Jump to content

Kvalitetssäkrade hälsoböcker


Petra183

Recommended Posts

På DN Debatt hävdar några skribenter att hälsoböcker borde fackgranskas innan de publiceras, då det annars finns risk att de innehåller påståenden som inte är vetenskapligt belagda. Debattartikeln finns bakom betalvägg, men det finns en sammanfattning av artikeln här. Enklast är väl att sätta en etikett på framsidan på alla böcker inom hälsoområdet. "Innehållet kan strida mot vetenskap och beprövad erfarenhet och kan allvarliga skada din hälsa". 

http://www.boktugg.se/2019/02/16/forskare-allvarliga-fel-i-bocker-om-kostrad/

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Det är allvarligt! Det skulle vara intressant att veta vilka som står bakom artikeln... Jag tycker det är att dumförklara gemene man. Det blir mer och mer korrupt i hälsobranschen och ja, båda sidor vill tjäna pengar på sitt budskap men om det då är jag som ska betala vill jag gärna själv bestämma till vem.
Ett kort stycke syns på DN och där står det att "en oberoende aktör ska granska" - Vem skulle det vara? Om jag vill tro att antiinflammatorisk kost är bra för mig så låt mig tro det. För ingen inbillar väl sig att det skulle stå varningstexter på böcker som förespråkar margarin..? 

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Dagens Eko intervjuar en av forskarna, Maria Ahlsén, Karolinska Institutet:

(Inslaget börjar efter 8 minuter och 25 sekunder)

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1236769?programid=4540

För ett år sedan intervjuades samma forskare i Aftonbladet:

https://www.va.se/nyheter/2018/02/09/forskarna-som-spracker-hal-pa-halsomyter-vi-spenderar-5-miljarder-kronor-pa-produkter-som-kan-vara-skadliga/

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

DN har faktiskt en nyhetsartikel  om debattartikeln, där författarna namnges.  Det finns också ett citat som gör att man förstår vad författarna menar med vetenskapligt korrekt: ”Det är högst relevant att ställa sig frågan vilket ansvar bokförlagen har gentemot läsaren när de publicerar böcker där självutnämnda experter råder människor att äta på ett helt annat sätt än vad som framkommer i NNR (Nordiska näringsrekommendationerna)”, skriver de.

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Artikelförfattarna namnges på SVT.   https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-kraver-att-oberoende-aktor-ska-granska-halsobocker

Maria Ahlsén, medicine doktor; Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi; Mats Lekander, professor i psykoneuroimmunologi, Jessica Norrbom, medicine doktor och Carl Johan Sundberg, professor i fysiologi.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

24 minuter sedan, MariaF sade:

Usch vad arg jag blir när MIN VALFRIHET ifrågasätts!

Blir inte valfriheten egentligen kraftigt begränsad i samma ögonblick som en ny forskningsrapport redovisas, som på sunda principer går emot mitt tidigare val inom ett visst område?

Fakta som motsäger min tidigare uppfattning och sättet att välja, ser jag egentligen positivt på. Däremot, om någon (t.ex. en vegan 😉) vill övertyga mig om något som saknar belägg, som kan motsäga tidigare forskning, ser jag det inte som att min valfrihet begränsas, bara en annans åsikt.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

2 minuter sedan, Nils Engström sade:

Fakta som motsäger min tidigare uppfattning och sättet att välja, ser jag egentligen positivt på.

Det jag reagerar så starkt på är att man vill att "någon" ska faktagranska, dvs bestämma vad som är fakta och därmed har rätt att publiceras. Precis så som diktaturerna jobbar. 

 • Like 5
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

On 2019-02-17 at 19:03, MariaF sade:

Det jag reagerar så starkt på är att man vill att "någon" ska faktagranska, dvs bestämma vad som är fakta och därmed har rätt att publiceras. Precis så som diktaturerna jobbar. 

Tja... de kan de försöka med men det går ju inte med så många på detta forum - skälet är att vi bygger våra åsikter såväl på sund vetenskaplig forskning och samtidigt (vilket ytterligare stärker oss i vår uppfattning) som våra erfarenheter bekräftar forskningsresultaten. Hur många är det inte som kunnat sätta ut sin medicin efter att ha växlat kost?!  I de senare fallen är det just det i längden dödande metabola syndromet, som vi slipper. Det sammanfattar befrielse från en rad allvarliga kultursjukdomar.

Visst har man konstaterat att diabetiker, som medicineras med metformin, genomsnittligt lever längre än övriga friska utan diabetes och att studier nu sker med metformin som livsförlängande preparat men utgångspunkten i övrigt har då varit att den statistiken gäller normalkostare.  Min övertygelse är att LCHF-kosten med hästlängder överträffar medicin som livsförlängare.  

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Som Elinor så riktigt påpekade i den nu stängda parallelltråden:

"det finns ju så mycket dumheter att läsa i hälso- och kostböcker att man baxnar"

ett faktum som självklart både den vanlige läsaren och vetenskapligt meriterade bedömaren kan yttra sig om. Som läsare får dock var och en vara sin egen kritiker och med en nypa salt bedöma påståenden, som inte beläggs på annat sätt än genom fraser som:

"forskningen visar att..."

Den enda vettiga lösningen på problemen, som kritikergruppen ondgör sig över i DN, är naturligtvis att förläggare av litteratur, som innehåller kostråd och påståenden om hälsomässiga för- eller nackdelar med viss kost, presenterar den på liknande sätt som i vetenskapliga sammanhang (hänvisningar till forskningsrapporter etc.). Det borde inte vara särskilt svårt, t.o.m. med benägen hjälp av förläggarna själva, som bara lite diskret behövde påpeka för författaren att hon eller han "glömt referensen". Blev det en vanerutin, skulle de flesta problem vara lösta. Då kunde större delen av kritiken riktas mot referenserna inte författaren själv.

Med ovanstående sagt, finns dock mycket mer allvarliga invändningar att riktas mot en lång rad "vetenskapliga" grupper, som yttrar sig inom nutritionsområdet utan att ha torrt på fötterna. Vid sidan av de i DN nämnda, kan vi se på EAT-Lancet-presentationen:

https://eatforum.org/eat-lancet-commission/

av den diet som över trettio väletablerade forskare kommit fram till - sannolikt utan att någon med erfarenheter vid spisen därhemma kunnat yttra sig. Vad som föreslås har definitivt inte tagit hänsyn till senare decenniers väl utförda studier, runt vad som bäst tillfredsställer människans metabolism. Vad EAT-studien syftar till är uppenbart en av rekommendationerna i raden som fokuserar på miljö och klimat.

När någon av våra kanoner, bl.a. Zoë Harcombe, yttrar sig:

http://www.zoeharcombe.com/2015/07/sacn-report-carbohydrates-health/

ser man direkt hur näringsmässigt bristfällig den föreslagna "världsdieten" var tänkt. Vår svenska Annika Dahlqvist har också hon påtalat problemen med denna diet.

EAT-dieten har otvetydiga likheter med den som omhuldas av våra dietister, som alla sadlat om till naturvårdare, dvs. inte längre med intresse för vad som är bäst för den som råden är till för - fokus ligger nu på naturen.

Mycket förvånande är att i den svenska gruppen "forskare", i sin kritik över populärboksförfattare inom kostområdet, tar in att medellivslängden kontinuerligt ökat, vilket förklaras med att man genom åren stått fast vid de ursprungliga råden om mycket frukt och grönt med ett minimum av fett - alltså att kostråden fungerat i stort sett enligt Ancel Keys falska forskning.

Man förstår inte de enkla sambanden att det vi i Sverige ser av ökad livslängd är direkt relaterad till de ökade klyftorna mellan dem som förmår skaffa sig nödvändiga kunskaper och övriga, som genom felaktiga kostråd drar på sig kultursjukdomarna. Vad gäller fetmaepidemin har det gått så långt att sjukhusen, p.g.a. överbeläggning på kliniker för fetmabehandling, tvingats ställa upp nya krav som innebär hårdare definitioner på sökande än någonsin. Bara tungt fetmadrabbade tas emot för behandling! Övriga överges att med förelagd standardkost och motion klara sina problem på egen hand - det som i studie efter studie visats vara omöjligt. 

Man kan lätt se varför man aldrig organiserar återträffar med tidigare vinnare i tävlingar, som går ut på att reducera vikten. Varför, jo det visar sig att vinnarna när tiden löpt, med råge återfått sin vikt - alltså inget att visa upp som belägg för effektiviteten i givna bantningsråd. 

För cancerpatienterna, som representerar en av de svåraste kultursjukdomarna i kolhydratkostens spår, är situationen också katastrofal. Det förefaller som om ansvariga inte förstår de metabola sambanden vare sig bakom fetmaepidemin eller den växande andelen diabetiker, hjärt/kärlsjuka och den ökade frekvensen  cancer- resp. Alzheimersdrabbade - i USA statistiskt mycket tydligt demonstrerade.  

Som i rader av sammanhang (studier eller sakkunniggrupper) förefaller det vara ganska klart att de för befolkningen i sin helhet verkligt destruktiva krafterna ligger hos personer som enrollerats såväl via livsmedelsproducenter som läkemedelsföretag - de senare t.o.m. som bidragsgivare vid utformningen av bildmaterial för kostrådgivning (glansig kostcirkel etc.).  Att mycket kapital vidarebefordras till rader av köpta experter står utom all tvekan.

Vad som alltså finns allra störst anledning att söka kontroll över, är inte raden relativt oförargliga kokboksförfattare, utan att verkligen se över de kostråd som skapar enorma fysiska och psykiska skador i befolkningen. Vilka har hittills varit vinnarna - i varje fall inte den grupp människor som tagit råden, medicinerats med statiner, diabetesmedicin, blodtrycksmediciner eller fått diagnosen Alzheimers sjukdom!

Riskerna med motståndet t.ex. som LCHF-kosten innebär, mot kapitalets önskan om en fortsatt "utveckling" i de gamla hjulspåren, börjar tydligen kännas av alltmer. Vi får räkna med att allt större resurser ställs till förfogande för att strypa utvecklingen i den riktning vi tycker är riktig.  Tim Noakes påpekade vid ett tillfälle, när han förstod att lågkolhydratkosten var det enda rätta, att den snart borde ta över. Han förstod dock snart att optimismen var väl stor och att det kanske kommer att dra ut på tiden något decennium eller fler. Sannolikt kommer jag alltså själv inte att hinna uppleva annat än att, som jag tidigare påpekat, via LCHF hålla mig frisk och möjligen leva lite längre än annars.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag funderar på hur stort genomslag hälsobokstrenden har haft. Påverkar böckerna så många personer att det märks på läkemedelsförsäljningen eller blir de mest lästa av personer som redan är frälsta och intresserade av kost och hälsa? Finns det tillräckligt många LCHF:are för att påverka försäljningen av diabetesmediciner? Tilltalar boken Hjärnstark främst personer som är intresserade av träning, snarare än personer som lider av depression? Sak samma med Happy Food-konceptet. Orkar en deprimerad person laga medelhavskost med lång ingredienslista för att stötta sin tarmflora eller tilltalar den mest personer som redan äter den typen av mat? En del vårdcentraler skriver väl dessutom ut Fysik aktivitet på recept, bl a i syfte att minska antalet mediciner? 

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Detta rop på censur är rätt typisk tycker jag. Det finns forskare som vill gräva sig ner till den vetenskapliga sanningen och sedan finns det forskare som bara vill ha rätt. Jag talar inte om korrumperade forskare som talar med kluven tunga för att de inte vill gå miste om sina inkomster.

Som med allt annat så kan vetenskapliga resultat tolkas på olika sätt. Anna Hallén jämförde en gång forskare med grävarbetare som gräver ett litet hål i den stora verkligheten. Det de hittar i hålet stämmer kanske för det lilla hålet men inte lika bra för den stora verkligheten. Men de kanske vill att det ska stämma för verkligheten? Därför måste vi värna om en viktig sak som heter vetenskaplig debatt och den får inte censureras. Att meddela sina farhågor och sina insikter med sina egna ord i en bok kan vara den enda sättet för en forskare att få fram en viktig men avvikande åsikt. Det sker oftast i en situation då majoriteten tycker att jorden är platt, därför är det typiskt att dogma-anhängarna är upprörda och ropar på censur. Men de kanske själva ska censureras? 😜

Varför inte lära av historien? När en forskare som ville ha rätt - Ansel Keys vann mot en forskare som var mycket närmare sanningen - John Yudkin och resultatet blev en förvirring som varade ett halvt sekel och orsakade mycket onödigt lidande och död. Låt inte särintressen inkräkta på den vetenskapliga debatten tycker jag.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

15 timmar sedan, Petra183 sade:

Påverkar böckerna så många personer att det märks på läkemedelsförsäljningen eller blir de mest lästa av personer som redan är frälsta och intresserade av kost och hälsa?

Du är nog inne på rätt spår - från lobbygruppens ståndpunkt, rör det sig egentligen om en storm i ett vattenglas. Även om "expertgruppen" inte uttryckligen nämner vem som är huvudfienden, vet vi alla att LCHF-företrädarna utgör det största problemet - inte läsarna av de böcker som kritiseras. Alla LCHF-are anses uppfylla den konventionella, felaktiga bilden som motståndare till miljöarbetet, inte minst genom att alla äter kött, är väl motiverade och pålästa - vanligen med en imponerande kunskap bakom motivet att via kosten kunna närma sig ketosens metabola fördelar.

Det spelar ingen roll att någon i "expertgruppen":

https://www.aftonbladet.se/tv/a/279339

säger att man i kostsammanhanget talar för friska människor, som om den ökande frekvensen kultursjukdomar bara skulle dyka upp ur tomma intet. Det är ju just dessa som påverkats av alla felaktiga kostråd, som inspirerats av tidigare direkt dåliga forskning. Det verkar som om man helt blundar för ökningen av diabetes 2, som i själva verket ligger bakom det metabola syndromet och därmed flertalet av idag kända kultursjukdomar.

Vad gäller tidigare direkt bristfälliga forskning, som legat till grund för de skadliga kostråden under många decennier, börjar de olika lobbygrupperna, istället för att komma tillrätta med tidigare misstag, att nu fokusera på senare decenniers kvalitativt sett genomgående högre klass av forskning. Den som som visar lämpligheten i att radikalt växla över kosten, till sådan med kraftigt reducerad andel vegetariska ingredienser.

Statistiskt förefaller det mig finnas ungefär hälften av en befolkning, vars metabolism någorlunda klarar av en stor andel kolhydrater i kosten utan att utveckla diabetes 2, medan den andra halvan inte gör det.  På ålderns höst förefaller dock mer än hälften att drabbas av problem med bukspottskörtelns produktion av insulin och har dessförinnan dragit på sig insulinresistens.

Mot den bakgrunden skulle man alltså våga påståendet att de medicinskt ansvariga för sjukvården främst talar för dem som, trots de felaktiga kostråden, kan hålla sig friska, medan den andra befolkningshälften lämnas vind för våg. Var finns den verkliga cynismen?

P.S.

Därmed har patientunderlaget för skolmedicinen räddats för sjukvård och läkemedelsföretag!😇

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...