Jump to content

LCHF-kosten lätt att övergå till och hålla fast vid


Nils Engström
 Share

Recommended Posts

Hur har LCHF-entusiasten kommit fram till sitt kostval

Flertalet av dem som växlat över till LCHF, i varje fall som jag uppfattat det, bygger sina beslut på vad som uppkommit genom egen forskning t.ex. via Internet, ofta entusismerade av de tips som Kostdoktorn förmedlat. Av det trettiotal forskare och vetenskapsjournalister som Andreas Eenfeldt, inte bara haft nära kontakt med, utan ur vilka han också sugit viktig information genom väl genomförda intervjuer, har för alla av oss varit oerhört värdefulla att dra lärdom av.  

En typisk LCHF-entusiast kännetecknas alltså av att bygga sitt kosttänkande på kunskap, inte bara på att den "nya" kosten verkar spännande att pröva på (LCHF anses alltså inte som en av alla nya koster - dagsländor som kommer och går - utan som den mest väl grundade).

 

Etiska frågor kontra forskningen

Det kan möjligen tyckas vara egoistiskt att för den egna kroppens bästa rikta in sig på en kost, som i hög grad bygger på animalisk land- eller havsbaserad föda, som går ut på att döda och äta djur. Å andra sidan är det inte rimligt att av etiska skäl försöka dölja fakta runt evolutionens sätt att utveckla människan, som gör det lämpligt att främst välja animalisk föda. Detta oavsett de problem som jordens överbefolkning ställt till med och omöjliggjort för alla att av ekonomiska eller andra skäl välja optimal kost t.ex. LCHF.

När man lyssnar av någon av våra namnkunniga dietister, inser man lätt att deras budskap inte i främsta hand går ut på vad som i kostväg vore bäst för klienterna, utan avser att rekommendera det som håller matkulturen inom de gränser som naturen anses tåla. Detta låter kanske bra men ligger knappast i linje med avsikten att stå för en rådgivning avsedd för klientens bästa.

 

Dietisternas sätt att välja väg vid kostrådgivningen förefaller ligga veganernas nära

I dietistens natur tycks inte ens ligga förståelse eller vilja att inse lågkolhydratkosten vara den naturliga utvägen för den som drabbats av diabetes 2. Inte heller vill dietisten inse att den våg av diabetiker som drabbat världen, just har med vegatabilier att göra - den enda utvägen för människor att skaffa sin dagliga energi, efter att Ancel Keys skräckpropaganda på 1960-talet  mot fet mat satt sig i läkare, politiker och hela befolkningar.  

För veganismen som ursprungligen bygger på en religiös tradition anses den naturliga, etiska inriktningen i varje fall vara att inte leva på andra varelser. När nyfikenheten finns, till att söka vetenskapligt stöd för den vegetabiliska födan och dess fördelar, blir naturligtvis allt som talar för den rätt och alla tankar på det naturliga i att äta animalisk föda fel. 

När diskussionen om våra förfäders sätt att äta kommer upp, söker veganen med iver upp alla tecken som kan tyda på att det måste vara vegetabilierna, som under människans utveckling utgjort huvudfödan. Därmed anser veganen också att vegetabilierna borde anses vara den viktiga grunden att stå på inför diskussionen om lämplig kosthållning.  Tankar om att fettförbränning skulle representera en renare form av energiutnyttjande än glukosens negligeras, trots att den vetenskapligt klart har belagts.

 

Belägg för jägarkulturens betydelse för människans utveckling

Vetskapen om att pilbågen varit känd som vapen i 60 000 år, ger all anledning att förmoda människans främsta energigivande föda, i varje fall under större delen av den tiden, bestå av fett.  Endast med det energiöverskott som då uppkom (minst tio gånger det som vegetabilisk föda möjliggör), anses vår komplexa hjärna ha kunnat utvecklas.

En reflektion, när man ser studier som poängterar kolhydraternas betydelse (stärkelserika) för hjärnans utveckling, är att kultursjukdomarnas uppkomst för ca. 10 000 år sedan, när jordbrukskulturen började spridas, knappast talar för att den huvudsakliga energikällan under i varje fall de tidigare 60 000 åren kunde ha utgjorts av kolhydrater.

 

Motståndet mot LCHF 

Vid sidan av de motiv som olika intressenter kan ha för att vilja misskreditera LCHF-kosten genom att bl.a. hänvisa till våra förfäder, har med önsvärd tydlighet framgått av såväl födoämnes- som läkemedelsindustrins sätt att agera. De resurser de tillsammans kan satsa på att köpa namnkunniga forskare för alla typer av studier - till att hålla fast vid falska data resp. hemlighålla viktigt studieunderlag är numera välkända. Sådana som Statin nation 1 och 2 demonstrerar:

https://www.dietdoctor.com/se/medlem/filmer/statin-nation#1

https://www.dietdoctor.com/se/medlem/filmer/statin-nation#2

De flesta av er har sannolikt sett filmerna och känt samma obehag över att uppleva de rent kriminella vägarna bakom företagens bluffdata, som såväl flertalet läkare som patienter aldrig får information om.

Andra klartänkta är vetenskapsjourmalisterna Nina Teicholz och Gary Taubes som tillsammans klär av producenterna nakna. Ralf Sundberg inte att förglömma - kirurgen, docenten som oefterhärmligt förklarar varför lågfettsdieten bygger på falska studier. 

Som många vittnesmål om läkemedelsindustrins visar, ligger dess intresse knappast i att optimalt bistå patienterna på annat sätt än att hålla dem lagom sjuka. En frisk patient utgör ingen god kund.  I själva verket är det viktigaste skälet att med alla medel motverka LCHF, dess förmåga att låta patienten sätta ut medicin och därmed på sikt drastiskt minska företagens lönsamhet.  Egentligen kan nog LCHF-begreppet anses utgöra den från ekonomisk synpunkt värsta fienden för alla befintliga läkemedelsföretag. Tillför man dessutom sockerindustrins och livsmedelsföretagens resurser inför kommande slutstrid, kan vi alla räkna med att den kommer att föras till sista dollar.  Hur många offer som kommer att behöva räknas in, innan striden är slut och när summeringen efter det blir verklighet, är svårt att bedöma?  Tim Noakes har redan många gånger efter att ha fått sanningen klar för sig, tvingats konstatera att det för klartänkta forskare självklara i kostfrågan, för företag, köpta potentater och politiker är långt ifrån utagerat.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...