Jump to content

Försöken att få en cancerpatient att svälta ut sin cancer med LCHF


Nils Engström

Recommended Posts

Innan jag skickar detta till två av mina yngre bästa vänner (50-60-åldern), som båda drabbats av cancer - en överstånden och en under behandling, vill jag gärna ha stöttning av er på forumet. Det gäller i detta fall att bryta onkologens hegemoni och få in lite fakta. Här har jag tagit Annika Dahlqvists upplägg 2009 till hjälp - visa att det finns vettiga läkare som inte bara sjunger medicinens lov. Kom igen med allt ni har av pedagogiska tips - jag vet att de flesta av er har mycket att ge.  Stryka ner/förtydliga/lägga till allmänna rekommendationer etc...

 

ALLVARLIGA PÅMINNELSER (som onkologen aldrig kommer med)

Eftersom vi talat om att vänta med vidare diskussion runt kostområdet, tills onkologen givit klarsignal om att inga cancerceller längre kan detekteras, vill jag bara kort åter betona några viktiga punkter i den information jag sist förmedlade hemma hos er, samtidigt som ni fick min plastade sammanställning i handen. Som ni minns, betonade jag då allvaret med:

 •      Att ALDRIG någonsin steka i olja från växtriket (cancerogent)
 •      Att förutom med rent smör – den  ENDA TILLÅTNA OLJAN att steka i är sådan som uteslutande utvunnits ur animaliskt fett
 •       Att aldrig äta bröd, i varje fall så länge cancerbehandling pågå
 •      Att ALDRIG äta potatis, ris, pasta spagetti
 •      Att inte dricka mjölk men med fördel vispgrädde eller att använda t.ex. till blåbär

 Komplettera kosten med omega 3, D3-vitamin, K2-vitamin och magnesium – helst också med spårmetaller.

Det främsta skälet till att jag såg anledning att här åter ta upp några viktiga punkter, är den chockerande informationen om att ni tillsammans på kvällen skulle festa på BAKAD POTATIS. Detta kan endera tyda på svårartad glömska eller minimal ambition/önskan att utnyttja de medel som naturen bjuder, till att motverka metastasernas tillväxt (tja… och/eller kanske övertro på onkologens kompetens. Han har över huvud taget inte tagit upp några synpunkter runt den kost som för ändamålet borde tillämpas för att reducera metastasernas tillväxtmöjligheter (dvs. samarbeta med kemoterapin).

Min nu närmast explosiva reaktion har direkt att göra med den sockerbomb som en bakad potatis motsvarar. Sockermängden, som kroppen inom en kort period,(minuter), drabbas av motsvarar ca. 19 sockerbitar som innehåller ca. 75 gram socker!  En daglig mängd socker som tillförs vid tillämpning av kroppsvänlig kost bör totalt ligga på max 20-30 gram.  De 75 grammen socker i en potatis skall ställas mot den mängd socker som blodet normalt innehåller dvs. motsvarande andelen glukos i en sockerbit.

923979732_ScreenHunter_1896Jan.jpg.02be9e9ffcd7e6343c5d10c7442ee7ab.jpg

För den med anlag för cancer, redan har cancer eller är under behandling för cancer, är en bakad potatis rena mumsfilibabba för alla cancerceller. De suger glupskt åt sig allt de kan av sockret, som potatisen snabbt omvandlas till, när den kommit ner i magen. För cancerpatienten, oavsett sjukdomsstadium är potatisen alltså att betrakta som en ren dödsbomb (dock livgivande för cancercellerna). Vad tror medlemmarna på detta forum att cancerpatienten får med sig hem för råd av läkarna som injicerat det kemoterapeutiska preparatet? Jag behöver nog inte förklara! Tips?

 

FAKTA I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV

Av skälen ovan kastar jag mig direkt in i faktafilen - delvis byggd på ett upplägg från den kända läkaren och suveräna banbrytaren för LCHF-kost i Sverige, Annika Dahlqvist. Redan 2009 uttalade hon sig om problemen med kolhydrater i kosten. Bl.a. tog hon upp att en arts naturliga, ursprungsföda inte kan inte orsaka sjukdom. Varelser som får sin naturliga föda, lever och frodas. Är födan onaturlig så dör de i förtid, alternativt efter en utdragen period av sjukdomar. För människans del genom lidandet av en lång rad kultursjukdomar – sådana som inte existerade före jordbrukets tillkomst för 10 000 - 20 000 år sedan.  

 

Vad är då naturlig människoföda?

För att kunna besvara frågan måste man gå bakåt i tiden:

Låt oss komprimera tiden för människans totala existens på jordklotet (ca. fyra miljoner år) till en timme.

Under den timmen:

 •         har människan ätit jordbruksprodukter under  10 – 20  sekunder
 •         har potatis ätits under ca. 2 sekunder
 •         I  Sverige har vi ätit potatis ca. 0,3 sekunder
 •         Fett har mänskligheten haft som huvudsaklig energikälla under i stort sett hela timmen

       Genom att avvika från den för människan normala kosten har amerikanerna under ca. 0,04 sekunder lyckats skapa en ny sorts människa med övervikt, diabetes, högt blodtryck, cancer, hjärt/kärlsjukdomar och Alzheimers sjukdom som främsta kännetecken. I den bakomliggande felaktiga kosten har potatisen blivit en av de viktigare farliga grundstenarna.

Diabetes 2 med följande fetmaepidemi i USA har under de 0,04 sekunderna skapat en situation där hjärt/kärlsjukdomar och cancer tagit fler liv per kapita och tidsenhet än någonsin tidigare  historiskt  under människans existens. Som en följd av den ökande andelen diabetes 2, har utvecklingen av diabetes 3 blivit drastisk. Diabetes 3 är lokaliserad till hjärnan och leder till demens. Den därigenom vanligt förekommande Alzheimers sjukdom, har nu blivit den främsta orsaken till förtida dödlighet i USA. Så långt att för första gången i historien en hel föräldrageneration nu riskerar att få se sig överleva sina barn. Alzheimers har tyvärr krupit ner i åldrarna så att man träffar på människor i 30-årsåldern som lider av demens. Kännetecknande för Alzheimerpatienter och Parkinsonpatienter är det höga sockerinnehållet som uppmätts i patienternas celler.

Den vars kost tillhör lågkolhydrattypen, t.ex. LCHF, löper avsevärt lägre risk att drabbas av cancer. Detsamma gäller risken för mentala sjukdomar och demens, som beror på ökad tendens för hjärnan att bilda plack, som anses direkt relaterat till överintag av socker.

Alla våra organ har, under den mest sofistikerade perioden under evolutionen, utvecklats genom huvudingrediensen i våra förfäders föda - fettet. Av det skälet har större delen av vår hjärna kommit att bestå av kolesterol ur det fett som varit vårt främsta födoämne.

Det kan vara intressant att nämna vad lejonen främst intresserar sig för att äta, av de bytesdjur de lägger ner fettet. Större delen av det röda köttet lämnas till fåglar och mindre flockdjur att rensa, när lejonen dragit sig undan.

Annika Dahlqvist påpekade för tio år sedan, utan minsta tvekan, att det naturliga fettet, med sitt innehåll av mättat fett, är det rätta för oss att äta. Våra förfäder på savannen i Afrika utvecklades på fettrik animalisk föda, från gräsbetande djur. Hennes uppfattning håller än i dag genom genom det senaste decenniets bekräftande forskning.

 

Cancerns beroende av kosten

Annika Dahlqvist menade, redan för tio år sedan, om det röda köttet och animaliska fettet  mot förmodan skulle resultera i cancer och andra sjukdomar, så måste det bero på att djuren ätit fel föda. Nog är vi många, som i dag tio år senare också via samstämmig info från många håll bibringats samma uppfattning.

Hon menade samtidigt att de onaturliga fetterna från margariner (omega 6), var felaktiga för våra cellmembran (som rör ca. 30 000 miljarder kroppsceller) och gör att dessa får ett försämrat försvar mot cancerframkallande ämnen. Detsamma gäller samma omega-6-fetter från majs-, solros- och andra oljor som pressats ur växter.  Omega-6-fetter försämrar cellernas försvar mot cancer medan sockret göder cancercellerna.

Om man har fått cancer så kan dess celler bara förbränna socker, inte fett. Margarin och ingående omega-6-olja i det och i de växtbaserade oljorna orsakar alltså till stor del uppkomsten av cancerceller. Samverkan mellan den inflammatoriska verkan via omega 6-komponenten och sockret i kolhydraterna göder dessutom cancern. Det inses lätt att cancercellen som förbrukar 18 gånger mer socker än den friska cellen inte bör tillföras socker. Hellre svältas ut genom att nedbringa andelen kolhydrater utbytt mot fett i kosten.

Årets nobelpristagare 2018 fick priset för sin forskning på att istället för operation eller kemoterapi, angripa cancerceller genom att förstärka immunförsvaret. Den svåraste biverkan vid kemoterapi är just att immunförsvaret i motsats till forskarnas strävan, tillfälligt fördärvar kroppens immunförsvar, när det som mest skulle behövts.

Vad gäller användningen av oljor från växtvärlden finns två väsentliga undantag från tidigare nämnda inflammatoriskt verkande. Som högvärdiga oljor betraktas olivolja och kokosnötsolja (dock aldrig att steka i) och den som finns i avokado och delvis i nötter.

En absolut regel när det gäller att steka – jag upprepar, ALDRIG steka i växtolja men gärna i sådan som producerats av animaliskt fett eller att steka direkt i smör.

Annika Dahlqvist poängterade vidare för tio år sedan att hjärtsjukdom är en inflammatoriskt orsakad sjukdom. Det är inflammationshärdar i artärväggarna som bildar kärlförkalkningar. Dessa förkalkningshärdar blir såriga och det fastnar blodplättar på såren, vilket blir till blodproppar, som ger hjärtinfarkter.

Dessa inflammationer orsakas av onaturligt fett, återigen är omega-6-oljor på tapeten tillsammans med högt blodsocker och hög insulinnivå. Det vill säga genom alla ingredienser och orsaker av den av Livsmedelsverket 2009 rekommenderade kosten. Rekommendationer som i stort finns kvar, trots press från forskare som presenterat modern forskning som bekräftar Annika Dahlqvists uppfattning.

Hon menar, som onkologen (efter att den kemoterapeutiska behandlingen inletts) att cancerpatienter behöver mycket näring, då de har en tärande sjukdom. Grönsaker, frukt och motion innehåller ingen näring, som bygger upp kroppen. Det är protein och fett som behövs för att bygga och reparera. Detta har inte onkologerna fått lära sig, de är lika vilseledda som alla andra läkare – så var det år 2009 och till stora delar fortfarande år 2018.

Annika Dahlqvists logiska tankegång till att kolhydrater kan orsaka cancer - är att huvuddelen av de industriellt tillförda, kemiska tillsatser och produkter som påverkar oss negativt, främst berör kolhydrater. Vad gäller fettet i oljeprodukter ur växtvärlden, som margarin och omega-6-oljor, är dessa dessutom att betrakta som onormala för kroppen, som inte känner igen den kemiska sammansättningen.

Annika Dahlqvist har den för läkare ovanliga inställningen att vi människor istället för att ta till medicinska preparat, bör äta en naturlig kost, så fri som möjligt från främmande ämnen, Gör vi det, får vi bättre förutsättningar att slippa cancer, som troligen induceras av giftig mat. Som grädde på moset slipper vi medicinen till att ta bort en rad symtom.

Än en gång STEK ALDRIG i någon olja som inte utvunnits ur animaliskt fett. Praktiskt är f.ö. att steka i rent smör.

Ät inte stärkelserika rotfrukter som potatis och undvik ris, pasta, spagetti och sådant som innehåller spannmål, dvs bröd. Tänk på cancercellerna – mata dem inte med kolhydrater – svält ut dem med fett som drivmedel som de inte kan utnyttja!

 • Like 3
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Jag har aldrig gett råd om cancer till någon person, men i en Facebook-grupp har jag gett följande länkar, naturligtvis till Annikas blogg:


Om cancer på Annika Dahlqvists blogg

Kolloidalt silver fick cancern att stoppa upp
http://annikadahlqvist.com/2016/03/13/kolloidalt-silver-fick-cancern-att-stoppa-upp/

Den känsliga frågan om cancer  (över 300 kommentarer - längst ned kan man klicka för att läsa de tidigare kommentarerna)
http://annikadahlqvist.com/2015/03/15/den-kansliga-fragan-om-cancer/

Den känsliga frågan om cancer II
http://annikadahlqvist.com/2015/04/15/den-kansliga-fragan-om-cancer-ii/


Thomas Seyfried, PhD -- Cancer as a Mitochondrial Metabolic Disease  (2016-07-15)
https://www.youtube.com/watch?v=PuG5XZSR4vs

Cancer - Starving cancer away - Sophia Lunt - TEDxMSU
https://www.youtube.com/watch?v=f6rSuJ2YheQ

Tumörens enorma sockersug - Forskning & Framsteg - Ann Fernholm
https://fof.se/tidning/2012/3/tumorens-enorma-sockersug
 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

22 minuter sedan, Bengt Nilsson sade:

råd om cancer

Utmärkta råd! Det stora problemet ligger i att, även för nära vänner, få dem att inse vikten av eget aktivt arbete till att skaffa sig gedigen kunskap. Det innebär en vilja att studera. En eller två A4-sidor i sammanfattning, även om den är personinriktad kan bara representera ett tunt skrap på ytskiktet av den kunskap som ackumulerats på området.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

11 timmar sedan, Ekner sade:

En fundering om KS är hur det stuvar om i mikrobiomet. Och finns det vetenskapliga belägg att det inte tar död på kroppsegna baselusker?

Det har gjorts forskning på just det och det har visat sig att de "goda bakterierna" inte påverkas nämnvärt av KS.

Kommer inte ihåg källan nu men jag har läst om det i flera artiklar om KS. Det är en vanlig fråga.

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2019-01-07 at 23:37, Nils Engström sade:

   Att förutom med rent smör – den  ENDA TILLÅTNA OLJAN att steka i är sådan som uteslutande utvunnits ur animaliskt fett

Kokosolja tål också höga temperaturer och är bra till stekning och fritering.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

4 timmar sedan, MariaF sade:

Kokosolja tål också höga temperaturer och är bra till stekning och fritering.

Jo jag vet men för att inte skapa hjärnsläpp hos den som skall ta in alla detaljer, är lättast att ge en bild av att all olja med anknytning till vegetabilier skall undvikas vid stekning. Pedagogiken är svår nog som den är med risk för massor av missuppfattningar. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jag kan ju i och för sig förstå varför man talar så lite om kosten inom cancervården. Stor del cancerpatienter kan eller vill inte äta alls, så att undvika livsfarlig akut avmagring blir viktigare än eventuella dieter. 

Så var fallet för min kusin som fick cancerdiagnos 2017. Efter bara 3 månader hade metastater spridit sig till skelett, lungor och lever. Hon somnade in några veckor senare bara 23 år gammal. När en cancer är så abnormt aggressiv och när patienten inte vill äta alls(bara ha smärtlindring), så ter sig åtgärder som ev. sockerförbud lite löjliga. Vilket blir en basis eller synsätt som spiller över på all cancervård, det vill säga även den mindre akuta där rätt typ av kost hade varit hjälpsamt. 

Det är synd, eftersom patienter med mindre aggressiv cancer, eller så kallat in remission och under rehabilitering säkert skulle bli hjälpta av att äta rätt. Finns som nämnts så mycket veteskapliga belägg, både gamla och nyare rön, som stöder tesen att cancerceller vill ha socker. Tragiskt att detta helt ignoreras. 

Tycker de pedagogiska kostråden ser väldigt bra ut rent faktamässigt! Men skulle nog ta bort meningen där du ifrågasätter deras minne och ambitionsnivå, utifrån det faktum att de åt en potatis. Har man kämpat sig igenom en cancerbehandling, vill man inte höra att man är glömskt eller att ambitionsnivån är låg från en frisk person. Finns risk att de blir kränkta över pekpinnen, vilket gör det svårare att ta till sig informationen som annars är så bra. 

 • Like 4
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Elinor sade:

Har man kämpat sig igenom en cancerbehandling, vill man inte höra att man är glömskt eller att ambitionsnivån är låg från en frisk person. Finns risk att de blir kränkta över pekpinnen,

Helt rätt tänkt från din sida, det var först efter lång fundering jag satte in den texten. Nu rör det sig dock om mycket intima vänner, som gillar klarspråk - vi har alltid varit helt öppna mot varandra. Min fråga i liknande sammanhang, innan jag närmar mig pudelns kärna, kan t.ex. vara att berätta om mannen som kände sig allt sjukare och fick rådet att gå till läkare, vilket han absolut motsatte sig med orden:

"Inte till läkaren, då kanske han säger att jag har cancer!"

dvs. även den mest negativa information, om den kan öppna ögonen på den sjuke, är värdefull om avsikten är att optimera tillfrisknandeprocessen.  

Du påpekar:

"Finns som nämnts så mycket veteskapliga belägg, både gamla och nyare rön, som stöder tesen att cancerceller vill ha socker. Tragiskt att detta helt ignoreras."  

Problemet är dock inte att man saknat kunskap om sockret som energibas eller att cancercellens energiutbyte är så dåligt att cellen kräver 18 gånger mer socker för att överleva. Det stora problemet är att man haft fel uppfattning om orsaken till cancerns uppkomst - tesen att det som kommit först i händelseförloppet är av genetisk art dvs. att en skada i cellens DNA (dataprogrammet som styr cellen funktion) först kommit i olag.

Den felaktiga tesen sedan ett halvsekel tillbaka, har styrt in hela cancervetenskapen i fel fålla, vilket innebär att man med stora kostnader (från läkemedelsproducenterna) bemödat sig om att helst söka efter en nål i en höstack (matcha kemoterapi till att slå ut cancercellen efter typ av fel). Det finns ca 200 typer av celler i vår kropp och tusentals, kanske miljontals olika feltyper som muterats fram i cancercellen. Människokroppen består dessutom av ca 30 000 miljarder celler - inte lätta att matcha.

Cancerforskningen har av skälen ovan helt slagit fel, vilket resulterat i att  cancerfallen bara ökar år efter år - i varje fall i USA. Det måste därför helt enkelt komma ett paradigmskifte inom cancervården. Inte minst de beslutande medicinska organen måste släppa på tyglarna om vad som skall vara tillåtet och ej inom cancerterapin.

Det som sannolikt kommer att sätta fart på forskningen, vad gäller möjligheten att att krossa cancercellens utveckling, är alla insatser som går ut på att svälta den till döds. Dellösningen ligger bl.a. i att patienter i riskzonen i förebyggande syfte tillämpar ketogen kost. Tyvärr är det så att cancercellen i en svältsituation kan klara sig med nödlösningar utan socker. Tveklöst är det dock cellens mitokondriedel (strypa energitillförseln) man bör forska vidare på, inte på kemiska medel som slår ut immunförsvaret och riskerar att göra förutsättningarna sämre för överlevnaden.

Tror någon att våra onkologer skulle föreslå LCHF-kost????

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Lite om cancer

Skrivit av någon på facebook.
 

Jag vill gärna sprida den här kunskapen jag fått genom egen upplevd cancer med sedvanlig behandling inom svensk sjukvård.
Det är inte 'rätt' grupp, men jag har en text som jag gärna sprider medan jag har den aktuell.

Dr Ryke Geerd Hamer förklarade för över 30 år sen Cancers uppkomst och förlopp från ett utvecklingsbiologiskt synsätt. Han beskrev hur tankar, känslor och traumata spelar in och
startar förloppet. Jag fick hans avhandling på tyska skickad till mig av min väninna Rose-Marie mitt under min pågående cellgiftsbehandling hösten 1994. Hon hade just varit på ett föredrag med Dr Hamer som ett led i fortbildningen inom hennes verksamhet som psykoanalytiker.

När jag började läsa Hamers fallbeskrivningar kunde jag inte sluta. Han hade även gjort en lista över olika typer av cancer och deras typiska orsaks/känslomässiga och biologiska samband. Jag fann att jag hade en cancer som var typisk för ett sådant känslo-orsaks-sammanhang.

Hamer gick sedan vidare med att utveckla tankegången till att förstå andra sjukdomars samband mellan kropp och själ, som stroke och förkylning. Människan ser Hamer hela tiden från en naturvetenskaplig och psykologisk synvinkel och i jämförelse med hur andra däggdjur agerar och reagerar i olika livssituationer.

Enligt mig bör Dr Ryke Geerd Hamer få Nobelpriset i medicin postumt. Han gick bort 2017.

Jag skickar absolut inga pengar till den cancerforskning som går ut på att 'kriga' mot cancern. Den kampen är utsiktslös. Man måste bli vän med sin kropp och sin själ, förstå orsakssambanden och utifrån den kunskapen ge kroppen rätt redskap för att återhämta sig.

När europeiska läkare slutar kalla Dr Hamer för kvacksalvare och scharlatan och istället tar till sig hans forskning, då kommer de att de få sin belöning i form av friska och glada patienter med intakt immunförsvar

http://www.whitetv.se/du-aer-sjaelen-inte-kroppen/760-cancerdoktorn-ryke-geerd-hamer-stoersta-medicinska-snillet-i-var-tid.html

https://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2014/02/20/new-german-medicine---dodlig-alternativmedicin/

Link to comment
Share on other sites

31 minuter sedan, jala sade:

När europeiska läkare slutar kalla Dr Hamer för kvacksalvare och scharlatan och istället tar till sig hans forskning, då kommer de att de få sin belöning i form av friska och glada patienter med intakt immunförsvar

Han har säkert fog för sina åsikter men för mig kommer dock Thomas Seyfried närmast sanningen i sina förslag!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2019-01-08 at 15:03, Nils Engström sade:

Utmärkta råd! Det stora problemet ligger i att, även för nära vänner, få dem att inse vikten av eget aktivt arbete till att skaffa sig gedigen kunskap.

Du kanske ska tillämpa Dr David Unwins "försäljningstrix" på dina vänner:

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, iAnna sade:

Du kanske ska tillämpa Dr David Unwins "försäljningstrix" på dina vänner:

Den mannen har jag länge haft ögonen på. Både han och hustrun ger ett mycket sympatiskt, anspråkslöst intryck. I grunden ligger han och många av hans kollegor bakom många fina vägar att gå för att få människor att själva fatta de rätta besluten - bara det ger möjligheten till resultat.

Även om mina goda vänner känner att  jag värnar om dem och inte stöttar dem för att få tack eller beröm, ligger allvaret i att avvika från onkologens rådgivning (även om ingen sådan egentligen har skett) som en våtvarm filt över fortsättningen.

Den som är utsatt för livsfara känner sig tvungen att välja sida - den professionella känns då mest naturlig. Jag ger mig dock inte! Så lätt släpper jag inte taget. Redan under ett års tid har jag förlorat fem av mina sockerälskande vänner (de var alla i 70-80-årsåldern) p.g.a. sjukvårdens oförståelse och misstag. Med människor under 60 kommer saken i ett något annorlunda läge.

 • Like 2
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Detta tänkte jag bifoga som bilaga till huvuddokumentet - vad anser ni om det? Skrämmande nog eller för lite? Jag anser att den som dragit på sig cancer borde mer än bilägaren (om bensinförbrukning) lära sig om hur energiomsättningen går till i människokroppen.

Den konventionella cancermodellen

Det som flertalet onkologer fortfarande tror vara riktigt, bygger på en felaktig uppfattning om hur födelsen av en cancercell initieras - DNA-skadorna, som anses ha orsakat cancercellens problem. De som innebär förlusten av all normal styrning och kommunikation med övriga celler i den ursprungliga cellgruppen.

Dataprogrammet i cellens DNA gör att friska celler i en lokal grupp håller samman med sina ”kollegor” i gruppen och automatiskt delar sig när de förbrukats. I det senare fallet får den obrukbara cellen order att dö. Skulle en normal cell, även om den är frisk, av någon anledning frigöras från sin cellgrupp, får den direkt order av sitt DNA-program att begå självmord för bortransport via blodet t.ex. för materialåtervinning till att producera nya celler.

Cancercellen saknar förmåga till normal, begränsad delning och uppträder helt fristående från sin tidigare grupp. Den bildar en egen grupp som genom fri delning kan gyttra ihop sig och tillåta slumpvis transport vart som helst i kroppen. Där cellen  råkar fastna, växer den sig allt större – en tumör bildas.

Om läkarna hittar tumören på ett tidigt stadium, kan den med fördel avlägsnas operativt (den bästa utvägen). Om tumören tillåtits växa sig stor, finns risk för spridning av fria celler (metastaser) som då kan förflyttas till annat ställe i kroppen för att där bygga upp en ny tumör utan meningsfull funktion.

Genom att cancercellens självmordsprogram skadats, har den fått evigt liv i bemärkelsen att snabbt kunna dela sig obegränsat antal gånger, utan att känna samhörighet med någon av de specifika, lokala cellgrupperna i närheten. Dvs. cancercellen kan fritt utvecklas var den än befinner sig i kroppen.

Grunden till konventionell cancerterapi

I ovan beskrivna scenario bör betonas att normala celler finns i ca 200 olika typer och att tusentals sorters fel i cancercellerna kan ligga bakom problemen,  ja kanske miljontals fel. Med tanke på att kroppen innehåller i storleksordningen 30 000 miljarder celler, inses lätt vilka svårigheter som onkologerna har, när de tvingats konstatera att en tumör låtit metastaser smita ut i blodomloppet.

Hittills (2018) har man inom cancervården, om metastaser spidits, sett sig tvungna att hitta ett kemiskt preparat som efter analys av tumören, skall kunna ta livet av metastaserna enligt kunskapen som utförd biopsianalys givit. Problemet ligger bl.a. i att cancercellerna under sin tillväxt, genom kaoset som råder i dess skadade dataprogram, ständigt muterar, varför kemoterapin kan slå fel.

För att i möjligaste mån träffa rätt får man ta till de stora kanonerna som påverkar även friska  celler. Tråkigt nog bl.a. i immunförsvaret, som inte kan göra tjänst som det brukar. Det verkligt förvånande är att den högfrekventa användningen av kemoterapi, trots att den under behandlingen undantagslöst ger svåra biverkningar som i många fall är lika livshotande som själva cancern.

Förvånande är också att onkologerna i sin iver att förse cancerpatienten med energigivande drycker (alltså med stor andel socker) gör det utan att ta till sig kunskapen om den ketogena kosten, som med sitt fett bidrar att svälta ut cancercellerna som stöd för kemoterapin.  

Ett paradigmskifte inom cancervården måste komma

Vad som ovan beskrivits om friska celler, stämmer väl överens med vad majoriteten av onkologerna anser. Däremot är tanken på att initieringen av cancercellens sätt att inombords löpa amok, skulle initieras genom skador i cellens gener (DNA) är kraftigt ifrågasatt av en del forskare som släppt det konventionella tänkandet. Ny forskning visar nämligen att det som initierar tillkomsten av en cancercell, ligger på cellens energisystem - den rad kraftverk (mitokondrier) i varje cell, som gör att den kan andas och får önskad näring ur blodet. För det har varje cell en rad pumpar som tar in glukos att bränna energi av och öppnar dörren för nyttoämnena. Pumparna rensar dessutom bort det avskräde som cellens metabolism producerar. Pumparna drivs av natrium (på utsidan av cellen) och fyra gånger så hög koncentration kalium på insidan. Redan en obalans mellan kalium/natriumnivåerna, kan mycket väl tänkas påverka en cell negativt som orsak till djupgående skada.  

De studier som gjorts inom cancerområdet har egentligen medfört att utvecklingen stått stilla sedan 1950-talet. Det beror på att man felaktigt siktat in sig på att söka lösningen på den oerhörda mängd feltyper, som kunde tänkas ligga bakom skadorna i cellens DNA-program. En från statistisk och definitionsmässig synvinkel egentligen omöjlig uppgift – som att söka efter en nål i en höstack.  

Det Intresse som istället riktats mot cellens energiförsörjning tyder på att stora fördelar kan vinnas genom att man då fokuserar på en funktion som är gemensam för alla kroppens celler – användningen av glukos som drivmedel.  Vad man konstaterat är att den springande punkten ligger i den initiering som ett fel i cancercellens energisystem ger. Felet visar sig genom den mindre verkningsgraden i cancercellens energisystem (mitokondrierna) som kräver ca. 18 gånger mer glukos för samma energiutbyte än den friska cellen.

Den felaktiga hypotesen, som sedan ett halvsekel tillbaka styrt in cancervetenskapen i fel fålla, har krävt stora kostnader från läkemedelsproducenterna, som ser stora möjligheter till framtida stora inkomster på cancerterapi. Av skälen ovan har forskningen slagit fel, vilket resulterat i att  cancerfallen bara ökar år efter år - i varje fall i USA. Det måste därför helt enkelt komma ett paradigmskifte inom cancervården. Inte minst de beslutande medicinska organen måste släppa på tyglarna om vad som skall vara tillåtet och ej inom cancerterapin.

Det som sannolikt kommer att sätta fart på forskningen, vad gäller möjligheten att att krossa cancercellens utveckling, är alla insatser som går ut på att svälta den till döds. Dellösningen ligger bl.a. i att patienter i riskzonen i förebyggande syfte tillämpar ketogen kost. Tyvärr är det så att cancercellen i en svältsituation kan klara sig med nödlösningar utan socker. Tveklöst är det dock cellens mitokondriedel (strypa energitillförseln) man bör forska vidare på, inte på kemiska medel som slår ut immunförsvaret och riskerar att göra förutsättningarna sämre för överlevnad genom de cellskador som behandlingen resulterat i.

Ketogen kost ett viktigt steg i förebyggande syfte

Med förebyggande syfte menas inte bara att hindra cancer att uppstå, för den som är frisk, utan också för den som har cancer och befinner sig under behandling eller är färdigbehandlad.

Vanligaste grunden för kroppens celler att bli sjuka är att de inte matats med de nödvändiga ämnen via kosten, som cellerna kräver för att hålla sig friska. Det gäller bl.a. rätt förhållande mellan kalium och natrium (4:1), kalcium, magnesium, järn etc.

Eftersom man vet att cancercellerna är glupska efter socker förefaller mest naturligt att undvika kost som just innehåller sockerbildande kolhydrater. Vid sidan av de fördelar man vinner med att hålla cancern borta, innebär övergången till fet mat (typ LCHF) att friska celler  får allt svårare att bilda cancerceller. Deras förmåga att överleva reduceras kraftigt. Med de många positiva resultaten i metaboliskt avseende som fet kost ger, är egentligen svårt att förstå att folk låter så mycket socker ingå i sin kost.

   Genomsnittlig årsförbrukning av socker för medelsvensken ca. 40 kg­ 357265729_ScreenHunter_1903Jan_0923.thumb.jpg.5ca4eb8fd6eaa190ca3949449fe4beee.jpg

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Ett tips för cancerpatienter är att stänga av wifi och bryta spänningen till sovrummet för att dämpa ELF.  Dessa strålningstyper penetrerar kroppen dygnet runt och stressar upp många kroppsorgan som svarar med hormonstörningar och fake-trauman.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hade ett samtal idag med min goda vän och cancerpatient, som i sin tur haft ett samtal med en specialistsköterska. Denna viskade i örat att hon hade en hemlighet att vidarebefordra - vi känner igen det från kostsidan. Vissa dietister som inte vill bli kända för att avvika i sin rådgivning om kosten men ändå förordar lågkolhydratkost.

I detta fall rörde det sig om en cancerpatient. Rådet gick ut på att sluta äta sockermat, eftersom cancerceller älskar att käka socker. Sköterskan var dock rädd för att öppet bli känd för att gå vid sidan om sjukvårdens ställningstagande - visserligen ett positivt undantag men samtidigt tragiskt - att ge råd som kan rädda liv skall behöva hemlighållas!

Jag hade igår förberett en simulering av cancercellen, som möjligen ytterligare kan bekräfta och förstärka viljan att rädda sitt fortsatta liv genom drastiskt kostomläggning.. Har inte släppt den än men är tacksam för synpunkter och förbättringar innan den går vidare!

911930665_ScreenHunter_1939Jan_1401_09.thumb.jpg.1a81d83aba3eb23f14436dff23b855aa.jpg

Tacksam för synpunkter!

Link to comment
Share on other sites

11 timmar sedan, Nils Engström sade:

I detta fall rörde det sig om en cancerpatient. Rådet gick ut på att sluta äta sockermat, eftersom cancerceller älskar att käka socker. Sköterskan var dock rädd för att öppet bli känd för att gå vid sidan om sjukvårdens ställningstagande - visserligen ett positivt undantag men samtidigt tragiskt - att ge råd som kan rädda liv skall behöva hemlighållas!

Din vän kan vara glad att få sådan information, oavsett formaliteter.

Här en liknade story.
För några år sedan hade jag en kund som i början på 2012 hade fött en hjärnskadad flicka. Barnläkaren berättade då att skadan med stor sannolikhet berodde på exponering för smartphones, som både hon och hennes man lattjat med under hela graviditeten.  Läkaren berättade att hon sett detta flera gånger och kunnat koppla till mobilanvändning, samt att oberoende amerikansk forskning visat samma sak. 
Informationen skedde i form av en förflugen viskning som inte på något sätt fick vidareföras. 

Tragiskt är att det finns skolmedicinare som skulle kunna jobba för patienternas hälsa men som har att följa andra riktlinjer.

Läkare som inte väljer att smyginformera kan hamna i klistret. Ett exempel är Harald Blomberg som flera gånger anmälts till ansvarsnämnden då han rekommenderat glutenfri kost till glutenöverkänsliga patienter.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Ekner sade:

Läkare som inte väljer att smyginformera kan hamna i klistret. Ett exempel är Harald Blomberg som flera gånger anmälts till ansvarsnämnden då han rekommenderat glutenfri kost till glutenöverkänsliga patienter.

Men man måste dock inse att problemet med överkänslighet för en viss substans måste vara bättre att  lösa med ett medicinskt preparat - då slipper man obekväma åtgärder och kan fortsätta leva som vanligt.

Är man t.ex. sugen på söta drycker och bakverk kan det ju inte vara rimligt att begära att folk skall behöva offra något när det finns medicin. Producenterna av medicinska preparat har ju lagt ner mycket resurser för att "bota" symtomet - då måste de ju få igen något från patienterna, som slipper ändra sin livsföring och därför borde vara tacksamma.😇

Vi kan ju inte begära av läkarna att agera mot  läkemedelsföretagens bästa! Båda parter arbetar ju med samma goda syfte - att fortsätta med det som inpräntats under medicinarutbildningen - att bota symtom. Om symtomen försvinner utan medicin genom livsstilsförändringar, skulle ju medicinen bli meningslös...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Under tämligen exakt två års tid har jag i detta nu behandlats (opererats, enbart) för en tämligen aggressiv hudtumör i ansiktet. Inte malignt melanom, men den kan sprida sig kring sig själv och i värst fall sprida sig till olika körtlar. Eftersom den satt nära en rad känsliga nerver har läkarna (det är flera operationer, men jag gör en lång historia kort) tagit så lite som möjligt. Den senaste gången, som var nu i höstas, hittade labbet ingen cancer. Läkarna vill stråla i förebyggande syfte, så att inget ska komma tillbaka. Det är alltså helt förebyggande.

Jag har varit på flera möten på onkologen på KS i Stockholm. I slutänden fick jag träffa en professor, men inte heller han hade svar på de frågor jag ställde. Däremot kunde han berätta om fler biverkningar som de första onkologerna inte talat om. Som att jag kan få permanenta skador på spottkörtlarna med permanent muntorrhet som följd. Eftersom min mamma jobbade i tandvården vet jag att munntorrhet oftast leder till många tandproblem, men det sa inte onkologprofessorn något om.

Jag gick tillbaka till plastikoperationsavdelningen och pratade med min en överläkare där, igen, för att höra hur vederbörande hade bedömt de olika operationerna; alltså om det var frågan om återfall eller att de inte helt fått bort den ursprungliga tumören. Läkaren lutade åt att de karvat försiktigt och inte fått bort den ursprungliga.

I det här läget har jag parallellt med alla frågor till onkologen börjat gräva i ämnet med ketogen kost mot cancer. Jag har sett på video, läst populärvetenskap och akademiska texter. Jag är inte läkare, så jag förstår inte allt om olika hormoner och individens förutsättningar för att få cancer, men jag förstår att Nobelpriset 1931 inte delades ut vare sig till eller av klåpare. Varför denna forskning har tystats förstår jag däremot inte. Eftersom jag testade LCHF innan det blev aktuellt med operation. Att jag inte nådde hela vägen fram då, utan fick opereras beror till största delen på att cancern var så aggressiv att det inte var läge att vänta, den var för nära mitt vänstra öga. Tumören var så stor att jag behövde en hudtransplantation.

Att ta en strålbehandling i förebyggande syfte för vad som troligen (ingen kan givetvis lova säkert) är en tumör som tagits bort i omgångar, känns lite som att skjuta mygg med älgstudsare. Jag kommer troligen att bli permanent skallig kring vänstra örat och så det där med spottkörtlarna, samt den vanliga risken för brännskador som strålning medför. (Har tre bekanta som är permanent brännskadade.) Mitt val har därför blivit att tacka nej till strålningen.

Jag går på regelbundna kontroller hos hudläkaren som jag först uppsökte för tumören (att jag hamnade på KS berodde på att jag behövde sövas, eftersom den grävt sig ner en bit i muskeln). Jag har talat om mitt val och som den västerländska läkare hen är kunde hen bara svara: "Ja, strålning är väldigt aggressivt." Jag tolkar detta som ett medhåll, så långt som en läkare kan gå i dag utan att riskera något i sin yrkesroll. Det har jag full respekt för.

Under december drog jag så ner på kolhydraterna, men bestämde mig för att få fuska två gånger, en gång när jag var på julbord, då jag ville ta del av deras hemkokade godis (garanterat fritt från tillsatser i alla fall, även om det innehöll socker), och på julafton (julbord är egentligen väldigt LCHF, om man skippar Jansson och kokpotatis, men jag lade skinkan på en bit hårdbröd och hade äppelmos på den, för det är så gott, åt även en mandarin och några bitar choklad). Redan på juldagen var det strikt LCHF som gällde. Veckan mellan jul och nyår var jag lite hängig, men för två dagar sedan slog den där stora energikicken in. Om det visar sig att LCHF inte bar är bra mot diabetes typ 2 och epilepsi, utan även bra mot cancer hoppas jag att fler och fler ska inse även de vanliga hälsofördelarna med att äta sådan mat som man kan se på varifrån den kommer.

För att kunna följa upp min resa har jag startat en blogg här i forumet. Ni får gärna gå in och peppa mig, om ni vill. Jag är långt ifrån först att gå den här vägen, men otroligt motiverad. I bloggen lägger jag inte in alla måltider, men försöker att dela med mig av recept och givetvis mad läkarna säger. Nästa kontroll är i mars och då hoppas jag att de förstadier som jag haft i pannan ska ha läkt ut och försvunnit.

Bloggen finns här:

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, AGF sade:

Läkarna vill stråla i förebyggande syfte, så att inget ska komma tillbaka.

Onkologerna har, från "medicinsk synpunkt", tre metoder att tillgå - operation, strålning, kemoterapi. Av dessa är på kort sikt naturligtvis operation bäst - ingen spridning av metastaser. Dock har man då inte gjort någonting åt själva orsaken till den ursprungliga utvecklingen av cancer. 

Strålning har många nackdelar - de strålade områdenas omgivning   kan påverkas så att istället cancerceller utvecklas där och att saken därför kan förvärras.

Kemoterapi ger oerhörda biverkningar (håravfall, försämrat immunförsvar, magproblem etc.). Risken för kort överlevnad är stor. Även om man inte ser några metastaser finnas kvar efter behandlingen, kan de ändå finnas. Immunförsvaret är försvagat och kan inte göra sin plikt. Cancern kan återkomma.

I verkligheten har cancerforskningen sedan 1950-talet  inte alls gått framåt, så som det låter i medicinföretagens rapporter. Tanken att utgå från att forska på kemiska motmedel fungerar inte bra. Cancern har bara ökat, i varje fall i USA. Man har helt enkelt satsat på fel häst under mer än ett halvsekel - att tro olika forskning på cancermutationer vara den rätta vägen. Egentligen en naiv tanke med tanke på att det finns ca 200 olika celltyper och tusentals eller kanske miljontals olika mutationstyper, som växlar patienter och celltyper emellan. Verkligen som att söka efter en nål i en höstack.  

Som vanligt har man kikat på symtomen inte orsaken till att cancercellen muterar. Skulle man ha tagit fasta på Nobelpristagaren (1931) Otto Warburgs forskning om att problemet med uppkomsten av cancercellen låg på dess energiförsörjning, bl.a. beroende av gifter via maten, skulle vi idag haft en cancerforskning värd namnet.

I det senare fallet med lösningar utan större intresse för medicinföretagen, eftersom det då skulle bli fråga om att kika på det vi får i oss från maten. Det låg större intresse i att hitta motmedel som kunde stoppa cellernas tillväxt från genetisk synpunkt - nålen i höstacken istället för att se på den generella orsaken som gäller alla celler - felet på mitokondriesidan.  Självklart att celler kommer i oordning - kalla det mutering - om DNA inte kan verka "som det var tänkt" om cellen inte tillförs den energi den behöver.

Framtida forskning kommer med all säkerhet att helt gå ifrån den genetiska tanken och kika på mitokondriernas reaktion på den kemiska miljön utanför cellerna.

Vad du AGF konstaterat är just det som forskarna borde satsat på under större delen av 1900-talet - kostens påverkan. LCHF är en av de stora händelserna till att stoppa en stor andel av de kultursjukdomar vi har - cancer är bara en av dem! 

P.S.

Även om det skulle ha varit så att mutationer i cellens DNA utgjort grunden till energiförsörjningen, som medförde  mitokondriernas låga verkningsgrad < 6 % (betydde att det åtgick 18 gånger mer socker vid energiutvinningen), var  själva koncentrationen på forskningsresurser till att  motverka cancern på genetisk väg egentligen oframkomlig. Istället för den oerhörda variation vad gäller mutationsvarianter, vore naturligtvis bäst att fokusera på den egenskap som är gemensam för alla cancercellers problem - energiförsörjningen. Lyckade försök i dagsläget, visar att metoden att bekämpa cancern med utsvältningsprincipen fungerar. Upprepade periodvisa behandlingar - mot cancern (men tyvärr även med negativ  påverkan mot immunförsvaret). Hålla upp med behandlingen och låta immunförsvaret återhämta sig och delta i bekämpningen och därefter åter behandla mot cancercellerna. Årets Nobelpris 2018 rörde cancerbehandling genom förstärkning av immunförsvaret. Hand i hand kan dessa metoder komma att fungera perfekt.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

On 2019-01-13 at 15:45, jala sade:

Munhälsan är viktig för undvikande av Cancer.

 

Så sant. Fick outrligt nog en rotfyllning på väntser sida för snart tio år sedan. Vilken sida tror du att jag är cancerbehandlad på? Rätt gissat. Synd att inte videon ovan talar om hur man kan reversera en rotfyllning. Jag visste inte bättre när jag gjorde den.

Link to comment
Share on other sites

On 2019-01-12 at 20:57, Ekner sade:

Undrar hur KS påverkar mikrobiomet, jag tror inte ett ögonblick att har någon som helst positiv inverkan.

Finns det överlag vetenskapliga studier som visar att inte kroppsnyttiga bakterier tas av daga av detta otyg?

Jag skickade frågan vidare till http://www.ion-silver.com och fick följande svar: 


Påverkas de goda bakterierna?
Studier visar att kolloidalt silver (KS) faktiskt inte har någon direkt påverkan på de goda bakterier som lever i tarmen, men visst kan det beroende på olika omständigheter förekomma att vissa påverkas, speciellt om man redan försvagat tarmfloran med återkommande antibiotikakurer. Det kan därför vara bra att komplettera med goda tarmbakterier. Även yoghurt kan vara ett bra komplement.

Många som oroas över hur ett användande av kolloidalt silver påverkar oss, är oroliga över hur silver påverkar de goda tarmbakterierna. Studier visar faktiskt att silverjonerna i produkten inte påverkar de goda tarmbakterierna acidofilus och bifidus överhuvudtaget. Detta beror på att dessa grampositiva mjölksyrabakterier har en tjockare cellvägg än de patogena gramnegativa bakterier man vill åt. Det är mycket där skillnaden ligger. En amerikansk tillverkare av kolloidalt silver har gjort en studie som verifierar detta.

http://lifesilver.com/facts/VIRIDIS_Probiotic_report.pdf

Det är samma upptäckt man gjort med färsk vitlök där de goda bakterierna inte påverkas av vitlöken.

Effect of garlic powder on the growth of commensal bacteria from the gastrointestinal tract.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22480662

Andra källor har samma erfarenhet – "Former teacher of physics and chemistry, Howard Mitchell of Virginia, recently conducted a series of experiments with colloidal silver. He found that colloidal silver has no effect on acidophilus, the "good bacteria" found in the stomach. Mitchell used concentrations forty times higher than what might be expected to destroy other forms of bacteria. It shows that even in large dosages, the intestinal flora will flourish. In fact, there is speculation that the silver ions may be advantageous in stimulating a vigorous growth of beneficial bacteria, helping to boost the immune system."

Även om de goda bakterierna skulle ha påverkats av silvret, så är det så små mängder silver det handlar om som når ner till området där de goda bakterierna finns. Därför påverkas inte den stora mängd goda bakterier som finns i tarmen. Silverjoner behöver även en kolloidal miljö i form av t ex blod eller intracellulär och extracellulär cellvätska för att fungera. När det handlar om en tarm som kantas av stora bakteriesamlingar, så kan inte silvret penetrera det tjocka plack med bakterier som befolkar tarmens insida. Detta är ännu en anledning till att dessa små mängder kolloidalt silver inte har någon negativ effekt på de goda tarmbakterierna.

Däremot så finns det mycket som talar för att kolloidalt silver kan hjälpa de goda tarmbakterierna genom att undanröja patogena bakteriestammar, som efter olika antibiotikakurer vuxit till sig alldeles för mycket – och mer eller mindre konkurrerat ut de goda bakteriestammarna. Många vittnar om en bättre effekt än till och med många probiotiska preparat och får ofta hjälp med långvariga diarréer och andra magbesvär.

För att nå så långt ner i tarmen som möjligt brukar användare blanda ut någon matsked kolloidalt silver i ett dricksglas med vanligt vatten. Detta dricker man sedan så snabbt som möjligt och den stora mängden vätska hittar i regel längre ned i tarmen än någon enstaka tesked kolloidalt silver gör.

KS påverkar alltså framförallt de gramnegativa bakterierna, vilka har en tunnare cellvägg. De flesta sjukdomsalstrande bakterier är gramnegativa, medan de viktiga tarmbakterier som ingår i normalfloran (Acidofilus och Bifidus bl. a) är grampositiva. De flesta nyttiga tarmbakterier är inlagrade i det plack som klär tjocktarmens inre yta, så därför påverkas dessa endast i ringa grad. KS kräver dessutom en kolloidal miljö för att verka. När KS når tjocktarmen har det mesta redan absorberats via tunntarmen.

Jeanette skrev: Det stämmer bra det. Jag har fått ordning på min hästs mage med KS, efter att han haft diarée i närmare två år.... Med KS fick jag de goda bakterierna att överleva, vilket de inte gjorde innan. Så jag har sett det i verkligheten.

Charlotta.  Med tanke på vilka tarmproblem jag haft tidigare under större delen av mitt vuxna liv och hur bra min mage är numera, i kombination med de mängder KS jag druckit de senaste sex åren, så är jag inte det minsta orolig över att KS skulle ha någon form av negativ inverkan på tarmhälsan, tvärtom.

Maud. Goda bakterier har tjockare cellväggar än onda , därför biter inte KS på dom har jag hört . Av egen erfarenhet med massor av magproblem har KS bara varit bra och verkar snarare stärkt den goda bakteriefloran.

Sara. Tarmbakterier förökar sig 2-3 ggr /minut och med tanke på att vi har 1,5 kg tarmbakterier (fler än vad vi har celler) så hinner inte KS slå ut dem och de är inte lika känsliga som de gramnegativa för KS. Om man vill att KS ska ner i tarmen och döda patogener så sägs det att man ska ta KS med ett glas vatten för att på så vis nå längre ner i tarmen, än om vad två tsk rent KS gör.

Eva.  KS.  Ja verkligen. Så fantastiskt medel har aldrig haft nåt bättre, bra mot allt. Så fantastiskt, min mage är bra nu sedan jag börja dricka ks. Har haft problem med magen i över 30 år tidigare, så ja ks har hjälpt mig. Drack 4 cl på fastande mage på morgonen direkt ur flaskan.

Anita. Använder ca 2 msk/dag rent KS sedan ca 3 år.. mer vid infektion, ingen påverkan på goda bakterier.

E Cathrin. Jag äter probiovital ( 10 miljarder goda bakterier) 2 st / dag och 1 dospåse Inolaxol (små frön) Dricker dessutom KS varje dag. Har aldrig varit så bra i mage/tarm sen jag började för flera år sen. Har IBS. Nej, KS slår inte ut de goda bakterierna. 

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...