Recommended Posts

1 timme sedan, kickilotta sade:

blodtrycksmediciner kan vara orsak till ett lågt tryck

Det var just effekten genom LCHF för min del. Hamnade på 100/60 och under det (med medicin). Dock kände jag inget obehag, som man kanske kunde förväntat sig med så lågt tryck för någon som med råge passerat 80 år. Med tanke på att det normala utan medicin tidigare varit 170/85-90 blev det,  efter att jag satt ut blodtrycksmedicinen, i varje fall intressant att kunna konstatera ett standardvärde som 120-130 över 75-80 - där har det legat, sedan jag satte ut medicinen.  Nu kan mitt blodtryck fritt anpassas efter behovet - som min bild tidigare visade. Om jag skall vara orolig, så skulle det ju vara att trycket är i lägsta laget men å andra sidan... vad som är normalt för normalkostaren finns kanske inga jämförande siffror på, när det gäller LCHF-are.

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2019-02-03 at 17:40, kickilotta sade:

de senaste rekommendationerna för personer över 60 år är 150/90

Du med dina erfarenheter i branschen - kan du minnas vilka lägsta blodtryck man kunde träffa på för folk  i 80-90-årsåldern (friska män)?.

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
44 minuter sedan, Nils Engström sade:

Du med dina erfarenheter i branschen - kan du minnas vilka lägsta blodtryck man kunde träffa på för folk  i 80-90-årsåldern (friska män)?.

Ojdå - nu måste jag tänka efter. Jag har för mig att man inte ansåg att det var ett problem om medelålders personer  hade 145 -150/90. Ett undertryck över 100 var inte bra.

Din fråga var blodtrycket för äldre män - ja jag behövde tänka på medelålders först. Jag har för mig att det var vanligt förekommande att personer i den ålder du nämner  kunde ha ganska olika blodtryck men aldrig under, säg140/85. Om en äldre persons blodtryck började gå ner mot 110-120/75 så blev man bekymrad och misstänkte uttorkning eller någon typ av dold blödning från kroppen. Eftersom jag arbetade inom vården så hade jag att göra med personer som var krassliga på ett eller annat sätt. Hjärt-kärlsjukdom var en vanligare diagnos under -60-80-talet hos äldre, sedan dess har den sjukligheten minskat något. Men jag tror inte att man tog det speciellt allvarligt om en person över 70 år hade ett blodtryck som låg konstant på 170/90 - man tyckte att det var åldersadekvat.

Som du märker så kan jag inte säga något om friska 80-90-åringar eftersom jag aldrig träffade några som jag tog blodtryck på.

Obs jag hittade den här informationen om blodtryck och ålder - jag vet inte riktigt när det är skrivet - men jag kan tänka mig att dessa siffror var giltiga in på 1990-talet.       http://raddningshalsan.se/testresultat/blodtryck.html

Mer om blodtryck hos äldre   https://www.senioren.se/expert/ta-blodtrycket-med-ro/

 

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Man kan sänka sitt blodtryck med andningstekniker. Tvärtom så kan man förmodligen höja sitt blodtryck med stressad ytlig andning (vita-rocken problematiken. När man är på ett läkarbesök är man ofta orolig och väldigt obekväm med situationen. Blodtrycket - går upp.

http://www.hrvtraning.se/lakare-berattar-med-forlangd-utandningsfas-sanktes-blodtrycket/

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, kickilotta sade:

Man kan sänka sitt blodtryck med andningstekniker.

Intressant om det fanns tillförlitliga studier.

I övrigt, efter att under något tusentals timmars studier och avlyssning av kongressvideor, ha lusläst bl.a. flertalet studier eller sajter på nätet runt blodtryck, hade jag i det sammanhanget bara att konstatera:

 1. att variationen åsikter om principerna för medicinering vid hög blodtryck var orimligt stor
 2. att skillnaderna  längs decenniernas förlopp var orimligt stora 
 3. att medicinering för äldre var grumlig
 4. att rekommendationerna rimligen främst avspeglade strävan hos medicinföretagen att medicinera till döds
 5. att flertalet sajter, vad gällde riskerna, andades fettmotstånd i vegansk riktning
 6. att inte i en enda sajt utgångspunkten var att på allvar gå till problemkällan för höga blodtryck - inte bara avlägsna symtomen.  

Sammanfattningsvis kunde jag tydligt känna igen medicinföretagens sätt att resonera , som vid statiner, alltså medicinering för resten av livet. För mig visade sig LCHF vara den ideala vägen för motsatsen - möjligheten att kunna sätta ut all medicin för resten av livet - sannolikt med att få vara frisk under lång tid kanske också med följden att samtidigt förlänga livet. 

Det som alla råden i förväg antytt bli följden, vid övergång till lågkolhydratkost typ LCHF,  har i mitt fall så här långt överträffat alla förväntningar. Ju mer jag fått uppleva under mina studier och sett resultatet av efter LCHF-starten, blir jag mer och mer tveksam till synsättet som styr Sveriges sjukvård.

Det skulle inte förvåna mig om situationen i Sverige kunde liknas vid den amerikanska - att den främsta dödsorsaken ligger på övermängden medicinering, tätt följd av verkan som den stora mängden kolhydrater och sötning av livsmedel motsvarar. Tillsammans gör dessa hjärt/kärlsjukdomar till främsta, direkta dödsorsaken tätt följd av cancer och Alzheimers sjukdom.

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

@Nils Engström du hade frågor om normalt blodtryck hos friska män 80-90 år.  Vad säger du om svaret?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
29 minuter sedan, Nils Engström sade:

övermängden medicinering, tätt följd av verkan som den stora mängden kolhydrater och sötning av livsmedel motsvarar. Tillsammans gör dessa hjärt/kärlsjukdomar till främsta, direkta dödsorsaken tätt följd av cancer och Alzheimers sjukdom.

Metabol sjuklighet ligger bakom dessa sjukdomar till största del. - Men kom ihåg, högt blodtryck är ett symtom, ingen sjukdom.

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
48 minuter sedan, kickilotta sade:

@Nils Engström du hade frågor om normalt blodtryck hos friska män 80-90 år.  Vad säger du om svaret?

 

WHO:

Alla åldrar 160/95 mm/Hg

 Socialstyrelsen:

-40 år140/90 mm/Hg

-60 år150/90 mm/Hg

60 år-160/90 mm/Hg

 I  övrigt, som tidigare, ser jag en övertro på medicineringens konst i förhållande till kroppens egen förmåga till anpassning varje sekund i livet. Samtidigt, när diskussionen kommer in på  människans egen vilja att ändra livsstil, finns mycket lite inspiration att inhämta vad gäller kostens roll. Medicinarens roll är huvudsakligen att hitta medicinsk terapi som lösning i alla sammanhang. Det är först på allra senaste tid som man börjar inse att organens signalering till nervsystemet till hjälp för arbetet i sin funktion (njurar, lever etc.) verkligen har betydelse - ibland att betrakta som nödrop. Blodtryckssänkande medicin ger då motsatt verkan - en slags vägran till organet att få hjälp. Nyligen har jag t.o.m. sett den gamla regeln åldern plus hundra få liv igen. Om du såg på min blodtryckskurva (den inklippta Leidenstudien)

 • Systoliskt:  > eller = 160 mm Hg  (det låter likt det gamla hederliga åldern + 100)
 • Diastoliskt: > eller = 70 men < 90 mm Hg

vilket jag tror på gäller för normalkostare - med mina 130/79 skulle jag som normalkostare egentligen ha legat illa till men genom att jag tillämpar LCHF, är min förhoppning att den kosten gör stor verkan och att faran är begränsad. I Tyskland är man noga med att medicinera även uppåt i tryck.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag ser att du lagt upp siffrorna från min länk. WHO och Socialstyrelsen

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
15 minuter sedan, kickilotta sade:

Jag ser att du lagt upp siffrorna från min länk. WHO och Socialstyrelsen

Ja men skillnaden mellan dessa och erfarenheterna från Leiden-studierna är att WHO och vår socialstyrelse anger blodtryck som bör korrigeras ner medicinskt, medan Leiden... menar att samma siffror i varje fall för 80 plussare borde var minst dessa och alltså inte att sänkas.

 • Gilla 1
 • Tack! 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
9 timmar sedan, Nils Engström sade:

Tyskland är man noga med att medicinera även uppåt i tryck.

Det kände jag inte till tidigare - mycket intressant att du delar detta. Jag har lärt mig att låga tryck inte är optimalt för äldre utan kan ses som ett problem. Därför kan man allvarligt ifrågasätta den nuvarande regimen att sänka äldres blodtryck riktigt lågt. Men så har det också bidragit till att dödligheten hos äldre ökat oroväckande under tiden detta pågått. Ett stort experiment med äldres hälsa. Jag menar att detta varit oetiskt. Väldigt viktigt att motstå sjukvårdens påtryckningar om blodtryckssänkning, som bara ger sämre hälsa.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2019-02-05 at 19:08, kickilotta sade:

på ett läkarbesök är man ofta orolig och väldigt obekväm med situationen

Det borde väl rimligen vara läkaren som stod för det obekväma!😉

Vad gäller att på bästa sätt få klart hur man ligger till med sitt blodtryck, hittade jag i mitt tidigare material en sammanställning, som kanske kunde vara av intresse för en del av er (begreppet MAT härunder berör MedelArtärTryck- se definition på nedre bilden).

700984710_ScreenHunter_1977Feb_0702_37.jpg.c73dbb6697536eb2d63d508de1b36b27.jpg

1944120845_ScreenHunter_1980Feb_0708_55.thumb.jpg.dbabb5be4c3c1870ff504f895e0f1132.jpg

MAT representerar medelartärtrycket, som avspeglar motståndet som kroppens blodkärl och organ tvingar hjärtat att övervinna.  Ett bättre sätt än att bara använda det konventionella sättet att tolka mätningarna. Grafen ovan justerade jag efter mina egna standarddata.

Om man jämför två mätningar med samma pulstryck t.ex.:

A. 160/100   med B. 130/70  båda med samma pulstryck (60). MAT-värdena hamnar helt olika i riskavseendet:

A: MAT =120 (anses som högt blodtryck av klass 2)

B: MAT = 90 (anses som normalt)

Den som inte orkar räkna kan hämta:

https://www.omnicalculator.com/health/mean-arterial-pressure

Med den kan man få MAP (MAT har jag använt på svenska).

Först med MAT kommer pulstrycket till sin rätt.

I Leiden-studien som jag tidigare i tråden hänvisade till, ligger de värden som där framkom som lägsta basdata (systoliskt):

 • 160   70     (MAT = 100)
 • 160   90    (MAT = 113)  -  betraktades som måttligt högt för 85-åringar

I det fallet var systoliskt 160 vid Leiden-studien att betrakta som lägsta värde för max överlevnad, dvs. att helst vara högre. Jag får alltså hoppas på att mina lägre medelvärden (130/79) beror på LCHF,  kalciumrensning med K2-vitamin, magnesium och D-vitamin. De ligger ju enlig Mayo-kliniken rätt, trots att den knappast utgår från LCHF-kosten som standard. 

P.S. Vad gäller medicinering , vet du nog min generella syn på den saken.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag tackar för din redogörelse. Kan tycka att har man inga andra riskfaktorer än (sic!) hög ålder, och ett blodtryck på säg, 140/75 -160/85, så skulle iallafall jag ta det väldigt lugnt och tacka nej till alla medicinförslag och inte grubbla mer utan sitta "lugnt i båten".

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
13 minuter sedan, kickilotta sade:

ta det väldigt lugnt och tacka nej till alla medicinförslag

Problemet är dock dubbelbottnat:

Å ena sidan anser stora, kända institutioner sitt, om idealet vad gäller blodtrycket och att samma principer bör gälla oavsett ålder. Å andra sidan visar i verkligheten utförda stora studier något annat, dvs. att det som konventionellt anses vara maximidata för lång livslängd, i praktiken visar sig vara minimidata.

Som jag påpekat bygger flertalet rekommendationer på begränsat antal  studier (med normalkost och standard livsstil som underlag), medan verkliga studier (också byggda på normalkost och standard livsstil fokuserade på en viss ålderskategori), säger något helt annat. När någon avviker från det verkliga studiematerialet t.ex. Leiden-studien, finns anledning att fundera. Min förhoppning är att LCHF tillsammans med D-vitamin, K2-vitamin, magnesium, C-vitamin gör att jag kan frångå jämförelsen med Leiden.

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
8 minuter sedan, Nils Engström sade:

Som jag påpekat bygger flertalet rekommendationer på begränsat antal  studier (med normalkost och standard livsstil som underlag), medan verkliga studier (också byggda på normalkost och standard livsstil fokuserade på en viss ålderskategori), säger något helt annat.

Där kan jag inte annat än hålla med. Studier utförda på personer som äter "normalkost" kan inte appliceras helt på de eller den som äter enligt lchf och utifrån vad som är möjligt att mäta eller iaktta förefaller vara friska och raska.  - "Rask" - bra ord! 

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 timmar sedan, kickilotta sade:

förefaller vara friska och raska

Tack LCHF! Vi får se när jag fyller 90 om begreppet rask fortfarande håller.🏃🏾‍♂️

 • Gilla 4

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.