Jag kan rekommendera en  intressant podcast hos Peter Attia med professor Francisco Gonzalez-Lima. Där Francisco hävdar att "Alzheimers" (hos äldre personer) i huvudsak inte är orsakad av beta-amyloid-plack utan av det som brukar kallas vaskulär demens (skador på blodkärlen). En av de viktigaste orsakerna till skadorna ska då vara ett högt blodtryck som skadar blodkärlen på flera olika sätt. En av de viktigaste åtgärderna för att slippa demens blir då att få ner blodtrycket. Det här gäller