Jump to content

Enkelt sätt att hålla kontroll på elektrolyterna vid LCHF


Nils Engström

Recommended Posts

Guest Tureborgaren
1 timme sedan, Nils Engström sade:

Risken att genom sina närmaste få antydningar om begynnande hypokondri, får vägas mot de stora fördelar man kan vinna.  

Visst är det skönt med ett forum där man kan dryfta sina "hälso-hyss" utan att bli betraktad som ett UFO!

Spännande läsning!

Link to comment
Share on other sites

43 minuter sedan, Skärfläcka sade:

Nu pratar vi bio-hackning. Jätteintressant, måste smältas en stund

Dock är det inte fråga om nyheter, bara att tekniken och kostnadsutvecklingen möjliggjort att en del av sjukvårdens preliminära analysverksamhet kunnat överflyttas till hemmiljön.

Om jag inte ordentligt hade satt mig in i tekniken och själv kunnat konstatera de fina resultaten, åtminstone med den EKG-mätare jag använt, skulle jag aldrig startat tråden med sådan  entusiasm.

Min hemmamätare i 2000-kronorsklassen har alltså kunnat jämföras med professionella  högkostnadsutrustningar med tillgång till 12 mätkanaler. Detta med hemmamätarens tre kanaler i funktion eller t.o.m. utan kablar anslutna med bara en kanal utnyttjad. Resultatet innebär i praktiken att formen på hemmamätarens EKG-normkurva, fullt  tillräckligt överensstämmer med den som professionella mätare uppvisar.  Dvs. kommer därför sannolikt att även tillräckligt väl indikera avikelser i EKG-kurvan, som olika brister och övermängder av de aktuella ämnena motsvarar - alltså en kostnadseffektiv analysmetod, som enkelt kan utföras i hemmiljön. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Istället för den klassiska mätningen av mängden av ett visst ämne i blodet, medger alltså hjärtat genom EKG-analysen (via dess olika musklers sätt att variera sitt rörelsemönster) en visualisering av eventuell kritisk nivå för ämnet.

Fördelarna med att i hemmets lugna miljö kunna kontrollera sina elektrolyter utan behov av mätning på blodet vid vårdcentralen eller via privat analysföretag, ser jag som stora. "Bieffekten" att dessutom få en bild av hjärtats kondition när så önskas, t.ex. i samband med träningsverksamhet är klart värdefull. I sådant fall kan man applicera kablar som ger kontinuerlig mätning under träningen med puls i kombination med EKG-visningen. Man  kan också göra långtidsmätningar under sömnen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Guest Annika Dahlqvist

"...kopierbara utskrifter via datorn att sända till husläkaren att studera. "

Som fd distriktsläkare får jag kalla kårar av detta. Distriktsläkarna översvämmas av arbetsuppgifter. Ska man översvämmas ännu mer av insända EKG-n att studera så går det inte alls. Vederbörande får nog lära sig att tolka ekg-na själva.

Link to comment
Share on other sites

On 2018-11-30 at 09:44, Annika Dahlqvist sade:

"...kopierbara utskrifter via datorn att sända till husläkaren att studera. "

Som fd distriktsläkare får jag kalla kårar av detta. Distriktsläkarna översvämmas av arbetsuppgifter. Ska man översvämmas ännu mer av insända EKG-n att studera så går det inte alls. Vederbörande får nog lära sig att tolka ekg-na själva.

Grundtanken med att i hemmet få ytterligarte indikationer på eventuella avvikelser, var inte att ytterligare belasta sjukvården, snarare motsatsen.  Själva tekniken bakom EKG representerar ju en väl utvecklad analysmetod som ger viktig information om kroppens fysiologiska status.

Jag ser inget negativt i att, med teknikens hjälp förflytta en del av kunskapen på området, för den enskilde att utnyttja som preliminär indikator främst till att i tid använda för en positiv förändring av livstilen. Andra hjälpmedel har ju sedan länge introducerats i hemmet som t.ex. termometern i allt modernare tappning, förfinade blodtrycksmätare, som rätt använda i lugn hemmiljö ger bättre data än enstaka mätningar på en vårdcentral - blodtrycksdata som varierar stort under dagen - också påverkade av vitrockssyndromet etc..

I det senare fallet ofta missvisande grund för läkaren att ordinera blodtryckssänkande preparat. I mitt fall tydligt visat eftersom jag, efter att ha passerat 80-årsstrecket, numera efter 25 års användning kunnat återfå normalt blodtryck utan medicinering enbart genom att övergå till LCHF-kosten. Dessutom till att utan medicinering få normalt blodsocker och utan statiner få normal lipidprofil.

EKG i hemmet är bara en av de metoder som kan användas för individen att göra egna preliminära statusbedömningar i samarbetet mellan patient och läkare.

P.S. 1

Det för dig som läkare skrämmande citatet:

"...kopierbara utskrifter via datorn att sända till husläkaren att studera"

tillkom i hastigheten och skall snarare uppfattas som något att eventuellt personligen visa upp vid ett normalt läkarbesök. 😇

Har rödmarkerat texten med kommentar i trådstarten!

P.S. 2

Hade jag tagit åt mig av din heroiska kamp för LCHF då den pågick, skulle de positiva förändringarna för min del kommit tidigare! Bättre dock sent än aldrig. Vårt gemensamma tack till dig på detta forum lär du nog tidigare förstått strömma i din riktning. Dig kan ingen glömma eller missa att känna värme för!

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Annika Dahlqvist sade:

"...kopierbara utskrifter via datorn att sända till husläkaren att studera. "

Som fd distriktsläkare får jag kalla kårar av detta. Distriktsläkarna översvämmas av arbetsuppgifter. Ska man översvämmas ännu mer av insända EKG-n att studera så går det inte alls. Vederbörande får nog lära sig att tolka ekg-na själva.

Jo tack. Min kära husläkare(som faktiskt är bra) är så sönderstressad numera p.g.a ökat pappersarbete och patienter per dag, att hon rasat i vikt och tappat halva håret.  

När man träffar henne sitter hon alltid och bråkar med Försäkringskassan, socialtjänster eller ringer om provsvar åt helt andra patienter, medan hon försöker prata med mig och göra pappersarbete på samma gång. Skulle jag komma med provsvar jag tagit privat och kräva analys, skulle hon troligtvis få ett nervöst sammanbrott. Är ett mirakel att hon inte är heltidssjukskriven p.g.a utbrändhet.

Bryr man sig om patienterna numera som husläkare, så så blir man garanterat utbränd inom ett år. 

Läkare på specialistmottagning brukar i och för sig ha mer tid per patient, så där är det nog mer välkommet att ta med sig diverse provsvar eller EKG? Om de sedan finner det intressant eller bara borstar bort p.g.a prestige, är ju helt individuellt. 

 • Sad 2
Link to comment
Share on other sites

14 minuter sedan, Elinor sade:

När man träffar henne sitter hon alltid och bråkar med Försäkringskassan, socialtjänster eller ringer om provsvar åt helt andra patienter, medan hon försöker prata med mig och göra pappersarbete på samma gång. Skulle jag komma med provsvar jag tagit privat och kräva analys, skulle hon troligtvis få ett nervöst sammanbrott.

Rekommendera henne LCHF kost med en kopp fettkaffe.

 

16 minuter sedan, Elinor sade:

Bryr man sig om patienterna numera som husläkare, så så blir man garanterat utbränd inom ett år. 

Lämpligen lite yoga eller?😎

Link to comment
Share on other sites

16 minuter sedan, Lasse-hatten sade:

Har du någon aning om hur många som kontaktar vården, i onödan, efter att själv ha mätt blodtrycket hemma? Skall det nu kompletteras med EKG-mätningar har jag full förståelse för Annika Dahlqvists oro. 

Teknikutvecklingen leder till en maktförskjutning mellan patient och läkare. Det är en utveckling som man inte kan hejda. 

Om du kommer till läkaren och har mätresultat så är det ett betydligt tyngre argument än det vaga att man ”mått dåligt” eller att ”hjärtslagen känts konstigt”. Det är ingen idag som ifrågasätter att personer med T2 diabetes kollar sitt blodsocker hemma. Min blodtrycksmätare vill jag inte vara utan, tack vare den har min blodtrycksmedicinering både trappats upp och ned av läkare. En EKG monitor skulle jag definitivt ha haft nytta av vid ett par specifika tillfällen. Internet är en annan teknikutveckling som förskjutit makten till fördel för patienten. Utvecklingen kommer att leda till att allt mer kan testas och monitorernas i hemmet, troligen mer än vi kan föreställa oss. Jag har själv kommit till vårdcentralen med en riktig diagnos tack vare internet men läkaren kände inte ens till sjukdomen. Läkarens roll blir då mer att bekräfta diagnosen och behandla den än att ställa diagnosen. 

Att människor tar ansvar för sin egen hälsa ska ses som något positivt, inte som ett hot. 

 • Like 4
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

On 2018-11-30 at 07:13, Syster sade:

Spännande! Får man fråga Nils Engström vilken "apparat" på marknaden du använder?

Jag sammanställde snabbt de viktigaste punkterna som krävs för acceptabelt resultat. Observera att med batteridrift slipper man sladdar av alla slag!

1100541635_ScreenHunter_1732Dec_0204_33.thumb.jpg.a484dbc377aafffb0d3bf8fcf61a0c99.jpg

Med snabbmetoden kan man direkt efter uppackningen, utan att ha läst manualen göra sin första mätning. Tiden för mätning är som standard inställd på 30 sekunder men kan kan ställas in upp till 15 minuter för manuell mätning upp till automatisk  nattmätning utan gräns.

Enligt min mening förenar mätaren på ett praktiskt sätt de viktiga mätbehoven med en tydlig bildskärm i färg och bra lagringsutrymme med möjligheter att ge alla familjemedlemmar var sitt ID för historiska jämförelser.  Dessutom kan man överföra EKG-mätningar via datorn till utskrift.

Elektroderna för mätning sitter dels på baksidan av mätarens övre del, för fingrarna att greppa, dels på botten av dess nedre del att pressas mot huden. I det fall hudkontakten skulle bli dålig (fet hud/liten kraft applicerad mot huden) ökar mätaren automatiskt signalnivån stegvis till 2x eller 4x.

Trots mängden funktioner är inlärningskurvan för apparaten i sin helhet extremt platt, eftersom all hantering fungerar på ett intuitivt sätt. 

På bilden ovan syns mätaren i skala 1:1.

På marknaden finns en rad bra mätare att tillgå (enligt testresultat och användarutlåtanden) - denna passar mig i nuläget bäst.

P.S.

När jag gör mätningar befinner jag mig i datormiljö med routrar och diverse elektronik i närheten men inga störningar har visat sig vid EKG-mätningarna.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

On 2018-11-30 at 13:25, Skärfläcka sade:

Att människor tar ansvar för sin egen hälsa ska ses som något positivt, inte som ett hot. 

I det fallet är Annika Dahlqvist ett underbart exempel, som till skillnad från oss andra, tvingades kämpa mot sin egen yrkeskår och dess högsta representanter, för rätten att själv rekommendera sina patienter (och sig själv) att använda kosten som läkemedel - en lysande representant för Hippokrates och hans ursprungliga tankar om kostens betydelse som läkemedel.

On 2018-11-30 at 13:25, Skärfläcka sade:

Teknikutvecklingen ... är en utveckling som man inte kan hejda. 

Troligt är att människor därigenom kommer att kunna bli alltmer självständiga och få större möjligheter i teknisk avseende  att komma i nivå med läkaren. Som du antyder kommer kunskapsförmedlingen via Internet att få alltstörre betydelse och kommunikationen mellan läkare och *spetspatient att förbättras i takt med den ökande andelen av den senare typen.

*Spetspatient = ursprunglig tolkning innebärande patient med större kunskaper om sin egen sjukdomän än läkaren. Alltmer kommer Internet att betyda en större andel bättre förberedda patienter inför läkarbesöket - till fördel för alla parter.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2018-11-29 at 16:04, Nils Engström sade:

Alla som tillämpar LCHF-kosten är medvetna om att kroppens behov av vätska är viktigt att tillfredsställa. Samtidigt är alla införstådda med att vissa förluster av betydelsefulla salter ökar genom utspädningen, som den ökade vätsketillförseln medför. Mineraler som ansvarar för varje kroppscells förmåga att fungera väl. Inte minst viktigt är det för hjärtat att i möjligaste mån optimalt (med lägsta puls och artäriellt tryck) förse kroppen med näring och energimedium som hjärtat och andra organ kräver.

Särskilt viktiga att kunna mäta är:

 • Kalcium
 • Kalium
 • Magnesium
 • D-vitamin

Vad olika nivåer på natiumsalt beträffar, visar EKG ingen förändring i vågformen. Själv använder jag en förhöjd puls som tecken på bristande nivå natriumsalt.  Den pulsen återgår efter en kort  stund till normalnivå efter  en halv tesked havssalt.

Det finns huvudsakligen två metoder att tillämpa för analys av tillgången på de viktiga fyra ämnena:

Antingen mäter man innehållet i blodet eller studerar resultatet av ett EKG. Möjligheten att för ändamålet besöka sjukvården med tillräckligt korta intervall, skulle den knappast ha resurser för. Att i hemmet mäta mineralinnehållet i blodet låter sig knappast göras. Möjligheten att därutöver privat utnyttja företag, som åtar sig att via hårstrån göra analyser runt kroppens mineralinnehåll, låter sig av praktiska och ekonomiska skäl inte heller göras. Helst skulle man kunna göra en test i veckan – mätningen tar mindre än en minut och kan ske utan anslutning av mätkablar. Mätningen med huden på händerna som mätpunkter eller direkt mellan handen och en punkt nära hjärtat ger utmärkta resultat. Möjligheten att via kablar till symmetriska punkter nära axelleden och bröstkorgens nedre del, ger ytterligare precision, som man kan ta till någon gång när andan faller på.

1155507088_ScreenHunter_1719Nov_2904_40.thumb.jpg.fd49a5de2bdc144006df5a25045bb02f.jpg

Via vågformen på EKG-kurvan kan man konstatera om brister eller övermängder av något mineral eller hormon (D-vitamin) föreligger. Olika muskler i hjärtat och signalsystemet reagerar på mineraltillgången – specifikt för varje mineral. Detta avspeglas myckert tydligt  i EKG-kurvan.

Härunder har jag samlat några typiska EKG-vågformer, som visar om kroppen lider brist på något mineral eller D-vitaminet - det senare viktigt hormon, som styr upptaget av mineraler (främst kalcium och magnesium) – viktiga för hjärta och hjärna.

1060703272_ScreenHunter_1717Nov_2904_17.thumb.jpg.127015ab55c92200609b35320b57116f.jpg

200472340_ScreenHunter_1718Nov_2904_18.thumb.jpg.500cfd7a9796e32ac2911a8c7b0b9ed6.jpg

Före digitaliseringens tidsålder fanns av ekonomiska skäl, ingen praktisk möjlighet att själv i hemmiljön få till ett EKG. Nu kan man få ett utmärkt mätinstrument till en engångskostnad motsvararande ungefär den som man får punga ut med för en enda håranalys. Handhållna EKG-utrustningar med vilka man enkelt och snabbt kan få fram en signatur på hjärtats sätt att arbeta.

Ett hemma-EKG ger, förutom att enkelt hålla koll på kroppens elektrolyter, en bonus i form av möjligheten att tidigt få varningar, om hjärtat av andra skäl skulle börja avvika från sitt vanliga sätt att arbeta - ett viktigt analysinstrument helt enkelt med kopierbara utskrifter via datorn att sända till husläkaren att studera.

                                                      ________________________________

Risken att genom sina närmaste få antydningar om begynnande hypokondri, får vägas mot de stora fördelar man kan vinna. Det varje bilägare anskaffat i form av verktyg, mätinstrument och andra prylar för att hålla bilen i trim, skiljer sig bara genom att människokroppen representerar en självstyrande, självreglerande organism med en några miljarder gånger mer komplex  konstruktion.  

För mig och min hustru fungerar EKG-mätningarna utmärkt. I hennes fall, vid första mätningen utvisande underskott på kalium (nu åtgärdat). I mitt fall var normalkurvan från första mätning fin utan avvikelser. Vad beträffar kaliet förklarar min övergång till havssalt (med sina 90-talet spårämnen bl.a. kaliumsalt) sannolikt skillnaden.   

P.S.

Generellt sett är EKG ett välkänt analysinstrument vars analysmetoder ständigt utvecklas, inte bara för bedömningen av hjärtats egen kondition utan också med detta som referensobjekt till att avspegla kroppens kondition i övrigt. Exempelvis kan effekten, av tidigare inflammerade blodkärl, som förfettats genom kolesterol och inkapslats av ett lager kalcium, att kunna följas. I positiv bemärkelse efter att extra K2-vitamin i tillskott rensat bort kalcium från existerande förträngningar (upptill 50 %), blir en av de naturliga effekterna ett minskat blodtryck.

Allteftersom den vetenskapligt baserade kunskapen ökar runt EKG-forskningen, kommer möjligheten (även för hemmaobservatören) att utläsa förändringar i hjärtmusklernas kondition och kroppen i övrigt att förbättras. Punkterna på EKG-kurvan (P, Q, R, S,T, U) kan var och en hänföras till resp. hjärtmuskel och en rad faktorer som påverkar den enskilda muskeln.

Intressant, men litta för mycket information, dvs jag lyckas inte hänga med.

Men så är jag inte utbildad läkare!

Aså 2000 kronor är lixom inte särskildt mycket pengar utifall om det handlar om ens hälsa, frågan återstår var du fått de där olika diagrammen ifrån, för jag är inte tillräckligt kompetent att bedöma dessa!

Oså får jag tycka att det är litta roligt att vår Annika slitit sig från sin egen sajt och kommenterat här.. så då får man en kommentar från en rätt radikal LCHF-förespråkare med Läkarexamen, samt en hel del erfarenhet!

Dvs jag har lixom inga som helst problem att lägga 2000 på någon manick som eventuellt skulle indikera något ohälsoproblem som jag eventeullt skulle kunna påverkar genom att justera kost/ta några kostillskott , eller liknande!

Däremot om det skulle indikera att jag har en felaktig livstil så vore det betydligt besvärligare!

Så no pun intended, jag har litta förstående för hur Annika ser på det hela.. hon brukade som distriktläkare inte behöva utvärdera EKG utan det var förmodligen andra som var specialiserade på sådant , dvs sådana hon remmiterade sina patieneter till.. för expertanalys!

Iallafall.. nu kommer vi lite till semantik, man kan/bör vara lite försiktig med vad man säger till sin läkare om man inte är helt säker  på att denna förstår vad man menar!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ja, Zepp, man kan tycka viss information vara omfattande. Den grundläggande tekniken bakom EKG-representationen av de elektriska pulserna som styr olika hjärtmusklers sätt att arbeta, har mer än 150 års utveckling bakom sig.  Överföringen av data digitalt att visas på en bildskärm skall bara ses som ett annat sätt att rita kurvor, än med tidigare rullande pappersremsor, som med hjälp av ritstift med bläck skötte utskriften. Mycket dyrbara utrustningar såväl mekaniskt som elektrotekniskt.

Det ligger alltså mycket utvecklingsarbete och lång forskning bakom EKG som analysform,  främst inriktad på själva hjärtats kondition. Finessen med EKG-tekniken är att den, även med ett friskt hjärta som centralt mätobjekt, möjliggör analys av dess olika musklers varierande sätt att arbeta, när kroppen lider brist på visst ämne eller när skadligt höga nivåer föreligger.  

De olika kurvformerna som jag visat, har empiriskt tagits fram när nivån på visst ämne i blodet varit känt (lägsta eller högsta tillåtna) - finns på Internet. I praktiken har man alltså, med tillgång till EKG-mätare, genom att jämföra vad bildskärmen visar i form av avvikelser från EKG-normkurvan, möjligheten att enkelt bestämma om man ligger inom tillåtna gränser.

Exempelkurvan på EKG-mätaren i min bild, representerrar min egen kurva som ligger nära EKG-normkurvan överst i kurvsamlingen. Skulle den som anskaffar liknande utrustning, direkt notera stor avvikelse från normkurvan utan att visuellt känna igen  någon av avvikelsekurvorna, kan investeringen visa sig vara extra värdefull och ge anledning till djupare studier alt. inkoppling av specialist för att undanröja eventuellt kommande riskscenario (via arytmier, flimmer etc. ).  Som jag tidigare i tråden nämnt, visade sig min mätkurva ligga nära EKG-normkurvan, medan min hustrus visade brist på kalium. Efter kaliumtillskott i tablettform kom våra EKG-kurvor att ligga nära varandra, dvs. det rörde sig om en upptäckt av verklig avvikelse. 

 

  

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

En allmän reflektion, med avseende på Skärfläckas positiva syn på den enskildes möjligheter att med teknikens hjälp komma bättre förberedd inför läkarbesöket. 

Många människor har ett inneboende motstånd, när det gäller att tillämpa ny teknik,  som i en rad aseenden avviker från den gamla invanda. Ibland kan det vara oron eller föreställningen inför att sätta sig in i avancerad teknik, att den skulle vara särskilt krävande eller svår att förstå sig på.  I fallet EKG är det, som påpekats,  verkligen inte fråga om ny teknik, annat än avseende den förenklade digitaliserade representationen av mätresultatet, som i sin ursprungliga form har mer än 150 års utveckling bakom sig.

Den för många skrämmande skillnaden, mellan att få ett enkelt siffervärde från en termometer eller blodtrycksmätare och den grafiska formen som EKG-mätarens olika kurvor ger uttryck för, är helt obefogad. Även utan minsta kunskap om bakomliggande avancerade mätteknik (de olika vågformernas egentliga innebörd), har hemmaanvändaren bara att visuellt jämföra uppmätta vågformerl med EKG-normen för ett friskt hjärta, för att kunna göra sin bedömning.

Innehavet av en utrustning, som förenar avancerad, modern digital teknik med äldre beprövad vetenskap, kan naturligtvis ge incitament för den intresserade att söka djupare kunskap om den för kroppen centrala motorn - hjärtat. En fantastisk pump:

 • som utför 35 miljoner pumpslag per år - under en genomsnittlig livstid mer än 2,5 miljarder gånger
 • en partikel i blodet färdas dagligen en sträcka motsvarande halva längden runt jordens ekvator
 •  pumpar cirka 1 miljon fat blod under en genomsnittlig livstid - det räcker för att fylla fler än 3 supertankfartyg.
 • fyller kroppens blodkärl (sammanlagd längd = 2, 5 gånger jordens omkrets) ständigt med viktiga näringsmedel  till 70 000 miljarder celler (om man räknar på den enskilda cellens volym till att helt fylla upp kroppen).
 • transporterar röda blodkroppar (under deras ungefär fyra månaders livslängd) till att göra  250 000 rundturer i  kroppen innan de återvänder till sin födelseort i benmärgen, där de får dö och återanvändas till nya friska celler.

Är det så märkligt att människan kan bli religiös för betydligt mindre?

Vad gäller hur mycket vi slipper tänka på, när vi avläser vår hemma-EKG, kan det vara bra att kika på en EKG-apparat modell 1903 av uppfinnaren Willem Einthoven. I hans instrument mättes EKG genom att patienten hade armarna nedsänkta i två cylindrar fyllda med saltvatten - de representerade två elektroder - den tredje utgjordes av ena benet i en tredje vattencylinder. 

1331438124_ScreenHunter_1733Dec_0215.thumb.jpg.ec8fc0bcb4614f598f84d25ce40b760f.jpg

en konstruktion som gav betydligt mindre precision i informationen om hjärtats tillstånd, än det man idag kan få genom en apparat inhandlad för i storleksordningen 2000 kronor.

                      ____________________________________

Några basala kunskaper kan man hämta från Karolinska sjukhudet runt norm-EKG-kurvans delelement:

58728688_ScreenHunter_1734Dec_0215_55.thumb.jpg.76c841323e1a5dbe581fde3339af9c8a.jpg

1801657693_ScreenHunter_1735Dec_0215_57.thumb.jpg.49b46dfc6cf5538579779c88c1c2da42.jpg

Med utgångspunkt från ovan upptagna basala data, kan man enkelt analysera avvikelser, särkilt viktiga - de som predestinerar till den vanligaste formen för dödsfall - hjärtinfarkt.

Den som fortfarande tvekar på betydelsen av att i hemmet ha tillgång till egen EKG-mätare, rekommenderas att kika lite på Internet som vimlar av matnyttig information t.o.m. regelrätta kurser. En EKG-simulator finns att studera på:

https://www.skillstat.com/tools/ecg-simulator

som ger en levande bild av flertalet förekommande former av Ekg-diagram.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tillägg:

Av juridiska skäl är tillverkare, av den typ av hemmainstrument som tråden behandlar, tvungna att i sin specifikation ange att avsikten inte är att möjliggöra avancerade, medicinskt, terapeutiska bedömningar. Det betyder dock inte att liknande utrustningar för hemmiljön skulle sakna betydelse för seriös användning.

Företaget Heal Force, som tillverkar den apparat jag använder:

http://www.healforce.com/en/index.php

är Hong Kong baserat och förser stora sjukhuskomplex med ett brett sortiment av utrustning ur den egna produktionen. För mätinstrument avsedda för hemmabruk använder man självklart sådan kunskap som byggts upp på sjukhussidan i professionella sammanhang.

I Sverige kan löpande visuell kontroll (screening) av människor via EKG, av ekonomiska skäl inte ske via sjukvården, även om det kunde vara lämpligt i många fall (idrottsmän, hårt tränande människor eller äldre). Avsikten skulle kunna vara att tidigt fånga upp sjukdomsfall, som därigenom kunde ges en bättre utgång än annars.

Exempelvis har det visat sig mer högfrekvent än tidigare bland elitidrottare att de, utan tidigare indikation, plötsligt avlider under sin idrottsutövning. Av bl.a. det skälet ser jag möjligheten att inom rimliga ekonomiska gränser, kunna göra egna preliminära kontroller i hemmiljön, utgöra ett värdefullt kompliment till sjukvården.

Min uppfattning är att genom visuella jämförelser av successiva observationer av EKG-kurvans utseende under lång tid, även för den relativt lite insatte, ger en möjlighet att i hemmiljön reagera tidigt vid ev. riskabla förändringar i hjärtat eller i kroppen i övrigt (t.ex. genom viss brist på viktiga mineraler) som kan utläsas av EKG-informationen. 

Som oberoende forskare brukar tillägga, när de presenterar åsikter och resultat, vill jag påpeka mig inte ha ekonomiska bindningar till det företag som producerar eller försäljer utrustningen jag använder. En del av de avväganden jag gjort före mitt inköpsbeslut, utgår från en rad tester som utförts av oberoende tyska testinstitut. Min egen erfarenhet bekräftar vad som då framgått.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Blev tillfrågad av några som anskaffat samma mätutrustning som jag. De tyckte att manualen var något svår att överblicka. Jag kan väl hålla med om saken för den som inte är inne i ämnet eller tekniskt intresserad. Sannolikt är det fråga om en kines med svårigheter för engelska eller en engelsman eller amerikan som har svårt för kinesiska som står för översättningen. Originalspråket är ju kinesiska. Manualen kan vara delvis maskinöversatt. Limb kan t.ex. bli Lamb! 

Läge då för att göra en egen manual av visuell typ - den praktiska delen sammanfattad härunder:

  700768072_Hjrt1.thumb.jpg.916f50e97f8cbd98a12da9891b01a4a8.jpg

1695242626_sida2.thumb.jpg.c10c1caa3048bc42b116240ffe8a118b.jpg

Som synes, synnerligen lätthanterlig. Större delen av de EKG:n som kan tas fram via en professionell utrustning med tolv anslutningskablar, kan denna handhållna ge.

Överföring av EKG till datorn för lagring och utskrift sker via ett väl fungerande  datorprogram. Lagring av EKG kan f.ö. ske direkt i apparaten, som har bra lagringskapacitet.

Via en del systematiseringsarbete med standardisering av olika typ-EKG, får man dels en god bild av sitt hjärtas kondition dels möjligheten att  via Kurvornas utseende upptäcka brist på D-vitamin, magnesium, kalcium, natrium, kalium alt övermängder av dessa i kroppen.

För den som är intresserad av att kunna följa kroppens förändringar efter variation av kost och träning, förefaller min erfarenhet hittills tala för att denna utrustning  måste ses som en bra investering.

Ni som är intresserade, hör av er i tråden!

P.S.

När jag kan ta mig tid, kommer jag att sammanfatta min kurvsamling med  typkurvor att jämföra med.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...