att inte bara patienterna utan också läkarna låtit sig luras av läkemedelsföretagens reklam runt statiner, för vilka principen att ange riskminskningen för hjärtinfarkt i relativ form, ger intryck av hög effektivitet.

Om t.ex. den relativa riskminskningen, vid användning av statiner, anges som 50%, låter detta naturligtvis förtroendeingivande. Om läkaren för patienten hade beskrivit den absoluta risken bakom siffran 50% som att den i själva verket före medicinintaget är två procent och efter detta en procent (=50% relativ riskminskning), skulle både läkare och patient fått en annan inställning.

Riskändringen från ungefär 2% till 1% innebär en synnerligen låg "effektivitetsvinst" som grund för en livslång förebyggande, onödig tilläggsterapi med de allvarliga biverkningar som finns och dessutom med ökad risk för tidig död främst för människor över 60 års ålder.  Den relativa riskminskning man i verkligheten anger ligger på ca. 36%, alltså ännu lägre än en förändringwn från 2% till 1%.

Återigen låter sig läkarna luras genom sina bristande matematiska kunskaper runt tolkningen av statistiska riskbedömningar. Om det i statinernas fall varit fråga om en 50-procentig relativ riskminskning från t.ex. 60% absolutrisk till 30% (=50% relativ riskminskning) hade det varit en helt annan sak.

Återigen ser vi hur läkemedelsföretagen kan tjäna pengar på oärlig marknadsföring och påståenden om statiners biverkan som i stort sett negligerbara. I själv verket är de på sikt mycket allvarliga - såvida inte läkemedelsproducenter och ordinerande läkare också anser ökad mortalitet vara negligerbar.

 

P.S.

Visst kan läkemedelsföretagen hävda att den relativa riskskillnaden mellan 2% och 1% är 50% och att de alltså talar sant (oftast dock utan att göra klart för kundkretsen - läkare och patient - den verkliga innebörden).

Anser forumets medlemmar detta vara bedrägeri?

  • Like 3
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Lite mer om skälet till att statinerna för de flesta patienter bör sättas ut (utom för dem som lider av en sällsynt medfödd sjukdom som innebär onormalt hög produktion av kolesterol). Vad läkemedelsföretagen (och läkarna) negligerar, är de grundläggande  orsakerna till kolesterolinlagringarna i blodkärlen, som inte är kolesterolets fel utan dess förtjänst. Man missar därigenom bl.a. vilket effektivt reparationsverktyg kolesterolet i LDL-proteinet är, på att fixa läckage i kärlväggarna (skador som inflammatoriska tillstånd tidigare orsakat).

Genom att ordinera statiner visar läkarna att de ifrågasättera kroppens självreglerande förmåga. Egentligen är de ekonomiskt styrda av medicinska företag, som inte vill prioritera huvudproblemet – orsakerna bakom inflammationen i kärlväggarna. Istället för att betona kolesterolets stora, skyddande betydelse, framför allt för människor över 60, ansågs viktigare att hävda behovet av ”läkemedel” till att hämma leverns produktion av kolesterol och därmed öka risken för förtida död.

Aktuell grupp läkemedel är grunden till den största inkomstkällan för läkemedelsföretagen, som ett enskilt preparat historiskt sett någonsin resulterat i (fram till år 2016 i storleksordning 50 000 000 000 $/år). Under några decennier har man vidhållit behovet av att dämpa leverns produktion av kolesterol, trots dess livsviktiga produktion av komponenter, som ligger bakom alla kroppscellers metabolism.

Statinernas skadliga inverkan, genom att även reducera produktionen av viktiga enzymer, som bl.a. med coenzym Q10, tillsammans med D-vitaminet, K2-vitaminet, kalcium och magnesium,  står för processer av stor betydelse, som vid förlust av dessa visat sig innebära drastiskt negativa sidoeffeker bl.a. av neurologisk art.

Problemen med det metabola syndromet, med avseende på lipidprofilen,  som ursprunglig terapi avsetts åtgärda, särskilt av betydelse för hjärnans funktion, kom  sent  in i sökarljuset. Läkemedelsindustrin,  vid av den betalda studier, har nedvetet undanhållit viktig information  om allvarliga biverkningar.  Statiner har därför alltmer  kommit att anses som skadliga. 

Sambanden som visar ökad risk för diabetes, njursvikt,  leversvikt och en rad cancerformer inkl. neurologiska problem bör,  utom i ytterst sällsynta fall (ärftlighet), sättas slutgiltigt stopp för. 

Läkarna som skriver ut statiner för att förebygga problem, skapar i många fall sig själva ovetandes en katastrof. Hur man skall bedöma läkare som medvetet gör detta, trots kunskapen, får väl förklaras med att de förklarar sin verksamhet därigenom följa devisen om:

"Vetenskap och beprövad erfarenhet" ?

Så har de i varje fall uppfyllt Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets grundinställning (till glädje för läkemedelsproducenterna).

                                             
  • Like 3
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...