Jump to content

Neurologiska förbättringar med LCHF


Nils Engström

Recommended Posts

      Innan jag inledde mitt LCHF-liv hade jag lagt ner något hundratal timmars studier på att läsa studier och lyssna av de strålande forskarpersonligheter som till stor del upptogs i Kostdoktorns register. Eftersom jag några år tidigare passerat 80-årsstrecket, var naturligt att reagera på sådant, hänförligt till fysiologiska förbättringar som kunde förväntas efter övergången.  Bl.a. sammanfattade jag i en sammanställning av mina studieerfarenheter under punkterna 5 och 6 av 23, som upptog fördelarna med LCHF-kosten, följande:

         

5.      Förbränning av fett = ren energiform som kroppen föredrar. Detta till skillnad från glukos som energimedium, numera betraktad som oren form av energi. Skälet ligger i att glukos medför oxidativa effekter som bl.a. medför ökad risk för skador på hjärnceller. Ketonernas rena energiförbränning innefattar produktion av antioxidanter och minskning av produktionen fria radikaler (fritt syre i blodet). Skadliga oxidativa processer hindras därmed och också risken för hjärnceller att skadas (visas annars genom uppkomsten av plack i hjärnan som har direkt samband med demenssjukdomar och åldrande).

 

6.      Förbättrad hjärnfunktion med minst (25%) vid ketogen kost.  Detta gäller jämförelsen med glukos som energimedium och omfattar såväl den kognitiva funktionen som kort/långtidsminnet. Ett av skälen till att intresset är stort för ketogen kost, har just med förbättringen av hjärnans funktion att göra. Studier på råttor som visar ökad koncentration av ATP i kroppens ”energifabriker” och i hippocampus, ökar produktionen av nervceller och ger 50 % ökning av minnesfunktionen. Detta bekräftas i studier överensstämma med förbättrat minne hos äldre på ketogen kost. Människor, som tidigare drabbats av hjärt- eller hjärninfarkt, kan i hög grad genom att växla från glukos till ketoner som energimedium, minska risken för återfall.

 

 För ändamålet, före LCHF-starten, testade jag min reaktionsförmåga öga-hand, den som normalt uppvisar längsta reaktionstiden. Förändringar som ögat reagerar på är ju bl.a. beroende av ögats kondition. Reaktionen på händelser som ögats näthinna uppfattar skall dess stavar och tappar omvandla till elektrokemiska signaler att överföra via synnerverna till syncentrum i bakhuvudet. Därifrån går signalen till hjärnans främre del att omvandlas till motoriska signaler exempelvis till handens fingrar. Då har signalen passerat armen fram till underarmens muskler som t.ex. kröker fingrarna till att klicka på en tangent. 

Reaktionsmätaren jag använt finns på nätet:  https://faculty.washington.edu/chudler/java/redgreen.html

Den ser ut som följer:

1038564144_ScreenHunter_1841Jan_0116_12.jpg.7f3e7c8e8cd50c148ac02d14b568756a.jpg

 

Man klickar på tangenten till höger som tänder en röd signal, inväntar en grön signal och klickar snabbt på musen eller valfri tangent på datorn. Efter fem mätningar har man ett representativt medelvärde på sin reaktionsförmåga att utgå från. Så här kan det se ut för människor i allmänhet:

REAKTION.thumb.jpg.fa8a226067d7856abdb3601e23fe32db.jpg

 

     Mina värden fördelades som följer: 2019-01-01 kl 22:52

32363283_ScreenHunter_1848Jan_0122_45.jpg.6519abc27e5941c7cd5c74ea1b18e392.jpg

  Ca. åtta timmar efter sista målet (full ketos)

 

Någonstans i en tidigare dator finns mina värden för september 2017. Jag har inte tagit mig tid till att leta i den men jag vet att jag hade betydligt sämre reaktionshastighet än ovanstående. Jag vill minnas i närheten av den vänstra blå linjen.

För egen del finns inte minsta tvekan om att LCHF-kosten, driven till ketos haft avgörande neurologisk betydelse. För hjärnan har signalöverföringen i kontaktytorna mellan neuroner och synapser klart snabbats upp. Jag märker det på korttidsminnet och förmågan att samtidigt "hålla många bollar i luften" resp. se, förstå och hålla komplexa samband aktuella.

 

Det är min övertygelse att den genomsnittligt lägre åldern på forumets medlemmar som befinner sig i ketos kommer att visa bättre data än mina. Jag kan bara förklara att människor i 70-årsåldern med normala matvanor, som testat sig sällan kommer förbi den vänstra stapeln i vänster riktning i kurvan ovan.

Testa på! Det vore intressant, om forumet kunde få fram ett snitt som visade förändringarna genom ketosen.

Testa gärna under, före eller efter olika tillstånd för att visa sömnens betydelse, måltidens, den fysiska träningens betydelse dygnstiden eller efter ett glas vin etc. 

Är det inte fantastiskt att det neurologiska systemet reagerar på liknande tid som motsvarar slutarhastigheten man förr i tiden ställde in kameran på, när det var regnigt väder.

 

P.S. Hittade mätningar från september 2017 före LCHF-starten. Jämförelsen gäller bästa    uppmätta värden såväl före som efter LCHF-starten.

1102841131_ScreenHunter_1858Jan_0300_03.thumb.jpg.49ccbcdbc9c23e083bed084c94f80678.jpg

Skillnaden mellan reaktionshastigheten före och efter LCHF-starten är ca. 0,32 - 0,21 sekunder motsvarande > utlovade 25 % (ca. 34%). Dvs. förkortningen av tiden för signalen att passera reaktionssträckan från gula fläcken i ögat via synnerven som får hjärnan att signalera till underarmens muskler som slutligen styr fingrarnas rörelser.

Intressant är att reaktionshastigheten varierar relativt mycket beroende på tidpunkt under dygnet, tiden efter måltid, vila, typ av mat etc.. Att ketosen har avgörande betydelse är ställt utom allt tvivel. Ni som nyligen inlett er LCHF-resa eller är på väg att göra det, passa på att göra en rad mätningar att jämföra med. Vore intressant att se fler exempel från er yngre.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kul infallsvinkel. :)

Skulle vara intressant med en länk till grafen för reaktionstiderna.


Sen till er som testat detta och blivit besvikna över resultatet så kan följande vara värt att tillägga:

Jag fick ca 300 ms när jag testade. Faan vad mycket bättre ketos den där gamlingen Nisse måste vara i jämfört med mig, tänkte jag. Lite skumt också, en tiondels sekund är ganska mycket. Fuskar han?  😉  Men det kändes inte så sannolikt! Dock har jag läst om att det finns olika fördröjningar för skärmar (signal från dator tills dess att den visas på skärmen). Så jag tog gjorde motsvarande test med en annan skärm och vips var jag nere i 230 ms. Det kändes bättre! 😉

Så man ska nog undvika att jämföra sig med andra om man inte gör testet i samma dator/skärm kombination. Dock om man jämför mot sig själv eller jämför mot andras relativa skillnader  t ex efter/innan träning så borde det funka bra.

 • Thanks 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, Peter B sade:

om man jämför mot sig själv eller jämför mot andras relativa skillnader  t ex efter/innan träning så borde det funka bra.

Naturligtvis är det mest meningsfullt att testa mot sig själv. Det du påpekar om olika utrustningar kan vara möjligt i det fall du får onormalt långa tider. Dock går det av naturliga skäl knappast att fuska, om någon vill det, för att få kortare tider (oavsett kvalitet på dator, mus etc.). När signalen kommer, kommer den - då är det bara att reagera.

Min egen utrustning består av en ASUS-dator G752VS-GC026T och en trådlös Logitech-mus (Trackball). 

Tekniskt sett är dock tidsfördröjningen i en dator eller mus så oerhört liten att det bör vara mycket sällsynt med mätbara olikheter mellan försökspersonens mätresultat vid användning av olika datorer. Vid olikheter blir det snarast tal om hur nära musens tangent ligger sin mikroswitch innan den träffar målet. Dock ligger den främsta orsaken till variation - i tiden på dygnet om man är utvilad och hur lång tid från senaste målet mat man gör mätningen.

För den som befinner sig i ketos är ketosnivån av största betydelse. 

För drygt ett år sedan gjorde jag som du, testade på mina olika datorer, även urgamla sådana men såg ingen skillnad i medelvärden annat än en eller två hundradels sekund. Jag fick ge upp för att komma under 0,3 sekunder (0,32 var det normala).

Observera att man inte behöver använda musen som jag gjort - det går också bra att köra med valfri tangent på tangentbrädet. Någon skillnad märker jag inte, annat än om jag växlar hand - vänsterhanden för den högerhänte reagerar något sämre.

Jag kan kanske påpeka att vid de reaktionstester med tioöringar som mina barndomsvänner och jag tävlade i (med boxaren Ingemar Johanssons resultat som mätnorm), brukade jag ligga i topp (en bra bit under 0,2 sekunder minns jag). Då skall man veta att ljudsignal ger kortare reaktionstider än när ögat reagerar. 

Normal reaktionstid öga - hand är 0,25 sekunder. Eftersom alla tester normalt sker för människor som äter normal "fettskrämd mat", såg jag som normalt att i min ålder  ha en försämrad reaktionsförmåga.  Att nå en förändring efter drygt ett år efter LCHF-starten till under 0,25 var ju bara att beteckna som en dröm (188, 196 millisekunder) i samma mätserie med 209 som medeltal förefaller dock tyda på att en del av min ungdoms reaktionshastighet har återställts.

Medan jag försöker leta fram ursprungskurvan som jag visade, kan du ägna dig åt att se på reaktionsförmågan hos världens absolut snabbaste man, som runt jordklotet under många decennier vunnit 18 av 18 tävlingar. Han är nere på hundradels sekunder i delar av det han gör - egentligen en omöjlighet men ändå verklighet p.g.a. onaturligt vassa arvsegenskaper - unikt. 

https://www.youtube.com/watch?v=XsU5AMxvlKg

P.S. 1. Befann du dig i ketos när du testade dig? 

P.S. 2. Lägre hastighet på en skärm än 100 Hz lär i dagens läge vara sällsynt. Det betyder att ett fel på 0,01 s skulle kunna uppstå. Om den sämsta tänkbara skärm 50 Hz skulle ha använts skulle den flimra illa. De sju hundradelarna som skilde ditt bästa och sämsta reaktionsvärde talar för att du hämtade dig kraft på annat sätt!😇

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

15 timmar sedan, MariaF sade:

Och jag som trodde jag var HELT ensam om att använda en sån?! Alla andra hatar att låna min dator pga trackball:en.

Jag vill t.o.m. påstå att jag inte förstår varför inte de flesta gått över till trackball. Snabb, elegant lika bra för vanligt bruk som för grafiskt arbete. Jag tror faktiskt att jag i min ägo haft alla modeller. Även två trådlösa. Den sista MX ERGO är bara helt suverän.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Vid dagens huvudmåltid funderade jag på, om man kunde göra lite mer vetenskap av reaktionsmätningen. Resultatet syns härunder - en serie mätningar på olika tidsavstånd från huvudmålet. Min tanke var att se hur graden ketos påverkade resultatet. Ketosnivån har sakta höjts framåt kvällen:

1639960031_ScreenHunter_1872Jan_0323_09.thumb.jpg.ad6f1661cc228008d87d35c2054ddf35.jpg

Som synes, allteftersom timmarna löpt, har resterande kolhydrater som fanns i maten förbrukats och den uppmätta ketosens nivå blivit alltmer uttalad. Visserligen finns två värden på den sista mätningen som nosar på  0,21 sek. men medelvärdet kom aldrig upp till det som jag mätte på nyårsdagens kväll (medel 0,21). Dock kan man tydligt se hur reaktionsförmågan följer ketosnivån. Natten till idag tog jag mig inte tid till mer än 5 timmars sömn, så jag förmodar att det kan ha bidragit till att jag inte kom längre.  Ett glas rödvin till maten kan knappast ha större betydelse efter några timmer.

Hur skall man tolka resultaten ovan:

 • En 80-plussare som för drygt ett år sedan  uppvisade 0,32 sekunders reaktionstid. Redan detta kan dock anses vara ett relativt bra värde för ålderskategorin. Peter B har därför  en poäng i att var och en har sig själv som bästa referens till att relatera sina successiva mätningar. 
 • Samme 80-plussare har, efter att i stort sett befunnit sig i ketos större delen av 16 månader ökat sin reaktionsförmåga från 32 till 21 sekunder  dvs. med 34 % - en oerhörd förändring.
 • Konsekvensen är alltså att den normala reaktionshastigheten, som är 0,25 sek för en befolkning, i hög grad kan förbättras om kosten läggs om så att ketos uppnås.

Betydelsen av sådan neurologisk förbättring

 • att signalöverföringen mellan neuroner och synapser i hjärnan snabbats upp med 34 % genom ketosen. Man kan anta att förbättringen fördelas relativt jämnt mellan synnerven  och det övriga neurologiska systemet.
 • att bl.a. närminnet  (i hippokampus) kraftigt förbättras tillsammans med andra minnesfunktioner och den kognitiva förmågan - därmed möjligheten att hålla många bollar i luften samtidigt.
 • Förståelsen för komplexa samband ökar och den innovativa förmågan likaså. 
 • De oxidativa processerna i hjärnan minskar och därmed risken för celldöd.
 • Genom att ketosen mycket kraftigt reducerar risken för diabetes 3 (insulinresistens lokalt relaterad till hjärnans celler) kommer risken för uppkomsten av Alzheimers sjukdom att kraftigt minskas, redan av det skälet.

Ovanstående sagt om hjärnans funktion. Vad den ökade hastigheten på signalöverföringen i kroppens övriga nervsystem betyder, kan vara svårt att veta. Bara det att det knappast kan vara till nackdel. Eftersom jag nu råkar vara på väg mot 90, och att min växling av kosten skett sent i livet, lär jag väl inte kunna räkna med samma fördelar som ni yngre kan, med redan lång LCHF-tid bakom er. Dock brukar man ju säga: "bättre sent än aldrig" och åtminstone kommer jag att göra mitt bästa, för att förvalta och sprida den kunskap som ni och nu också med mig i gänget gemensamt skaffat på forumet.

P.S.

Nu i början av det nya året måste jag tillägga, inte minst för nytillkomna, vilket fint gäng medlemmar som finns på detta forum. Kunniga, humoristiska och hjälpsamma. Själv har jag trots min ålder inte känt mig annorlunda behandlad än vem som helst av er. Om någon eventuellt skulle ha avvikit i sin attityd, har det i så fall skett på ett så sofistikerat sätt att inget märkts av.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

image.png

Skärm A (Min bärbara's inbyggda)


image.png

Skärm B (Extern skärm kopplad till samma bärbara dator)


image.png

Sonens gaming-dator kopplad till hans gaming-skärm

 

Nja...tveksamt om jag är i ketos ... under jul och nyår har jag gjort en hel del avsteg som avslutades med en Pizza 1:a januari.  Men sedan dess har kosthållningen varit strikt, vilket jag smärtsamt fick erfara under dagens löppass. Jag är väl lite fånig och tycker att det är trist och mäta när det ser illa ut. 😉 Men jag mätte nu efter löppasset, bilderna ovan är också fångade vid mättillfället. Då ligger jag på 1,9 mmol/L BHB. men jag räknar nästan med att det ligger nere på 0 i morgon bitti... det tar nog till efter helgen innan jag är i ketos på morgonen.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Peter B sade:

Sonens gaming-dator kopplad till hans gaming-skärm

I storleksordningen ditt sista medelvärde kunde förväntats om du befann dig i ketos - sannolikt, efter ett träningspass. Hade du befunnit dig i normalkostlägret sedan många år tillbaka och långt över 24-årsåldern (varifrån försämringen börjar), skulle  ditt senare värde betraktats som mycket bra. Sannolikt befann du dig i ketos, när du mätte upp det. I annat fall bör din reaktionsförmåga ändå relateras till ketosen och dess förmåga att hålla dina synapser "dammfria" under åren. Alltså att ketosen haft en underhållande funktion, så att även vid tillfällig, ren sockerdrift funktionen hållits på topp.  

Vad beträffar dina datorskärmar kan sannolikt en hundradels sekund möjligen förklara ett sämre värde (100 Hz uppdatering). Din processor ligger på en så hög hastighetsnivå att den ligger utom tävlan. Vad som i överföringen mellan dator och skärm skulle ligga bakom ytterligare fördröjning, är mystiskt. Överföringshastigheter brukar ligga i megaHz-klassen.

Om du varit mellan 20 och 24 år gammal (med normalkost), kunde ditt senaste värde förklarats med den låga åldern. Som i mitt fall, kan du i vilket fall som helst, se din kondition som ett resultat av ketosens välgörande effekt. Vi har båda mycket att tacka LCHF för.

P.S.

Låt din son kolla sin hastighet. Vore intressant att se,

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Den relativa reaktionshastigheten som forummedlemmarna själva kan testa fram på:

https://faculty.washington.edu/chudler/java/redgreen.html

kan lämpligen tjäna som norm för var och en att successivt jämföra sig själv med under veckornas lopp.  Genom reaktionshastigheten får man faktiskt ett värde på hjärnans status. Framför allt intressant, enligt min mening, hur ketosen påverkar det neurologiska systemet. Ketosen eller närheten till ketos genom ett minimum av kolhydrater i kosten.

Min egen statistik visar klart att reaktionshastigheten är positivt beroende av lågkolhydratkost, särskilt när den drivs mot ketos. 

Kör på!

P.S.

Det kan finnas anledning att påpeka kvinnorna av evolutionen begåvats med något lägre reaktionshastighet än männens - sannolikt en del i att kvinnors simultanförmåga istället blivit överlägsen männens. Medan mannen polerar bilen glänsande fin eller koncentrerar sig på någon enstaka uppgift, tar hustrun samtidigt hand om barnen, tvätten, maten, inköpen, städningen etc.. Evolutionen kan sin sak och vi män tar tacksamt emot.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...