Jump to content

Orsaken till Alzheimers sjukdom och vad man kan göra åt den...


Peter B

Recommended Posts

Dr. Perlmutter pratar mer om tarmflorans men även om inflammationens betydelse för demenssjukdomar och annat som rör hjärnan (MS, NPF, Parkinssons mm), för den som vill fördjupa sig i ämnet. Han har skrivit böckerna "Hotet mot din hjärna" och "Skydda din hjärna".

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

On 2019-02-10 at 14:49, Peter B sade:

En av de viktigaste orsakerna till skadorna ska då vara ett högt blodtryck som skadar blodkärlen på flera olika sätt. En av de viktigaste åtgärderna för att slippa demens blir då att få ner blodtrycket.

Efter att under lång tid löpt igenom viktiga studier som behandlat blodtryck och överlevnad (naturligt när man passerat 80), kan några av de viktigaste slutsatserna, som gällt människor > 60, (majoriteten Alzheimerpatienter ligger ju där), sammanfattas som att:

 • alltför lågt blodtryck kan ha nackdelar (systoliskt eller diastoliskt)
 • för högt har andra nackdelar
 • systoliskt tryck är representativt i risksammanhang
 • medelartärtrycket i vissa sammanhang
 • pulstrycket i vissa sammanhang
 • användningen av blodtryckssänkande medicin kan vara bra/dåligt*

*ofta beroende på producenterna bakom studierna eller om deras representanter funnits i panelen, dvs. om ekonomiska hänsyn ligger i stöpsleven (principen om läkemedel åt alla till livets slut).

Det som vanligtvis saknas i flertalet resonemang, när artificiell förändring av blodtrycket diskuteras, är betydelsen av kroppens självreglerande förmåga att ändra tryckförhållandena. Om t.ex. njurarna har behov av högre blodtryck för att upprätthålla flödet, är mest betydelsefullt att fokusera på varför de ställer allt högre krav - inte att utgå från åsikter om vad som generellt anses normalt för kroppen i övrigt. Blodtrycket får aldrig betraktas som en från kroppen i övrigt fristående parameter, som man terapeutiskt kan styra som man vill.  Om man studerar nedanstående graf:

313282872_ScreenHunter_1985Feb_1115_39.thumb.jpg.4969369a1fbfc898d57be45d91d02c9a.jpg

ser man hur relationen systolisk/diastoliskt tryck förändras med åren och var optimum m.a.p. risk för hjärt/kärlhändelser ligger. För ett forum som detta finns anledning poängtera att förekommande  studier hittills bara utgått från medelvärden för människor som tillämpar standardkost. Hade kurvorna tillkommit i en miljö, där endast LCHF tillämpades, skulle samtliga  med all säkerhet varit ordentligt utplattade.

Flertalet av oss känner till vad t.ex. LCHF-kosten medför av rent mirakulösa förändringar i rader av avseenden. Har någon sett en enda studie, bekostad av läkemedelsföretag, som tagit upp kostens betydelse som medel att rätta till onormala blodtryck. Naturligtvis inte - någon vidare förklaring finns ingen anledning att orda om.

För egen del hade jag för 26 år sedan ett blodtryck på 170/85 vilket föranledde min läkare att skriva ut blodtryckssänkande medicin. På min förfrågan var hans omedelbara svar att han aldrig själv skulle gå med det trycket oreglerat. Hade jag vetat då vad jag vet idag, skulle jag naturligtvis aldrig gått på förslaget (inte minst med tanke på att värdet efter en enstaka blodtrycksmätning på en läkarmottagning är starkt beroende av tiden på dagen och en rad andra faktorer).

Eftersom LCHF-kosten möjliggjort utsättning av alla mina mediciner (diabetes, lipidprofil, blodtryck) har min blodstatus och mitt blodtryck kunnat normaliseras. Min senaste heldagsmätning på blodtrycket gjorde jag igår: medelvärdet 136/81 på 11 mätningar. Det kan för en 80-plussare knappast anses problematiskt, i varje fall inte om man kikar på kurvorna ovan.

Att jag kunnat gå den motsatta vägen mot läkaren, vad gäller högt blodtryck, och satt ut medicinen har jag främst LCHF att tacka för. Så, för att knyta an till Alzheimerfrågan, finns i varje fall en viktig väg att gå för att uppnå verkan (minska risken för uppkomst eller mildra redan inträffad sjukdom) - LCHF!

Om man driver LCHF till ketos, kommer neuroner och synapser att väckas till liv och hjärnan föryngras. Oftast är demensen en fråga om diabetes 3 som gör att hjärnans energibehov inte tillfredsställs - blir trög. Genom att i det fallet större andel energi tillkommer genom förbränning av fett har man kunnat visa att betydande kognitiva förbättringar uppnås - genom den nya energikällan, som är oberoende av energibristen via glukos. 

P.S.

Det kan vara lämpligt att påpeka att Mayo-kliniken i USA bedömer:

Sys:  120 – 139 resp. Dia 80-89 som förstadium till högt blodtryck

        140 – 159             90-99        måttligt högt

             160                    100         högt blodtryck    

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

On 2019-02-10 at 14:49, Peter B sade:

ketoner,  istället för glukos (det är transporten av energi via glukos som skadas av det höga blodtrycket) och det är "energibrist" som ger demens.

Han är inne på att diabetes 3 (insulinresistens lokalt i hjärnan). Tidigare ansågs Alzheimer så starkt förenad med plack och därmed celldöd att tanken, på annat än en fortsatt utveckling på det sluttande planet, var omöjlig. De försök till att motverka och t.o.m. reversera Alzheimer med positiva resultat,  bl.a. via ketos, har tydligt visat att förmågan hos hjärnans celler i många fall kunnat väckas till liv. De har alltså inte varit borträknade, tidigare bara befunnit sig i ett dvalaliknande tillstånd.

På vegansidor ser man liknande positiva uttalanden runt vegankosten men frågan är hur verkan av diabetes 3 kan neutraliseras med kolhydrater?😇🤔 Det har jag aldrig sett trovärdigt förklaras!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Exakt ... om Fransisco ( och andra) har rätt så kan hjärnan få "liv" igen genom att energi förses via ketoner istället för energi genom "glukos" transport (som är skadad) ... hur det skulle kunna lösas genom att äta kolhydrater är minst sagt svårt att förstå ... vi får hoppas att Franciscos hypotes är korrekt. Veganerna får då istället supplementera med methylene blue, spännande preparat som jag inte kände till. 

 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...