Jump to content

Vitamin D — VITAL studie i NEJM


Skärfläcka

Recommended Posts

Nyheterna idag på tv rapporterar man att risken för cancer och hjärt- och kärlsjukdom inte minskar med tillskott av vitamin D eller omega 3. 

Här är länk till studien i NEJM angående vitamin D https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1809944 

Det som inte framgår av rapporteringen är att deltagarna hade D-vitaminnivåer som i snitt var 77 nmol per liter vilket anses vara en bra nivå.  Deltagarna fick 2000 IU av D vitamin och höjde i snitt sin nivå i blodet till 104 nmol per liter. 

”Among the 15,787 participants who had blood samples that could be analyzed, the mean (±SD) serum total 25-hydroxyvitamin D level at baseline was 30.8±10.0 ng per milliliter (77 nmol per liter); 12.7% had levels below 20 ng per milliliter (50 nmol per liter), and 32.2% had levels from 20 to less than 30 ng per milliliter (50 to <75 nmol per liter). In a subgroup of 1644 participants with repeat measurements after 1 year, mean 25-hydroxyvitamin D levels increased from 29.8 ng per milliliter (74 nmol per liter) at baseline to 41.8 ng per milliliter (104 nmol per liter) at 1 year (a 40% increase) in the vitamin D group and changed minimally (mean, −0.7 ng per milliliter [−2 nmol per liter]) in the placebo group.”

Dessutom säger artikelförfattarna att andra studier pekat på att 75 nmol per liter verkar vara tillräckligt för att skydda mot både cancer och hjärt och kärlsjukdom. Att utföra en studie med personer som faktiskt har vitamin D brist anses oetiskt enligt artikelförfattarna och det måste ju innebära att inga i studien hade låga värden av vitamin d vid studiens början. 

” In observational studies, the 25-hydroxyvitamin D levels associated with lowest risks tend to be above 30 ng per milliliter (75 nmol per liter) for cancer (at least colorectal cancer)26 but between 20 and 25 ng per milliliter for cardiovascular disease.6 Thus, vitamin D requirements for cardiovascular health may have already been met for most participants. Although neither our trial nor ViDA showed a significant cardiovascular benefit of vitamin D among participants with low 25-hydroxyvitamin D levels at baseline, it remains possible that a trial involving persons with extremely low vitamin D levels (i.e., well below the 20 ng per milliliter recommended for bone health1) would show stronger effects on risk. However, maintaining participants in a vitamin D–deficient state and circumventing real-world clinical care for 5 years would be neither ethical nor feasible.” 

 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

50 minuter sedan, Skärfläcka sade:

Nyheterna idag på tv rapporterar man att risken för cancer och hjärt- och kärlsjukdom inte minskar med tillskott av vitamin D eller omega 3.

Kan det bero på att tillskotten inte känns igen av immunförsvaret och kan orsaka mer skada än nytta?

 • Like 1
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

18 minuter sedan, Skärfläcka sade:

på tv rapporterar man att risken för cancer och hjärt- och kärlsjukdom inte minskar med tillskott av vitamin D eller omega 3. 

Välkänt är att optimal tillförsel av D-vitamin har en väsentlig betydelse för kroppen i en rad sammanhang bl.a. till att minska risken för:    

 • kalciumbrist
 • brist på magnesium och andra spårmetaller
 • uppkomsten av osteoporos
 • multipelskleros
 • försämrad lungfunktion
 • fallskador hos äldre
 • uppkomsten av diabetes
 • försämring av immunförsvaret
 • försämrat humör

etc.

För omega 3 gäller på liknande sätt dess betydelse i en rad sammanhang.

Man lägger här upp en studie, för att visa att ett vissa preparat inte kan tillmätas den betydelse t.ex. i cancersammanhang, som tidigare studier visat i positivt avseende. Om den nya hypotesen råkar stämma, är det naturligtvis inte liktydigt med att andra välkända, positiva effekter skulle falla bort. När massmedias representanter hugger tag i en studie av detta slag är det deras skyldighet att inte ge läsare och TV-tittare intrycket att betydelsen av preparaten skulle reduceras generellt. 

Vad man kan fråga sig är varför studien gjordes? Kan det vara att medicinska preparat med liknande betydelse, som hittills tillmätts även D-vitamin och omega 3, kan ha minskat försäljningen av ren medicin?

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Ekner sade:

Kan det bero på att tillskotten inte känns igen av immunförsvaret och kan orsaka mer skada än nytta?

Jag har också undrat om vitamin- och mineraltillskotten fungerar dåligt om tarmen har en ogynnsam bakterieflora och dåligt näringsupptag. Naturligtvis måste man kolla att de tillskotten man tar har en god biotillgänglighet också. Men om man lider av näringsbrister på grund av taskig bakterieflora i tarmarna så kan det vara smart att titta på det först. Jag menar om man tror att man kan äta högprocessad sockrig och mjölig snabbmat och ta tillskott för att kompensera så kan den taskiga bakteriefloran motarbeta dessa försök. Kanske sätter den krokben för forskningen också?

 • Like 5
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

9 minuter sedan, Katerina sade:

Jag har också undrat om vitamin- och mineraltillskotten fungerar dåligt om tarmen har en ogynnsam bakterieflora och dåligt näringsupptag. Naturligtvis måste man kolla att de tillskotten man tar har en god biotillgänglighet också. Men om man lider av näringsbrister på grund av taskig bakterieflora i tarmarna så kan det vara smart att titta på det först. Jag menar om man tror att man kan äta högprocessad sockrig och mjölig snabbmat och ta tillskott för att kompensera så kan den taskiga bakteriefloran motarbeta dessa försök. Kanske sätter den krokben för forskningen också?

Kosten måste ändras så att den bygger upp en bra tarmhälsa annars så får vitaminerna svårt att läka kroppen. Du kan inte stoppa skit i din tarm och tro att allt blir bra bara du tar diverse vitaminer.

Link to comment
Share on other sites

37 minuter sedan, Katerina sade:

Jag menar om man tror att man kan äta högprocessad sockrig och mjölig snabbmat och ta tillskott för att kompensera så kan den taskiga bakteriefloran motarbeta dessa försök

Är man riktigt under isen blir det fråga om vad man inte ska äta, snarare än vad bör komplettera med.

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Egentligen tror jag inte att det är något större fel på studien som sådan. Slutsatsen är att om man har en bra nivå av vitamin D så blir det varken bättre eller sämre av att höja den ytterligare något. Problemet blir när media rapporterar det som om tillskott av  d- vitamin alltid är verkningslöst, speciellt när de i artikeln säger att det skulle vara oetiskt att låta människor ha för låga d-vitaminnivåer. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Nyss fick vi alla i P1:s nyhetsutsändning, av en tillfrågad professor på området äntligen med emfas, tydligt förklarat:

 1. att det var mycket värdefullt att få veta vilka positiva effekter som D-vitamin och omega 3 inte hade på frekvensen cancer och hjärt/kärlsjukdomar.
 2. att det absolut inte finns anledning att förvänta sig positiva effekter av kostillskott om inget bristförhållande föreligger (detta innefattade D-vitamin)!!!.

Det lilla tillägget att vi på våra breddgrader under större delen av året inte ges möjlighet att tillfredsställa optimal D-vitaminnivå i kroppen via solen utomhus, "glömdes av". 

Reporterns tafatta försök att få någon svar enligt (1) på om det ändå kunde finnas anledning att se något värde i tillskott var verkningslöst. Någon information om bristerna i vår föda (vitaminer och spårmetaller etc.) som uppkommit genom de alltmer utarmade jordarna, togs inte upp.

Känns det inte skönt att alltid ha tillgång till bra information av experter inom områden, som vi i befolkningen saknar möjlighet att förstå? ? 

 • Like 1
 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, Elinor sade:

Känns ju som ett återkommande problem i studier och forskning kring fetma eller hjärt-och kärl, där man aldrig får någon påvisat effekt. Folk äter så förbannat dåligt i grunden, mer eller mindre förgiftar sig själva långsamt, så behandlingen är chanslös redan från början.

Problemen med observationsstudier (av kostnadsskäl de vanligaste) ligger bl.a. i att, ur en multifaktoriellt betingad informationmängd, extrahera effekter av en eller två enskilda parametrar. Nu var den aktuella studien stor och kostsam (sannolikt välgjord), så man kanske har anledning att tro resultatet vara rättvisande.  Nu kan läkemedelsföretagen med fog förklara att kosttillskott inte längre utgör konkurrerande fara för försäljningen av medicinska preparat.

Link to comment
Share on other sites

D-vitamin ( är mer som ett hormon än vitamin) ingår i väldigt många olika livsnödvändiga processer i kroppen. Finns all anledning att ha en tillräckligt hög nivå i blodet. D3 ska intas tillsammans med K2 för att kunna göra optimal nytta. Svårt att ha några synpunkter på den aktuella studien. Deltagarna hade inte låga nivåer - förmodligen värden rejält över någon kritisk gråns. Så tillskott gjorde förmodligen inte någon avgörande skillnad för hälsan avseende cancer och hjärt-kärlsjukdom. -

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2018-11-13 at 22:04, kickilotta sade:

tillskott gjorde förmodligen inte någon avgörande skillnad för hälsan avseende cancer och hjärt-kärlsjukdom.

Man kan nog befara att beställaren ansåg upplägget bra - det bekräftade sannolikt det man ville ha belägg för. Flertalet på forumet kunde talat om detta vid förfrågan i förväg. Mycket pengar för lite resultat alltså, men sannolikt ekonomiskt försvarbart, eftersom läkemedelsproducenterna nu kan använda detta i sin reklam för preparat som avses ha de egenskaper som D-vitaminet tidigare tillskrivits.

On 2018-11-13 at 22:04, kickilotta sade:

D-vitamin ( är mer som ett hormon än vitamin) ingår i väldigt många olika livsnödvändiga processer i kroppen

Dock inte intressant att tala om för studiens ansvariga eller för representanter för massmedia. För den professor, som TV anlitade gällde tydligen främst att lägga hela sin själ i att förklara att inget behov för kosttillskott  finns för den som saknar brist att kompensera för. ?

 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

Om man har normala nivåer av D-vitamin så minskar man antagligen inte risken för cancer och hjärtsjukdom genom att höja nivåerna en aning... då vet vi det. ? 

Rent allmänt är det säkert ofta så  med supplementering att har man goda nivåer av det ämne man supplementerar med så ger det ingen större effekt ... men de flesta känner säkert inte till sina nivåer och då kan man se det som en enkel "försäkring" att supplementera och därigenom slippa problem som man kanske skulle få om nivåerna var låga.

 • Like 4
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

59 minuter sedan, Peter B sade:

Om man har normala nivåer av D-vitamin så minskar man antagligen inte risken för cancer och hjärtsjukdom genom att höja nivåerna en aning... då vet vi det. ? 

Kan man likna det vid att en kväll ha druckit sig till normal trivselnivå och att man antagligen inte minskar risken för berusning eller alkoholism på lång sikt genom att dricka mer.?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ibland verkar det som om många missar att läsa länkar.

Om jag tycker att en text är värdefull och tillför något nytt eller en intressant vinkel på en fråga så lägger jag gärna upp hela texten istället för att göra egna referat.  Om man inte läser så missar man mycket som är bra. 😁

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2018-11-13 at 22:04, kickilotta sade:

Deltagarna hade inte låga nivåer - förmodligen värden rejält över någon kritisk gråns.

Det visar att ansvariga för studien:

 • dels valde deltagarna efter ett medvetet mönster, som gav önskat resultat
 • dels räknade med att flertalet bland medicinanvändarna skulle sakna invändningar
 • möjligen räknade med att i massmedia tillfrågade experter skulle reagera ungefär som professorn i radions P1
 • att de skulle få tillgång till material användbart i medicinreklamen

Var det någon som pratade om pengar?🤔

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Återigen angående D-vitaminet och dess oerhörda betydelse, när det gäller att delta i tillförseln av kalcium, magnesium etc. Om folk genom den kritiserade studien får för sig att lägga ner kompletteringen med D-vitamin (speciellt vid svenska breddgrader), kommer andelen magnesium, som kroppen behöver, att minskas för de flesta. Det läkare då tvingas till, är att skriva ut magnesiumpreparat. Vanligt är att det äldsta magnesiumpreparatet i Fass, Emgesan, skrivs ut, trots att det helt saknar verkan - biotillgängligheten på det preparatet är närmast noll.

Vad gäller Emgesan kan nämnas att studier i Sverige gjorts på verkan av magnesiumtillskott, vid vilka ingen effekt kunnat konstateras - lätt förklarat genom den minimala biotillgängligheten som Emgesan motsvarar. Detta representerar en ännu värre  typ av problem, än den som tråden behandlar - att verkan av ett studerat preparat i en studie saknas p.g.a. man inte tagit sig tid före studien att kontrollera det tillförda preparatets biotillgänglighet. 

Visst verkar det som om många studier bekostade av läkemedelsföretagen, snarare än att bota sjukdomar, tillkommit för att hålla människor lagom sjuka så att läkemedelsförsäljningen kunnat hållas i topp.

(Uppenbart är att en kost som LCHF med alla medel motarbetas, då den för en allt större andel människor innebär minskat behov av medicininköp).

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 2018-11-13 at 17:40, Skärfläcka sade:

om man har en bra nivå av vitamin D så blir det varken bättre eller sämre av att höja den ytterligare något

Då är frågan vad är en bra nivå ? Skall vi gå efter rekommendationer från läkare så hjälper det enormt mycket att höja så nära deras farlighetsgräns som möjligt.

För att det skall bi toxiskt så måste du komma upp i 750 nmol/L. Vitkigt att  inte glömma K2 vit samtidigt som du tar d-vit.

< 25 nmol/L D-vitaminbrist
25-50 nmol/L Otillräckliga nivåer
> 50 nmol/L Tillräckliga nivåer
75 nmol/L Optimal nivå
> 125 nmol/L Potentiellt farlig nivå
> 250 nmol/L Potentiellt toxisk nivå
Link to comment
Share on other sites

9 minuter sedan, jala sade:

Då är frågan vad är en bra nivå ? Skall vi gå efter rekommendationer från läkare så hjälper det enormt mycket att höja så nära deras farlighetsgräns som möjligt.

För att det skall bi toxiskt så måste du komma upp i 750 nmol/L. Vitkigt att  inte glömma K2 vit samtidigt som du tar d-vit.

< 25 nmol/L D-vitaminbrist
25-50 nmol/L Otillräckliga nivåer
> 50 nmol/L Tillräckliga nivåer
75 nmol/L Optimal nivå
> 125 nmol/L Potentiellt farlig nivå
> 250 nmol/L Potentiellt toxisk nivå

125 nmol/L har vid olika genomlöpningar av info på nätet betraktats vara optimalt men som du påpekar, om nivån K2-vitamin är för låg, kan man se de höga nivåerna i tabellen som något problematiska.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2018-11-13 at 10:50, Skärfläcka sade:

Nyheterna idag på tv rapporterar man att risken för cancer och hjärt- och kärlsjukdom inte minskar med tillskott av vitamin D eller omega 3. 

Här är länk till studien i NEJM angående vitamin D https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1809944 

Det som inte framgår av rapporteringen är att deltagarna hade D-vitaminnivåer som i snitt var 77 nmol per liter vilket anses vara en bra nivå.  Deltagarna fick 2000 IU av D vitamin och höjde i snitt sin nivå i blodet till 104 nmol per liter. 

”Among the 15,787 participants who had blood samples that could be analyzed, the mean (±SD) serum total 25-hydroxyvitamin D level at baseline was 30.8±10.0 ng per milliliter (77 nmol per liter); 12.7% had levels below 20 ng per milliliter (50 nmol per liter), and 32.2% had levels from 20 to less than 30 ng per milliliter (50 to <75 nmol per liter). In a subgroup of 1644 participants with repeat measurements after 1 year, mean 25-hydroxyvitamin D levels increased from 29.8 ng per milliliter (74 nmol per liter) at baseline to 41.8 ng per milliliter (104 nmol per liter) at 1 year (a 40% increase) in the vitamin D group and changed minimally (mean, −0.7 ng per milliliter [−2 nmol per liter]) in the placebo group.”

Dessutom säger artikelförfattarna att andra studier pekat på att 75 nmol per liter verkar vara tillräckligt för att skydda mot både cancer och hjärt och kärlsjukdom. Att utföra en studie med personer som faktiskt har vitamin D brist anses oetiskt enligt artikelförfattarna och det måste ju innebära att inga i studien hade låga värden av vitamin d vid studiens början. 

” In observational studies, the 25-hydroxyvitamin D levels associated with lowest risks tend to be above 30 ng per milliliter (75 nmol per liter) for cancer (at least colorectal cancer)26 but between 20 and 25 ng per milliliter for cardiovascular disease.6 Thus, vitamin D requirements for cardiovascular health may have already been met for most participants. Although neither our trial nor ViDA showed a significant cardiovascular benefit of vitamin D among participants with low 25-hydroxyvitamin D levels at baseline, it remains possible that a trial involving persons with extremely low vitamin D levels (i.e., well below the 20 ng per milliliter recommended for bone health1) would show stronger effects on risk. However, maintaining participants in a vitamin D–deficient state and circumventing real-world clinical care for 5 years would be neither ethical nor feasible.” 

Jag läste inte artikeln så noga då jag postade ovanstående, konstaterade bara att om man ger D-vitamin till personer som inte har brist så verkar det inte ha någon större effekt vilket inte framgick av nyhetsinslaget jag såg. När jag idag tänkte kolla på Omega3-delen av studien så hittade jag den här sammanfattningen på EurekAlert: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-11/bawh-vsh111018.php 

VITAL study: How vitamin D and fish oil affect risk of heart attack, stroke and cancer

Findings show omega-3 fatty acids reduced risk of heart attacks, especially among African Americans; vitamin D reduced cancer deaths over time 

”The team found that omega-3 fish oil reduced heart attack rates but did not affect risk of stroke or cancer. In addition, vitamin D did not significantly affect heart attack, stroke or cancer incidence but was associated with a decrease in cancer deaths that started one to two years after participants began treatment.”  

"We found that omega-3s were associated with a reduction in risk of heart attacks across our study population, especially among participants who had lower than average fish intake (less than 1 1/2 servings per week). In addition, VITAL results showed that with time, vitamin D supplements may lower risk of cancer death. We plan to follow these participants for the next several years to see if this signal becomes stronger."

The research team also examined the effect of vitamin D on cancer rates. A total of 1,617 participants were diagnosed with cancer by the end of the study; 793 had been taking vitamin D and 824 had been taking the placebo - a non-significant difference. Rates of specific forms of cancer - including breast, prostate and colorectal cancer - did not differ significantly between groups. However, when the team examined rates after participants had been taking supplements for at least two years, they found that cancer deaths were significantly reduced by 25 percent among those taking vitamin D. No differences were seen for cardiovascular outcomes with vitamin D.” 

Informationen ovan är hämtad från forskarnas pressrelease https://www.brighamandwomens.org/about-bwh/newsroom/press-releases-detail?id=3189 

Men samtidigt är slutsatsen i D-vitamin artikeln följande https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1809944?query=featured_home

”In summary, daily supplementation with high-dose vitamin D for 5 years among initially healthy adults in the United States did not reduce the incidence of cancer or major cardiovascular events.” 

Slutsatsen i Omega3 artikeln är följande 

”Supplementation with n−3 fatty acids did not result in a lower incidence of major cardiovascular events or cancer than placebo.”https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1811403?query=recirc_curatedRelated_article

Det är slående hur innehållet i en artikel kan ”spinnas” på helt olika sätt beroende på vilka parametrar man fokuserar på.

Sammanfattningsvis kan man nog säga att det verkar ofarligt att ta ”normala” mängder av både vitamin D och Omega3-tillskott. Om man av någon anledning har låga nivåer av dessa så är chansen större att tillskotten har en skyddande effekter, om man redan har tillräckliga nivåer så är det bortkastade pengar. Lite som med försäkringar, man vet inte om man kommer att utnyttja dem men det känns tryggare att betala dem. 🙂 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...