Jump to content

Life Science på regeringskansliet


kickilotta
 Share

Recommended Posts

Så här jobbar man på vårt Regeringskansli där man har inrättat ett kontor för life science frågor.  Dvs frågor om framtidens medicin hur den ska främjas. Inget om hur befolkningens hälsa ska främjas. Man vill att sjukvården ska forska mer. Det förutsätter att det finns tillräckligt med villiga o lagom sjuka patienter. Litet inlindat i texten tycker man att sjukvården är för litet intresserad av utveckling och forskningsprojekt och är för inåtblickande. - Det kanske beror på att man har hand om patienter och vårdar dem. - Man vill väl från "life science"-företagen komma åt all patientdata (våra egna sekretesskyddade patientuppgifter). 

Från texten nedan citat:

"Hälso- och sjukvårdens medverkan i forskning och utveckling, och användande av nya behandlingsmetoder, är centralt för Life Science-sektorn. I dag präglas sjukvården ofta av ett ganska inåtblickande produktionsperspektiv. Hur kan sjukvården bli mer forskningsintresserad?

– Det handlar om ledarskapet och den ledarskapskultur som finns. Att ledningar tydligt uttalar att Life Science-utveckling är viktigt, och att man sedan leder med incitament och uppföljning som skapar förutsättningar för forskning och innovation. Sjukvården behöver också komma med konkreta inspel kring hur staten kan bidra på bästa sätt. Där har vi fått några pusselbitar, men vi behöver fler."     - Vilka konkreta inspel kan patienterna vänta sig - kan man lita på att sjukvården i framtiden över kommer att ha den enskilda patientens bästa i åtanke??

 

 https://www.life-time.se/framtidens-medicin/halsa-och-valstand-karna-i-life-science-strategi/?fbclid=IwAR1DKSvDfAQAipRaiN0rAFO_WZv-MBt0-2JE4XJcviRlU6fB5VPH0M5CU30

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

36 minuter sedan, kickilotta sade:

Sjukvården behöver också komma med konkreta inspel kring hur staten kan bidra på bästa sätt

Tyvärr har vi där den största bromsklossen - sjukvården befinner sig i händerna på läkemedelsföretagen. Ett exempel: I England har sjukvården slutat behandla kvinnors ovarialcancer med kemoterapi, då kostnaderna är alltför stora för de enskilda klinikerna. Dessutom tillåts inte läkarna ta emot pengar från läkemedelsföretagen som del av kostnaden för kemoterapipreparat (som läkarna annars skulle fått del av som ren inkomst). Hur det står till i Sverige får man aldrig reda på.

I USA tillåts onkologen, enligt lag, öppet ta emot extra inkomst från läkemedelsindustrin, som del av den skyhöga kostnaden för terapin. Resultatet? Jo läkarna förbrukar mastodontmängder av kemoterapeutiska preparat, i proportion till allt högre inkomster på varje patient. Patientens lidande (hälften dör inom en femårsperiod) är av mindre betydelse. Av den avlidna hälften dör flertalet inom en period på 1-2 år. Ingen inom sjukvården bryr sig om att det helt saknas medel inom den konventionella onkologin till att hindra cancern att återuppstå  (genom metastaser eller tillväxt av nya snabbväxande tumörer). Verkligheten? Ingen utveckling på tre decennier. Fortfarande har inget preparat kommit ut på marknaden som hindrar cancer att uppstå!!!

Att mot bakgrunden ovan få en onkolog att släppa tanken på cancern som en genetisk sjukdom (inte i bemärkelsen ärftlig som bara berör 10% av patienterna) utan som beroende på fel i cellens DNA/RNA, är närmast omöjligt.  Enligt dagens läkemedelsindustri och onkologi har man sedan 1950-talet ansett en onormal genetisk förändring initiera cancercellen. Detta är sannolikt det värsta och dyraste  misstag som skett i sjukvårdens historia och därmed under lång tid hindrat utvecklingen av framtidens cancersjukvård.

Nobelpristagaren Otto Warburg (1931) konstaterade redan på 1920-talet att cancercellen initierades genom uppkomsten av fel i dess mitokondrier - sannolikt ett metaboliskt samband med den allt större användningen av socker i kosten redan då. För cancercellens del visade Warburg att dess energiproduktion (via mitokondrierna) försämrades, vilket innebar en ökad förbrukning av glukos med 1800 %. Cellens dator (DNA/RNA) kom därför att få svårt att köra sitt program, framför allt den delen av detta som kunde beordra självmord på celler som inte fungerade korrekt.

Skälet till att Warburgs forskning inte accepterades, var att läkemedelsföretagen då bara hade att fokusera på en parameter - mitokondrierna i alla celler. Detta kom dock att väcka mindre intresse, då DNA/RNA-forskningen hade högre status och framför allt möjliggjorde större inkomster för företagen. Hittills har man till oerhörda kostnader studerat och tagit fram kemoterapeutiska preparat för 130 av de 200 celltyper som finns i kroppen. Dessa är avsedda att döda cancerceller inget annat. Preparat som efter behandling hindrar cancer att återuppstå finns egentligen inte. Trots den misslyckade forskningen och trots all reklam om "framstegen" dör alltfler i cancer (i USA 1600 dagligen).

Så... för att återkomma till sjukvårdens förmåga att påverka staten, är jag mycket pessimistisk ! Det som gäller är att utveckla en från sjukvård och läkemedelsföretag helt skild organisation - gärna i samarbete mellan EU:s länder, som helt tar över all styrning av forskningen med rätt att kräva full transparens vad gäller tolkning av befintligt och framtida forskningsmaterial. Bäst vore om EU stod för huvuddelen av väsentlig forskning, i varje fall resursmässigt (pengar), vilket drastiskt skulle kunna sänka läkemedelskostnaderna.  

  • Like 2
  • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

42 minuter sedan, Nils Engström sade:

Är det svårigheten med detta som föranleder den sura reaktionen eller att jag är alltför negativ? 😉

Din redogörelse var det inget fel på men man kan känna leda vid sakernas tillstånd. - Det var därför ledsna gubben dök upp! 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...