Jump to content

Ketogen kost vs växtbaserad


Nils Engström

Recommended Posts

En uppfattning om orsaken till trögheten, som fortfarande finns för en övergång till lågkolhydratkost, trots senaste decenniums klara studieresultat på kostområdet, får man redan efter en kort genomgång av Internet. Söker man på ketogen kost eller växtbaserad kost får man i bägge fallen inte mindre än 75 000 000 träffar. Ett slags genomsnitt av skillnaden i uppfattning, som företrädarna för dessa kostområden med fast övertygelse fortfarande i år (2018) visar upp, kan se ut som nedan.

1395401231_ScreenHunter_1403Oct_0103_00.thumb.jpg.306d0ffcb3270bcdf980e455214fb655.jpg

797950355_ScreenHunter_1401Oct_0102_44.jpg.3545518395fac32eb4afc00f0be4aa5a.jpg

Man må ha vilka etiskt högtstående åsikter som helst om möjligheterna till produktion av animaliska livsmedel, men historiska fakta om människan under senare två miljoner år, tyder på att fettet utgjort  en viktig del i människoartens sätt att överleva. När våra dietister, istället för att välja optimala vägar för kostrådgivningen, upplever sin främsta uppgift vara att prata miljö, inte att optimera sina klienters välbefinnande, är det något som gått fel. 

För att få lite balans i resonemangen runt fördelningen av livsmedel har jag försvenskat en del info på nätet. Det framgår t.ex. att  nötkött i genomsnitt för medelmänniskan (internationellt) utnyttjas till ca.en procent av det dagliga energiuttaget och att detta till bara två procent utgörs av animaliskt fett.

316483528_ScreenHunter_1402Oct_0102_50.thumb.jpg.2fc0ad39b268bcd376510f55132d4ddf.jpg

Så håll i minnet att varje företrädare för växtbaserad kost har minst 75 000 000 andra intressenter bakom sig. Dock har lika många på den ketogena sidan dykt upp på Internet under senare år. Oavsett detta styrkeförhållande är min enkla uppfattning  att nutidsmänniskan har en plikt mot sig själv att hålla sig så frisk som möjligt upp i åren till minsta möjliga kostnad för samhället.

Varför så många bortser från fakta i vetenskapligt avseende, är egentligen en gåta. Är det så att t.ex. veganer inte läser annat än sådan information som stöder den egna teorin eller hypotesen på liknande sätt som Ancel Keys gjorde i mitten på 1900-talet?  Hur många generationer av de gamla opinionsbildarna på kostområdet - dietister/professorer (typ: Mai-Britt Hellenius/Stephan Rössner ) skall behöva dö ut innan en radikal förändring kan komma till stånd?

Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, Nils Engström sade:

att nutidsmänniskan har en plikt mot sig själv att hålla sig så frisk som möjligt upp i åren till minsta möjliga kostnad för samhället.

Denna åsikt kan jag helhjärtat skriva under på. Jag kan också tillägga att man har en plikt gentemot sina barn att lära dem vad de ska äta och inte äta. Numera måste man lära dem att navigera i dagens djungel av osund beroendeframkallande mat. Jag tycker bara att det är en sådan slöseri med vår matproduktion och naturresurser att vi tillåter våra råvaror bli till ultraprocessad skräpmat. På den punkten kan nog både keto-entusiaster och veganer vara eniga.

Vi gick vilse när vi började tro att mat kan och måste vara billig. Vi gick vilse när vi började producera mat i stor skala på fabrik. Vi gick vilse när vi (som också är djur) flyttade in i städerna och tappade kontakten med och respekten för de andra djuren, jorden, naturen och växterna. Jag tycker det är spännande att veganer av respekt för djuren inte äter dessa men var är då respekt för de levande växterna? Här haltar den vegetariska livsåskådningen. Det är ju ologiskt att inte vilja döda de ena men vilja gärna döda de andra. För att äta är att döda oavsett vad man äter. Ingen kan äta sten och sand.

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

1 minut sedan, Katerina sade:

 man har en plikt gentemot sina barn att lära dem vad de ska äta och inte äta.

Jag tycker det är spännande att veganer av respekt för djuren inte äter dessa men var är då respekt för de levande växterna? Här haltar den vegetariska livsåskådningen. Det är ju ologiskt att inte vilja döda de ena men vilja gärna döda de andra. För att äta är att döda oavsett vad man äter.

Man ska lära sina barn; ja, men det förutsätter att man kan själv vad som är rätt och fel I matdjungeln. HOppas nästa generation hamnar rätt...

Min tanke när det gäller vegan eller ej är inte respekten för de levande växterna, utan respekten för ekosystemet. Ekosystemet behöver bade växtätare och köttätare för att fungera ordentligt; alltså har jag inte dåligt samvete för att äta kött. Och, som du sager, man kan inte äta utan att döda; odlingar dödar också, kanske inte lika tydligt, men de dödar.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, Katerina sade:

spännande att veganer av respekt för djuren inte äter dessa

På samma sätt verkar våra kostrådgivare, framför allt dietistkåren, ha lämnat sin huvuduppgift att ge kostråd, som i möjligaste mån kunde ge klienterna bästa vägledning till ett sunt liv med ett minimum av sjukdomar. Det sista är deras skyldighet - inte att anpassa sig efter och se miljöfrågan som sin huvuduppgift. Den får andra specialister ta hand om och ge våra politiker råd om.

Det kan inte vara rätt att människor, när de besöker livsmedelaffärer, ständigt skall mötas av långa rader hyllor överfyllda av sockrade, bearbetade skadliga produkter, som en stor del av kunderna inte kan värja sig mot. Flertalet kunder saknar uppenbarligen intresse för att skaffa sig tillräcklig kunskap - de tror i sin naivitet att producenterna av livsmedel strävar efter kundernas bästa. Annat än att tillfredställa kundernas smaklökar, genom användningen av socker som smakförhöjande medel, rör det sig sällan om.

Liknande problem, som har med bristande kunskaper att göra, har de flesta som tar stöd av  sjukvårdens representanter - läkarna. De senare ser som sin uppgift att följa av socialstyrelsen och läkemedelsverket uppställda normer. Det kan t.ex. innebära att läkaren säger:

"jag måste följa direktiven och ordinera statiner för patienter med höga kolesterolvärden - i annat fall riskerar jag min läkarlegitimation"

Detsamma gäller våra dietister som fortfarande rekommenderar sina diabetespatienter att äta många mål mat om dagen innehållande kolhydrater.  Att överföra råd som innebär kostomläggning till högfettdieter, med möjlighet till utsättning av medicinering, undviks av samma skäl som för läkarna - rädslan för att förlora sin licens.

Besökarna på Kostdoktorns forum representerar en exklusiv minoritet, mycket långt från befolkningen i övrigt, med intresse för vetenskapliga samband och förmåga att följa långtgående logiska resonemang runt kroppens metabolism.  Frågor av betydelse för ett sunt liv. Om det skulle kunna läggas etiska synpunkter t.ex. på att äta kött, även om det kunde betyda avsevärda metaboliska fördelar, skulle dessa lika gärna kunna jämställas med rovdjurens situation - de har inget val. Varför skulle människan av etiska skäl - kanske med ett decenniums lägre livslängd som konsekvens - anse det vara etiskt riktigt att lämna det sundaste kostalternativet. Detta till förmån för något som under ett trettiotal år skapat pandemier av sjukdomar, som närmast automatiskt uppstår och sorterar under begreppet "det metabola syndromet"?  

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Nils Engström said:

På samma sätt verkar våra kostrådgivare, framför allt dietistkåren, ha lämnat sin huvuduppgift att ge kostråd, som i möjligaste mån kunde ge klienterna bästa vägledning till ett sunt liv med ett minimum av sjukdomar. Det sista är deras skyldighet - inte att anpassa sig efter och se miljöfrågan som sin huvuduppgift. Den får andra specialister ta hand om och ge våra politiker råd om.

Precis min åsikt. I Kostråden skriver Livsmedelsverket så här:

" Köttets miljöpåverkan är stor och omfattar både klimat, övergödning och den biologiska mångfalden. Köttproduktionen står till exempel för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Därför är det bra för miljön om man minskar på köttportionerna eller byter ut några kötträtter i veckan mot vegetariska alternativ. "

Det är bara det att siffran 15 % är fel. Det är inte lätt att ange en exakt siffra på "köttproduktionens" andel av växthusgasutsläppen, men Livsmedelsverkets experter har uppenbarligen inte läst artikeln Hur var det nu med djurhållningens växthusgasutsläpp av Gunnar Rundgren. När man läst den är man nämligen inte så säker på vad som är "bra för miljön".

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Tack Borje, den länken hade jag missat.

Peter Ballerstedt har gjort några uträkningar i någon av de videor som finns på DietDoctor, där han kommer fram till att köttproduktion i slutänden går "jämt upp" om jag ska försöka beskriva vad han sa. Dvs ingen påverkan av klimat och miljö från köttproduktionen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 timmar sedan, Effie sade:

Ekosystemet behöver bade växtätare och köttätare för att fungera ordentligt

Absolut och för oss som skall leva och hålla oss friska bör dessutom kunskapen om olika födoämnens för- och nackdelar vara styrande för det individuella valet av kost. Naturvårdare och politiker måste utgå från vad som är bäst för människan och anpassa miljöansträngningarna efter det. Att låta självutnämnda miljöaktivister inom dietistkåren, släppa sin huvuduppgift att ge optimala kostråd till sina klienter blir i längden dyrt för samhället. Flertalet dietister verkar till stor del vara starkt lierade med veganrörelsen och stänger av det skälet öronen för de senaste decenniets vetenskapliga framsteg på sitt eget arbetsområde.

Lyssnar man av amerikanska specialister kommer USA att vara bankrutt via de stigande sjukvårdskostnaderna, om inga förändringar på kostområdet sker inom kort.  

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

16 timmar sedan, MariaF sade:

Det gäller nog oavsett frågeställning...

Du menar att man kan likna åsikterna om enskilda individers uppfattning och tyckande, runt enstaka fenomen i samhället, med den komplexa bakgrunden och kunskapen som krävs för att greppa alla de faktorer som föregår valet av kost.

Visst har du en poäng om man kikar på dietiströrelsen, som ju faktiskt bygger sin inställning på resultaten av åratals studier inom yrkesområdet. Problemet är bara att dietiisterna, liksom forskarna på andra hälften av 1900-talet (ja, vissa fortfarande), tillhör en grupp som dels lät sig dras med av en falsk doktrin (fett är farligt) men också av en kåranda som på alla sätt motverkat förmågan till eget sunt tänkande, t.o.m. med risken att i annat fall förlora yrkeslicensen:

"tror du inte på de fel vi håller fast vid blir du straffad"

Vem vill under sådana omständigheter lära nytt. Se på processerna mot Annika Dahlqvist, Tim Noakes och Gary Fettke - alla efter några års processande som väl är friade. De visar tydligt att det krävs betydligt mer ansträngning och egenstudier för att ändra inriktning inom ett visst område - inte minst det egna - än bara tyckande. Dessutom krävs mycket av den som måste förneka sin tidigare uppfattning, om den varit felaktig.

Så medlemmarna på detta forum kan sträcka på ryggen. De flesta av er sitter inne med imponerande kunskaper som tillsammans kan ligga till grund för stöd av andra som insett kosten vara viktig. Inte bara det - något att tänka på för den som trott tidigare kosthåll vara riktigt och måste göra upp med det förflutna i sitt eget kök och i den egna familjen.

P.S.

Vad gäller Gary Fettke lyssna av hans hustru, som beskriver bakgrunden till hans problem.

I videom ser man hur lobbygrupper på vegansidan beslutat sig för att klämma åt hennes man. Nu har alla anklagelser mot honom tystnat.

Link to comment
Share on other sites

17 hours ago, MariaF said:

Gunnar Rundgrens blogginlägg är så himla intressant att läsa!

Hans partner Ann-Helen Meyer von Bremen skriver också intressanta artiklar, till exempel denna om vattenförbrukning.

Och dessa två är alltså inga LCHF-are. De tar fram den enskilde jordbrukarens situation i en värld där matproduktionen styrs av stora multinationella företag. Ett viktigt perspektiv om man vill förstå varför de flesta människorna på jorden äter en sämre kost idag än för bara 40 år sedan. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, MariaF sade:

jag syftade på att att de allra flesta läser sånt som stärker deras uppfattning, sällan andra åsikter.

Det jag egentligen vill betona, är att åtminstone de professionella utövarna av kostrådgivning borde kunna påverkas, av det som vetenskapligt händer på deras eget område. När jag började följa våra vänner inom forskningen på kostområdet (och er på forumet), kunde jag direkt se att för varje påstående som visade på fördelar med LCHF-kosten, motsades av tio diametralt motsatta från fettmotståndarsidan. Bara genom att gå djupare i mina studier kunde jag inse var sanningen låg. Jag förutsätter att de flesta LCHF-tillskyndare agerat på liknande sätt som jag för att våga steget till kostomläggning.  

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

15 minuter sedan, Nils Engström sade:

Jag förutsätter att de flesta LCHF-tillskyndare agerat på liknande sätt som jag för att våga steget till kostomläggning.

Förhoppningsvis. Men min erfarenhet är att många bara vill banta, tyvärr. Jag tror det är därför det är så svårt att få gehör för att barnen också borde slippa kolhydraterna, man är inte helt övertygad (och kanske inte vill bli det heller).

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

10 timmar sedan, MariaF sade:

Förhoppningsvis. Men min erfarenhet är att många bara vill banta, tyvärr. Jag tror det är därför det är så svårt att få gehör för att barnen också borde slippa kolhydraterna, man är inte helt övertygad (och kanske inte vill bli det heller).

Vad gör en förälder som vet sitt barns bästa, när en stor dietistorganisation av uppenbara prestigeskäl kan satsa stort på att hålla fast vid och fortsätta sprida felaktiga kostråd? Den eviga frågan: ska det behövas tio år eller ett halvt sekel till att vända på utvecklingen. 

 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...